Про затвердження Класифікації індивідуального споживання за цілями (КІСЦ)
Держкомстат України; Наказ, Класифікація, План [...] від 29.12.2007480
Документ v0480202-07, поточна редакція — Прийняття від 29.12.2007

                                                          
ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ СТАТИСТИКИ УКРАЇНИ
Н А К А З
29.12.2007 N 480

Про затвердження Класифікації індивідуального
споживання за цілями (КІСЦ)

З метою подальшого вдосконалення системи національних
статистичних класифікацій, які використовуються для проведення
державних статистичних спостережень, відповідно до ст. 12 Закону
України "Про державну статистику" ( 2614-12 ) Н А К А З У Ю:
1. Затвердити та ввести в дію з 1 січня 2008 року, схвалену
Методичною комісією Держкомстату, Класифікацію індивідуального
споживання за цілями (КІСЦ), що додається, яка є гармонізованою з
модельною Класифікацією індивідуального споживання за цілями
Європейського Союзу - Classification of Individual Consumption by
Purpose (COICOP-HBS), 2003.
2. Затвердити План заходів щодо впровадження в державну
статистичну діяльність Класифікації індивідуального споживання за
цілями (КІСЦ), затвердженої цим наказом (далі - План заходів), що
додається.
3. Департаменту планування та організації статистичних
спостережень (Остапчук О.Е.) здійснювати методологічне й
організаційне керівництво застосуванням Класифікації
індивідуального споживання за цілями (КІСЦ), затвердженої цим
наказом, у державній статистичній діяльності.
4. Самостійним структурним підрозділам Держкомстату -
відповідальним виконавцям - забезпечити виконання Плану заходів,
затвердженого цим наказом.
5. Департаменту фінансового забезпечення, бухгалтерського
обліку та звітності (Кучіна І.Ю.) забезпечити фінансування заходів
щодо впровадження в державну статистичну діяльність Класифікації
індивідуального споживання за цілями (КІСЦ), затвердженої цим
наказом, у межах бюджетних призначень за відповідними бюджетними
програмами.
6. Адміністративно-господарському департаменту (Кобзар О.К.)
довести цей наказ до відома керівників самостійних структурних
підрозділів Держкомстату, НТК статистичних досліджень, начальників
Головного міжрегіонального управління статистики у м. Києві,
головних управлінь статистики в Автономній Республіці Крим,
областях, місті Києві та Управління статистики в місті
Севастополі.
7. Контроль за виконанням цього наказу покласти на
заступників Голови згідно з розподілом функціональних повноважень.
Голова О.Г.Осауленко

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Державного комітету
статистики України
29.12.2007 N 480

НАЦІОНАЛЬНА СТАТИСТИЧНА КЛАСИФІКАЦІЯ
КЛАСИФІКАЦІЯ ІНДИВІДУАЛЬНОГО СПОЖИВАННЯ
ЗА ЦІЛЯМИ (КІСЦ)

{ Введена в дію з 1 січня 2008 року }

1 Загальні відомості
Класифікація індивідуального споживання за цілями (КІСЦ) є
складовою системи національних статистичних класифікацій. КІСЦ
розроблена на виконання наказу Держкомстату від 12.05.2006 N 205
"Про заходи щодо удосконалення організації спостереження за
змінами цін та методології розрахунків індексів споживчих цін" з
метою гармонізації з основними статистичними класифікаціями
Європейського Союзу для застосування в національній статистичній
практиці. КІСЦ гармонізована з модельною Класифікацією індивідуального
споживання за цілями Європейського Союзу - Classification of
Individual Consumption by Purpose (COICOP-HBS), 2003. При
розробленні європейської класифікації за основу було прийнято
структуру та опис однієї з чотирьох класифікацій витрат за цілями
системи національних рахунків 1993 року - Classification of
Individual Consumption According to Purpose (COICOP), яка була
затверджена Статистичною Комісією Організації Об'єднаних Націй на
її тридцятій сесії у березні 1999 року. Для створення національної класифікації, відповідно до
рекомендацій Євростату, було використано європейську класифікацію
COICOP-HBS-2003 у незмінному вигляді. З метою адаптації
європейської класифікації до національних особливостей споживання
був використаний кодифікатор товарів та послуг, який є складовою
частиною програми обстеження умов життя домогосподарств. КІСЦ призначена для застосування в обстеженні умов життя
домогосподарств, розрахунку індексу споживчих цін, розрахунку
кінцевих споживчих витрат інституційного сектору домашніх
господарств згідно з методологією системи національних рахунків
(СНР), зокрема, міжнародних зіставлень валового внутрішнього
продукту (ВВП) за категоріями витрат. КІСЦ забезпечує зіставлення національних статистичних даних,
зокрема даних щодо кінцевих споживчих витрат сектору домашніх
господарств з відповідними даними країн Європейського Союзу та
статистичних служб решти країн світу. Ведення КІСЦ здійснюється департаментом планування та
організації статистичних спостережень разом з департаментами
обстежень домогосподарств та статистики цін Держкомстату України. Підставою для змін є відповідні зміни у базовій міжнародній
статистичній класифікації COICOP-HBS або обґрунтована потреба у
внесенні змін на національному рівні у зв'язку із появою нових
товарів і послуг у структурі споживання населення.
2 Основні терміни та визначення
Споживання - це процес, при якому товари або послуги
використовуються споживачами для задоволення власних потреб та
бажань. Споживання вимірюється, виходячи з вартості товарів та
послуг, використаних повністю або частково за певний період часу,
чи з вартості товарів та послуг, куплених або придбаних будь-яким
іншим шляхом для цілей споживання. Споживчі товари (послуги) - товари (послуги), що
використовуються населенням для особистого або загальносімейного
споживання. У КІСЦ витрати домогосподарств згруповано за цілями
споживання, а саме: на товари короткострокового користування,
товари довгострокового користування, товари середньострокового
користування та послуги. Товари короткострокового користування - це товари
одноразового використання. До товарів короткострокового
користування, в першу чергу, належать продукти харчування та
напої, фармацевтична продукція, товари для підтримки чистоти -
мило, пральний порошок, а також інші побутові товари - фільтри,
паперові скатертини, серветки, кухонні рушники тощо. Крім того, у
КІСЦ до товарів короткострокового користування віднесені мазут,
вугілля тощо, які можуть зберігатися нескінченно довго й у
фізичному розумінні є товарами довгострокового зберігання, але для
цілей споживання можуть бути використані тільки один раз. Товари довгострокового користування - це товари
багаторазового або безперервного використання, які мають досить
високу вартість. До товарів довгострокового користування належать
такі категорії товарів: - меблі, предмети обстановки та килими; - велика побутова техніка, інструменти та обладнання; - медичні прилади та обладнання; - автомобілі, мотоцикли; - обладнання для прийому, запису та відтворення звуку і
зображення, оптичні прилади, телефонне обладнання; - предмети довготривалого користування для відпочинку поза
домом та для відпочинку в приміщенні, музичні інструменти. Витрати на придбання житла не відносяться до споживчих витрат
і розглядаються як накопичення капіталу. Водночас плата за
комунальні послуги класифікується в КІСЦ разом з платою за житло в
багатоквартирних будинках, яку сплачують як його власники за своє
житло, так і орендарі за орендоване житло. Товари середньострокового користування - це товари, термін
служби яких значно коротший за товари довгострокового користування
(хоча може перевищувати один рік), а їхня вартість - значно нижча.
До товарів середньострокового користування належать такі категорії
товарів: - одяг, взуття та домашній текстиль; - невеликі електричні побутові прилади; - вироби зі скла, столовий посуд і предмети домашнього
вжитку; - невеликі інструменти та різне приладдя; - запасні частини до транспортних засобів; - носії для запису зображення і звуку; - ігри, іграшки та товари для хобі; - товари для подорожей та інші особисті речі; - знаряддя для спорту, туризму і відпочинку на відкритому
повітрі; - книжки.
3 Об'єкти класифікації
Об'єктами КІСЦ є витрати населення на товари та послуги з
метою задоволення споживчих потреб. Дванадцять розділів КІСЦ показують витрати на кінцеве
споживання домогосподарств і деталізовані у 47 групах, 115 класах
та 197 категоріях. Категорії КІСЦ деталізовано позиціями
Номенклатури споживчих товарів та послуг для обстеження умов життя
домогосподарств.
Структура Класифікації
індивідуального споживання за цілями
------------------------------------------------------------------ |N роз-| Назва розділу | Кількість | | ділу | |-----------------------| | | |груп|класів |категорій | | | |ХХ.Х|ХХ.Х.Х | ХХ.Х.Х.Х | |------+---------------------------------+----+-------+----------| | 01 |Продукти харчування та | 2 | 11 | 62 | | |безалкогольні напої | | | | |------+---------------------------------+----+-------+----------| | 02 |Алкогольні напої, тютюнові вироби| 3 | 5 | 8 | | |та наркотики | | | | |------+---------------------------------+----+-------+----------| | 03 |Одяг і взуття | 2 | 6 | 10 | |------+---------------------------------+----+-------+----------| | 04 |Житло, вода, електроенергія, газ | 5 | 15 | 16 | | |та інші види палива | | | | |------+---------------------------------+----+-------+----------| | 05 |Предмети домашнього вжитку, | 6 | 12 | 23 | | |побутова техніка та поточне | | | | | |утримання житла | | | | |------+---------------------------------+----+-------+----------| | 06 |Охорона здоров'я | 3 | 7 | 9 | |------+---------------------------------+----+-------+----------| | 07 |Транспорт | 3 | 14 | 15 | |------+---------------------------------+----+-------+----------| | 08 |Зв'язок | 3 | 3 | 3 | |------+---------------------------------+----+-------+----------| | 09 |Відпочинок і культура | 6 | 21 | 27 | |------+---------------------------------+----+-------+----------| | 10 |Освіта | 5 | 5 | 5 | |------+---------------------------------+----+-------+----------| | 11 |Ресторани та готелі | 2 | 3 | 4 | |------+---------------------------------+----+-------+----------| | 12 |Різні товари та послуги | 7 | 13 | 15 | |------+---------------------------------+----+-------+----------| |Усього| | 47 | 115 | 197 | ------------------------------------------------------------------
Класи групуються за типами товарів або послуг і позначаються
відповідними літерами: ND (К) - товари короткострокового користування D (Д) - товари довгострокового користування SD (С) - товари середньострокового користування S (П) - послуги Категорії товарів і послуг у класах КІСЦ однозначно
розподіляються співвідносно з тією або іншою метою їх придбання.
Деякі класи КІСЦ містять одночасно товари та послуги, товари
короткострокового користування і товари середньострокового
користування або товари середньострокового і довгострокового
користування. В КІСЦ такі класи позначаються літерами відповідно
до домінуючої категорії товару або послуги. Товари або послуги багатоцільового призначення, такі як
паливо та моторні мастила, які використовуються не тільки для
заправки та догляду за автомобілем, але й для великих інструментів
та обладнання, класифікуються в розділі "Транспорт". Окремі категорії включають ряд товарів і послуг змішаного
призначення, для яких важко провести розмежування за цілями
витрат. Такі товари і послуги відносяться до певної категорії
відповідно до домінуючої цілі призначення. Так, витрати на
навчання й утримання в спеціалізованих школах-інтернатах віднесені
до витрат на освіту, хоча ці витрати включають також і витрати на
проживання та харчування. Інший приклад послуг змішаного
призначення - туристичні послуги, які передбачають витрати на
проїзд, харчування, проживання та екскурсії, однак класифікуються
в розділі "Відпочинок і культура". Аналогічно класифікуються
витрати на послуги лікарень. Перебування в лікарні включає витрати
на лікування, проживання та харчування, які важко розділити, тому
вони віднесені до витрат на лікування в розділі "Охорона
здоров'я".
4 Структура коду класифікації
Кодове позначення об'єктів КІСЦ має таку структуру:
------------------------------------------------------------------ |ХХ |- розділ | |--------------------------------+-------------------------------| |ХХ.Х |- група | |--------------------------------+-------------------------------| |ХХ.Х.Х |- клас | |--------------------------------+-------------------------------| |ХХ.Х.Х.Х |- категорія | ------------------------------------------------------------------
Структура КІСЦ на рівні ХХ.Х.Х (клас) відповідає класу
міжнародної класифікації Classification of Individual Consumption
According to Purpose (COICOP), 1999. Структура КІСЦ на рівні ХХ.Х.Х.Х (категорія) відповідає
категорії європейської класифікації Classification of Individual
Consumption by Purpose (COICOP-HBS), 2003. Код КІСЦ містить крапки після другого, третього та четвертого
розрядів, які відокремлюють відповідні рівні класифікації -
міжнародний та європейський. Номенклатура споживчих товарів та послуг для обстеження умов
життя домогосподарств, яка включена до програми, узгоджується зі
споживчим набором товарів (послуг) - представників для розрахунку
індексу споживчих цін та з переліком продуктів, визначених для
потреб національних рахунків.
5 Зв'язок з іншими класифікаціями
При розробленні національного рівня КІСЦ забезпечена
зіставність позицій Номенклатури споживчих товарів та послуг для
обстеження умов життя домогосподарств із позиціями Статистичної
класифікації продукції, затвердженої наказом Держкомстату від
26.12.2006 р. N 630, яка, в свою чергу, гармонізована з
Класифікацією продукції за видами економічної діяльності
Європейського Союзу (Statistical Classification of Products
according to their Activities of the European Community - CPA,
2002).
6 КЛАСИФІКАЦІЯ
індивідуального споживання за цілями
---------------------------------------------------------------------- | Код | Назва | |---------+----------------------------------------------------------| | 00 |Загальні споживчі витрати | |---------+----------------------------------------------------------| | 01 |ПРОДУКТИ ХАРЧУВАННЯ ТА БЕЗАЛКОГОЛЬНІ НАПОЇ | |---------+----------------------------------------------------------| | 01.1 |Продукти харчування | | |У цій групі класифікуються продукти харчування, які | | |зазвичай купують для споживання вдома. | | |Ця група не включає: | | |- харчові продукти, які споживаються в готелях, | | |ресторанах, кафе, барах та інших закладах ресторанного | | |господарства (11.1.1) | | |- готові страви "на винос", продукти від постачальників | | |готової їжі, навіть якщо вони доставлені для споживання | | |вдома (11.1.1) | | |- корм для домашніх тварин-улюбленців, включаючи | | |спеціальні консерви (09.3.4) | |---------+----------------------------------------------------------| | 01.1.1 |Хліб і хлібопродукти (ND) | |---------+----------------------------------------------------------| |01.1.1.1 |Рис | | |- рис (крупи рисові) усіх видів, включаючи рис, | | |приготовлений з м'ясом, рибою, морепродуктами чи овочами | | |(d = kilo) | |---------+----------------------------------------------------------| |01.1.1.2 |Хліб | | |- хліб та інші хлібобулочні вироби: хрусткі хлібці, | | |сухарі, підсмажений хліб, галети, тости | | |(d = kilo) | |---------+----------------------------------------------------------| |01.1.1.3 |Макаронні вироби | | |- макаронні вироби всіх видів, включаючи макаронні вироби | | |з начинкою із м'яса, риби, рибопродуктів, сиру чи овочів | | |(d = kilo) | |---------+----------------------------------------------------------| |01.1.1.4 |Кондитерські вироби з борошна | | |- торти, пироги з начинкою з фруктів, ягід, пироги із | | |заварним кремом, солодкі пиріжки, пряники, вафлі, здоба, | | |тістечка, а також піца | |---------+----------------------------------------------------------| |01.1.1.5 |Інші продукти | | |- кукурудза, пшениця, ячмінь, овес, жито та інші зернові | | |у вигляді борошна чи готової страви | | |- інші продукти: солод, солодове борошно, солодовий | | |екстракт, картопляний крохмаль, тапіока, саго, інший | | |крохмаль, круп'яні вироби (кукурудзяні, вівсяні пластівці | | |тощо), а також дієтичні продукти та кулінарні інгредієнти | | |на основі борошна, крохмалю чи солодового екстракту | |--------------------------------------------------------------------| | Цей клас включає: кускус і подібні борошняні вироби, виготовлені з | |м'ясом, рибою, морепродуктами чи овочами (01.1.1.5); суміші та тісто| | для приготування хлібобулочних чи кондитерських виробів (01.1.1.5) | | Цей клас не включає: пироги з м'ясом (01.1.2); пироги з рибою | | (01.1.3); солодку кукурудзу (01.1.7) | |--------------------------------------------------------------------| | 01.1.2 |М'ясо та м'ясопродукти (ND) | |---------+----------------------------------------------------------| |01.1.2.1 |Свіжа, охолоджена, заморожена яловичина і телятина | | |- м'ясо яловичини та телятини | | |- натуральні напівфабрикати з яловичини та телятини, | | |набори для супів та рагу (d = kilo) | |---------+----------------------------------------------------------| |01.1.2.2 |Свіжа, охолоджена, заморожена свинина | | |- м'ясо свинини | | |- натуральні напівфабрикати із свинини, набори для супів | | |та рагу (d = kilo) | |---------+----------------------------------------------------------| |01.1.2.3 |Свіжа, охолоджена, заморожена баранина і козлятина | |---------+----------------------------------------------------------| |01.1.2.4 |Свіже, охолоджене, заморожене м'ясо свійської птиці | | |- тушки курей, качок, гусей, індичок, цесарок тощо | | |- окремі порційні частини та натуральні напівфабрикати | | |з м'яса птиці (d = kilo) | |---------+----------------------------------------------------------| |01.1.2.5 |Сушене, солене, копчене м'ясо та їстівні субпродукти | | |- ковбаси, салямі, бекон, шинка тощо | | |- субпродукти яловичі, свинячі, пташині (серце, печінка, | | |язик, шийки тощо) (d = kilo) | |---------+----------------------------------------------------------| |01.1.2.6 |Інші консервовані та перероблені види м'яса та продукти з | | |нього | | |- консервоване м'ясо, м'ясні екстракти, м'ясні соуси, | | |пироги з м'ясом тощо | | |- м'ясний фарш, голубці, паштети, холодці тощо (d = kilo) | |---------+----------------------------------------------------------| |01.1.2.7 |Інші види свіжого, охолодженого, замороженого їстівного | | |м'яса | | |- м'ясо зайців, кроликів, дичина (антилоп, оленя, | | |кабана, фазана, куріпки, рябчика, голуба, перепелиці | | |тощо) | | |- м'ясо коней, мулів, віслюків, верблюдів тощо | | |(d = kilo) | |--------------------------------------------------------------------| | Цей клас включає: м'ясо і їстівні субпродукти морських ссавців | | (тюленів, моржів, китів тощо (01.1.2.7) та екзотичних тварин | | (кенгуру, страусів, крокодилів тощо), тварин і домашньої птиці, | | придбаних у живому вигляді для споживання у якості продуктів | | харчування | | Цей клас не включає: борошняні вироби з м'яса (01.1.1); | |жаб, сухопутних і морських равликів (01.1.3); супи з вмістом м'яса | | (01.1.9); сало та інші їстівні тваринні жири (01.1.5) | |--------------------------------------------------------------------| | 01.1.3 |Риба та продукти з риби (ND) | |---------+----------------------------------------------------------| |01.1.3.1 |Свіжа, охолоджена та заморожена риба | | |- риба прісноводна, морська, філе риби тощо (d = kilo) | |---------+----------------------------------------------------------| |01.1.3.2 |Свіжі, охолоджені та заморожені морепродукти | | |- ракоподібні (включаючи краби, молюски), сухопутні і | | |морські равлики, жаби тощо (d = kilo) | |---------+----------------------------------------------------------| |01.1.3.3 |Сушена, копчена, солона риба та морепродукти | | |- риба сушена, в'ялена | | |- оселедці, кілька, мойва, скумбрія, горбуша, ставрида | | |та інші види риби солоної чи копченої (d = kilo) | | |- морепродукти сушені, солоні чи в розсолі | |---------+----------------------------------------------------------| |01.1.3.4 |Інші консервовані чи перероблені види риби та | | |морепродуктів і продукти з них | | |- консервована риба і морепродукти | | |- молоки, ікра чорна, червона та інші види ікри | | |- рибні напівфабрикати, рибний фарш | | |- риба смажена, ковбаси, паштети, пиріжки з рибою та | | |інші страви з рибою (d = kilo) | |--------------------------------------------------------------------| |Цей клас включає: рибу і морепродукти, куплені живими для споживання| | в якості продуктів харчування | | Цей клас не включає: вироби з борошна з вмістом риби (01.1.1); | | рибні супи (01.1.9) | |--------------------------------------------------------------------| | 01.1.4 |Молоко, сир та яйця (ND) | |---------+----------------------------------------------------------| |01.1.4.1 |Молоко | | |- сире, пастеризоване чи стерилізоване з вмістом жиру | | |1,5% і більше (d = litre) | |---------+----------------------------------------------------------| |01.1.4.2 |Молоко з низьким вмістом жиру | | |- сире, пастеризоване чи стерилізоване з вмістом жиру | | |до 1,5% (d = litre) | |---------+----------------------------------------------------------| |01.1.4.3 |Консервоване молоко | | |- молоко концентроване, згущене чи сухе (d = kilo) | |---------+----------------------------------------------------------| |01.1.4.4 |Кисломолочна продукція | | |- кефір, ряжанка, йогурт, сироватка, кисле молоко й інша | | |кисломолочна продукція (d = kilo) | |---------+----------------------------------------------------------| |01.1.4.5 |Сир і м'який сир (творог) | | |- творог жирний, знежирений | | |- сири плавлені, тверді, ковбасні | | |- сирки та сиркова маса (d = kilo) | |---------+----------------------------------------------------------| |01.1.4.6 |Інші молочні продукти | | |- сметана, вершки, десерти на молочній основі, напої на | | |молочній основі та інші продукти на молочній основі | | |(d = kilo) | |---------+----------------------------------------------------------| |01.1.4.7 |Яйця | | |- яйця домашньої птиці, яєчний порошок та інші продукти, | | |повністю виготовлені з яєць (d = unit) | |--------------------------------------------------------------------| | Цей клас включає: молоко, сметану, вершки та йогурт із вмістом | | цукру, какао, фруктів або ароматизаторів; молочні продукти, які не | | вміщують молоко, наприклад, соєве молоко | | Цей клас не включає: масло і маслопродукти (01.1.5) | |--------------------------------------------------------------------| | 01.1.5 |Олія та жири (ND) | |---------+----------------------------------------------------------| |01.1.5.1 |Масло | | |- вершкове масло, включаючи топлене | | |- масло з наповнювачами (з кавою, какао, цикорієм, | | |креветкове, ікорне, оселедцеве й інше) | | |- суміші жирові (спреди), частка молочного жиру в яких | | |становить не менше 25% (d = kilo) | |---------+----------------------------------------------------------| |01.1.5.2 |Маргарин та інші рослинні жири | | |- маргарин столовий, молочний, вершковий, включаючи | | |"дієтичний" маргарин і горіхове масло (d = kilo) | |---------+----------------------------------------------------------| |01.1.5.3 |Оливкова олія (d = litre) | |---------+----------------------------------------------------------| |01.1.5.4 |Їстівна олія (окрім оливкової) | | |- кукурудзяна, соняшникова, бавовняна, соєва, арахісова; | | |олія з волоського горіха тощо (d = litre) | |---------+----------------------------------------------------------| |01.1.5.5 |Інші їстівні тваринні жири | | |- сало (шпик) | | |- жири тваринні харчові топлені чи сирі (d = kilo) | |--------------------------------------------------------------------| | Цей клас не включає: риб'ячий жир (06.1.1) | |--------------------------------------------------------------------| | 01.1.6 |Фрукти (ND) | |---------+----------------------------------------------------------| |01.1.6.1 |Цитрусові (свіжі, охолоджені) | | |- апельсини, лимони, мандарини, грейпфрути тощо (d = kilo)| |---------+----------------------------------------------------------| |01.1.6.2 |Банани (свіжі, охолоджені) (d = kilo) | |---------+----------------------------------------------------------| |01.1.6.3 |Яблука (свіжі, охолоджені) (d = kilo) | |---------+----------------------------------------------------------| |01.1.6.4.|Груші (свіжі, охолоджені) (d = kilo) | |---------+----------------------------------------------------------| |01.1.6.5 |Кісточкові (свіжі, охолоджені) | | |- абрикоси, сливи, персики, авокадо, вишні тощо (d = kilo)| |---------+----------------------------------------------------------| |01.1.6.6 |Ягоди (свіжі, охолоджені, морожені) | | |- виноград, суниця і полуниця тощо | | |- малина, смородина, аґрус, глід, журавлина, барбарис, | | |калина, обліпиха, шовковиця (d = kilo) | |---------+----------------------------------------------------------| |01.1.6.7 |Інші види свіжих, охолоджених, заморожених фруктів | | |- інші види тропічних фруктів, диня, кавун тощо (d = kilo)| |---------+----------------------------------------------------------| |01.1.6.8 |Сухофрукти | | |- сухофрукти, включаючи фруктову цедру, фруктові зерна, | | |горіхи (волоський, фундук, кедрові, фісташки, арахіс тощо)| | |та їстівне насіння (d = kilo) | |---------+----------------------------------------------------------| |01.1.6.9 |Консервовані фрукти та продукти на фруктовій основі | | |- дієтичні напівфабрикати та кулінарні інгредієнти, | | |вироблені винятково з фруктів | | |- фруктово-ягідні консерви; | | |- кавуни та інші фрукти солоні тощо (d = kilo) | |--------------------------------------------------------------------| | Цей клас не включає: овочі, вирощені як плоди: помідори, огірки та | | баклажани тощо (01.1.7); джеми, мармелад, компоти, желе, фруктові | | пюре і пасти (01.1.8); частини рослин, консервовані в цукрі | |(01.1.8); фруктові соки (01.2.2); фруктові концентрати та сиропи для| | приготування їжі (01.1.9) чи напоїв (01.2.2) | |--------------------------------------------------------------------| | 01.1.7. |Овочі (ND) | |---------+----------------------------------------------------------| |01.1.7.1 |Листяні та стеблові овочі (свіжі, охолоджені, | | |заморожені) | | |- салат-латук, цикорій, цикорій-ендивій, селера (крім | | |селери коренеплідної), крес-салат, шпинат, петрушка, | | |фенхель (солодкий кріп) тощо | |---------+----------------------------------------------------------| |01.1.7.2 |Капуста (свіжа, охолоджена, заморожена) | | |- брокколі, цвітна капуста тощо (d = kilo) | |---------+----------------------------------------------------------| |01.1.7.3 |Овочі, вирощені з їхнього насіння (свіжі, охолоджені, | | |заморожені) | | |- огірки, помідори, баклажани, кабачки, солодка кукурудза,| | |бобові, солодкий перець, гарбузи тощо (d = kilo) | |---------+----------------------------------------------------------| |01.1.7.4 |Коренеплоди, цибуля та гриби (свіжі, охолоджені, | | |заморожені) | | |- морква, буряк, редис, ріпа, топінамбур, цибуля, цибуля | | |порей, пастернак, спаржа, артишоки, гриби культуровані | | |та дикорослі тощо (d = kilo) | |---------+----------------------------------------------------------| |01.1.7.5 |Сушені овочі та гриби (d = kilo) | | |- гриби сушені, морква, цибуля, інші сушені овочі | | |(d = kilo) | |---------+----------------------------------------------------------| |01.1.7.6 |Консервовані та перероблені овочі | | |- продукти на овочевій основі, дієтичні напівфабрикати | | |та кулінарні інгредієнти на суто овочевій основі | | |(d = kilo) | |---------+----------------------------------------------------------| |01.1.7.7 |Картопля | | |- картопля свіжа, заморожена, консервована (d = kilo) | |---------+----------------------------------------------------------| |01.1.7.8 |Продукти з картоплі | | |- маніок, солодка картопля з вмістом крохмалю | | |- борошно, готові блюда, пластівці, пюре, чіпси та хлібці,| | |включаючи заморожені напівфабрикати, такі як смажена | | |картопля (d = kilo) | |--------------------------------------------------------------------| | Цей клас включає: морський фенхель (солодкий кріп) та інші їстівні | | морські водорості, інші їстівні гриби | |Цей клас не включає: картопляний крохмаль, тапіоку, саго та інший | | крохмаль (01.1.1); супи, бульйони й концентрати (01.1.9); імбир, | |червоний (стручковий) перець та інші прянощі та приправи, кулінарні | | трави (петрушка, розмарин, чабрець тощо) (01.1.9); | | овочеві соки (01.2.2) | |--------------------------------------------------------------------| | 01.1.8 |Цукор, джем, мед, шоколад та кондитерські вироби (ND) | |---------+----------------------------------------------------------| |01.1.8.1 |Цукор і штучні замінники цукру | | |- тростинний чи буряковий цукор, нерафінований чи | | |рафінований, у вигляді пудри, кристалів чи у брусочках | | |(d = kilo) | |---------+----------------------------------------------------------| |01.1.8.2 |Джеми, повидло, мед | | |- включаючи компоти, желе, фруктові пюре й пасти, | | |натуральний і штучний мед (d = kilo) | |---------+----------------------------------------------------------| |01.1.8.3 |Шоколад | | |- у брусках чи плитках (d = kilo) | |---------+----------------------------------------------------------| |01.1.8.4 |Кондитерські вироби з цукру | | |- жувальна гумка, цукерки, іриски, пастилки, халва, | | |зефір, цукерки соєві та інші | |---------+----------------------------------------------------------| |01.1.8.5 |Харчовий лід і морозиво | | |- включаючи фруктове морозиво, торти з морозива | | |(d = litre) | |---------+----------------------------------------------------------| |01.1.8.6 |Інші продукти з цукру | | |- сиропи і патока, включаючи частини рослин, консервовані | | |в цукрі | | |- харчові продукти на основі какао і десерти на основі | | |какао | |--------------------------------------------------------------------| | Цей клас включає: штучні замінники цукру (фруктоза, глюкоза тощо) | | (01.1.8.1) | | Цей клас не включає: какао-порошок і порошковий шоколад | | (01.2.1); сиропи для приготування напоїв (01.2.2) | |--------------------------------------------------------------------| | 01.1.9 |Інші продукти харчування (ND) | |---------+----------------------------------------------------------| |01.1.9.1 |Соуси, приправи | | |- приправи, гірчиця, майонез, кетчуп, соєвий соус тощо, | | |оцет | |---------+----------------------------------------------------------| |01.1.9.2 |Сіль, прянощі та кулінарні трави | | |- сухі кулінарні трави (петрушка, розмарин, чабрець тощо) | | |- сіль, прянощі, (імбир, стручковий (червоний) перець), | | |тощо | |---------+----------------------------------------------------------| |01.1.9.3 |Бакалійні товари, десерти, супи | | |- гомогенізоване дитяче харчування та дієтичні страви | | |незалежно від складу | | |- готові порошки для випікання (пекарські порошки), | | |кулінарні дріжджі, напівфабрикати для приготування | | |десертів, супів, бульйони, концентрати тощо | |---------+----------------------------------------------------------| |01.1.9.4 |Інші харчові продукти | | |- сода харчова, барвники харчові, желатин, мак, лимонна | | |кислота й інші харчові продукти | |--------------------------------------------------------------------| | Цей клас не включає: десерти на молочній основі (01.1.4); соєве | |молоко (01.1.4); штучні замінники цукру та десертні страви на основі| | какао (01.1.8) | |--------------------------------------------------------------------| | 01.2 |Безалкогольні напої | | |Ця група включає безалкогольні напої, які зазвичай купують| | |для споживання вдома, крім безалкогольних напоїв, які | | |споживаються у готелях, ресторанах, кафе, барах інших | | |закладів ресторанного господарства (11.1.1) | |---------+----------------------------------------------------------| | 01.2.1 |Кава, чай і какао (ND) | |---------+----------------------------------------------------------| |01.2.1.1 |Кава | | |- з кофеїном чи без нього, смажена або мелена, включаючи | | |розчинну каву, кавові екстракти і есенції, а також | | |замінники кави (d = kilo) | |---------+----------------------------------------------------------| |01.2.1.2 |Чай | | |- чорний, зелений, фруктовий | | |- мате та інші рослинні продукти для приготування настоїв | | |- трав'яні чаї (d = kilo) | |---------+----------------------------------------------------------| |01.2.1.3 |Какао та порошковий шоколад | | |- какао з цукром чи без нього (d = kilo) | |--------------------------------------------------------------------| | Цей клас включає: препарати для виготовлення напоїв із вмістом | | какао, молока, солоду тощо; замінники кави та чаю; кавові та чайні | | екстракти й есенції | |--------------------------------------------------------------------| | 01.2.2 |Мінеральні води, безалкогольні напої, фруктові та овочеві | | |соки (ND) | |---------+----------------------------------------------------------| |01.2.2.1 |Мінеральні та джерельні води | | |- мінеральна, столова та питна вода (d = litre) | |---------+----------------------------------------------------------| |01.2.2.2 |Безалкогольні напої | | |- содова вода, лимонади, кола, квас та екстракти квасу | | |(d = litre) | |---------+----------------------------------------------------------| |01.2.2.3 |Фруктові соки | | |- соки фруктово-ягідні | | |- сиропи та концентрати для приготування напоїв | | |(d = litre) | |---------+----------------------------------------------------------| |01.2.2.4 |Овочеві соки | | |- соки з овочів, томатний, гарбузовий сік тощо (d = litre)| |--------------------------------------------------------------------| | Цей клас включає: усі види питної води, що продається у тарі | | Цей клас не включає: безалкогольні спирти, лікери тощо (02.1.1); | |безалкогольне вино, сидр тощо (02.1.2), безалкогольне пиво (02.1.3) | |--------------------------------------------------------------------| | 02 |АЛКОГОЛЬНІ НАПОЇ, ТЮТЮНОВІ ВИРОБИ ТА НАРКОТИКИ | |---------+----------------------------------------------------------| | 02.1 |Алкогольні напої | | |Ця група включає алкогольні напої, які зазвичай купуються | | |для споживання вдома. Також сюди належать різні види | | |напоїв з низьким вмістом алкоголю, безалкогольне пиво | | |Ця група не включає алкогольні напої, які купуються для | | |споживання на місці у готелях, ресторанах, кафе, барах | | |та інших закладах ресторанного господарства (11.1.1) | |---------+----------------------------------------------------------| | 02.1.1 |Спирти (ND) | |---------+----------------------------------------------------------| |02.1.1.1 |Спирти та лікери | | |- медовуха; аперитиви не на основі вина; безалкогольні | | |спирти; лікери, горілка тощо (d = litre) | |---------+----------------------------------------------------------| | 02.1.2 |Вино (ND) | |---------+----------------------------------------------------------| |02.1.2.1 |Вино з винограду чи інших фруктів | | |- сидр і грушевий сидр, столове, кріплене вино (d = litre)| |---------+----------------------------------------------------------| |02.1.2.2 |Інші види алкогольних напоїв | | |- аперитиви на основі вина, шампанське й інші ігристі | | |вина, саке тощо (d = litre) | |--------------------------------------------------------------------| | Цей клас включає: безалкогольне вино та шампанське | |--------------------------------------------------------------------| | 02.1.3 |Пиво (ND) | |---------+----------------------------------------------------------| |02.1.3.1 |Пиво | | |- всі види пива, включаючи безалкогольне пиво | |---------+----------------------------------------------------------| | 02.2 |Тютюнові вироби | |---------+----------------------------------------------------------| | 02.2.1 |Тютюнові вироби (ND) | |---------+----------------------------------------------------------| |02.2.1.1 |Сигарети | | |- сигарети з фільтром, папіроси (цигарки) (d = unit) | |---------+----------------------------------------------------------| |02.2.1.2 |Сигари | | |(d = unit) | |---------+----------------------------------------------------------| |02.2.1.3 |Інші види тютюнових виробів | | |- тютюн для люльок, жувальний чи нюхальний тютюн | | |- махорка і папір для виготовлення сигарет | |--------------------------------------------------------------------| | Цей клас включає: купівлю тютюнових виробів у кафе, барах, | | ресторанах, закладах, у вуличних продавців тощо | | Цей клас не включає: інші предмети для куріння (12.3.2) | |--------------------------------------------------------------------| | 02.3 |Наркотичні вироби | |---------+----------------------------------------------------------| | 02.3.1 |Наркотичні вироби (ND) | |---------+----------------------------------------------------------| |02.3.1.1 |Наркотичні вироби | | |- маріхуана, опіум, кокаїн тощо | | |- інші наркотики рослинного походження: горіхи коли, | | |бетель та горіхи бетелю | | |- інші наркотики, включаючи хімічні та штучні препарати | |---------+----------------------------------------------------------| | 03 |ОДЯГ І ВЗУТТЯ | |---------+----------------------------------------------------------| | 03.1 |Одяг | |---------+----------------------------------------------------------| | 03.1.1 |Тканини для виготовлення одягу (SD) | |---------+----------------------------------------------------------| |03.1.1.1 |Тканини для виготовлення одягу | | |- тканини з натуральних, штучних та із суміші натуральних | | |і штучних волокон | |--------------------------------------------------------------------| | Цей клас не включає: оздоблювальні тканини (05.2.1) | |--------------------------------------------------------------------| | 03.1.2 |Одяг (SD) | |---------+----------------------------------------------------------| |03.1.2.1 |Одяг для чоловіків | | |Одяг з усіх видів матеріалу готовий і виготовлений на | | |замовлення (в тому числі зі шкіри, хутра, нейлону чи гуми)| | |повсякденний, спортивний або робочий: | | |- накидки з капюшоном, пальта, плащі, анорак (куртки з | | |капюшоном), парки (довга куртка з капюшоном), легкі куртки| | |без підкладки тощо | | |- піджаки, брюки, жилети, костюми готові та виготовлені на| | |замовлення тощо | | |- сорочки, пуловери, светри, кофти на ґудзиках тощо | | |- шорти, спортивні костюми, тренувальні костюми, бавовняні| | |трикотажні сорочки, трико тощо; | | |- футболки, майки, труси, шкарпетки, спортивні труси, | | |пояси, плавки тощо | |---------+----------------------------------------------------------| |03.1.2.2 |Одяг для жінок | | |Одяг з усіх видів матеріалу готовий та виготовлений | | |на замовлення (в тому числі зі шкіри, хутра, нейлону чи | | |гуми) повсякденний, спортивний або робочий (так само, як | | |у 03.1.2.1): | | |- сукні, сукні-костюми, спідниці | | |- бюстгальтери; купальники | | |- нічні сорочки, домашні халати, банні халати | | |- панчохи, колготки | |---------+----------------------------------------------------------| |03.1.2.3 |Одяг для хлопчиків і дівчаток (3-13 років) і немовлят | | |(0-2 роки) | | |Одяг з усіх видів матеріалу готовий та виготовлений на | | |замовлення (в тому числі зі шкіри, хутра, нейлону чи гуми)| | |повсякденний чи спортивний (так само, як у 03.1.2.2): | | |- предмети одягу для немовлят, включаючи підгузки | | |(пелюшки) та взуття для немовлят, виготовлене з тканини | |--------------------------------------------------------------------| | Цей клас не включає: предмети лікувального призначення, наприклад, | | еластичні панчохи (06.1.2); підгузки (пелюшки) для немовлят, які | | виготовлені не з тканини (12.1.3) | |--------------------------------------------------------------------| | 03.1.3 |Інші предмети одягу та аксесуари (SD) | |---------+----------------------------------------------------------| |03.1.3.1 |Інші предмети одягу та аксесуари | | |- краватки, носові хустинки, шарфи, косинки, рукавички, | | |рукавиці, муфти, ремені, підтяжки, фартухи, робочі халати,| | |дитячі нагрудники, нарукавники, капелюхи, шапки, берети, | | |жіночі капелюхи | | |- нитки для шиття, пряжа для в'язання і аксесуари для | | |виготовлення одягу: пряжки, ґудзики, кнопки, блискавки, | | |стрічки, мереживо, різні види оздоблення тощо | |--------------------------------------------------------------------| | Цей клас включає: садові рукавички та робочі рукавиці з тканини | | Цей клас не включає: рукавички й інші предмети, виготовлені з гуми | | (05.6.1); шпильки, голки/спиці для шиття/в'язання, наперстки | | (05.6.1); захисні головні убори для занять спортом (які | |використовуються у хокеї на льоду, американському футболі, бейсболі,| |крикеті, велоспорті, боксі тощо) (09.3.2); інші види захисного одягу| | для занять спортом: рятувальні жилети, боксерські рукавиці, | | наколінники, захисні окуляри, пояси тощо (09.3.2); паперові носові | | хустинки (12.1.3); наручні годинники, ювелірні вироби, запонки для | | манжетів, шпильки для краваток (12.3.1); ціпки та тростини для | | ходьби, парасольки, віяла, кільця для ключів (12.3.2) | |--------------------------------------------------------------------| | 03.1.4 |Чищення, ремонт і прокат одягу (S) | |---------+----------------------------------------------------------| |03.1.4.1 |Чищення, ремонт і прокат одягу | | |- хімчистка, прання та фарбування предметів одягу | | |- штопання, лагодження, ремонт і перероблення предметів | | |одягу | | |- прокат одягу | |--------------------------------------------------------------------| |Цей клас включає: повну вартість ремонтних послуг (тобто витрати на | | оплату послуг і витрати на матеріали) | | Цей клас не включає: тканини, нитки, аксесуари тощо, куплені | | домогосподарствами з наміром зробити ремонт одягу самостійно | |(03.1.1) чи (03.1.3); лагодження домашньої білизни й інших домашніх | | текстильних виробів (05.2.1); хімчистку, прання та фарбування | |постільної білизни та домашніх текстильних виробів (05.6.2); прокат | | постільної білизни (05.6.2) | |--------------------------------------------------------------------| | 03.2 |Взуття | |---------+----------------------------------------------------------| | 03.2.1 |Черевики та інше взуття (SD) | |---------+----------------------------------------------------------| |03.2.1.1 |Взуття для чоловіків | | |- включаючи спортивне взуття, придатне для повсякденного | | |носіння або для відпочинку (черевики для ходьби пішки, | | |кросу, тенісу, баскетболу, заняття човнярськими видами | | |спорту тощо) | | |- частини взуття (підбори, підметки тощо) | |---------+----------------------------------------------------------| |03.2.1.2 |Взуття для жінок | | |- те ж саме, що в 03.2.1.1 | |---------+----------------------------------------------------------| |03.2.1.3 |Взуття для дітей (3-13 років) і немовлят (0-2 роки) | | |- те ж саме, що в 03.2.1.1 | | |- взуття для немовлят, виготовлене не з тканини | |--------------------------------------------------------------------| | Цей клас включає: гетри, гамаші та подібні предмети; аксесуари для | | взуття: шнурки, лопатки, розпірки для взуття та пристосування для | | розтягування взуття | | Цей клас не включає: взуття для немовлят, виготовлене з тканини | |(03.1.2); ортопедичне взуття (06.1.3); спеціальне спортивне взуття | |(туфлі для боулінгу, футбольні бутси, туфлі для гольфа, взуття на | | шипах для бігу, лижні черевики, взуття з кріпленням для ковзанів | | чи роликами тощо) (09.3.2); футбольні та крикетні щитки й інший | | спортивний одяг захисного призначення (09.3.2) | |--------------------------------------------------------------------| | 03.2.2 |Ремонт і прокат взуття (S) | |---------+----------------------------------------------------------| |03.2.2.1 |Ремонт і прокат взуття | | |- ремонт взуття, включаючи послуги з чищення взуття | | |- прокат взуття, крім спеціального спортивного | |--------------------------------------------------------------------| |Цей клас включає: загальну вартість послуг з ремонту (тобто витрати | | на оплату послуг і витрати на матеріали) | | Цей клас не включає: частини взуття: підбори, підметки тощо, | | куплені домогосподарствами з наміром зробити ремонт самостійно | | (03.2.1); мазі, креми й інші засоби для чищення взуття (05.6.1); | |ремонт (09.3.2) чи прокат (09.4.1) спеціального спортивного взуття | | (лижних черевиків, футбольних бутсів, взуття для гольфа та інших | | подібних видів взуття для ковзанів, роликів, взуття з шипами, зі | | шпорами тощо) | |--------------------------------------------------------------------| | 04 |ЖИТЛО, ВОДА, ЕЛЕКТРОЕНЕРГІЯ, ГАЗ ТА ІНШІ ВИДИ ПАЛИВА | |---------+----------------------------------------------------------| | 04.1 |Фактична плата за житло | | |Ця група включає плату за користування землею, на якій | | |знаходиться власний будинок або дача, за наймане житлове | | |приміщення, за прилади й устаткування для опалення, | | |водопостачання, освітлення тощо, а також за меблі, якщо | | |житло ними обладнане | | |Ця група включає також плату за постійне користуванням | | |гаражем, що забезпечує паркування поряд з житлом на | | |постійній основі. Гараж необов'язково повинен бути | | |прилеглим до житла і необов'язково повинен найматися у | | |того ж самого домовласника | | |Ця група не включає плату за користування гаражами чи | | |паркувальними майданчиками, які не забезпечують постійного| | |паркування поряд з житлом (07.2.4). До плати за житло не | | |включаються рахунки за водопостачання (04.4.1), збирання | | |сміття (04.4.2) і каналізацію (04.4.3); плату співвласника| | |за догляд будинку, озеленення, прибирання сходів, опалення| | |і освітлення, обслуговування ліфтів, контейнерів для | | |сміття тощо у багатоквартирних будинках (04.4.4); плату за| | |електроенергію (04.5.1) і газ (04.5.2); плату за опалення | | |і гарячу воду, що постачаються мережами тепло- та | | |водопостачання (04.5.5) | |---------+----------------------------------------------------------| | 04.1.1 |Плата за орендоване житло (S) | |---------+----------------------------------------------------------| |04.1.1.1 |Плата за орендоване житло | | |- плата, що фактично сплачується за житло його орендарями | | |чи суборендарями, які займають немебльовані чи мебльовані | | |приміщення в якості постійного місця проживання | |--------------------------------------------------------------------| | Цей клас включає: плату за користування меблями у випадку, якщо | | здається мебльоване приміщення; плату, яка сплачується | |домогосподарствами, за кімнату в готелі, пансіонаті чи гуртожитку в | | якості постійного місця проживання | | Цей клас не включає: плату за гаражі чи паркувальні майданчики, | | які не використовуються на постійній основі, а забезпечують | | тимчасове зберігання автомобіля (07.2.4); житлові послуги, які | | надаються гуртожитками університетів та інших навчальних закладів | | (11.2.1), а також будинками для осіб похилого віку (12.4.1) | |--------------------------------------------------------------------| | 04.1.2 |Плата за інше орендоване житло (S) | |---------+----------------------------------------------------------| |04.1.2.1 |Плата за інше орендоване житло (S) | | |- плата, що фактично сплачується за додаткове житло, дачу | | |тощо (крім плати за оренду будинку, кімнати або дачі під | | |час відпочинку) | |--------------------------------------------------------------------| | Цей клас включає: плату за користування меблями у випадку, якщо | | здається мебльоване приміщення | | Цей клас не включає: плату за проживання під час відпочинку в селі | | або в закладах відпочинку (11.2.1) | |--------------------------------------------------------------------| | 04.2 |Плата за власне житло | | |- для охоплення, див. (04.1) | |---------+----------------------------------------------------------| | 04.2.1 |Плата за власне основне житло (S) | |---------+----------------------------------------------------------| |04.2.1.1 |Плата за власне основне житло в багатоквартирних | | |будинках | | |- плата власників житлового приміщення, які займають його | | |в якості постійного місця проживання (плата за житло в | | |багатоквартирних будинках) | |---------+----------------------------------------------------------| | 04.2.2 |Інші види плати за житло (S) | |---------+----------------------------------------------------------| |04.2.2.1 |Умовно нарахована плата за житло для домогосподарств, які | | |мешкають у ньому безплатно | | |- ця позиція відрізняється від першої версії COICOP, яка | | |включала неповну плату домогосподарствами за житло, і | | |вона не застосовується в програмі обстеження умов життя | | |домогосподарств, а містить лише умовно нараховану плату | | |для домогосподарств, які не сплачують за житло | | |04.2.2.2. (Умовно нарахована плата за інше житло і не | | |застосовується в HBS) | |---------+----------------------------------------------------------| | 04.3 |Утримання та ремонт житла | | |Утримання та ремонт житла має дві особливості: по-перше, | | |це тип діяльності з утримання житла, що має виконуватися | | |регулярно для підтримки житла у належному стані; по-друге,| | |ця діяльність не змінює експлуатаційні параметри житла, | | |площу чи запланований строк служби. За типами утримання | | |та ремонт житла поділяється на: | | |- поточний ремонт, який зазвичай виконується як самими | | |мешканцями-орендарями, так і мешканцями-власниками житла, | | |і який включає внутрішнє оздоблення та косметичний ремонт | | |- капітальний ремонт, який виконують лише | | |мешканці-власники житла та який включає штукатурення стін | | |чи ремонт даху тощо | | |До індивідуальних споживчих витрат домогосподарств | | |включаються лише ті кошти, які власники житла або | | |орендарі, що в ньому проживають, витрачають на матеріали | | |та послуги на поточний ремонт і утримання житла. Ті кошти,| | |які власники житла витрачають на матеріали та послуги для | | |капітального ремонту, не входять до індивідуальних | | |споживчих витрат домогосподарств. | | |Матеріали, які купуються власниками житла або орендарями | | |з метою самостійного обслуговування чи проведення ремонту,| | |відображаються в (04.3.1). Але якщо власники житла або | | |орендарі сплачують кошти за проведення ремонту житла, то | | |загальна вартість такої послуги, включаючи витрати на | | |купівлю матеріалів, відображається в (04.3.2) | |---------+----------------------------------------------------------| | 04.3.1 |Матеріали для утримання і ремонту житла (ND) | |---------+----------------------------------------------------------| |04.3.1.1 |Матеріали для утримання і ремонту житла | | |- фарби і лаки, шпаклівка, шпалери, шибки, штукатурка, | | |цемент, замазка, шпалерні клеї тощо, куплені для | | |косметичного ремонту й обслуговування житла | |--------------------------------------------------------------------| |Цей клас включає: дрібні сантехнічні пристрої (трубки, крани, муфти | | тощо), матеріали для покриття поверхні, керамічну плитку тощо | | Цей клас не включає: килимові покриття та лінолеум (05.1.2); ручні | |інструменти, дверну арматуру, електричні розетки, електричний провід| |та електричні лампочки (05.5.2); віники, щітки для витирання пилу, а| | також засоби для миття та чищення (05.6.1); товари, які | |використовуються для капітального ремонту (проміжне споживання) або | | для розширення та перепланування житла (накопичення капіталу) | |--------------------------------------------------------------------| | 04.3.2 |Послуги з утримання та ремонту житла (S) | |---------+----------------------------------------------------------| |04.3.2.1 |Послуги з утримання та ремонту житла | | |- послуги сантехніків, електриків, теслярів, склярів, | | |малярів, оздоблювачів, натиральників підлоги тощо, які | | |займаються регулярним обслуговуванням і ремонтом житла. | | |Включає загальну вартість обслуговування, тобто як витрати| | |на оплату послуг, так і витрати на матеріали | |--------------------------------------------------------------------| |Цей клас не включає: купівлю домогосподарствами окремих матеріалів з| | наміром зробити ремонт самостійно (04.3.1), послуги, пов'язані з | | капітальним ремонтом (проміжне споживання) або з розширенням і | | переплануванням житла (накопичення капіталу) | |--------------------------------------------------------------------| | 04.4 |Водопостачання та різні послуги, які відносяться до | | |утримання житла | |---------+----------------------------------------------------------| | 04.4.1 |Водопостачання (S) | |---------+----------------------------------------------------------| |04.4.1.1 |Водопостачання | |--------------------------------------------------------------------| | Цей клас включає: постійну плату за воду та суміжні витрати, | | наприклад, прокат лічильників, облік показань лічильників | | Цей клас не включає: питну воду, яка продається у пляшках або в | | іншій тарі (01.2.2); гарячу воду і пару, які постачаються мережами | | теплопостачання та водопровідними мережами (04.5.5) | |--------------------------------------------------------------------| | 04.4.2 |Прибирання сміття (S) | |---------+----------------------------------------------------------| |04.4.2.1 |Прибирання сміття | | |- прибирання та вивезення сміття | |---------+----------------------------------------------------------| | 04.4.3 |Каналізація (S) | |---------+----------------------------------------------------------| |04.4.3.1 |Каналізація | | |- збирання й утилізація каналізаційних відходів різними | | |засобами (включаючи асенізаційні машини) | | |Якщо важко провести розмежування за цілями витрат між | | |04.4.2.1 і 04.4.3.1, то для потреб збирання даних, | | |згідно з програмою обстеження умов життя домогосподарств, | | |сукупна сума включається до 04.4.2.1 | |---------+----------------------------------------------------------| | 04.4.4 |Інші послуги, пов'язані з утриманням житла (S) | |---------+----------------------------------------------------------| |04.4.4.1 |Інші послуги, пов'язані з утриманням житла | | |- догляд за будинком, озеленення, прибирання сходів, | | |обслуговування ліфтів і сміттєпроводів у багатоквартирних | | |будинках | | |- послуги консьєржів | | |- прибирання снігу та чищення димоходу | |--------------------------------------------------------------------| | Цей клас не включає: домашні послуги, наприклад, миття вікон, | |дезинфекцію, знезаражування та знищення паразитів (05.6.2), а також | | послуги особистих охоронців (12.7.1) | |--------------------------------------------------------------------| | 04.5 |Електроенергія, газ та інші види палива | |---------+----------------------------------------------------------| | 04.5.1 |Електроенергія (ND) | |---------+----------------------------------------------------------| |04.5.1.1 |Електроенергія | |--------------------------------------------------------------------| | Цей клас включає: суміжні витрати, наприклад, прокат лічильників, | | облік показань лічильників тощо | |--------------------------------------------------------------------| | 04.5.2 |Газ (ND) | |---------+----------------------------------------------------------| |04.5.2.1 |Природний газ | |---------+----------------------------------------------------------| |04.5.2.2 |Скраплений газ (бутан, пропан тощо) | |--------------------------------------------------------------------| | Цей клас включає: суміжні витрати, наприклад, прокат лічильників, | | облік показань лічильників, за газові балони тощо | |--------------------------------------------------------------------| | 04.5.3 |Рідке паливо (ND) | |---------+----------------------------------------------------------| |04.5.3.1 |Рідке паливо | | |- нафтопродукти для опалення й освітлення житла | |---------+----------------------------------------------------------| | 04.5.4 |Тверде паливо (ND) | |---------+----------------------------------------------------------| |04.5.4.1 |Тверде паливо | | |- кам'яне вугілля, брикети, дрова, деревне вугілля, | | |торф тощо | |---------+----------------------------------------------------------| | 04.5.5 |Гаряча вода, опалення (ND) | |---------+----------------------------------------------------------| |04.5.5.1 |Гаряча вода, опалення та лід | | |- гаряча вода і пара, які постачаються мережами | | |теплопостачання та водопровідними мережами | | |- лід, який використовується для охолодження та | | |заморожування | |--------------------------------------------------------------------| | Цей клас включає: суміжні витрати, наприклад, прокат лічильників, | | облік показань лічильників тощо, а також постійну плату | |--------------------------------------------------------------------| | 05 |ПРЕДМЕТИ ДОМАШНЬОГО ВЖИТКУ, ПОБУТОВА ТЕХНІКА ТА ПОТОЧНЕ | | |УТРИМАННЯ ЖИТЛА | |---------+----------------------------------------------------------| | 05.1 |Меблі та предмети обстановки, килими та інші види | | |покриттів для підлоги | |---------+----------------------------------------------------------| | 05.1.1 |Меблі та предмети обстановки (D) | |---------+----------------------------------------------------------| |05.1.1.1 |Меблі та предмети обстановки | | |- ліжка, дивани, кушетки, столи, стільці, буфети, комоди | | |та полички для книг | | |- люстри, торшери, світильники та нічники | | |- картини, скульптури, гравюри, гобелени й інші предмети | | |мистецтва, включаючи репродукції витворів мистецтв й інші | | |прикраси | | |- ширми, розсувні перегородки, інші меблі та предмети | | |обстановки | |--------------------------------------------------------------------| |Цей клас включає: доставку і встановлення; матраци, циновки-татамі; | | меблі для ванної кімнати, дитячі меблі, наприклад, колиски, високі | | стільці та манежі; жалюзі, за винятком жалюзі з тканини (05.2.1); | | меблі для кемпінгів, садові меблі, за винятком тентів (05.2.1); | | дзеркала, канделябри та підсвічники | | Цей клас не включає: сейфи (05.3.1); декоративне скло та керамічні | | предмети (05.4.1), годинники (12.3.1); настінні термометри та | | барометри, переносні дитячі ліжка та дитячі складні стільці на | | колесах (12.3.2); витвори мистецтва та антикварні меблі, придбані | |насамперед для здійснення грошових інвестицій (накопичення капіталу)| |--------------------------------------------------------------------| | 05.1.2 |Килими й інші види покриттів для підлоги (D) | |---------+----------------------------------------------------------| |05.1.2.1 |Килими й інші види покриттів для підлоги (D) | | |- килими, килимові покриття, лінолеум та інші покриття | | |для підлоги | |--------------------------------------------------------------------| | Цей клас включає: настилання покриття на підлогу | | Цей клас не включає: килимки для ванної кімнати, тростинні килимки | | та килимки біля вхідних дверей (05.2.1) антикварні підлогові | | покриття, придбані насамперед для здійснення грошових інвестицій | | (накопичення капіталу) | |--------------------------------------------------------------------| | 05.1.3 |Ремонт меблів, предметів обстановки та покриття для | | |підлоги (S) | |---------+----------------------------------------------------------| |05.1.3.1 |Ремонт меблів, предметів обстановки та покриття для | | |підлоги | |--------------------------------------------------------------------| | Цей клас включає: загальну вартість послуг (тобто як витрати на | | оплату послуг, так і витрати на матеріали) з реставрації витворів | | мистецтва, антикварних меблів і антикварних покриттів для підлоги, | | придбаних не з метою здійснення грошових інвестицій (накопичення | | капіталу) | | Цей клас не включає: встановлення меблів (05.1.1) або (05.1.2), | | хімічну чистку килимів (05.6.2) | |--------------------------------------------------------------------| | 05.2 |Домашній текстиль | |---------+----------------------------------------------------------| | 05.2.1 |Домашній текстиль (SD) | |---------+----------------------------------------------------------| |05.2.1.1 |Домашній текстиль | | |- оздоблювальні тканини, штори, подвійні штори, фіранки | | |та жалюзі з тканини | | |- постільні речі: матраци, перини, валики та гамаки | | |- постільна білизна: простирадла, наволочки, ковдри, | | |дорожні пледи, пухові стьобані ковдри, стьобані покривала | | |на ліжка та сітки проти комарів (москітів) | | |- білизна для столових та ванних кімнат: скатертини, | | |серветки, рушники для рук та обличчя; | | |- інший домашній текстиль: господарчі сумки, сумки для | | |білизни, сумки для взуття, чохли для одягу та меблів, | | |прапори, тенти тощо | | |- ремонт домашнього текстилю | |--------------------------------------------------------------------| | Цей клас включає: куплені відрізи тканини, клейонку (церату); | | килимки для ванної кімнати, тростинні килимки та килимки біля | | дверей | |Цей клас не включає: покриття для стін із тканини (04.3.1); гобелени| | (05.1.1); килими та килимові покриття (05.1.2); електричні ковдри | | (05.3.2); прокат домашнього текстилю (05.6.2); чохли для | | автомобілів, мотоциклів (05.1.2) тощо; надувні матраци та спальні | | мішки (09.3.2) | |--------------------------------------------------------------------| | 05.3 |Побутова техніка | |---------+----------------------------------------------------------| | 05.3.1 |Велика побутова техніка електрична та неелектрична (D) | |---------+----------------------------------------------------------| |05.3.1.1 |Холодильники, морозильники та морозильні камери | | |- холодильники, морозильники та морозильні камери | | |включаючи їх встановлення | |---------+----------------------------------------------------------| |05.3.1.2 |Пральні, сушильні та посудомийні машини | | |- включаючи прасувальні та пресувальні машини | |---------+----------------------------------------------------------| |05.3.1.3 |Плити | | |- включаючи жаровні, конфорочні, варочні поверхні, | | |кухонні плити, духовки та мікрохвильові печі | |---------+----------------------------------------------------------| |05.3.1.4 |Обігрівачі, кондиціонери повітря | | |- кондиціонери повітря, зволожувачі повітря, кімнатні | | |електрообігрівачі, нагрівачі води, вентилятори та витяжки | |---------+----------------------------------------------------------| |05.3.1.5 |Прилади для прибирання | | |- пилососи, машини для чищення паром, машини для миття | | |килимів, машини для циклювання, натирання та полірування | | |підлоги | |---------+----------------------------------------------------------| |05.3.1.6 |Швейні та в'язальні машини | |---------+----------------------------------------------------------| |05.3.1.7 |Інша велика побутова техніка | | |- прилади для пом'якшення води та сушильні камери | |--------------------------------------------------------------------| | Цей клас включає: доставку і встановлення приладів | | Цей клас не включає: вбудовані прилади (накопичення капіталу) | |--------------------------------------------------------------------| | 05.3.2 |Невеликі електричні побутові прилади (SD) | |---------+----------------------------------------------------------| |05.3.2.1 |Невеликі електричні побутові прилади | | |- кавомолки, кавоварки, соковижималки, міксери, | | |сковорідки-жаровні, грилі, ножі, тостери, прилади для | | |приготування морозива та фруктового морозива (сорбету), | | |йогурту, невеликі електричні плитки, праски, чайники, | | |вентилятори, електричні ковдри тощо | |--------------------------------------------------------------------| | Цей клас не включає: невеликі неелектричні побутові прилади та | |посуд, побутові ваги (05.4.1); ваги для визначення особистої ваги і | | ваги немовлят (12.1.3) | |--------------------------------------------------------------------| | 05.3.3 |Ремонт побутової техніки (S) | |---------+----------------------------------------------------------| |05.3.3.1 |Ремонт побутової техніки | | |- ремонт холодильників, пральних, посудомийних, швейних | | |машин тощо | | |- ремонт плит, обігрівачів, кондиціонерів та інших | | |побутових приладів | |--------------------------------------------------------------------| | Цей клас включає: загальну вартість послуги (тобто як витрати на | |оплату послуг, так і витрати на матеріали); плату за прокат основних| | побутових приладів | | Цей клас не включає: встановлення великогабаритних побутових | | приладів (05.3.1) | |--------------------------------------------------------------------| | 05.4 |Вироби зі скла, столовий посуд і предмети домашнього | | |вжитку | |---------+----------------------------------------------------------| | 05.4.1 |Вироби зі скла, столовий посуд і предмети домашнього | | |вжитку (SD) | |---------+----------------------------------------------------------| |05.4.1.1 |Вироби зі скла та кришталю, столовий посуд | | |- вироби для дому, офісу, керамічні предмети та скло | | |декоративне | | |- побутові та туалетні предмети з порцеляни, кераміки, | | |глини, теракоту | |---------+----------------------------------------------------------| |05.4.1.2 |Ножі, столові прибори та столове срібло | |---------+----------------------------------------------------------| |05.4.1.3 |Кухонний посуд і предмети домашнього вжитку | | |- неелектричні кухонні речі, виготовлені з | | |різноманітних матеріалів: каструлі, сотейники, | | |скороварки, сковорідки, грилі, кавомолки, міксери, | | |м'ясорубки, побутові ваги та інші подібні механічні | | |прилади | | |- ящики для зберігання харчових продуктів | | |- хлібниці, ємності для кави, спецій тощо, відра та | | |корзини для сміття, корзини для білизни, скарбнички, | | |вішалки для рушників, підставки для пляшок, праски і | | |прасувальні дошки, поштові скриньки, пляшечки для дитячого| | |харчування, термоси та форми для льоду | |---------+----------------------------------------------------------| |05.4.1.4 |Ремонт скляних предметів, столового посуду та предметів | | |домашнього вжитку | | |- ремонт виробів зі скла, столового посуду, кухонних речей| | |та інших побутових предметів | |--------------------------------------------------------------------| | Цей клас не включає: освітлювальне обладнання (05.1.1); електричні | | побутові прилади (05.3.1) чи (05.3.2); одноразовий столовий посуд | |(05.6.1); прилади для визначення особистої ваги і ваги для немовлят | | (12.1.3) | |--------------------------------------------------------------------| | 05.5 |Інструменти й обладнання для дому та саду | |---------+----------------------------------------------------------| | 05.5.1 |Великі інструменти й обладнання (D) | |---------+----------------------------------------------------------| |05.5.1.1 |Великі інструменти й обладнання | | |- моторизовані інструменти та обладнання: електродрилі, | | |пили, стрічково-шліфувальні машини та машини для | | |підрізання "живої" огорожі, садові трактори, газонокосарки| | |з механічним приводом, культиватори, бензопили та водяні | | |насоси | | |- ремонт цього обладнання | |--------------------------------------------------------------------| | Цей клас включає: плату за прокат приладів і обладнання для | | самостійної роботи з ними | |--------------------------------------------------------------------| | 05.5.2 |Невеликі інструменти та різні аксесуари (SD) | |---------+----------------------------------------------------------| |05.5.2.1 |Невеликі інструменти та різні аксесуари | | |- ручні інструменти: пили, молотки, викрутки, гайкові | | |ключі, плоскогубці, рашпілі та напилки | | |- садові інструменти: ручні газонокосарки, тачки, лійки | | |та шланги для поливу, лопати, совки, граблі, вила, коси, | | |серпи та садові ножиці | | |- сходи та драбини | | |- дверна фурнітура (завіси, ручки та замки), арматура для | | |радіаторів і камінів, а також для інших металевих | | |предметів для дому (карнизи для фіранок, стрижні для | | |килимів, гачки тощо) або для саду (ланцюги, решітки, | | |стовпи та сегменти огорожі) | | |- дрібні електроаксесуари: електричні розетки, вимикачі, | | |електричний провід, електричні лампи, флуоресцентні | | |освітлювальні лампи, свічки, кишенькові та ручні | | |електричні ліхтарі, ручні лампи, батарейки, дзвінки та | | |сигнальні пристрої | | |- ремонт цих предметів | |---------+----------------------------------------------------------| | 05.6 |Товари та послуги для щоденної підтримки будинку | |---------+----------------------------------------------------------| | 05.6.1. |Побутові товари короткострокового користування (ND) | |---------+----------------------------------------------------------| |05.6.1.1 |Товари для підтримки чистоти | | |- мило, пральний порошок, рідина для прання, порошок | | |для чищення, мийні та відбілюючі засоби, засоби для | | |пом'якшення води та кондиціонування повітря, засоби для | | |миття вікон, віск, мастики, фарби, засоби для прочищення | | |труб, засоби для дезінфекції, інсектициди, фунгіциди та | | |дистильована вода | |---------+----------------------------------------------------------| |05.6.1.2 |Інші побутові товари | | |- паперові вироби: фільтри, скатертини, серветки, | | |кухонні рушники, пакети для пилососів і одноразовий | | |столовий посуд, включаючи алюмінієву фольгу та пакети | | |для сміття | | |- предмети для прибирання: віники, щітки, губки та щітки | | |для витирання пилу, ганчірки, рушники для посуду, ганчірки| | |для миття підлоги, кухонні губки, металеві мочалки для | | |миття посуду та замша для протирання | | |- інші побутові предмети короткострокового користування: | | |сірники, свічки, ґноти для ламп, метилові спирти, вішалки | | |для одягу, гачки, голки для шиття і спиці для в'язання, | | |наперстки, англійські булавки, цвяхи, гвинти, гайки і | | |болти, кнопки, шурупи, шайби, клеї та стрічки на клею для | | |побутового призначення, мотузки, шнурки та гумові рукавиці| |--------------------------------------------------------------------| | Цей клас включає: лаки, креми та інші засоби для чищення взуття | |Цей клас не включає: предмети для догляду за декоративними рослинами| | (09.3.3); паперові носові хустки, туалетний папір, туалетне мило й | | інші предмети особистої гігієни (12.1.3) | |--------------------------------------------------------------------| | 05.6.2 |Послуги з ведення домашнього господарства (S) | |---------+----------------------------------------------------------| |05.6.2.1 |Послуги з ведення домашнього господарства | | |- оплата найманим працівникам, що надають приватні | | |послуги, наприклад, сторожів, кухарок, покоївок, нянь, | | |гувернанток, прибиральниць, водіїв, садівників, | | |секретарів, а також домашня прислуга з числа іноземних | | |студентів | | |- домашні послуги, включаючи послуги домашньої робітниці, | | |що надаються через агентства чи самозайнятими особами | |---------+----------------------------------------------------------| |05.6.2.2 |Побутові послуги | | |- хімчистка, прання та фарбування домашньої білизни, | | |домашнього текстилю та килимів | | |- прокат меблів, предметів обстановки, килимів, побутового| | |обладнання і домашнього текстилю | | |- інші послуги по догляду за домом: миття вікон, | | |дезінфекція, знищення грибків і паразитів | |--------------------------------------------------------------------| |Цей клас не включає: хімчистку, прання та фарбування одягу (03.1.4);| | плату за користування меблями (04.1.1) чи (04.1.2); прибирання та | |вивезення сміття (04.4.2); каналізаційні послуги (04.4.3); догляд за| |будинком, озеленення, прибирання й освітлення сходів, обслуговування| | ліфтів і сміттєпроводів у багатоквартирних будинках (04.4.4); | | послуги охорони (04.4.4); прибирання снігу і чищення димоходів | | (04.4.4); ремонт і встановлення меблів, ремонт і настилання | | покриттів для підлоги (05.1); ремонт і встановлення побутових | | приладів (05.3); послуги з перевезення та зберігання (07.3.6); | |послуги нянь, дитячих садків та інших закладів по догляду за дітьми | | з розумовими вадами (12.4.1); послуги особистих охоронців (12.7.1) | |--------------------------------------------------------------------| | 06 |ОХОРОНА ЗДОРОВ'Я | | |Цей розділ включає медичні послуги, що надаються різними | | |службами охорони здоров'я та іншими медичними центрами | |---------+----------------------------------------------------------| | 06.1 |Фармацевтична продукція, медичні товари та обладнання | | |Ця група включає: медикаменти, протези, медичні прилади й | | |обладнання, та інші види медичної продукції, яка купується| | |особисто, за рецептом чи без нього, зазвичай в аптеках, | | |фармацевтичних фірмах чи в постачальників медичного | | |обладнання. Ця продукція призначена для споживання або | | |використання за межами лікувального закладу | |---------+----------------------------------------------------------| | 06.1.1 |Фармацевтична продукція (ND) | |---------+----------------------------------------------------------| |06.1.1.1 |Фармацевтична продукція | | |- медичні, лікувальні препарати, готові ліки, сироватки та| | |вакцини, вітаміни та мінерали, риб'ячий жир з печінки | | |тріски або печінки палтуса, оральні контрацептиви | |--------------------------------------------------------------------| | Цей клас не включає: ветеринарні препарати (09.3.4); предмети | | особистої гігієни, наприклад, медичне мило (12.1.3) | |--------------------------------------------------------------------| | 06.1.2 |Інші медичні товари (ND) | |---------+----------------------------------------------------------| |06.1.2.1 |Інші медичні товари | | |- медичні термометри, лейкопластирі та інші матеріали для | | |перев'язки, шприци, аптечки першої допомоги, грілки й | | |пакети для льоду, медичний трикотаж, такий як: еластичні | | |панчохи і наколінники; тести на вагітність, презервативи | | |та інші засоби механічної контрацепції | |---------+----------------------------------------------------------| | 06.1.3 |Медичні прилади та обладнання (D) | |---------+----------------------------------------------------------| |06.1.3.1 |Медичні прилади та обладнання | | |- коригувальні окуляри й контактні лінзи, слухові апарати,| | |очні протези, штучні кінцівки й інші протези, ортопедичні | | |пластини і опори, ортопедичне взуття, хірургічні пояси, | | |грижові бандажі та підтримувачі, шийні пластини, | | |обладнання для лікувального масажу й оздоровчі лампи, | | |механічні та немеханічні крісла-каталки та інвалідні | | |коляски, "спеціальні" ліжка, милиці, електронні й інші | | |прилади для контролювання кров'яного тиску | | |- ремонт медичних приладів і обладнання | |--------------------------------------------------------------------| | Цей клас включає: зубні протези | | Цей клас не включає: витрати на протезування (06.2.2), прокат | |терапевтичного обладнання (06.2.3); захисні окуляри, спортивні пояси| |й наколінники (09.3.2); сонцезахисні окуляри без коригувальних лінз | | (12.3.2) | |--------------------------------------------------------------------| | 06.2 |Амбулаторні послуги | | |Ця група включає: лікувальні, стоматологічні й парамедичні| | |послуги, які надають амбулаторним хворим лікарі, | | |стоматологи, парамедики, а також допоміжний медичний | | |персонал. Послуги можуть надаватися вдома або шляхом | | |індивідуальних чи групових консультацій у диспансерах або | | |в поліклініках, при лікарнях і подібних закладах | | |Ця група включає також: медикаменти, протези, медичні | | |прилади й обладнання й інші види медичної продукції, якими| | |вище зазначені фахівці та медичний персонал забезпечують | | |амбулаторних хворих. | | |У цьому розділі класифікації розмежовано послуги медичних | | |лабораторій та рентгенологічних кабінетів від послуг | | |лікарів і стоматологів. Зазвичай перші проводять аналізи й| | |роблять рентген, а останні визначають діагноз. Плата за | | |проведення медичних аналізів і рентгену включається до | | |(06.2.3); а плата за консультацію лікарів включається у | | |(06.2.1) і (06.2.2). Плата за медичне обстеження, таке як | | |кардіологічне чи ехографічне обстеження, а також плата за | | |рентген, яке здійснюють самі лікарі і стоматологи | | |(наприклад рентген зубів) також включається до (06.2.1) чи| | |(06.2.2). | | |Медичні, стоматологічні та парамедичні послуги, надані | | |диспансерним хворим у лікарнях і подібних закладах, | | |включаються до (06.3) | |---------+----------------------------------------------------------| | 06.2.1 |Медичні послуги (S) | |---------+----------------------------------------------------------| |06.2.1.1 |Медичні послуги | | |- консультації лікарів загального профілю чи спеціалістів | |--------------------------------------------------------------------| |Цей клас не включає: послуги медичних лабораторій і рентгенологічних| | кабінетів (06.2.3); нетрадиційну медицину (06.2.3) | |--------------------------------------------------------------------| | 06.2.2 |Стоматологічні послуги (S) | |---------+----------------------------------------------------------| |06.2.2.1 |Стоматологічні послуги | | |- послуги стоматологів, фахівців з гігієни ротової | | |порожнини та іншого допоміжного персоналу з лікування | | |зубів | |--------------------------------------------------------------------| | Цей клас включає: витрати на протезування, послуги | | лікарів-ортодонтів | | Цей клас не включає: вартість зубних протезів (06.1.3); послуги | | медичних лабораторій і рентгенологічних кабінетів (06.2.3) | |--------------------------------------------------------------------| | 06.2.3 |Парамедичні послуги (S) | |---------+----------------------------------------------------------| |06.2.3.1 |Послуги медичних лабораторій і рентгенологічних центрів | |---------+----------------------------------------------------------| |06.2.3.2 |Послуги допоміжного медичного персоналу | | |- послуги приватних медсестер і акушерок | | |- послуги приватних голкотерапевтів, спеціалістів з | | |педикюру, хіропрактиків, оптиків, фізіотерапевтів, | | |логопедів тощо | | |- лікувально-реабілітаційна гімнастична терапія за | | |призначенням лікаря | | |- амбулаторне лікування термальними або морськими ваннами | |---------+----------------------------------------------------------| |06.2.3.3 |Інші амбулаторні послуги | | |- інші амбулаторні послуги, що надаються поза лікарнями; | | |- прокат терапевтичного обладнання | |--------------------------------------------------------------------| | Цей клас включає: нетрадиційну медицину | |--------------------------------------------------------------------| | 06.3 |Послуги лікарень | | |Поняття госпіталізації застосовується у випадку, коли | | |пацієнт перебуває в лікарні для тривалого лікування. | | |Включається денний стаціонар, госпіталізація вдома, | | |хоспіси для невиліковно хворих осіб. | | |Ця група включає: всі види лікарень, а також медичні | | |та пологові будинки, реабілітаційні центри, що надають | | |медичні послуги. | | |Ця група включає також: послуги будинків для осіб похилого| | |віку, в яких суттєвим елементом є медичний догляд; послуги| | |реабілітаційних центрів, що пов'язані з підтримуванням | | |здоров'я і реабілітаційною терапією госпіталізованих | | |пацієнтів, та спрямовані у першу чергу на лікування | | |пацієнтів, ніж на їх довготривале утримання. | | |Лікарні - це заклади, які забезпечують стаціонарне | | |лікування під безпосереднім наглядом кваліфікованих | | |лікарів. Медичні центри, пологові будинки, санаторії та | | |реабілітаційні центри також забезпечують стаціонарне | | |лікування, де послуги надаються персоналом, який має нижчу| | |кваліфікацію, ніж лікарі | | |Ця група не включає: матеріально-технічну базу, таку як: | | |медичні пункти, клініки і аптеки, які забезпечують лише | | |амбулаторне лікування (06.2), будинки для осіб похилого | | |віку, заклади для непрацездатних осіб (інвалідів) і | | |реабілітаційні центри, які насамперед спрямовані на | | |довготривале утримання (допомогу) (12.4) | |---------+----------------------------------------------------------| | 06.3.1 |Послуги лікарень (S) | |---------+----------------------------------------------------------| |06.3.1.1 |Послуги лікарень | | |- базові послуги: адміністративні; розміщення; продукти | | |харчування і напої; догляд середнім медичним персоналом; | | |перша медична допомога та реанімація; амбулаторний | | |транспорт; забезпечення ліками й іншими фармацевтичними | | |засобами; забезпечення лікувальними приладами й | | |обладнанням | | |- медичні послуги: послуги лікарів загального профілю і | | |спеціалістів, логопедів, хірургів; медичні аналізи та | | |рентген; послуги середнього медичного персоналу, | | |наприклад: медсестер, акушерок, спеціалістів з педикюру, | | |хіропрактиків, оптиків, фізіотерапевтів, тощо | |---------+----------------------------------------------------------| | 07 |ТРАНСПОРТ | |---------+----------------------------------------------------------| | 07.1 |Купівля транспортних засобів | | |Ця група не включає: купівлю транспортних засобів | | |призначених для відпочинку, наприклад, туристичні | | |мікроавтобуси, каравани, трейлери, літаки і човни (09.2.1)| |---------+----------------------------------------------------------| | 07.1.1 |Автомобілі (D) | |---------+----------------------------------------------------------| |07.1.1.1 |Купівля нових автомобілів | | |- автомобілі, пасажирські мікроавтобуси, пікапи, | | |автомобілі з кузовом "універсал" тощо, з дво- чи | | |чотириколісним приводом | |---------+----------------------------------------------------------| |07.1.1.2 |Купівля уживаних автомобілів | | |- автомобілі, пасажирські мікроавтобуси, пікапи, | | |автомобілі з кузовом "універсал" тощо, з двох чи | | |чотириколісним приводом | |--------------------------------------------------------------------| | Цей клас не включає: купівлю інвалідних колясок (06.1.3); | | туристичних мікроавтобусів (09.2.1); автомобілів для | | картингу (09.2.1) | |--------------------------------------------------------------------| | 07.1.2 |Мотоцикли (D) | |---------+----------------------------------------------------------| |07.1.2.1 |Мотоцикли | | |- мотоцикли всіх видів, моторолери, скутери та мопеди | |--------------------------------------------------------------------| | Цей клас включає: мотоциклетні коляски; снігоходи (сноумобілі) | | Цей клас не включає: купівлю інвалідних колясок (06.1.3); | | автомобілів для картингу (09.2.1) | |--------------------------------------------------------------------| | 07.1.3 |Велосипеди (D) | |---------+----------------------------------------------------------| |07.1.3.1 |Велосипеди | | |- велосипеди всіх видів, крім дитячих дво- і триколісних | | |велосипедів (09.3.1) | |---------+----------------------------------------------------------| | 07.1.4 |Гужовий транспорт (D) | |---------+----------------------------------------------------------| |07.1.4.1 |Гужовий транспорт | | |- тяглові тварини та відповідне спорядження (ярма, хомути,| | |упряж, вуздечки, віжки тощо) | |--------------------------------------------------------------------| | Цей клас не включає: поні та відповідне спорядження, придбане для | | відпочинку (09.2.1) | |--------------------------------------------------------------------| | 07.2 |Експлуатація власних транспортних засобів | | |Купівля домогосподарствами запасних частин, аксесуарів чи | | |мастил для транспортних засобів з метою самостійного | | |ремонту чи технічного обслуговування (07.2.1) чи (07.2.2).| | |Якщо домогосподарства платять за послуги з ремонту чи | | |технічного обслуговування, та загальна вартість цих | | |послуг, включаючи вартість використаних матеріалів, | | |відноситься до 07.2.3 | |---------+----------------------------------------------------------| | 07.2.1 |Запасні частини й аксесуари (SD) | |---------+----------------------------------------------------------| |07.2.1.1 |Запасні частини й аксесуари | | |- шини (нові або уживані чи відновлені), патрубки, свічки,| | |акумулятори, амортизатори, фільтри, насоси, скло | | |безосколкове й інші запасні частини | | |- аксесуари для власних транспортних засобів | |--------------------------------------------------------------------| | Цей клас включає: спеціалізовані товари, призначені для чищення й | | обслуговування транспортних засобів: фарби, засоби для чищення | |хромованих деталей, герметики й лаки для полірування корпусу; чохли | | для автомобілів, мотоциклів тощо | | Цей клас не включає: звичайні предмети для чищення й підтримки | | чистоти, наприклад, дистильована вода, господарчі губки, замша для | | протирання, мийні засоби тощо (05.6.1); плату за встановлення | | запасних частин і аксесуарів, а також за фарбування, миття і | | полірування корпусів транспортних засобів (07.2.3); радіотелефони | | (08.2); автомобільні радіоприймачі (09.1.1); дитячі сидіння | | для автомобіля (12.3.2) | |--------------------------------------------------------------------| | 07.2.2 |Паливо та мастила (ND) | |---------+----------------------------------------------------------| |07.2.2.1 |Паливо та мастила | | |- бензин й інші види палива: дизельне паливо, скраплений | | |газ, спирт і паливні суміші для двотактних двигунів | | |- мастила, гальмівні та трансмісійні рідини, | | |охолоджувальні рідини й добавки | |--------------------------------------------------------------------| | Цей клас включає: паливо для великогабаритних інструментів і | | обладнання підгрупи (05.5.1), а також для транспортних засобів для | | відпочинку підгрупи (09.2.1) | |Цей клас не включає: плату за заміну мастила та змащування (07.2.3) | |--------------------------------------------------------------------| | 07.2.3 |Обслуговування та ремонт власних транспортних засобів (S) | |---------+----------------------------------------------------------| |07.2.3.1 |Обслуговування та ремонт | | |- плата за ремонт та технічне обслуговування транспортних | | |засобів: встановлення запасних частин і аксесуарів, | | |балансування коліс, ремонт гальм, заміна мастила, | | |змащування, а також фарбування, миття, полірування | | |корпусів транспортних засобів. Загальна вартість цих | | |послуг включає вартість використаних матеріалів | |--------------------------------------------------------------------| | Цей клас не включає: купівлю домогосподарствами запасних частин, | | аксесуарів чи мастил з метою самостійного ремонту (07.2.1) чи | | (07.2.2); технічного обслуговування автомобіля (07.2.4) | |--------------------------------------------------------------------| | 07.2.4 |Інші послуги, пов'язані з обслуговуванням власних | | |транспортних засобів (S) | |---------+----------------------------------------------------------| |07.2.4.1 |Інші послуги, пов'язані з обслуговуванням власних | | |транспортних засобів (S) | | |- оренда гаражів чи паркувальних майданчиків, які не | | |забезпечують постійного паркування поряд з житлом | | |- плата за послуги інфраструктури (мости, тунелі, пороми, | | |автомагістралі) і плата по лічильниках на ділянках для | | |паркування | | |- курси водіїв, іспити для отримання прав водіїв тощо | | |- технічній обслуговування автомобіля | | |- прокат власних автомобілів без водія | |--------------------------------------------------------------------| | Цей клас не включає: прокат автомобіля з водієм (07.3.2); плату за | | послуги зі страхування власних транспортних засобів (12.5.4) | |--------------------------------------------------------------------| | 07.3 |Транспортні послуги | | |Плата за транспортні послуги класифікується за видами | | |транспорту. Якщо квиток придбано на два чи більше видів | | |транспорту, наприклад, на міський автобус і метро чи на | | |приміський потяг і пором, і важко провести розмежування | | |за цілями витрат між ними, такі послуги відносяться до | | |(07.3.5) | | |Витрати на їжу, закуски, прохолоджувальні напої чи ночівлю| | |необхідно включати, якщо вони входять у вартість квитка, а| | |не сплачуються окремо. Якщо вони сплачуються окремо, їх | | |необхідно врахувати у розділі 11 | | |Ця група включає плату за послуги шкільного транспорту, | | |але не включає послуги швидкої медичної допомоги (06.2.3) | |---------+----------------------------------------------------------| | 07.3.1 |Залізничний пасажирський транспорт (S) | |---------+----------------------------------------------------------| |07.3.1.1 |Залізничний пасажирський транспорт | | |- проїзд окремих осіб та груп осіб, а також перевезення | | |багажу на коротку і далеку відстань потягами, трамваями | | |і метро | |--------------------------------------------------------------------| | Цей клас включає: перевезення власних транспортних засобів | | Цей клас не включає: фунікулер (07.3.6) | |--------------------------------------------------------------------| | 07.3.2 |Автодорожній пасажирський транспорт (S) | |---------+----------------------------------------------------------| |07.3.2.1 |Автодорожній пасажирський транспорт | | |- проїзд окремих осіб і груп осіб, а також перевезення | | |багажу на коротку й далеку відстань автобусами, | | |туристичними автобусами, таксі, а також орендованими | | |автомобілями з водієм | |--------------------------------------------------------------------| | Цей клас не включає: послуги швидкої медичної допомоги (06.2.3) чи | | (06.3.1) | |--------------------------------------------------------------------| | 07.3.3 |Авіаційний пасажирський транспорт (S) | |---------+----------------------------------------------------------| |07.3.3.1 |Авіаційний пасажирський транспорт | | |- проїзд окремих осіб і груп осіб, а також перевезення | | |багажу на літаку або гелікоптері | |--------------------------------------------------------------------| | Цей клас не включає: послуги швидкої медичної допомоги (06.2.3) чи | | (06.3.1) | |--------------------------------------------------------------------| | 07.3.4 |Морський і річковий пасажирський транспорт (S) | |---------+----------------------------------------------------------| |07.3.4.1 |Морський і річковий пасажирський транспорт | | |- проїзд окремих осіб та груп осіб, а також перевезення | | |багажу на суднах, човнах, поромах, суднах на повітряній | | |подушці і суднах на повітряних крилах | |--------------------------------------------------------------------| |Цей клас включає: перевезення власних транспортних засобів; послуги | | з проживання | | Цей клас не включає: послуги швидкої медичної допомоги (06.2.3) | | чи (06.3.1) | |--------------------------------------------------------------------| | 07.3.5 |Комбінований пасажирський транспорт (S) | |---------+----------------------------------------------------------| |07.3.5.1 |Комбінований пасажирський транспорт | | |- проїзд окремих осіб та груп осіб, а також перевезення | | |багажу двома чи більше видами транспорту, якщо важко | | |провести розмежування за цілями витрат між ними | |--------------------------------------------------------------------| | Цей клас включає: перевезення власних транспортних засобів | | Цей клас не включає: послуги швидкої медичної допомоги (06.2.3) чи | | (06.3.1); транспортні послуги як складову відпочинку (09.6.1) | |--------------------------------------------------------------------| | 07.3.6 |Інші транспортні послуги (S) | |---------+----------------------------------------------------------| |07.3.6.1 |Інші транспортні послуги | | |- фунікулер, канатний і підйомний транспорт (крім | | |перевезення під час відпочинку) | | |- послуги з перевезення і зберігання | | |- послуги носильників, камер схову і багажних відділень | | |- комісійні туристичним агенціям, якщо вони сплачуються | | |окремо | |--------------------------------------------------------------------| | Цей клас не включає: послуги швидкої медичної допомоги (06.2.3) чи | | (06.3.1); перевезення канатним і підйомним транспортом на лижних | | курортах і будинках відпочинку (09.4.1) | |--------------------------------------------------------------------| | 08 |ЗВ'ЯЗОК | |---------+----------------------------------------------------------| | 08.1 |Поштові послуги | |---------+----------------------------------------------------------| | 08.1.1 |Поштові послуги (S) | |---------+----------------------------------------------------------| |08.1.1.1 |Поштові послуги | | |- плата за доставку листів, поштових листівок і посилок | |--------------------------------------------------------------------| |Цей клас включає: покупки нових поштових марок, поштових листівок з | | поштовою маркою та конвертів авіапошти; приватну доставку | | кореспонденції | | Цей клас не включає: покупку використаних чи погашених поштових | | марок (09.3.1); фінансові послуги поштових відділень (12.6.2) | |--------------------------------------------------------------------| | 08.2 |Телефонне й телефаксове обладнання | |---------+----------------------------------------------------------| | 08.2.1 |Телефонне й телефаксове обладнання (D) | |---------+----------------------------------------------------------| |08.2.1.1 |Телефонне й телефаксове обладнання | | |- придбання телефонів, радіотелефонів, факсимільних | | |апаратів, телефонних автовідповідачів і телефонних | | |гучномовців | | |- ремонт цього обладнання | |--------------------------------------------------------------------| | Цей клас не включає: факсимільні апарати і телефонні | | автовідповідачі, вмонтовані в персональні комп'ютери (09.1.3) | |--------------------------------------------------------------------| | 08.3 |Телефонні і телефаксові послуги | |---------+----------------------------------------------------------| | 08.3.1 |Телефонні і телефаксові послуги (S) | |---------+----------------------------------------------------------| |08.3.1.1 |Телефонні та телефаксові послуги | | |- встановлення телефонного обладнання для особистого | | |користування й абонентська плата за нього | | |- телефонні розмови по приватній лінії чи по лінії | | |загального користування | | |- телеграфні послуги, послуги телексу та телефаксу | | |- послуги з передавання інформації | |--------------------------------------------------------------------| | Цей клас включає: послуги радіотелефонного, радіотелеграфного і | | радіотелексного зв'язку; телефонні розмови в готелях, кафе чи | | ресторанах; прокат телефонних і факсимільних апаратів, телефонних | | автовідповідачів і телефонних гучномовців; послуги зв'язку через | | Інтернет | | Цей клас не включає: покупку телефонних і факсимільних апаратів, | | телефонних автовідповідачів і телефонних гучномовців (08.2.1) | |--------------------------------------------------------------------| | 09 |ВІДПОЧИНОК І КУЛЬТУРА | |---------+----------------------------------------------------------| | 09.1 |Аудіотехніка, фотоапаратура та обладнання для обробки | | |інформації | |---------+----------------------------------------------------------| | 09.1.1 |Обладнання для прийому, запису та відтворення звуку і | | |зображення (D) | |---------+----------------------------------------------------------| |09.1.1.1 |Обладнання для прийому, запису та відтворення звуку | | |- радіоприймачі, включаючи автомобільні радіоприймачі, | | |радіоприймачі з годинником, пристрої для прийому й | | |передачі радіосигналів, аматорські радіоприймачі й | | |радіопередавачі | | |- грамофони, плеєри й магнітофони котушкові та касетні, | | |програвачі компакт-дисків, персональні стерео, | | |стереосистеми та їхні компоненти (програвачі, тюнери, | | |підсилювачі, колонки тощо), мікрофони і навушники | |---------+----------------------------------------------------------| |09.1.1.2 |Телевізори, відеоплеєри та відеомагнітофони | | |- телевізійні антени всіх видів | |--------------------------------------------------------------------| |Цей клас не включає: телекамери, портативні відеокамери й камери для| |звукозапису (09.1.2); ремонт цього обладнання (09.1.5); прокат цього| | обладнання, плату за дозвіл на право користування і податки на | | аудіовізуальне обладнання, абонентську плату за користування | | приватними телевізійними мережами (09.4.2) | |--------------------------------------------------------------------| | 09.1.2 |Фото- та кінематографічне обладнання, оптичні прилади (D) | |---------+----------------------------------------------------------| |09.1.2.1 |Фото- та кінематографічне обладнання | | |- стаціонарні камери, кінокамери й камери для звукозапису,| | |телекамери, портативні відеокамери, кінопроектори й | | |проектори для слайдів, збільшувачі й обладнання для | | |оброблення плівки, а також такі аксесуари: екрани, прилади| | |для перегляду, лінзи, спалахи, фільтри й експонометри | |---------+----------------------------------------------------------| |09.1.2.2 |Оптичні прилади | | |- біноклі, мікроскопи, телескопи та компаси | |---------+----------------------------------------------------------| | 09.1.3 |Обладнання для обробки інформації (D) | |---------+----------------------------------------------------------| |09.1.3.1 |Обладнання для обробки інформації | | |- персональні комп'ютери та дисплеї, принтери, | | |різноманітні аксесуари до них і комп'ютерне програмне | | |забезпечення | | |- калькулятори, у тому числі кишенькові | | |- друкарські машинки і текстові процесори | |--------------------------------------------------------------------| | Цей клас включає: факсимільні апарати і телефонні автовідповідачі, | | вмонтовані у персональні комп'ютери. | | Цей клас не включає: комп'ютерні ігрові приставки, касети з | |відеоіграми (09.3.1); стрічки до друкарських машинок (09.5.4); рамки| | для слайдів (09.5.4) | |--------------------------------------------------------------------| | 09.1.4 |Засоби запису відео- та аудіоінформації (SD) | |---------+----------------------------------------------------------| |09.1.4.1 |Засоби для запису зображення і звуку | | |- грамплатівки і компакт-диски | | |- магнітні стрічки, касети, відеокасети, дискети та | | |компакт-диски з записами для котушкових магнітофонів, | | |касетних магнітофонів, відеомагнітофонів і персональних | | |комп'ютерів - чисті магнітні стрічки, касети, відеокасети,| | |дискети та компакт-диски для котушкових магнітофонів, | | |касетних магнітофонів, відеомагнітофонів і персональних | | |комп'ютерів | | |- непроявлені плівки, картриджі та диски для фотографії | | |та кінематографії | |--------------------------------------------------------------------| | Цей клас включає: аксесуари для фотографування, наприклад, спалах, | | не проявлену плівку | | Цей клас не включає: батарейки (05.5.2); програми для відеоігор, | | касети та компакт-диски (09.3.1); витрати на проявлення плівки та | | друк фотографій (09.4.2) | |--------------------------------------------------------------------| | 09.1.5 |Ремонт аудіотехніки, фотоапаратури й обладнання для | | |обробки інформації (S) | |---------+----------------------------------------------------------| |09.1.5.1 |Ремонт аудіотехніки, фотоапаратури й обладнання для | | |обробки інформації | | |- ремонт аудіовізуального обладнання, фотоапаратури та | | |кіноапаратури, оптичних пристроїв і обладнання для | | |обробки інформації | |--------------------------------------------------------------------| |Цей клас включає: загальну вартість послуг (тобто вартість послуг і | | вартість використаних матеріалів) | | Цей клас не включає: вартість окремих матеріалів з наміром зробити | | ремонт самостійно (09.1.1) (09.1.2) або (09.1.3) | |--------------------------------------------------------------------| | 09.2 |Інші великі прилади довгострокового користування для | | |відпочинку та культурних заходів | |---------+----------------------------------------------------------| | 09.2.1 |Великі прилади довгострокового користування для відпочинку| | |поза домом (D) | |---------+----------------------------------------------------------| |09.2.1.1 |Великі прилади довгострокового користування для відпочинку| | |поза домом | | |- туристичні мікроавтобуси, фургони та трейлери | | |- літаки, легкі літаки та планери, дельтаплани й аеростати| | |- човни, підвісні мотори, паруси, такелаж і палубні | | |механізми | | |- поні та відповідне спорядження (упряж, вуздечки, віжки, | | |сідла тощо) | | |- великогабаритні предмети для ігор і спорту: каное, | | |байдарки, дошки для віндсерфінгу, тренажери, спорядження | | |для морського підводного плавання і автомобілі для | | |картингу | |--------------------------------------------------------------------| | Цей клас включає: оснащення човнів, туристичних мікроавтобусів, | | фургонів тощо | | Цей клас не включає: коней, придбаних як особистий гужовий | | транспорт, та відповідне спорядження до них, (07.1.4); надувні | | човни, плоти та плавальні басейни для відпочинку (09.3.2) | |--------------------------------------------------------------------| | 09.2.2 |Музичні інструменти та великі предмети довгострокового | | |користування для відпочинку в приміщенні (D) | |---------+----------------------------------------------------------| |09.2.2.1 |Музичні інструменти | | |- музичні інструменти всіх розмірів, у тому числі | | |електронні музичні інструменти: піаніно, органи, скрипки, | | |гітари, барабани, труби, кларнети, флейти, акордеони тощо | |---------+----------------------------------------------------------| |09.2.2.2 |Великі предмети довгострокового користування для | | |відпочинку в приміщенні | | |- більярдні столи, столи для настільного тенісу, автомати | | |для пінболу, гральні автомати тощо | |--------------------------------------------------------------------| | Цей клас не включає: іграшки (09.3.1) | |--------------------------------------------------------------------| | 09.2.3 |Обслуговування та ремонт інших великих предметів для | | |відпочинку та культурних заходів (S) | |---------+----------------------------------------------------------| |09.2.3.1 |Обслуговування та ремонт інших великих предметів для | | |відпочинку та культурних заходів | | |- ремонт мікроавтобусів, літаків, човнів, каное, музичних | | |інструментів тощо | |--------------------------------------------------------------------| | Цей клас включає: загальну вартість послуги (тобто витрати як на | | оплату послуг, так і на матеріали); зберігання на зиму човнів, | | мікроавтобусів, фургонів тощо; ангарне обслуговування приватних | | літаків; обслуговування човнів на пристанях | | Цей клас не включає: паливо для транспортних засобів, призначених | | для відпочинку (07.2.2); вартість окремих матеріалів з наміром | |зробити ремонт самостійно (09.2.1) чи (09.2.2); ветеринарні послуги | | (09.3.5) | |--------------------------------------------------------------------| | 09.3 |Інші предмети для відпочинку, садівництво та домашні | | |тварини-улюбленці | |---------+----------------------------------------------------------| | 09.3.1 |Ігри, іграшки та хобі (SD) | |---------+----------------------------------------------------------| |09.3.1.1 |Ігри, іграшки та хобі | | |- гральні карти, настільні ігри, шахи і таке інше | | |- іграшки всіх видів, включаючи ляльки, м'які іграшки, | | |іграшкові автомобілі та потяги, іграшкові двоколісні і | | |триколісні велосипеди, іграшкові будівельні набори, | | |головоломки, пластилін, електронні ігри, маски, маскарадні| | |костюми, жартівні й оригінальні предмети, феєрверки і | | |ракети, гірлянди та ялинкові прикраси | | |- предмети філателії, наприклад: використані та погашені | | |поштові марки, альбоми для марок та інші предмети для | | |колекціонування (монети, медалі, зразки мінералів, тварин | | |і рослин тощо) | | |- інші не включені до будь-яких інших категорій речі і | | |предмети для хобі | |--------------------------------------------------------------------| | Цей клас включає: ігрові приставки до телевізорів; касети і | | компакт-диски з відеоіграми | | Цей клас не включає: предмети для колекціонування, що підпадають | | під категорії витворів мистецтва чи антикваріату (05.1.1); | |непогашені поштові марки (08.1.1); новорічні ялинки (09.3.3); дитячі| | альбоми для вирізання й аплікацій (09.5.1) | |--------------------------------------------------------------------| | 09.3.2 |Знаряддя для спорту, туризму і відпочинку на відкритому | | |повітрі (SD) | |---------+----------------------------------------------------------| |09.3.2.1 |Знаряддя для спорту, туризму і відпочинку на відкритому | | |повітрі | | |- знаряддя для гімнастики, фізкультури та спорт, | | |наприклад, м'ячі, волани, сітки, ракетки, біти, лижі, | | |ключки для гольфа, рапіри, шаблі, шести, гирі, диски, | | |списи, гантелі, еспандери й інше обладнання для тренування| | |тіла (бодібілдингу) | | |- парашути й інше обладнання для стрибків з висоти | | |- вогнепальна зброя і боєприпаси для полювання, спорту й | | |самозахисту | | |- риболовні вудки й інше спорядження для риболовлі | | |- обладнання для ігор на пляжі й на відкритому повітрі, | | |такі як кеглі, крокет, фрісбі, волейбол, а також надувні | | |човни, плоти та плавальні басейни | | |- туристичне спорядження: намети і приналежності, спальні | | |мішки, рюкзаки, надувні матраци і насоси, плитки для | | |кемпінгу, мангали й барбекю | | |- ремонт цих предметів | |--------------------------------------------------------------------| | Цей клас включає: спеціальне спортивне взуття (лижні черевики, | | футбольні бутси, взуття для гольфа й інше подібне взуття, що | | кріпиться до ковзанів, роликів, має шипи, цвяхи тощо); захисні | | спортивні шоломи; інші захисні предмети для занять спортом: | | рятувальні жилети, боксерські рукавички, захисні жилети, захисні | | щитки для ніг, захисні окуляри, пояси, наколінники тощо | | Цей клас не включає: меблі для кемпінгів і садові меблі (05.1.1) | |--------------------------------------------------------------------| | 09.3.3 |Садівництво, рослини та квіти (ND) | |---------+----------------------------------------------------------| |09.3.3.1 |Садівництво, рослини та квіти | | |- живі чи штучні квіти і листя, рослини, кущі, цибулини, | | |клубні, насіння, добрива, | | |- компости, садівничий торф, дерен для газонів, | | |спеціальна земля для посадки декоративних рослин, розсада | | |для садівництва, горщики та кріплення для горщиків | |--------------------------------------------------------------------| |Цей клас включає: живі та штучні новорічні ялинки; плату за доставку| | квітів і рослин | |Цей клас не включає: садові рукавички (03.1.3); послуги з озеленення| | та садівництва (04.4.4) чи (05.6.2); обладнання для садівництва | | (05.5.1); садовий інвентар (05.5.2) | |--------------------------------------------------------------------| | 09.3.4 |Домашні тварини-улюбленці та товари для них (ND) | |---------+----------------------------------------------------------| |09.3.4.1 |Домашні тварини-улюбленці та товари для них | | |- домашні тварини-улюбленці, корм для них, ветеринарні | | |препарати і засоби для догляду за домашніми | | |тваринами-улюбленцями, ошийники, повідки, собача будка, | | |пташині клітки, акваріуми для риб, підстилки для котів | | |тощо | |--------------------------------------------------------------------| |Цей клас не включає: коней і поні (07.4.1) чи (09.2.1), ветеринарні | | послуги (09.3.5) | |--------------------------------------------------------------------| | 09.3.5 |Ветеринарні й інші послуги для домашніх тварин-улюбленців | | |(S) | |---------+----------------------------------------------------------| |09.3.5.1 |Ветеринарні й інші послуги для домашніх | | |тварин-улюбленців | | |- ветеринарні й інші послуги для домашніх | | |тварин-улюбленців: догляд, тимчасове утримання, | | |клеймування та дресура | |---------+----------------------------------------------------------| | 09.4 |Послуги відпочинку та культури | |---------+----------------------------------------------------------| | 09.4.1 |Послуги відпочинку та спорту (S) | |---------+----------------------------------------------------------| |09.4.1.1 |Послуги відпочинку та спорту | | |Послуги, що надаються: | | |- спортивними стадіонами, іподромами, мотодромами, | | |велодромами тощо | | |- ковзанками, майданчиками для гольфа, плавальними | | |басейнами, тенісними кортами, кортами для сквошу і | | |кегельбанами, гімнастичними залами, фітнес-центрами | | |- ярмарковими майданчиками і парками відпочинку | | |- каруселями, гойдалками й іншим знаряддям на дитячих | | |гральних майданчиках | | |- автоматами для пінболу й інші ігри для дорослих, крім | | |азартних ігор | | |- на гірськолижних спусках, гірськолижними підйомниками і | | |таке інше | | |Крім того: | | |- прокат обладнання та приналежностей для спорту й | | |відпочинку: літаків, човнів, коней, лижного чи | | |туристичного обладнання | | |- позашкільні індивідуальні чи групові уроки з ігри у | | |бридж, у шахи, з аеробіки, з танців, музики, катання на | | |ковзанах, лижної їзди, плавання чи з інших видів ігор | | |- послуги провідників у горах, туристичних гідів тощо | | |- послуги з навігаційної допомоги для відпочиваючих на | | |суднах | |--------------------------------------------------------------------| |Цей клас включає: прокат спеціального спортивного взуття: взуття для| | боулінгу, футбольних бутсів, взуття для гольфа, кросівок для бігу, | | лижних черевиків і взуття, з кріпленням з ковзанами, з шипами і | | роликами тощо | | Цей клас не включає: послуги канатного та підйомного транспорту не | | на лижних курортах чи домах відпочинку (07.3.6) | |--------------------------------------------------------------------| | 09.4.2 |Послуги культури (S) | |---------+----------------------------------------------------------| |09.4.2.1 |Кінотеатри, театри, концерти | | |- послуги кінотеатрів, театрів, оперних театрів, | | |концертних залів, мюзик-холів, цирків | | |- звуко-світлові вистави | |---------+----------------------------------------------------------| |09.4.2.2 |Музеї, зоопарки тощо | | |- послуги, що надаються музеями, бібліотеками, картинними | | |галереями, виставковими центрами | | |- послуги, які надаються історичними спорудами, | | |національними парками, зоопарками та ботанічними садами, | | |акваріумами | |---------+----------------------------------------------------------| |09.4.2.3 |Плата за теле- і радіомовлення та прокат обладнання | | |- теле- і радіомовлення, зокрема ліцензійна плата за | | |телевізійне обладнання й абонентська плата за користування| | |телевізійними мережами | | |- прокат обладнання та приналежностей для телеперегляду: | | |телевізорів, відеокасет тощо | |---------+----------------------------------------------------------| |09.4.2.4 |Інші послуги | | |- послуги музикантів, клоунів, приватних артистів | | |- послуги фотографів: проявлення плівки, оброблення | | |знімків, збільшення знімків, художня фотографія, | | |фотографування на весіллях тощо | |---------+----------------------------------------------------------| | 09.4.3 |Азартні ігри (S) | |---------+----------------------------------------------------------| |09.4.3.1 |Азартні ігри | | |- лотереї, плата за обслуговування при участі у | | |букмекерських операціях, грі на тоталізаторі, в казино й | | |інших установах для азартних ігор, гральних автоматах, | | |залах для бінго, моментальних лотереях, поштових лотереях | | |тощо (плата за послуги визначається як різниця між сумою, | | |сплаченою за лотерейні квитки чи в якості ставки, і сумою,| | |яка була виплачена як винагорода переможцям) | |---------+----------------------------------------------------------| | 09.5 |Газети, книжки та канцелярські товари | |---------+----------------------------------------------------------| | 09.5.1 |Книжки (SD) | |---------+----------------------------------------------------------| |09.5.1.1 |Книжки | | |- книжки, у тому числі атласи, словники, енциклопедії, | | |підручники, путівники та нотні збірники музичних творів | |--------------------------------------------------------------------| |Цей клас включає: дитячі альбоми для аплікацій і вирізання, послуги | | з переплетення книжок | | Цей клас не включає: альбоми для марок (09.3.1) | |--------------------------------------------------------------------| | 09.5.2 |Газети та періодичні видання (ND) | |---------+----------------------------------------------------------| |09.5.2.1 |Газети та періодичні видання | | |- газети, журнали й інші періодичні видання | |---------+----------------------------------------------------------| | 09.5.3 |Різна друкована продукція (ND) | |---------+----------------------------------------------------------| |09.5.3.1 |Різна друкована продукція | | |- каталоги і рекламні матеріали | | |- плакати, вітальні та візитні картки, картки для | | |оголошень і повідомлень, поштові листівки чисті чи з | | |зображеннями, календарі | | |- карти доріг, географічні карти та глобуси | |--------------------------------------------------------------------| | Цей клас не включає: поштові листівки з поштовою маркою і конверти | | авіапошти (08.1.1); альбоми для марок (09.3.1) | |--------------------------------------------------------------------| | 09.5.4 |Канцелярські товари та приладдя для малювання (ND) | |---------+----------------------------------------------------------| |09.5.4.1 |Канцелярські товари та приладдя для малювання | | |- блокноти, конверти, облікові книжки, записні книжки, | | |щоденники тощо | | |- ручки, олівці, автоматичні ручки, кулькові ручки, | | |пір'яні ручки, чорнила, чорнильниці, гумки, машинки для | | |застругування олівців тощо | | |- трафарети, копіювальний папір, стрічка для друкарських | | |машинок, штемпельні подушки, коригувальні рідини тощо | | |- дироколи, канцелярські ножі, канцелярські ножиці, | | |канцелярські клеї, степлери і скоби для них, скріпки для | | |паперу, кнопки тощо | | |- приладдя для креслення і малювання: полотно, папір, | | |картон, фарби, олівці, пастелі та пензлі | |--------------------------------------------------------------------| | Цей клас включає: предмети, що використовуються у навчальному | | процесі: підручники, зошити, приладдя для креслення, грифельні | | дошки, крейда і пенали | | Цей клас не включає: кишенькові калькулятори (09.1.3) | |--------------------------------------------------------------------| | 09.6 |Туристичні послуги | |---------+----------------------------------------------------------| | 09.6.1 |Туристичні послуги (S) | |---------+----------------------------------------------------------| |09.6.1.1 |Туристичні послуги | | |- комплексний відпочинок чи тури, які передбачають проїзд,| | |харчування, екскурсійне обслуговування, проживання у | | |готелях, на базах відпочинку, у будинках відпочинку, | | |молодіжних турбазах, дитячих таборах тощо | |--------------------------------------------------------------------| | Цей клас включає: екскурсії на частину чи на весь день, | | паломництва | | Цей клас не включає: послуги, пов'язані з тимчасовим проживанням | | (11.2.1) | |--------------------------------------------------------------------| | 10 |ОСВІТА | |---------+----------------------------------------------------------| | |Розподіл освітніх послуг базується на рівневих категоріях | | |Міжнародної стандартної класифікації освіти (МСКО, версія | | |1997 р.), розробленої Організацією ООН з питань освіти, | | |науки і культури (ЮНЕСКО). | | |Цей розділ включає освітні послуги, отримання дистанційної| | |освіти. | | |Цей розділ не включає витрати на навчальні посібники, | | |наприклад, підручники (09.5.1) і канцелярське приладдя | | |(09.5.4); на допоміжні послуги в освіті, наприклад, | | |медичні послуги (06), транспортні послуги (07.3), послуги | | |з харчування (11.1.2) та забезпечення житлом (11.2.1) | |---------+----------------------------------------------------------| | 10.1 |Дошкільна та початкова освіта | |---------+----------------------------------------------------------| | 10.1.1 |Дошкільна та початкова освіта (S) | |---------+----------------------------------------------------------| |10.1.1.1 |Дошкільна та початкова освіта | | |- нульовий і перший рівень МСКО-97: дошкільна освіта | | |і початкова школа | |--------------------------------------------------------------------| |Цей клас включає: програми з ліквідації неграмотності для тих учнів,| | які за віком занадто дорослі для початкової школи | |--------------------------------------------------------------------| | 10.2 |Середня освіта | |---------+----------------------------------------------------------| | 10.2.1 |Середня освіта (S) | |---------+----------------------------------------------------------| |10.2.1.1 |Середня освіта | | |- другий і третій рівень МСКО-97: базова середня та повна | | |середня освіта | |--------------------------------------------------------------------| | Цей клас включає: позашкільну середню освіту для дорослих і молоді | |--------------------------------------------------------------------| | 10.3 |Професійно-технічна освіта | |---------+----------------------------------------------------------| | 10.3.1 |Професійно-технічна освіта (S) | |---------+----------------------------------------------------------| |10.3.1.1 |Професійно-технічна освіта | | |- четвертий рівень МСКО-97: професійно-технічна освіта | |--------------------------------------------------------------------| | Цей клас включає: позашкільну професійно-технічну освіту для | | дорослих і молоді | |--------------------------------------------------------------------| | 10.4 |Вища освіта | |---------+----------------------------------------------------------| | 10.4.1 |Вища освіта (S) | |---------+----------------------------------------------------------| |10.4.1.1 |Вища освіта | | |- п'ятий і шостий рівень МСКО-97: перший і другий етапи | | |вищої освіті | |---------+----------------------------------------------------------| | 10.5 |Освіта, що не визначається за рівнями | |---------+----------------------------------------------------------| | 10.5.1 |Освіта, що не визначається за рівнями (S) | |---------+----------------------------------------------------------| |10.5.1.1 |Освіта, що не визначається за рівнями | | |- освітні програми, зазвичай для дорослих, які не | | |потребують будь-якого спеціального попереднього навчання, | | |зокрема, програми професійної підготовки і культурного | | |розвитку | |--------------------------------------------------------------------| | Цей клас не включає: курси водіїв (07.2.4), заняття, пов'язані з | | відпочинком чи спортом, наприклад, уроки музики, заняття у | | спортивних секціях тощо (09.4.1) | |--------------------------------------------------------------------| | 11 |РЕСТОРАНИ ТА ГОТЕЛІ | |---------+----------------------------------------------------------| | 11.1 |Харчування поза домом | |---------+----------------------------------------------------------| | 11.1.1 |Ресторани, кафе тощо (S) | |---------+----------------------------------------------------------| |11.1.1.1 |Ресторани | | |- послуги з харчування (страви, закуски, напої, включаючи | | |прохолоджувальні), що надаються ресторанами | |---------+----------------------------------------------------------| |11.1.1.2 |Кафе, бари тощо | | |Послуги з харчування (страви, напої, включаючи | | |прохолоджувальні, алкогольні напої), що надаються кафе, | | |буфетами, барами, чайними та іншими закладами | | |ресторанного господарства, а також: | | |- у місцях, де надаються послуги з відпочинку та | | |реабілітації, культурні та спортивні послуги: у театрах, | | |кінотеатрах, стадіонах, плавальних басейнах, спортивних | | |комплексах, музеях, художніх галереях тощо | | |- у громадському транспорті (туристських автобусах, | | |потягах, пароплавах, літаках), за виключенням тих | | |випадків, коли вартість харчування включена до вартості | | |проїзду (наприклад, харчування в літаках) | | |- у місцях, де проводяться розважальні заходи: у кабаре, | | |нічних клубах, у танцювальних закладах з барами тощо, якщо| | |під час розважальних заходів пригощають напоями | | |Ця категорія включає також: | | |- продаж продуктів харчування та напоїв закладами | | |ресторанного господарства, вуличними продавцями тощо для | | |споживання на місці, включаючи готові для споживання | | |страви й напої | | |- продаж готових страв ресторанами "на винос" | | |- продаж готових страв закладами ресторанного | | |господарства, які замовник забирає сам або які | | |доставляються замовникові додому | |--------------------------------------------------------------------| | Цей клас включає: чайові | | Цей клас не включає: купівлю тютюнових виробів (02.2.1), телефонні | | розмови (08.3.1) | |--------------------------------------------------------------------| | 11.1.2 |Їдальні (S) | |---------+----------------------------------------------------------| |11.1.2.1 |Їдальні | | |- послуги з харчування, що надаються їдальнями на | | |підприємствах, в організаціях, школах, університетах та | | |інших закладах | |--------------------------------------------------------------------| |Цей клас включає: їдальні в університетах, військові кухні-їдальні й| | офіцерські їдальні | | Цей клас не включає: харчування та напої в лікарні для стаціонарних| | хворих (06.3.1) | |--------------------------------------------------------------------| | 11.2 |Послуги, пов'язані з тимчасовим проживанням | |---------+----------------------------------------------------------| | 11.2.1 |Послуги, пов'язані з тимчасовим проживанням (S) | |---------+----------------------------------------------------------| |11.2.1.1 |Послуги, пов'язані з тимчасовим проживанням | | |Надання послуг з тимчасового проживання: | | |- у готелях, пансіонатах, мотелях і готелях із системою | | |"помешкання на ніч і сніданок" | | |- на базах відпочинку і будинках відпочинку, кемпінгах і | | |стоянках фургонів, молодіжних турбазах і гірськолижних | | |базах | | |- гуртожитками університетів та інших навчальних закладів | | |- у громадському транспорті (потяги, пароплави тощо), якщо| | |вони сплачуються окремо | | |- у гуртожитках для осіб, які мешкають там тимчасово | | |(молоді працівники, сезонні працівники, | | |робітники-мігранти, іммігранти тощо) | |--------------------------------------------------------------------| | Цей клас включає: чайові, послуги носильників | | Цей клас не включає: плату, яка сплачується домогосподарствами, за | |кімнату в готелі, пансіонаті чи гуртожитку в якості постійного місця| | проживання (04.1.1); плату, яку домогосподарства вносять як за | | додаткове житло протягом тривалого періоду перебування (04.1.2); | |комплексний відпочинок чи тури, які передбачають проїзд, харчування,| | екскурсійне обслуговування, проживання у готелях, на базах | | відпочинку, у будинках відпочинку, молодіжних турбазах, дитячих | | таборах тощо (09.6.1); оплату телефонних розмов (08.3.1); послуги | | ресторанного господарства в таких закладах, крім сніданку чи інших | |страв, включених у ціну за проживання (11.1.1); плату за проживання | | у притулках, будинках для осіб похилого віку чи недієздатних осіб | | (12.4.1) | |--------------------------------------------------------------------| | 12 |РІЗНІ ТОВАРИ ТА ПОСЛУГИ | |---------+----------------------------------------------------------| | 12.1 |Особистий догляд | |---------+----------------------------------------------------------| | 12.1.1 |Перукарні та заклади по особистому догляду (S) | |---------+----------------------------------------------------------| |12.1.1.1 |Перукарні та заклади по особистому догляду | | |- послуги перукарень, перукарів, салонів краси, майстрів | | |з манікюру та педикюру, турецьких бань, саун, соляріїв, | | |масажу, що не має лікувального призначення тощо | |--------------------------------------------------------------------| | Цей клас включає: догляд за тілом, депіляцію тощо | | Цей клас не включає: мінеральні ванни (06.2.3 чи 06.3.1); | | фітнес-центри (09.4.1) | |--------------------------------------------------------------------| | 12.1.2 |Електричні прилади для особистого догляду (D) | |---------+----------------------------------------------------------| |12.1.2.1 |Електричні прилади для особистого догляду | | |- електричні прилади: електричні бритви і машинки для | | |підстригання волосся, фени для сушки волосся, щипці для | | |завивки волосся і гребінці, лампи для засмаги, вібратори, | | |електричні зубні щітки й інші електричні прилади для | | |догляду за зубами тощо | | |- ремонт цих приладів | |---------+----------------------------------------------------------| | 12.1.3 |Інші прилади та товари для особистого догляду (ND) | |---------+----------------------------------------------------------| |12.1.3.1 |Інші прилади та товари для особистого догляду | | |- неелектричні прилади: неелектричні бритви та машинки | | |для підстригання волосся, а також леза для них; ножиці, | | |пилки для нігтів, гребінці, помазки для гоління, щітки | | |для волосся, зубні щітки, шпильки для волосся, бігуді, | | |напільні ваги для особистого користування, ваги для | | |немовлят тощо | | |- предмети особистої гігієни: туалетне мило, медичне мило,| | |олія та молочко для очищення, крем і піна для гоління, | | |зубна паста тощо | | |- косметичні засоби, парфуми та дезодоранти: губна помада,| | |лак для нігтів, макіяж і засоби для зняття макіяжу | | |(включаючи компактні пудри, щітки і пуховки), лаки і | | |лосьйони для волосся, засоби для використання до і після | | |гоління, засоби для засмаги, депілятори волосся, парфуми | | |і туалетна вода, дезодоранти та предмети для ванни | | |- інші предмети: туалетний папір, паперові носові | | |хусточки, паперові рушники, гігієнічні жіночі прокладки, | | |вата, ватні тампони, дитячі підгузки | |--------------------------------------------------------------------| | Цей клас не включає: дитячі підгузки з тканини (03.1.2); носові | | хусточки з тканини (03.1.3) | |--------------------------------------------------------------------| | 12.2 |Проституція | |---------+----------------------------------------------------------| | 12.2.1 |Проституція (S) | |---------+----------------------------------------------------------| |12.2.1.1 |Проституція | | |- послуги, що надаються повіями і таке інше | |---------+----------------------------------------------------------| | 12.3 |Особисті речі, не віднесені до інших категорій | |---------+----------------------------------------------------------| | 12.3.1 |Ювелірні вироби, годинники (D) | |---------+----------------------------------------------------------| |12.3.1.1 |Ювелірні вироби, годинники | | |- коштовне каміння та метали, ювелірні вироби, виготовлені| | |з такого каміння та металів, включаючи ювелірні вироби, що| | |прикріплюються до одягу, запонки і шпильки для краваток; | | |- годинники, в тому числі наручні, секундоміри, | | |будильники; | | |- ремонт цих предметів | |--------------------------------------------------------------------| | Цей клас включає: дорожні будильники | | Цей клас не включає: прикраси (05.1.1) чи (05.4.1); радіогодинники | | (09.1.1); дорогоцінне каміння і метал, а також ювелірні вироби з | | них, придбані насамперед з метою грошових інвестицій (накопичення | | капіталу) | |--------------------------------------------------------------------| | 12.3.2 |Інші особисті речі (SD) | |---------+----------------------------------------------------------| |12.3.2.1 |Товари для подорожей | | |- чемодани, валізи, саквояжі, дорожні сумки, аташе-кейси, | | |ранці, ручні сумки, портмоне, гаманці тощо | | |- ремонт цих речей | |---------+----------------------------------------------------------| |12.3.2.2 |Інші особисті речі | | |- вироби для курців: люльки, запальнички, портсигари, ножі| | |для обрізання сигар тощо | | |- предмети для немовлят: переносні коляски, складні | | |стільці на колесах, переносні ліжка, шезлонги, ліжка та | | |сидіння для автомобіля, пристосування для носіння малюка | | |тощо | | |- різноманітні речі особистого користування; сонцезахисні | | |окуляри, ціпки і тростини, парасольки від дощу і сонця, | | |віяла, кільця для ключів тощо | | |- ритуальні предмети, наприклад, урни, труни і надгробні | | |пам'ятники | | |- ремонт цих речей | |--------------------------------------------------------------------| | Цей клас включає: настінні термометри й барометри | | Цей клас не включає: дитячі меблі (05.1.1); господарчі сумки | | (05.2.1); пляшечки для дитячого харчування (05.4.1); пенали для | | письмового приладдя (09.5.4) | |--------------------------------------------------------------------| | 12.4 |Соціальний захист | | |Поняття соціального захисту в контексті цієї класифікації | | |охоплює допомогу й підтримку, яка надається таким | | |категоріям громадян: особам похилого віку, інвалідам, | | |постраждалим від професійних травм і захворювань, особам, | | |які втратили годувальника (овдовілі особи), безробітним | | |та іншим (незаможним, безпритульним, малозабезпеченим, | | |іммігрантам, біженцям, алкоголікам і наркоманам тощо). | | |Це поняття також охоплює послуги соціального захисту, що | | |надаються сім'ям і дітям | |---------+----------------------------------------------------------| | 12.4.1 |Послуги соціального захисту (S) | |---------+----------------------------------------------------------| |12.4.1.1 |Послуги соціального захисту | | |Домогосподарства зазвичай повністю або частково оплачують | | |послуги соціального захисту, що надаються особам похилого | | |віку, інвалідам і сім'ям. Більш конкретно цей клас включає| | |плату домогосподарств за такі послуги: | | |- утримання в будинках осіб похилого віку, будинках для | | |інвалідів, реабілітаційних центрах, що забезпечують | | |довготривале утримання пацієнтів, а не медичну допомогу і | | |реабілітаційне лікування, спеціалізовані школи-інтернати, | | |де головною метою є допомога учням у подоланні | | |інвалідності; | | |- послуги з прибирання житла, приготування їжі, догляду | | |протягом дня в денних стаціонарах і вдома, а також догляду| | |за особами похилого віку й інвалідами у вихідні та | | |святкові дні; | | |- консультації, улагодження конфліктів, послуги сім'ям, | | |пов'язані з оформленням опікунства й усиновлення | |---------+----------------------------------------------------------| |12.4.1.2 |Дитячі садочки, няні | | |- послуги годувальниць, нянь, дитячих майданчиків, дитячих| | |садочків та інших служб по догляду за дітьми | |---------+----------------------------------------------------------| | 12.5 |Страхування | | |Плата за страхові послуги класифікується за видом | | |страхування, а саме: страхування життя й інші види | | |страхування (тобто страхування житла, здоров'я, транспорту| | |тощо). Плата за послуги з комплексного страхування не | | |класифікується окремо. У разі такого страхування плата за | | |послугу, яку не можна розподілити між різними видами | | |ризиків, класифікується за витратами на основний | | |ризик. | | |12.5.1. (Страхування життя, яке не застосовується в | | |обстеженні умов життя домогосподарств) | |---------+----------------------------------------------------------| | 12.5.2 |Страхування житла (S) | |---------+----------------------------------------------------------| |12.5.2.1 |Страхування житла | | |- витрати, які вносять мешканці-власники житла і | | |мешканці-орендарі житла за страхування від пожежі, | | |крадіжки, затоплення майна тощо | |--------------------------------------------------------------------| |Цей клас не включає: плату за страхування нерухомості, яку зазвичай | | вносять мешканці-власники житла як володарі нерухомості (проміжне | | споживання) | |--------------------------------------------------------------------| | 12.5.3 |Страхування здоров'я (S) | |---------+----------------------------------------------------------| |12.5.3.1 |Страхування здоров'я | | |- плата за страхування на випадок хвороби та нещасних | | |випадків | |---------+----------------------------------------------------------| | 12.5.4 |Страхування особистого транспорту (S) | |---------+----------------------------------------------------------| |12.5.4.1 |Страхування особистого транспорту | | |- витрати на страхування особистого транспортного засобу | | |- плата за страхування під час подорожі та страхування | | |багажу | |---------+----------------------------------------------------------| | 12.5.5 |Інші види страхування (S) | |---------+----------------------------------------------------------| |12.5.5.1 |Інші види страхування | | |- плата за інші види страхування, наприклад, пов'язані з | | |дотриманням громадської відповідальності за нанесення | | |травми чи шкоди третім особам чи їхньому майну | |--------------------------------------------------------------------| |Цей клас не включає: громадську відповідальність при нанесенні шкоди| | третім особам або їх майну, яка виникла при користуванні їх | | особистим транспортним засобом (12.5.4) | |--------------------------------------------------------------------| | 12.6 |Фінансові послуги | | |12.6.1. (FISIM: Послуги з фінансового посередництва, які | | |розраховуються опосередковано. Не застосовується в | | |обстеженні умов життя домогосподарств | |---------+----------------------------------------------------------| | 12.6.2. |Фінансові послуги (S) | |---------+----------------------------------------------------------| |12.6.2.1 |Фінансові послуги | | |- фактична плата за фінансові послуги банків, поштових | | |відділень, ощадних банків, пунктів обміну валют і | | |подібних фінансових закладів | | |- збори та плата за послуги брокерів, консультантів з | | |інвестиційних, податкових питань тощо; | | |- адміністративна плата за послуги приватних пенсійних | | |фондів і таке подібне | |---------+----------------------------------------------------------| | 12.7 |Інші послуги | |---------+----------------------------------------------------------| | 12.7.1 |Інші послуги (S) | |---------+----------------------------------------------------------| |12.7.1.1 |Інші послуги | | |- збори за послуги юридичних контор, агенцій з | | |працевлаштування тощо | | |- плата за ритуальні й інші похоронні послуги | | |- плата за послуги агенцій нерухомості, агентів з | | |нерухомості, агентів з оренди житла, працівників | | |аукціонів, продавців та інших посередників | | |- плата за фотокопії й інші види відтворення документів | | |- плата за видання свідоцтв про народження, шлюб чи смерть| | |- плата за оголошення і рекламу в газетах | | |- плата за послуги графологів, астрологів, приватних | | |детективів, особистих охоронців, шлюбних агенцій та | | |шлюбних консультантів, громадських службовців, різних | | |громадських місць (кімнат відпочинку, туалетів, | | |роздягалень) тощо | |--------------------------------------------------------------------| |Функції 13 (Витрати на індивідуальне споживання послуг некомерційних| |організацій, що обслуговують домашні господарства) та 14 (витрати на| | індивідуальне споживання послуг сектору загальнодержавного | | управління) не застосовуються в обстеженні умов життя | | домогосподарств | ----------------------------------------------------------------------

Додаток

НОМЕНКЛАТУРА
споживчих товарів та послуг для обстеження
умов життя домогосподарств

------------------------------------------------------------------ | Код КІСЦ | Назва позицій номенклатури | СКП | |-------------------| | | | Клас |Тип|Катего- | | | | | | рія | | | |------+---+--------+-----------------------------+--------------| |01.1.1| ND| | | | | |------+---+--------+-----------------------------+--------+-----| | | |01.1.1.1| | | | |------+---+--------+-----------------------------+--------+-----| | | | |Рис шліфований |15.61.40|15.6 | |------+---+--------+-----------------------------+--------+-----| | | | |Сухі сніданки з рису, а також|15.61.33|15.6 | | | | |рис з додаванням м'яса, риби,| | | | | | |овочів тощо | | | |------+---+--------+-----------------------------+--------+-----| | | |01.1.1.2| | | | |------+---+--------+-----------------------------+--------+-----| | | | |Хліб пшеничний |15.81.11|15.8 | |------+---+--------+-----------------------------+--------+-----| | | | |Хліб житній та |15.81.11|15.8 | | | | |житньо-пшеничний | | | |------+---+--------+-----------------------------+--------+-----| | | | |Бубличні вироби (бублики, |15.82.13|15.8 | | | | |сушка, соломка та інші) | | | |------+---+--------+-----------------------------+--------+-----| | | | |Сухарні вироби (сухарі, |15.82.11|15.8 | | | | |грінки, сухарі панірувальні, | | | | | | |хрусткі хлібці та інші) | | | |------+---+--------+-----------------------------+--------+-----| | | | |Галети, сухе печиво й інші |15.82.12|15.8 | | | | |нездобні хлібобулочні вироби | | | |------+---+--------+-----------------------------+--------+-----| | | | |Хлібобулочні вироби дієтичні |15.81.11|15.8 | | | | |та діабетичні | | | |------+---+--------+-----------------------------+--------+-----| | | |01.1.1.3| | | | |------+---+--------+-----------------------------+--------+-----| | | | |Вермішель |15.85.11|15.8 | |------+---+--------+-----------------------------+--------+-----| | | | |Локшина, ріжки (зірочки та |15.85.11|15.8 | | | | |інше), макарони та інші | | | | | | |макаронні вироби | | | |------+---+--------+-----------------------------+--------+-----| | | | |Пельмені, вареники, равіолі |15.85.12|15.8 | | | | |та інші макаронні вироби з | | | | | | |різною начинкою | | | |------+---+--------+-----------------------------+--------+-----| | | |01.1.1.4| | | | |------+---+--------+-----------------------------+--------+-----| | | | |Торти |15.81.12|15.8 | |------+---+--------+-----------------------------+--------+-----| | | | |Тістечка |15.81.12|15.8 | |------+---+--------+-----------------------------+--------+-----| | | | |Вафлі |15.82.12|15.8 | |------+---+--------+-----------------------------+--------+-----| | | | |Пряники, печиво |15.82.12|15.8 | |------+---+--------+-----------------------------+--------+-----| | | | |Булочки, кренделі, рогалики, |15.82.12|15.8 | | | | |паски й інші здобні вироби | | | |------+---+--------+-----------------------------+--------+-----| | | | |Пироги, пиріжки з різними |15.81.12|15.8 | | | | |начинками (крім пиріжків з | | | | | | |м'ясом та рибою), пончики, | | | | | | |кондитерські вироби з борошна| | | | | | |інші, піца | | | |------+---+--------+-----------------------------+--------+-----| | | |01.1.1.5| | | | |------+---+--------+-----------------------------+--------+-----| | | | |Борошно пшеничне |15.61.21|15.6 | |------+---+--------+-----------------------------+--------+-----| | | | |Борошно житнє, |15.61.22|15.6 | | | | |житньо-пшеничне | | | |------+---+--------+-----------------------------+--------+-----| | | | |Крупи манні |15.61.31|15.6 | |------+---+--------+-----------------------------+--------+-----| | | | |Крупи гречані |15.61.32|15.6 | |------+---+--------+-----------------------------+--------+-----| | | | |Крупи вівсяні |15.61.32|15.6 | |------+---+--------+-----------------------------+--------+-----| | | | |Крупи перлові |15.61.32|15.6 | |------+---+--------+-----------------------------+--------+-----| | | | |Крупи ячні |15.61.32|15.6 | |------+---+--------+-----------------------------+--------+-----| | | | |Пшоно |15.61.32|15.6 | |------+---+--------+-----------------------------+--------+-----| | | | |Інші крупи |15.61.32|15.6 | |------+---+--------+-----------------------------+--------+-----| | | | |Сухі сніданки з круп, |15.61.33|15.6 | | | | |включаючи мюслі | | | |------+---+--------+-----------------------------+--------+-----| | | | |Харчові концентрати страв із |15.89.14|15.8 | | | | |рису, гречаних, вівсяних і | | | | | | |перлових круп тощо | | | |------+---+--------+-----------------------------+--------+-----| | | | |Крохмаль (картопляний, |15.62.22|15.6 | | | | |кукурудзяний тощо) | | | |------+---+--------+-----------------------------+--------+-----| | | | |Вівсяні дієтичні продукти |15.88.10|15.8 | | | | |(геркулес, екстра) | | | |------+---+--------+-----------------------------+--------+-----| | | | |Легка кукурудза, кукурудзяні |15.61.33|15.6 | | | | |палички і | | | |------+---+--------+-----------------------------+--------+-----| | | | |Тісто всіх видів |15.61.23|15.6 | |------+---+--------+-----------------------------+--------+-----| | | | |Суміші для приготування |15.61.24|15.6 | | | | |млинців, оладок, та інших | | | | | | |хлібобулочних виробів | | | |------+---+--------+-----------------------------+--------+-----| | | | |Суміші для приготування |15.61.24|15.6 | | | | |тортів, кексів тощо | | | |------+---+--------+-----------------------------+--------+-----| | | | |Злакові культури у зерні |01.11.11|01.1 | |------+---+--------+-----------------------------+--------+-----| |01.1.2| ND| | | | | |------+---+--------+-----------------------------+--------+-----| | | |01.1.2.1| | | | |------+---+--------+-----------------------------+--------+-----| | | | |Яловичина й телятина свіжа чи|15.11.11|15.1 | | | | |охолоджена | | | |------+---+--------+-----------------------------+--------+-----| | | | |Яловичина й телятина |15.11.12|15.1 | | | | |заморожена | | | |------+---+--------+-----------------------------+--------+-----| | | | |Вирізка, антрекот яловичі |15.11.11|15.1 | |------+---+--------+-----------------------------+--------+-----| | | | |Натуральні напівфабрикати з |15.11.11|15.1 | | | | |яловичини та телятини (стейк,| | | | | | |гуляш тощо) | | | |------+---+--------+-----------------------------+--------+-----| | | | |Набори яловичі та телячі з |15.11.11|15.1 | | | | |кістками для супів і рагу | | | |------+---+--------+-----------------------------+--------+-----| | | |01.1.2.2| | | | |------+---+--------+-----------------------------+--------+-----| | | | |Свинина свіжа чи охолоджена |15.11.13|15.1 | |------+---+--------+-----------------------------+--------+-----| | | | |Свинина заморожена |15.11.14|15.1 | |------+---+--------+-----------------------------+--------+-----| | | | |Вирізка, антрекот свинячі |15.11.13|15.1 | |------+---+--------+-----------------------------+--------+-----| | | | |Натуральні напівфабрикати зі |15.11.13|15.1 | | | | |свинини (шашлик, шніцель | | | | | | |тощо) | | | |------+---+--------+-----------------------------+--------+-----| | | | |Набори із свинини з кістками |15.11.14|15.1 | | | | |для супів і рагу | | | |------+---+--------+-----------------------------+--------+-----| | | |01.1.2.3| | | | |------+---+--------+-----------------------------+--------+-----| | | | |Баранина свіжа чи охолоджена |15.11.15|15.1 | |------+---+--------+-----------------------------+--------+-----| | | | |Баранина заморожена |15.11.16|15.1 | |------+---+--------+-----------------------------+--------+-----| | | | |Козлятина свіжа, охолоджена |15.11.17|15.1 | | | | |чи морожена | | | |------+---+--------+-----------------------------+--------+-----| | | |01.1.2.4| | | | |------+---+--------+-----------------------------+--------+-----| | | | |М'ясо птиці (тушка) свіже чи |15.12.11|15.1 | | | | |охолоджене | | | |------+---+--------+-----------------------------+--------+-----| | | | |М'ясо птиці (тушка) |15.12.12|15.1 | | | | |заморожене | | | |------+---+--------+-----------------------------+--------+-----| | | | |Окремі порційні частини |15.12.11|15.1 | | | | |(філе, стегна, крильця тощо) | | | | | | |свіжі, охолоджені, морожені | | | |------+---+--------+-----------------------------+--------+-----| | | | |Натуральні напівфабрикати з |15.12.11|15.1 | | | | |м'яса птиці | | | |------+---+--------+-----------------------------+--------+-----| | | | |Набори для супів і рагу з |15.12.12|15.1 | | | | |птиці з кістками | | | |------+---+--------+-----------------------------+--------+-----| | | |01.1.2.5| | | | |------+---+--------+-----------------------------+--------+-----| | | | |Ковбаса варена |15.13.12|15.1 | |------+---+--------+-----------------------------+--------+-----| | | | |Ковбаса напівкопчена, |15.13.12|15.1 | | | | |варено-копчена | | | |------+---+--------+-----------------------------+--------+-----| | | | |Ковбаса сирокопчена, |15.13.12|15.1 | | | | |сиров'ялена | | | |------+---+--------+-----------------------------+--------+-----| | | | |Ковбаси ліверні та кров'яні |15.13.12|15.1 | |------+---+--------+-----------------------------+--------+-----| | | | |Ковбаса домашня |15.13.12|15.1 | |------+---+--------+-----------------------------+--------+-----| | | | |Сосиски, сардельки |15.13.12|15.1 | |------+---+--------+-----------------------------+--------+-----| | | | |Шинка, рулет, окорок |15.13.11|15.1 | |------+---+--------+-----------------------------+--------+-----| | | | |Балик, бекон, філей |15.13.11|15.1 | |------+---+--------+-----------------------------+--------+-----| | | | |Грудинка, корейка |15.13.11|15.1 | |------+---+--------+-----------------------------+--------+-----| | | | |Буженина, карбонат, шийка |15.13.11|15.1 | |------+---+--------+-----------------------------+--------+-----| | | | |Свинячі ребра копчені |15.13.11|15.1 | |------+---+--------+-----------------------------+--------+-----| | | | |Субпродукти яловичі: печінка,|15.11.19|15.1 | | | | |язик, серце | | | |------+---+--------+-----------------------------+--------+-----| | | | |Легені, м'ясо-кістковий хвіст|15.11.19|15.1 | | | | |та інші субпродукти яловичі | | | |------+---+--------+-----------------------------+--------+-----| | | | |Субпродукти свинячі: печінка,|15.11.19|15.1 | | | | |язик, серце | | | |------+---+--------+-----------------------------+--------+-----| | | | |Голови та інші свинячі |15.11.19|15.1 | | | | |субпродукти | | | |------+---+--------+-----------------------------+--------+-----| | | | |Субпродукти пташині (шийки, |15.11.19|15.1 | | | | |серце, печінка, шлунки й інші| | | | | | |субпродукти) | | | |------+---+--------+-----------------------------+--------+-----| | | |01.1.2.6| | | | |------+---+--------+-----------------------------+--------+-----| | | | |Консерви м'ясні з різних |15.13.12|15.1 | | | | |видів м'яса і птиці, | | | | | | |субпродуктів | | | |------+---+--------+-----------------------------+--------+-----| | | | |Консерви м'ясо-рослинні (з |15.13.12|15.1 | | | | |круп і бобових, картоплі й | | | | | | |овочів з м'ясом) | | | |------+---+--------+-----------------------------+--------+-----| | | | |Котлети |15.13.12|15.1 | |------+---+--------+-----------------------------+--------+-----| | | | |М'ясний фарш |15.13.12|15.1 | |------+---+--------+-----------------------------+--------+-----| | | | |Інші продукти з м'яса, крім |15.13.12|15.1 | | | | |пельменів (пиріжки з м'ясом, | | | | | | |голубці та м'ясні страви, | | | | | | |вироби з м'яса, | | | | | | |напівфабрикати інші) | | | |------+---+--------+-----------------------------+--------+-----| | | | |Паштети, холодці, сальтисони |15.13.12|15.1 | |------+---+--------+-----------------------------+--------+-----| | | |01.1.2.7| | | | |------+---+--------+-----------------------------+--------+-----| | | | |Інші види свіжого, |15.12.13|15.1 | | | | |охолодженого чи мороженого | | | | | | |їстівного м'яса домашніх | | | | | | |тварин | | | |------+---+--------+-----------------------------+--------+-----| | | | |М'ясо дичини (зайці, кабани |15.12.14|15.1 | | | | |тощо) та дикої птиці | | | | | | |(куріпок, перепелиць, рябчика| | | | | | |тощо) | | | |------+---+--------+-----------------------------+--------+-----| |01.1.3| ND| | | | | |------+---+--------+-----------------------------+--------+-----| | | |01.1.3.1| | | | |------+---+--------+-----------------------------+--------+-----| | | | |Риба жива (короп, сазан, |05.00.11|05.0 | | | | |щука, скумбрія, мінтай, хек | | | | | | |тощо) | | | |------+---+--------+-----------------------------+--------+-----| | | | |Риба свіжа й охолоджена |05.00.12|05.0 | |------+---+--------+-----------------------------+--------+-----| | | | |Риба, філе рибне заморожені |15.20.12|15.2 | |------+---+--------+-----------------------------+--------+-----| | | | |Філе риби та риба розібрана |15.20.11|15.2 | | | | |інша | | | |------+---+--------+-----------------------------+--------+-----| | | |01.1.3.2| | | | |------+---+--------+-----------------------------+--------+-----| | | | |Ракоподібні (омари, лангусти,|05.00.21|05.0 | | | | |річні раки, краби, креветки | | | | | | |тощо) свіжі й охолоджені | | | |------+---+--------+-----------------------------+--------+-----| | | | |Устриці свіжі й охолоджені |05.00.22|05.0 | |------+---+--------+-----------------------------+--------+-----| | | | |Безхребетні водяні інші |05.00.23|05.0 | | | | |(мідії, кальмари, равлики, | | | | | | |жаби, молюски тощо) свіжі й | | | | | | |охолоджені | | | |------+---+--------+-----------------------------+--------+-----| | | | |Морепродукти заморожені |15.20.15|15.2 | |------+---+--------+-----------------------------+--------+-----| | | |01.1.3.3| | | | |------+---+--------+-----------------------------+--------+-----| | | | |Оселедці солоні та копчені |15.20.13|15.2 | |------+---+--------+-----------------------------+--------+-----| | | | |Кілька солона та копчена |15.20.13|15.2 | |------+---+--------+-----------------------------+--------+-----| | | | |Мойва солона та копчена |15.20.13|15.2 | |------+---+--------+-----------------------------+--------+-----| | | | |Скумбрія, ставрида, горбуша й|15.20.13|15.2 | | | | |інші види солоної та копченої| | | | | | |риби | | | |------+---+--------+-----------------------------+--------+-----| | | | |Риба в'ялена |15.20.13|15.2 | |------+---+--------+-----------------------------+--------+-----| | | | |Риба сушена |15.20.13|15.2 | |------+---+--------+-----------------------------+--------+-----| | | | |Морепродукти сушені, солоні |15.20.15|15.2 | | | | |чи в розсолі | | | |------+---+--------+-----------------------------+--------+-----| | | |01.1.3.4| | | | |------+---+--------+-----------------------------+--------+-----| | | | |Крабові палички |15.20.14|15.2 | |------+---+--------+-----------------------------+--------+-----| | | | |Рибні консерви в олії |15.20.14|15.2 | | | | |(сардини, шпроти, скумбрія | | | | | | |тощо) | | | |------+---+--------+-----------------------------+--------+-----| | | | |Рибні консерви в томатному |15.20.14|15.2 | | | | |соусі | | | |------+---+--------+-----------------------------+--------+-----| | | | |Ікра червона зерниста |15.20.14|15.2 | | | | |лососева | | | |------+---+--------+-----------------------------+--------+-----| | | | |Чорна ікра |15.20.14|15.2 | |------+---+--------+-----------------------------+--------+-----| | | | |Лосось натуральний |15.20.14|15.2 | |------+---+--------+-----------------------------+--------+-----| | | | |Печінка тріски |15.20.14|15.2 | |------+---+--------+-----------------------------+--------+-----| | | | |Консерви із морепродуктів |15.20.14|15.2 | |------+---+--------+-----------------------------+--------+-----| | | | |Інші види ікри |15.20.14|15.2 | |------+---+--------+-----------------------------+--------+-----| | | | |Рибні напівфабрикати, фарш |15.20.14|15.2 | |------+---+--------+-----------------------------+--------+-----| | | | |Баликові рибні вироби |15.20.14|15.2 | |------+---+--------+-----------------------------+--------+-----| | | | |Готові вироби з риби (риба |15.20.14|15.2 | | | | |смажена, паштети, ковбаси, | | | | | | |пиріжки з рибою та кулінарні | | | | | | |вироби з рибою інші) | | | |------+---+--------+-----------------------------+--------+-----| |01.1.4| ND| | | | | |------+---+--------+-----------------------------+--------+-----| | | |01.1.4.1| | | | |------+---+--------+-----------------------------+--------+-----| | | | |Молоко пастеризоване, пряжене|15.51.11|15.5 | | | | |та інше з вмістом жиру більше| | | | | | |1,5% | | | |------+---+--------+-----------------------------+--------+-----| | | | |Молоко сире |01.21.20|01.2 | |------+---+--------+-----------------------------+--------+-----| | | |01.1.4.2| | | | |------+---+--------+-----------------------------+--------+-----| | | | |Молоко з низьким вмістом жиру|15.51.11|15.5 | |------+---+--------+-----------------------------+--------+-----| | | |01.1.4.3| | | | |------+---+--------+-----------------------------+--------+-----| | | | |Молоко та вершки згущені (у |15.51.51|15.5 | | | | |т.ч. з наповнювачами), | | | | | | |молоко концентроване та | | | | | | |молочні консерви інші | | | |------+---+--------+-----------------------------+--------+-----| | | | |Молоко сухе |15.51.20|15.5 | |------+---+--------+-----------------------------+--------+-----| | | | |Вершки сухі |15.51.20|15.5 | |------+---+--------+-----------------------------+--------+-----| | | |01.1.4.4| | | | |------+---+--------+-----------------------------+--------+-----| | | | |Кефір, ряжанка, ацидофілін, |15.51.52|15.5 | | | | |кисле молоко та кисломолочна | | | | | | |продукція інша | | | |------+---+--------+-----------------------------+--------+-----| | | | |Сироватка |15.51.55|15.5 | |------+---+--------+-----------------------------+--------+-----| | | | |Йогурт |15.51.52|15.5 | |------+---+--------+-----------------------------+--------+-----| | | |01.1.4.5| | | | |------+---+--------+-----------------------------+--------+-----| | | | |Сир (творог) жирний |15.51.40|15.5 | |------+---+--------+-----------------------------+--------+-----| | | | |Сир (творог) знежирений |15.51.40|15.5 | |------+---+--------+-----------------------------+--------+-----| | | | |Сири плавлені, ковбасні сири |15.51.40|15.5 | | | | |(включаючи бринзу) | | | |------+---+--------+-----------------------------+--------+-----| | | | |Сири тверді |15.51.40|15.5 | |------+---+--------+-----------------------------+--------+-----| | | | |Сирки та сиркова маса |15.51.40|15.5 | |------+---+--------+-----------------------------+--------+-----| | | | |Напівфабрикати та кулінарні |15.51.40|15.5 | | | | |вироби з сиру (крім вареників| | | | | | |з сиру) | | | |------+---+--------+-----------------------------+--------+-----| | | |01.1.4.6| | | | |------+---+--------+-----------------------------+--------+-----| | | | |Сметана |15.51.52|15.5 | |------+---+--------+-----------------------------+--------+-----| | | | |Вершки |15.51.52|15.5 | |------+---+--------+-----------------------------+--------+-----| | | | |Молочні десерти |15.51.52|15.5 | |------+---+--------+-----------------------------+--------+-----| | | | |Молочні продукти, які не |15.89.14|15.8 | | | | |вміщують молоко (соєве молоко| | | | | | |тощо) | | | |------+---+--------+-----------------------------+--------+-----| | | |01.1.4.7| | | | |------+---+--------+-----------------------------+--------+-----| | | | |Яйця курячі й іншої птиці |01.24.20|01.2 | |------+---+--------+-----------------------------+--------+-----| | | | |Яєчний порошок і меланж |15.89.12|15.8 | |------+---+--------+-----------------------------+--------+-----| |01.1.5| ND| | | | | |------+---+--------+-----------------------------+--------+-----| | | |01.1.5.1| | | | |------+---+--------+-----------------------------+--------+-----| | | | |Масло вершкове |15.51.30|15.5 | |------+---+--------+-----------------------------+--------+-----| | | | |Суміші жирові та спреди |15.89.14|15.8 | |------+---+--------+-----------------------------+--------+-----| | | | |Масло вершкове топлене |15.51.30|15.5 | |------+---+--------+-----------------------------+--------+-----| | | | |Масло вершкове з |15.51.30|15.5 | | | | |наповнювачами | | | |------+---+--------+-----------------------------+--------+-----| | | |01.1.5.2| | | | |------+---+--------+-----------------------------+--------+-----| | | | |Маргарин та інші рослинні |15.43.10|15.4 | | | | |жири | | | |------+---+--------+-----------------------------+--------+-----| | | |01.1.5.3| | | | |------+---+--------+-----------------------------+--------+-----| | | | |Оливкова олія |15.41.12|15.4 | |------+---+--------+-----------------------------+--------+-----| | | |01.1.5.4| | | | |------+---+--------+-----------------------------+--------+-----| | | | |Олія соняшникова |15.41.12|15.4 | | | | |(нерафінована) | | | |------+---+--------+-----------------------------+--------+-----| | | | |Інша олія |15.41.12|15.4 | |------+---+--------+-----------------------------+--------+-----| | | | |Олія кукурудзяна |15.62.10|15.6 | |------+---+--------+-----------------------------+--------+-----| | | |01.1.5.5| | | | |------+---+--------+-----------------------------+--------+-----| | | | |Сало (шпик) |15.11.30|15.1 | |------+---+--------+-----------------------------+--------+-----| | | | |Жири тваринні харчові топлені|15.11.30|15.1 | |------+---+--------+-----------------------------+--------+-----| | | | |Жири тваринні харчові сирі |15.11.30|15.1 | |------+---+--------+-----------------------------+--------+-----| |01.1.6| ND| | | | | |------+---+--------+-----------------------------+--------+-----| | | |01.1.6.1| | | | |------+---+--------+-----------------------------+--------+-----| | | | |Цитрусові (свіжі, охолоджені)|01.13.22|01.1 | |------+---+--------+-----------------------------+--------+-----| | | |01.1.6.2| | | | |------+---+--------+-----------------------------+--------+-----| | | | |Банани (свіжі, охолоджені) |01.13.21|01.1 | |------+---+--------+-----------------------------+--------+-----| | | |01.1.6.3| | | | |------+---+--------+-----------------------------+--------+-----| | | | |Яблука (свіжі, охолоджені) |01.13.23|01.1 | |------+---+--------+-----------------------------+--------+-----| | | |01.1.6.4| | | | |------+---+--------+-----------------------------+--------+-----| | | | |Груші (свіжі, охолоджені) |01.13.23|01.1 | |------+---+--------+-----------------------------+--------+-----| | | |01.1.6.5| | | | |------+---+--------+-----------------------------+--------+-----| | | | |Сливи |01.13.23|01.1 | |------+---+--------+-----------------------------+--------+-----| | | | |Вишні, черешні |01.13.23|01.1 | |------+---+--------+-----------------------------+--------+-----| | | | |Персики, абрикоси |01.13.23|01.1 | |------+---+--------+-----------------------------+--------+-----| | | | |Інші кісточкові |01.13.23|01.1 | |------+---+--------+-----------------------------+--------+-----| | | |01.1.6.6| | | | |------+---+--------+-----------------------------+--------+-----| | | | |Полуниця, суниця |01.13.23|01.1 | |------+---+--------+-----------------------------+--------+-----| | | | |Малина |01.13.23|01.1 | |------+---+--------+-----------------------------+--------+-----| | | | |Смородина, аґрус, йошта |01.13.23|01.1 | |------+---+--------+-----------------------------+--------+-----| | | | |Інші садові ягоди (глід, |01.13.23|01.1 | | | | |журавлина, барбарис, | | | | | | |обліпиха, шовковиця тощо) | | | |------+---+--------+-----------------------------+--------+-----| | | | |Виноград |01.13.11|01.1 | |------+---+--------+-----------------------------+--------+-----| | | | |Ягоди та плоди дикорослі |01.13.11|01.1 | | | | |(морошка, ожина, шипшина) | | | |------+---+--------+-----------------------------+--------+-----| | | |01.1.6.7| | | | |------+---+--------+-----------------------------+--------+-----| | | | |Кавуни, дині |01.12.12|01.1 | |------+---+--------+-----------------------------+--------+-----| | | | |Інші фрукти, включаючи |01.13.23|01.1 | | | | |тропічні | | | |------+---+--------+-----------------------------+--------+-----| | | |01.1.6.8| | | | |------+---+--------+-----------------------------+--------+-----| | | | |Сухофрукти та набори з |15.33.25|15.3 | | | | |сухофруктів | | | |------+---+--------+-----------------------------+--------+-----| | | | |Горіхи (волоський, лісові, |01.13.21|01.1 | | | | |кедрові, арахіс, фісташки | | | | | | |тощо) | | | |------+---+--------+-----------------------------+--------+-----| | | | |В'ялені дині, банани й інші |01.12.12|01.1 | | | | |фрукти | | | |------+---+--------+-----------------------------+--------+-----| | | | |Гарбузове та соняшникове |01.11.33|01.1 | | | | |насіння тощо | | | |------+---+--------+-----------------------------+--------+-----| | | |01.1.6.9| | | | |------+---+--------+-----------------------------+--------+-----| | | | |Консерви фруктово-ягідні, |01.12.12|01.1 | | | | |яблука, кавуни й інші фрукти | | | | | | |квашені | | | |------+---+--------+-----------------------------+--------+-----| |01.1.7| ND| | | | | |------+---+--------+-----------------------------+--------+-----| | | |01.1.7.1| | | | |------+---+--------+-----------------------------+--------+-----| | | | |Морська капуста й інші |05.00.33|05.0 | | | | |їстівні водорості | | | |------+---+--------+-----------------------------+--------+-----| | | | |Салат, шпинат та інші листяні|01.12.13|01.1 | | | | |овочі | | | |------+---+--------+-----------------------------+--------+-----| | | |01.1.7.2| | | | |------+---+--------+-----------------------------+--------+-----| | | | |Капуста білокачанна |01.12.13|01.1 | |------+---+--------+-----------------------------+--------+-----| | | | |Капуста цвітна й інша |01.12.13|01.1 | |------+---+--------+-----------------------------+--------+-----| | | |01.1.7.3| | | | |------+---+--------+-----------------------------+--------+-----| | | | |Огірки |01.12.12|01.1 | |------+---+--------+-----------------------------+--------+-----| | | | |Огірки з закритого ґрунту |01.12.12|01.1 | |------+---+--------+-----------------------------+--------+-----| | | | |Помідори |01.12.12|01.1 | |------+---+--------+-----------------------------+--------+-----| | | | |Помідори з закритого ґрунту |01.12.12|01.1 | |------+---+--------+-----------------------------+--------+-----| | | | |Кабачки, баклажани, гарбузи |01.12.13|01.1 | |------+---+--------+-----------------------------+--------+-----| | | | |Перець солодкий |01.12.13|01.1 | |------+---+--------+-----------------------------+--------+-----| | | | |Горох |01.12.12|01.1 | |------+---+--------+-----------------------------+--------+-----| | | | |Квасоля |01.12.12|01.1 | |------+---+--------+-----------------------------+--------+-----| | | | |Інші бобові та вироби з них |01.12.12|01.1 | | | | |(включаючи вироби з сої, крім| | | | | | |молока, соусу й олії) | | | |------+---+--------+-----------------------------+--------+-----| | | | |Солодка кукурудза, крім |01.12.13|01.1 | | | | |кормової | | | |------+---+--------+-----------------------------+--------+-----| | | |01.1.7.4| | | | |------+---+--------+-----------------------------+--------+-----| | | | |Цибуля ріпчаста |01.12.11|01.1 | |------+---+--------+-----------------------------+--------+-----| | | | |Буряк |01.12.11|01.1 | |------+---+--------+-----------------------------+--------+-----| | | | |Морква |01.12.11|01.1 | |------+---+--------+-----------------------------+--------+-----| | | | |Редис |01.12.11|01.1 | |------+---+--------+-----------------------------+--------+-----| | | | |Топінамбур |01.11.23|01.1 | |------+---+--------+-----------------------------+--------+-----| | | | |Інші столові коренеплоди |01.12.11|01.1 | | | | |(селера коренеплідна, | | | | | | |артишоки, спаржа, пастернак | | | | | | |тощо) | | | |------+---+--------+-----------------------------+--------+-----| | | | |Гриби культуровані та |01.12.13|01.1 | | | | |дикорослі | | | |------+---+--------+-----------------------------+--------+-----| | | | |Цибуля зелена |01.12.11|01.1 | |------+---+--------+-----------------------------+--------+-----| | | |01.1.7.5| | | | |------+---+--------+-----------------------------+--------+-----| | | | |Сушені овочі та гриби |15.33.13|15.3 | |------+---+--------+-----------------------------+--------+-----| | | |01.1.7.6| | | | |------+---+--------+-----------------------------+--------+-----| | | | |Огірки консервовані |15.33.15|15.3 | |------+---+--------+-----------------------------+--------+-----| | | | |Консервовані салати, закуски |15.33.15|15.3 | |------+---+--------+-----------------------------+--------+-----| | | | |Зелений горошок, солодка |15.33.14|15.3 | | | | |кукурудза та інші | | | | | | |консервовані овочі | | | |------+---+--------+-----------------------------+--------+-----| | | | |Грибні консерви |15.33.15|15.3 | |------+---+--------+-----------------------------+--------+-----| | | | |Помідори консервовані |15.33.15|15.3 | |------+---+--------+-----------------------------+--------+-----| | | | |Томатна паста |15.33.14|15.3 | |------+---+--------+-----------------------------+--------+-----| | | | |Квашена капуста |15.33.14|15.3 | |------+---+--------+-----------------------------+--------+-----| | | | |Огірки солоні |15.33.14|15.3 | |------+---+--------+-----------------------------+--------+-----| | | | |Помідори солоні |15.33.14|15.3 | |------+---+--------+-----------------------------+--------+-----| | | | |Гриби солоні |15.33.14|15.3 | |------+---+--------+-----------------------------+--------+-----| | | | |Продукти на овочевій основі |15.33.15|15.3 | | | | |консервовані (капусняк, борщ,| | | | | | |розсольник, солянка) | | | |------+---+--------+-----------------------------+--------+-----| | | | |Консерви сало-бобові |15.33.15|15.3 | |------+---+--------+-----------------------------+--------+-----| | | | |Інші напівфабрикати та |15.33.14|15.3 | | | | |кулінарні вироби з овочів | | | | | | |(салати, вінегрети, котлети | | | | | | |овочеві тощо) | | | |------+---+--------+-----------------------------+--------+-----| | | |01.1.7.7| | | | |------+---+--------+-----------------------------+--------+-----| | | | |Картопля свіжа |01.11.21|01.1 | |------+---+--------+-----------------------------+--------+-----| | | | |Картопля оброблена |15.31.11|15.3 | |------+---+--------+-----------------------------+--------+-----| | | | |Картопля консервована |15.31.12|15.3 | |------+---+--------+-----------------------------+--------+-----| | | |01.1.7.8| | | | |------+---+--------+-----------------------------+--------+-----| | | | |Картопляні чіпси |15.31.12|15.3 | |------+---+--------+-----------------------------+--------+-----| | | | |Сухе картопляне пюре |15.31.12|15.3 | |------+---+--------+-----------------------------+--------+-----| | | | |Напівфабрикати і кулінарні |15.31.12|15.3 | | | | |вироби з картоплі | | | |------+---+--------+-----------------------------+--------+-----| | | | |Інші продукти з картоплі, |15.31.12|15.3 | | | | |включаючи заморожені | | | |------+---+--------+-----------------------------+--------+-----| |01.1.8| ND| | | | | |------+---+--------+-----------------------------+--------+-----| | | |01.1.8.1|Цукор-пісок |15.83.11|15.8 | |------+---+--------+-----------------------------+--------+-----| | | | |Цукор-рафінад, цукрова пудра |15.83.12|15.8 | |------+---+--------+-----------------------------+--------+-----| | | | |Замінники цукру |15.62.21|15.6 | |------+---+--------+-----------------------------+--------+-----| | | |01.1.8.2| | | | |------+---+--------+-----------------------------+--------+-----| | | | |Варення, джем, конфітюр, |15.33.22|15.3 | | | | |повидло, желе | | | |------+---+--------+-----------------------------+--------+-----| | | | |Мед натуральний |01.25.21|01.2 | |------+---+--------+-----------------------------+--------+-----| | | | |Мед штучний |15.62.21|15.6 | |------+---+--------+-----------------------------+--------+-----| | | | |Плоди та ягоди, протерті з |15.33.22|15.3 | | | | |цукром (пюре) | | | |------+---+--------+-----------------------------+--------+-----| | | | |Компоти та напої |15.33.25|15.3 | | | | |фруктово-ягідні | | | |------+---+--------+-----------------------------+--------+-----| | | |01.1.8.3| | | | |------+---+--------+-----------------------------+--------+-----| | | | |Шоколад |15.84.22|15.8 | |------+---+--------+-----------------------------+--------+-----| | | |01.1.8.4| | | | |------+---+--------+-----------------------------+--------+-----| | | | |Карамель, ірис, драже |15.84.23|15.8 | |------+---+--------+-----------------------------+--------+-----| | | | |Зефір, халва, мармелад |15.84.23|15.8 | |------+---+--------+-----------------------------+--------+-----| | | | |Цукерки соєві та солодощі |15.84.23|15.8 | | | | |інші | | | |------+---+--------+-----------------------------+--------+-----| | | | |Жувальна гумка |15.84.23|15.8 | |------+---+--------+-----------------------------+--------+-----| | | | |Цукерки шоколадні |15.84.23|15.8 | |------+---+--------+-----------------------------+--------+-----| | | |01.1.8.5| | | | |------+---+--------+-----------------------------+--------+-----| | | | |Морозиво всіх видів, |15.52.10|15.5 | | | | |включаючи фруктове | | | |------+---+--------+-----------------------------+--------+-----| | | | |Торти з морозива |15.52.10|15.5 | |------+---+--------+-----------------------------+--------+-----| | | |01.1.8.6| | | | |------+---+--------+-----------------------------+--------+-----| | | | |Фрукти, горіхи та частини |15.84.24|15.8 | | | | |рослин інші, консервовані в | | | | | | |цукрі | | | |------+---+--------+-----------------------------+--------+-----| |01.1.9| ND| | | | | |------+---+--------+-----------------------------+--------+-----| | | |01.1.9.1| | | | |------+---+--------+-----------------------------+--------+-----| | | | |Майонезна продукція (соус |15.87.12|15.8 | | | | |"майонез", столовий, | | | | | | |молочний, з добавками тощо) | | | |------+---+--------+-----------------------------+--------+-----| | | | |Оцет |15.87.11|15.8 | |------+---+--------+-----------------------------+--------+-----| | | | |Томатний соус, кетчуп |15.87.12|15.8 | |------+---+--------+-----------------------------+--------+-----| | | | |Гірчиця |15.87.12|15.8 | |------+---+--------+-----------------------------+--------+-----| | | | |Соєвий соус тощо |15.87.12|15.8 | |------+---+--------+-----------------------------+--------+-----| | | |01.1.9.2| | | | |------+---+--------+-----------------------------+--------+-----| | | | |Часник |01.12.11|01.1 | |------+---+--------+-----------------------------+--------+-----| | | | |Сіль |14.40.10|14.4 | |------+---+--------+-----------------------------+--------+-----| | | | |Кулінарні трави сухі |01.13.40|01.1 | | | | |(розмарин, кмин тощо) | | | |------+---+--------+-----------------------------+--------+-----| | | | |Перець, лавровий лист |15.87.20|15.8 | |------+---+--------+-----------------------------+--------+-----| | | |01.1.9.3| | | | |------+---+--------+-----------------------------+--------+-----| | | | |Супи з вмістом м'яса, птиці, |15.89.11|15.8 | | | | |риби, бульйонні кубики різні | | | | | | |швидкого приготування | | | |------+---+--------+-----------------------------+--------+-----| | | | |Дріжджі |15.89.13|15.8 | |------+---+--------+-----------------------------+--------+-----| | | | |Сухі напої, киселі, желе, |15.89.14|15.8 | | | | |креми | | | |------+---+--------+-----------------------------+--------+-----| | | | |Сухі та рідкі молочні суміші;|15.88.10|15.8 | | | | |каші для дитячого та | | | | | | |дієтичного харчування | | | |------+---+--------+-----------------------------+--------+-----| | | | |Консерви овочеві та фруктові |15.88.10|15.8 | | | | |для дитячого та дієтичного | | | | | | |харчування | | | |------+---+--------+-----------------------------+--------+-----| | | |01.1.9.4| | | | |------+---+--------+-----------------------------+--------+-----| | | | |Інші харчові продукти (сода |24.62.10|24.6 | | | | |харчова, желатин, барвники | | | | | | |харчові тощо) | | | |------+---+--------+-----------------------------+--------+-----| | | | |Соки й екстракти рослинні; |15.89.20|15.8 | | | | |згущувачі рослинні | | | | | | |(агар-агар) | | | |------+---+--------+-----------------------------+--------+-----| |01.2.1| ND| | | | | |------+---+--------+-----------------------------+--------+-----| | | |01.2.1.1| | | | |------+---+--------+-----------------------------+--------+-----| | | | |Кава в зернах та мелена |15.86.11|15.8 | |------+---+--------+-----------------------------+--------+-----| | | | |Кава розчинна |15.86.12|15.8 | |------+---+--------+-----------------------------+--------+-----| | | | |Кавові напої з вмістом |15.86.12|15.8 | | | | |натуральної кави | | | |------+---+--------+-----------------------------+--------+-----| | | |01.2.1.2| | | | |------+---+--------+-----------------------------+--------+-----| | | | |Чай чорний |15.86.13|15.8 | |------+---+--------+-----------------------------+--------+-----| | | | |Інші види чаю |15.86.13|15.8 | |------+---+--------+-----------------------------+--------+-----| | | | |Чай фруктовий |15.86.15|15.8 | |------+---+--------+-----------------------------+--------+-----| | | |01.2.1.3| | | | |------+---+--------+-----------------------------+--------+-----| | | | |Какао-порошок |15.84.13|15.8 | |------+---+--------+-----------------------------+--------+-----| | | | |Какао-напої з додаванням |15.84.14|15.8 | | | | |цукру | | | |------+---+--------+-----------------------------+--------+-----| | | |01.2.2.1| | | | |------+---+--------+-----------------------------+--------+-----| | | | |Мінеральні води, питна вода |15.98.11|15.9 | |------+---+--------+-----------------------------+--------+-----| | | |01.2.2.2| | | | |------+---+--------+-----------------------------+--------+-----| | | | |Безалкогольні напої |15.98.12|15.9 | |------+---+--------+-----------------------------+--------+-----| | | |01.2.2.3| | | | |------+---+--------+-----------------------------+--------+-----| | | | |Фруктово-ягідні соки, сік |15.32.10|15.3 | | | | |березовий, включаючи сиропи | | | | | | |та концентрати для | | | | | | |приготування напоїв | | | |------+---+--------+-----------------------------+--------+-----| | | |01.2.2.4| | | | |------+---+--------+-----------------------------+--------+-----| | | | |Овочеві соки та напої |15.32.10|15.3 | |------+---+--------+-----------------------------+--------+-----| |02.1.1| ND| | | | | |------+---+--------+-----------------------------+--------+-----| | | |02.1.1.1| | | | |------+---+--------+-----------------------------+--------+-----| | | | |Горілка |15.91.10|15.9 | |------+---+--------+-----------------------------+--------+-----| | | | |Настоянки гіркі міцні |15.91.10|15.9 | |------+---+--------+-----------------------------+--------+-----| | | | |Коньяк |15.91.10|15.9 | |------+---+--------+-----------------------------+--------+-----| | | | |Лікери міцні та десертні |15.91.10|15.9 | |------+---+--------+-----------------------------+--------+-----| | | | |Інші лікеро-горілчані вироби |15.91.10|15.9 | |------+---+--------+-----------------------------+--------+-----| | | | |Джин-тонік, ром-кола тощо |15.91.10|15.9 | |------+---+--------+-----------------------------+--------+-----| |02.1.2| ND| | | | | |------+---+--------+-----------------------------+--------+-----| | | |02.1.2.1| | | | |------+---+--------+-----------------------------+--------+-----| | | | |Вино виноградне столове |15.93.12|15.9 | |------+---+--------+-----------------------------+--------+-----| | | | |Вино виноградне кріплене |15.93.12|15.9 | |------+---+--------+-----------------------------+--------+-----| | | | |Інші виноградні та |15.93.12|15.9 | | | | |плодово-ягідні вина | | | |------+---+--------+-----------------------------+--------+-----| |02.1.2| ND| | | | | |------+---+--------+-----------------------------+--------+-----| | | |02.1.2.2| | | | |------+---+--------+-----------------------------+--------+-----| | | | |Інші види алкогольних напоїв |15.93.11|15.9 | | | | |(шампанське, ігристі вина) | | | |------+---+--------+-----------------------------+--------+-----| |02.1.3| ND| | | | | |------+---+--------+-----------------------------+--------+-----| | | |02.1.3.1| | | | |------+---+--------+-----------------------------+--------+-----| | | | |Пиво |15.96.10|15.9 | |------+---+--------+-----------------------------+--------+-----| |02.2.1| ND| | | | | |------+---+--------+-----------------------------+--------+-----| | | |02.2.1.1| | | | |------+---+--------+-----------------------------+--------+-----| | | | |Папіроси (цигарки) |16.00.11|16.0 | |------+---+--------+-----------------------------+--------+-----| | | | |Сигарети з фільтром |16.00.11|16.0 | |------+---+--------+-----------------------------+--------+-----| | | | |Сигарети без фільтра |16.00.11|16.0 | |------+---+--------+-----------------------------+--------+-----| | | |02.2.1.2| | | | |------+---+--------+-----------------------------+--------+-----| | | | |Сигари |16.00.11|16.0 | |------+---+--------+-----------------------------+--------+-----| | | |02.2.1.3| | | | |------+---+--------+-----------------------------+--------+-----| | | | |Тютюн, махорка |16.00.12|16.0 | |------+---+--------+-----------------------------+--------+-----| | | | |Сигаретний папір |21.12.30|21.1 | |------+---+--------+-----------------------------+--------+-----| |02.3.1| ND| | | | | |------+---+--------+-----------------------------+--------+-----| | | |02.3.1.1| | | | |------+---+--------+-----------------------------+--------+-----| | | | |Наркотичні вироби |24.41.53|24.4 | |------+---+--------+-----------------------------+--------+-----| |03.1.1| SD| | | | | |------+---+--------+-----------------------------+--------+-----| | | |03.1.1.1| | | | |------+---+--------+-----------------------------+--------+-----| | | | |Тканини вовняні, |17.20.10|17.2 | | | | |напіввовняні, шовкові | | | |------+---+--------+-----------------------------+--------+-----| | | | |Тканини синтетичні |17.20.32|17.2 | |------+---+--------+-----------------------------+--------+-----| | | | |Тканини бавовняні |17.20.20|17.2 | |------+---+--------+-----------------------------+--------+-----| | | | |Тканини льняні |17.20.10|17.2 | |------+---+--------+-----------------------------+--------+-----| | | | |Тканини інші |17.20.40|17.2 | |------+---+--------+-----------------------------+--------+-----| | | | |Хутро натуральне |18.30.11|18.3 | |------+---+--------+-----------------------------+--------+-----| | | | |Хутро штучне |18.30.13|18.3 | |------+---+--------+-----------------------------+--------+-----| | | | |Шкіра натуральна |19.10.21|19.1 | |------+---+--------+-----------------------------+--------+-----| | | | |Шкіра штучна |19.10.42|19.1 | |------+---+--------+-----------------------------+--------+-----| |03.1.2| SD| | | | | |------+---+--------+-----------------------------+--------+-----| | | |03.1.2.1| | | | |------+---+--------+-----------------------------+--------+-----| | | | |Куртки трикотажні чоловічі |18.22.11|18.2 | |------+---+--------+-----------------------------+--------+-----| | | | |Куртки з тканини чоловічі |18.22.21|18.2 | |------+---+--------+-----------------------------+--------+-----| | | | |Куртки з натуральної та |18.10.10|18.1 | | | | |штучної шкіри чоловічі | | | |------+---+--------+-----------------------------+--------+-----| | | | |Пальта, напівпальта |18.22.11|18.2 | | | | |трикотажні чоловічі | | | |------+---+--------+-----------------------------+--------+-----| | | | |Пальта, напівпальта з тканини|18.22.21|18.2 | | | | |чоловічі | | | |------+---+--------+-----------------------------+--------+-----| | | | |Пальта, напівпальта з |18.10.10|18.2 | | | | |натуральної та штучної шкіри | | | | | | |чоловічі | | | |------+---+--------+-----------------------------+--------+-----| | | | |Плащі й інший верхній одяг |18.22.11|18.2 | | | | |трикотажний чоловічі | | | |------+---+--------+-----------------------------+--------+-----| | | | |Плащі й інший верхній одяг з |18.22.21|18.2 | | | | |тканини чоловічий | | | |------+---+--------+-----------------------------+--------+-----| | | | |Плащі й інший верхній одяг зі|18.10.10|18.1 | | | | |штучної та натуральної шкіри | | | | | | |чоловічі | | | |------+---+--------+-----------------------------+--------+-----| | | | |Шуби, кожухи натуральні |18.30.12|18.3 | | | | |чоловічі | | | |------+---+--------+-----------------------------+--------+-----| | | | |Шуби, кожухи синтетичні |18.30.13|18.3 | | | | |чоловічі | | | |------+---+--------+-----------------------------+--------+-----| | | | |Костюми трикотажні чоловічі |18.22.12|18.2 | |------+---+--------+-----------------------------+--------+-----| | | | |Костюми з тканини чоловічі |18.22.22|18.2 | |------+---+--------+-----------------------------+--------+-----| | | | |Костюми з натуральної та |18.10.10|18.1 | | | | |штучної шкіри чоловічі | | | |------+---+--------+-----------------------------+--------+-----| | | | |Светри, джемпери, пуловери та|17.72.10|17.7 | | | | |вироби аналогічні трикотажні | | | | | | |чоловічі | | | |------+---+--------+-----------------------------+--------+-----| | | | |Штани трикотажні чоловічі |18.22.12|18.2 | |------+---+--------+-----------------------------+--------+-----| | | | |Штани з тканини чоловічі |18.22.24|18.2 | |------+---+--------+-----------------------------+--------+-----| | | | | |18.10.10|18.1 | |------+---+--------+-----------------------------+--------+-----| | | | |Штани з натуральної та | | | | | | |штучної шкіри чоловічі | | | |------+---+--------+-----------------------------+--------+-----| | | | |Джинси чоловічі |18.22.24|18.2 | |------+---+--------+-----------------------------+--------+-----| | | | |Піджаки трикотажні чоловічі |18.22.12|18.2 | |------+---+--------+-----------------------------+--------+-----| | | | |Піджаки з тканини чоловічі |18.22.23|18.2 | |------+---+--------+-----------------------------+--------+-----| | | | |Піджаки з натуральної та |18.10.10|18.1 | | | | |штучної шкіри чоловічі | | | |------+---+--------+-----------------------------+--------+-----| | | | |Сорочки трикотажні чоловічі |18.23.11|18.2 | |------+---+--------+-----------------------------+--------+-----| | | | |Сорочки з тканини чоловічі |18.23.21|18.2 | |------+---+--------+-----------------------------+--------+-----| | | | |Майки, футболки чоловічі |18.23.30|18.2 | |------+---+--------+-----------------------------+--------+-----| | | | |Труси й інша білизна |18.23.12| 182 | | | | |трикотажна чоловіча | | | |------+---+--------+-----------------------------+--------+-----| | | | |Труси й інша білизна з |18.23.22|18.2 | | | | |тканини чоловіча | | | |------+---+--------+-----------------------------+--------+-----| | | | |Комплекти білизни трикотажні |18.23.12|18.2 | | | | |чоловічі | | | |------+---+--------+-----------------------------+--------+-----| | | | |Комплекти білизни з тканини |18.23.22|18.2 | | | | |чоловічі | | | |------+---+--------+-----------------------------+--------+-----| | | | |Плавки для чоловіків |18.24.12|18.2 | |------+---+--------+-----------------------------+--------+-----| | | | |Панчішно-шкарпеткові вироби |17.71.10|17.7 | | | | |чоловічі | | | |------+---+--------+-----------------------------+--------+-----| | | | |Спортивні костюми й інший |18.24.12|18.2 | | | | |спортивний одяг трикотажний | | | | | | |чоловічий | | | |------+---+--------+-----------------------------+--------+-----| | | | |Спортивні костюми й інший |18.24.22|18.2 | | | | |спортивний одяг з тканини | | | | | | |чоловічий | | | |------+---+--------+-----------------------------+--------+-----| | | | |Халати, піжами трикотажні |18.23.12|18.2 | | | | |чоловічі | | | |------+---+--------+-----------------------------+--------+-----| | | | |Халати, піжами з тканини |18.23.22|18.2 | | | | |чоловічі | | | |------+---+--------+-----------------------------+--------+-----| | | | |Одяг трикотажний чоловічий |18.24.12|18.2 | | | | |інший | | | |------+---+--------+-----------------------------+--------+-----| | | | |Одяг з тканини чоловічий |18.24.22|18.2 | | | | |інший | | | |------+---+--------+-----------------------------+--------+-----| | | | |Одяг чоловічий, виготовлений |18.22.99|18.2 | | | | |на замовлення | | | |------+---+--------+-----------------------------+--------+-----| | | |03.1.2.2| | | | |------+---+--------+-----------------------------+--------+-----| | | | |Куртки трикотажні жіночі |18.22.13|18.2 | |------+---+--------+-----------------------------+--------+-----| | | | |Куртки з тканини жіночі |18.22.31|18.2 | |------+---+--------+-----------------------------+--------+-----| | | | |Куртки з натуральної та |18.10.10|18.1 | | | | |штучної шкіри жіночі | | | |------+---+--------+-----------------------------+--------+-----| | | | |Пальта, напівпальта |18.22.13|18.2 | | | | |трикотажні жіночі | | | |------+---+--------+-----------------------------+--------+-----| | | | |Пальта, напівпальта з тканини|18.22.31|18.2 | | | | |жіночі | | | |------+---+--------+-----------------------------+--------+-----| | | | |Пальта, напівпальта з |18.10.10|18.2 | | | | |натуральної та штучної шкіри | | | | | | |жіночі | | | |------+---+--------+-----------------------------+--------+-----| | | | |Плащі й інший верхній одяг |18.22.13|18.2 | | | | |трикотажний жіночий | | | |------+---+--------+-----------------------------+--------+-----| | | | |Плащі й інший верхній одяг з |18.22.31|18.2 | | | | |тканини жіночий | | | |------+---+--------+-----------------------------+--------+-----| | | | |Плащі й інший верхній одяг зі|18.10.10|18.1 | | | | |штучної та натуральної шкіри | | | | | | |жіночий | | | |------+---+--------+-----------------------------+--------+-----| | | | |Шуби, кожухи натуральні |18.30.12|18.3 | | | | |жіночі | | | |------+---+--------+-----------------------------+--------+-----| | | | |Шуби, кожухи синтетичні |18.30.13|18.3 | | | | |жіночі | | | |------+---+--------+-----------------------------+--------+-----| | | | |Костюми трикотажні жіночі |18.22.14|18.2 | |------+---+--------+-----------------------------+--------+-----| | | | |Костюми з тканини жіночі |18.22.32|18.2 | |------+---+--------+-----------------------------+--------+-----| | | | |Костюми з натуральної та |18.10.10|18.1 | | | | |штучної шкіри жіночі | | | |------+---+--------+-----------------------------+--------+-----| | | | |Сукні, сукні-костюми |18.22.14|18.2 | | | | |трикотажні жіночі | | | |------+---+--------+-----------------------------+--------+-----| | | | |Сукні, сукні-костюми з |18.22.34|18.2 | | | | |тканини жіночі | | | |------+---+--------+-----------------------------+--------+-----| | | | |Спідниці трикотажні жіночі |18.22.14|18.2 | |------+---+--------+-----------------------------+--------+-----| | | | |Спідниці з тканини жіночі |18.22.34|18.2 | |------+---+--------+-----------------------------+--------+-----| | | | |Спідниці з натуральної чи |18.10.10|18.1 | | | | |штучної шкіри | | | |------+---+--------+-----------------------------+--------+-----| | | | |Светри, джемпери, пуловери та|17.72.10|17.7 | | | | |вироби аналогічні жіночі | | | |------+---+--------+-----------------------------+--------+-----| | | | |Штани трикотажні жіночі |18.22.14|18.2 | |------+---+--------+-----------------------------+--------+-----| | | | |Штани з тканини жіночі |18.22.35|18.2 | |------+---+--------+-----------------------------+--------+-----| | | | |Штани з натуральної та |18.10.10|18.1 | | | | |штучної шкіри жіночі | | | |------+---+--------+-----------------------------+--------+-----| | | | |Джинси жіночі |18.22.35|18.2 | |------+---+--------+-----------------------------+--------+-----| | | | |Піджаки трикотажні жіночі |18.22.14|18.2 | |------+---+--------+-----------------------------+--------+-----| | | | |Піджаки з тканини жіночі |18.22.33|18.2 | |------+---+--------+-----------------------------+--------+-----| | | | |Піджаки з натуральної та |18.10.10|18.1 | | | | |штучної шкіри жіночі | | | |------+---+--------+-----------------------------+--------+-----| | | | |Блузки трикотажні жіночі |18.23.13|18.2 | |------+---+--------+-----------------------------+--------+-----| | | | |Блузки з тканини жіночі |18.23.23|18.2 | |------+---+--------+-----------------------------+--------+-----| | | | |Майки, футболки жіночі |18.23.30|18.2 | |------+---+--------+-----------------------------+--------+-----| | | | |Труси й інша білизна |18.23.14|18.2 | | | | |трикотажна жіноча | | | |------+---+--------+-----------------------------+--------+-----| | | | |Труси й інша білизна з |18.23.24|18.2 | | | | |тканини жіноча | | | |------+---+--------+-----------------------------+--------+-----| | | | |Комплекти білизни трикотажні |18.23.14|18.2 | | | | |жіночі | | | |------+---+--------+-----------------------------+--------+-----| | | | |Комплекти білизни з тканини |18.23.24|18.2 | | | | |жіночі | | | |------+---+--------+-----------------------------+--------+-----| | | | |Бюстгальтери |18.23.25|18.2 | |------+---+--------+-----------------------------+--------+-----| | | | |Купальники для жінок |18.24.12|18.2 | |------+---+--------+-----------------------------+--------+-----| | | | |Панчішно-шкарпеткові вироби |17.71.10|17.7 | | | | |жіночі | | | |------+---+--------+-----------------------------+--------+-----| | | | |Спортивні костюми та інший |18.24.12|18.2 | | | | |спортивний одяг трикотажний | | | | | | |жіночий | | | |------+---+--------+-----------------------------+--------+-----| | | | |Спортивні костюми та інший |18.24.22|18.2 | | | | |спортивний одяг з тканини | | | | | | |жіночий | | | |------+---+--------+-----------------------------+--------+-----| | | | |Халати, піжами трикотажні |18.23.14|18.2 | | | | |жіночі | | | |------+---+--------+-----------------------------+--------+-----| | | | |Халати, піжами з тканини |18.23.24|18.2 | | | | |жіночі | | | |------+---+--------+-----------------------------+--------+-----| | | | |Одяг трикотажний жіночий |18.24.12|18.2 | | | | |інший | | | |------+---+--------+-----------------------------+--------+-----| | | | |Одяг з тканини жіночий інший |18.24.22|18.2 | |------+---+--------+-----------------------------+--------+-----| | | | |Одяг жіночий, виготовлений на|18.22.99|18.2 | | | | |замовлення | | | |------+---+--------+-----------------------------+--------+-----| | | |03.1.2.3| | | | |------+---+--------+-----------------------------+--------+-----| | | | |Куртки трикотажні для |18.22.11|18.2 | | | | |хлопчиків | | | |------+---+--------+-----------------------------+--------+-----| | | | |Куртки з тканини для |18.22.21|18.2 | | | | |хлопчиків | | | |------+---+--------+-----------------------------+--------+-----| | | | |Куртки з натуральної та |18.10.10|18.1 | | | | |штучної шкіри для хлопчиків | | | |------+---+--------+-----------------------------+--------+-----| | | | |Куртки трикотажні для |18.22.13|18.2 | | | | |дівчаток | | | |------+---+--------+-----------------------------+--------+-----| | | | |Куртки з тканини для дівчаток|18.22.31|18.2 | |------+---+--------+-----------------------------+--------+-----| | | | |Куртки з натуральної та |18.10.10|18.1 | | | | |штучної шкіри для дівчаток | | | |------+---+--------+-----------------------------+--------+-----| | | | |Пальта, напівпальта |18.22.11|18.2 | | | | |трикотажні для хлопчиків | | | |------+---+--------+-----------------------------+--------+-----| | | | |Пальта, напівпальта з тканини|18.22.21|18.2 | | | | |для хлопчиків | | | |------+---+--------+-----------------------------+--------+-----| | | | |Пальта, напівпальта з |18.10.10|18.2 | | | | |натуральної та штучної шкіри | | | | | | |для хлопчиків | | | |------+---+--------+-----------------------------+--------+-----| | | | |Пальта, напівпальта |18.22.13|18.2 | | | | |трикотажні для дівчаток | | | |------+---+--------+-----------------------------+--------+-----| | | | |Пальта, напівпальта з тканини|18.22.31|18.2 | | | | |для дівчаток | | | |------+---+--------+-----------------------------+--------+-----| | | | |Пальта, напівпальта з |18.10.10|18.2 | | | | |натуральної та штучної шкіри | | | | | | |для дівчаток | | | |------+---+--------+-----------------------------+--------+-----| | | | |Плащі та інший верхній одяг |18.22.11|18.2 | | | | |трикотажний для хлопчиків | | | |------+---+--------+-----------------------------+--------+-----| | | | |Плащі й інший верхній одяг з |18.22.21|18.2 | | | | |тканини для хлопчиків | | | |------+---+--------+-----------------------------+--------+-----| | | | |Плащі та інший верхній одяг |18.10.10|18.1 | | | | |зі штучної та натуральної | | | | | | |шкіри для хлопчиків | | | |------+---+--------+-----------------------------+--------+-----| | | | |Плащі й інший верхній одяг |18.22.13|18.2 | | | | |трикотажний для дівчаток | | | |------+---+--------+-----------------------------+--------+-----| | | | |Плащі та інший верхній одяг з|18.22.31|18.2 | | | | |тканини для дівчаток | | | |------+---+--------+-----------------------------+--------+-----| | | | |Плащі й інший верхній одяг зі|18.10.10|18.1 | | | | |штучної та натуральної шкіри | | | | | | |для дівчаток | | | |------+---+--------+-----------------------------+--------+-----| | | | |Шуби, кожухи натуральні для |18.30.12|18.3 | | | | |хлопчиків | | | |------+---+--------+-----------------------------+--------+-----| | | | |Шуби, кожухи натуральні для |18.30.12|18.3 | | | | |дівчаток | | | |------+---+--------+-----------------------------+--------+-----| | | | |Шуби, кожухи синтетичні для |18.30.13|18.3 | | | | |хлопчиків | | | |------+---+--------+-----------------------------+--------+-----| | | | |Шуби, кожухи синтетичні для |18.30.13|18.3 | | | | |дівчаток | | | |------+---+--------+-----------------------------+--------+-----| | | | |Костюми трикотажні для |18.22.12|18.2 | | | | |хлопчиків | | | |------+---+--------+-----------------------------+--------+-----| | | | |Костюми з тканини для |18.22.22|18.2 | | | | |хлопчиків | | | |------+---+--------+-----------------------------+--------+-----| | | | |Костюми з натуральної та |18.10.10|18.1 | | | | |штучної шкіри для хлопчиків | | | |------+---+--------+-----------------------------+--------+-----| | | | |Костюми трикотажні для |18.22.14|18.2 | | | | |дівчаток | | | |------+---+--------+-----------------------------+--------+-----| | | | |Костюми з тканини для |18.22.32|18.2 | | | | |дівчаток | | | |------+---+--------+-----------------------------+--------+-----| | | | |Костюми з натуральної та |18.10.10|18.1 | | | | |штучної шкіри для дівчаток | | | |------+---+--------+-----------------------------+--------+-----| | | | |Сукні, сукні-костюми |18.22.14|18.2 | | | | |трикотажні для дівчаток | | | |------+---+--------+-----------------------------+--------+-----| | | | |Сукні, сукні-костюми з |18.22.34|18.2 | | | | |тканини для дівчаток | | | |------+---+--------+-----------------------------+--------+-----| | | | |Спідниці трикотажні для |18.22.14|18.2 | | | | |дівчаток | | | |------+---+--------+-----------------------------+--------+-----| | | | |Спідниці з тканини для |18.22.34|18.2 | | | | |дівчаток | | | |------+---+--------+-----------------------------+--------+-----| | | | |Спідниці з натуральної чи |18.10.10|18.1 | | | | |штучної шкіри для дівчаток | | | |------+---+--------+-----------------------------+--------+-----| | | | |Светри, джемпери, пуловери та|17.72.10|17.7 | | | | |вироби аналогічні для | | | | | | |хлопчиків | | | |------+---+--------+-----------------------------+--------+-----| | | | |Светри, джемпери, пуловери та|17.72.10|17.7 | | | | |вироби аналогічні для | | | | | | |дівчаток | | | |------+---+--------+-----------------------------+--------+-----| | | | |Штани трикотажні для |18.22.12|18.2 | | | | |хлопчиків | | | |------+---+--------+-----------------------------+--------+-----| | | | |Штани з тканини для хлопчиків|18.22.24|18.2 | |------+---+--------+-----------------------------+--------+-----| | | | |Штани з натуральної та |18.10.10|18.1 | | | | |штучної шкіри для хлопчиків | | | |------+---+--------+-----------------------------+--------+-----| | | | |Джинси для хлопчиків |18.22.24|18.2 | |------+---+--------+-----------------------------+--------+-----| | | | |Штани трикотажні для дівчаток|18.22.14|18.2 | |------+---+--------+-----------------------------+--------+-----| | | | |Штани з тканини для дівчаток |18.22.35|18.2 | |------+---+--------+-----------------------------+--------+-----| | | | |Штани з натуральної та |18.10.10|18.1 | | | | |штучної шкіри для дівчаток | | | |------+---+--------+-----------------------------+--------+-----| | | | |Джинси для дівчаток |18.22.35|18.2 | |------+---+--------+-----------------------------+--------+-----| | | | |Піджаки трикотажні для |18.22.12|18.2 | | | | |хлопчиків | | | |------+---+--------+-----------------------------+--------+-----| | | | |Піджаки з тканини для |18.22.23|18.2 | | | | |хлопчиків | | | |------+---+--------+-----------------------------+--------+-----| | | | |Піджаки з натуральної та |18.10.10|18.1 | | | | |штучної шкіри для хлопчиків | | | |------+---+--------+-----------------------------+--------+-----| | | | |Піджаки трикотажні для |18.22.14|18.2 | | | | |дівчаток | | | |------+---+--------+-----------------------------+--------+-----| | | | |Піджаки з тканини для |18.22.33|18.2 | | | | |дівчаток | | | |------+---+--------+-----------------------------+--------+-----| | | | |Піджаки з натуральної та |18.10.10|18.1 | | | | |штучної шкіри для дівчаток | | | |------+---+--------+-----------------------------+--------+-----| | | | |Сорочки трикотажні для |18.23.11|18.2 | | | | |хлопчиків | | | |------+---+--------+-----------------------------+--------+-----| | | | |Сорочки з тканини для |18.23.21|18.2 | | | | |хлопчиків | | | |------+---+--------+-----------------------------+--------+-----| | | | |Блузки трикотажні для |18.23.13|18.2 | | | | |дівчаток | | | |------+---+--------+-----------------------------+--------+-----| | | | |Блузки з тканини для дівчаток|18.23.23|18.2 | |------+---+--------+-----------------------------+--------+-----| | | | |Майки, футболки для хлопчиків|18.23.30|18.2 | |------+---+--------+-----------------------------+--------+-----| | | | |Майки, футболки для дівчаток |18.23.30|18.2 | |------+---+--------+-----------------------------+--------+-----| | | | |Труси, комплекти білизни |18.23.12|18.2 | | | | |трикотажні для хлопчиків | | | |------+---+--------+-----------------------------+--------+-----| | | | |Труси, комплекти білизни з |18.23.22|18.2 | | | | |тканини для хлопчиків | | | |------+---+--------+-----------------------------+--------+-----| | | | |Труси, комплекти білизни |18.23.14|18.2 | | | | |трикотажні для дівчаток | | | |------+---+--------+-----------------------------+--------+-----| | | | |Труси, комплекти білизни з |18.23.24|18.2 | | | | |тканини для дівчаток | | | |------+---+--------+-----------------------------+--------+-----| | | | |Одяг для немовлят із |18.24.11|18.2 | | | | |трикотажу | | | |------+---+--------+-----------------------------+--------+-----| | | | |Одяг для немовлят із тканини |18.24.21|18.2 | |------+---+--------+-----------------------------+--------+-----| | | | |Пелюшки й інші предмети одягу|18.24.21|18.2 | | | | |для немовлят із тканини | | | |------+---+--------+-----------------------------+--------+-----| | | | |Плавки для хлопчиків |18.24.12|18.2 | |------+---+--------+-----------------------------+--------+-----| | | | |Купальники для дівчаток |18.24.12|18.2 | |------+---+--------+-----------------------------+--------+-----| | | | |Панчішно-шкарпеткові вироби |17.71.10|17.7 | | | | |для хлопчиків | | | |------+---+--------+-----------------------------+--------+-----| | | | |Панчішно-шкарпеткові вироби |17.71.10|17.7 | | | | |для дівчаток | | | |------+---+--------+-----------------------------+--------+-----| | | | |Панчішно-шкарпеткові вироби |17.71.10|17.7 | | | | |для немовлят | | | |------+---+--------+-----------------------------+--------+-----| | | | |Спортивні костюми й інший |18.24.12|18.2 | | | | |спортивний одяг трикотажний | | | | | | |для хлопчиків | | | |------+---+--------+-----------------------------+--------+-----| | | | |Спортивні костюми та інший |18.24.22|18.2 | | | | |спортивний одяг з тканини для| | | | | | |хлопчиків | | | |------+---+--------+-----------------------------+--------+-----| | | | |Спортивні костюми й інший |18.24.12|18.2 | | | | |спортивний одяг трикотажний | | | | | | |для дівчаток | | | |------+---+--------+-----------------------------+--------+-----| | | | |Спортивні костюми та інший |18.24.22|18.2 | | | | |спортивний одяг з тканини для| | | | | | |дівчаток | | | |------+---+--------+-----------------------------+--------+-----| | | | |Халати, піжами трикотажні для|18.23.12|18.2 | | | | |хлопчиків | | | |------+---+--------+-----------------------------+--------+-----| | | | |Халати, піжами з тканини для |18.23.22|18.2 | | | | |хлопчиків | | | |------+---+--------+-----------------------------+--------+-----| | | | |Халати, піжами трикотажні для|18.23.14|18.2 | | | | |дівчаток | | | |------+---+--------+-----------------------------+--------+-----| | | | |Халати, піжами з тканини для |18.23.24|18.2 | | | | |дівчаток | | | |------+---+--------+-----------------------------+--------+-----| | | | |Одяг трикотажний для |18.24.12|18.2 | | | | |хлопчиків інший | | | |------+---+--------+-----------------------------+--------+-----| | | | |Одяг з тканини для хлопчиків |18.24.22|18.2 | | | | |інший | | | |------+---+--------+-----------------------------+--------+-----| | | | |Одяг трикотажний для дівчаток|18.24.12|18.2 | | | | |інший | | | |------+---+--------+-----------------------------+--------+-----| | | | |Одяг з тканини для дівчаток |18.24.22|18.2 | | | | |інший | | | |------+---+--------+-----------------------------+--------+-----| | | | |Одяг для хлопчиків й |18.22.99|18.2 | | | | |дівчаток, виготовлений на | | | | | | |замовлення | | | |------+---+--------+-----------------------------+--------+-----| |03.1.3| SD| | | | | |------+---+--------+-----------------------------+--------+-----| | | |03.1.3.1| | | | |------+---+--------+-----------------------------+--------+-----| | | | |Робочі халати |18.21.30|18.2 | |------+---+--------+-----------------------------+--------+-----| | | | |Капелюхи та кепки, шарфи й |18.24.42|18.2 | | | | |інші головні убори для | | | | | | |дорослих та дітей | | | |------+---+--------+-----------------------------+--------+-----| | | | |Шапки з натурального та |18.24.43|18.2 | | | | |штучного хутра для дорослих і| | | | | | |дітей | | | |------+---+--------+-----------------------------+--------+-----| | | | |Шапочки трикотажні для |18.24.14|18.2 | | | | |дорослих і дітей | | | |------+---+--------+-----------------------------+--------+-----| | | | |Пряжа та нитки бавовняні, |17.10.45|17.1 | | | | |вовняні й напіввовняні | | | |------+---+--------+-----------------------------+--------+-----| | | | |Пряжа та нитки штучні й |17.10.55|17.1 | | | | |синтетичні | | | |------+---+--------+-----------------------------+--------+-----| | | | |Блискавки, ґудзики, кнопки |36.63.33|36.6 | | | | |тощо | | | |------+---+--------+-----------------------------+--------+-----| | | | |Мереживо, тасьма тощо |17.54.12|17.5 | |------+---+--------+-----------------------------+--------+-----| | | | |Рукавички, ремені, пояси |18.24.31|18.2 | | | | |шкіряні | | | |------+---+--------+-----------------------------+--------+-----| | | | |Рукавиці, ремені, пояси |18.24.14|18.2 | | | | |трикотажні | | | |------+---+--------+-----------------------------+--------+-----| | | | |Рукавиці, ремені, пояси з |18.24.23|18.2 | | | | |тканини | | | |------+---+--------+-----------------------------+--------+-----| | | | |Садові рукавички та робочі |18.21.30|18.2 | | | | |рукавиці з тканини | | | |------+---+--------+-----------------------------+--------+-----| | | | |Краватки, носові хусточки й |18.24.23|18.2 | | | | |інші аксесуари й предмети | | | | | | |одягу | | | |------+---+--------+-----------------------------+--------+-----| | | | |Виготовлення на замовлення |18.24.99|18.2 | | | | |головних уборів і аксесуарів | | | |------+---+--------+-----------------------------+--------+-----| |03.1.4| S | | | | | |------+---+--------+-----------------------------+--------+-----| | | |03.1.4.1| | | | |------+---+--------+-----------------------------+--------+-----| | | | |Прання текстильних і хутряних|93.01.13|93.0 | | | | |виробів | | | |------+---+--------+-----------------------------+--------+-----| | | | |Сухе чищення одягу |93.01.14|93.0 | |------+---+--------+-----------------------------+--------+-----| | | | |Фарбування одягу |93.01.16|93.0 | |------+---+--------+-----------------------------+--------+-----| | | | |Прасування одягу |93.01.15|93.0 | |------+---+--------+-----------------------------+--------+-----| | | | |Ремонт одягу |52.74.11|52.7 | |------+---+--------+-----------------------------+--------+-----| | | | |Ремонт аксесуарів одягу |52.74.11|52.7 | |------+---+--------+-----------------------------+--------+-----| | | | |Прокат одягу та аксесуарів до|71.40.16|71.4 | | | | |одягу | | | |------+---+--------+-----------------------------+--------+-----| |03.2.1| SD| | | | | |------+---+--------+-----------------------------+--------+-----| | | |03.2.1.1| | | | |------+---+--------+-----------------------------+--------+-----| | | | |Чоботи, півчобітки утеплені |19.30.13|19.3 | | | | |зі шкіри натуральної чоловічі| | | |------+---+--------+-----------------------------+--------+-----| | | | |Чоботи, півчобітки утеплені |19.30.12|19.3 | | | | |зі шкіри штучної чоловічі | | | |------+---+--------+-----------------------------+--------+-----| | | | |Чоботи, півчобітки утеплені з|19.30.11|19.3 | | | | |гуми чоловічі | | | |------+---+--------+-----------------------------+--------+-----| | | | |Чоботи, півчобітки утеплені з|19.30.14|19.3 | | | | |текстильних матеріалів | | | | | | |чоловічі | | | |------+---+--------+-----------------------------+--------+-----| | | | |Чоботи, півчобітки неутеплені|19.30.13|19.3 | | | | |зі шкіри натуральної чоловічі| | | |------+---+--------+-----------------------------+--------+-----| | | | |Чоботи, півчобітки неутеплені|19.30.12|19.3 | | | | |зі шкіри штучної чоловічі | | | |------+---+--------+-----------------------------+--------+-----| | | | |Чоботи, півчобітки неутеплені|19.30.11|19.3 | | | | |з гуми чоловічі | | | |------+---+--------+-----------------------------+--------+-----| | | | |Чоботи, півчобітки неутеплені|19.30.14|19.3 | | | | |з текстильних матеріалів | | | | | | |чоловічі | | | |------+---+--------+-----------------------------+--------+-----| | | | |Туфлі з натуральної шкіри |19.30.13|19.3 | | | | |чоловічі | | | |------+---+--------+-----------------------------+--------+-----| | | | |Туфлі зі шкіри штучної |19.30.12|19.3 | | | | |чоловічі | | | |------+---+--------+-----------------------------+--------+-----| | | | |Туфлі з текстильних |19.30.14|19.3 | | | | |матеріалів чоловічі | | | |------+---+--------+-----------------------------+--------+-----| | | | |Босоніжки, сандалі й інше |19.30.13|19.3 | | | | |літнє взуття зі шкіри | | | | | | |натуральної чоловіче | | | |------+---+--------+-----------------------------+--------+-----| | | | |Босоніжки, сандалі й інше |19.30.12|19.3 | | | | |літнє взуття зі шкіри штучної| | | | | | |чоловіче | | | |------+---+--------+-----------------------------+--------+-----| | | | |Босоніжки, сандалі й інше |19.30.11|19.3 | | | | |літнє взуття з гуми чоловічі | | | |------+---+--------+-----------------------------+--------+-----| | | | |Босоніжки, сандалі й інше |19.30.14|19.3 | | | | |літнє взуття з текстильних | | | | | | |матеріалів чоловічі | | | |------+---+--------+-----------------------------+--------+-----| | | | |Кросівки чоловічі |19.30.23|19.3 | |------+---+--------+-----------------------------+--------+-----| | | | |Домашнє взуття для чоловіків |19.30.32|19.3 | |------+---+--------+-----------------------------+--------+-----| | | | |Шнурки для взуття |17.52.12|17.5 | |------+---+--------+-----------------------------+--------+-----| | | | |Інші аксесуари для взуття |19.30.40|19.3 | | | | |(гетри, гамаші, краги), | | | | | | |частини взуття (підбори, | | | | | | |підметки тощо) для | | | | | | |самостійного ремонту | | | | | | |чоловічого взуття | | | |------+---+--------+-----------------------------+--------+-----| | | | |Виготовлення чоловічого |19.30.99|19.3 | | | | |взуття на замовлення | | | |------+---+--------+-----------------------------+--------+-----| | | |03.2.1.2| | | | |------+---+--------+-----------------------------+--------+-----| | | | |Чоботи, півчобітки утеплені |19.30.13|19.3 | | | | |зі шкіри натуральної жіночі | | | |------+---+--------+-----------------------------+--------+-----| | | | |Чоботи, півчобітки утеплені |19.30.12|19.3 | | | | |зі шкіри штучної жіночі | | | |------+---+--------+-----------------------------+--------+-----| | | | |Чоботи, півчобітки утеплені з|19.30.11|19.3 | | | | |гуми жіночі | | | |------+---+--------+-----------------------------+--------+-----| | | | |Чоботи, півчобітки утеплені з|19.30.14|19.3 | | | | |текстильних матеріалів жіночі| | | |------+---+--------+-----------------------------+--------+-----| | | | |Чоботи, півчобітки неутеплені|19.30.13|19.3 | | | | |зі шкіри натуральної жіночі | | | |------+---+--------+-----------------------------+--------+-----| | | | |Чоботи, півчобітки неутеплені|19.30.12|19.3 | | | | |зі шкіри штучної жіночі | | | |------+---+--------+-----------------------------+--------+-----| | | | |Чоботи, півчобітки неутеплені|19.30.11|19.3 | | | | |з гуми жіночі | | | |------+---+--------+-----------------------------+--------+-----| | | | |Чоботи, півчобітки неутеплені|19.30.14|19.3 | | | | |з текстильних матеріалів | | | | | | |жіночі | | | |------+---+--------+-----------------------------+--------+-----| | | | |Туфлі з натуральної шкіри |19.30.13|19.3 | | | | |жіночі | | | |------+---+--------+-----------------------------+--------+-----| | | | |Туфлі зі шкіри штучної жіночі|19.30.12|19.3 | |------+---+--------+-----------------------------+--------+-----| | | | |Туфлі з текстильних |19.30.14|19.3 | | | | |матеріалів жіночі | | | |------+---+--------+-----------------------------+--------+-----| | | | |Босоніжки, сандалі й інше |19.30.13|19.3 | | | | |літнє взуття зі шкіри | | | | | | |натуральної жіноче | | | |------+---+--------+-----------------------------+--------+-----| | | | |Босоніжки, сандалі й інше |19.30.12|19.3 | | | | |літнє взуття зі шкіри штучної| | | | | | |жіноче | | | |------+---+--------+-----------------------------+--------+-----| | | | |Босоніжки, сандалі й інше |19.30.11|19.3 | | | | |літнє взуття з гуми жіночі | | | |------+---+--------+-----------------------------+--------+-----| | | | |Босоніжки, сандалі й інше |19.30.14|19.3 | | | | |літнє взуття з текстильних | | | | | | |матеріалів жіночі | | | |------+---+--------+-----------------------------+--------+-----| | | | |Кросівки жіночі |19.30.23|19.3 | |------+---+--------+-----------------------------+--------+-----| | | | |Домашнє взуття для жінок |19.30.32|19.3 | |------+---+--------+-----------------------------+--------+-----| | | | |Шнурки для взуття |17.52.12|17.5 | |------+---+--------+-----------------------------+--------+-----| | | | |Інші аксесуари для взуття |19.30.40|19.3 | | | | |(гетри, гамаші, краги), | | | | | | |частини взуття (підбори, | | | | | | |підметки тощо) для | | | | | | |самостійного ремонту жіночого| | | | | | |взуття | | | |------+---+--------+-----------------------------+--------+-----| | | | |Виготовлення жіночого взуття |19.30.99|19.3 | | | | |на замовлення | | | |------+---+--------+-----------------------------+--------+-----| | | |03.2.1.3| | | | |------+---+--------+-----------------------------+--------+-----| | | | |Чоботи, півчобітки утеплені |19.30.13|19.3 | | | | |зі шкіри натуральної для | | | | | | |дітей і немовлят | | | |------+---+--------+-----------------------------+--------+-----| | | | |Чоботи, півчобітки утеплені |19.30.12|19.3 | | | | |зі шкіри штучної для дітей та| | | | | | |немовлят | | | |------+---+--------+-----------------------------+--------+-----| | | | |Чоботи, півчобітки утеплені з|19.30.11|19.3 | | | | |гуми для дітей і немовлят | | | |------+---+--------+-----------------------------+--------+-----| | | | |Чоботи, півчобітки утеплені з|19.30.14|19.3 | | | | |текстильних матеріалів для | | | | | | |дітей і немовлят | | | |------+---+--------+-----------------------------+--------+-----| | | | |Чоботи, півчобітки неутеплені|19.30.13|19.3 | | | | |зі шкіри натуральної для | | | | | | |дітей і немовлят | | | |------+---+--------+-----------------------------+--------+-----| | | | |Чоботи, півчобітки неутеплені|19.30.12|19.3 | | | | |зі шкіри штучної для дітей і | | | | | | |немовлят | | | |------+---+--------+-----------------------------+--------+-----| | | | |Чоботи, півчобітки неутеплені|19.30.11|19.3 | | | | |з гуми для дітей і немовлят | | | |------+---+--------+-----------------------------+--------+-----| | | | |Чоботи, півчобітки неутеплені|19.30.14|19.3 | | | | |з текстильних матеріалів для | | | | | | |дітей і немовлят | | | |------+---+--------+-----------------------------+--------+-----| | | | |Туфлі з натуральної шкіри для|19.30.13|19.3 | | | | |дітей і немовлят | | | |------+---+--------+-----------------------------+--------+-----| | | | |Туфлі зі шкіри штучної для |19.30.12|19.3 | | | | |дітей і немовлят | | | |------+---+--------+-----------------------------+--------+-----| | | | |Туфлі з текстильних |19.30.14|19.3 | | | | |матеріалів для дітей і | | | | | | |немовлят | | | |------+---+--------+-----------------------------+--------+-----| | | | |Босоніжки, сандалі та інше |19.30.13|19.3 | | | | |літнє взуття зі шкіри | | | | | | |натуральної для дітей і | | | | | | |немовлят | | | |------+---+--------+-----------------------------+--------+-----| | | | |Босоніжки, сандалі й інше |19.30.12|19.3 | | | | |літнє взуття зі шкіри штучної| | | | | | |для дітей і немовлят | | | |------+---+--------+-----------------------------+--------+-----| | | | |Босоніжки, сандалі й інше |19.30.11|19.3 | | | | |літнє взуття з гуми для дітей| | | | | | |та немовлят | | | |------+---+--------+-----------------------------+--------+-----| | | | |Босоніжки, сандалі й інше |19.30.14|19.3 | | | | |літнє взуття з текстильних | | | | | | |матеріалів для дітей і | | | | | | |немовлят | | | |------+---+--------+-----------------------------+--------+-----| | | | |Кросівки для дітей і немовлят|19.30.23|19.3 | |------+---+--------+-----------------------------+--------+-----| | | | |Домашнє взуття для дітей і |19.30.32|19.3 | | | | |немовлят | | | |------+---+--------+-----------------------------+--------+-----| | | | |Шнурки для взуття |17.52.12|17.5 | |------+---+--------+-----------------------------+--------+-----| | | | |Інші аксесуари для взуття |19.30.40|19.3 | | | | |(гетри, гамаші, краги), | | | | | | |частини взуття (підбори, | | | | | | |підметки тощо) для | | | | | | |самостійного ремонту взуття | | | | | | |для дітей та немовлят | | | |------+---+--------+-----------------------------+--------+-----| | | | |Взуття для дітей і немовлят, |19.30.99|19.3 | | | | |виготовлене на замовлення | | | |------+---+--------+-----------------------------+--------+-----| |03.2.2| S | | | | | |------+---+--------+-----------------------------+--------+-----| | | |03.2.2.1| | | | |------+---+--------+-----------------------------+--------+-----| | | | |Ремонт взуття, включаючи |52.71.10|52.7 | | | | |чистку | | | |------+---+--------+-----------------------------+--------+-----| | | | |Прокат взуття, крім |71.40.16|71.4 | | | | |спортивного | | | |------+---+--------+-----------------------------+--------+-----| |04.1.1| S | | | | | |------+---+--------+-----------------------------+--------+-----| | | |04.1.1.1| | | | |------+---+--------+-----------------------------+--------+-----| | | | |Плата за основне житло, |70.20.11|70.2 | | | | |орендоване у приватних осіб | | | |------+---+--------+-----------------------------+--------+-----| | | | |Плата за проживання у готелі,|70.20.11|70.2 | | | | |пансіонаті чи гуртожитку (в | | | | | | |якості постійного житла) | | | |------+---+--------+-----------------------------+--------+-----| | | | |Плата за основне орендоване |70.20.11|70.2 | | | | |житло у держави (крім | | | | | | |готелів, пансіонатів, | | | | | | |гуртожитків) | | | |------+---+--------+-----------------------------+--------+-----| |04.1.2| S |04.1.2.1| | | | |------+---+--------+-----------------------------+--------+-----| | | | |Плата за оренду іншого житла,|70.20.11|70.2 | | | | |дачі тощо (крім оренди житла | | | | | | |або дачі під час відпочинку) | | | |------+---+--------+-----------------------------+--------+-----| |04.2.1| S | | | | | |------+---+--------+-----------------------------+--------+-----| | | |04.2.1.1| | | | |------+---+--------+-----------------------------+--------+-----| | | | |Плата за власне житло в |70.32.12|70.3 | | | | |багатоквартирних будинках | | | |------+---+--------+-----------------------------+--------+-----| | | | |Плата за користування гаражем|70.20.12|70.2 | | | | |(в якості зберігання на | | | | | | |постійній основі) | | | |------+---+--------+-----------------------------+--------+-----| |04.2.2| S | | | | | |------+---+--------+-----------------------------+--------+-----| | | |04.2.2.1|Не застосовується в | | | | | | |обстеженні умов життя | | | |------+---+--------+-----------------------------+--------+-----| |04.3.1| ND| | | | | |------+---+--------+-----------------------------+--------+-----| | | |04.3.1.1| | | | |------+---+--------+-----------------------------+--------+-----| | | | |Готові фарби, лаки, емалі, |24.30.22|24.3 | | | | |глазурі й аналогічна | | | | | | |продукція | | | |------+---+--------+-----------------------------+--------+-----| | | | |Шпалери |21.24.11|21.2 | |------+---+--------+-----------------------------+--------+-----| | | | |Клеї |24.62.10|24.6 | |------+---+--------+-----------------------------+--------+-----| | | | |Шпаклівка, замазка, мастика, |26.64.10|26.6 | | | | |ґрунтовка тощо | | | |------+---+--------+-----------------------------+--------+-----| | | | |Цемент і цементні суміші |26.51.12|26.5 | |------+---+--------+-----------------------------+--------+-----| | | | |Вапно |26.52.10|26.5 | |------+---+--------+-----------------------------+--------+-----| | | | |Гіпс і гіпсові суміші |26.53.10|26.5 | |------+---+--------+-----------------------------+--------+-----| | | | |Дрібне санітарно-технічне |26.22.10|26.2 | | | | |обладнання з кераміки | | | |------+---+--------+-----------------------------+--------+-----| | | | |Дрібне санітарно-технічне |25.23.12|25.2 | | | | |обладнання із пластмас | | | |------+---+--------+-----------------------------+--------+-----| | | | | |28.75.11|28.7 | |------+---+--------+-----------------------------+--------+-----| | | | |Дрібне санітарно-технічне | | | | | | |обладнання з металу | | | |------+---+--------+-----------------------------+--------+-----| | | | |Водопровідно-побутова |29.13.11|29.1 | | | | |арматура (крани, змішувачі, | | | | | | |вентилі, клапани тощо) | | | |------+---+--------+-----------------------------+--------+-----| | | | |Вироби, дрібні деталі та |20.30.13|20.3 | | | | |конструкції з дерева | | | | | | |(плінтуси, рамки) | | | |------+---+--------+-----------------------------+--------+-----| | | | |Вироби, деталі та конструкції|25.21.22|25.2 | | | | |з пластмас (плівки, трубки, | | | | | | |шланги та рукави, фітинги | | | | | | |тощо) | | | |------+---+--------+-----------------------------+--------+-----| | | | |Дрібні деталі та конструкції |28.63.12|28.6 | | | | |з металу (замки, шпінгалети, | | | | | | |петлі тощо) | | | |------+---+--------+-----------------------------+--------+-----| | | | |Скло |26.11.11|26.1 | |------+---+--------+-----------------------------+--------+-----| | | | |Плитка керамічна |26.30.10|26.3 | |------+---+--------+-----------------------------+--------+-----| | | | |Фанера, панелі фанеровані |20.20.11|20.2 | |------+---+--------+-----------------------------+--------+-----| | | | |Плити деревостружкові |20.20.13|20.2 | |------+---+--------+-----------------------------+--------+-----| | | | |Плити деревоволокнисті |20.20.14|20.2 | |------+---+--------+-----------------------------+--------+-----| | | | |Деревина інша, шпон |20.20.21|20.2 | |------+---+--------+-----------------------------+--------+-----| |04.3.2| S | | | | | |------+---+--------+-----------------------------+--------+-----| | | |04.3.2.1| | | | |------+---+--------+-----------------------------+--------+-----| | | | |Послуги електриків |45.31.11|45.3 | |------+---+--------+-----------------------------+--------+-----| | | | |Послуги сантехніків |45.33.20|45.3 | |------+---+--------+-----------------------------+--------+-----| | | | |Послуги столяра та тесляра |45.42.11|45.4 | |------+---+--------+-----------------------------+--------+-----| | | | |Послуги з облицювання стін |45.43.23|45.4 | | | | |шпалерами | | | |------+---+--------+-----------------------------+--------+-----| | | | |Послуги штукатурів |45.41.10|45.4 | |------+---+--------+-----------------------------+--------+-----| | | | |Послуги малярів |45.44.20|45.4 | |------+---+--------+-----------------------------+--------+-----| | | | |Послуги зі скління |45.44.10|45.4 | |------+---+--------+-----------------------------+--------+-----| | | | |Послуги з завершення |45.45.13|45.4 | | | | |будівництва інші | | | |------+---+--------+-----------------------------+--------+-----| |04.4.1| S | | | | | |------+---+--------+-----------------------------+--------+-----| | | |04.4.1.1| | | | |------+---+--------+-----------------------------+--------+-----| | | | |Послуги водопостачання |41.00.21|41.0 | |------+---+--------+-----------------------------+--------+-----| |04.4.2| S | | | | | |------+---+--------+-----------------------------+--------+-----| | | |04.4.2.1| | | | |------+---+--------+-----------------------------+--------+-----| | | | |Послуги з прибирання сміття |90.03.14|90.0 | |------+---+--------+-----------------------------+--------+-----| |04.4.3| S | | | | | |------+---+--------+-----------------------------+--------+-----| | | |04.4.3.1| | | | |------+---+--------+-----------------------------+--------+-----| | | | |Послуги з чищення |90.01.12|90.0 | | | | |каналізаційних відходів, | | | | | | |включаючи послуги | | | | | | |асенізаційних машин | | | |------+---+--------+-----------------------------+--------+-----| |04.4.4| S | | | | | |------+---+--------+-----------------------------+--------+-----| | | |04.4.4.1| | | | |------+---+--------+-----------------------------+--------+-----| | | | |Послуги з догляду за будинком|70.32.13|70.3 | | | | |(прибирання під'їздів, | | | | | | |сходів, послуги двірників, | | | | | | |консьєржів, озеленення | | | | | | |навколо будинку тощо) | | | |------+---+--------+-----------------------------+--------+-----| | | | |Послуги з чищення систем |74.70.14|74.7 | | | | |опалення та вентиляційних | | | | | | |шахт | | | |------+---+--------+-----------------------------+--------+-----| | | | |Послуги з чищення димоходу |74.70.15|74.7 | |------+---+--------+-----------------------------+--------+-----| | | | |Послуги з охорони |74.60.15|74.6 | |------+---+--------+-----------------------------+--------+-----| |04.5.1| ND| | | | | |------+---+--------+-----------------------------+--------+-----| | | |04.5.1.1| | | | |------+---+--------+-----------------------------+--------+-----| | | | |Плата за електроенергію |40.13.13|40.1 | |------+---+--------+-----------------------------+--------+-----| |04.5.2| ND| | | | | |------+---+--------+-----------------------------+--------+-----| | | |04.5.2.1| | | | |------+---+--------+-----------------------------+--------+-----| | | | |Плата за природний газ |40.22.13|40.2 | |------+---+--------+-----------------------------+--------+-----| | | |04.5.2.2| | | | |------+---+--------+-----------------------------+--------+-----| | | | |Балонний газ |52.48.36|52.4 | |------+---+--------+-----------------------------+--------+-----| |04.5.3| ND| | | | | |------+---+--------+-----------------------------+--------+-----| | | |04.5.3.1|Гас, рідке паливо для |23.20.14|23.2 | | | | |обігріву та освітлення житла,| | | | | | |дач, гаражів | | | |------+---+--------+-----------------------------+--------+-----| |04.5.4| ND| | | | | |------+---+--------+-----------------------------+--------+-----| | | |04.5.4.1| | | | |------+---+--------+-----------------------------+--------+-----| | | | |Дрова, зрізки, хмиз |02.01.14|02.0 | |------+---+--------+-----------------------------+--------+-----| | | | |Торф |10.30.10|10.3 | |------+---+--------+-----------------------------+--------+-----| | | | |Вугілля кам'яне та буре, |10.20.10|10.2 | | | | |брикет | | | |------+---+--------+-----------------------------+--------+-----| |04.5.5| ND| | | | | |------+---+--------+-----------------------------+--------+-----| | | |04.5.5.1| | | | |------+---+--------+-----------------------------+--------+-----| | | | |Плата за централізоване |40.30.10|40.3 | | | | |опалення | | | |------+---+--------+-----------------------------+--------+-----| | | | |Плата за гарячу воду |40.30.10|40.3 | |------+---+--------+-----------------------------+--------+-----| |05.1.1| D | | | | | |------+---+--------+-----------------------------+--------+-----| | | |05.1.1.1| | | | |------+---+--------+-----------------------------+--------+-----| | | | |Меблі кухонні (кухонний |36.13.10|36.1 | | | | |гарнітур, обідній та кухонний| | | | | | |стіл) | | | |------+---+--------+-----------------------------+--------+-----| | | | |Письмовий стіл |36.12.12|36.1 | |------+---+--------+-----------------------------+--------+-----| | | | |Меблі для сидіння (диван, |36.11.12|36.1 | | | | |крісло, стільці) | | | |------+---+--------+-----------------------------+--------+-----| | | | |Меблі для лежання (кушетка, |36.11.12|36.1 | | | | |тахта, ліжко, диван-ліжко, | | | | | | |крісло-ліжко, м'які меблі | | | | | | |тощо) | | | |------+---+--------+-----------------------------+--------+-----| | | | |Меблі для обстановки (полиці |36.12.12|36.1 | | | | |для книг, для ванної кімнати,| | | | | | |меблева стінка, столовий | | | | | | |гарнітур, спальний гарнітур, | | | | | | |житлова кімната, сервант, | | | | | | |шафа для одягу та білизни, | | | | | | |комод, шафа для книжок, | | | | | | |посуду тощо) | | | |------+---+--------+-----------------------------+--------+-----| | | | |Матраци (крім надувних) |36.15.12|36.1 | |------+---+--------+-----------------------------+--------+-----| | | | |Меблі інші (для дачі та саду,|36.14.13|36.1 | | | | |дитячі, для ванних кімнат) | | | |------+---+--------+-----------------------------+--------+-----| | | | |Люстри, бра кришталеві |36.22.13|36.2 | |------+---+--------+-----------------------------+--------+-----| | | | |Люстри, бра інші |31.50.25|31.5 | |------+---+--------+-----------------------------+--------+-----| | | | |Настільні лампи, нічники, |31.50.22|31.5 | | | | |торшери, абажури, плафони | | | |------+---+--------+-----------------------------+--------+-----| | | | |Інші освітлювальні прилади |31.50.34|31.5 | |------+---+--------+-----------------------------+--------+-----| | | | |Картини (включаючи |92.31.10|92.3 | | | | |репродукції), скульптури, | | | | | | |статуетки, вази керамічні й | | | | | | |інші декоративні предмети з | | | | | | |кераміки, гравюри, гобелени | | | |------+---+--------+-----------------------------+--------+-----| | | | |Інші предмети мистецтва й |92.31.10|92.3 | | | | |оздоблення, крім | | | | | | |антикваріату, шкатулки, | | | | | | |свічники, ширми тощо | | | |------+---+--------+-----------------------------+--------+-----| | | | |Дзеркала |26.12.13|26.1 | |------+---+--------+-----------------------------+--------+-----| | | | |Жалюзі (крім жалюзі з тканин)|25.23.14|25.2 | |------+---+--------+-----------------------------+--------+-----| |05.1.2| D | | | | | |------+---+--------+-----------------------------+--------+-----| | | |05.1.2.1| | | | |------+---+--------+-----------------------------+--------+-----| | | | |Вовняні та напіввовняні |17.51.13|17.5 | | | | |килими | | | |------+---+--------+-----------------------------+--------+-----| | | | |Синтетичні килими |17.51.12|17.5 | |------+---+--------+-----------------------------+--------+-----| | | | |Вовняні та напіввовняні |17.51.13|17.5 | | | | |килимові вироби | | | |------+---+--------+-----------------------------+--------+-----| | | | |Синтетичні килимові вироби |17.51.12|17.5 | |------+---+--------+-----------------------------+--------+-----| | | | |Лінолеум, включаючи вартість |36.63.40|36.6 | | | | |його укладання) | | | |------+---+--------+-----------------------------+--------+-----| | | | |Інше покриття для підлоги |17.51.14|17.5 | | | | |(крім дерев'яного та | | | | | | |керамічного), включаючи | | | | | | |вартість його укладання | | | |------+---+--------+-----------------------------+--------+-----| |05.1.3| S | | | | | |------+---+--------+-----------------------------+--------+-----| | | |05.1.3.1| | | | |------+---+--------+-----------------------------+--------+-----| | | | |Ремонт і реставрація меблів |36.14.90|36.1 | |------+---+--------+-----------------------------+--------+-----| | | | |Ремонт інших предметів |92.31.22|92.3 | | | | |обстановки та покриття для | | | | | | |підлоги | | | |------+---+--------+-----------------------------+--------+-----| |05.2.1| SD| | | | | |------+---+--------+-----------------------------+--------+-----| | | |05.2.1.1| | | | |------+---+--------+-----------------------------+--------+-----| | | | |Ковдри, пледи (ватяні, |17.40.11|17.4 | | | | |вовняні, напіввовняні) | | | | | | |включаючи виготовлення на | | | | | | |замовлення | | | |------+---+--------+-----------------------------+--------+-----| | | | |Ковдри, перини, подушки |17.40.24|17.4 | | | | |пухові тощо, включаючи | | | | | | |виготовлення на замовлення | | | |------+---+--------+-----------------------------+--------+-----| | | | |Комплекти постільної білизни,|17.40.12|17.4 | | | | |простирадла, наволочки | | | |------+---+--------+-----------------------------+--------+-----| | | | |Скатерки |17.40.13|17.4 | |------+---+--------+-----------------------------+--------+-----| | | | |Рушники (крім кухонних) |17.40.14|17.4 | |------+---+--------+-----------------------------+--------+-----| | | | |Штори |17.40.15|17.4 | |------+---+--------+-----------------------------+--------+-----| | | | |Покривала |17.40.16|17.4 | |------+---+--------+-----------------------------+--------+-----| | | | |Тюль і тюлегардинні вироби |17.54.12|17.5 | |------+---+--------+-----------------------------+--------+-----| | | | |Клейонка (церата) для |17.54.37|17.5 | | | | |домашнього побуту, господарчі| | | | | | |сумки та пакети | | | |------+---+--------+-----------------------------+--------+-----| | | | |Парасольки та тенти від сонця|36.63.31|36.6 | | | | |та інші вироби | | | |------+---+--------+-----------------------------+--------+-----| | | | |Килимки для ванної кімнати, |17.51.14|17.5 | | | | |килимки біля вхідних дверей | | | | | | |тощо | | | |------+---+--------+-----------------------------+--------+-----| | | | |Ремонт домашнього текстилю |52.74.11|52.7 | |------+---+--------+-----------------------------+--------+-----| |05.3.1| D | | | | | |------+---+--------+-----------------------------+--------+-----| | | |05.3.1.1| | | | |------+---+--------+-----------------------------+--------+-----| | | | |Холодильники |29.71.11|29.7 | |------+---+--------+-----------------------------+--------+-----| | | | |Морозильник і морозильна |29.71.11|29.7 | | | | |камера | | | |------+---+--------+-----------------------------+--------+-----| | | |05.3.1.2| | | | |------+---+--------+-----------------------------+--------+-----| | | | |Пральна машина |29.71.13|29.7 | |------+---+--------+-----------------------------+--------+-----| | | | |Сушильна машина |29.71.13|29.7 | |------+---+--------+-----------------------------+--------+-----| | | | |Посудомийна машина |29.71.12|29.7 | |------+---+--------+-----------------------------+--------+-----| | | | |Прасувальна машина |29.71.23|29.7 | |------+---+--------+-----------------------------+--------+-----| | | |05.3.1.3| | | | |------+---+--------+-----------------------------+--------+-----| | | | |Газові плити для приготування|29.72.11|29.7 | | | | |їжі, печі та жаровні газові | | | |------+---+--------+-----------------------------+--------+-----| | | | |Мікрохвильова піч |29.71.27|29.7 | |------+---+--------+-----------------------------+--------+-----| | | | |Плита електрична для |29.71.28|29.7 | | | | |приготування їжі, печі, | | | | | | |грилі, жаровні електричні | | | |------+---+--------+-----------------------------+--------+-----| | | |05.3.1.4| | | | |------+---+--------+-----------------------------+--------+-----| | | | |Кондиціонер |29.23.12|29.2 | |------+---+--------+-----------------------------+--------+-----| | | | |Електрообігрівач |29.71.26|29.7 | |------+---+--------+-----------------------------+--------+-----| | | | |Вентилятор, зволожувач |29.71.15|29.7 | | | | |повітря, витяжка кухонна тощо| | | |------+---+--------+-----------------------------+--------+-----| | | | |Нагрівачі для повітря |29.72.13|29.7 | | | | |неелектричні | | | |------+---+--------+-----------------------------+--------+-----| | | | |Водонагрівачі неелектричні |29.72.14|29.7 | |------+---+--------+-----------------------------+--------+-----| | | | |Водогрійні колонки |29.72.14|29.7 | |------+---+--------+-----------------------------+--------+-----| | | |05.3.1.5| | | | |------+---+--------+-----------------------------+--------+-----| | | | |Електропилосос |29.71.21|29.7 | |------+---+--------+-----------------------------+--------+-----| | | | |Машина для циклювання, |29.71.21|29.7 | | | | |натирання та полірування | | | | | | |підлоги тощо | | | |------+---+--------+-----------------------------+--------+-----| | | |05.3.1.6| | | | |------+---+--------+-----------------------------+--------+-----| | | | |Швейна машина |29.54.50|29.5 | |------+---+--------+-----------------------------+--------+-----| | | | |В'язальна машина |29.54.14|29.5 | |------+---+--------+-----------------------------+--------+-----| | | |05.3.1.7| | | | |------+---+--------+-----------------------------+--------+-----| | | | |Інші великі домашні прилади |28.75.21|28.7 | | | | |(сейфи, обладнання для | | | | | | |пом'якшення води тощо) | | | |------+---+--------+-----------------------------+--------+-----| |05.3.2| SD| | | | | |------+---+--------+-----------------------------+--------+-----| | | |05.3.2.1| | | | |------+---+--------+-----------------------------+--------+-----| | | | |Електропраска |29.71.23|29.7 | |------+---+--------+-----------------------------+--------+-----| | | | |Кухонний комбайн |29.71.21|29.7 | |------+---+--------+-----------------------------+--------+-----| | | | |Тостер, електросушарка |29.71.23|29.7 | |------+---+--------+-----------------------------+--------+-----| | | | |Самовар, чайник, каструля, |29.71.24|29.7 | | | | |кавоварка, електротеплові | | | | | | |прилади інші | | | |------+---+--------+-----------------------------+--------+-----| | | | |Міксер, соковижималка, |29.71.21|29.7 | | | | |м'ясорубка, невеликі | | | | | | |електроплити, кавомолка тощо | | | |------+---+--------+-----------------------------+--------+-----| |05.3.3| S | | | | | |------+---+--------+-----------------------------+--------+-----| | | |05.3.3.1| | | | |------+---+--------+-----------------------------+--------+-----| | | | |Ремонт і технічне |52.72.12|52.7 | | | | |обслуговування великих | | | | | | |домашніх приладів та | | | | | | |електропобутової техніки | | | | | | |(крім встановлення) | | | |------+---+--------+-----------------------------+--------+-----| | | | |Прокат великих домашніх |71.40.16|71.4 | | | | |приладів | | | |------+---+--------+-----------------------------+--------+-----| |05.4.1| SD| | | | | |------+---+--------+-----------------------------+--------+-----| | | |05.4.1.1| | | | |------+---+--------+-----------------------------+--------+-----| | | | |Сервіз кавовий, чайний, |26.21.12|26.2 | | | | |столовий, чашка з блюдцем | | | |------+---+--------+-----------------------------+--------+-----| | | | |Інший фарфоро-фаянсовий посуд|26.21.11|26.2 | |------+---+--------+-----------------------------+--------+-----| | | | |Вази, тарілки, салатники та |26.13.13|26.1 | | | | |інші вироби зі скла та | | | | | | |кришталю | | | |------+---+--------+-----------------------------+--------+-----| | | | |Склянки, келихи, чарки й |26.13.12|26.1 | | | | |інший посуд зі скла, кришталю| | | | | | |та з інших матеріалів | | | |------+---+--------+-----------------------------+--------+-----| | | |05.4.1.2| | | | |------+---+--------+-----------------------------+--------+-----| | | | |Ложки, виделки, ножі тощо |28.61.14|28.6 | |------+---+--------+-----------------------------+--------+-----| | | | |Столове срібло |36.22.13|36.2 | |------+---+--------+-----------------------------+--------+-----| | | |05.4.1.3| | | | |------+---+--------+-----------------------------+--------+-----| | | | |Каструлі, чайники, кухлі, |28.75.12|28.7 | | | | |миски, сковороди | | | |------+---+--------+-----------------------------+--------+-----| | | | |Інший металевий посуд |28.75.12|28.7 | | | | |(чавуни, сотейники, грилі, | | | | | | |лопатки тощо) | | | |------+---+--------+-----------------------------+--------+-----| | | | |Господарчі товари із |25.24.23|25.2 | | | | |пластмаси | | | |------+---+--------+-----------------------------+--------+-----| | | | |Господарчі товари металеві |28.75.27|28.7 | |------+---+--------+-----------------------------+--------+-----| | | | |Господарчі товари з дерева |20.51.12|20.5 | |------+---+--------+-----------------------------+--------+-----| | | | |Інші господарчі товари |36.63.77|36.6 | | | | |(термоси тощо) | | | |------+---+--------+-----------------------------+--------+-----| | | |05.4.1.4| | | | |------+---+--------+-----------------------------+--------+-----| | | | |Ремонт виробів зі скла, |52.74.13|52.7 | | | | |столового посуду, кухонних | | | | | | |речей та інших предметів | | | | | | |домашнього вжитку | | | |------+---+--------+-----------------------------+--------+-----| |05.5.1| D | | | | | |------+---+--------+-----------------------------+--------+-----| | | |05.5.1.1| | | | |------+---+--------+-----------------------------+--------+-----| | | | |Електроінструменти |29.41.11|29.4 | |------+---+--------+-----------------------------+--------+-----| | | | |Садові міні-трактори, |29.32.20|29.3 | | | | |газонокосарки тощо | | | |------+---+--------+-----------------------------+--------+-----| | | | |Інші моторизовані інструменти|29.41.11|29.4 | | | | |й обладнання (машини для | | | | | | |стрижки живоплоту, бензопили | | | | | | |тощо) | | | |------+---+--------+-----------------------------+--------+-----| | | | |Водяні насоси |29.12.24|29.1 | |------+---+--------+-----------------------------+--------+-----| | | | |Ремонт великих інструментів |52.72.12|52.7 | | | | |та обладнання | | | |------+---+--------+-----------------------------+--------+-----| | | | |Прокат великих інструментів |71.40.16|71.4 | | | | |та обладнання | | | |------+---+--------+-----------------------------+--------+-----| |05.5.2| SD| | | | | |------+---+--------+-----------------------------+--------+-----| | | |05.5.2.1| | | | |------+---+--------+-----------------------------+--------+-----| | | | |Лампи |31.50.13|31.5 | |------+---+--------+-----------------------------+--------+-----| | | | |Подовжувачі, дроти, шнури |31.30.13|31.3 | |------+---+--------+-----------------------------+--------+-----| | | | |Вимикачі |31.20.25|31.2 | |------+---+--------+-----------------------------+--------+-----| | | | |Розетки |31.20.27|31.2 | |------+---+--------+-----------------------------+--------+-----| | | | |Батарейки, ліхтарики, |31.40.11|31.4 | | | | |дзвоники та інші | | | | | | |електротовари | | | |------+---+--------+-----------------------------+--------+-----| | | | |Дверна та віконна фурнітура |25.23.14|25.2 | |------+---+--------+-----------------------------+--------+-----| | | | |Замки для засобів |28.63.11|28.6 | | | | |автотранспортних і меблів | | | |------+---+--------+-----------------------------+--------+-----| | | | |Свердла |28.62.40|28.6 | |------+---+--------+-----------------------------+--------+-----| | | | |Викрутки, гаєчні ключі, |28.62.30|28.6 | | | | |молотки, набори інструментів | | | |------+---+--------+-----------------------------+--------+-----| | | | |Ручні інструменти для |28.62.10|28.6 | | | | |сільського господарства та | | | | | | |садівництва (сокири, пилки, | | | | | | |коси, вила, серпи, інші | | | | | | |інструменти й обладнання для | | | | | | |дому та саду) | | | |------+---+--------+-----------------------------+--------+-----| | | | |Металеві предмети для дому |28.75.27|28.7 | | | | |(карнизи, гачки тощо) та саду| | | | | | |(решітки, стовпи та сегменти | | | | | | |огорожі тощо), сходи та | | | | | | |драбини | | | |------+---+--------+-----------------------------+--------+-----| | | | |Ремонт невеликих інструментів|52.74.13|52.7 | | | | |та аксесуарів для дому і саду| | | |------+---+--------+-----------------------------+--------+-----| |05.6.1| ND| | | | | |------+---+--------+-----------------------------+--------+-----| | | |05.6.1.1| | | | |------+---+--------+-----------------------------+--------+-----| | | | |Синтетичні засоби для прання,|24.51.32|24.5 | | | | |миття та чищення | | | |------+---+--------+-----------------------------+--------+-----| | | | |Мило господарче |24.51.31|24.5 | |------+---+--------+-----------------------------+--------+-----| | | | |Засоби по догляду за меблями |24.51.32|24.5 | | | | |та предметами домашнього | | | | | | |вжитку (віск, поліроль тощо) | | | |------+---+--------+-----------------------------+--------+-----| | | | |Засоби боротьби з комахами |24.20.11|24.2 | |------+---+--------+-----------------------------+--------+-----| | | | |Засоби боротьби з гризунами |24.20.15|24.2 | |------+---+--------+-----------------------------+--------+-----| | | | |Дезинфекційні засоби |24.20.14|24.2 | |------+---+--------+-----------------------------+--------+-----| | | | |Інші товари побутової хімії |24.51.44|24.5 | | | | |(абразивні порошки, | | | | | | |антистатики, засоби для | | | | | | |видалення плям тощо) | | | |------+---+--------+-----------------------------+--------+-----| | | | |Креми й інші засоби для |24.51.43|24.5 | | | | |чищення взуття | | | |------+---+--------+-----------------------------+--------+-----| | | | |Дистильована вода |24.13.42|24.1 | |------+---+--------+-----------------------------+--------+-----| | | | |Засоби для ароматизування |24.51.41|24.5 | | | | |повітря | | | |------+---+--------+-----------------------------+--------+-----| | | |05.6.1.2| | | | |------+---+--------+-----------------------------+--------+-----| | | | |Сірники |36.63.63|36.6 | |------+---+--------+-----------------------------+--------+-----| | | | |Гумові вироби |25.13.73|25.1 | |------+---+--------+-----------------------------+--------+-----| | | | |Свічки, ґноти для ламп тощо |36.63.75|36.6 | |------+---+--------+-----------------------------+--------+-----| | | | |Рушники кухонні паперові |21.22.11|21.2 | |------+---+--------+-----------------------------+--------+-----| | | | |Скатертини паперові |21.22.11|21.2 | |------+---+--------+-----------------------------+--------+-----| | | | |Паперові серветки |21.22.11|21.2 | |------+---+--------+-----------------------------+--------+-----| | | | |Голки, шпильки, спиці та |28.73.16|28.7 | | | | |крючки для в'язання, | | | | | | |наперстки, булавки тощо | | | |------+---+--------+-----------------------------+--------+-----| | | | |Віники, мітли, щітки, швабри,|36.62.11|36.6 | | | | |совки, губки, мочалки, | | | | | | |ганчірки тощо | | | |------+---+--------+-----------------------------+--------+-----| | | | |Стрічка ізоляційна, скотч |25.24.21|25.2 | |------+---+--------+-----------------------------+--------+-----| | | | |Інші предмети домашнього |28.73.14|28.7 | | | | |вжитку (такі як цвяхи, | | | | | | |шурупи, болти, мотузки, | | | | | | |побутові вогнегасники, | | | | | | |вішалки тощо) | | | |------+---+--------+-----------------------------+--------+-----| | | | |Мішки для пилососного сміття |21.21.12|21.2 | |------+---+--------+-----------------------------+--------+-----| | | | |Фольга алюмінієва |27.42.25|27.4 | |------+---+--------+-----------------------------+--------+-----| | | | |Одноразовий столовий |21.22.13|21.2 | | | | |паперовий посуд | | | |------+---+--------+-----------------------------+--------+-----| | | | |Клеючі засоби для побутового |24.62.10|24.6 | | | | |використання (крім ремонту) | | | |------+---+--------+-----------------------------+--------+-----| | | | |Поліетиленові пакети |25.22.11|25.2 | |------+---+--------+-----------------------------+--------+-----| |05.6.2| S | | | | | |------+---+--------+-----------------------------+--------+-----| | | |05.6.2.1| | | | |------+---+--------+-----------------------------+--------+-----| | | | |Послуги домашньої прислуги |95.00.10|95.0 | | | | |(кухарок, покоївок, водіїв, | | | | | | |садівників, сторожів, | | | | | | |прибиральниць, нянь, | | | | | | |гувернанток, секретарів тощо)| | | |------+---+--------+-----------------------------+--------+-----| | | | |Послуги з розпилювання |01.41.12|01.4 | | | | |деревини, коління та | | | | | | |складання дров | | | |------+---+--------+-----------------------------+--------+-----| | | |05.6.2.2| | | | |------+---+--------+-----------------------------+--------+-----| | | | |Прання постільної білизни та |93.01.12|93.0 | | | | |домашнього текстилю | | | |------+---+--------+-----------------------------+--------+-----| | | | |Хімічна чистка домашнього |93.01.14|93.0 | | | | |текстилю, килимів і ковдр, | | | | | | |перопухових виробів, пряжі та| | | | | | |гардинно-тюлевих виробів | | | |------+---+--------+-----------------------------+--------+-----| | | | |Фарбування постільної білизни|93.01.16|93.0 | | | | |та домашнього текстилю, пряжі| | | | | | |та гардинно-тюлевих виробів | | | |------+---+--------+-----------------------------+--------+-----| | | | |Прокат меблів |71.40.13|71.4 | |------+---+--------+-----------------------------+--------+-----| | | | |Прокат предметів інтер'єру, |71.40.16|71.4 | | | | |домашнього обладнання та | | | | | | |домашнього текстилю | | | |------+---+--------+-----------------------------+--------+-----| | | | |Послуги з дезінфекції, |74.70.11|74.7 | | | | |фумігація, знищення гризунів | | | | | | |тощо | | | |------+---+--------+-----------------------------+--------+-----| | | | |Послуги з миття вікон |74.70.12|74.7 | |------+---+--------+-----------------------------+--------+-----| |06.1.1| ND| | | | | |------+---+--------+-----------------------------+--------+-----| | | |06.1.1.1| | | | |------+---+--------+-----------------------------+--------+-----| | | | |Антибіотики |24.41.54|24.4 | |------+---+--------+-----------------------------+--------+-----| | | | |Вітаміни |24.41.51|24.4 | |------+---+--------+-----------------------------+--------+-----| | | | |Мінерали |24.42.13|24.4 | |------+---+--------+-----------------------------+--------+-----| | | | |Риб'ячий жир |15.41.11|15.4 | |------+---+--------+-----------------------------+--------+-----| | | | |Судинорозширювальні препарати|24.41.53|24.4 | |------+---+--------+-----------------------------+--------+-----| | | | |Аспірин і анальгін |24.41.32|24.4 | |------+---+--------+-----------------------------+--------+-----| | | | |Гормональні препарати |24.41.52|24.4 | |------+---+--------+-----------------------------+--------+-----| | | | |Оральні контрацептиви |24.42.22|24.4 | |------+---+--------+-----------------------------+--------+-----| | | | |Лікарські трави |01.11.91|01.1 | |------+---+--------+-----------------------------+--------+-----| | | | |Мазі |24.42.13|24.4 | |------+---+--------+-----------------------------+--------+-----| | | | |Антисептичні засоби |24.42.21|24.4 | |------+---+--------+-----------------------------+--------+-----| | | | |Інші ліки |24.42.13|24.4 | |------+---+--------+-----------------------------+--------+-----| |06.1.2| ND| | | | | |------+---+--------+-----------------------------+--------+-----| | | |06.1.2.1| | | | |------+---+--------+-----------------------------+--------+-----| | | | |Бинти, лейкопластир й інші |24.42.24|24.4 | | | | |перев'язочні матеріали, | | | | | | |аптечки першої допомоги | | | |------+---+--------+-----------------------------+--------+-----| | | | |Тести на вагітність та інші |24.42.23|24.4 | | | | |лабораторні реактиви | | | |------+---+--------+-----------------------------+--------+-----| | | | |Термометри |33.20.51|33.2 | |------+---+--------+-----------------------------+--------+-----| | | | |Шприци та голки |33.10.15|33.1 | |------+---+--------+-----------------------------+--------+-----| | | | |Медичний трикотаж (еластичні |17.71.10|17.7 | | | | |панчохи, наколінники тощо) | | | |------+---+--------+-----------------------------+--------+-----| | | | |Інші медичні товари (грілки, |25.13.71|25.1 | | | | |мішки з льодом, механічні | | | | | | |засоби контрацепції, медичні | | | | | | |банки тощо) | | | |------+---+--------+-----------------------------+--------+-----| |06.1.3| D | | | | | |------+---+--------+-----------------------------+--------+-----| | | |06.1.3.1| | | | |------+---+--------+-----------------------------+--------+-----| | | | |Окуляри (крім сонцезахисних |33.40.12|33.4 | | | | |та для занять спортом) | | | |------+---+--------+-----------------------------+--------+-----| | | | |Оправи |33.40.13|33.4 | |------+---+--------+-----------------------------+--------+-----| | | | |Контактні лінзи |33.40.11|33.4 | |------+---+--------+-----------------------------+--------+-----| | | | |Апарати для вимірювання тиску|33.10.15|33.1 | |------+---+--------+-----------------------------+--------+-----| | | | |Слухові апарати, інше медичне|33.10.18|33.1 | | | | |обладнання й апаратура | | | |------+---+--------+-----------------------------+--------+-----| | | | |Штучні кінцівки й інші |33.10.17|33.1 | | | | |протези, ортопедичне взуття, | | | | | | |ремені, пояси медичні, | | | | | | |бандажі хірургічні та | | | | | | |грижові, зубні протези без | | | | | | |витрат на їх встановлення | | | |------+---+--------+-----------------------------+--------+-----| | | | |Моторизовані та |35.43.11|35.4 | | | | |немоторизовані ручні | | | | | | |крісла-каталки й інвалідні | | | | | | |коляски | | | |------+---+--------+-----------------------------+--------+-----| | | | |Ремонт медичного обладнання й|33.10.92|33.1 | | | | |апаратури | | | |------+---+--------+-----------------------------+--------+-----| |06.2.1| S | | | | | |------+---+--------+-----------------------------+--------+-----| | | |06.2.1.1| | | | |------+---+--------+-----------------------------+--------+-----| | | | |Відвідування лікарів (крім |85.12.11|85.1 | | | | |стоматолога) | | | |------+---+--------+-----------------------------+--------+-----| |06.2.2| S | | | | | |------+---+--------+-----------------------------+--------+-----| | | |06.2.2.1| | | | |------+---+--------+-----------------------------+--------+-----| | | | |Послуги |85.13.11|85.1 | | | | |стоматологів-ортодонтів | | | |------+---+--------+-----------------------------+--------+-----| | | | |Послуги стоматолога (без |85.13.12|85.1 | | | | |послуг лабораторій і | | | | | | |рентгенівських кабінетів) | | | |------+---+--------+-----------------------------+--------+-----| | | | |Зубопротезування (без |85.13.12|85.1 | | | | |вартості зубних протезів) | | | |------+---+--------+-----------------------------+--------+-----| |06.2.3| S | | | | | |------+---+--------+-----------------------------+--------+-----| | | |06.2.3.1| | | | |------+---+--------+-----------------------------+--------+-----| | | | |Послуги медичних лабораторій |85.14.16|85.1 | | | | |і рентгенівських кабінетів | | | |------+---+--------+-----------------------------+--------+-----| |06.2.3| S | | | | | |------+---+--------+-----------------------------+--------+-----| | | |06.2.3.2| | | | |------+---+--------+-----------------------------+--------+-----| | | | |Послуги медсестри, няні, |85.14.12|85.1 | | | | |акушерки | | | |------+---+--------+-----------------------------+--------+-----| | | | |Послуги голкотерапевтів, |85.14.13|85.1 | | | | |хіропрактиків, | | | | | | |фізіотерапевтів, оптиків, | | | | | | |логопедів тощо; гімнастична | | | | | | |терапія, термальні ванни або | | | | | | |водно морські процедури | | | |------+---+--------+-----------------------------+--------+-----| | | |06.2.3.3| | | | |------+---+--------+-----------------------------+--------+-----| | | | |Послуги швидкої допомоги |85.14.14|85.1 | |------+---+--------+-----------------------------+--------+-----| | | | |Інші послуги, що надаються |71.40.16|71.4 | | | | |поза лікарнями | | | |------+---+--------+-----------------------------+--------+-----| | | | |Послуги народної та |85.14.13|85.1 | | | | |нетрадиційної медицини | | | |------+---+--------+-----------------------------+--------+-----| |06.3.1| S | | | | | |------+---+--------+-----------------------------+--------+-----| | | |06.3.1.1| | | | |------+---+--------+-----------------------------+--------+-----| | | | |Хірургічне лікування |85.11.11|85.1 | |------+---+--------+-----------------------------+--------+-----| | | | |Терапевтичне лікування |85.11.12|85.1 | |------+---+--------+-----------------------------+--------+-----| | | | |Гінекологічна й акушерська |85.11.13|85.1 | | | | |допомога | | | |------+---+--------+-----------------------------+--------+-----| | | | |Психіатричне лікування |85.11.16|85.1 | |------+---+--------+-----------------------------+--------+-----| | | | |Послуги з лікування інші |85.14.15|85.1 | |------+---+--------+-----------------------------+--------+-----| | | | |Послуги санаторно-курортних |85.11.14|85.1 | | | | |установ (з лікуванням) | | | |------+---+--------+-----------------------------+--------+-----| |07.1.1| D | | | | | |------+---+--------+-----------------------------+--------+-----| | | |07.1.1.1| | | | |------+---+--------+-----------------------------+--------+-----| | | | |Купівля нових автомобілів |34.10.21|34.1 | |------+---+--------+-----------------------------+--------+-----| | | |07.1.1.2| | | | |------+---+--------+-----------------------------+--------+-----| | | | |Купівля уживаних автомобілів |34.10.25|34.1 | |------+---+--------+-----------------------------+--------+-----| |07.1.2| D | | | | | |------+---+--------+-----------------------------+--------+-----| | | |07.1.2.1|Мотоцикли, сноумобілі |35.41.12|35.4 | |------+---+--------+-----------------------------+--------+-----| | | | |Моторолери, мопеди, скутери |35.41.11|35.4 | | | | |тощо | | | |------+---+--------+-----------------------------+--------+-----| |07.1.3| D | | | | | |------+---+--------+-----------------------------+--------+-----| | | |07.1.3.1| | | | |------+---+--------+-----------------------------+--------+-----| | | | |Велосипеди (крім дитячих) |35.42.10|35.4 | |------+---+--------+-----------------------------+--------+-----| |07.1.4| D | | | | | |------+---+--------+-----------------------------+--------+-----| | | |07.1.4.1| | | | |------+---+--------+-----------------------------+--------+-----| | | | |Коні, збруя тощо (придбані |01.22.13|01.2 | | | | |для транспортних потреб) | | | |------+---+--------+-----------------------------+--------+-----| |07.2.1| SD| | | | | |------+---+--------+-----------------------------+--------+-----| | | |07.2.1.1| | | | |------+---+--------+-----------------------------+--------+-----| | | | |Запасні частини до |34.30.20|34.3 | | | | |транспортних засобів, крім | | | | | | |шин | | | |------+---+--------+-----------------------------+--------+-----| | | | |Шини для легкових автомобілів|25.11.11|25.1 | |------+---+--------+-----------------------------+--------+-----| | | | |Скло безосколкове |26.12.12|26.1 | |------+---+--------+-----------------------------+--------+-----| | | | |Спеціалізовані засоби догляду|24.51.43|24.5 | | | | |за транспортними засобами | | | | | | |(включаючи вогнегасники, | | | | | | |чохли, фарби тощо) | | | |------+---+--------+-----------------------------+--------+-----| |07.2.2| ND| | | | | |------+---+--------+-----------------------------+--------+-----| | | |07.2.2.1| | | | |------+---+--------+-----------------------------+--------+-----| | | | |Бензин |23.30.11|23.3 | |------+---+--------+-----------------------------+--------+-----| | | | |Дизельне паливо |23.20.15|23.2 | |------+---+--------+-----------------------------+--------+-----| | | | |Скраплений газ для заправки |23.20.21|23.2 | | | | |автомобілів | | | |------+---+--------+-----------------------------+--------+-----| | | | |Мастила, гальмівна |23.20.18|23.2 | | | | |трансмісійна рідина тощо | | | |------+---+--------+-----------------------------+--------+-----| |07.2.3| S | | | | | |------+---+--------+-----------------------------+--------+-----| | | |07.2.3.1| | | | |------+---+--------+-----------------------------+--------+-----| | | | |Послуги з ремонту, технічного|50.20.11|50.2 | | | | |обслуговування особистих | | | | | | |транспортних засобів, крім | | | | | | |ремонту електричної системи | | | | | | |автомобіля | | | |------+---+--------+-----------------------------+--------+-----| | | | |Послуги з ремонту електричної|50.20.12|50.2 | | | | |системи автомобілів | | | |------+---+--------+-----------------------------+--------+-----| | | | |Послуги з ремонту шин, |50.20.13|50.2 | | | | |включаючи регулювання та | | | | | | |балансування коліс | | | |------+---+--------+-----------------------------+--------+-----| | | | |Послуги з миття автомобілів |50.20.31|50.2 | |------+---+--------+-----------------------------+--------+-----| |07.2.4| S | | | | | |------+---+--------+-----------------------------+--------+-----| | | |07.2.4.1| | | | |------+---+--------+-----------------------------+--------+-----| | | | |Послуги автомобільних стоянок|63.21.24|63.2 | |------+---+--------+-----------------------------+--------+-----| | | | |Послуги з паркування |93.05.12|93.0 | |------+---+--------+-----------------------------+--------+-----| | | | |Прокат легкових автомобілів |71.10.10|71.1 | | | | |без водія | | | |------+---+--------+-----------------------------+--------+-----| | | | |Послуги з навчання на курсах |80.41.11|80.4 | | | | |водіїв | | | |------+---+--------+-----------------------------+--------+-----| | | | |Послуги з проведення |75.24.11|75.2 | | | | |обов'язкового технічного | | | | | | |огляду автомобіля | | | |------+---+--------+-----------------------------+--------+-----| |07.3.1| S | | | | | |------+---+--------+-----------------------------+--------+-----| | | |07.3.1.1| | | | |------+---+--------+-----------------------------+--------+-----| | | | |Плата за тижневі, декадні, |60.21.10|60.2 | | | | |місячні та квартальні квитки | | | | | | |на проїзд у приміському | | | | | | |залізничному транспорті | | | |------+---+--------+-----------------------------+--------+-----| | | | |Плата за квитки на поїздку у |63.21.10|63.2 | | | | |приміському залізничному | | | | | | |транспорті | | | |------+---+--------+-----------------------------+--------+-----| | | | |Плата за проїзд у міжміському|60.10.12|60.1 | | | | |залізничному транспорті | | | |------+---+--------+-----------------------------+--------+-----| | | | |Послуги з перевезення |60.21.10|60.2 | | | | |особистих транспортних | | | | | | |засобів залізничним | | | | | | |транспортом | | | |------+---+--------+-----------------------------+--------+-----| | | | |Плата за проїзд у трамваях, |60.21.10|60.2 | | | | |метро | | | |------+---+--------+-----------------------------+--------+-----| | | | |Плата за тижневі, декадні, |60.21.10|60.2 | | | | |місячні та квартальні квитки | | | | | | |на проїзд у трамваях, метро | | | |------+---+--------+-----------------------------+--------+-----| |07.3.2| S | | | | | |------+---+--------+-----------------------------+--------+-----| | | |07.3.2.1| | | | |------+---+--------+-----------------------------+--------+-----| | | | |Послуги таксі |60.22.11|60.2 | |------+---+--------+-----------------------------+--------+-----| | | | |Плата за тижневі, декадні, |60.21.20|60.2 | | | | |місячні та квартальні квитки | | | | | | |на проїзд у міському | | | | | | |автотранспорті | | | |------+---+--------+-----------------------------+--------+-----| | | | |Плата за проїзд у міському |60.21.20|60.2 | | | | |автотранспорті | | | |------+---+--------+-----------------------------+--------+-----| | | | |Плата за проїзд у приміському|60.21.20|60.2 | | | | |автотранспорті | | | |------+---+--------+-----------------------------+--------+-----| | | | |Плата за проїзд у міжміському|60.21.41|60.2 | | | | |автобусі та маршрутному таксі| | | |------+---+--------+-----------------------------+--------+-----| |07.3.3| S | | | | | |------+---+--------+-----------------------------+--------+-----| | | |07.3.3.1| | | | |------+---+--------+-----------------------------+--------+-----| | | | |Послуги авіаційного |62.10.10|62.1 | | | | |транспорту, включаючи плату | | | | | | |за перевезення багажу | | | |------+---+--------+-----------------------------+--------+-----| |07.3.4| S | | | | | |------+---+--------+-----------------------------+--------+-----| | | |07.3.4.1| | | | |------+---+--------+-----------------------------+--------+-----| | | | |Послуги морського транспорту,|61.10.12|61.1 | | | | |включаючи плату за | | | | | | |перевезення багажу | | | |------+---+--------+-----------------------------+--------+-----| | | | |Послуги річкового транспорту,|61.20.12|61.2 | | | | |включаючи плату за | | | | | | |перевезення багажу | | | |------+---+--------+-----------------------------+--------+-----| |07.3.5| S | | | | | |------+---+--------+-----------------------------+--------+-----| | | |07.3.5.1| | | | |------+---+--------+-----------------------------+--------+-----| | | | |Плата за тижневі, декадні, |60.21.31|60.2 | | | | |місячні та квартальні | | | | | | |комбіновані квитки на проїзд | | | | | | |у міському транспорті | | | |------+---+--------+-----------------------------+--------+-----| |07.3.6| S | | | | | |------+---+--------+-----------------------------+--------+-----| | | |07.3.6.1| | | | |------+---+--------+-----------------------------+--------+-----| | | | |Плата за тижневі, декадні, |60.21.31|60.2 | | | | |місячні та квартальні квитки | | | | | | |на проїзд у тролейбусі | | | |------+---+--------+-----------------------------+--------+-----| | | | |Плата за проїзд у тролейбусі |60.21.31|60.2 | |------+---+--------+-----------------------------+--------+-----| | | | |Плата за проїзд на |60.21.51|60.2 | | | | |фунікулері, підвісними | | | | | | |канатними дорогами (крім | | | | | | |літніх курортів тощо) | | | |------+---+--------+-----------------------------+--------+-----| | | | |Послуги з доставки та |60.24.14|60.2 | | | | |перевезення вантажу вантажним| | | | | | |автотранспортом | | | |------+---+--------+-----------------------------+--------+-----| | | | |Послуги з доставки та |62.10.22|62.1 | | | | |перевезення вантажу вантажним| | | | | | |авіаційним транспортом | | | |------+---+--------+-----------------------------+--------+-----| | | | |Послуги з доставки та |61.10.23|61.1 | | | | |перевезення вантажу морським | | | | | | |транспортом | | | |------+---+--------+-----------------------------+--------+-----| | | | |Послуги з доставки та |61.20.23|61.2 | | | | |перевезення вантажу річковим | | | | | | |транспортом | | | |------+---+--------+-----------------------------+--------+-----| | | | |Послуги камер схову, багажних|63.21.99|63.2 | | | | |відділень зі зберігання | | | | | | |вантажу, послуги носіїв | | | |------+---+--------+-----------------------------+--------+-----| |08.1.1| S | | | | | |------+---+--------+-----------------------------+--------+-----| | | |08.1.1.1| | | | |------+---+--------+-----------------------------+--------+-----| | | | |Плата за поштові листівки, |64.11.14|64.1 | | | | |марки (за виключенням | | | | | | |використаних або погашених), | | | | | | |конвертів авіапошти | | | |------+---+--------+-----------------------------+--------+-----| | | | |Послуги з пересилки посилок, |64.11.13|64.1 | | | | |бандеролей | | | |------+---+--------+-----------------------------+--------+-----| | | | |Послуги з упаковки бандеролей|64.11.14|64.1 | | | | |і посилок | | | |------+---+--------+-----------------------------+--------+-----| | | | |Інші поштові послуги (за |64.11.15|64.1 | | | | |виключенням фінансових | | | | | | |послуг) | | | |------+---+--------+-----------------------------+--------+-----| | | | |Плата за користування |64.11.15|64.1 | | | | |абонентською (поштовою) | | | | | | |скринькою | | | |------+---+--------+-----------------------------+--------+-----| |08.2.1| D | | | | | |------+---+--------+-----------------------------+--------+-----| | | |08.2.1.1| | | | |------+---+--------+-----------------------------+--------+-----| | | | |Телефонні апарати та |32.20.20|32.2 | | | | |автовідповідачі до них, | | | | | | |радіотелефони | | | |------+---+--------+-----------------------------+--------+-----| | | | |Факсимільні апарати (крім |32.20.20|32.2 | | | | |телефаксів, підключених до | | | | | | |персональних комп'ютерів) | | | |------+---+--------+-----------------------------+--------+-----| | | | |Мобільний телефон та |32.20.20|32.2 | | | | |аксесуари | | | |------+---+--------+-----------------------------+--------+-----| | | | |Ремонт телефонного та |32.30.92|32.3 | | | | |факсимільного обладнання | | | |------+---+--------+-----------------------------+--------+-----| |08.3.1| S | | | | | |------+---+--------+-----------------------------+--------+-----| | | |08.3.1.1| | | | |------+---+--------+-----------------------------+--------+-----| | | | |Плата за користування |64.20.11|64.2 | | | | |домашнім телефоном (абонентна| | | | | | |та при тарифікації в | | | | | | |залежності від тривалості | | | | | | |розмови) | | | |------+---+--------+-----------------------------+--------+-----| | | | |Плата за міжміські та |64.20.12|64.2 | | | | |міжнародні розмови з | | | | | | |домашнього телефону | | | |------+---+--------+-----------------------------+--------+-----| | | | |Плата за міжміські та |64.20.12|64.2 | | | | |міжнародні розмови (поза | | | | | | |домом), картки | | | |------+---+--------+-----------------------------+--------+-----| | | | |Плата за міські переговори |64.20.11|64.2 | | | | |(поза домом), картки | | | |------+---+--------+-----------------------------+--------+-----| | | | |Плата за встановлення |64.20.11|64.2 | | | | |телефону та факсимільного | | | | | | |обладнання, перереєстрація | | | | | | |телефону й інші послуги | | | | | | |зв'язку | | | |------+---+--------+-----------------------------+--------+-----| | | | |Плата за користування |64.20.18|64.2 | | | | |Інтернетом вдома | | | |------+---+--------+-----------------------------+--------+-----| | | | |Плата за користування |64.20.18|64.2 | | | | |Інтернетом поза домом | | | |------+---+--------+-----------------------------+--------+-----| | | | |Плата за розмови з мобільного|64.20.13|64.2 | | | | |телефону, картки | | | |------+---+--------+-----------------------------+--------+-----| | | | |Послуги з передачі даних |64.20.28|64.2 | | | | |(телексний, телефаксовий та | | | | | | |радіотелетексний зв'язок) | | | |------+---+--------+-----------------------------+--------+-----| | | | |Прокат телефонного та |71.34.10|71.3 | | | | |факсимільного обладнання | | | |------+---+--------+-----------------------------+--------+-----| |09.1.1| D | | | | | |------+---+--------+-----------------------------+--------+-----| | | |09.1.1.1| | | | |------+---+--------+-----------------------------+--------+-----| | | | |Магнітофони (включаючи |32.30.32|32.3 | | | | |автомобільні та плеєри), | | | | | | |магнітоли | | | |------+---+--------+-----------------------------+--------+-----| | | | |Музичні центри |32.30.32|32.3 | |------+---+--------+-----------------------------+--------+-----| | | | |Радіоприймачі переносні |32.30.11|32.3 | | | | |(включаючи автомобільні, з | | | | | | |годинниками тощо) | | | |------+---+--------+-----------------------------+--------+-----| | | | |Електропрогравачі та |32.30.31|32.3 | | | | |програвач компакт-дисків | | | |------+---+--------+-----------------------------+--------+-----| | | | |Інше обладнання для |32.30.44|32.3 | | | | |приймання, запису та | | | | | | |відтворення звуку (за | | | | | | |виключенням відеокамер) | | | |------+---+--------+-----------------------------+--------+-----| | | | |Комплектуючі частини та |32.30.51|32.3 | | | | |запчастини до обладнання для | | | | | | |приймання, запису та | | | | | | |відтворення звуку | | | |------+---+--------+-----------------------------+--------+-----| | | |09.1.1.2| | | | |------+---+--------+-----------------------------+--------+-----| | | | |Кольорові телевізори |32.30.20|32.3 | |------+---+--------+-----------------------------+--------+-----| | | | |Відеоплеєри, |32.30.33|32.3 | | | | |відеомагнітофони, | | | | | | |DVD-програвачі, цифрові | | | | | | |фотоапарати | | | |------+---+--------+-----------------------------+--------+-----| | | | |Чорно-білі телевізори |32.30.20|32.3 | |------+---+--------+-----------------------------+--------+-----| | | | |Супутникові антени |32.30.52|32.3 | |------+---+--------+-----------------------------+--------+-----| | | | |Телевізійні антени всіх |32.30.52|32.3 | | | | |типів, крім супутникових | | | |------+---+--------+-----------------------------+--------+-----| |09.1.2| D | | | | | |------+---+--------+-----------------------------+--------+-----| | | |09.1.2.1| | | | |------+---+--------+-----------------------------+--------+-----| | | | |Фотоапарати |33.40.33|33.4 | |------+---+--------+-----------------------------+--------+-----| | | | |Кінокамери |33.40.34|33.4 | |------+---+--------+-----------------------------+--------+-----| | | | |Відеокамери |32.30.33|32.3 | |------+---+--------+-----------------------------+--------+-----| | | | |Інше фото- та |33.40.36|33.4 | | | | |кінематографічне обладнання й| | | | | | |аксесуари | | | |------+---+--------+-----------------------------+--------+-----| | | |09.1.2.2| | | | |------+---+--------+-----------------------------+--------+-----| | | | |Біноклі, мікроскопи, |33.40.22|33.4 | | | | |телескопи, компаси тощо | | | |------+---+--------+-----------------------------+--------+-----| |09.1.3| D | | | | | |------+---+--------+-----------------------------+--------+-----| | | |09.1.3.1| | | | |------+---+--------+-----------------------------+--------+-----| | | | |Персональні комп'ютери |30.02.13|30.0 | | | | |(включаючи факсимільні | | | | | | |апарати та автовідповідачі, | | | | | | |вмонтовані в них) | | | |------+---+--------+-----------------------------+--------+-----| | | | |Принтери, монітори, ксерокс, |30.02.16|30.0 | | | | |аксесуари до них | | | |------+---+--------+-----------------------------+--------+-----| | | | |Диски з програмним |72.21.11|72.2 | | | | |забезпеченням для комп'ютерів| | | |------+---+--------+-----------------------------+--------+-----| | | | |Ноутбуки |30.02.12|30.0 | |------+---+--------+-----------------------------+--------+-----| | | | |Калькулятори |30.01.13|30.0 | |------+---+--------+-----------------------------+--------+-----| | | | |Друкарські машинки та |30.01.11|30.0 | | | | |текстові процесори | | | |------+---+--------+-----------------------------+--------+-----| |09.1.4| SD| | | | | |------+---+--------+-----------------------------+--------+-----| | | |09.1.4.1| | | | |------+---+--------+-----------------------------+--------+-----| | | | |Відео та аудиокасети з |22.14.12|22.1 | | | | |записом | | | |------+---+--------+-----------------------------+--------+-----| | | | |Компакт-диски, грамплатівки з|22.14.11|22.1 | | | | |записом | | | |------+---+--------+-----------------------------+--------+-----| | | | |Відео-аудіокасети, |24.65.10|24.6 | | | | |компакт-диски, грамплатівки | | | | | | |та дискети незаписані | | | |------+---+--------+-----------------------------+--------+-----| | | | |Чиста фотоплівка й інші |24.64.11|24.6 | | | | |фотоматеріали (папір, лампи | | | | | | |для спалаху тощо) | | | |------+---+--------+-----------------------------+--------+-----| |09.1.5| S | | | | | |------+---+--------+-----------------------------+--------+-----| | | |09.1.5.1| | | | |------+---+--------+-----------------------------+--------+-----| | | | |Послуги з ремонту |52.74.13|52.7 | | | | |фотоапаратури | | | |------+---+--------+-----------------------------+--------+-----| | | | |Послуги з ремонту аудіо- та |52.72.11|52.7 | | | | |відеоапаратури | | | |------+---+--------+-----------------------------+--------+-----| | | | |Послуги з ремонту |72.50.12|72.5 | | | | |електронно-обчислювальної | | | | | | |техніки | | | |------+---+--------+-----------------------------+--------+-----| |09.2.1| D | | | | | |------+---+--------+-----------------------------+--------+-----| | | |09.2.1.1| | | | |------+---+--------+-----------------------------+--------+-----| | | | |Човни, каное, байдарки, |35.12.13|35.1 | | | | |вітрила, підвісні мотори, | | | | | | |такелаж тощо | | | |------+---+--------+-----------------------------+--------+-----| | | | |Знаряддя для підводного |36.40.12|36.4 | | | | |плавання, дошка для | | | | | | |віндсерфінгу | | | |------+---+--------+-----------------------------+--------+-----| | | | |Автомобілі для картингу тощо |34.10.21|34.1 | |------+---+--------+-----------------------------+--------+-----| | | | |Водяні мотоцикли |35.12.13|35.1 | |------+---+--------+-----------------------------+--------+-----| | | | |Туристські кемпінги на |34.10.22|34.1 | | | | |колесах, трейлери для | | | | | | |мандрівок тощо | | | |------+---+--------+-----------------------------+--------+-----| | | | |Планери, дельтаплани, |35.30.21|35.3 | | | | |аеростати тощо | | | |------+---+--------+-----------------------------+--------+-----| | | | |Коні, поні (крім придбаних |01.22.13|01.2 | | | | |для транспортних потреб) | | | |------+---+--------+-----------------------------+--------+-----| | | | |Збруя, вуздечки, віжки, сідла|19.20.11|19.2 | | | | |тощо | | | |------+---+--------+-----------------------------+--------+-----| |09.2.2| D | | | | | |------+---+--------+-----------------------------+--------+-----| | | |09.2.2.1| | | | |------+---+--------+-----------------------------+--------+-----| | | | |Музичні інструменти струнні |36.30.11|36.3 | | | | |клавішні | | | |------+---+--------+-----------------------------+--------+-----| | | | |Музичні інструменти струнні |36.30.12|36.3 | |------+---+--------+-----------------------------+--------+-----| | | | |Музичні інструменти інші |36.30.16|36.3 | |------+---+--------+-----------------------------+--------+-----| | | |09.2.2.2| | | | |------+---+--------+-----------------------------+--------+-----| | | | |Більярдні столи, столи для |36.50.43|36.5 | | | | |настільного тенісу, автомати | | | | | | |для пінболу, гральні автомати| | | |------+---+--------+-----------------------------+--------+-----| |09.2.3| S | | | | | |------+---+--------+-----------------------------+--------+-----| | | |09.2.3.1| | | | |------+---+--------+-----------------------------+--------+-----| | | | |Техобслуговування, ремонт |35.12.90|35.1 | | | | |мікроавтобусів, човнів, каное| | | |------+---+--------+-----------------------------+--------+-----| | | | |Ремонт музичних інструментів |36.30.92|36.3 | |------+---+--------+-----------------------------+--------+-----| |09.3.1| SD| | | | | |------+---+--------+-----------------------------+--------+-----| | | |09.3.1.1| | | | |------+---+--------+-----------------------------+--------+-----| | | | |Ляльки, іграшкові тварини |36.50.12|36.5 | | | | |тощо | | | |------+---+--------+-----------------------------+--------+-----| | | | |Електричні, механічні |36.50.20|36.5 | | | | |іграшки, конструктори | | | |------+---+--------+-----------------------------+--------+-----| | | | |Іграшки на колесах, дитячі |36.50.31|36.5 | | | | |велосипеди, коляски іграшкові| | | |------+---+--------+-----------------------------+--------+-----| | | | |Іграшки інші |36.50.33|36.5 | |------+---+--------+-----------------------------+--------+-----| | | | |Електронні ігри |36.50.42|36.5 | |------+---+--------+-----------------------------+--------+-----| | | | |Предмети філателії (марки, |92.31.10|92.3 | | | | |клясери тощо) й інші предмети| | | | | | |для колекціонування (моделі, | | | | | | |монети, зоологічні, | | | | | | |біологічні, мінералогічні | | | | | | |експонати тощо) | | | |------+---+--------+-----------------------------+--------+-----| | | | |Касети та компакт-диски з |22.33.10|22.3 | | | | |відеоіграми та ігрові | | | | | | |приставки, що підключаються | | | | | | |до телевізора (крім дисків з | | | | | | |програмним забезпеченням для | | | | | | |комп'ютерів) | | | |------+---+--------+-----------------------------+--------+-----| | | | |Вироби для свят, карнавалів, |36.63.71|36.6 | | | | |фокусів і жартів тощо | | | |------+---+--------+-----------------------------+--------+-----| |09.3.2| SD| | | | | |------+---+--------+-----------------------------+--------+-----| | | |09.3.2.1| | | | |------+---+--------+-----------------------------+--------+-----| | | | |Лижі, ковзани, санки |36.40.11|36.4 | |------+---+--------+-----------------------------+--------+-----| | | | |Мечі, списи, шаблі, рапіри й |28.75.30|28.7 | | | | |інше обладнання для фізичної | | | | | | |культури | | | |------+---+--------+-----------------------------+--------+-----| | | | |М'ячі, ракетки, гирі, басейни|36.40.14|36.4 | | | | |плавальні | | | |------+---+--------+-----------------------------+--------+-----| | | | |Надувні матраци, човни та |25.13.73|25.1 | | | | |плоти | | | |------+---+--------+-----------------------------+--------+-----| | | | |Інші предмети спорту |36.40.14|36.4 | | | | |(парашут, захисні аксесуари | | | | | | |для занять спортом, | | | | | | |наприклад, захисні жилети, | | | | | | |боксерські рукавиці, | | | | | | |наколінники, пояси тощо) | | | |------+---+--------+-----------------------------+--------+-----| | | | |Спеціальне спортивне взуття |19.30.22|19.3 | |------+---+--------+-----------------------------+--------+-----| | | | |Мисливське, рибальське |36.40.15|36.4 | | | | |приладдя, товари для туризму | | | |------+---+--------+-----------------------------+--------+-----| | | | |Ремонт обладнання для спорту,|36.40.90|36.4 | | | | |туризму та відпочинку на | | | | | | |відкритій місцевості | | | |------+---+--------+-----------------------------+--------+-----| | | | |Ремонт спеціального |52.71.10|52.7 | | | | |спортивного взуття | | | |------+---+--------+-----------------------------+--------+-----| |09.3.3| ND| | | | | |------+---+--------+-----------------------------+--------+-----| | | |09.3.3.1| | | | |------+---+--------+-----------------------------+--------+-----| | | | |Розсада квітів, саджанців, |01.12.21|01.1 | | | | |кущів, дерев та інші рослини | | | | | | |живі | | | |------+---+--------+-----------------------------+--------+-----| | | | |Квіти зрізані, включаючи |01.12.22|01.1 | | | | |доставку | | | |------+---+--------+-----------------------------+--------+-----| | | | |Насіння декоративних рослин |01.12.23|01.1 | |------+---+--------+-----------------------------+--------+-----| | | | |Квіти, кущі й інші рослини |36.63.76|36.6 | | | | |штучні | | | |------+---+--------+-----------------------------+--------+-----| | | | |Новорічні ялинки натуральні |02.01.41|02.0 | |------+---+--------+-----------------------------+--------+-----| | | | |Новорічні ялинки штучні |36.63.71|36.6 | |------+---+--------+-----------------------------+--------+-----| | | | |Добрива тваринного чи |24.15.60|24.1 | | | | |рослинного походження | | | |------+---+--------+-----------------------------+--------+-----| | | | |Горщики для рослин |26.25.11|26.2 | |------+---+--------+-----------------------------+--------+-----| |09.3.4| ND| | | | | |------+---+--------+-----------------------------+--------+-----| | | |09.3.4.1| | | | |------+---+--------+-----------------------------+--------+-----| | | | |Корми для домашніх |15.72.10|15.7 | | | | |тварин-улюбленців, включаючи | | | | | | |спеціальні консерви та | | | | | | |продовольчі товари | | | |------+---+--------+-----------------------------+--------+-----| | | | |Корми для тяглових тварин |15.71.10|15.7 | | | | |(коней тощо) | | | |------+---+--------+-----------------------------+--------+-----| | | | |Витрати на купівлю домашніх |01.25.10|01.2 | | | | |улюбленців (тварин і птахів | | | | | | |тощо) | | | |------+---+--------+-----------------------------+--------+-----| | | | |Акваріуми |26.13.13|26.1 | |------+---+--------+-----------------------------+--------+-----| | | | |Клітки для птахів тощо |28.75.27|28.7 | |------+---+--------+-----------------------------+--------+-----| | | | |Нашийники, повідки і т.ін. |19.20.11|19.2 | |------+---+--------+-----------------------------+--------+-----| | | | |Ветеринарні препарати та |24.42.21|24.4 | | | | |засоби догляду за домашніми | | | | | | |улюбленцями (тваринами, | | | | | | |птахами тощо) | | | |------+---+--------+-----------------------------+--------+-----| |09.3.5| S | | | | | |------+---+--------+-----------------------------+--------+-----| | | |09.3.5.1| | | | |------+---+--------+-----------------------------+--------+-----| | | | |Ветеринарні й інші послуги |85.20.11|85.2 | | | | |для домашніх улюбленців | | | | | | |(тварин, птахів тощо) | | | |------+---+--------+-----------------------------+--------+-----| |09.4.1| S | | | | | |------+---+--------+-----------------------------+--------+-----| | | |09.4.1.1| | | | |------+---+--------+-----------------------------+--------+-----| | | | |Плата за заняття в спортивних|92.61.10|92.6 | | | | |секціях, клубах, плата за | | | | | | |користування плавальними | | | | | | |басейнами, стадіонами, | | | | | | |тенісними кортами тощо | | | |------+---+--------+-----------------------------+--------+-----| | | | |Плата за квитки (абонементи) |92.62.12|92.6 | | | | |на різні спортивні змагання, | | | | | | |які проводяться на стадіонах | | | | | | |та інших спорудах | | | |------+---+--------+-----------------------------+--------+-----| | | | |Плата за гуртки (музичні, |92.72.12|92.7 | | | | |бриджу, танців тощо) | | | |------+---+--------+-----------------------------+--------+-----| | | | |Плата за дискотеки |92.34.12|92.3 | |------+---+--------+-----------------------------+--------+-----| | | | |Плата за користування |92.33.10|92.3 | | | | |атракціонами, парками, | | | | | | |лижними підйомниками тощо | | | |------+---+--------+-----------------------------+--------+-----| | | | |Плата за прокат |71.40.16|71.4 | | | | |спортінвентарю, спеціального | | | | | | |спортивного взуття | | | |------+---+--------+-----------------------------+--------+-----| | | | |Плата за прокат обладнання |71.40.14|71.4 | | | | |для відпочинку | | | |------+---+--------+-----------------------------+--------+-----| | | | |Плата за прокат лижного або |92.72.11|92.7 | | | | |туристичного обладнання та | | | | | | |спорядження для відпочинку | | | |------+---+--------+-----------------------------+--------+-----| | | | |Плата за прокат у сфері |92.72.12|92.7 | | | | |відпочинку та розваг (коні) | | | |------+---+--------+-----------------------------+--------+-----| | | | |Плата за користування |71.33.12|71.3 | | | | |автоматами (крім азартних | | | | | | |ігор) | | | |------+---+--------+-----------------------------+--------+-----| | | | |Послуги туристичних гідів |63.30.14|63.3 | |------+---+--------+-----------------------------+--------+-----| | | | |Послуги провідників у горах |92.62.13|92.6 | |------+---+--------+-----------------------------+--------+-----| |09.4.2| S | | | | | |------+---+--------+-----------------------------+--------+-----| | | |09.4.2.1| | | | |------+---+--------+-----------------------------+--------+-----| | | | |Послуги кінотеатрів, |92.13.11|92.1 | | | | |відеосалонів, проведення | | | | | | |творчих вечорів, лекцій | | | |------+---+--------+-----------------------------+--------+-----| | | | |Послуги театрів, концертних |92.31.21|92.3 | | | | |залів | | | |------+---+--------+-----------------------------+--------+-----| | | |09.4.2.2|Послуги цирку |92.34.11|92.3 | |------+---+--------+-----------------------------+--------+-----| | | | |Послуги зоопарків, ботанічних|92.53.11|92.5 | | | | |садів, аквапарків | | | |------+---+--------+-----------------------------+--------+-----| | | | |Послуги планетаріїв |92.52.12|92.5 | |------+---+--------+-----------------------------+--------+-----| | | | |Послуги музеїв, історичних та|92.52.11|92.5 | | | | |архітектурних споруд | | | |------+---+--------+-----------------------------+--------+-----| | | | |Виставки |74.87.15|74.8 | |------+---+--------+-----------------------------+--------+-----| | | | |Послуги бібліотек |92.51.11|92.5 | |------+---+--------+-----------------------------+--------+-----| | | |09.4.2.3| | | | |------+---+--------+-----------------------------+--------+-----| | | | |Плата за прокат |71.40.11|71.4 | | | | |радіотелеапаратури, | | | | | | |відеокасет, комп'ютерної | | | | | | |техніки, музичних | | | | | | |інструментів | | | |------+---+--------+-----------------------------+--------+-----| | | | |Плата за колективну антену, |64.20.21|64.2 | | | | |кабельне, ефірокабельне | | | | | | |телебачення | | | |------+---+--------+-----------------------------+--------+-----| | | | |Плата за користування |34.20.22|34.2 | | | | |радіоточкою | | | |------+---+--------+-----------------------------+--------+-----| | | |09.4.2.4| | | | |------+---+--------+-----------------------------+--------+-----| | | | |Послуги фотографів |74.81.22|74.8 | |------+---+--------+-----------------------------+--------+-----| | | | |Послуги з проявлення плівки, |74.81.31|74.8 | | | | |оброблення знімків тощо | | | |------+---+--------+-----------------------------+--------+-----| | | | |Послуги музикантів, клоунів, |92.31.21|92.3 | | | | |акторів для особистих розваг | | | |------+---+--------+-----------------------------+--------+-----| |09.4.3| S | | | | | |------+---+--------+-----------------------------+--------+-----| | | |09.4.3.1| | | | |------+---+--------+-----------------------------+--------+-----| | | | |Плата за користування |92.71.10|92.7 | | | | |азартними ігровими | | | | | | |автоматами, плата за азартні | | | | | | |ігрові розваги, за участь у | | | | | | |лотереях, букмекерських | | | | | | |операціях | | | |------+---+--------+-----------------------------+--------+-----| |09.5.1| SD| | | | | |------+---+--------+-----------------------------+--------+-----| | | |09.5.1.1| | | | |------+---+--------+-----------------------------+--------+-----| | | | |Книжки друковані |22.11.21|22.1 | |------+---+--------+-----------------------------+--------+-----| | | | |Книжки на електронних носіях |22.11.22|22.1 | |------+---+--------+-----------------------------+--------+-----| | | | |Словники, енциклопедії, |22.11.31|23.1 | | | | |підручники друковані | | | |------+---+--------+-----------------------------+--------+-----| | | | |Словники, енциклопедії, |22.11.32|24.1 | | | | |підручники на електронних | | | | | | |носіях | | | |------+---+--------+-----------------------------+--------+-----| | | | |Альбоми для дітей |22.11.10|25.1 | |------+---+--------+-----------------------------+--------+-----| | | | |Атласи |22.11.41|26.1 | |------+---+--------+-----------------------------+--------+-----| | | | |Ноти музичних творів |22.14.21|27.1 | |------+---+--------+-----------------------------+--------+-----| | | | |Послуги з переплетення книжок|22.23.10|22.2 | | | | |тощо | | | |------+---+--------+-----------------------------+--------+-----| | | | |Реставрація книжкових видань |92.51.12|92.5 | |------+---+--------+-----------------------------+--------+-----| |09.5.2| ND| | | | | |------+---+--------+-----------------------------+--------+-----| | | |09.5.2.1| | | | |------+---+--------+-----------------------------+--------+-----| | | | |Газети, включаючи передплату |22.12.11|22.1 | |------+---+--------+-----------------------------+--------+-----| | | | |Газети щотижневі, включаючи |22.12.11|22.1 | | | | |передплату | | | |------+---+--------+-----------------------------+--------+-----| | | | |Журнали щомісячні, включаючи |22.13.11|22.1 | | | | |передплату | | | |------+---+--------+-----------------------------+--------+-----| | | | |Журнали інші та інша |22.13.11|22.1 | | | | |періодика, включаючи їх | | | | | | |передплату | | | |------+---+--------+-----------------------------+--------+-----| |09.5.3| ND| | | | | |------+---+--------+-----------------------------+--------+-----| | | |09.5.3.1| | | | |------+---+--------+-----------------------------+--------+-----| | | | |Чисті поштові листівки без |22.15.11|22.1 | | | | |марки, плакати | | | |------+---+--------+-----------------------------+--------+-----| | | | |Каталоги, рекламні проспекти,|22.15.13|22.1 | | | | |візитні картки, календарі | | | | | | |тощо | | | |------+---+--------+-----------------------------+--------+-----| | | | |Дорожні карти, географічні |22.11.51|22.1 | | | | |карти і глобуси | | | |------+---+--------+-----------------------------+--------+-----| |09.5.4| ND| | | | | |------+---+--------+-----------------------------+--------+-----| | | |09.5.4.1| | | | |------+---+--------+-----------------------------+--------+-----| | | | |Зошити |22.22.20|22.2 | |------+---+--------+-----------------------------+--------+-----| | | | |Ручки, маркери |36.63.21|36.6 | |------+---+--------+-----------------------------+--------+-----| | | | |Олівці, крейда для малюнків |36.63.24|36.6 | |------+---+--------+-----------------------------+--------+-----| | | | |Точилки |28.61.13|28.6 | |------+---+--------+-----------------------------+--------+-----| | | | |Гумки |25.13.73|25.1 | |------+---+--------+-----------------------------+--------+-----| | | | |Паперово-білові товари |22.22.20|22.2 | |------+---+--------+-----------------------------+--------+-----| | | | |Тонери, чорнильні картриджі |24.30.24|24.3 | |------+---+--------+-----------------------------+--------+-----| | | | |Інші канцтовари |36.63.23|36.6 | |------+---+--------+-----------------------------+--------+-----| |09.6.1| S | | | | | |------+---+--------+-----------------------------+--------+-----| | | |09.6.1.1| | | | |------+---+--------+-----------------------------+--------+-----| | | | |Оплата комплексного |63.30.11|63.3 | | | | |відпочинку та | | | | | | |туристично-екскурсійних | | | | | | |турів, які передбачають | | | | | | |проїзд, харчування, | | | | | | |екскурсійне обслуговування та| | | | | | |проживання у будинках | | | | | | |відпочинку, на базах | | | | | | |відпочинку тощо | | | |------+---+--------+-----------------------------+--------+-----| | | | |Оплата комплексного |63.30.11|63.3 | | | | |відпочинку та | | | | | | |туристично-екскурсійних | | | | | | |турів, які передбачають | | | | | | |проїзд, харчування, | | | | | | |екскурсійне обслуговування та| | | | | | |проживання у дитячих таборах | | | |------+---+--------+-----------------------------+--------+-----| | | | |Інші витрати на відпочинок |60.23.12|60.2 | | | | |(послуги екскурсійних | | | | | | |автобусів) | | | |------+---+--------+-----------------------------+--------+-----| |10.1.1| S | | | | | |------+---+--------+-----------------------------+--------+-----| | | |10.1.1.1| | | | |------+---+--------+-----------------------------+--------+-----| | | | |Плата за дошкільні заклади |80.10.11|80.1 | | | | |(дитячі садки, початкова | | | | | | |школа) | | | |------+---+--------+-----------------------------+--------+-----| | | | |Плата за освітні програми для|80.10.12|80.1 | | | | |учнів, що надто дорослі для | | | | | | |навчання у початковій школі | | | |------+---+--------+-----------------------------+--------+-----| |10.2.1| S |10.2.1.1| | | | |------+---+--------+-----------------------------+--------+-----| | | | |Плата за навчання в середніх |80.21.11|80.2 | | | | |навчальних закладах | | | |------+---+--------+-----------------------------+--------+-----| | | | |Плата за уроки репетитора у |80.21.12|80.2 | | | | |середніх навчальних закладах,| | | | | | |включаючи послуги домашнього | | | | | | |вчителя | | | |------+---+--------+-----------------------------+--------+-----| | | | |Плата за навчання в |80.21.12|80.2 | | | | |спеціалізованих | | | | | | |школах-інтернатах, ліцеях, | | | | | | |гімназіях, тощо | | | |------+---+--------+-----------------------------+--------+-----| |10.3.1| S | | | | | |------+---+--------+-----------------------------+--------+-----| | | |10.3.1.1| | | | |------+---+--------+-----------------------------+--------+-----| | | | |Професійно-технічна освіта |80.22.10|80.2 | |------+---+--------+-----------------------------+--------+-----| |10.4.1| S | | | | | |------+---+--------+-----------------------------+--------+-----| | | |10.4.1.1| | | | |------+---+--------+-----------------------------+--------+-----| | | | |Плата за навчання у вищих |80.30.11|80.3 | | | | |навчальних закладах | | | |------+---+--------+-----------------------------+--------+-----| | | | |Плата за уроки репетитора в |80.30.12|80.3 | | | | |вищих навчальних закладах, | | | | | | |включаючи плату за | | | | | | |дистанційне навчання | | | |------+---+--------+-----------------------------+--------+-----| |10.5.1| S | | | | | |------+---+--------+-----------------------------+--------+-----| | | |10.5.1.1| | | | |------+---+--------+-----------------------------+--------+-----| | | | |Плата за навчання в музичних,|80.21.12|80.2 | | | | |художніх, хореографічних та | | | | | | |інших школах (студіях) | | | |------+---+--------+-----------------------------+--------+-----| | | | |Плата за навчання на курсах |80.42.10|80.4 | | | | |іноземних мов | | | |------+---+--------+-----------------------------+--------+-----| | | | |Плата за навчання на курсах |80.42.10|80.4 | | | | |бухгалтерів, | | | |------+---+--------+-----------------------------+--------+-----| | | | |секретарів-референтів, з | | | | | | |інформатики та обчислювальної| | | | | | |техніки | | | |------+---+--------+-----------------------------+--------+-----| | | | |Плата за інші види навчання |80.42.20|80.4 | |------+---+--------+-----------------------------+--------+-----| |11.1.1| S | | | | | |------+---+--------+-----------------------------+--------+-----| | | |11.1.1.1| | | | |------+---+--------+-----------------------------+--------+-----| | | | |Ресторан |55.30.11|55.3 | |------+---+--------+-----------------------------+--------+-----| | | |11.1.1.2| | | | |------+---+--------+-----------------------------+--------+-----| | | | |Кафе, кафетерій, закусочна, |55.30.14|55.3 | | | | |буфет у театрі, на стадіоні | | | | | | |тощо | | | |------+---+--------+-----------------------------+--------+-----| | | | |Продукти миттєвого споживання|52.63.10|52.6 | | | | |з вуличних автоматів тощо | | | |------+---+--------+-----------------------------+--------+-----| | | | |Бар |55.40.10|55.4 | |------+---+--------+-----------------------------+--------+-----| |11.1.2| S | | | | | |------+---+--------+-----------------------------+--------+-----| | | |11.1.2.1| | | | |------+---+--------+-----------------------------+--------+-----| | | | |Їдальня, буфет на роботі, у |55.51.10|55.5 | | | | |школі тощо | | | |------+---+--------+-----------------------------+--------+-----| |11.2.1| S | | | | | |------+---+--------+-----------------------------+--------+-----| | | |11.2.1.1| | |55.6 | |------+---+--------+-----------------------------+--------+-----| | | | |Плата в готелях, пансіонатах,|55.23.15|55.2 | | | | |гуртожитках (в якості | | | | | | |тимчасового місця проживання)| | | |------+---+--------+-----------------------------+--------+-----| | | | |Плата за відпочинок в готелі,|55.10.10|55.7 | | | | |мотелі тощо | | | |------+---+--------+-----------------------------+--------+-----| | | | |Плата за відпочинок в |55.22.10|55.8 | | | | |кемпінгу | | | |------+---+--------+-----------------------------+--------+-----| | | | |Плата під час відпочинку в |55.23.15|55.11| | | | |інших місцях для тимчасового | | | | | | |проживання | | | |------+---+--------+-----------------------------+--------+-----| | | | |Плата за відпочинок у |55.23.12|55.12| | | | |пансіонатах, будинках | | | | | | |відпочинку (без лікування), | | | | | | |яка включає проживання, | | | | | | |харчування (без плати за | | | | | | |проїзд) | | | |------+---+--------+-----------------------------+--------+-----| | | | |Плата за відпочинок у дитячих|55.23.11|55.2 | | | | |таборах відпочинку, яка | | | | | | |включає проживання, | | | | | | |харчування (без плати за | | | | | | |проїзд) | | | |------+---+--------+-----------------------------+--------+-----| |12.1.1| S | | | | | |------+---+--------+-----------------------------+--------+-----| | | |12.1.1.1| | | | |------+---+--------+-----------------------------+--------+-----| | | | |Послуги лазень, саун тощо |93.04.10|93.0 | |------+---+--------+-----------------------------+--------+-----| | | | |Послуги перукарень (включаючи|93.02.23|93.0 | | | | |манікюр, педикюр тощо) | | | |------+---+--------+-----------------------------+--------+-----| | | | |Послуги салонів краси, |93.04.10|93.0 | | | | |соляріїв, кабінетів | | | | | | |немедичного масажу тощо | | | |------+---+--------+-----------------------------+--------+-----| |12.1.2| D | | | | | |------+---+--------+-----------------------------+--------+-----| | | |12.1.2.1| | | | |------+---+--------+-----------------------------+--------+-----| | | | |Електробритви |29.71.22|29.7 | |------+---+--------+-----------------------------+--------+-----| | | | |Фени, електрощипці, гребінці |29.71.23|29.7 | | | | |електричні для завивки | | | | | | |волосся й інші електротовари | | | | | | |для особистого догляду | | | |------+---+--------+-----------------------------+--------+-----| | | | |Ремонт електротоварів для |52.72.12|52.7 | | | | |особистого догляду | | | |------+---+--------+-----------------------------+--------+-----| |12.1.3| ND| | | | | |------+---+--------+-----------------------------+--------+-----| | | |12.1.3.1| | | | |------+---+--------+-----------------------------+--------+-----| | | | |Мило туалетне, включаючи |24.51.31|24.5 | | | | |рідке та медичне | | | |------+---+--------+-----------------------------+--------+-----| | | | |Бритви та леза для них |28.61.12|28.6 | |------+---+--------+-----------------------------+--------+-----| | | | |Шампуні, лаки для волосся, |24.52.16|24.5 | | | | |засоби для завивки волосся | | | | | | |тощо | | | |------+---+--------+-----------------------------+--------+-----| | | | |Гелі для ванн |24.52.19|24.5 | |------+---+--------+-----------------------------+--------+-----| | | | |Зубні пасти |24.52.18|24.5 | |------+---+--------+-----------------------------+--------+-----| | | | |Креми для рук, обличчя та |24.52.15|24.5 | | | | |тіла | | | |------+---+--------+-----------------------------+--------+-----| | | | |Одеколони, парфуми, туалетна |24.52.11|24.5 | | | | |вода | | | |------+---+--------+-----------------------------+--------+-----| | | | |Щітки зубні |36.62.12|36.6 | |------+---+--------+-----------------------------+--------+-----| | | | |Пудра |24.52.14|24.5 | |------+---+--------+-----------------------------+--------+-----| | | | |Губні помади, туш для вій та |24.52.12|24.5 | | | | |інші засоби макіяжу | | | |------+---+--------+-----------------------------+--------+-----| | | | |Дезодоранти, креми й інші |24.52.19|24.5 | | | | |засоби для гоління та після | | | | | | |гоління; | | | |------+---+--------+-----------------------------+--------+-----| | | | |Туалетний папір, паперові |21.22.11|21.2 | | | | |носовики та рушники тощо | | | |------+---+--------+-----------------------------+--------+-----| | | | |Підгузки, пакети гігієнічні і|18.24.11|18.2 | | | | |т.ін. | | | |------+---+--------+-----------------------------+--------+-----| | | | |Вата, ватні тампони і т.ін. |17.54.31|17.5 | |------+---+--------+-----------------------------+--------+-----| | | | |Ножиці, манікюрні набори тощо|28.61.13|28.6 | |------+---+--------+-----------------------------+--------+-----| | | | |Шпильки, бігуді, гребінці, |36.63.73|36.6 | | | | |щітки масажні тощо | | | |------+---+--------+-----------------------------+--------+-----| | | | |Напільні та дитячі ваги |29.24.22|29.2 | |------+---+--------+-----------------------------+--------+-----| | | | |Інші товари особистого |36.63.73|36.6 | | | | |догляду | | | |------+---+--------+-----------------------------+--------+-----| |12.2.1| S | | | | | |------+---+--------+-----------------------------+--------+-----| | | |12.2.1.1| | | | |------+---+--------+-----------------------------+--------+-----| | | | |Послуги, що надаються повіями|93.05.12|93.0 | | | | |і т.ін. | | | |------+---+--------+-----------------------------+--------+-----| |12.3.1| D | | | | | |------+---+--------+-----------------------------+--------+-----| | | |12.3.1.1| | | | |------+---+--------+-----------------------------+--------+-----| | | | |Усі види годинників (крім |33.50.14|33.5 | | | | |радіогодинників) | | | |------+---+--------+-----------------------------+--------+-----| | | | |Ювелірні вироби |36.22.13|36.2 | |------+---+--------+-----------------------------+--------+-----| | | | |Коштовне каміння тощо |36.22.11|36.2 | |------+---+--------+-----------------------------+--------+-----| | | | |Біжутерія |36.61.10|36.6 | |------+---+--------+-----------------------------+--------+-----| | | | |Ремонт годинників, ювелірних |52.73.10|52.7 | | | | |виробів | | | |------+---+--------+-----------------------------+--------+-----| |12.3.2| SD| | | | | |------+---+--------+-----------------------------+--------+-----| | | |12.3.2.1| | | | |------+---+--------+-----------------------------+--------+-----| | | | |Сумки жіночі, чоловічі, |19.20.12|19.2 | | | | |шкільні, аташе-кейси, сумки | | | | | | |дорожні, валізи, гаманці, | | | | | | |портмоне й інші товари для | | | | | | |перенесення предметів | | | | | | |особистого користування | | | |------+---+--------+-----------------------------+--------+-----| | | | |Ремонт виробів для |52.71.10|52.7 | | | | |перенесення предметів | | | | | | |особистого користування | | | |------+---+--------+-----------------------------+--------+-----| | | |12.3.2.2| | | | |------+---+--------+-----------------------------+--------+-----| | | | |Дитячі коляски |36.63.72|36.6 | |------+---+--------+-----------------------------+--------+-----| | | | |Парасольки (крім парасольок |36.63.31|36.6 | | | | |від сонця), тростини, віяла | | | | | | |тощо | | | |------+---+--------+-----------------------------+--------+-----| | | | |Настінні термометри і |33.20.51|33.2 | | | | |барометри | | | |------+---+--------+-----------------------------+--------+-----| | | | |Сонцезахисні окуляри |33.40.12|33.4 | |------+---+--------+-----------------------------+--------+-----| | | | |Переносні дитячі ліжка, |36.11.11|36.1 | | | | |засоби для перевезення дитини| | | | | | |в автомобілі тощо | | | |------+---+--------+-----------------------------+--------+-----| | | | |Запальнички, попільнички й |36.63.61|36.6 | | | | |інші аксесуари для куріння | | | |------+---+--------+-----------------------------+--------+-----| | | | |Надгробні пам'ятники |26.70.99|26.7 | |------+---+--------+-----------------------------+--------+-----| | | | |Труни |20.51.99|20.5 | |------+---+--------+-----------------------------+--------+-----| | | | |Урни для поховання |28.75.27|28.7 | |------+---+--------+-----------------------------+--------+-----| | | | |Траурні вінки, гірлянди, |25.24.29|25.2 | | | | |квіти | | | |------+---+--------+-----------------------------+--------+-----| | | | |Ремонт інших товарів |52.74.13|52.7 | | | | |особистого користування | | | |------+---+--------+-----------------------------+--------+-----| |12.4.1| S | | | | | |------+---+--------+-----------------------------+--------+-----| | | |12.4.1.1| | | | |------+---+--------+-----------------------------+--------+-----| | | | |Послуги з надання соціальної |85.31.11|85.3 | | | | |допомоги закладами для осіб | | | | | | |похилого віку із | | | | | | |забезпеченням проживання | | | |------+---+--------+-----------------------------+--------+-----| | | | |Послуги з надання соціальної |85.31.12|85.3 | | | | |допомоги закладами для осіб з| | | | | | |фізичними та розумовими | | | | | | |вадами із забезпеченням | | | | | | |проживання | | | |------+---+--------+-----------------------------+--------+-----| | | | |Послуги з надання соціальної |85.31.14|85.3 | | | | |допомоги закладами для | | | | | | |інвалідів праці та війни тощо| | | | | | |із забезпеченням проживання | | | |------+---+--------+-----------------------------+--------+-----| | | | |Послуги з надання соціальної |85.32.16|85.3 | | | | |допомоги особам похилого віку| | | | | | |та інвалідам на дому | | | |------+---+--------+-----------------------------+--------+-----| | | | |Послуги сімейних |85.32.13|85.3 | | | | |консультацій, служб надання | | | | | | |допомоги з питань усиновлення| | | | | | |тощо | | | |------+---+--------+-----------------------------+--------+-----| | | | |Благодійні послуги, що |85.32.14|85.3 | | | | |надаються спеціальними | | | | | | |закладами з соціальної | | | | | | |допомоги без забезпечення | | | | | | |житла | | | |------+---+--------+-----------------------------+--------+-----| | | | |Послуги з професійної |85.32.15|85.3 | | | | |реабілітації | | | |------+---+--------+-----------------------------+--------+-----| | | |12.4.1.2| | | | |------+---+--------+-----------------------------+--------+-----| | | | |Послуги дошкільних закладів |85.31.13|85.3 | | | | |по догляду за дітьми з | | | | | | |розумовими вадами (няні, | | | | | | |дитячі садки тощо) із | | | | | | |забезпеченням проживання | | | |------+---+--------+-----------------------------+--------+-----| | | | |Послуги дошкільних закладів |85.32.12|85.3 | | | | |по догляду за дітьми з | | | | | | |розумовими вадами (няні, | | | | | | |дитячі садки тощо) без | | | | | | |забезпечення житла | | | |------+---+--------+-----------------------------+--------+-----| |12.5.2| S | | | | | |------+---+--------+-----------------------------+--------+-----| | | |12.5.2.1| | | | |------+---+--------+-----------------------------+--------+-----| | | | |Страхування житла |66.03.40|66.0 | |------+---+--------+-----------------------------+--------+-----| |12.5.3| S | | | | | |------+---+--------+-----------------------------+--------+-----| | | |12.5.3.1| | | | |------+---+--------+-----------------------------+--------+-----| | | | |Медичне страхування |66.03.13|66.0 | |------+---+--------+-----------------------------+--------+-----| | | | |Страхування здоров'я на |66.03.12|66.0 | | | | |випадок хвороби | | | |------+---+--------+-----------------------------+--------+-----| | | | |Страхування домашнього майна |66.03.40|66.0 | | | | |(послуги страхування та | | | | | | |страхові внески) | | | |------+---+--------+-----------------------------+--------+-----| |12.5.4| S | | | | | |------+---+--------+-----------------------------+--------+-----| | | |12.5.4.1| | | | |------+---+--------+-----------------------------+--------+-----| | | | |Витрати на страхування |66.03.22|66.0 | | | | |автомобілів | | | |------+---+--------+-----------------------------+--------+-----| | | | |Витрати на страхування |66.03.50|66.0 | | | | |громадської відповідальності | | | | | | |перед третіми особами | | | |------+---+--------+-----------------------------+--------+-----| | | | |Витрати на страхування під |66.03.21|66.0 | | | | |час мандрівок автомобілем | | | | | | |(так звана "Грин кард") | | | |------+---+--------+-----------------------------+--------+-----| | | | |Витрати на страхування багажу|66.03.32|66.0 | | | | |під час мандрівок | | | |------+---+--------+-----------------------------+--------+-----| |12.5.5| S | | | | | |------+---+--------+-----------------------------+--------+-----| | | |12.5.5.1| | | | |------+---+--------+-----------------------------+--------+-----| | | | |Інші види страхування, крім |66.03.80|66.0 | | | | |страхування життя | | | |------+---+--------+-----------------------------+--------+-----| |12.6.2| S | | | | | |------+---+--------+-----------------------------+--------+-----| | | |12.6.2.1| | | | |------+---+--------+-----------------------------+--------+-----| | | | |Плата за грошові перекази й |65.12.10|65.1 | | | | |інші фінансові послуги | | | | | | |банків, ощадних банків, | | | | | | |поштових відділень тощо | | | |------+---+--------+-----------------------------+--------+-----| | | | |Послуги брокерів, |67.20.20|67.2 | | | | |консультантів з інвестування | | | | | | |та податків тощо | | | |------+---+--------+-----------------------------+--------+-----| | | | |Адміністративні збори |67.20.10|67.2 | | | | |приватних пенсійних фондів | | | |------+---+--------+-----------------------------+--------+-----| |12.7.1| S | | | | | |------+---+--------+-----------------------------+--------+-----| | | |12.7.1.1| | | | |------+---+--------+-----------------------------+--------+-----| | | | |Послуги з поховання та |93.03.11|93.0 | | | | |кремації (підготовка тіла до | | | | | | |поховання чи кремації та | | | | | | |бальзамування, послуги бюро | | | | | | |поховань) | | | |------+---+--------+-----------------------------+--------+-----| | | | |Послуги, пов'язані з |91.31.10|91.3 | | | | |відспівуванням, поминками | | | |------+---+--------+-----------------------------+--------+-----| | | | |Послуги, пов'язані з |93.03.12|93.0 | | | | |похованням і кремацією (риття| | | | | | |могили, послуги по догляду за| | | | | | |могилою, встановлення | | | | | | |пам'ятників) | | | |------+---+--------+-----------------------------+--------+-----| | | | |Послуги нотаріуса |74.11.15|74.1 | |------+---+--------+-----------------------------+--------+-----| | | | |Послуги адвоката |74.11.12|74.1 | |------+---+--------+-----------------------------+--------+-----| | | | |Збір за видачу паспорта |75.24.11|75.2 | |------+---+--------+-----------------------------+--------+-----| | | | |Судові витрати |75.23.11|75.2 | |------+---+--------+-----------------------------+--------+-----| | | | |Послуги служб зайнятості та |74.50.11|74.5 | | | | |кадрових агенцій | | | |------+---+--------+-----------------------------+--------+-----| | | | |Витрати на отримання |75.23.11|75.2 | | | | |свідоцтва про народження, | | | | | | |шлюбного свідоцтва та про | | | | | | |смерть | | | |------+---+--------+-----------------------------+--------+-----| | | | |Послуги з перекладу текстів, |74.85.13|74.8 | | | | |статей тощо | | | |------+---+--------+-----------------------------+--------+-----| | | | |Охорона особи та інше (крім |74.60.15|74.6 | | | | |плати за сигналізацію) | | | |------+---+--------+-----------------------------+--------+-----| | | | |Послуги з перезнімання, |74.81.33|74.8 | | | | |реставрації фотографій | | | |------+---+--------+-----------------------------+--------+-----| | | | |Послуги з копіювання та |74.85.12|74.8 | | | | |розмножування документів | | | |------+---+--------+-----------------------------+--------+-----| | | | |Плата за послуги менеджерів з|70.31.11|70.3 | | | | |нерухомості, агентів з оренди| | | | | | |житла, різноманітних | | | | | | |посередників | | | |------+---+--------+-----------------------------+--------+-----| | | | |Плата за оголошення |74.40.12|74.4 | |------+---+--------+-----------------------------+--------+-----| | | | |Плата за рекламу |74.40.13|74.4 | |------+---+--------+-----------------------------+--------+-----| | | | |Послуги приватних детективів |74.60.11|74.6 | |------+---+--------+-----------------------------+--------+-----| | | | |Послуги шлюбних агенцій, |93.05.12|93.0 | | | | |астрологів | | | |------+---+--------+-----------------------------+--------+-----| | | | |Плата за послуги |93.05.12|93.0 | | | | |різноманітних закладів | | | | | | |(туалетні кімнати, гардероб | | | | | | |тощо) | | | |------+---+--------+-----------------------------+--------+-----| | | | |Послуги не віднесені до інших|74.87.17|74.8 | | | | |груп | | | ------------------------------------------------------------------

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Державного комітету
статистики України
29.12.2007 N 480

ПЛАН ЗАХОДІВ
щодо впровадження в державну статистичну
діяльність Класифікації індивідуального споживання
за цілями (КІСЦ)

-------------------------------------------------------------------- | N | Зміст заходу |Термін | Відповідальні виконавці | |з/п| |викона-| | | | | ння | | |---+--------------------------+-------+---------------------------| | 1 |Підготовка та розміщення |січень |департамент планування та | | |на web-сайті Держкомстату | 2008 |організації статистичних | | |інформації щодо | |спостережень, департамент | | |впровадження в державну | |зведеної інформації | | |статистичну діяльність | | | | |Класифікації | | | | |індивідуального споживання| | | | |за цілями (КІСЦ) | | | |---+--------------------------+-------+---------------------------| | 2 |Підготовка статті щодо | I |департамент планування та | | |впровадження в державну |квартал|організації статистичних | | |статистичну діяльність | 2008 |спостережень, департамент | | |Класифікації | |обстежень домогосподарств, | | |індивідуального споживання| |департамент статистики цін,| | |за цілями (КІСЦ) та її | |департамент | | |ролі в удосконаленні | |макроекономічної | | |системи національних | |статистики, департамент | | |статистичних класифікацій | |статистики торгівлі | |---+--------------------------+-------+---------------------------| | 3 |Перегляд та доопрацювання | I |департамент зведеної | | |макетів таблиць |квартал|інформації, галузеві | | |статистичних видань з | 2008 |департаменти статистики | | |урахуванням найменувань | | | | |класифікаційних позицій | | | | |Класифікації | | | | |індивідуального споживання| | | | |за цілями (КІСЦ) | | | |---+--------------------------+-------+---------------------------| | 4 |Забезпечення Класифікацією| I |адміністративно- | | |індивідуального споживання|квартал|господарський | | |за цілями (КІСЦ) | 2008 |департамент | | |самостійних структурних | | | | |підрозділів Держкомстату | | | | |та територіальних органів | | | | |державної статистики | | | |---+--------------------------+-------+---------------------------| | 5 |Розроблення змін до | II |департамент обстежень | | |програми державного |квартал|домогосподарств | | |вибіркового обстеження | 2008 | | | |умов життя домогосподарств| | | |---+--------------------------+-------+---------------------------| | 6 |Розроблення змін до | III |департамент обстежень | | |нормативно-довідкової |квартал|домогосподарств | | |інформації обстеження умов| 2008 | | | |життя домогосподарств | | | |---+--------------------------+-------+---------------------------| | 7 |Розроблення змін до | I |департамент обстежень | | |програмного забезпечення з|квартал|домогосподарств, ГМУС у | | |обробки результатів | 2009 |м. Києві | | |обстеження умов життя | | | | |домогосподарств | | | |---+--------------------------+-------+---------------------------| | 8 |Розроблення структури | III |департамент обстежень | | |споживчих витрат |квартал|домогосподарств | | |домогосподарств з | 2009 | | | |урахуванням змін у | | | | |Номенклатурі споживчих | | | | |товарів та послуг для | | | | |обстеження умов життя | | | | |домогосподарств | | | |---+--------------------------+-------+---------------------------| | 9 |Розроблення змін до | I |департамент статистики цін | | |програмного забезпечення |квартал| | | |щодо розрахунку індексу | 2008 | | | |споживчих цін | | | |---+--------------------------+-------+---------------------------| |10 |Публікація індексу | I |департамент статистики цін | | |споживчих цін за |квартал| | | |категоріями Класифікації | 2008, | | | |індивідуального споживання| II | | | |за цілями (КІСЦ) |квартал| | | | |2010(*)| | |---+--------------------------+-------+---------------------------| |11 |Оприлюднення кінцевих | III |департамент | | |споживчих витрат домашніх |квартал|макроекономічної | | |господарств відповідно до | 2008 |статистики | | |Класифікації | | | | |індивідуального споживання| | | | |за цілями (КІСЦ) | | | |---+--------------------------+-------+---------------------------| |12 |Гармонізація номенклатури | IV |департамент статистики | | |товарів і товарних груп |квартал|торгівлі, департамент | | |для проведення державних | 2008 |планування та організації | | |статистичних спостережень | |статистичних спостережень | | |зі статистики роздрібної | | | | |торгівлі з Класифікацією | | | | |індивідуального споживання| | | | |за цілями (КІСЦ) | | | -------------------------------------------------------------------- ______________
(*) - Відповідно до споживчих грошових витрат домогосподарств
з урахуванням змін у Номенклатурі споживчих товарів та послуг для
обстеження умов життя домогосподарств.вгору