Документ v0523558-07, поточна редакція — Прийняття від 05.11.2007

                                                          
МІНІСТЕРСТВО ПАЛИВА ТА ЕНЕРГЕТИКИ УКРАЇНИ
Н А К А З
05.11.2007 N 523

Про затвердження результатів
інвентаризації державного майна,
яке обліковується на балансі
ДК "Укргазвидобування"

Відповідно до Господарського кодексу України ( 436-15 ),
законів України "Про господарські товариства" ( 1576-12 ), "Про
управління об'єктами державної власності" ( 185-16 ), керуючись
Методикою проведення інвентаризації об'єктів державної власності,
затвердженою постановою Кабінету Міністрів України від
30 листопада 2005 р. N 1121 ( 1121-2005-п ), на виконання
протоколу засідання Комісії з питань розгляду та узагальнення
результатів інвентаризації державного майна, створеної наказом
Мінпаливенерго від 27 лютого 2007 р. N 122 ( v0122558-07 ) "Про
внесення змін до наказу Мінпаливенерго від 28.12.2006 N 532 "Про
затвердження Порядку проведення інвентаризації державного майна,
яке перебуває у сфері управління Мінпаливенерго, та надання
відомостей до Єдиного реєстру об'єктів державної власності", від
13 вересня 2007 р. N 7 Н А К А З У Ю:
1. Затвердити результати інвентаризації державного майна
станом на 31 грудня 2006 р., яке використовується для забезпечення
транспортування, зберігання та розподілу природного газу і
обліковується на балансі ДК "Укргазвидобування" НАК "Нафтогаз
України", на підставі переліків цього майна, наданих компанією,
загальною кількістю 180 (сто вісімдесят) інвентарних об'єктів,
первісною вартістю 1 599 440,59 грн. (один мільйон п'ятсот
дев'яносто дев'ять тисяч чотириста сорок гривень п'ятдесят дев'ять
копійок), залишковою вартістю 514 689,53 грн. (п'ятсот
чотирнадцять тисяч шістсот вісімдесят дев'ять гривень п'ятдесят
три копійки), функції користування яким здійснює НАК "Нафтогаз
України". 2. Контроль за виконанням цього наказу покласти на першого
заступника Міністра Чупруна В.П.
Міністр Ю.Бойковгору