Документ v0526558-07, поточна редакція — Прийняття від 05.11.2007

                                                          
МІНІСТЕРСТВО ПАЛИВА ТА ЕНЕРГЕТИКИ УКРАЇНИ
Н А К А З
05.11.2007 N 526

Про затвердження результатів інвентаризації
державного майна, яке обліковується
на балансі ДАТ "Чорноморнафтогаз"

Відповідно до Господарського кодексу України ( 436-15 ),
законів України "Про господарські товариства" ( 1576-12 ), "Про
управління об'єктами державної власності" ( 185-16 ), керуючись
Методикою проведення інвентаризації об'єктів державної власності,
затвердженою постановою Кабінету Міністрів України від
30 листопада 2005 р. N 1121 ( 1121-2005-п ), на виконання
протоколу засідання Комісії з питань розгляду та узагальнення
результатів інвентаризації державного майна, створеної наказом
Мінпаливенерго від 27 лютого 2007 р. N 122 ( v0122558-07 ) "Про
внесення змін до наказу Мінпаливенерго від 28.12.2006 N 532 "Про
затвердження Порядку проведення інвентаризації державного майна,
яке перебуває у сфері управління Мінпаливенерго, та надання
відомостей до Єдиного реєстру об'єктів державної власності", від
13 вересня 2007 р. N 7 Н А К А З У Ю:
1. Затвердити результати інвентаризації державного майна
станом на 31 грудня 2006 р., яке використовується для забезпечення
транспортування, зберігання та розподілу нафти, нафтопродуктів,
природного газу і обліковується на балансі ДАТ "Чорноморнафтогаз"
НАК "Нафтогаз України", на підставі переліків цього майна, наданих
товариством, загальною кількістю 1482 (одна тисяча чотириста
вісімдесят два) інвентарних об'єкти, первісною вартістю
192 614 443,10 грн. (сто дев'яносто два мільйони шістсот
чотирнадцять тисяч чотириста сорок три гривні десять копійок),
залишковою вартістю 76 042 625,54 грн. (сімдесят шість мільйонів
сорок дві тисячі шістсот двадцять п'ять гривень п'ятдесят чотири
копійки), функції користування яким здійснює НАК "Нафтогаз
України".
2. Контроль за виконанням цього наказу покласти на першого
заступника Міністра Чупруна В.П.
Міністр Ю.Бойковгору