Про внесення змін до наказу Держспоживстандарту України від 11.10.2010 N 457
Держспоживстандарт України; Наказ від 29.11.2010530
Документ v0530609-10, поточна редакція — Прийняття від 29.11.2010

                                                          
ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ З ПИТАНЬ
ТЕХНІЧНОГО РЕГУЛЮВАННЯ ТА СПОЖИВЧОЇ ПОЛІТИКИ
Н А К А З
29.11.2010 N 530

Про внесення змін до наказу
Держспоживстандарту України
від 11.10.2010 N 457

З метою своєчасного забезпечення запровадження нової редакції
ДК 009:2010 "Класифікація видів економічної діяльності" у державну
статистичну звітність та за пропозицією Державного комітету
статистики України (лист від 22.10.2010 N 14/3-12/358)
Н А К А З У Ю:
1. Внести до наказу Держспоживстандарту України від
11 жовтня 2010 р. N 457 ( v0457609-10 ) "Про затвердження та
скасування національних класифікаторів" такі зміни:
1.1 у абзацах перших пунктів 1 та 2 цифри "2011" замінити
цифрами "2012";
1.2 у абзаці першому підпункту "а)" пункту 4 цифри "2011"
замінити цифрами "2012";
1.3 пункти 5 та 6 вилучити.
2. Департаменту стандартизації та метрології (Нелепов А.А.)
забезпечити оприлюднення цього наказу на веб-порталі
Держспоживстандарту України.
3. ДП "Український науково-дослідний і навчальний центр
проблем стандартизації, сертифікації та якості" (Захожай В.Б.)
забезпечити опублікування цього наказу у черговому виданні
щомісячного інформаційного покажчика "Стандарти".
4. Відповідальність за виконання цього наказу покласти на
першого заступника Голови Арє'фєва В.В.
5. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.
Голова О.С.Матвійчуквгору