Документ v0539738-10, поточна редакція — Прийняття від 23.12.2010

                                                          
МІНІСТЕРСТВО РЕГІОНАЛЬНОГО РОЗВИТКУ
ТА БУДІВНИЦТВА УКРАЇНИ
Н А К А З
23.12.2010 N 539

Про прийняття національного
стандарту ДСТУ-Б-В.1.1-28:2010 "Захист
від небезпечних геологічних процесів, шкідливих
експлуатаційних впливів, від пожежі.
Шкала сейсмічної інтенсивності"

З метою удосконалення нормативної бази у будівельному
комплексі України та на підставі рішення науково-технічної ради
Мінрегіонбуду від 10.12.2010 N 176 ( vr176738-10 ) "Про проект
національного стандарту ДСТУ "Захист від небезпечних геологічних
процесів. Шкала сейсмічної інтенсивності. Адаптація до EMS-98.
Європейська макросейсмічна шкала" Н А К А З У Ю:
1. Прийняти з наданням чинності з 01.10.2011 року
національний стандарт ДСТУ-Б-В.1.1-28:2010 "Захист від небезпечних
геологічних процесів, шкідливих експлуатаційних впливів, від
пожежі. Шкала сейсмічної інтенсивності", розроблений
ДП "Науково-дослідний інститут будівельних конструкцій"
(ДП "НДІБК").
2. Управлінню технічного регулювання у будівництві
(Барзилович Д.В.) передати до ДП "Укрархбудінформ" як
фондоутримувача сформовану справу зазначеного національного
стандарту відповідно до Положення про фонд нормативних документів
у сферах містобудування, будівництва та промисловості будівельних
матеріалів, затвердженого наказом Держбуду від 25.02.2005 N 41
( z0305-05 ), зареєстрованим в Міністерстві юстиції 16.03.2005 за
N 305/10585.
3. ДП "Укрархбудінформ" (Загородня О.В.):
3.1. Забезпечити видання та розповсюдження зазначеного
національного стандарту відповідно до замовлень за умови
використання коштів, одержаних від реалізації стандарту, на
виконання робіт зі стандартизації та розвиток науково-технічної
бази (стаття 19 Закону України "Про стандартизацію") ( 2408-14 ).
3.2. Надати обов'язкові безоплатні типографського видання
примірники зазначеного національного стандарту одержувачам,
визначеним постановою Кабінету Міністрів України від 10.05.2002
N 608 ( 608-2002-п ) "Про порядок доставляння обов'язкових
примірників документів" і спільним наказом Держспоживстандарту та
Держбуду від 24.02.2003 N 27/12 ( z0185-03 ) "Про затвердження
Порядку видання та розповсюдження нормативних документів у галузі
будівництва і промисловості будівельних матеріалів",
зареєстрованим в Міністерстві юстиції 06.03.2003 за N 185/7506.
4. Супровід ДСТУ-Б-В.1.1-28:2010 "Захист від небезпечних
геологічних процесів, шкідливих експлуатаційних впливів, від
пожежі. Шкала сейсмічної інтенсивності" доручити
ДП "Науково-дослідний інститут будівельних конструкцій"
(ДП "НДІБК"), як базовій організації з науково-технічної
діяльності за визначеним напрямом відповідно до наказу Держбуду
від 23.06.2004 N 135 ( v0135509-04 ).
5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника
Міністра І.А.Соколова.
Перший заступник Міністра М.П.Сорокавгору