Документ v0483730-16, поточна редакція — Прийняття від 24.11.2016

МІНІСТЕРСТВО АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ ТА ПРОДОВОЛЬСТВА УКРАЇНИ

НАКАЗ

24.11.2016  № 483

Про затвердження типових інформаційної та технологічної карток адміністративної послуги, яка надається структурними підрозділами з питань агропромислового розвитку облдержадміністрацій

Відповідно до статті 8 Закону України "Про адміністративні послуги", Закону України "Про племінну справу у тваринництві", пункту 2 вимог до підготовки технологічної картки адміністративної послуги, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 30 січня 2013 року № 44, керуючись пунктом 8 Положення про Міністерство аграрної політики та продовольства України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25 листопада 2015 року № 1119, НАКАЗУЮ:

1. Затвердити такі, що додаються:

1.1. Типову інформаційну картку адміністративної послуги "Видача сертифіката племінних (генетичних) ресурсів", яка надається структурними підрозділами з питань агропромислового розвитку облдержадміністрацій.

1.2. Типову технологічну картку адміністративної послуги "Видача сертифіката племінних (генетичних) ресурсів", яка надається структурними підрозділами з питань агропромислового розвитку облдержадміністрацій.

2. Керівникам структурних підрозділів агропромислового розвитку облдержадміністрацій:

2.1. Затвердити інформаційну картку адміністративної послуги "Видача сертифіката племінних (генетичних) ресурсів", яка надається структурним підрозділом.

2.2. Затвердити технологічну картку адміністративної послуги "видача сертифіката племінних (генетичних) ресурсів", яка надається структурним підрозділом.

2.3. Забезпечити оприлюднення затвердженої інформаційної картки адміністративної послуги "Видача сертифіката племінних (генетичних) ресурсів", яка надається структурними підрозділами агропромислового розвитку облдержадміністрацій, на офіційних веб-сайтах та в приміщеннях громадських приймалень облдержадміністрацій.

3. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника Міністра О. Ковальову.

Перший заступник Міністра

М. МартинюкЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
аграрної політики
та продовольства України
24.11.2016 № 483

ТИПОВА ІНФОРМАЦІЙНА КАРТКА
адміністративної послуги "Видача сертифіката племінних (генетичних) ресурсів" Структурні підрозділи з питань агропромислового розвитку облдержадміністрацій, Міністерство аграрної політики та продовольства України

Інформація про суб'єкта надання адміністративної послуги

1.

Місцезнаходження суб'єкта надання адміністративної послуги

Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські державні адміністрації (далі - територіальні органи), які є суб'єктами надання адміністративної послуги. Адреси територіальних органів - у кожній області своя адреса місцезнаходження.

2.

Інформація щодо режиму роботи суб'єкта надання адміністративної послуги

Понеділок - четвер з 9 год. до 17 год.; п'ятниця - з 9 год. до 15 год. 45 хв.; обідня перерва з 13 год. до 13 год. 45 хв.

3.

Телефон/факс (довідки), адреса електронної пошти та веб-сайт суб'єкта надання адміністративної послуги

У кожній області свої номери телефонів, адреси електронної пошти та веб-сайти. Мінагрополітики: тел. 226-25-39, факс 278-76-02, web: www.minagro.gov.ua

Нормативні акти, якими регламентується надання адміністративної послуги

4.

Закони України

Стаття 13 Закону України "Про племінну справу у тваринництві"

5.

Акти Кабінету Міністрів України

-

6.

Акти центральних органів виконавчої влади

Наказ Мінагрополітики України від 17 листопада 2011 року № 629 "Про затвердження Положення про сертифікат племінних (генетичних) ресурсів та зразків форм сертифікатів племінних (генетичних) ресурсів", зареєстрований в Мін'юсті 09 грудня 2011 року за № 1422/20160

7.

Акти місцевих органів виконавчої влади / органів місцевого самоврядування

-

Умови отримання адміністративної послуги

8.

Підстава для одержання адміністративної послуги

Підставою для видачі сертифікатів є звернення суб'єктів племінної справи у тваринництві до територіальних органів

9.

Вичерпний перелік документів, необхідних для отримання адміністративної послуги, а також вимоги до них

Оформлення сертифіката проводиться за заявкою суб'єкта племінної справи у тваринництві. Заповнення сертифіката проводиться на основі даних відповідних форм племінного обліку, за умови наявності їх у Державному реєстрі суб'єктів племінної справи у тваринництві (далі - Держплемреєстр), за матеріалами державних книг племінних тварин, каталогів або інших офіційних видань та на основі матеріалів щодо присвоєння відповідного статусу суб'єкту племінної справи у тваринництві.
Наявність сертифіката на племінні (генетичні) ресурси застосовується при їх придбанні, реалізації та торгівлі

10.

Порядок та спосіб подання документів, необхідних для отримання адміністративної послуги

Мінагрополітики опрацьовує заявки від територіальних органів щодо виготовлення бланків сертифікатів. Виготовлені бланки Мінагрополітики передає територіальним органам. Суб'єкт племінної справи у тваринництві звертається до відповідного територіального органу для заповнення бланків на видачу сертифікатів племінних (генетичних) ресурсів

11.

Платність (безоплатність) надання адміністративної послуги

Безоплатно

12.

Строк надання адміністративної послуги

Строк видачі сертифіката племінних (генетичних) ресурсів становить десять робочих днів з одержання замовлення на його видачу. Територіальні органи отримують незаповнені бланки племінних свідоцтв (сертифікатів) від центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері тваринництва, заповнюють та видають один примірник покупцю, інший - власнику племінних (генетичних) ресурсів. Строк зберігання сертифіката племінних (генетичних) ресурсів становить три роки у:
власника племінних (генетичних) ресурсів на реалізовані племінні (генетичні) ресурси;
покупця після закінчення періоду використання придбаних племінних (генетичних) ресурсів

13.

Перелік підстав для відмови у наданні адміністративної послуги

Відсутність у суб'єкта господарювання племінних (генетичних) ресурсів;
відсутність будь-яких операцій, що здійснюються за договорами купівлі-продажу, міни, поставки та іншими цивільно-правовими договорами, які передбачають передавання прав власності на племінні (генетичні) ресурси власного чи невласного виробництва для відтворення;
відсутність відповідного статусу суб'єкта племінної справи у тваринництві

14.

Результат надання адміністративної послуги

Видача сертифіката

15.

Способи отримання відповіді (результату)

Сертифікат оформляється у двох примірниках, що мають однакову серію та номер, з них один примірник сертифіката видається покупцю, другий - видається власнику племінних (генетичних) ресурсів

16.

Примітка

-ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
аграрної політики
та продовольства України
24.11.2016 № 483

ТИПОВА ТЕХНОЛОГІЧНА КАРТКА
адміністративної послуги "Видача сертифіката племінних (генетичних) ресурсів"

№ з/п

Етапи послуги

Відповідальна посадова особа і структурний підрозділ

Дія (В, У, П, З)

Термін виконання (днів)

1.

Опрацювання заявок від територіальних органів

Уповноважена особа Департаменту тваринництва Мінагрополітики

В

Не передбачено

2.

Передача виготовлених бланків територіальним органам

Уповноважена особа Департаменту тваринництва Мінагрополітики

В

Не передбачено

3.

Заповнення та видача територіальними органами сертифікатів племінних (генетичних) ресурсів за заявкою суб'єкта племінної справи у тваринництві

Уповноважена особа структурного підрозділу агропромислового розвитку облдержадміністрації

В

10 робочих днів з дня одержання замовлення на його видачу

Загальна кількість днів надання послуги -

10 робочих днів

Загальна кількість днів (передбачена законодавством) -

10 робочих днів

Умовні позначки: В - виконує, У - бере участь, П - погоджує, З - затверджує.

{Текст взято з сайту Мінагрополітики України http://www.minagro.gov.ua}вгору