Про відстеження результативності регуляторних актів Міненерговугілля
Міненерговугілля України; Наказ, План від 22.09.2011536
Документ v0536732-11, поточна редакція — Прийняття від 22.09.2011

                                                          
МІНІСТЕРСТВО ЕНЕРГЕТИКИ
ТА ВУГІЛЬНОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ УКРАЇНИ
Н А К А З
22.09.2011 N 536

Про відстеження результативності регуляторних
актів Міненерговугілля

Керуючись Законом України "Про засади державної регуляторної
політики у сфері господарської діяльності" ( 1160-15 ), Указом
Президента України від 09.12.2010 N 1085/2010 ( 1085/2010 ) "Про
оптимізацію системи центральних органів виконавчої влади",
Положенням про Міністерство енергетики та вугільної промисловості
України, затвердженим Указом Президента України від 06.04.2011
N 382 ( 382/2011 ), постановою Кабінету Міністрів України від
11.03.2004 N 308 ( 308-2004-п ) "Про затвердження методик
проведення аналізу впливу та відстеження результативності
регуляторного акта", на виконання пункту 9 доручення Першого
віце-прем'єр-міністра України від 04.08.2011 N 35234/3/1-11 до
резолюції Прем'єр-міністра України М.Азарова від 29.07.2011
N 35234/1/1-11 до протокольного рішення від 10.06.2011 за
результатами засідання Комітету з економічних реформ з питань
реформування сфери надання органами державної влади, місцевого
самоврядування адміністративних послуг та результатів проведення
регуляторної реформи, та з метою здійснення моніторингу
результативності регуляторних актів Міненерговугілля, оцінки і
публічного контролю за їх провадженням Н А К А З У Ю:
1. Затвердити План-графік відстеження результативності
регуляторних актів, розроблених Міненерговугілля
(далі - План-графік), що додається.
2. Структурним підрозділам, відповідальним за відстеження
результативності регуляторних актів відповідно до Плану-графіка:
2.1. Підготувати звіт про відстеження (повторне, періодичне)
результативності регуляторних актів та подати Міністру енергетики
та вугільної промисловості України на підпис;
2.2. Оприлюднити звіт у друкованих засобах масової інформації
та/або шляхом розміщення на Web-сайті Міненерговугілля у
десятиденний строк з дня підписання;
2.3. Звіти подати Департаменту юридичного забезпечення
протягом трьох днів з дня їх підписання.
3. Визнати таким, що втратив чинність, наказ Мінпаливенерго
від 24.03.2006 N 97 ( v0097558-06 ) "Про відстеження
результативності регуляторних актів Мінпаливенерго".
4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника
Міністра - керівника апарату Макуху В.О.
Міністр Ю.Бойко

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міненерговугілля
22.09.2011 N 536

ПЛАН-ГРАФІК
відстеження результативності регуляторних
актів, розроблених Міненерговугілля

--------------------------------------------------------------------------------------- | N | Дата та номер | Назва регуляторного | Вид | Структурний |Строк(*) | |з/п| регуляторного | акта | відстеження | підрозділ |виконання| | | акта | | |відповідальний за| заходів | | | | | | відстеження | | |-------------------------------------------------------------------------------------| | I. Закони України | |-------------------------------------------------------------------------------------| |1. |від 08.07.2010 |Закон України "Про |повторне(**) |Департамент з |січень | | |N 2467-VI |засади функціонування| |питань нафтової, |2013 р. | | |( 2467-17 ) |ринку природного | |газової, | | | | |газу" (чинний з | |торф'яної, | | | | |30.07.2010, за | |нафтопереробної | | | | |винятком окремих | |промисловості та | | | | |положень. | |альтернативних | | | | |Встановлюється | |видів палива | | | | |перехідний період, | | | | | | |який включає такі | | | | | | |етапи: | | | | | | |I етап починає діяти | | | | | | |з 01.01.2012 р., | | | | | | |II етап - з | | | | | | |01.01.2015 р.) | | | | |-------------------------------------------------------------------------------------| | II. Акти Кабінету Міністрів України | |-------------------------------------------------------------------------------------| |1. |постанова КМУ від|"Про затвердження |періо- |Департамент |листопад | | |07.12.2005 N 1163|Порядку ведення |дичне(***) |фінансово- |2011 р. | | |( 1163-2005-п ) |реєстру підприємств | |економічної | | | | |паливно-енергетичного| |політики | | | | |комплексу, що беруть | | | | | | |участь у процедурі | | | | | | |погашення | | | | | | |заборгованості, та | | | | | | |користування його | | | | | | |даними" (чинний з | | | | | | |07.12.2005 р.) | | | | |---+-----------------+---------------------+-------------+-----------------+---------| |2. |постанова КМУ від|"Про внесення змін до|періодичне |Департамент |червень | | |06.07.2006 N 944 |постанови Кабінету | |фінансово- |2012 р. | | |( 944-2006-п ) |Міністрів України від| |економічної | | | | |14 травня 2005 р. | |політики | | | | |N 351" (чинний з | | | | | | |06.07.2006 р.) | | | | |---+-----------------+---------------------+-------------+-----------------+---------| |3. |постанова КМУ від|"Про затвердження |періодичне |Департамент з |грудень | | |08.12.2006 N 1687|Порядку пооб'єктового| |питань нафтової, |2011 р. | | |( 1687-2006-п ) |припинення | |газової, | | | | |(обмеження) | |торф'яної, | | | | |газопостачання | |нафтопереробної | | | | |споживачам, крім | |промисловості та | | | | |населення" (чинний з | |альтернативних | | | | |08.12.2006 р.) | |видів палива | | |---+-----------------+---------------------+-------------+-----------------+---------| |4. |постанова КМУ від|"Про заходи щодо |періодичне |Департамент з |січень | | |08.12.2006 N 1697|подальшого | |питань нафтової, |2014 р. | | |( 1697-2006-п ) |вдосконалення | |газової, | | | | |механізму | |торф'яної, | | | | |забезпечення | |нафтопереробної | | | | |природним газом | |промисловості та | | | | |вітчизняних | |альтернативних | | | | |споживачів" (чинний з| |видів палива | | | | |25.12.2006 крім п. 2,| | | | | | |пп. 5.3., які чинні з| | | | | | |01.01.2007 р.) | | | | |---+-----------------+---------------------+-------------+-----------------+---------| |5. |постанова КМУ від|"Про внесення змін до|періодичне |Департамент |грудень | | |05.11.2008 N 970 |постанов Кабінету | |електроенергетики|2012 р. | | |( 970-2008-п ) |Міністрів України | | | | | | |7 серпня 1996 року | | | | | | |N 929 і від 21 липня | | | | | | |1999 року N 1312" | | | | | | |(чинний з | | | | | | |21.11.2008 р.) | | | | |-------------------------------------------------------------------------------------| | III. Накази Мінпаливенерго та Міненерговугілля, що утворено | | шляхом реорганізації Мінпаливенерго та Мінвуглепрому | |-------------------------------------------------------------------------------------| |1. |від 29.09.2005 |"Про внесення змін і |періодичне |Департамент з |листопад | | |N 495 |доповнень до Порядку | |питань нафтової, |2012 р. | | |( z1188-05 ) |ведення обліку | |газової, | | | | |нормативних втрат і | |торф'яної, | | | | |виробничо- | |нафтопереробної | | | | |технологічних витрат | |промисловості та | | | | |нафти, природного | |альтернативних | | | | |газу та газового | |видів палива | | | | |конденсату під час їх| | | | | | |видобування, | | | | | | |підготовки до | | | | | | |транспортування та | | | | | | |транспортування" | | | | | | |(чинний з | | | | | | |22.10.2005 р.) | | | | |---+-----------------+---------------------+-------------+-----------------+---------| |2. |від 05.10.2005 |"Про внесення змін до|періодичне |Департамент |листопад | | |N 510 |наказу Мінпаливенерго| |електроенергетики|2012 р. | | |( z1261-05 ) |України від | | | | | | |24 грудня 2004 року | | | | | | |N 817 "Про | | | | | | |затвердження | | | | | | |Інструкції з | | | | | | |організації | | | | | | |проведення обстежень | | | | | | |електричних, | | | | | | |тепловикористовуючих | | | | | | |установок, теплових | | | | | | |мереж та оформлення | | | | | | |їх результатів" | | | | | | |(чинний з | | | | | | |05.11.2005 р.) | | | | |---+-----------------+---------------------+-------------+-----------------+---------| |3. |від 19.12.2005 |"Про внесення змін до|періодичне |Департамент з |січень | | |N 610 |Положення про порядок| |питань нафтової, |2013 р. | | |( z0010-06 ) |обліку обсягів | |газової, | | | | |розбалансування | |торф'яної, | | | | |природного газу в | |нафтопереробної | | | | |газорозподільних | |промисловості та | | | | |мережах" (чинний з | |альтернативних | | | | |21.01.2006 р.) | |видів палива | | |---+-----------------+---------------------+-------------+-----------------+---------| |4. |від 27.12.2005 |"Про затвердження |періодичне |Департамент з |лютий | | |N 619 |Положення про | |питань нафтової, |2013 р. | | |( z0053-06 ) |проведення експертизи| |газової, | | | | |лічильників газу, | |торф'яної, | | | | |встановлених у | |нафтопереробної | | | | |споживачів і | |промисловості та | | | | |призначених для | |альтернативних | | | | |обліку природного | |видів палива | | | | |газу у побуті" | | | | | | |(чинний з | | | | | | |08.02.2006 р.) | | | | |---+-----------------+---------------------+-------------+-----------------+---------| |5. |від 01.11.2006 |"Про внесення змін до|періодичне |Департамент з |січень | | |N 418 |методик визначення | |питань нафтової, |2013 р. | | |( z1304-06 ) |питомих втрат та | |газової, | | | | |виробничо- | |торф'яної, | | | | |технологічних витрат | |нафтопереробної | | | | |природного газу під | |промисловості та | | | | |час його | |альтернативних | | | | |транспортування | |видів палива | | | | |газорозподільними | | | | | | |мережами" (чинний з | | | | | | |24.12.2006 р.) | | | | |---+-----------------+---------------------+-------------+-----------------+---------| |6. |від 23.07.2007 |"Про затвердження |періодичне |Департамент з |жовтень | | |N 346 |Методики розрахунку | |питань нафтової, |2011 р. | | |( z0910-07 ) |обсягів втрат | |газової, | | | | |природного газу, що | |торф'яної, | | | | |виникають в | |нафтопереробної | | | | |газорозподільних | |промисловості та | | | | |мережах внаслідок | |альтернативних | | | | |ненадання або | |видів палива | | | | |неякісного надання | | | | | | |послуг з | | | | | | |централізованого | | | | | | |опалення та гарячого | | | | | | |водопостачання" | | | | | | |(чинний з | | | | | | |18.08.2007 р.) | | | | |---+-----------------+---------------------+-------------+-----------------+---------| |7. |від 20.11.2007 |"Про затвердження |періодичне |Департамент з |грудень | | |N 558 |Змін до Методики | |питань нафтової, |2011 р. | | |( z1357-07 ) |визначення питомих | |газової, | | | | |виробничо- | |торф'яної, | | | | |технологічних втрат | |нафтопереробної | | | | |природного газу під | |промисловості та | | | | |час його | |альтернативних | | | | |транспортування | |видів палива | | | | |газорозподільними | | | | | | |мережами та Змін до | | | | | | |методики визначення | | | | | | |питомих виробничо- | | | | | | |технологічних витрат | | | | | | |природного газу під | | | | | | |час його | | | | | | |транспортування | | | | | | |газорозподільними | | | | | | |мережами" (чинний з | | | | | | |30.11.2007 р.) | | | | |---+-----------------+---------------------+-------------+-----------------+---------| |8. |від 15.01.2008 |"Про затвердження |періодичне |Департамент |лютий | | |N 7 ( z0084-08 ) |Порядку організації | |електроенергетики|2012 р. | | | |проведення вимірів | | | | | | |електричного | | | | | | |навантаження в | | | | | | |режимний день" | | | | | | |(чинний з | | | | | | |16.02.2008 р.) | | | | |---+-----------------+---------------------+-------------+-----------------+---------| |9. |від 02.06.2008 |"Про затвердження |періодичне |Департамент |листопад | | |N 303 |Правил взаємовідносин| |електроенергетики|2012 р. | | |( z0673-08 ) |між Державним | | | | | | |підприємством "НЕК | | | | | | |"Укренерго" та | | | | | | |суб'єктами | | | | | | |(об'єктами) | | | | | | |електроенергетики в | | | | | | |умовах паралельної | | | | | | |роботи у складі | | | | | | |Об'єднаної | | | | | | |енергетичної системи | | | | | | |України" (чинний з | | | | | | |23.10.2008 р.) | | | | |---+-----------------+---------------------+-------------+-----------------+---------| |10.|від 10.12.2008 |"Про затвердження |періодичне |Департамент |липень | | |N 620/378 |Правил підготовки | |електроенергетики|2013 р. | | |( z1310-08 ) МПЕ,|теплових господарств | | | | | |Мінжитлокомунгосп|до опалювального | | | | | | |сезону" (чинний з | | | | | | |31.06.2009 р.) | | | | |---+-----------------+---------------------+-------------+-----------------+---------| |11.|від 24.12.2008 |"Про затвердження | |Департамент |квітень | | |N 658 |Правил пожежної | |промислової і |2013 р. | | |( z0235-09 ) |безпеки для об'єктів | |економічної | | | | |зберігання, | |безпеки, охорони | | | | |транспортування та | |праці та | | | | |реалізації | |цивільного | | | | |нафтопродуктів" | |захисту | | | | |(чинний з | | | | | | |15.04.2009 р.) | | | | |---+-----------------+---------------------+-------------+-----------------+---------| |12.|від 29.12.2008 |"Про внесення змін до|періодичне |Департамент |квітень | | |N 667 |Положення про порядок| |електроенергетики|2013 р. | | |( z0195-09 ) |оцінки готовності | | | | | | |об'єктів | | | | | | |електроенергетики до | | | | | | |роботи в осінньо- | | | | | | |зимовий період" | | | | | | |(чинний з | | | | | | |13.03.2009 р.) | | | | |---+-----------------+---------------------+-------------+-----------------+---------| |13.|від 29.12.2008 |"Про внесення змін та|періодичне |Департамент |квітень | | |N 668 |доповнень до наказу | |електроенергетики|2013 р. | | |( z0208-09 ) |Мінпаливенерго від | | | | | | |03.06.2005 N 255 "Про| | | | | | |затвердження | | | | | | |Інструкції про | | | | | | |розслідування і облік| | | | | | |технологічних | | | | | | |порушень на об'єктах | | | | | | |електроенергетики і в| | | | | | |об'єднаній | | | | | | |енергосистемі | | | | | | |України" (чинний з | | | | | | |20.03.2009 р.) | | | | |---+-----------------+---------------------+-------------+-----------------+---------| |14.|від 03.02.2009 |"Про затвердження |періодичне |Департамент з |березень | | |N 45 |Порядку надання | |питань нафтової, |2013 р. | | |( z0132-09 ) |погодження для видачі| |газової, | | | | |ліцензій на | |торф'яної, | | | | |здійснення експортних| |нафтопереробної | | | | |операцій з паливом | |промисловості та | | | | |рідким (мазутом) за | |альтернативних | | | | |зовнішньоекономічними| |видів палива | | | | |контрактами | | | | | | |(договорами)" (чинний| | | | | | |з 21.02.2009 р.) | | | | |---+-----------------+---------------------+-------------+-----------------+---------| |15.|від 03.02.2009 |"Про затвердження |повторне |Департамент |травень | | |N 55/57/43 |Порядку проведення | |фінансово- |2012 р. | | |( z0342-09 ) МПЕ,|розрахунків за | |економічної | | | |НАК "Нафтогаз |природний газ, | |політики | | | |України", |теплопостачання і | | | | | |Держказначейство,|електроенергію" | | | | | |із зміни від |(55/57/43 | | | | | |18.06.2010 |( z0342-09 ) - чинний| | | | | |N 237/268/202 |з 25.04.2009 р.; | | | | | |( z0727-10 ) |237/268/202 | | | | | |та від 07.04.2011|( z0727-10 ) - з | | | | | |N 47/134/81 |31.08.2010 р.; | | | | | |( z0539-11 ) |47/134/81 | | | | | | |( z0539-11 ) - з | | | | | | |16.05.2011 р.) | | | | |---+-----------------+---------------------+-------------+-----------------+---------| |16.|від 08.04.2009 |"Про внесення змін до|періодичне |Департамент |травень | | |N 197 |Положення про | |електроенергетики|2013 р. | | |( z0375-09 ) |спеціальну підготовку| | | | | | |і навчання з питань | | | | | | |технічної | | | | | | |експлуатації об'єктів| | | | | | |електроенергетики" | | | | | | |(чинний з | | | | | | |08.05.2009 р.) | | | | |---+-----------------+---------------------+-------------+-----------------+---------| |17.|від 23.04.2009 |"Про затвердження | |Департамент з |червень | | |N 220 |Порядку надання | |питань нафтової, |2013 р. | | |( z0439-09 ) |погодження для видачі| |газової, | | | | |ліцензій на | |торф'яної, | | | | |здійснення експортних| |нафтопереробної | | | | |операцій з нафтою | |промисловості та | | | | |сирою українського | |альтернативних | | | | |походження та газу | |видів палива | | | | |природного у | | | | | | |газоподібному стані | | | | | | |українського | | | | | | |походження за | | | | | | |зовнішньоекономічними| | | | | | |контрактами | | | | | | |(договорами)" (чинний| | | | | | |з 05.06.2009 р.) | | | | |---+-----------------+---------------------+-------------+-----------------+---------| |18.|від 06.05.2009 |"Про внесення змін до|періодичне |Департамент з |червень | | |N 232 |Правил обліку | |питань нафтової, |2013 р. | | |( z0444-09 ) |природного газу під | |газової, | | | | |час його | |торф'яної, | | | | |транспортування | |нафтопереробної | | | | |газорозподільними | |промисловості та | | | | |мережами, постачання | |альтернативних | | | | |та споживання" | |видів палива | | | | |(чинний з | | | | | | |31.05.2009 р.) | | | | |---+-----------------+---------------------+-------------+-----------------+---------| |19.|від 03.07.2009 |"Про затвердження |періодичне |Департамент з |серпень | | |N 338 |форм повідомлення та | |питань нафтової, |2013 р. | | |( z0703-09 ) |актів, що складаються| |газової, | | | | |у разі пооб'єктового | |торф'яної, | | | | |припинення | |нафтопереробної | | | | |(обмеження) | |промисловості та | | | | |газопостачання | |альтернативних | | | | |споживачам, крім | |видів палива | | | | |населення" (чинний з | | | | | | |07.08.2009 р.) | | | | |---+-----------------+---------------------+-------------+-----------------+---------| |20.|від 15.07.2010 |"Про затвердження |повторне |Департамент з |вересень | | |N 288 |Методики визначення | |питань нафтової, |2011 р. | | |( z0671-10 ) |обсягів природного | |газової, | | | | |газу, які | |торф'яної, | | | | |використовуються для | |нафтопереробної | | | | |виробництва теплової | |промисловості та | | | | |енергії для населення| |альтернативних | | | | |в разі, якщо суб'єкти| |видів палива | | | | |господарювання | | | | | | |здійснюють постачання| | | | | | |теплової енергії | | | | | | |різним категоріям | | | | | | |споживачів" (чинний з| | | | | | |27.08.2010 р.) | | | | |---+-----------------+---------------------+-------------+-----------------+---------| |21.|від 19.11.2010 |"Про затвердження |повторне |Департамент |січень | | |N 485 |Порядку погодження у | |майнових відносин|2014 р. | | |( z1230-10 ) |Мінпаливенерго | |та управління | | | | |договорів про спільну| |корпоративними | | | | |діяльність, договорів| |правами | | | | |комісії, доручення, | | | | | | |управління майном" | | | | | | |(чинний з | | | | | | |20.12.2010 р.) | | | | ---------------------------------------------------------------------------------------
_______________
(*) Строк виконання заходів не може перевищувати 45 робочих
днів. (**) Повторне відстеження результативності регуляторного акта
здійснюється через рік з дня набрання ним чинності або набрання
чинності більшістю його положень, але не пізніше двох років з дня
набрання чинності цим актом або більшістю його положень.
(***) Періодичне відстеження результативності регуляторного
акта здійснюється раз на кожні три роки, починаючи з дня
закінчення заходів з повторного відстеження результативності цього
акта, у тому числі і в разі, коли дію регуляторного акта,
прийнятого на визначений строк, продовжено після закінчення цього
визначеного строку.вгору