Документ v0524558-07, поточна редакція — Прийняття від 05.11.2007

                                                          
МІНІСТЕРСТВО ПАЛИВА ТА ЕНЕРГЕТИКИ УКРАЇНИ
Н А К А З
05.11.2007 N 524

Про затвердження результатів
інвентаризації державного майна,
яке обліковується на балансі ДП "Укргазмережі"

Відповідно до Господарського кодексу України ( 436-15 ),
законів України "Про господарські товариства" ( 1576-12 ), "Про
управління об'єктами державної власності" ( 185-16 ), керуючись
Методикою, затвердженою постановою Кабінету Міністрів України від
30 листопада 2005 р. N 1121 ( 1121-2005-п ), на виконання
протоколу засідання Комісії з питань розгляду та узагальнення
результатів інвентаризації державного майна, створеної наказом
Мінпаливенерго від 27 лютого 2007 р. N 122 ( v0122558-07 ) "Про
внесення змін до наказу Мінпаливенерго від 28.12.2006 N 532
"Про затвердження Порядку проведення інвентаризації державного
майна, яке перебуває у сфері управління Мінпаливенерго, та надання
відомостей до Єдиного реєстру об'єктів державної власності", від
13 вересня 2007 р. N 7 Н А К А З У Ю:
1. Затвердити результати інвентаризації державного майна
станом на 27 лютого 2007 р., яке використовується для забезпечення
транспортування, зберігання та розподілу природного газу і
обліковується на балансі ДП "Укргазмережі" ДК "Газ України"
НАК "Нафтогаз України", на підставі переліків цього майна, наданих
підприємством, загальною кількістю 2184 (дві тисячі сто вісімдесят
чотири) інвентарних об'єктів, первісною вартістю
87 071 190,32 грн. (вісімдесят сім мільйонів сімдесят одна тисяча
сто дев'яносто гривень тридцять дві копійки), функції користування
яким здійснює НАК "Нафтогаз України".
2. Контроль за виконанням цього наказу покласти на першого
заступника Міністра Чупруна В.П.
Міністр Ю.Бойковгору