Про затвердження та скасування чинності національних стандартів України
Держспоживстандарт України; Наказ від 30.12.2009485
Документ v0485609-09, поточна редакція — Редакція від 30.08.2010, підстава - v0395609-10

                                                          
ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ З ПИТАНЬ
ТЕХНІЧНОГО РЕГУЛЮВАННЯ ТА СПОЖИВЧОЇ ПОЛІТИКИ
Н А К А З
30.12.2009 N 485

Про затвердження та скасування чинності
національних стандартів України
{ Із змінами, внесеними згідно з Наказом Державного
комітету України з питань технічного регулювання
та споживчої політики
N 395 ( v0395609-10 ) від 30.08.2010 }

Відповідно до Закону України "Про стандартизацію" ( 2408-14 )
та на виконання Плану національної стандартизації ( v0179609-09 )
Н А К А З У Ю:
1. Затвердити такі національні стандарти України з наданням
чинності: а) з 1 січня 2011 р.:
ДСТУ ISO 6976:2009 Природний газ. Обчислення теплоти
згоряння, густини, відносної густини і
числа Воббе на основі компонентного
складу
(ISO 6976:1995/Cor.2:1997,
Cor.3:1999, IDT)
- Вперше
ДСТУ ISO 7935:2009 Викиди стаціонарних джерел. Визначення
масової концентрації діоксиду сірки.
Робочі характеристики автоматизованих
методів вимірювання
(ISO 7935:1992, IDT)
- Вперше
ДСТУ ISO 10396:2009 Викиди стаціонарних джерел. Відбирання
проб для автоматичного визначення
концентрації газових викидів
стаціонарними системами контролю
(ISO 10396:2007, IDT)
- Вперше
ДСТУ ISO 10715:2009 Природний газ. Настанови щодо відбирання
проб
(ISO 10715:1997, IDT)
- Вперше
ДСТУ ISO Природний газ. Обчислення фактора
12213-1:2009 стисливості. Частина 1. Настанови
(ISO 12213-1:2006, IDT)
- Вперше
ДСТУ ISO Природний газ. Обчислення фактора
12213-2:2009 стисливості. Частина 2. Обчислення на
основі молярного складу
(ISO 12213-2:2006, IDT)
- Вперше
ДСТУ ISO Природний газ. Обчислення фактора
12213-3:2009 стисливості. Частина 3. Обчислення на
основі фізичних властивостей
(ISO 12213-3:2006, IDT)
- Вперше
ДСТУ ISO 15112:2009 Природний газ. Визначення енергії
(ISO 15112:2007, IDT)
- Вперше;
б) з 1 січня 2012 р.:
ДСТУ ISO 1207:2009 Ґвинти з циліндричною головкою та
прямим шліцом. Клас точності А.
Технічні вимоги
(ISO 1207:1992, IDT)
- Вперше
ДСТУ ISO 2503:2009 Устатковання для газового зварювання.
Редуктори для газових балонів
до 300 бар, використовувані у зварюванні,
різанні та суміжних процесах.
Загальні технічні умови
(ISO 2503:1998, IDT)
- Вперше
ДСТУ ISO 4006:2009 Вимірювання витрати та кількості
плинного середовища в закритих
трубопроводах. Словник термінів і
познак
(ISO 4006:1991, IDT)
- Вперше
ДСТУ ISO 4018:2009 Ґвинти з шестигранною головкою.
Клас точності С. Технічні вимоги
(ISO 4018:1999, IDT)
- Вперше
ДСТУ ISO 8676:2009 Ґвинти з шестигранною головкою з
метричною наріззю та дрібним кроком.
Класи точності А і В. Технічні
вимоги
(ISO 8676:1999, IDT)
- Вперше
ДСТУ ISO 9098-1:2009 Меблі побутові. Ліжка двоярусні.
Вимоги щодо безпеки та випробування.
Частина 1. Вимоги щодо безпеки
(ISO 9098-1:1994, IDT)
- Вперше
ДСТУ ISO 9098-2:2009 Меблі побутові. Ліжка двоярусні.
Вимоги щодо безпеки та випробування.
Частина 2. Методи випробування
(ISO 9098-2:1994, IDT)
- Вперше
ДСТУ ISO 9563:2009 Приводи пасові. Електропровідність
антистатичних нескінченних синхронних
пасів. Характеристики та метод
випробування
(ISO 9563:1990, IDT)
- Вперше
ДСТУ ISO 9974-4:2009 З'єднання для гідро- та
пневмоприводів і для загального
застосування. Отвори та вкручувані
кінці штуцерів з наріззю, згідно з
ISO 261, і ущільнюванням еластомерами
чи метал-по-металу. Частина 4.
Заглушки із зовнішнім і внутрішнім
шестигранником для отворів. Розміри,
конструкція, вимоги та методи
випробування
(ISO 9974-4:2006, IDT)
- Вперше
ДСТУ ISO 10683:2009 Кріпильні вироби. Покриви
неелектролітичні, отримані із
застосуванням дисперсного цинку.
Технічні умови
(ISO 10683:2000, IDT)
- Вперше
ДСТУ ISO Фільтри для стисненого повітря.
12500-1:2009 Методи випробування. Частина 1.
Оливні аерозолі
(ISO 12500-1:2007, IDT)
- Вперше
ДСТУ ISO Фільтри для стисненого повітря.
12500-2:2009 Методи випробування. Частина 2.
Оливні пари
(ISO 12500-2:2007, IDT)
- Вперше
ДСТУ ISO/IEC Інформаційні технології. Оброблення
13673:2009 документів і пов'язане з ним
пересилання даних. Тестування на
відповідність систем стандартної мови
узагальненої розмітки (SGML)
(ISO/IEC 13673:2000, IDT)
- Вперше
ДСТУ ISO 15065:2009 Зенківки конічні для ґвинтів з
потайною головкою з конфігурацією
головки відповідно до ISO 7721.
Розміри
(ISO 15065:2005, IDT)
- Вперше
ДСТУ ISO 16369:2009 Підйомники робочих платформ. Щогловий
підйомник робочих платформ. Загальні
технічні вимоги та методи
випробування
(ISO 16369:2000, IDT)
- Вперше
ДСТУ ISO/IEC Інформаційні технології. Методи
18033-1:2009 захисту. Алгоритми шифрування.
Частина 1. Загальні положення
(ISO/IEC 18033-1:2005, IDT)
- Вперше
ДСТУ ISO/IEC Інформаційні технології.
19790:2009 Методи захисту. Вимоги щодо
захисту для криптографічних модулів.
- Вперше
ДСТУ IEC Машини електричні обертові.
60034-18-1:2009 Частина 18-1. Оцінювання
функціювання ізоляційних систем.
Загальні настанови
(IEC 60034-18-1:1992, IDT)
- Вперше
ДСТУ IEC Машини електричні обертові.
60034-18-22:2009 Частина 18-22. Оцінювання
функціювання ізоляційних систем.
Методи випробування дротяних обмоток.
Класифікація змін і замін
ізоляційних компонентів
(IEC 60034-18-22:2000, IDT)
- Вперше
ДСТУ IEC Машини електричні обертові.
60034-18-31:2009 Частина 18-31. Оцінювання функціювання
ізоляційних систем. Методи
випробування шаблонних обмоток.
Оцінювання теплових характеристик і
класифікація ізоляційних систем у
машинах потужністю до 50 МВ*А включно
та напругою до 15 кВт включно
(IEC 60034-18-31:1992, IDT)
- Вперше
ДСТУ IEC Машини електричні обертові.
60034-19:2009 Частина 19. Спеціальні методи
випробування машин постійного струму
з безпосереднім живленням або через
випрямляч
(IEC 60034-19:1995, IDT)
- Вперше
ДСТУ IEC Електротехнічний словник термінів.
60050-394:2009 Частина 394. Ядерна апаратура.
Прилади, системи, обладнання та
детектори
(IEC 60050-394:2007, IDT)
- Вперше
ДСТУ IEC Конструкції механічні для
60297-3-100:2009 електронного устатковання. Розміри
механічних конструкцій серії 482,6 мм
(19 дюймів). Частина 3-100. Базові
розміри передніх панелей, каркасів,
корпусів, стояків та шаф
(IEC 60297-3-100:2008, IDT)
- Вперше
ДСТУ IEC Конструкції механічні для
60297-3-101:2009 електронного устатковання. Розміри
механічних конструкцій серії 482,6 мм
(19 дюймів). Частина 3-101. Блочні
каркаси та змінні блоки до них
(IEC 60297-3-101:2004, IDT)
- Вперше
ДСТУ IEC 60432-2:2009 Лампи розжарювання. Вимоги щодо
безпеки. Частина 2. Вольфрамово-
галогенні лампи загального освітлення
побутової й аналогічної призначеності
(IEC 60432-2:2005, IDT)
- На заміну ДСТУ IEC 60432-2-2001
ДСТУ IEC 60432-3:2009 Лампи розжарювання. Вимоги щодо
безпеки. Частина 3. Вольфрамово-
галогенні лампи (крім ламп для
транспортних засобів)
(IEC 60432-3:2005, IDT)
- Вперше
ДСТУ IEC Електромагнітна сумісність. Частина
61000-3-12:2009 3-12. Норми. Норми на гармоніки
струму, створені обладнанням із
номінальним вхідним струмом силою
понад 16 А та до 75 А включно на
фазу, підключеним до низьковольтних
елекропостачальних систем загальної
призначеності
(IEC 61000-3-12:2004, IDT)
- Вперше
ДСТУ IEC 61184:2009 Патрони лампові байонетні. Технічні
умови
(IEC 61184:2008, IDT)
- Вперше
ДСТУ IEC 61228:2009 Лампи люмінесцентні еритемні. Метод
вимірювання характеристик ламп
(IEC 61228:2008, IDT)
- Вперше
ДСТУ IEC 61298-3:2009 Пристрої вимірювання та керування у
промислових процесах. Загальні методи
та процедури оцінювання робочих
характеристик. Частина 3.
Випробування для визначення впливу
зовнішніх чинників
(IEC 61298-3:2008, IDT)
- Вперше
ДСТУ IEC 61513:2009 Атомні електростанції. Інформаційні
та керівні системи, важливі для
безпеки. Загальні вимоги до систем
(IEC 61513:2001, IDT)
- Вперше
ДСТУ IEC 62372:2009 Ядерне приладобудування. Сцинтилятори
упаковані. Методи контролювання
технічного світлового виходу та
власної роздільної здатності
(IEC 62372:2006, IDT)
- Вперше
ДСТУ EN 327:2009 Теплообмінники. Конденсатори з
примусовим повітряним охолодженням.
Процедура випробування для
встановлення характеристик
(EN 327:2000, IDT)
- Вперше
ДСТУ EN 1725:2009 Меблі побутові. Ліжка та матраци.
Вимоги щодо безпеки та методи
випробування
(EN 1725:1998, IDT)
- Вперше
ДСТУ EN 1804-3:2009 Машини для підземних гірничих робіт.
Вимоги щодо безпеки шахтних
механізованих кріплень. Частина 3.
Системи гідравлічного керування
(EN 1804-3:2006, IDT)
- Вперше
ДСТУ EN 10273:2009 Прутки гарячекатані зі зварюваної
сталі із заданими
високотемпературними властивостями
для виробництва посудин під тиском.
Технічні умови
(EN 10273:2007, IDT)
- Вперше
ДСТУ EN 10427-1:2009 Нафтова і газова промисловість.
Устатковання для цементування
свердловин. Частина 1. Пружинні
центратори обсадних колон
(EN 10427-1:2001, IDT)
- Вперше
ДСТУ EN 13453-2:2009 Меблі. Ліжка двоярусні та високі
непобутові. Частина 2. Методи
випробування
(EN 13453-2:2004, IDT)
- Вперше
ДСТУ EN 14434:2009 Дошки класні для навчальних закладів.
Ергономічні, технічні вимоги і
вимоги щодо безпеки та методи
випробування
(EN 14434:2004, IDT)
- Вперше
ДСТУ EN ISO Ергономіка програмного забезпечення
14915-1:2009 для мультимедійних інтерфейсів
користувача. Частина 1. Принципи
проектування та структура
(EN ISO 14915-1:2002, IDT)
- Вперше
ДСТУ EN ISO Інформатика в охороні здоров'я. Дані
21549-2:2009 медичної картки пацієнта. Частина 2.
Загальні об'єкти
(EN ISO 21549-2:2004, IDT)
- Вперше
ДСТУ EN Системи передавання сигналів у
50065-1:2009 низьковольтних установках діапазону
частот від 3 кГц до 148,5 кГц.
Частина 1. Загальні вимоги, смуги
частот і електромагнітні збурення
(EN 50065-1:2001, IDT)
- Вперше
ДСТУ CISPR/TR Обладнання промислове, наукове та
28:2009 медичне. Настанови щодо рівнів емісії
в межах смуг частот, установлених ITU
(CISPR/TR 28:1997, IDT)
- Вперше
ДСТУ UIC Магістральні пасажирські вагони.
541-06:2009 Гальма. Правила конструювання різних
елементів електромагнітних гальм
(UIC 541-06:1990+A1:1996, IDT)
- Вперше
ДСТУ UIC 564-1:2009 Магістральні пасажирські вагони.
Вікна, виготовлені з безпечного
скла. Технічні вимоги
(UIC 564-1:1990, IDT)
- Вперше.
{ Підпункт "б" пункту 1 із змінами, внесеними згідно з Наказом
Державного комітету України з питань технічного регулювання та
споживчої політики N 395 ( v0395609-10 ) від 30.08.2010 }
2. Скасувати чинність національного стандарту України
з 1 січня 2012 р. ( v0171609-06 )
ДСТУ IEC Лампи розжарювання. Частина 2. Лампи
60432-2-2001 вольфрамові галогенні загального
освітлення побутового та аналогічного
призначення. Вимоги безпеки
(IEC 60432-2:1999, IDT).
3. Департаменту стандартизації та метрології (Нелепов А.А.)
забезпечити оприлюднення цього наказу на веб-порталі
Держспоживстандарту України.
4. ДП "Український науково-дослідний і навчальний центр
проблем стандартизації, сертифікації та якості" (Корчевна Л.О.)
забезпечити опублікування наказу у черговому виданні щомісячного
інформаційного покажчика "Стандарти".
5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника
Голови Черепкова С.Т.
Голова Л.Лосюквгору