Документ v0485732-11, поточна редакція — Редакція від 02.12.2011, підстава - v0789732-11

                                                          
МІНІСТЕРСТВО ЕНЕРГЕТИКИ
ТА ВУГІЛЬНОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ УКРАЇНИ
Н А К А З
09.09.2011 N 485

Про затвердження Плану нових науково-дослідних
та дослідно-конструкторських робіт у вугільній
промисловості Міненерговугілля на 2011 рік
{ Із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства
енергетики та вугільної промисловості
N 789 ( v0789732-11 ) від 02.12.2011 }

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від
25.08.2004 N 1084 ( 1084-2004-п ) "Про затвердження Порядку
формування і виконання замовлення на проведення наукових
досліджень і розробок, проектних та конструкторських робіт за
рахунок коштів державного бюджету" та з метою забезпечення
ефективного використання коштів державного бюджету у 2011 році на
проведення наукових досліджень і розробок за бюджетною програмою
КПКВ 1101030 "Прикладні наукові та науково-технічні розробки,
виконання робіт за державними цільовими програмами і державним
замовленням у сфері паливно-енергетичного комплексу й вугільної
промисловості" ( 2857-17 ) Н А К А З У Ю:
1. Затвердити План нових науково-дослідних та
дослідно-конструкторських робіт Міністерства енергетики та
вугільної промисловості України у вугільній промисловості на 2011
рік, що додається.
2. Департаменту вугільної промисловості (Вівчаренко О.В.)
надати Комітету з конкурсних торгів (Макуха В.О.) пропозиції щодо
включення до річного плану закупівель перелік науково-дослідних та
дослідно-конструкторських робіт з науково-технічного забезпечення
вугільної промисловості на 2011 рік відповідно до затвердженого
цим наказом Плану.
Термін 09.09.2011
3. Контроль за виконанням цього наказу покласти на першого
заступника Міністра Поповича І.М.
Міністр Ю.Бойко

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
енергетики та вугільної
промисловості України
09.09.2011 N 485

ПЛАН
нових науково-дослідних
і дослідно-конструкторських робіт
Міністерства енергетики та вугільної
промисловості в галузі вугільної
промисловості на 2011 рік

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | Шифр і найменування | Головна організація і | Терміни | Обсяги | Підстава для |Мета і зміст роботи, | | договору, роботи | основні співвиконавці | виконання | фінансування, | виконання | очікуваний | | | | (початок | тис.грн. | | результат | | | |закінчення) |----------------| | | | | | |Всього | в т.ч. | | | | | | | план | на | | | | | | | | 2011 р.| | | |------------------------+-----------------------+------------+-------+--------+------------------+----------------------| |ДП "Дондіпровуглемаш" | | |10410,0| 2220,0 | | | |------------------------+-----------------------+------------+-------+--------+------------------+----------------------| |Лот 1. Розроблення |ДП "Дондіпровуглемаш" |4 кв. 2011 -|1100,0 | 190,0 |1. Інноваційний |Підвищення на | |нормативно-технічної та | | 4 кв. 2012 | | |проект, |20 - 25% середнього | |конструкторської | | | | |представлений на |навантаження на | |документації на типові | | | | |III Міжнародному |лави, скорочення на | |технічно та економічно | | | | |інвестиційному |25 - 35% | |оптимізовані комплекси | | | | |Саміті м. Донецьк |чисельності | |устаткування повної | | | | |29 - 30.09.2010 р.|персоналу добувних | |механізації робіт у | | | | |2. Правила безпеки|дільниць за рахунок | |виробках, що примикають | | | | |у вугільних шахтах|істотного зниження | |до комбайнових і | | | | |НПАОП 10.0-1.01-10|обсягів важкої | |стругових лав, із | | | | |( z0398-10 ) |ручної праці. | |пропускною здатністю до | | | | |(розділ IV.1, |Підвищення рівня | |700 т/годину | | | | |п. 21). |безпеки | |------------------------+-----------------------+------------+-------+--------+------------------+----------------------| |Лот 2. Розроблення |ДП "Дондіпровуглемаш" |4 кв. 2011 -|1180,0 | 355,0 |1. Програма |Кратне збільшення у | |нормативно-технічної та | |4 кв. 2012 | | |стабілізації |2 - 3 рази темпів | |конструкторської | | | | |розвитку вугільної|проведення виробок | |документації на | | | | |галузі на 2010 рік|по міцних і | |високопродуктивну та | | | | |(п. 4) |абразивних породах | |високоресурсну | | | | |( v0024644-10 ), |за рахунок істотного | |буронавантажувальну | | | | |затверджена |підвищення | |машину з гідравлічною | | | | |Міністром |продуктивності з | |ударно-обертальною | | | | |вугільної |буріння шпурів і | |бурильною головкою для | | | | |промисловості |навантаження породи, | |проведення виробок | | | | |України від |а також зниження | |продуктивністю по | | | | |29.01.2010. |трудомісткості робіт | |навантаженню до 4,5 | | | | | |з кріплення. | |куб.м/хв. та | | | | | |Своєчасне | |продуктивністю | | | | | |відновлення фронту | |по бурінню до 2,0 м/хв. | | | | | |очисних робіт для | |при проходці по породах | | | | | |високонавантажених | |міцністю до f < 16 за | | | | | |лав при | |шкалою проф. | | | | | |відпрацюванні | |М.М.Протод'яконова | | | | | |пластів з міцними | |перетином 9 - 27 | | | | | |бічними породами | |кв.м з живильником, | | | | | | | |який використується як | | | | | | | |монтажний полок для | | | | | | | |зведення кріплення | | | | | | | |------------------------+-----------------------+------------+-------+--------+------------------+----------------------| |Лот 3. Розроблення |ДП "Дондіпровуглемаш" |4 кв. 2011 -|1400,0 | 445,0 |1. Наказ |Зріст на 20% | |технологічних схем та | |4 кв. 2012 | | |Мінвуглепрому |навантажень на лави, | |типових комплектів | | | | |N 487 |зниження зольності | |устаткування кінцевих | | | | |( v0487644-10 ) |вугілля на 5%, | |дільниць лав і сполучень| | | | |від 01.12.2010 |підвищення якості | |"лава-штрек" які | | | | |"Про порядок |вугілля та безпеки | |забезпечують підвищення | | | | |погодження |ведення очисних | |навантажень і якості | | | | |технічної |робіт. | |вугілля, механізоване | | | | |документації на |Розробка сучасного | |викладення охоронних | | | | |відпрацювання лав |обладнання для | |породних смуг високої | | | | |та впровадження |механізації процесів | |щільності, виключення | | | | |очисних |кріплення, закладки | |вивалів вугілля та | | | | |комплексів". |породи та | |породи | | | | |2. Наказ |транспортування | | | | | | |Мінвуглепрому від |гірничої маси в | | | | | | |25.08.2010 N 316 |зонах сполучень лав | | | | | | |( v0316644-10 ) |з примикаючими | | | | | | |"Про підвищення |виробками. | | | | | | |навантажень на |Розробка каталогу | | | | | | |очисні комплекси" |технологічних схем з | | | | | | |(п. 3.1). |типовим комплектом | | | | | | |3. Правила безпеки|машин для інженерно- | | | | | | |у вугільних шахтах|технічного персоналу | | | | | | |НПАОП 10.0-1.01-10|вуглевидобувних | | | | | | |( z0398-10 ) |підприємств України | | | | | | |(розділ IV.1, | | | | | | | |п. 21). | | | | | | | |4. "Нормативи з | | | | | | | |безпеки забійних | | | | | | | |машин, комплексів | | | | | | | |і агрегатів" НПАОП| | | | | | | |10.0.-3-01-90 | | | | | | | |(п. 3.1.1.1, | | | | | | | |3.1.1.6, | | | | | | | |3.3.7.9 - | | | | | | | |3.3.7.12). | | |------------------------+-----------------------+------------+-------+--------+------------------+----------------------| |Лот 4. Розроблення |ДП "Дондіпровуглемаш" |4 кв. 2011 -|1200,0 | 200,0 |1. Програма |Збільшення темпів | |стріловидного | |4 кв. 2012 | | |стабілізації |проведення виробок у | |виконавчого органу, | | | | |розвитку вугільної|3 - 4 рази за | |оснащеного дисковими | | | | |галузі на 2010 рік|рахунок розширення | |шарошками для | | | | |( v0024644-10 ), |сфери застосування | |прохідницьких комбайнів | | | | |затверджена |стріловидних | |по породах міцністю до | | | | |Міністром |прохідницьких | |f < 12 за шкалою проф. | | | | |вугільної |комбайнів по | |М.М.Протод'яконова, а | | | | |промисловості |міцності порід. | |також виключення | | | | |України від |Своєчасне | |фрикційного іскріння і | | | | |29.01.2010 (п. 4).|відновлення фронту | |значного зниження | | | | |2. Правила безпеки|очисних робіт з | |пилоутворення | | | | |у вугільних шахтах|істотним підвищенням | | | | | | |НПАОП 10.0-1.01-10|безпеки й | | | | | | |( z0398-10 ) |поліпшенням умов | | | | | | |(7. Боротьба з |праці прохідників | | | | | | |рудничним пилом і | | | | | | | |вибухозахист, | | | | | | | |п. 4). | | |------------------------+-----------------------+------------+-------+--------+------------------+----------------------| |Лот 5. Розроблення |ДП "Дондіпровуглемаш" |4 кв. 2011 -|1085,0 | 135,0 |Програма |Зменшення | |нормативно-технічної та | |4 кв. 2012 | | |стабілізації |енерговитрат до 25% | |конструкторської | | | | |розвитку вугільної|на транспортування | |документації на | | | | |галузі на 2010 рік|гірничої маси, | |комплекти регульованого | | | | |( v0024644-10 ), |підвищення строку | |приводу, адаптованого | | | | |затверджена |служби стрічки, | |під стрічкові конвеєри, | | | | |Міністром |роликів, привідних | |що перебувають в | | | | |вугільної |блоків на 30 - 50%, | |експлуатації, та системи| | | | |промисловості |скорочення часу | |автоматизованого | | | | |України від |пошуку й ліквідації | |керування конвеєрними | | | | |29.01.2010 |аварійних ситуацій. | |лініями, які | | | | |(п. 36). |Підвищення безпеки | |забезпечують автоматичне| | | | | |праці за рахунок | |регулювання руху стрічки| | | | | |виключення | |в залежності від | | | | | |пробуксовки стрічки | |грузопотоку гірничої | | | | | |на привідних | |маси | | | | | |барабанах. | | | | | | | |Адаптація з | | | | | | | |загальношахтною | | | | | | | |системою безпеки | | | | | | | | | |------------------------+-----------------------+------------+-------+--------+------------------+----------------------| |Лот 6. Створення |ДП "Дондіпровуглемаш" |4 кв. 2011 -| 810,0 | 155,0 |1. Наказ |Підвищення у | |фільтрувальної станції | |4 кв. 2012 | | |Мінвуглепрому від |2 - 3 рази | |зі зворотним | | | | |25.08.2010 N 316 |надійності й | |промиванням, тонкістю | | | | |( v0316644-10 ) |ресурсу силової й | |фільтрації не грубіше 25| | | | |"Про підвищення |керувальної | |(50) мкм і високою | | | | |навантажень на |гідравліки - | |брудоємністю для очисних| | | | |очисні комплекси" |найбільш дорогої | |комплексів | | | | |(п. 3.1). |частини | | | | | | |2. Нормативи з |механізованих | | | | | | |безпеки забійних |кріплень, скорочення | | | | | | |машин, комплексів |простоїв і | | | | | | |і агрегатів |подовження не менше | | | | | | |(п. 2.12.4). |ніж у 1,5 разу | | | | | | | |міжремонтного строку | | | | | | | |служби сучасних | | | | | | | |очисних комплексів | | | | | | | |за рахунок | | | | | | | |виключення | | | | | | | |забруднень робочої | | | | | | | |рідини й пов'язаного | | | | | | | |з ним | | | | | | | |гідроабразивного | | | | | | | |зношування | |------------------------+-----------------------+------------+-------+--------+------------------+----------------------| |Лот 7. Створення системи|ДП "Дондіпровуглемаш" |4 кв. 2011 -| 650,0 | 230,0 |Правила безпеки у |Підвищення рівня | |освітлення на базі | |4 кв. 2012 | | |вугільних шахтах |безпеки роботи в | |компактних світлодіодних| | | | |НПАОП 10.0-1.01-10|очисних вибоях, | |світильників, | | | | |( z0398-10 ) (VIII|зниження | |максимально адаптованих | | | | |Електротехнічне |травматизму й | |до механізованих | | | | |господарство, |поліпшення умов | |кріплень, у т.ч. для | | | | |п. 11.3 "д"). |праці обслуговуючого | |відпрацювання тонких | | | | | |персоналу, а також | |пластів | | | | | |зменшення | | | | | | | |енергоспоживання | | | | | | | |порівняно з | | | | | | | |аналогами на 40%, | | | | | | | |що дозволить | | | | | | | |збільшити довжину | | | | | | | |освітлюваного вибою | | | | | | | |на 20% | |------------------------+-----------------------+------------+-------+--------+------------------+----------------------| |Лот 8. Розроблення |ДП "Дондіпровуглемаш" |4 кв. 2011 -| 685,0 | 225,0 |1. Наказ |Підвищення безпеки | |нормативно-технічної та | |4 кв. 2012 | | |Мінвуглепрому від |ведення очисних | |конструкторської | | | | |25.08.2010 N 316 |робіт, якості | |документації на систему | | | | |( v0316644-10 ) |вугілля за рахунок | |гарантованого дорозпору | | | | |"Про підвищення |зменшення обсягів | |секцій механізованого | | | | |навантажень на |обвалень порід | |кріплення до початкового| | | | |очисні комплекси" |покрівлі. | | | | | | |(п. 3.1). |Збільшення | | | | | | |2. Програма |навантажень на лави | | | | | | |стабілізації |на 15 - 30% і | | | | | | |розвитку вугільної|зниження зольності | | | | | | |галузі на 2010 р. |на 2 - 5% | | | | | | |( v0024644-10 ), | | | | | | | |затверджена | | | | | | | |Міністром | | | | | | | |29.01.2010 | | | | | | | |(п. 18). | | | | | | | |3. Наказ | | | | | | | |Мінвуглепрому від | | | | | | | |04.12.2008 N 628 | | | | | | | |( v0628644-08 ) | | | | | | | |"Про мінімізацію | | | | | | | |негативного впливу| | | | | | | |світової | | | | | | | |фінансової кризи | | | | | | | |на вугільну галузь| | | | | | | |України" (п. 10, | | | | | | | |додаток 2). | | |------------------------+-----------------------+------------+-------+--------+------------------+----------------------| |Лот 9. Розроблення |ДП "Дондіпровуглемаш" |4 кв. 2011 -|2300,0 | 285,0 |Окреме доручення |Комплексна | |нормативно-технічної та | |4 кв. 2012 | | |першого заступника|механізація очисних | |конструкторської | | | | |Міністра |робіт з | |документації на очисний | | | | |енергетики та |забезпеченням | |комплекс для | | | | |вугільної |видобутку 400 - 1000 | |відпрацювання крутих та | | | | |промисловості |т/добу, скорочення | |крутопохилих пластів по | | | | |України |витрат | |простяганню потужністю | | | | |Поповича І.М. від |лісоматеріалів у | |0,65 - 1,2 м з очисним | | | | |24 січня 2011 року|10 - 15 разів та | |комбайном для човниковій| | | | |N 14/01-01/9-11 |значне підвищення | |технології роботи | | | | | |безпеки їх ведення | |------------------------+-----------------------+------------+-------+--------+------------------+----------------------| |МакНДІ | | |9900,0 | 900,0 | | | |------------------------+-----------------------+------------+-------+--------+------------------+----------------------| |Лот 10. Розроблення |МакНДІ |4 кв. 2011 -| 600,0 | 100,0 |Окреме доручення |Нормативний документ | |вимог | |3 кв. 2012 | | |першого заступника|галузевого | |вибухопожежобезпеки та | | | | |Міністра |призначення | |електробезпеки до | | | | |енергетики та |"Технічні вимоги | |системи | | | | |вугільної |вибухо-пожежо- | |електропостачання | | | | |промисловості |електробезпеки до | |очисних комбайнів і | | | | |України |системи | |прохідницьких машин на | | | | |Поповича І.М. від |електропостачання | |пластах крутого падіння,| | | | |24 січня 2011 р. |очисних комбайнів і | |небезпечних за | | | | |N 14/1-01/9-11 |прохідницьких машин | |газодинамічними явищами | | | | | |на пластах крутого | |(ГДЯ), та розроблення | | | | | |падіння, небезпечних | |методик випробувань | | | | | |за газодинамічними | |такої системи | | | | | |явищами" | |------------------------+-----------------------+------------+-------+--------+------------------+----------------------| |Лот 11. Виконання |МакНДІ |4 кв. 2011 -|5000,0 | 350,0 |Доручення |Буде розроблено, | |досліджень та | |1 кв. 2016 | | |Президента |виготовлено і | |розроблення | | | | |України, лист |проведено приймальні | |інформаційно-аналітичної| | | | |Держгірпромнагляду|випробування | |систему акустичного | | | | |України від |системи. | |моніторингу гірничого | | | | |29.10.2010 |Інформаційно- | |масиву | | | | |N 1/03-5-8а/7967. |аналітична система | | | | | | | |моніторингу стану | | | | | | | |гірничого масиву, що | | | | | | | |розробляється, буде | | | | | | | |автономною в | | | | | | | |реєстрації, передачі | | | | | | | |сигналу на поверхню, | | | | | | | |обробці й аналізі | | | | | | | |інформації. | |------------------------+-----------------------+------------+-------+--------+------------------+----------------------| |Лот 12. Розроблення |МакНДІ |4 кв. 2011 -|1200,0 | 150,0 |Закон України "Про|Впровадження | |нормативно-правового | |2 кв. 2013 | | |охорону праці" |розробленого | |акта "Правила контролю | | | | |( 2694-12 ), |нормативно-правового | |за радіаційним станом у | | | | |ст. 4; |акта сприятиме | |вугільних шахтах" | | | | |Кодекс законів про|створенню | | | | | | |працю України |радіаційно-безпечних | | | | | | |( 322-08 ), |умов праці у | | | | | | |ст. 158; |вугільних шахтах, | | | | | | |Гірничий закон |зниженню ступеню | | | | | | |України |опромінення | | | | | | |( 1127-14 ), |працюючих, що | | | | | | |ст. 18, постанова |призведе до | | | | | | |Кабінету Міністрів|зменшення витрат, | | | | | | |України від |пов'язаних із | | | | | | |18.05.2011 р. |захворюваннями | | | | | | |N 521 |гірників. | | | | | | |( 521-2011-п ) | | | | | | | |"Про внесення | | | | | | | |змін до постанови | | | | | | | |Кабінету Міністрів| | | | | | | |України від | | | | | | | |29 березня 2006 р.| | | | | | | |N 374 "Про | | | | | | | |затвердження | | | | | | | |Програми | | | | | | | |підвищення безпеки| | | | | | | |праці на | | | | | | | |вугледобувних та | | | | | | | |шахтобудівних | | | | | | | |підприємствах" | | |------------------------+-----------------------+------------+-------+--------+------------------+----------------------| |Лот 13. Розроблення |МакНДІ |4 кв. 2011 -|1400,0 | 200,0 |Висновки |Мета роботи - | |вибухобезпечного | |3 кв. 2013 | | |експертної комісії|розробка та освоєння | |магнітного безіскрового | | | | |за розслідування |серійного | |пускачу, що виключає | | | | |причин аварії з |виробництва | |спалахування | | | | |груповим нещасним |магнітних пускачів з | |метаноповітряної суміши | | | | |випадком на СП |безіскровою | |з використанням захисту | | | | |"Шахта Дуванна" |електричною | |виду "е" | | | | |ВАТ |частиною, які | | | | | | |"Краснодонвугілля"|забезпечать безпеку | | | | | | |Шахта Кірова ГП |застосування | | | | | | |"Макіїввугілля", |електричної енергії | | | | | | |затверджені |в шахтах. | | | | | | |"Технічні вимоги |Такі пускачі в | | | | | | |до виготовлення |світовій практиці | | | | | | |вибухобезпечних |розробляються | | | | | | |комутаційних |вперше. | | | | | | |апаратів з |Магнітні пускачі, що | | | | | | |захистом виду "е" |випускаються, мають | | | | | | |(результати роботи|вузли та блоки, що | | | | | | |N 17050813030) |іскрять, котрі при | | | | | | | |порушенні правил | | | | | | | |експлуатації стають | | | | | | | |джерелом | | | | | | | |підпалювання метано- | | | | | | | |повітряної суміші. | |------------------------+-----------------------+------------+-------+--------+------------------+----------------------| |Лот 14. Розроблення |МакНДІ |4 кв. 2011 -|1700,0 | 100,0 |Наказ |Забезпечення | |нової редакції ДНАОП | |3 кв. 2013 | | |Міненерговугілля |ефективної | |"Основні положення з | | | | |України від |ліквідації горіння | |використання дегазації | | | | |21.06.2011 N 232 |метану і безпеки | |при пожежах у шахті" | | | | |( v0232732-11 ) |експлуатації | | | | | | |"Про підсумки |дегазаційних систем | | | | | | |проведення |при пожежах в шахтах | | | | | | |протиаварійних | | | | | | | |тренувань на ВП | | | | | | | |"Шахта ім. | | | | | | | |В.М.Бажанова" | | | | | | | |ДП "Макіївугілля",| | | | | | | |п. 4.1 | | |------------------------+-----------------------+------------+-------+--------+------------------+----------------------| |ДП "ДонВУГІ" | | |5719,0 | 1899,0 | | | |------------------------+-----------------------+------------+-------+--------+------------------+----------------------| |Лот 59. Розроблення |ДП "ДонВУГІ" |4 кв. 2011 -| 99,0 | 69,0 |Розпорядження |Підвищення | |СОУ-Н "Нормативне | |1 кв. 2012 | | |Кабінету Міністрів|навантаження на | |навантаження на очисні | | | | |України від |очисні вибої. | |вибої. Методичне | | | | |14.05.2008 р. |Методичне | |керівництво" | | | | |N 737-р |керівництво по | | | | | | |( 737-2008-р ) |визначенню | | | | | | |"Концепція |нормативних | | | | | | |реформування |навантажень. | | | | | | |вугільної галузі |Підвищення планових | | | | | | |України", |і фактичних | | | | | | |СОУ 10.1- |навантажень, | | | | | | |00185790-002-2005 |збільшення обсягу | | | | | | |"Правила |видобутку вугілля на | | | | | | |технічної |10 - 15% | | | | | | |експлуатації | | | | | | | |вугільних шахт" | | |------------------------+-----------------------+------------+-------+--------+------------------+----------------------| |Лот 15. Розроблення |ДП "ДонВУГІ" |4 кв. 2011 -| 400,0 | 150,0 |На заміну |Підвищення якості | |СОУ-Н "Вибір засобів | |2 кв. 2012 | | |застарілих |видобутого вугілля | |механізації очисних | | | | |Методичних |через мінімізацію | |вибоїв. Методичні | | | | |рекомендацій, |присікання порід в | |рекомендації" | | | | |затверджених |різних гірничо- | | | | | | |Мінвуглепромом |геологічних умовах, | | | | | | |УРСР 26.11.84 р., |зменшення | | | | | | |у зв'язку з |енерговитрат при | | | | | | |оновленням парку |видобутку та | | | | | | |механізованих |транспортуванні | | | | | | |комплексів |вугілля. | |------------------------+-----------------------+------------+-------+--------+------------------+----------------------| |Лот 16. Розроблення |ДП "ДонВУГІ" |4 кв. 2011 -| 400,0 | 150,0 |НПАОП 10.1-1.01-10|Розробка | |галузевого нормативного | |2 кв. 2012 | | |"Правила безпеки у|нормативного | |документу з управління | | | | |вугільних шахтах" |документа СОУ-П | |покрівлею і кріплення в | | | | |( z0398-10 ) |замість застарілого | |очисних вибоях на | | | | |СОУ 10.1-00185790-|КД 12.01.2001.503- | |пластах з кутом падіння | | | | |002-2005 "Правила |2001 з урахуванням | |до 35 град. | | | | |технічної |оновлення вимог | | | | | | |експлуатації |нормативної бази і | | | | | | |вугільних шахт" |сучасного | | | | | | |Оновлення |технологічного | | | | | | |нормативної бази і|обладнання очисних | | | | | | |технологічного |вибоїв; методичне | | | | | | |обладнання |керівництво для | | | | | | | |розробки | | | | | | | |технологічної | | | | | | | |проектної | | | | | | | |документації. | | | | | | | |Підвищення безпеки | | | | | | | |робіт, підвищення | | | | | | | |продуктивності | | | | | | | |праці, зменшення | | | | | | | |собівартості | | | | | | | |видобутку вугілля. | |------------------------+-----------------------+------------+-------+--------+------------------+----------------------| |Лот 17. Проведення |ДП "ДонВУГІ" |4 кв. 2011 -| 650,0 | 200,0 |Розпорядження |Розробка на підставі | |системного аналізу | |4 кв. 2012 | | |Кабінету Міністрів|синтезу найбільш | |сучасного стану | | | | |України від |перспективних | |проведення гірничих | | | | |14.05.2008 р. |техніко- | |виробок буропідривним | | | | |N 737-р |технологічних рішень | |способом і розроблення | | | | |( 737-2008-р ) |технології | |технології їх проведення| | | | |"Концепція |швидкісного | |при стовповій, суцільній| | | | |реформування |буропідривного | |та комбінованій системах| | | | |вугільної галузі |проведення | |розробки виїмкових | | | | |України" |підготовчих виробок | |дільниць | | | | |СОУ 10.1-00185790-|з темпами не менше | | | | | | |002-2005 "Правила |швидкості | | | | | | |технічної |відпрацювання | | | | | | |експлуатації |виїмкових полів | | | | | | |вугільних шахт" |сучасними комплексно | | | | | | | |механізованими | | | | | | | |лавами. | | | | | | | |Нормативний документ | | | | | | | |СОУ-Н "Розкривні і | | | | | | | |підготовчі виробки | | | | | | | |виїмкових дільниць, | | | | | | | |що працюють по | | | | | | | |стовповій, суцільній | | | | | | | |і комбінованій | | | | | | | |системах розробки. | | | | | | | |Технологічні схеми | | | | | | | |швидкісного | | | | | | | |проведення | | | | | | | |буропідривним | | | | | | | |способом". | |------------------------+-----------------------+------------+-------+--------+------------------+----------------------| |Лот 18. Проведення |ДП "ДонВУГІ" |4 кв. 2011 -| 500,0 | 250,0 |Погіршення |Підвищення | |досліджень та | |4 кв. 2012 | | |показників |навантаження на | |розроблення технічних | | | | |видобутку вугілля |лаву. Зниження | |рішень, що забезпечать | | | | |в конкретних |аварійності роботи | |підвищення | | | | |гірничо- |комбайнів | |продуктивності і | | | | |геологічних |Удосконалення | |зниження аварійності | | | | |умовах вугільних |виймальних органів | |очисних комбайнів у | | | | |шахт СОУ 10.1- |вугільних комбайнів | |конкретних умовах | | | | |00185790-002-2005 |застарілих | |експлуатації | | | | |"Правила технічної|конструкцій, | | | | | | |експлуатації |підвищення | | | | | | |вугільних шахт" |видобутку вугілля на | | | | | | | |20 - 30% | |------------------------+-----------------------+------------+-------+--------+------------------+----------------------| |Лот 19. Розроблення |ДП "ДонВУГІ" |4 кв. 2011 -| 700,0 | 280,0 |Національна |Підвищення безпеки | |технологічних схем | |4 кв. 2012 | | |програма |робіт за рахунок | |нормалізації | | | | |підвищення безпеки|зниження кількості | |аерогазового і теплового| | | | |праці, розд. 3; |загазувань виробок | |режимів гірничих виробок| | | | |постанова Кабінету|та аварій, зменшення | |із застосуванням | | | | |Міністрів України |можливості | |турбулізаторів повітря | | | | |від 29.03.2006 |утворювання місцевих | |на різноманітних | | | | |N 374 |скупчень метану та | |джерелах енергії | | | | |( 374-2006-п ) |поліпшення теплових | | | | | | |"Про затвердження |умов у виробках з | | | | | | |Програми |малою швидкістю | | | | | | |підвищення безпеки|повітря Технологічні | | | | | | |праці на |схеми (доповнення до | | | | | | |вугледобувних та |КД 12.01.20201-98) | | | | | | |шахтобудівних | | | | | | | |підприємствах" | | | | | | | |(п. 9 - | | | | | | | |впровадження газо-| | | | | | | |відсмоктувальних | | | | | | | |вентиляційних | | | | | | | |установок, п. 30 -| | | | | | | |здійснення заходів| | | | | | | |щодо нормалізації | | | | | | | |теплових умов | | | | | | | |праці у вугільних | | | | | | | |шахтах з глибиною | | | | | | | |розробки пластів | | | | | | | |1000 метрів і | | | | | | | |більше; акти | | | | | | | |розслідування | | | | | | | |аварій на шахтах | | | | | | | |ім. О.Ф.Засядька, | | | | | | | |"Краснолиманська",| | | | | | | |"Південнодонбаська| | | | | | | |N 1". | | |------------------------+-----------------------+------------+-------+--------+------------------+----------------------| |Лот 20. Розроблення |ДП "ДонВУГІ" |4 кв. 2011 -| 700,0 | 250,0 |Постанова Кабінету|Забезпечення високих | |технологічних схем | |4 кв. 2012 | | |Міністрів України |темпів проведення | |провітрювання | | | | |від 29.03.2006 |виробок, безпеки | |підготовчих виробок і | | | | |N 374 |праці та | |камер при камерно- | | | | |( 374-2006-п ) |нормалізація | |стовпових системах | | | | |"Про затвердження |аерогазового, | |розробки при | | | | |Програми |пилового та | |всмоктувальному і | | | | |підвищення безпеки|теплового режимів. | |комбінованому способах з| | | | |праці на |Типові технологічні | |використанням | | | | |вугледобувних та |схеми провітрювання | |пиловідсмоктуючих | | | | |шахтобудівних |підготовчих виробок | |установок | | | | |підприємствах" | | | | | | | |(п. 22 - | | | | | | | |впровадження | | | | | | | |засобів для | | | | | | | |системи | | | | | | | |всмоктуючого | | | | | | | |провітрювання під | | | | | | | |час проходження | | | | | | | |підготовчих | | | | | | | |виробок), акти | | | | | | | |розслідування | | | | | | | |аварій на шахтах | | | | | | | |"Красноармійська- | | | | | | | |Західна N 1", | | | | | | | |"Ім. О.Ф.Засядька"| | | | | | | |та ін. | | |------------------------+-----------------------+------------+-------+--------+------------------+----------------------| |Лот 21. Проведення |ДП "ДонВУГІ" |4 кв. 2011 -| 250,0 | 180,0 |Програма |Оцінка техніко- | |аналізу впровадження | |2 кв. 2012 | | |економічних реформ|економічних | |інвестиційних проектів | | | | |на 2010 - 2014 рр.|показників | |технічного переоснащення| | | | |( n0004100-10 ) |вугледобувних | |для забезпечення | | | | |Розпорядження |підприємств, які | |ефективної роботи | | | | |Кабінету Міністрів|одержали кошти на | |державних вугільних шахт| | | | |України від |технічне | | | | | | |14.05.2008 р. |переоснащення з | | | | | | |N 737-р |державного бюджету, | | | | | | |( 737-2008-р ) |а також залучені | | | | | | |"Концепція |недержавні кошти | | | | | | |реформування |(кредити банків, | | | | | | |вугільної галузі |кошти інвесторів та | | | | | | |України" |ін.). | | | | | | | |Аналіз результатів | | | | | | | |впровадження. | |------------------------+-----------------------+------------+-------+--------+------------------+----------------------| |Лот 22. Розроблення |ДП "ДонВУГІ" |4 кв. 2011 -| 300,0 | 100,0 |Результати |Вирішення еколого- | |пропозицій по | |4 кв. 2013 | | |розслідування |гідрогеологічних | |мінімізації негативного | | | | |аварії |проблем вугільних | |впливу водоприпливів | | | | |на шахті |регіонів. Захист | |закритих шахт на роботу | | | | |ім. М.Горького |діючих підприємств | |діючих підприємств | | | | | |від підтоплення | |------------------------+-----------------------+------------+-------+--------+------------------+----------------------| |Лот 23. Виконання |ДП "ДонВУГІ" |4 кв. 2011 -|1250,0 | 150,0 |Наказ |Щорічне дослідження | |аналізу роботи шахт | |1 кв. 2015 | | |Мінвуглепрому |динаміки роботи | |Міненерговугілля України| |виконується | | |від 22.07.2010 р. |галузі з метою | |для встановлення їх | |щорічно | | |N 270 |отримання | |реального стану і | | | | |( v0270644-10 ) |достовірної | |визначення потреби в | | | | |"Про затвердження |інформації про | |технічних, | | | | |та виконання |економічний і | |організаційних, | | | | |Плану-графіка |технічний стан шахт. | |фінансових та інших | | | | |реформ за |Розробка науково | |ресурсах для | | | | |напрямком "Реформа|обґрунтованих для | |забезпечення необхідного| | | | |вугільної галузі" |керівництва і | |зростання видобутку | | | | | |структурних | | | | | | | |підрозділів | | | | | | | |Міненерговугілля | | | | | | | |України з метою | | | | | | | |прийняття | | | | | | | |раціональних і | | | | | | | |ефективних | | | | | | | |управлінських рішень | |------------------------+-----------------------+------------+-------+--------+------------------+----------------------| |Лот 24. Проведення |ДП "ДонВУГІ" |4 кв. 2011 -| 470,0 | 120,0 |Указ президента |Підвищення | |оцінки стану шахтного | |4 кв. 2012 | | |України від |виробничого | |фонду України відповідно| | | | |08.09.2010 |потенціалу вугільної | |до вимог ефективного | | | | |N 895/2010 |промисловості | |функціонування вугільної| | | | |( 895/2010 ) "Про |України. | |промисловості з метою | | | | |заходи щодо |Розробка заходів | |підвищення її | | | | |визначення і |щодо подальшого | |виробничого потенціалу | | | | |реалізації |ефективного | | | | | | |проектів із |функціонування | | | | | | |пріоритетних |діючих шахт на | | | | | | |напрямків |підставі оцінки їх | | | | | | |соціально- |сучасного стану. | | | | | | |економічного та |Економічний ефект у | | | | | | |культурного |цінах 2010 р. буде | | | | | | |розвитку"; |становити 4,5 - 5,0 | | | | | | |розпорядження |млрд.грн. | | | | | | |Кабінету Міністрів| | | | | | | |України від | | | | | | | |14.05.2008 р. | | | | | | | |N 737-р | | | | | | | |( 737-2008-р ) | | | | | | | |"Концепція | | | | | | | |реформування | | | | | | | |вугільної галузі | | | | | | | |України" | | |------------------------+-----------------------+------------+-------+--------+------------------+----------------------| |ДП "УкрНДІпроект" | | |2800,0 | 725,0 | | | |------------------------+-----------------------+------------+-------+--------+------------------+----------------------| |Лот 25. Наукове |ДП "УкрНДІ-проект" |4 кв. 2011 -|1100,0 | 275,0 |Закони України |Науково-методичне | |забезпечення організації| |4 кв. 2014 | | |"Про метрологію і |забезпечення | |і виконання робіт зі | | | | |метрологічну |організації і | |стандартизації, | | | | |діяльність" |виконання робіт із | |метрології і | | | | |( 113/98-ВР ), |стандартизації, | |сертифікації/щорічно, | | | | |"Про |метрології та | |щоквартально/ | | | | |стандартизацію" |сертифікації у | | | | | | |( 2408-14 ), "Про |вугільній | | | | | | |підтвердження |промисловості | | | | | | |відповідності" |України. | | | | | | |( 2406-14 ) |Експертиза і аналіз | | | | | | | |НДР, технічних | | | | | | | |завдань, договорів | | | | | | | |на НДДКР, що | | | | | | | |розроблені | | | | | | | |організаціями | | | | | | | |(підприємствами) | | | | | | | |галузі | |------------------------+-----------------------+------------+-------+--------+------------------+----------------------| |Лот 26. Розроблення |ДП "УкрНДІ-проект" |4 кв. 2011 -| 950,0 | 150,0 |Наказ |Організація | |щорічно поновлюваного | |4 кв. 2013 | | |Мінвуглепрому від |моніторингу за | |кадастру-реєстру шахтних| | | | |08.02.2006 N 88 |скидами шахтних вод | |вод діючих та | | | | |( v0088644-06 ) |та впливом цього на | |ліквідованих шахт, що | | | | |"Про удосконалення|поверхневі водні | |переведені в режим | | | | |структури |об'єкти. | |постійного водовідливу | | | | |екологічної служби|Створення кадастру- | | | | | | |Міністерства |реєстру дозволить: | | | | | | |вугільної |- вести щорічну | | | | | | |промисловості |реєстрацію об'єктів | | | | | | |України", вимоги |та обсягів скидів | | | | | | |законів України |шахтних вод, їх | | | | | | |"Про охорону |характеристик; | | | | | | |навколишнього |- проводити | | | | | | |природного |регулярне поповнення | | | | | | |середовища" |та аналіз кількісних | | | | | | |( 1264-12 ), |і якісних показників | | | | | | |"Про відходи" |характеристики | | | | | | |( 187/98-ВР ), |шахтних вод; | | | | | | |Водний кодекс |- виконувати в | | | | | | |України |моніторинговому | | | | | | |( 213/95-ВР ), |режимі оцінку впливу | | | | | | |Кодекс України |скидів на стан | | | | | | |"Про надра" |природного | | | | | | |( 132/94-ВР ); |середовища; | | | | | | |депутатський запит|- визначати | | | | | | |Арутюнова Г.Р. |тенденції та | | | | | | |від 22.12.2009 |напрямки можливих | | | | | | |N 15-09/25 |змін; | | | | | | | |- забезпечити | | | | | | | |своєчасне | | | | | | | |планування, розробку | | | | | | | |та виконання | | | | | | | |необхідних | | | | | | | |природоохоронних | | | | | | | |заходів | |------------------------+-----------------------+------------+-------+--------+------------------+----------------------| |Лот 27. Розроблення СОУ |ДП "УкрНДІ-проект" |4 кв. 2011 -| 400,0 | 100,0 |Вимоги Закону |Розроблення і | |"Порядок і організація | |4 кв. 2012 | | |України "Про |затвердження | |обстеження металевих | | | | |об'єкти підвищеної|нормативних | |копрів" та "Порядок і | | | | |небезпеки" |документів з оцінки | |організація обстеження | | | | |( 2245-14 ), |технічного стану і | |залізобетонних копрів" | | | | |Гірничого закону |паспортизації | | | | | | |України |несучих конструкцій | | | | | | |( 1127-14 ), |металевих і | | | | | | |постанови |залізобетонних | | | | | | |Кабінету Міністрів|копрів забезпечить | | | | | | |України від |ведення системного | | | | | | |05.05.97 р. N 409 |обстеження і | | | | | | |( 409-97-п ) "Про |паспортизації | | | | | | |забезпечення |металевих і | | | | | | |надійності і |залізобетонних | | | | | | |безпеки |копрів і підвищення | | | | | | |експлуатації |безпеки експлуатації | | | | | | |будівель, споруд і|копрів за рахунок | | | | | | |інженерних мереж" |своєчасного | | | | | | | |одержання інформації | | | | | | | |про їх фактичний | | | | | | | |технічний стан | |------------------------+-----------------------+------------+-------+--------+------------------+----------------------| |Лот 58. Провести аналіз |ДП "УкрНДІ-проект" |4 кв. 2011 -| 350,0 | 200,0 |Закон України |Мета - оцінка змін | |впливу закриття шахт на | |2 кв. 2012 | | |"Про охорону |еколого- | |навколишнє природне | | | | |навколишнього |гідрогеологічних | |середовище і розробити | | | | |природного |умов в часі під | |заходи щодо зменшення | | | | |середовища" |впливом гірничих | |навантаження на довкілля| | | | |( 1264-12 ); |робіт на діючих, | | | | | | |Закон України |зупинених і | | | | | | |"Про охорону |ліквідованих | | | | | | |атмосферного |вугільних | | | | | | |повітря" |підприємствах в | | | | | | |( 2707-12 ); |гірничопромислових | | | | | | |Закон України |районах Львівсько- | | | | | | |"Про відходи" |Волинського | | | | | | |( 187/98-ВР ); |кам'яновугільного | | | | | | |Кодекс України |басейну, визначення | | | | | | |"Про надра" |ступеня впливу | | | | | | |( 132/94-ВР ); |вугільних | | | | | | |Водний кодекс |підприємств на | | | | | | |України |довкілля, розробка | | | | | | |( 213/95-ВР ); |науково-технічних | | | | | | |Земельний кодекс |рекомендацій та | | | | | | |України |природоохоронних | | | | | | |( 2768-14 ); |заходів покращання | | | | | | |Положення про |екологічної ситуації | | | | | | |державну систему |в басейні. | | | | | | |моніторингу |Результат - | | | | | | |довкілля. |обґрунтування | | | | | | |Постанова Кабінету|рекомендацій та | | | | | | |Міністрів України |заходів, спрямованих | | | | | | |від 30.03.98 р. |на запобігання | | | | | | |N 391 |розвитку негативних | | | | | | |( 391-98-п ); |техногенних процесів | | | | | | |Державна програма |та зменшення їх | | | | | | |прогнозування |впливу на наземні | | | | | | |науково- |лінійні комунікації; | | | | | | |технологічного |рекомендації щодо | | | | | | |розвитку на |напрямків та видів | | | | | | |2008 - 2012 роки, |невідкладних | | | | | | |затверджена |природоохоронних | | | | | | |постановою |(реабілітаційних) | | | | | | |Кабінету Міністрів|робіт з оптимізації | | | | | | |України від |гідрогеологічних | | | | | | |11 вересня 2007 р.|умов та еколого- | | | | | | |N 1118 |гідрологічного стану | | | | | | |( 1118-2007-п ); |в зонах впливу | | | | | | |наказ Міністра |вугільних | | | | | | |вугільної |підприємств; | | | | | | |промисловості |- визначення | | | | | | |України від |підприємств | | | | | | |08.02.2006 N 88 |(об'єктів), що в | | | | | | |( v0088644-06 ) |першу чергу | | | | | | | |потребують виконання | | | | | | | |природоохоронних | | | | | | | |робіт з покращання | | | | | | | |еколого- | | | | | | | |гідрогеологічної | | | | | | | |ситуації. | |------------------------+-----------------------+------------+-------+--------+------------------+----------------------| |НДІГС "Респіратор" | | |1910,0 | 540,0 | | | |------------------------+-----------------------+------------+-------+--------+------------------+----------------------| |Лот 28. Розроблення |НДІГС "Респіратор" |4 кв. 2011 -|1350,0 | 200,0 |Рішення урядової |Метою роботи є | |спеціального метанометру| |2 кв. 2013 | | |комісії з |створення | |для застосування у | | | | |розслідування |спеціального іскро-, | |екстремальних газових та| | | | |аварії на шахті |вибухобезпечного | |кліматичних умовах | | | | |"Межирічанська" ДП|приладу з визначення | |вугільних шахт | | | | |"Львіввугілля", що|вмісту метану у | | | | | | |сталася 21.12.2010|повітрі гірничих | | | | | | | |виробіток шахт за | | | | | | | |умов діючої | | | | | | | |підземної пожежі, що | | | | | | | |дозволить | | | | | | | |гірничорятувальникам | | | | | | | |мати можливість | | | | | | | |об'єктивної оцінки | | | | | | | |стану повітря | | | | | | | |гірничої виробки під | | | | | | | |час екстремальних | | | | | | | |газових та | | | | | | | |кліматичних умовах, | | | | | | | |підвищити | | | | | | | |ефективність і | | | | | | | |безпеку аварійно- | | | | | | | |рятувальних робіт | |------------------------+-----------------------+------------+-------+--------+------------------+----------------------| |Лот 29. Розроблення |НДІГС "Респіратор" |4 кв. 2011 -| 280,0 | 170,0 |Рішення урядової |Впровадження | |типового положення про | |2 кв. 2012 | | |комісії з |вищевказаного | |допоміжні | | | | |розслідування |документу дозволить | |гірничорятувальні | | | | |аварії на шахті |ліквідувати аварії | |команди вугільних шахт | | | | |"Межирічанська" ДП|активним способом на | | | | | | |"Львіввугілля", що|початковій стадії, | | | | | | |сталася 21.12.2010|тим самим зменшити | | | | | | | |збитки від них | |------------------------+-----------------------+------------+-------+--------+------------------+----------------------| |Лот 30. Розроблення СОУ |НДІГС "Респіратор" |4 кв. 2011 -| 280,0 | 170,0 |Рішення урядової |Визначення і | |"Спеціальні тренування | |2 кв. 2012 | | |комісії з |підвищення фізичного | |основного складу | | | | |розслідування |стану, теплової | |Державної воєнізованої | | | | |аварії на шахті |стійкості та | |гірничорятувальної | | | | |"Межирічанська" ДП|термоадаптивності | |служби та членів | | | | |"Львіввугілля", що|організму | |допоміжних | | | | |сталася 21.12.2010|гірничорятувальників | |гірничорятувальних | | | | | |і членів ДГК шахти | |команд вугільних шахт. | | | | | |для ефективного і | |Загальні вимоги та | | | | | |безпечного | |методи проведення | | | | | |проведення аварійно- | | | | | | | |рятувальних робіт, в | | | | | | | |тому числі в умовах | | | | | | | |нагрівального | | | | | | | |мікроклімату | |------------------------+-----------------------+------------+-------+--------+------------------+----------------------| |НДІОМШБ | | |4650,0 | 750,0 | | | |------------------------+-----------------------+------------+-------+--------+------------------+----------------------| |Лот 31. Розроблення |НДІОМШБ |4 кв. 2011 -|1200,0 | 150,0 |Закон України "Про|Забезпечення | |металобетонного | |2 кв. 2013 | | |пріоритетні |безаварійної | |кріплення з несучою | | | | |напрями |експлуатації | |здатністю до 1,2 МПа на | | | | |інноваційної |великопрольотних | |основі дворядного | | | | |діяльності в |виробок у складних | |армування з СВП для | | | | |Україні" (стаття |умовах за рахунок | |велико-прольотних | | | | |8, п. 1) від |застосування | |капітальних гірничих | | | | |16.01.2003 |типорозмірного ряду | |виробок | | | | |N 433-IV |металобетонного | | | | | | |( 433-15 ). |кріплення для | | | | | | |Постанова Кабінету|будівництва нових і | | | | | | |Міністрів України |ремонту діючих | | | | | | |від 29.03.2006 |виробок. | | | | | | |N 374 |Металобетонне | | | | | | |( 374-2006-п ) |кріплення забезпечує | | | | | | |"Про затвердження |зниження вартості | | | | | | |Програми |кріплення в 1,25 | | | | | | |підвищення безпеки|разу, збільшення | | | | | | |праці на |продуктивності праці | | | | | | |вугледобувних та |прохідників в 1,25 - | | | | | | |шахтобудівних |1,3 рази, підвищення | | | | | | |підприємствах". |безпеки праці, | | | | | | |Лист Мінвуглепрому|тривалу безаварійну | | | | | | |від 08.11.2005 |та безпечну | | | | | | |N 1-3043/2/Д. |експлуатацію виробок | | | | | | |Лист ВАТ |в складних умовах | | | | | | |"Дондіпрошахт" | | | | | | | |від 26.10.2005 | | | | | | | |N 06-6/72 | | |------------------------+-----------------------+------------+-------+--------+------------------+----------------------| |Лот 32. Розроблення |НДІОМШБ |4 кв. 2011 -|1450,0 | 100,0 |Закон України "Про|Підвищення | |типорозмірного ряду | |2 кв. 2013 | | |пріоритетні |надійності ремонту | |залізобетонних тюбінгів | | | | |напрями |порушеного кріплення | |для зведення посиленого | | | | |інноваційної |вертикальних стволів | |кріплення під час | | | | |діяльності в |та зниження | |ремонту вертикальних | | | | |Україні" |трудомісткості | |стволів діаметром | | | | |(стаття 8, п. 1) |ремонтних робіт. | |6 - 8 м і оснастку | | | | |від 16.01.2003 |Залізобетонні | |для їх | | | | |N 433-IV |тюбінги нового | |виготовлення | | | | |( 433-15 ). |покоління дадуть | | | | | | |Постанова Кабінету|можливість створення | | | | | | |Міністрів України |на їх основі | | | | | | |від 29.03.2006 |комбінованого | | | | | | |N 374 |кріплення з високою | | | | | | |( 374-2006-п ) |несучою здатністю, | | | | | | |"Про затвердження |замінити монолітне | | | | | | |Програми |залізобетонне | | | | | | |підвищення безпеки|кріплення більш | | | | | | |праці на |надійним і | | | | | | |вугледобувних та |технологічним, | | | | | | |шахтобудівних |знизить | | | | | | |підприємствах" |металоємність | | | | | | | |кріплення на | | | | | | | |0,8 - 1,2 т/м, значно | | | | | | | |скоротити | | | | | | | |трудомісткість і | | | | | | | |вартість робіт | |------------------------+-----------------------+------------+-------+--------+------------------+----------------------| |Лот 33. Проведення |НДІОМШБ |4 кв. 2011 -| 500,0 | 100,0 |Постанова Кабінету|Забезпечення | |досліджень стану | |4 кв. 2012 | | |Міністрів України |безаварійної | |кріплення вертикальних | | | | |від 29.03.2006 |експлуатації | |стволів державних | | | | |N 374 |підйомно-стволових | |вугільних шахт та | | | | |( 374-2006-п ) |комплексів і | |надання пропозицій щодо | | | | |"Про затвердження |покращення стану | |ведення ремонтних робіт | | | | |Програми |кріплення стволів. | | | | | | |підвищення безпеки|Прийняття | | | | | | |праці на |обґрунтованих і | | | | | | |вугледобувних та |своєчасних рішень з | | | | | | |шахтобудівних |ремонту порушеного | | | | | | |підприємствах" |кріплення стволів і | | | | | | | |виконання | | | | | | | |попереджувальних | | | | | | | |робіт, забезпечення | | | | | | | |ефективного контролю | | | | | | | |їх виконання на | | | | | | | |підставі збору, | | | | | | | |узагальнення і | | | | | | | |аналізу даних про | | | | | | | |стан кріплення | | | | | | | |стволів і про | | | | | | | |перебіг робіт з | | | | | | | |ремонту порушеного | | | | | | | |кріплення | |------------------------+-----------------------+------------+-------+--------+------------------+----------------------| |Лот 34. Проведення |НДІОМШБ |4 кв. 2011 -|1500,0 | 400,0 |Постанова Кабінету|Забезпечення | |досліджень | |2 кв. 2013 | | |Міністрів України |безаварійної | |працездатності кріплення| | | | |від 29.03.2006 |експлуатації | |капітальних гірничих | | | | |N 374 |капітальних виробок | |виробок, розроблення | | | | |( 374-2006-п ) |і скорочення витрат | |правил обстеження стану | | | | |"Про затвердження |на їх підтримання на | |і визначення | | | | |Програми |1,5 - 3,0 тис.грн/м | |необхідності посилення | | | | |підвищення безпеки|за рахунок | |деформованого кріплення | | | | |праці на |системного підходу | |та способи його | | | | |вугледобувних та |до обстеження | |посилення | | | | |шахтобудівних |порушеного кріплення | | | | | | |підприємствах" |і стану породного | | | | | | | |масиву, визначення | | | | | | | |залишкової несучої | | | | | | | |здатності | | | | | | | |деформованого | | | | | | | |кріплення та | | | | | | | |своєчасного | | | | | | | |застосування | | | | | | | |попереджувальних | | | | | | | |заходів з посилення | | | | | | | |кріплення або його | | | | | | | |ремонту | |------------------------+-----------------------+------------+-------+--------+------------------+----------------------| |ДП "ДонНДІ" | | |1000,0 | 300,0 | | | |------------------------+-----------------------+------------+-------+--------+------------------+----------------------| |Лот 35. Розроблення |ДП "ДонНДІ" |4 кв. 2011 -|1000,0 | 300,0 |Наказ |Створення | |конструкторської | |4 кв. 2012 | | |Мінвуглепрому |нішенарізного | |документації на агрегат | | | | |від 16.08.2007 р. |агрегату дозволить: | |для проведення монтажних| | | | |N 313 |механізувати роботи | |ніш для монтажу щитових | | | | |( v0313644-07 ) |з виймання вугілля в | |агрегатів і розроблення | | | | |"Про розвиток |монтажній ніші; | |технології його | | | | |вугледобувних |забезпечити | |застосування | | | | |підприємств |кріплення | | | | | | |Центрального |привибійного | | | | | | |району Донбасу". |простору | | | | | | |Окремі доручення |механізованим | | | | | | |Міністра вугільної|кріпленням; | | | | | | |промисловості |прискорити процес | | | | | | |України від |підготовки монтажної | | | | | | |20.05.2008 р. |ніші, що дозволить | | | | | | |N 01-04. |своєчасно | | | | | | | |підготовлювати нову | | | | | | | |виймальну лінію | |------------------------+-----------------------+------------+-------+--------+------------------+----------------------| |ДВАТ "НДПКІ | | | 580,0 | 200,0 | | | |"Вуглемеханізація" | | | | | | | |------------------------+-----------------------+------------+-------+--------+------------------+----------------------| |Лот 36. Розроблення |ДВАТ "НДПКІ |4 кв. 2011 -| 580,0 | 200,0 |Галузева програма |Виконання роботи | |галузевого стандарту |"Вуглемеханізація" |4 кв. 2012 | | |механізації |дозволить у 2 рази | |(СОУ-П) "Агрегати очисні| | | | |очисних та |збільшити коефіцієнт | |щитові для крутих та | | | | |підготовчих |використання | |крутопохилих пластів. | | | | |вибоїв, |агрегатів щитових і, | |Технологічні схеми | | | | |енергозбереження |за рахунок цього, | |монтажу та демонтажу" | | | | |на вуглевидобувних|додатково одержати | | | | | | |підприємствах |біля 2,5-х тис.т | | | | | | |Центрального |вугілля на рік з | | | | | | |району Донбасу на |одного | | | | | | |2011 - 2015 роки |лавокомплекту, а | | | | | | | |після впровадження | | | | | | | |технології на 30 | | | | | | | |лавокомплектах у | | | | | | | |2015 році дозволить | | | | | | | |збільшити видобуток | | | | | | | |вугілля, що | | | | | | | |коксується, на 75,0 | | | | | | | |тис.т на рік | |------------------------+-----------------------+------------+-------+--------+------------------+----------------------| |ВАТ "Автоматгірмаш ім. | | |6500,0 | 1038,0 | | | |В.А.Антипова" | | | | | | | |------------------------+-----------------------+------------+-------+--------+------------------+----------------------| |Лот 37. Створення та |ВАТ "Автоматгірмаш ім. |4 кв. 2011 -|1100,0 | 100,0 |Постанова Кабінету|Мета роботи: | |передача в виробництво |В.А.Антипова" |4 кв. 2013 | | |Міністрів України |розробка та | |комплексу технологічного| | | | |від |впровадження у | |гучномовного | | | | |18 лютого 2004 р. |виробництво | |безпровідного зв'язку з | | | | |N 186 |комплексу зв'язку, | |аварійним оповіщенням | | | | |( 186-2004-п ) |який дозволить | |(КЗА) диспетчерові для | | | | |"Про внесення змін|оснастити шахти | |пластів крутого падіння | | | | |до Програми |гучномовним зв'язком | | | | | | |підвищення безпеки|з провідним та | | | | | | |праці на вугільних|радіоканалом у | | | | | | |шахтах", п. 55, |вибої, в тому числі, | | | | | | |наказ |які використовують | | | | | | |Мінпаливенерго |щитові агрегати | | | | | | |України від | | | | | | | |07.09.2004 р. | | | | | | | |N 552 | | | | | | | |( v0552558-04 ) | | | | | | | |"Про посилення | | | | | | | |ролі | | | | | | | |енергомеханічних | | | | | | | |служб | | | | | | | |вугледобувних | | | | | | | |підприємств, що | | | | | | | |належать до сфери | | | | | | | |управління | | | | | | | |Міністерства" | | |------------------------+-----------------------+------------+-------+--------+------------------+----------------------| |Лот 38. Створення та |ВАТ "Автоматгірмаш ім. |4 кв. 2011 -|1700,0 | 358,0 |Окреме доручення |Мета: покращення | |передача в виробництво |В.А.Антипова" |2 кв. 2014 | | |Міністра від |безпеки умов праці | |комплексу технічних | | | | |20.01.2011; |при управлінні | |засобів управління | | | | |Галузева програма |обладнанням | |конвеєроструговою | | | | |механізації |конвеєроструговою | |установкою (щитовим | | | | |очисних та |установкою (щитового | |агрегатом з | | | | |підготовчих |агрегату) для виїмки | |конвеєроструговою | | | | |вибоїв, переходу з|крутих пластів | |установкою) для вибоїв | | | | |пневматичного | | |крутого падіння | | | | |обладнання на | | | | | | | |електричне та | | | | | | | |енергозбереження | | | | | | | |вугледобувних | | | | | | | |підприємств ЦРД на| | | | | | | |2011 - 2015 роки | | |------------------------+-----------------------+------------+-------+--------+------------------+----------------------| |Лот 39. Розроблення |ВАТ "Автоматгірмаш ім. |4 кв. 2011 -| 800,0 | 100,0 |Постанова Кабінету|Мета - розробити | |НПАОП "Системи і засоби |В.А.Антипова" |2 кв. 2013 | | |Міністрів України |галузевий стандарт, | |комплексної | | | | |від |який регламентує | |автоматизації і | | | | |18 лютого 2004 р. |структуру і вимоги | |диспетчеризації шахт. | | | | |N 186 |до засобів і систем | |Структура і загальні | | | | |( 186-2004-п ) |автоматизації для | |вимоги" | | | | |"Про внесення змін|включення їх в | | | | | | |до Програми |систему комплексної | | | | | | |підвищення безпеки|автоматизації | | | | | | |праці на вугільних|вугільної шахти. | | | | | | |шахтах"; | | | | | | | |Вимоги п. 1.1.9 | | | | | | | |НПАОП 10.0-1.01-05| | | | | | | |"Правила безпеки у| | | | | | | |вугільних шахтах" | | | | | | | |( z0327-05 ) | | |------------------------+-----------------------+------------+-------+--------+------------------+----------------------| |Лот 40. Створення та |ВАТ "Автоматгірмаш ім. |4 кв. 2011 -| 700,0 | 100,0 |Розпорядження |Мета роботи: | |передача в виробництво |В.А.Антипова" |3 кв. 2013 | | |Кабінету Міністрів|створити та | |вибухобезпечного | | | | |України від |впровадити у | |пристрою дистанційного | | | | |04.04.2007 р. |виробництво пристрій | |контролю та визначення | | | | |N 144 |для контролю силових | |місця ушкодження жил в | | | | |( 144-2007-р ) |кабелів. На даний | |силових екранованих | | | | |"Про схвалення |час відсутні | |кабелях | | | | |Концепції |технічні засоби | | | | | | |створення на |діагностики гнучких | | | | | | |підприємствах, що |силових кабелів в | | | | | | |належать до сфери |шахті, на місцях | | | | | | |управління |його прокладки з | | | | | | |Мінвуглепрому, |функцією визначення | | | | | | |сучасної системи |місця ушкодження | | | | | | |комплексної | | | | | | | |безпеки" | | |------------------------+-----------------------+------------+-------+--------+------------------+----------------------| |Лот 41. Створення та |ВАТ "Автоматгірмаш ім. |4 кв. 2011 -| 900,0 | 280,0 |Постанова Кабінету|Мета роботи: | |передача в виробництво |В.А.Антипова" |4 кв. 2013 | | |Міністрів України |збільшення швидкості | |уніфікованого комплексу | | | | |від |кріплення та | |технічних засобів | | | | |18 лютого 2004 р. |підвищення | |дистанційного управління| | | | |N 186 |безпечності ведення | |кріпленням сполучення | | | | |( 186-2004-п ) |робіт на сполученні | | | | | | |"Про внесення змін|лави зі штреком. | | | | | | |до Програми |Комплекс | | | | | | |підвищення безпеки|призначений для | | | | | | |праці на вугільних|дистанційного | | | | | | |шахтах", п. 55; |управління | | | | | | |наказ |кріпленням | | | | | | |Мінпаливенерго |сполучення | | | | | | |України від |механізованих | | | | | | |07.09.2004 р. |комплексів. | | | | | | |N 552 |Розрахунковий | | | | | | |( v0552558-04 ) |річний економічний | | | | | | |"Про посилення |ефект складає 600,0 | | | | | | |ролі |тис.грн. | | | | | | |енергомеханічних | | | | | | | |служб | | | | | | | |вугледобувних | | | | | | | |підприємств, що | | | | | | | |належать до сфери | | | | | | | |управління | | | | | | | |Міністерства" | | |------------------------+-----------------------+------------+-------+--------+------------------+----------------------| |Лот 42. Створення та |ВАТ "Автоматгірмаш ім. |4 кв. 2011 -|1300,0 | 100,0 |Постанова Кабінету|Мета роботи: | |передача в виробництво |В.А.Антипова" |2 кв. 2014 | | |Міністрів України |підвищення | |базового комплекту | | | | |від |ефективності та | |системи автоматизованого| | | | |18 лютого 2004 р. |безпеки роботи шахти | |оперативно- | | | | |N 186 |у зв'язку зі | |диспетчерського | | | | |( 186-2004-п ) |зниженням простоїв, | |управління шахтою | | | | |"Про внесення змін|які пов'язані з | | | | | | |до Програми |виникненням | | | | | | |підвищення безпеки|аварійних ситуацій | | | | | | |праці на вугільних|та затрат на їх | | | | | | |шахтах"; |усунення. | | | | | | |Рішення науково- | | | | | | | |практичного | | | | | | | |семінару по | | | | | | | |безпеці праці | | | | | | | |(5 - 9 червня | | | | | | | |2007 р.) для | | | | | | | |виконання вимог | | | | | | | |п. 1.1.9 ПБ; | | | | | | | |Розпорядження | | | | | | | |Мінвуглепрому від | | | | | | | |18.12.2006 р. | | | | | | | |N 132-р | | | | | | | |( vr132644-06 ); | | | | | | | |розпорядження | | | | | | | |Кабінету Міністрів| | | | | | | |України від | | | | | | | |04.04.2007 р. | | | | | | | |N 144-р | | | | | | | |( 144-2007-р ) | | | | | | | |"Про визнання | | | | | | | |таким, що втратило| | | | | | | |чинність, | | | | | | | |розпорядження | | | | | | | |Кабінету Міністрів| | | | | | | |України від | | | | | | | |30 листопада | | | | | | | |1996 р. N 760" | | |------------------------+-----------------------+------------+-------+--------+------------------+----------------------| |ПАТ | | | 680,0 | 100,0 | | | |"НДПІвуглеавтоматизація"| | | | | | | |------------------------+-----------------------+------------+-------+--------+------------------+----------------------| |Лот 43. Розроблення |ПАТ "НДПІ- |4 кв. 2011 -| 680,0 | 100,0 |1. Постанова |Підвищення безпеки | |пристрою сигналізації |вуглеавтоматизація" |4 кв. 2013 | | |Кабінету Міністрів|при експлуатації | |про напуск каната в | | | | |України N 521 |підйомних установок | |похилих стволах | | | | |( 521-2011-п ) від|похилих стволів | |вугільних шахт | | | | |18.05.2011 "Про |вугільних шахт | | | | | | |внесення змін до | | | | | | | |постанови Кабінету| | | | | | | |Міністрів України | | | | | | | |від 29 березня | | | | | | | |2006 р. N 374 "Про| | | | | | | |затвердження | | | | | | | |Програми | | | | | | | |підвищення безпеки| | | | | | | |праці на | | | | | | | |вугледобувних та | | | | | | | |шахтобудівних | | | | | | | |підприємствах" | | | | | | | |2. Правила безпеки| | | | | | | |у вугільних шахтах| | | | | | | |НПАОП 10.0-1.01-10| | | | | | | |( z0398-10 ) | | | | | | | |(розділ VII, п. 5 | | | | | | | |"г") | | |------------------------+-----------------------+------------+-------+--------+------------------+----------------------| |ДП | | |1800,0 | 200,0 | | | |"УкрНДІвуглезбагачення" | | | | | | | |------------------------+-----------------------+------------+-------+--------+------------------+----------------------| |Лот 44. Розроблення |ДП |4 кв. 2011 -|1000,0 | 100,0 |Наказ |Підвищення безпеки | |обладнання для |"УкрНДІвуглезбагачення"|4 кв. 2012 | | |Мінвуглепрому від |проведення робіт і | |механізованого відбору | | | | |02.09.2009 N 386 |об'єктивності оцінки | |рядового вугілля з | | | | |( v0386644-09 ) |якості вугілля. | |залізничних вагонів | | | | |"Про атестацію |Зниження збитків | | | | | | |обладнання з |від нераціональних | | | | | | |відбору та |перевезень | | | | | | |підготовки проб до|продукції, що не | | | | | | |лабораторних |відповідає вимогам | | | | | | |випробувань" |споживачів. | | | | | | | |Скорочення | | | | | | | |трудомісткості | | | | | | | |процесу випробування | | | | | | | |у 1,8 рази. | | | | | | | |Очікуваний економ | | | | | | | |ефект 2 млн.грн. | |------------------------+-----------------------+------------+-------+--------+------------------+----------------------| |Лот 45. Проведення |ДП |4 кв. 2011 -| 800,0 | 100,0 |Протокол засідання|Мета - підбором | |досліджень із вишукання |"УкрНДІвуглезбагачення"|2 кв. 2013 | | |круглого столу під|шихти забезпечити | |сировинних ресурсів та | | | | |головуванням |разом з вугіллям | |розроблення складу шихти| | | | |Прем'єр-Міністра |зольністю 20%, | |для пиловидного | | | | |України від |спалювати вугілля | |спалювання на ТЕС | | | | |10.09.2009 р., |зольністю 30 - 40% | | | | | | |яким поставлене |і таким чином | | | | | | |завдання по |розширити сферу | | | | | | |зменшенню |використання вугілля | | | | | | |використання |та усунути частково, | | | | | | |природного газу з |або повністю | | | | | | |заміною вугіллям. |використання | | | | | | | |природнього газу та | | | | | | | |мазуту. | |------------------------+-----------------------+------------+-------+--------+------------------+----------------------| |ДП "ДонЦОП" | | | 90,0 | 90,0 | | | |------------------------+-----------------------+------------+-------+--------+------------------+----------------------| |Лот 60. Дослідження і |ДП "ДонЦОП" |4 кв. 2011 -| 90,0 | 90,0 |Галузева угода між|Зниження | |підготовка аналітичних | |4 кв. 2011 | | |Міністерством |собівартості | |звітів стану організації| | | | |вугільної |видобування вугілля | |прохідницьких робіт, | | | | |промисловості |по елементу | |демографічної ситуації, | | | | |України, іншими |"заробітна плата" за | |плинності та якісного | | | | |державними |рахунок покращення | |складу трудящих, | | | | |органами, |організації | |зайнятих на підготовчих | | | | |власниками |підготовчих робіт, | |роботах шахт | | | | |(об'єднаннями |зниження оплати | | | | | | |власників), що |сторонніх робіт і | | | | | | |діють у вугільній |стимулювання | | | | | | |галузі, і |високопродуктивної | | | | | | |всеукраїнськими |роботи прохідницьких | | | | | | |профспілками |бригад. | | | | | | |вугільної |Очікуваний ефект в | | | | | | |промисловості |розрахунку на рік | | | | | | |( n0001558-03 ) |5,0 млн.грн. | |------------------------+-----------------------+------------+-------+--------+------------------+----------------------| |ПАТ "НДІГМ | | |1000,0 | 200,0 | | | |ім. М.М.Федорова" | | | | | | | |------------------------+-----------------------+------------+-------+--------+------------------+----------------------| |Лот 49. Розроблення |ПАТ "НДІГМ |4 кв. 2011 -|1000,0 | 200,0 |Закон України "Про|Розробка | |підземної модульної |ім. М.М.Федорова" |4 кв. 2013 | | |енергозбереження" |високоефективних | |компресорної станції | | | | |( 74/94-ВР ) |підземних | |підвищеної | | | | | |компресорних станцій | |продуктивності для | | | | | |ПКС підвищеної | |заміни поверхневих | | | | | |продуктивності для | |компресорних станцій | | | | | |заміни енергоємних | |шахт крутого падіння | | | | | |поверхневих | | | | | | | |компресорних станцій | | | | | | | |та зниження на | | | | | | | |60 - 70% витрат | | | | | | | |електроенергії на | | | | | | | |виробку стислого | | | | | | | |повітря на шахтах | |------------------------+-----------------------+------------+-------+--------+------------------+----------------------| |ДНМУ ім. М.Горького | | | 700,0 | 200,0 | | | |------------------------+-----------------------+------------+-------+--------+------------------+----------------------| |Лот 50. Розроблення СОУ |ДНМУ ім. М.Горького |4 кв. 2011 -| 700,0 | 200,0 |Закон України "Про|Збереження здоров'я | |"Служба медицини праці | |4 кв. 2012 | | |охорону праці" |шахтарів, | |на підприємствах з | | | | |( 2694-12 ) |профілактика | |високим професійним | | | | | |професійних та | |ризиком. Загальні | | | | | |виробниче | |положення" | | | | | |обумовлених | | | | | | | |захворювань, | | | | | | | |зниження | | | | | | | |захворюваності з | | | | | | | |тимчасової | |------------------------+-----------------------+------------+-------+--------+------------------+----------------------| |ДП ДНДІ ІТЕЕ | | | 850,0 | 350,0 | | | |------------------------+-----------------------+------------+-------+--------+------------------+----------------------| |Лот 51. Проведення |ДП ДНДІ ІТЕЕ |4 кв. 2011 -| 850,0 | 350,0 |Постанова Кабінету|Розробка методу | |досліджень руху газу | |4 кв. 2012 | | |Міністрів України |видалення метану з | |метану у закрученому | | | | |від 27.09.2000 р. |повітряно-газової | |вихровому потоці | | | | |N 1463 |суміші за допомогою | |повітряно-метанової | | | | |( 1463-2000-п ) |вихрового апарата. | |суміші, розроблення та | | | | |"Про розвиток |Створення дослідно- | |створення обладнання для| | | | |промислового |промислового зразка | |вилучення його з | | | | |видобутку |обладнання для | |вентиляційного шахтного | | | | |вугільних родовищ |вилучення метану з | |струменя | | | | |Донбасу"; |вентиляційного | | | | | | |постанова Кабінету|шахтного струменя на | | | | | | |Міністрів України |основі вихрових | | | | | | |від 19.02.2009 р. |апаратів та | | | | | | |N 194 |ежекторів | | | | | | |( 194-2009-п ) | | | | | | | |"Деякі питання | | | | | | | |забезпечення | | | | | | | |видобування та | | | | | | | |використання газу | | | | | | | |метану з вугільних| | | | | | | |родовищ" | | |------------------------+-----------------------+------------+-------+--------+------------------+----------------------| |УкрНДМІ НАНУ | | |1950,0 | 650,0 | | | |------------------------+-----------------------+------------+-------+--------+------------------+----------------------| |Лот 54. Розроблення |УкрНДМІ НАНУ |4 кв. 2011 -|1000,0 | 300,0 |Вимоги: "Правил |Мета - підвищення | |автоматизованої системи | |4 кв. 2013 | | |безпеки на |безпеки на вугільних | |геолого-маркшейдерського| | | | |вугільних |шахтах і зниження їх | |контролю безпеки ведення| | | | |шахтах" - ДНАОП |вартості за рахунок | |гірничо-видобувних робіт| | | | |1.1.30.-1.01.96., |підвищення точності, | | | | | | |постанова КМУ |надійності та | | | | | | |N 374 |оперативності | | | | | | |( 374-2006-п ) |поточного й | | | | | | |29.03.2006 "Про |перспективного | | | | | | |затвердження |планування гірничих | | | | | | |Програми |робіт. | | | | | | |підвищення безпеки| | | | | | | |праці на | | | | | | | |вуглевидобувних та| | | | | | | |шахтобудівних | | | | | | | |підприємствах" | | |------------------------+-----------------------+------------+-------+--------+------------------+----------------------| |Лот 55. Розроблення |УкрНДМІ НАНУ |4 кв. 2011 -| 950,0 | 350,0 |Указ Президента |Мета - розробка | |методики і проведення | |4 кв. 2013 | | |України N 685/2008|прогнозних висновків | |комплексної підземної | | | | |( 685/2008 ) "Про |щодо геологічних | |геофізичної роботи для | | | | |рішення Ради |умов залягання | |виявлення геологічних | | | | |національної |вугільних пластів в | |порушень в масиві | | | | |безпеки і оборони |зонах геологічних | |гірських порід на | | | | |України від |порушень на | |перспективних ділянках | | | | |30 травня |перспективних | |вугільних шахт з метою | | | | |2008 року "Про |ділянках вугільних | |збільшення обсягів | | | | |стан і перспективи|шахт з метою | |видобутку вугілля та | | | | |розвитку вугільної|збільшення обсягів | |підвищення безпеки | | | | |промисловості та |видобутку вугілля та | |гірничих робіт | | | | |невідкладні заходи|підвищення безпеки | | | | | | |щодо підвищення |гірничих робіт | | | | | | |безпеки праці в | | | | | | | |цій галузі" | | |------------------------+-----------------------+------------+-------+--------+------------------+----------------------| |НГУ | | | 750,0 | 350,0 | | | |------------------------+-----------------------+------------+-------+--------+------------------+----------------------| |Лот 56. Розроблення |НГУ |4 кв. 2011 -| 750,0 | 350,0 |Закон України "Про|Підвищення стійкості | |Технологічного | |4 кв. 2012 | | |пріоритетні |та повторне | |регламенту кріплення і | | | | |напрями |використання | |охорони виїмкових | | | | |інноваційної |гірничих виробок, | |виробок на пологих | | | | |діяльності в |зниження | |пластах | | | | |Україні" |собівартості | | | | | | |( 3715-17 ) |кінцевої продукції | | | | | | |(ст. 9) | | |------------------------+-----------------------+------------+-------+--------+------------------+----------------------| |Всього: | | |51289,0|10712,0 | | | --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
{ План в редакції Наказу Міністерства енергетики та вугільної
промисловості N 789 ( v0789732-11 ) від 02.12.2011 }вгору