Документ v0530581-10, втратив чинність, поточна редакція — Скасування від 20.03.2012, підстава - 103-2012-р

                                                          
МІНІСТЕРСТВО ПРОМИСЛОВОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ
Н А К А З
08.10.2010 N 530
{ Наказ скасовано на підставі Розпорядження КМ
N 103-р ( 103-2012-р ) від 15.02.2012 }
Про постійно діючу комісію з питань
погодження зовнішньоекономічних контрактів (договорів)
на здійснення експортних операцій з брухтом
та відходами чорних металів

З метою реалізації Порядку погодження зовнішньоекономічних
контрактів (договорів) на здійснення експортних операцій з
металобрухтом (затвердженого наказом Мінпромполітики від
29.03.2002 N 144 ( z0400-02 ) та зареєстрованого в Міністерстві
юстиції України від 26.04.2002 за N 400/6688), удосконалення
механізму державного регулювання операцій зі стратегічними для
України видами сировини, забезпечення збалансованості економіки та
підвищення конкурентноздатності металургійної галузі, а також
кадровими змінами у Мінпромполітики Н А К А З У Ю:
I. Утворити постійно діючу комісію з питань погодження
зовнішньоекономічних контрактів (договорів) на здійснення
експортних операцій з брухтом та відходами чорних металів у
складі:
1. Біленький С.Л. - голова комісії, заступник Міністра;

2. Абросімов М.І. - заступник голови комісії,
директор Департаменту металургійної
та гірничорудної промисловості;
3. Задорожний О.В. - заступник директора Департаменту
металургійної та гірничорудної
промисловості;
4. Деркач Ю.В. - секретар комісії, заступник директора
Департаменту металургійної та гірничорудної
промисловості - начальник відділу взаємодії
з металургійними та металопереробними
підприємствами;
5. Шинкаренко П.С. - член комісії, начальник Управління
кольорової металургії та вторинних
металів;
6. Глазунов А.С. - начальник відділу зовнішньоекономічної та
регуляторної політики Департаменту
зовнішньоекономічних зв'язків та розвитку
ринків;
7. Вернидубов С.І. - член комісії, начальник Управління
юридичного забезпечення;
8. Власюк В.С. - член комісії (за згодою), директор
ДП "Укрпромзовнішекспертиза"
9. Куліченко В.А. - член комісії (за згодою), президент
Української асоціації вторинних металів;
11. Камінський В.В. - член комісії (за згодою), співробітник МВС;
12. Верьовкін М.Ю. - член комісії (за згодою), співробітник СБУ.
II. Затвердити Положення про постійно діючу комісію з питань
погодження зовнішньоекономічних контрактів (договорів) на
здійснення експортних операцій з брухтом та відходами чорних
металів (додається).
III. Наказ Мінпромполітики 02.04.2010 р. N 170
( v0170581-10 ) вважати таким, що втратив чинність.
IV. Контроль за виконанням наказу залишаю за собою.
Міністр Д.В.Колєсніков

Додаток
до наказу Мінпромполітики
08.10.2010 N 530
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Мінпромполітики
08.10.2010 N 530

ПОЛОЖЕННЯ
про постійно діючу комісію з питань
погодження зовнішньоекономічних контрактів (договорів)
на здійснення експортних операцій з брухтом
та відходами чорних металів

1.1. Постійно діюча комісія з питань погодження
зовнішньоекономічних контрактів (договорів) на здійснення
експортних операцій з брухтом та відходами чорних металів (далі -
комісія) є постійно діючим органом Міністерства промислової
політики України (далі - Мінпромполітики), що проводить роботу з
розгляду зовнішньоекономічних контрактів (договорів) та надання
погоджень на здійснення експортних операцій з брухтом та відходами
чорних металів (далі - металобрухтом).
1.2. Основною метою комісії є забезпечення виконання вимог
чинного законодавства у сфері діяльності, пов'язаної з
металобрухтом.
1.3. Основними завданнями комісії є: - забезпечення металобрухтом підприємств металургійної галузі
відповідно до балансу утворення та споживання металобрухту в
Україні; - попередження зловживань при проведенні експортних операцій
з металобрухтом суб'єктами зовнішньоекономічної діяльності; - запобігання необґрунтованому наданню переваг та зисків
окремим юридичним особам на шкоду інтересам підприємств
металургійної галузі, які використовують металобрухт для
виробництва продукції більш високих переділів, а також інших
суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності.
1.4. Комісія у своїй роботі керується Конституцією України
( 254к/96-ВР ), Цивільним ( 435-15 ) та Господарським кодексами
України ( 436-15 ), Законами України "Про ліцензування певних
видів господарської діяльності" ( 1775-14 ), "Про металобрухт"
( 619-14 ), "Про ставки вивізного експортного мита на брухт
легованих чорних металів, брухт кольорових металів та
напівфабрикати з їх використанням" ( 441-16 ), "Про внесення змін
до деяких законодавчих актів України (щодо операцій з
металобрухтом)" ( 2114-14 ), "Про зовнішньоекономічну діяльність"
( 959-12 ), постановами Кабінету Міністрів України "Про
затвердження Порядку реєстрації зовнішньоекономічних контрактів
(договорів) на здійснення експортних операцій з металобрухтом" від
15.02.2002 N 155 ( 155-2002-п ), "Про порядок розрахунку вартості
експортованих брухту легованих чорних металів, брухту кольорових
металів та напівфабрикатів з їх використанням і внесення змін до
Порядку реєстрації зовнішньоекономічних контрактів (договорів) на
здійснення експортних операцій з металобрухтом" від 28.05.2008
N 500 ( 500-2008-п ), "Про заходи щодо упорядкування експортних
операцій з металобрухтом" від 04.11.2002 N 1653 ( 1653-2002-п ),
розпорядженням Кабінету Міністрів України від 13.12.99 N 1395-р
( 1395-99-р ), наказом Мінпромполітики України "Про затвердження
порядку погодження зовнішньоекономічних контрактів (договорів) на
здійснення експортних операцій з металобрухтом від 29.03.2002
N 144 ( z0400-02 ), що зареєстрований у Міністерстві юстиції
України 26.04.2002 за N 400/6688 (далі - Порядок), іншими
нормативно-правовими актами та цим Положенням.
2. Права та обов'язки комісії
2.1. Комісія розглядає документи, подані заявниками,
відповідно до п. 3 Порядку ( z0400-02 ) та приймає рішення щодо
надання погоджень на здійснення експортних операцій з
металобрухтом на підставі наданих документів і інформації стосовно
участі заявника у балансі утворення та споживання металобрухту в
Україні.
2.2. У разі необхідності комісія залучає для вирішення
зазначених питань фахівців центрального апарату Мінпромполітики та
відповідно до статті 13 Закону України "Про металобрухт"
( 619-14 ) фахівців провідних спеціалізованих металургійних
переробних підприємств, виробничі об'єднання, асоціації, спілки та
інші форми об'єднань підприємств, що зайняті в зазначеній сфері
діяльності.
2.3. Комісія має право (відповідно до статті 15 "Про
металобрухт") ( 619-14 ) одержувати від суб'єктів підприємницької
діяльності з металобрухтом необхідні дані про додержання вимог
нормативно-правових актів під час заготівлі, переробки,
реалізації, металургійної переробки металобрухту, а також
документи і матеріали обліку з часу утворення металобрухту до його
металургійної переробки.
2.4. Комісія має право відмовляти суб'єкту в наданні
погодження зовнішньоекономічного контракту (договору) на
здійснення операцій з металобрухтом у випадках, якщо поданий
комплект документів неповний або неоформлений належним чином
(відповідно до пункту 8 Порядку) ( z0400-02 ).
2.5. Комісія має право, в межах встановлених чинним
законодавством, звертатись до правоохоронних органів з метою
отримання інформації про додержання заявниками вимог законодавства
у своїй діяльності, а також до митних органів, органів державної
статистики.
2.6. Комісія, з урахуванням технологічних потреб металобрухту
та інформації щодо фактичних поставок металобрухту заявниками на
підприємства металургійної галузі, приймає рішення щодо надання
погодження відповідно до розпорядження КМУ від 13.12.99 р.
N 1395-р ( 1395-99-р ) та затвердженого розрахункового балансу
утворення та споживання сталевого металобрухту.
3. Повноваження голови та членів комісії
3.1. Голова комісії організує проведення засідань та
дотримання Порядку погодження зовнішньоекономічних контрактів
(договорів) на здійснення експортних операцій з металобрухтом
( z0400-02 ).
3.2. Секретар комісії готує документи до засідань та здійснює
організаційно-технічне забезпечення роботи комісії.
3.3. Секретар комісії опрацьовує документи, які надійшли від
суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності. Документи погоджуються
з членами комісії від Управління кольорової металургії,
Департаменту зовнішньоекономічних зв'язків та розвитку ринків,
Департаменту металургійної та гірничорудної промисловості та
Управлінням юридичного забезпечення.
3.4. Члени комісії від Департаменту металургійної та
гірничорудної промисловості, Управління кольорової металургії та
вторинних металів надають комісії інформацію щодо балансів
технологічних потреб металобрухту та фактичних поставок
металобрухту суб'єктами зовнішньоекономічної діяльності на
підприємства металургійної галузі України.
3.5. Член комісії від Департаменту зовнішньоекономічних
зв'язків та розвитку ринків надає інформацію щодо фактичних
обсягів експорту металобрухту суб'єктами зовнішньоекономічної
діяльності.
3.6. Член комісії від Управління кольорової металургії та
вторинних металів надає комісії інформацію щодо порушень
заявниками ліцензійних умов щодо заготівлі та переробки
металобрухту.
3.7. Член комісії від Управління юридичного забезпечення
відповідає за дотримання комісією норм чинного законодавства.
3.8. Секретар комісії веде протоколи засідань та інформує
заявників про рішення комісії щодо погодження зовнішньоекономічних
контрактів (договорів) на здійснення експортних операцій з
металобрухтом.
4. Порядок організації роботи комісії
4.1. Формою роботи комісії є засідання.
4.2. Засідання комісії відбуваються у приміщенні
Мінпромполітики.
4.3. Засідання комісії скликаються головою або, у разі його
відсутності, - заступником голови комісії відповідно до обсягів
надходження документів на розгляд, але не рідше ніж один раз на
два місяці.
4.4. Дата, час проведення засідання та порядок денний
направляються членам комісії секретарем не пізніше ніж за тиждень
до засідання.
4.5. Комісія має право проводити засідання та приймати
рішення про наявності на засіданні не менш як половини від її
складу, члени комісії можуть не брати участь у засіданні виключно
з поважних причин (відрядження, відпустка, перебування на
лікарняному та інші).
4.6. Рішення комісії приймаються простою більшістю голосів та
оформлюються протоколами. У разі рівного розподілу голосів на
засіданні визначальним є голос голови комісії.
4.7. Документи заявників на надання погодження
зовнішньоекономічних контрактів (договорів) на здійснення
експортних операцій з металобрухтом надходять через канцелярію до
голови комісії, який надає відповідні доручення щодо їх
опрацювання секретарем комісії.
4.8. Секретар комісії перевіряє відповідність поданого
комплекту документів вимогам пункту 3 Порядку ( z0400-02 ),
ознайомлює з ними членів комісії, здійснює відповідне погодження
та доповідає про результати попереднього опрацювання на засіданні
комісії.
4.9. Подані документи заявникові не повертаються (відповідно
до пункту 9 Порядку) ( z0400-02 ).
4.10. Лист про погодження або відмову у погодженні за
підписом голови комісії, або, в разі його відсутності, заступника
голови комісії надається або направляється поштою заявникові не
пізніше ніж через 5 робочих днів після ухвалення комісією рішення.
Заступник Міністра С.Л.Біленькийвгору