Документ v0488732-15, поточна редакція — Прийняття від 30.07.2015

МІНІСТЕРСТВО ЕНЕРГЕТИКИ ТА ВУГІЛЬНОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ УКРАЇНИ

НАКАЗ

30.07.2015  № 488

Про затвердження Порядку передачі частини запасів вугілля з балансового обліку вугледобувних підприємств

Відповідно до Господарського кодексу України, Кодексу України про надра, Гірничого закону України, Закону України "Про управління об'єктами державної власності", Положення про Міністерство енергетики та вугільної промисловості України, затвердженого Указом Президента України від 6 квітня 2011 року № 382, та з метою забезпечення єдиної державної політики реформування вугільної промисловості НАКАЗУЮ:

1. Державним вугледобувним підприємствам, їх структурним підрозділам і самостійним шахтам, що належать до сфери управління Міністерства, а також господарським товариствам, щодо яких Міненерговугілля України здійснює повноваження з управління корпоративними правами держави (разом далі - вугледобувні підприємства), при передачі частини запасів вугілля, що перебувають на балансовому обліку вугледобувних підприємств, керуватись Порядком передачі частини запасів вугілля з балансового обліку вугледобувних підприємств, що додається.

2. Управлінню інформаційно-аналітичного забезпечення (Велітченко А.І.) забезпечити оприлюднення цього наказу на офіційному веб-сайті Міністерства енергетики та вугільної промисловості України.

3. Контроль за виконанням цього наказу покласти на першого заступника Міністра Мартиненкова І.М.

Міністр

В. ДемчишинЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
енергетики та вугільної
промисловості України
30.07.2015  № 488

ПОРЯДОК
передачі частини запасів вугілля з балансового обліку вугледобувних підприємств

1. Цей Порядок визначає організацію і механізм погодження Міненерговугілля України передачі частини запасів вугілля з балансового обліку державних вугледобувних підприємств, їх структурних підрозділів, самостійних шахт, які належать до сфери управління Міністерства, та господарських товариств, щодо яких Міненерговугілля України здійснює повноваження з управління корпоративними правами держави (разом далі - вугледобувні підприємства), через об'єктивні причини, які виникають під час експлуатації вугільного родовища, і повинні бути обґрунтовані підприємством.

2. Керівникам вугледобувних підприємств, у разі необхідності передачі частини запасів вугілля з балансового обліку вугледобувного підприємства, надавати до Міністерства такі документи:

- плани гірничих робіт;

- перспективні програми розвитку гірничих робіт на поточний рік та наступні за ним п'ять років (із зазначенням: балансових і промислових запасів вугілля, в тому числі підготовлених і готових до виїмки, та частини запасів, запропонованих для передачі з балансового обліку; виробничої потужності, запланованого видобутку, середньодіючого за рік числа очисних вибоїв, у тому числі комплексно-механізованих вибоїв, навантаження на очисні вибої, плану прохідницьких робіт тощо);

- інформацію про основні гірничо-геологічні і виробничо-технічні показники роботи вугледобувного підприємства за три останні роки, що передують року обігу (балансові та промислові запаси вугілля, в т. ч. підготовлені і готові до виїмки, виробнича потужність, видобуток, рівень освоєння виробничої потужності, середньодіюче за рік число очисних вибоїв, у тому числі комплексно-механізованих вибоїв, навантаження на діючі очисні вибої, виконання плану прохідницьких робіт тощо);

- інші відповідні розрахунки та обґрунтування щодо доцільності передачі частини запасів вугілля з балансового обліку вугледобувного підприємства;

- протоколи технічних нарад вугледобувних підприємств щодо розгляду питання передачі частини запасів вугілля з балансового обліку.

3. Зазначені у пункті 2 цього Порядку матеріали розглядаються на засіданні Науково-технічної ради Міненерговугілля України (далі - НТР), за результатами якого готується відповідний висновок про можливість зменшення кількості запасів вугілля, що перебувають на балансовому обліку вугледобувного підприємства. Зміст зазначеного висновку доводиться до відома вугледобувного підприємства.

4. Після отримання позитивного висновку НТР подальші дії вугледобувного підприємства визначаються постановою Кабінету Міністрів України від 30 травня 2011 року № 615 "Про затвердження Порядку надання спеціальних дозволів на користування надрами".

Начальник Управління
технічної політики
у вугільній промисловостіО.І. Коровка

{Текст взято з сайту Міненерговугілля України http://mpe.kmu.gov.ua}вгору