Документ v0536201-04, поточна редакція — Прийняття від 24.08.2004

                                                          
МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ
Н А К А З
24.08.2004 N 536

Про організацію роботи з інформаційного
наповнення і функціонування офіційного
веб-сайту Міністерства фінансів України

На виконання указів Президента України від 31 липня 2000 р.
N 928 ( 928/2000 ) "Про заходи щодо розвитку національної
складової глобальної інформаційної мережі Інтернет та забезпечення
широкого доступу до цієї мережі в Україні", від 17 травня 2001 р.
N 325 ( 325/2001 ) "Про підготовку пропозицій щодо забезпечення
гласності та відкритості діяльності органів державної влади", від
1 серпня 2002 р. N 683 ( 683/2002 ) "Про додаткові заходи щодо
забезпечення відкритості у діяльності органів державної влади" та
з метою приведення інформаційних матеріалів офіційного веб-сайту
Міністерства фінансів України (http://www.minfin.gov.ua) у
відповідність до вимог постанов Кабінету Міністрів України від
4 січня 2002 р. N 3 ( 3-2002-п ) "Про порядок оприлюднення у
мережі Інтернет інформації про діяльність органів виконавчої
влади", від 29 серпня 2002 р. N 1302 ( 1302-2002-п ) "Про заходи
щодо подальшого забезпечення відкритості у діяльності органів
виконавчої влади", від 24 лютого 2003 р. N 208 ( 208-2003-п ) "Про
заходи щодо створення електронної інформаційної системи
"Електронний Уряд"", а також для вдосконалення подання
інформаційних матеріалів на веб-сайт Міністерства фінансів України
Н А К А З У Ю:
1. Заступникам Міністра, директорам департаментів,
начальникам самостійних управлінь і відділів забезпечити належну
якість підготовки, повноту інформаційних матеріалів та їх подання
для оперативного розміщення на офіційному веб-сайті Міністерства
фінансів (далі веб-сайт Міністерства) згідно з додатком 1.
2. Керівникам структурних підрозділів, зазначених у додатку
1 до цього наказу, визначити і подати у дводенний термін до
Управління взаємодії з громадськістю та засобами масової
інформації Департаменту забезпечення діяльності Міністра
інформацію про відповідальних виконавців за подання інформаційних
матеріалів на веб-сайт Міністерства, відповідно до форми згідно з
додатком 2.
3. Відповідальним виконавцям:
3.1. Оперативно готувати відповідні інформаційні матеріали,
погоджувати їх у керівників структурних підрозділів і подавати до
відділу наповнення та моніторингу електронних інформаційних мереж
Управління взаємодії з громадськістю та засобами масової
інформації Департаменту забезпечення діяльності Міністра для
розміщення на веб-сайті Міністерства в електронному і друкованому
вигляді відповідно до Переліку інформаційних матеріалів для
оприлюднення на веб-сайті Міністерства згідно з додатком 1;
3.2. Вчасно інформувати про необхідність оновлення або
вилучення із веб-сайта Міністерства інформації, що втратила
актуальність або містить помилки.
4. Управлінню взаємодії з громадськістю та засобами масової
інформації Департаменту забезпечення діяльності Міністра
(Солодчук Л.М.):
4.1. Визначати концепцію подання і стиль оформлення
інформаційних матеріалів на веб-сайті Міністерства;
4.2. Вчасно опрацьовувати і розміщувати на веб-сайті
Міністерства надану підрозділами інформацію;
4.3. Контролювати якість і своєчасність подання інформаційних
матеріалів для розміщення на веб-сайті Міністерства.
5. Визнати такими, що втратили чинність, накази Міністерства
фінансів від 3 вересня 2002 р. N 714 ( v0714201-02 )
"Про організацію роботи з інформаційного наповнення веб-сайту
Міністерства фінансів", від 22 травня 2003 р. N 361
( v0361201-03 ) "Про внесення змін та доповнень до наказу
Міністерства фінансів України від 3 вересня 2002 р. N 714".
6. Контроль за виконанням покласти на виконуючого обов'язки
першого заступника Міністра А.І.Мярковського.
Перший віце-прем'єр-міністр
України,
Міністр фінансів України М.Я.Азаров

Додаток 1
до наказу Міністерства
фінансів України
24.08.2004 N 536

ПЕРЕЛІК
інформаційних матеріалів
для оприлюднення на офіційному
веб-сайті Міністерства
фінансів України

------------------------------------------------------------------ | | Назва | Підрозділ, | Термін | | | інформаційного | що відповідає | подання | | N | матеріалу | за подання | | | | | інформаційних | | | | | матеріалів | | |----------------------------------------------------------------| | Інформаційні матеріали загального характеру | |----------------------------------------------------------------| | |Анонси подій, новини, | Управління взаємодії | У міру | | 1 | статті |з громадськістю та ЗМІ| підготовки | | | | | | | | | Прес-центр | | |---+----------------------+----------------------+--------------| | | Прес-релізи | Управління взаємодії |Протягом доби | | | Міністерства |з громадськістю та ЗМІ| після | | 2 | фінансів України | | проведення | | |до відповідного заходу| Прес-центр | заходу | | | (прес-конференція, | | | | |брифінг, круглий стіл,| | | | | інтерв'ю) | | | |---+----------------------+----------------------+--------------| | | Фотоматеріали, | Управління взаємодії | За наявності | | 3 | відеоматеріали |з громадськістю та ЗМІ| | | | | | | | | | Прес-центр | | |----------------------------------------------------------------| | Інформація, що вміщується на виконання вимог постанови Кабінету| | Міністрів України від 4 січня 2002 року N 3 ( 3-2002-п ) | | "Про Порядок оприлюднення у мережі Інтернет інформації | | про діяльність органів виконавчої влади" | |----------------------------------------------------------------| | |Інформаційні матеріали| Департамент |Упродовж доби | | 4 | про основні завдання | організаційно- |після внесення| | |та нормативно-правові |розпорядчої і кадрової| змін | | | засади діяльності | роботи | | | | Мінфіну; план роботи | | | | | Міністерства на рік | | | |---+----------------------+----------------------+--------------| | |Інформаційні матеріали| Департамент |Упродовж доби | | 5 | про структуру | організаційно- |після внесення| | |і керівництво Мінфіну |розпорядчої і кадрової| змін | | | | роботи | | |---+----------------------+----------------------+--------------| | |Інформаційні матеріали| Департамент |Упродовж доби | | 6 |про прізвища, імена,та| організаційно- |після внесення| | |по батькові керівників|розпорядчої і кадрової| змін | | | Мінфіну | роботи | | |---+----------------------+----------------------+--------------| | 7 |Інформаційні матеріали| Управління справами |Упродовж доби | | | про місцезнаходження | |після внесення| | | апарату, | | змін | | |територіальних органів| | | | | і відповідних | | | | | структурних | | | | | підрозділів місцевих | | | | | держадміністрацій | | | | | (поштові адреси, | | | | | номери телефонів, | | | | | факсів, адреси | | | | | веб-сайтів | | | | | і електронної пошти | | | |---+----------------------+----------------------+--------------| | 8 |Інформаційні матеріали| Департамент |Упродовж доби | | | про основні функції | організаційно- |після внесення| | | структурних | розпорядчої | змін | | | підрозділів Мінфіну, | і кадрової роботи | | | | а також прізвища, | | | | | імена, по батькові, | Управління справами | | | | номери телефонів, | | | | | адреси електронної | | | | | пошти їх керівників | | | |---+----------------------+----------------------+--------------| | 9 |Інформаційні матеріали| Структурні підрозділи| За наявності | | | про нормативно- | Міністерства | | | |правові акти з питань,| | | | | що належать | | | | |до компетенції Мінфіну| | | |---+----------------------+----------------------+--------------| |10 | Відомості |Структурні підрозділи | За наявності | | | про регуляторну | Міністерства | | | | діяльність Мінфіну; | | | | | повідомлення про | | | | |оприлюднення проектів | | | | | регуляторних актів, | | | | | проекти цих актів | | | | | і аналіз їх | | | | |регуляторного впливу; | | | | |звіти про відстеження | | | | | результативності | | | | | прийнятих Міфіном | | | | | регуляторних актів | | | |---+----------------------+----------------------+--------------| |11 |Інформаційні матеріали| Департамент | За наявності | | | про порядок | по контролю | | | | реєстрації, | за обігом | | | | ліцензування окремих | дорогоцінних | | | | видів діяльності | металів | | | | у відповідній сфері | та виробництвом | | | | (зразки документів, | цінних паперів | | | | розрахункові рахунки | | | | | для внесення | | | | | необхідних платежів, | | | | |розмір таких платежів | | | | | тощо) | | | |---+----------------------+----------------------+--------------| |12 |Інформаційні матеріали| Управління взаємодії | За наявності | | |про роботу громадської|з місцевими державними| | | | приймальні Мінфіну; | адміністраціями | | | | зразки документів |та органами місцевого | | | | та інших матеріалів, | самоврядування | | | | необхідних | | | | | для звернення | | | | | громадян | | | | | до Мінфіну | | | |---+----------------------+----------------------+--------------| |13 |Інформаційні матеріали| Управління взаємодії |Упродовж доби | | |про графік особистого |з місцевими державними|після внесення| | | прийому громадян | адміністраціями | змін | | | керівництвом |та органами місцевого | | | | і посадовими особами | самоврядування | | | |Міністерства фінансів | | | | | України | | | |---+----------------------+----------------------+--------------| |14 |Інформаційні матеріали| Департамент |Упродовж доби | | | про підприємства, |по контролю за обігом |після внесення| | | установи | дорогоцінних металів | змін | | | та організації, |та виробництвом цінних| | | | що належать до сфери | паперів | | | | управління Мінфіну | | | | | | Департамент | | | | | організаційно- | | | | |розпорядчої і кадрової| | | | | роботи | | |---+----------------------+----------------------+--------------| |15 | Оголошення | Секретарі тендерних | За наявності | | | про проведення | комітетів Мінфіну | | | |закупівлі товарів | | | | | (робіт,послуг) | | | | |за державні кошти, | | | | |а також результати | | | | | тендерів | | | |---+----------------------+----------------------+--------------| |16 |Інформаційні матеріали|Структурні підрозділи | За наявності | | | про державні | Міністерства | | | | цільові програми | | | |---+----------------------+----------------------+--------------| |17 |Відомості про наявні | Управління кадрів | За наявності | | | вакансії |і навчальних закладів | | |----------------------------------------------------------------| |Інформація, що вміщується на виконання вимог постанови Кабінету | | Міністрів України від 29 серпня 2002 р. N 1302 ( 1302-2002-п ) | | "Про заходи щодо подальшого забезпечення відкритості | | у діяльності органів виконавчої влади" | |----------------------------------------------------------------| | |Статистична інформація|Структурні підрозділи | За наявності | |18 | про події | Міністерства | | | | в економічній, | | | | |соціальній, культурній| | | | |та інших сферах життя | | | |---+----------------------+----------------------+--------------| |19 | Інформація | Управління взаємодії | За наявності | | |про проведення прес- |з громадськістю та ЗМІ| | | |конференцій, у тому | | | | | числі через мережу | Прес-центр | | | | Інтернет | | | |----------------------------------------------------------------| | Тематичні рубрики | |----------------------------------------------------------------| |20 | Інформація | Управління | За наявності | | | про законопроекти, |супроводження проектів| | | |які супроводжуються | законодавчих актів | | | |фахівцями Мінфіну | у Верховній Раді | | | | | України | | |---+----------------------+----------------------+--------------| |21 |Статистичні збірники | Управління зведеного | Щороку | | | "Бюджет України" | аналізу виконання | | | | |бюджету та фінансової | | | | | статистики | | |---+----------------------+----------------------+--------------| |22 | Оперативні | Управління зведеного | Щотижня | | | та аналітичні | аналізу виконання | | | |інфомаційні матеріали |бюджету та фінансової | | | | про виконання | статистики | | | | зведеного бюджету | | | | | поточного року | | | |---+----------------------+----------------------+--------------| |23 |Інформаційні матеріали|Департамент фінансової| Щотижня | | | про обслуговування |політики та управління| | | | внутрішнього | державним боргом | | | | та зовнішнього боргу | | | | | України; | | | | | інформація | | | | | про внутрішні | | | | | та зовнішні | | | | | запозичення України, | | | | | про ПДВ-облігації; | | | | | інформація | | | | |про кредитний рейтинг | | | | | державних паперів | | | |---+----------------------+----------------------+--------------| |24 |Інформаційні матеріали| Департамент | Щотижня | | | про аналіз |податкової та митної | | | | ефективності чинного | політики | | | |законодавства у сфері | | | | | податкової і митної | | | | |політики та пропозиції| | | | | щодо його | | | | | вдосконалення; | | | | | оперативна | | | | | та аналітична | | | | | інформація | | | | | про надходження | | | | | податків і зборів | | | |---+----------------------+----------------------+--------------| |25 |Інформаційні матеріали| Департамент | Щотижня | | | про фінансування |зведеного бюджету | | | | виробничої сфери | | | |---+----------------------+----------------------+--------------| |26 |Іформаційні матеріали | Департамент | Щотижня | | | про фінансування | зведеного бюджету | | | | невиробничої сфери | | | |---+----------------------+----------------------+--------------| |27 |Інформаційні матеріали|Управління методології| За наявності | | | про методологію |державного фінансового| | | | Державного урядового |контролю та взаємодії | | | | фінансового контролю | з ГоловКРУ | | |---+----------------------+----------------------+--------------| |28 | Нормативно-правові |Управління методології|Упродовж доби | | | акти і пояснювальні |бухгалтерського обліку|після внесення| | | листи про ведення | | змін | | |бухгалтерського обліку| | | | | та складання | | | | |фінансової звітності; | | | | | матеріали про роботу | | | | | із зближення | | | | | податкового | | | | | та бухгалтерського | | | | | обліків і переходу | | | | | на міжнародні | | | | | стандарти | | | | |бухгалтерського обліку| | | |---+----------------------+----------------------+--------------| |29 | Роз'яснення з питань | Департамент | За наявності | | | компетенції | взаємозв'язків | | | | структурного | з Верховною Радою | | | | підрозділу щодо | України | | | | запитів і звернень | | | | | народних депутатів, | Департамент | | | |підприємств, установ, | взаємозв'язків | | | | організацій |з органами виконавчої | | | | та громадян | влади та місцевого | | | | | самоврядування | | |---+----------------------+----------------------+--------------| |30 | Інформація | Державний | За наявності | | | про діяльність | департамент | | | | Державного | фінансового | | | | департаменту | моніторингу | | | | фінансового | | | | | моніторингу | | | |---+----------------------+----------------------+--------------| |31 |Інформаційні матеріали| Департамент | За наявності | | | про співробітництво |міжнародних зв'язків | | | | з міжнародними | та європейської | | | | фінансовими | інтеграції | | | | організаціями | | | |---+----------------------+----------------------+--------------| |32 |Інформаційні матеріали| Департамент | За наявності | | |про інтеграцію України|міжнародних зв'язків | | | |до Європейського Союзу| та європейської | | | | і вступу до Світової | інтеграції | | | | Організації Торгівлі | | | | | (СОТ) | | | |---+----------------------+----------------------+--------------| |33 |Інформаційні матеріали| Департамент |За наявності | | |про формування Єдиного|міжнародних зв'язків | | | |економічного простору | та європейської | | | | України, Росії, | інтеграції | | | |Білорусі і Казахстану | | | |---+----------------------+----------------------+--------------| |34 |Інформаційні матеріали| Департамент | За наявності | | | про євроатлантичну |міжнародних зв'язків | | | | інтеграцію України | та європейської | | | | | інтеграції | | ------------------------------------------------------------------

Додаток 2
до наказу Міністерства
фінансів України
24.08.2004 N 536

ФОРМА
для визначення відповідальної особи
за співпрацю з Управлінням взаємодії
з громадськістю та засобами
масової інформації

---------------------------------------------------------------- | |Прізвище, ім'я,| Код | Прізвище, |Контактний|Електронна| |N| по батькові |підрозділу| ім'я, | телефон, | адреса | | |відповідальної | |по батькові|N кімнати | (e-mail) | | | особи | | керівника | | | |-+---------------+----------+-----------+----------+----------| | | | | | | | |-+---------------+----------+-----------+----------+----------| | | | | | | | |-+---------------+----------+-----------+----------+----------| | | | | | | | ----------------------------------------------------------------вгору