Документ v0492609-10, поточна редакція — Прийняття від 01.11.2010

                                                          
ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ З ПИТАНЬ
ТЕХНІЧНОГО РЕГУЛЮВАННЯ ТА СПОЖИВЧОЇ ПОЛІТИКИ
Н А К А З
01.11.2010 N 492

Про внесення змін до Плану діяльності
Держспоживстандарту України з підготовки проектів
регуляторних актів на 2010 рік

З метою забезпечення виконання вимог Закону України "Про
засади державної регуляторної політики у сфері господарської
діяльності" від 11.09.2003 N 1160-IV ( 1160-15 ) Н А К А З У Ю:
1. Внести доповнення до Плану діяльності Держспоживстандарту
України з підготовки проектів регуляторних актів на 2010 рік,
затвердженого наказом Держспоживстандарту України "Про реалізацію
принципів державної регуляторної політики у системі
Держспоживстандарту України" від 14.12.2009 N 449 ( v0449609-09 )
(зі змінами згідно з наказами від 21.01.2010 N 14 ( v0014609-10 ),
від 19.02.2010 N 51 ( v0051609-10 ), від 11.03.2010 N 84
( v0084609-10 ), від 22.06.2010 N 244 ( v0244609-10 ) та від
20.07.2010 N 306 ( v0306609-10 ), від 10 серпня 2010 N 359
( v0359609-10 ) та від 2 вересня 2010 N 397) ( v0397609-10 ), що
додається.
2. Департаменту споживчої політики (Голубовський В.В.) та
Управлінню організаційного забезпечення (Соколова О.П.)
забезпечити оприлюднення інформації на веб-порталі
Держспоживстандарту України в мережі Інтернет.
3. Відповідальність за виконання цього наказу покласти на
першого заступника Голови Держспоживстандарту України Хижняк В.О.
Голова О.С.Матвійчук

Додаток
до наказу
Держспоживстандарту України
01.11.2010 N 492

ДОПОВНЕННЯ ДО ПЛАНУ
діяльності Держспоживстандарту України
з підготовки проектів регуляторних актів на 2010 рік,
затвердженого наказом Держспоживстандарту України
"Про реалізацію принципів державної регуляторної
політики у системі Держспоживстандарту України"
від 14.12.2009 N 449
( v0449609-09 )
(зі змінами згідно з наказами від 21.01.2010 N 14
( v0014609-10 ),
від 19.02.2010 N 51
( v0051609-10 ),
від 11.03.2010 N 84
( v0084609-10 ),
від 22.06.2010 N 244
( v0244609-10 ),
від 20.07.2010 N 306
( v0306609-10 ),
від 10 серпня 2010 N 359
( v0359609-10 )
та від 2 вересня 2010 N 397)
( v0397609-10 )

---------------------------------------------------------------------------------------- | N | Назва проекту | Обґрунтування |Відповідальний за |Строк подання| Примітки | |з/п|регуляторного акта | необхідності | розроблення | проекту | | | | | прийняття | проекту |регуляторного| | | | | регуляторного |регуляторного акта| акта | | | | | акта | | | | |---+-------------------+----------------+------------------+-------------+------------| | 1 |Проект закону |Проект закону | Департамент | IV кв. |Оприлюднення| | |України "Про |розроблено на |споживчої політики| 2010 року |на офіційній| | |внесення змін до |виконання | | |сторінці | | |Закону України "Про|доручення | | |Держспожив- | | |захист прав |Кабінету | | |стандарту | | |споживачів" |Міністрів | | |України | | | |України від | | |в мережі | | | |26.07.2010 р. | | |Інтернет | | | |N 43821/1/1-10 з| | |за адресою: | | | |метою заборони | | |http//www. | | | |укладання | | |dssu.gov.ua | | | |договорів на | | |в розділі | | | |відстані щодо | | |"Регуляторні| | | |лікарських | | |акти" - | | | |засобів, виробів| | |"Плани" | | | |медичного | | | | | | |призначення, | | | | | | |медичної | | | | | | |техніки, методів| | | | | | |профілактики, | | | | | | |діагностики, | | | | | | |лікування і | | | | | | |реабілітації, | | | | | | |товарів, що не | | | | | | |належать до | | | | | | |лікарських | | | | | | |засобів, з | | | | | | |посиланням на | | | | | | |те, що ці товари| | | | | | |мають лікувальні| | | | | | |властивості, | | | | | | |оскільки | | | | | | |споживачі не | | | | | | |володіють | | | | | | |спеціальними | | | | | | |знаннями | | | | | | |стосовно | | | | | | |властивостей | | | | | | |продукції, що | | | | | | |надалі не дає їм| | | | | | |зробити | | | | | | |об'єктивний і | | | | | | |свідомий вибір, | | | | | | |та встановлення | | | | | | |відповідальності| | | | | | |за порушення | | | | | | |вищезазначеної | | | | | | |норми. | | | | ----------------------------------------------------------------------------------------вгору