Друкувати   Шрифт: або Ctrl + mouse wheel

                                                          
МІНІСТЕРСТВО ПАЛИВА ТА ЕНЕРГЕТИКИ УКРАЇНИ
Н А К А З
08.12.2010 N 519
{ Наказ втратив чинність на підставі Наказу Міністерства
енергетики та вугільної промисловості
N 92 ( v0092732-12 ) від 13.02.2012 }
Про проведення інвентаризації державного майна
та порядок надання відомостей до Єдиного
реєстру об'єктів державної власності

Відповідно до пункту 25 статті 6 Закону України "Про
управління об'єктами державної власності" ( 185-16 ), Положення
про Єдиний реєстр об'єктів державної власності, затвердженого
постановою Кабінету Міністрів України від 14.04.2004 N 467
( 467-2004-п ), Методики проведення інвентаризації об'єктів
державної власності, затвердженої постановою Кабінету Міністрів
України від 30.11.2005 N 1121 ( 1121-2005-п ), наказу Фонду
державного майна України від 03.02.2006 N 197 ( z0380-06 ) "Про
затвердження форм надання відомостей про об'єкти державної
власності", з метою впорядкування обліку юридичних осіб,
проведення інвентаризації державного майна та за їх результатами
формування, ведення і надання відомостей до Єдиного реєстру
об'єктів державної власності Н А К А З У Ю:
1. Затвердити Порядок надання відомостей до Єдиного реєстру
об'єктів державної власності (далі - Порядок), що додається.
2. Керівникам державних підприємств, їх об'єднань, установ,
організацій, а також господарських товариств, утворених у процесі
корпоратизації (приватизації), та інших юридичних осіб, на балансі
яких обліковується державне майно, функції управління яким
здійснює Мінпаливенерго, відповідно до Порядку:
2.1. Щорічно проводити інвентаризацію державного майна,
функції управління яким здійснює Мінпаливенерго.
2.2. Подавати переліки державного майна Міністерству палива
та енергетики України з метою подальшого внесення до Єдиного
реєстру об'єктів державної власності.
3. Визнати таким, що втратив чинність, наказ Мінпаливенерго
від 12.12.2008 N 631 ( v0631558-08 ) "Про проведення
інвентаризації державного майна та порядок надання відомостей до
Єдиного реєстру об'єктів державної власності".
4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на
першого заступника Міністра Чеха С.М.
Міністр Ю.Бойко

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Мінпаливенерго
08.12.2010 N 519

ПОРЯДОК
надання відомостей до Єдиного реєстру об'єктів
державної власності

1. Загальні положення
1.1. Порядок надання відомостей до Єдиного реєстру об'єктів
державної власності (далі - Порядок) визначає спосіб оформлення
юридичними особами результатів інвентаризації державного майна,
функції управління яким здійснює Мінпаливенерго, та подання
переліків інвентаризації Міністерству з метою подальшого внесення
до Єдиного реєстру об'єктів державної власності (далі - Реєстр), а
також методи внесення структурними підрозділами Мінпаливенерго
відомостей, передбачених структурою Реєстру.
1.2. Порядок передбачено для застосування такими юридичними
особами: - державними підприємствами, установами, організаціями та їх
об'єднаннями (далі - державні підприємства), що належать до сфери
управління Мінпаливенерго; - суб'єктами господарювання, утвореними у процесі
корпоратизації (приватизації), на балансах яких обліковується
державне майно, управління яким здійснює Мінпаливенерго; - іншими суб'єктами господарювання, на балансі яких
обліковується державне майно, управління яким здійснює
Мінпаливенерго.
1.3. Інвентаризації підлягає нерухоме майно державних
підприємств, у тому числі те, що передано в оренду, лізинг,
концесію, користування або заставу; державне майно, яке не увійшло
до статутних фондів господарських організацій, утворених у процесі
корпоратизації (приватизації); інше державне майно, функції
управління яким здійснює Мінпаливенерго.
1.4. Інвентаризація державного майна проводиться один раз на
рік (станом на 31 грудня) або позапланово у процесі: - приватизації (корпоратизації) державних підприємств; - передачі майна державних підприємств в оренду, повернення
такого майна після закінчення строку дії договору оренди або його
розірвання; - передачі державного майна у концесію; - повернення у державну власність об'єктів приватизації у
разі розірвання або визнання недійсними договорів купівлі-продажу; - передачі державного майна до сфери управління іншого органу
державної влади.
1.5. Відповідальність за проведення інвентаризації державного
майна, подання Міністерству палива та енергетики України
достовірної та у повному обсязі інформації для внесення до Реєстру
несуть керівники відповідних суб'єктів господарювання.
2. Подання інформації Мінпаливенерго
2.1. Протягом лютого кожного року, що настає за звітним,
юридичні особи, зазначені у пункті 2.1 Порядку, надають на
попередній розгляд секретарю Комісії з питань розгляду та
узагальнення результатів інвентаризації державного майна (далі -
Комісія) матеріали, зазначені у пунктах 2.2.2-2.2.5 (електронною
поштою на адресу: Derzmaino@mintop.energy.gov.ua).
2.2. У період з 1 березня до 1 квітня кожного року, що настає
за звітним, відповідно до графіка, який щорічно встановлюється
Мінпаливенерго та розміщується на офіційному сайті Міністерства,
подається Комісії: 2.2.1. Перелік державного майна за формою N 2б "Відомості про
державне майно" ( z0380-06 ) у друкованому вигляді (складається за
допомогою АС "Юридичні особи"). 2.2.2. Файл обміну даними між юридичною особою та
Мінпаливенерго, який відповідає переліку, зазначеному у п. 2.2.1,
електронною поштою на адресу: Derzmaino@mintop.energy.gov.ua
(формується у АС "Юридичні особи"). 2.2.3. Узагальнені відомості результатів інвентаризації
державного майна, яке обліковується на балансі юридичної особи (за
формою, що додається). 2.2.4. Наказ юридичної особи про щорічне проведення
інвентаризації державного майна з метою надання інформації
Мінпаливенерго для внесення до Реєстру. 2.2.5. Протокол роботи інвентаризаційної комісії, який
містить: - узагальнені дані щодо кількості, складу, вартості,
технічного стану об'єктів державної власності; - пооб'єктну інформацію про управлінські рішення, які
зумовили зміни у складі державного майна, збільшення або зменшення
кількості об'єктів (з наданням відповідних підтвердних
документів).
2.3. Кожного року протягом місяця після закінчення I-III
звітних кварталів надавати Мінпаливенерго: - інформацію про прийняті управлінські рішення щодо
державного майна за формою N 2р "Інформація стосовно державного
майна, щодо якого прийнято управлінські рішення з ______
по ______" ( z0380-06 ); - перелік державного майна за формою N 2б "Відомості про
державне майно" ( z0380-06 ), що складається з об'єктів, дані про
які змінено, та відповідний йому файл обміну даними між юридичною
особою та Мінпаливенерго; - документи, на підставі яких внесено зміни(щодо кожного
об'єкта).
3. Внесення відомостей структурними підрозділами
Мінпаливенерго
3.1. Управління бухгалтерського обліку і звітності кожного
року протягом 45 днів після закінчення I-III звітних кварталів або
до 15 квітня року, що настає за звітним, надає дані для внесення
до форм N 1 "Баланс" ( z0396-99 ), N 2 "Звіт про фінансові
результати" ( z0397-99 ) та N 1-Б "Звіт про фінансові результати і
дебіторську та кредиторську заборгованість" ( va270202-09 )
АС "Юридичні особи".
3.2. Відділ трудової та соціальної політики кожного року
протягом 45 днів після закінчення I-III звітних кварталів або до
15 квітня року, що настає за звітним, надає дані для внесення до
форми N 1-ПВ термінова - місячна "Звіт з праці" АС "Юридичні
особи".
3.3. Департамент майнових відносин та реформування власності: 3.3.1. Готує наказ Мінпаливенерго про проведення
інвентаризації державного майна, порядок надання відомостей про
державне майно до Реєстру, порядок роботи Комісії, графік подання
інформації Комісії, організовує її роботу. 3.3.2. На підставі інформації про державне майно, що надійшла
від юридичних осіб та структурних підрозділів Мінпаливенерго,
враховуючи рішення Комісії, складає відомості про юридичні особи
та інформацію про державне майно за формами, затвердженими Фондом
державного майна України. 3.3.3. Кожного року протягом 55 днів після закінчення I-III
звітних кварталів або до 25 квітня року, що настає за звітним,
подає відомості про юридичні особи та інформацію про державне
майно Фонду державного майна України. 3.3.4. Веде облік об'єктів державної власності, які
підлягають внесенню до Реєстру. 3.3.5. Здійснює контроль за повнотою даних Реєстру та їх
відповідністю встановленим вимогам.
Директор Департаменту
майнових відносин
та реформування власності О.Терлецький

Додаток
до Порядку надання
відомостей до Єдиного
реєстру об'єктів державної
власності, затвердженого
наказом Мінпаливенерго
08.12.2010 N 519

Узагальнені відомості результатів інвентаризації
державного майна, яке обліковується
на балансі ________________,
станом на 31.12.20__ р.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | N | Назва | Майно за результатами | Майно, яке надійшло у термін |Майно, яке вибуло в термін від| Майно за результатами | |з/п| показника | попередньої щорічної | від моменту проведення |моменту проведення попередньої| інвентаризації державного | | | (за | інвентаризації державного | попередньої щорічної | щорічної інвентаризації |майна станом на 31.12.20__ р. | | |групами)(*)| майна, | інвентаризації державного | державного майна | | | | | станом на 31.12.20__ р. | майна | | | | | |------------------------------+------------------------------+------------------------------+------------------------------| | | |Кількість,|Первісна |Залишкова|Кількість,|Первісна |Залишкова|Кількість,|Первісна |Залишкова|Кількість,|Первісна |Залишкова| | | | інв.од. |вартість,|вартість,| інв.од. |вартість,|вартість,| інв. од. |вартість,|вартість,| інв.од. |вартість,|вартість,| | | | | грн. | грн. | | грн. | грн. | | грн. | грн. | | грн. | грн. | |---+-----------+----------+---------+---------+----------+---------+---------+----------+---------+---------+----------+---------+---------| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |---+-----------+----------+---------+---------+----------+---------+---------+----------+---------+---------+----------+---------+---------| | | | | | | | | | | | | | | | |---+-----------+----------+---------+---------+----------+---------+---------+----------+---------+---------+----------+---------+---------| | | | | | | | | | | | | | | | |---+-----------+----------+---------+---------+----------+---------+---------+----------+---------+---------+----------+---------+---------| | |Разом: | | | | | | | | | | | | | ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
_______________
(*) підприємствам з газопостачання та газифікації необхідно
обов'язково згрупувати основні засоби наступним чином:
1. Газопроводи всього: 1.1. Високого тиску, 1.2. Середнього тиску,
1.3. Низького тиску; 2. Споруди на газопроводах всього: 2.1. СКЗ;
2.2. ГРП, 2.3. ШРП; 3. Транспортні засоби спеціального
призначення; 4. Інше.
Голова інвентаризаційної комісії:
________________________ _______________ ______________________
(посада) (підпис) (прізвище та ініціали)
Члени комісії:
________________________ _______________ ______________________
(посада) (підпис) (прізвище та ініціали)