Документ v0533290-06, поточна редакція — Прийняття від 13.07.2006

                                                          
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ
Н А К А З
13.07.2006 N 533/676

Про затвердження Порядку використання
у 2006 році коштів, передбачених у державному
бюджеті на будівництво студентського
містечка у м. Києві

На виконання Закону України "Про Державний бюджет України на
2006 рік" ( 3235-15 ) та з метою вирішення гострої проблеми
забезпеченості місцями студентів у гуртожитках, а також покращення
умов проживання в них Н А К А З У Є М О:
1. Затвердити Порядок використання у 2006 році коштів,
передбачених у державному бюджеті на будівництво студентського
містечка у м. Києві (додається).
2. Контроль за виконанням цього наказу покласти на
заступників Міністрів відповідно до розподілу обов'язків.
Міністр освіти і науки України С.Ніколаєнко
Міністр фінансів України В.Пинзеник

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства освіти
і науки України,
Міністерства фінансів
України
13.07.2006 N 533/676

ПОРЯДОК
використання коштів, передбачених
у державному бюджеті на будівництво
студентського містечка у м. Києві

1. Цей Порядок визначає механізм використання коштів,
передбачених у державному бюджеті на будівництво студентського
містечка у м. Києві з метою забезпечення цільового та ефективного
використання державних коштів.
2. У цьому Порядку поняття будівництво студентського містечка
у м. Києві вживається у такому значенні - процес створення нових,
а також розширення, реконструкція, технічне переоснащення діючих
гуртожитків вищих навчальних закладів м. Києва.
3. Фінансування будівництва студентського містечка у м. Києві
здійснюється відповідно до постанови Кабінету Міністрів України
від 27 грудня 2001 року N 1764 ( 1764-2001-п ) "Про затвердження
Порядку державного фінансування капітального будівництва" та
Наказу Державного казначейства України від 25.05.2004 року N 89
( z0716-04 ) "Про затвердження Порядку обслуговування державного
бюджету за видатками".
4. Закупівля товарів, робіт і послуг за бюджетні кошти
здійснюється відповідно до Закону України "Про закупівлю товарів,
робіт і послуг за державні кошти" ( 1490-14 ).
5. Об'єкти, на яких будуть проводиться роботи, передбачені у
пункті 2 цього Порядку, затверджуються наказом Міністерства освіти
і науки. У разі необхідності та наявності обґрунтувань щодо
перерозподілу коштів за об'єктами Міністерство освіти і науки
вносить відповідні зміни до цього наказу.
6. З метою недопущення виникнення кредиторської
заборгованості на кінець року і в разі зменшення бюджетних
призначень під час уточнення показників державного бюджету України
здійснюється відповідне коригування суми видатків для фінансування
будівництва об'єктів, визначених у цьому наказі.
7. Міністерство освіти і науки України подає Міністерству
фінансів інформацію про спрямування та використання коштів,
передбачених у державному бюджеті на будівництво студентського
містечка у м. Києві в розрізі об'єктів.
8. На фінансування будівництва об'єктів, визначених у наказі,
можуть використовуватися кошти спеціального фонду відповідних
вищих навчальних закладів.
9. Складання та подання фінансової звітності про використання
бюджетних коштів, а також контроль за їх цільовим і ефективним
витрачанням здійснюються в установленому законодавством порядку.вгору