Про затвердження Змін до бюджетної класифікації
Мінфін України; Наказ від 19.04.2012484
Документ v0484201-12, поточна редакція — Прийняття від 19.04.2012

                                                          
МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ
Н А К А З
19.04.2012 N 484

Про затвердження Змін до бюджетної класифікації

У зв'язку з прийняттям Закону України "Про внесення змін до
Закону України "Про Державний бюджет України на 2012 рік"
( 4647-17 ) Н А К А З У Ю:
1. Затвердити Зміни до бюджетної класифікації, затвердженої
наказом Міністерства фінансів України від 14.01.2011 N 11
( v0011201-11 ) "Про бюджетну класифікацію" (із змінами), що
додаються.
2. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.
Перший заступник Міністра А.Мярковський

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
фінансів України
19.04.2012 N 484

ЗМІНИ
до бюджетної класифікації
( v0011201-11 )

1. У Класифікації доходів бюджетів, затвердженій наказом
Міністерства фінансів України від 14.01.2011 N 11 ( v0011201-11 )
"Про бюджетну класифікацію" (зі змінами):
1.1. Змінити такі позиції:
------------------------------------------------------------------ |з |"Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на | |41036600|погашення заборгованості з різниці в тарифах на | | |теплову енергію, що вироблялася, транспортувалася та | | |постачалася населенню, яка виникла в зв'язку з | | |невідповідністю фактичної вартості теплової енергії | | |тарифам, що затверджувалися або погоджувалися | | |відповідними органами державної влади чи органами | | |місцевого самоврядування" | |--------+-------------------------------------------------------| |на |"Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на | |41036600|погашення заборгованості з різниці в тарифах на | | |теплову енергію, послуги з централізованого | | |водопостачання та водовідведення, що вироблялися, | | |транспортувалися та постачалися населенню, яка | | |виникла у зв'язку з невідповідністю фактичної | | |вартості теплової енергії та послуг з | | |централізованого водопостачання та водовідведення | | |тарифам, що затверджувалися та/або погоджувалися | | |органами державної влади чи місцевого | | |самоврядування". | ------------------------------------------------------------------
1.2. Доповнити такими позиціями:
------------------------------------------------------------------ |11022200|"Надходження від сплати податкового боргу, в тому числі| | |реструктуризованого або розстроченого (відстроченого), | | |підприємств електроенергетичної та вугільної галузей | | |із податку на прибуток та нараховані суми податку на | | |прибуток підприємств електроенергетичної галузі, які | | |виникли в результаті виконання статті 23 Закону України| | |"Про Державний бюджет України на 2012 рік" ( 4282-17 ) | | |(зі змінами)"; | |--------+-------------------------------------------------------| |21010600|"Надходження від сплати податкового боргу, в тому числі| | |реструктуризованого або розстроченого (відстроченого), | | |підприємств електроенергетичної та вугільної галузей | | |із сплати частини прибутку (доходу) та дивідендів | | |(доходу), нарахованих на акції (частки, паї) | | |господарських товариств, у статутних капіталах яких є | | |державна власність"; | |--------+-------------------------------------------------------| |21010700|"Надходження від сплати дивідендів (доходу), | | |нарахованих на акції (частки, паї) за результатами | | |фінансово-господарської діяльності за 2011 рік | | |публічного акціонерного товариства "Національна | | |акціонерна компанія "Нафтогаз України"; | |--------+-------------------------------------------------------| |41021200|"Додаткова дотація з державного бюджету місцевим | | |бюджетам на покращення надання соціальних послуг | | |найуразливішим верствам населення"; | |--------+-------------------------------------------------------| |41021300|"Додаткова дотація з державного бюджету місцевим | | |бюджетам на підвищення рівня матеріального забезпечення| | |інвалідів I чи II групи внаслідок психічного розладу"; | |--------+-------------------------------------------------------| |41021800|"Додаткова дотація з державного бюджету місцевим | | |бюджетам на оплату праці працівників бюджетних | | |установ"; | |--------+-------------------------------------------------------| |41021900|"Додаткова дотація з державного бюджету місцевим | | |бюджетам на стимулювання місцевих органів влади за | | |перевиконання річних розрахункових обсягів податку на | | |прибуток підприємств та акцизного податку"; | |--------+-------------------------------------------------------| |41022000|"Додаткова дотація з державного бюджету обласному | | |бюджету Донецької області на забезпечення | | |функціонування Донецького палацу молоді "Юність"; | |--------+-------------------------------------------------------| |41031200|"Субвенція з державного бюджету міському бюджету міста | | |Івано-Франківська на відзначення 350-річчя міста Івано-| | |Франківська"; | |--------+-------------------------------------------------------| |41032200|"Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам | | |Донецької області на підготовку спортивних об'єктів, на| | |яких проводитиметься чемпіонат світу з легкої атлетики | | |у 2013 році"; | |--------+-------------------------------------------------------| |41032300|"Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на | | |погашення кредиторської заборгованості за медичне | | |обладнання, придбане в 2011 році за рахунок субвенції з| | |державного бюджету місцевим бюджетам на придбання | | |витратних матеріалів та медичного обладнання для | | |закладів охорони здоров'я"; | |--------+-------------------------------------------------------| |41032800|"Субвенція з державного бюджету міському бюджету міста | | |Світловодська Кіровоградської області на ремонт | | |автомобільної дороги по вул. Б. Хмельницького". | ------------------------------------------------------------------
2. Доповнити Відомчу класифікацію видатків та кредитування
державного бюджету, затверджену наказом Міністерства фінансів
України від 14.01.2011 N 11 ( v0011201-11 ) "Про бюджетну
класифікацію" (зі змінами), такими позиціями:
------------------------------------------------------------------ |555 |"Державна служба України з контролю за наркотиками"; | |----+-----------------------------------------------------------| |665 |"Національне агентство з питань підготовки та проведення в | | |Україні фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року з | | |футболу та реалізації інфраструктурних проектів"; | |----+-----------------------------------------------------------| |868 |"Державна служба України з питань регуляторної політики та | | |розвитку підприємництва". | ------------------------------------------------------------------
3. У Тимчасовій класифікації видатків та кредитування
місцевих бюджетів (з перехідною таблицею до функціональної
класифікації видатків та кредитування бюджету), затвердженій
наказом Міністерства фінансів України від 14.01.2011 N 11
( v0011201-11 ) "Про бюджетну класифікацію" (зі змінами):
3.1. Змінити такі позиції:
------------------------------------------------------------------ |з |"Погашення заборгованості з | 0640 | |100602|різниці в тарифах на теплову| | | |енергію, що вироблялася, | | | |транспортувалася та | | | |постачалася населенню, яка | | | |виникла в зв'язку з | | | |невідповідністю фактичної | | | |вартості теплової енергії | | | |тарифам, що затверджувалися | | | |або погоджувалися | | | |відповідними органами | | | |державної влади чи органами | | | |місцевого самоврядування" | | |------+----------------------------+----------------------------| |на |"Погашення заборгованості з | 0640 | |100602|різниці в тарифах на теплову| | | |енергію, послуги з | | | |централізованого | | | |водопостачання та | | | |водовідведення, що | | | |вироблялися, | | | |транспортувалися та | | | |постачалися населенню, яка | | | |виникла у зв'язку з | | | |невідповідністю фактичної | | | |вартості теплової енергії | | | |та послуг з централізованого| | | |водопостачання та | | | |водовідведення тарифам, що | | | |затверджувалися та/або | | | |погоджувалися органами | | | |державної влади чи місцевого| | | |самоврядування"; | | |------+----------------------------+----------------------------| |з |"Субвенція з державного | 1080 | |250383|бюджету місцевим бюджетам | | | |на погашення заборгованості | | | |з різниці в тарифах на | | | |теплову енергію, що | | | |вироблялася, | | | |транспортувалася та | | | |постачалася населенню, яка | | | |виникла в зв'язку з | | | |невідповідністю фактичної | | | |вартості теплової енергії | | | |тарифам, що затверджувалися | | | |або погоджувалися | | | |відповідними органами | | | |державної влади чи органами | | | |місцевого самоврядування" | | |------+----------------------------+----------------------------| |на |"Субвенція з державного | 1080 | |250383|бюджету місцевим бюджетам | | | |на погашення заборгованості | | | |з різниці в тарифах на | | | |теплову енергію, послуги з | | | |централізованого | | | |водопостачання та | | | |водовідведення, що | | | |вироблялися, | | | |транспортувалися та | | | |постачалися населенню, яка | | | |виникла у зв'язку з | | | |невідповідністю фактичної | | | |вартості теплової енергії | | | |та послуг з централізованого| | | |водопостачання та | | | |водовідведення тарифам, що | | | |затверджувалися та/або | | | |погоджувалися органами | | | |державної влади чи місцевого| | | |самоврядування". | | ------------------------------------------------------------------
3.2. Доповнити такими позиціями:
------------------------------------------------------------------ |130116|"Підготовка спортивних | 0810 | | |об'єктів, на яких проводити-| | | |меться чемпіонат світу з | | | |легкої атлетики | | | |у 2013 році"; | | |------+----------------------------+----------------------------| |250319|"Додаткова дотація з | 0180 | | |державного бюджету місцевим | | | |бюджетам на оплату праці | | | |працівників бюджетних | | | |установ"; | | |------+----------------------------+----------------------------| |250325|"Додаткова дотація з | 0180 | | |державного бюджету місцевим | | | |бюджетам на стимулювання | | | |місцевих органів влади за | | | |перевиконання річних | | | |розрахункових обсягів | | | |податку на прибуток | | | |підприємств та акцизного | | | |податку"; | | |------+----------------------------+----------------------------| |250331|"Додаткова дотація з | 0180 | | |державного бюджету місцевим | | | |бюджетам на покращення | | | |надання соціальних послуг | | | |найуразливішим верствам | | | |населення"; | | |------+----------------------------+----------------------------| |250333|"Додаткова дотація з | 0180 | | |державного бюджету місцевим | | | |бюджетам на підвищення | | | |рівня матеріального | | | |забезпечення інвалідів I чи | | | |II групи внаслідок | | | |психічного розладу"; | | |------+----------------------------+----------------------------| |250334|"Субвенція з державного | 0180 | | |бюджету місцевим бюджетам на| | | |погашення кредиторської | | | |заборгованості за медичне | | | |обладнання, придбане в | | | |2011 році за рахунок | | | |субвенції з державного | | | |бюджету місцевим бюджетам на| | | |придбання витратних | | | |матеріалів та медичного | | | |обладнання для закладів | | | |охорони здоров'я". | | ------------------------------------------------------------------
Директор Департаменту
державного бюджету В.П.Лозицькийвгору