Документ v0525558-07, поточна редакція — Прийняття від 05.11.2007

                                                          
МІНІСТЕРСТВО ПАЛИВА ТА ЕНЕРГЕТИКИ УКРАЇНИ
Н А К А З
05.11.2007 N 525

Про затвердження результатів інвентаризації
державного майна, яке обліковується
на балансі ДК "Укртрансгаз"

Відповідно до Господарського кодексу України ( 436-15 ),
законів України "Про господарські товариства" ( 1576-12 ), "Про
управління об'єктами державної власності" ( 185-16 ), керуючись
Методикою проведення інвентаризації об'єктів державної власності,
затвердженою постановою Кабінету Міністрів України від
30 листопада 2005 р. N 1121 ( 1121-2005-п ), на виконання
протоколу засідання Комісії з питань розгляду та узагальнення
результатів інвентаризації державного майна, створеної наказом
Мінпаливенерго від 27 лютого 2007 р. N 122 ( v0122558-07 ) "Про
внесення змін до наказу Мінпаливенерго від 28.12.2006 N 532
"Про затвердження Порядку проведення інвентаризації державного
майна, яке перебуває у сфері управління Мінпаливенерго, та надання
відомостей до Єдиного реєстру об'єктів державної власності", від
13 вересня 2007 р. N 7 Н А К А З У Ю:
1. Затвердити результати інвентаризації державного майна
станом на 31 січня 2007 р., яке використовується для забезпечення
транспортування, зберігання та розподілу природного газу і
обліковується на балансі ДК "Укртрансгаз" НАК "Нафтогаз України",
на підставі переліків цього майна, наданих компанією, загальною
кількістю 34928 (тридцять чотири тисячі дев'ятсот двадцять вісім)
інвентарних об'єктів, первісною вартістю 18 376 623 135,67 грн.
(вісімнадцять мільярдів триста сімдесят шість мільйонів шістсот
двадцять три тисячі сто тридцять п'ять гривень шістдесят сім
копійок), залишковою вартістю 8 807 862 821,61 грн. (вісім
мільярдів вісімсот сім мільйонів вісімсот шістдесят дві тисячі
вісімсот двадцять одна гривня шістдесят одна копійка), функції
користування яким здійснює НАК "Нафтогаз України".
2. Контроль за виконанням цього наказу покласти на першого
заступника Міністра Чупруна В.П.
Міністр Ю.Бойковгору