Документ v0478729-18, поточна редакція — Прийняття від 16.05.2018

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

НАКАЗ

16.05.2018  № 478

Про затвердження Порядку опрацювання Міністерством освіти і науки України звернень, які надійшли від державної установи "Урядовий контактний центр"

На виконання Закону України «Про звернення громадян», постанови. Кабінету Міністрів України від 12 серпня 2009 р. № 898 «Про взаємодію органів виконавчої влади, Секретаріату Кабінету Міністрів України та державної установи «Урядовий контактний центр»» НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Порядок опрацювання Міністерством освіти і науки України звернень, які надійшли від державної установи «Урядовий контактний центр» (далі - Порядок), що додається.

2. Керівникам структурних підрозділів Міністерства забезпечити виконання вимог цього Порядку.

3. Контроль за виконанням цього наказу покласти на начальника управління адміністративно-господарського та організаційного забезпечення Єрко І.А.

Державний секретар

П. Полянський


ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства освіти
і науки України
16.05.2018 № 478

ПОРЯДОК
опрацювання Міністерством освіти і науки України звернень що надійшли від державної установи «Урядовий контактний центр»

І. Загальні положення

1. Цей Порядок визначає організацію опрацювання в Міністерством освіти і науки України звернень громадян, підприємств, установ та закладів освіти, організацій, фізичних осіб, органів місцевого самоврядування (далі - звернення), що надходять на "гарячу лінію" Урядового контактного центру (далі - Центр).

2. Цей Порядок розроблено згідно із Законом України «Про звернення громадян» від 02.10.1996 № 393/96-ВР, Указом Президента України від 07 лютого 2008 року № 109 «Про першочергові заходи щодо забезпечення реалізації та гарантування конституційного права на звернення до органів державної влади та органів місцевого самоврядування», постановами Кабінету Міністрів України від 14 квітня 1997 року № 348 «Про затвердження Інструкції з діловодства за зверненнями громадян в органах державної влади і місцевого самоврядування, об'єднаннях громадян, на підприємствах, в установах, організаціях незалежно від форми власності, в засобах масової інформації» (далі - Інструкція), «Про взаємодію органів виконавчої влади, Секретаріату Кабінету Міністрів України та державної установи "Урядовий контактний центр"» від 12 серпня 2009 р. № 898, Інструкцією з діловодства за зверненнями громадян у Міністерстві освіти і науки України затверджено наказом МОН від 13 лютого 2018 року № 136, іншими нормативно-правовими актами з питань звернень.

3. Звернення, що надійшли від Центру, підлягають обов'язковому прийняттю та розгляду. Діловодство за зверненнями громадян ведеться окремо від інших видів діловодства у порядку, встановленому Інструкцією.

II. Організація порядку розгляду та роботи за зверненнями громадян

1. Організація діловодства за зверненнями у МОН покладається на управління адміністративно-господарського та організаційного забезпечення, (далі - управління) та спеціально призначену посадову особу в управлінні (далі - працівник управління), яка відповідає за роботу із зверненнями, що надійшли від Центру. Працівник управління приймає та вносить до електронної бази даних звернень інформацію про стан роботи із зверненнями, що надійшли від державної установи "Урядовий контактний центр" (далі - база даних).

2. Особливості реєстрації звернень, що надійшли від Центру, визначені в Інструкції з діловодства за зверненнями громадян у Міністерстві освіти і науки України, затвердженій наказом МОН від 13 лютого 2018 року № 136, зареєстрованій в Міністерстві юстиції України 06 березня 2018 року за № 271/31723.

3. Звернення заявника надходить на розгляд МОН від Центру у вигляді електронної «реєстраційної картки звернення заявника», в якій зазначається прізвище, ім'я, по батькові заявника, номер контактного телефону, місце проживання заявника, електронна адреса або відомості про інші засоби зв'язку з ним, викладається суть порушених питань, зауважень, пропозицій, прохань чи вимог.

4. Працівник управління приймає від Центру звернення, вивантажує його із бази даних УКЦ та реєструє в АС «Системі електронного документообігу» МОН (далі - АС МОН).

5. Працівник управління аналізує зміст звернення та направляє його, відповідно розподілу функціональних обов'язків між Міністром, першим заступником, заступниками Міністра та повноваженнями державного секретаря МОН, на розгляд та накладання резолюції щодо порядку виконання та визначення головного виконавця (виконавців) тощо.

6. Часом та датою подання електронного звернення є дата реєстрації звернення. Звернення, що надійшли на розгляд після 16:00, в неробочий день та час, реєструються працівником управління наступного після нього робочого дня.

7. Керівник структурного підрозділу МОН, який визначений головним виконавцем, забезпечує неупереджений, всебічний розгляд звернень у визначені строки, перевірку викладених в них фактів, приймає у разі потреби відповідні рішення. Якщо звернення не містить достатніх даних, необхідних для прийняття рішення, ним вживаються заходи для отримання додаткової інформації.

8. Якщо питання, порушені заявником, не належать до компетенції МОН, то у такому випадку головний виконавець повідомляє про це працівника управління, відповідального за взаємодію із Центром, робить відповідний запис в АС МОН та направляє відповідне повідомлення на адресу заявника.

9. Звернення, що перебуває у компетенції інших центральних органів виконавчої влади, обласних та міських державних адміністрацій, відповідальний працівник управління пересилає за допомогою бази даних Центру відповідно до його належності, яку визначає головний виконавець.

10. Головний виконавець вносить до АС МОН інформацію про результати розгляду звернення, а також інформацію про стан розгляду звернення (копію листа-відповіді) отриману від установи, закладу, підприємства, кому було доручено цей розгляд Міністерством із зазначенням номеру та дати листа наданої ними відповіді заявнику, який додається до звернення в АС МОН.

11. Головний виконавець по закінченню виконання розгляду звернення формує архівну справу документів, яка містить:

форму електронної реєстраційної картки звернення заявника;

результат розгляду звернення (копія листа заявнику);

завантажує повний пакет документів до АС МОН;

формує у паперовому вигляді копію повного пакету справи документів для передачі працівнику управління, відповідального за взаємодію із Центром.

12. Головний виконавець відповідно до постанови Кабінету Міністрів України «Про взаємодію органів виконавчої влади, Секретаріату Кабінету Міністрів України та державної установи «Урядовий контактний центр»», від 12 серпня 2009 р. № 898 повідомляє заявника про результати розгляду його звернення порядком, визначеним у своєму зверненні заявником (поштою, засобами телекомунікації тощо).

13. Інформація про результати розгляду звернення МОН вноситься працівником управління до бази даних Центру разом з електронною копією листа, яким поінформовано заявника. Інформація про порядок інформування заявника також вноситься працівником управління до цієї бази даних.

14. Заяви, скарги вважаються задоволеними, якщо розглянуто всі порушені в них питання, вжито необхідних заходів і дано вичерпні відповіді, що відповідають чинному законодавству.

15. У випадку не надання головним виконавцем повної відповіді або пересилання на розгляд та відповіді установам, що знаходяться у підпорядкуванні МОН, така відповідь (лист) вважається проміжною, про що зазначається у базі даних, і заява Не вважається повністю розглянутою. Після отримання повного пакету документів статус відповіді змінюється на «остаточна відповідь» і лише тоді вважається виконаною.

III. Строки розгляду звернень громадян

1. Звернення розглядаються і задовольняються у строк, що не перевищує одного місяці від дня їх, надходження, а ті, які не Потребують додаткового вивчення, - невідкладно, але не пізніше п'ятнадцяти днів від дня їх отримання.

2. Якщо в місячний строк вирішити порушені у зверненні питання неможливо, встановлюється необхідний строк для розгляду, про що головний виконавець повідомляє заявника. Загальний строк вирішення питань, порушених у зверненні, не може перевищувати сорока п'яти днів.

3. Строки розгляду звернень обчислюються у календарних днях, починаючи від дня реєстрації таких звернень. Датою задоволення звернення є дата реєстрації відповіді на нього.

4. У разі, коли питання, порушені у зверненні, не належать компетенції МОН, не пізніше наступного дня таке звернення переадресовується відповідальним працівником управління іншому органу виконавчої влади.

IV. Контроль за розглядом звернень

1. Контроль за виконанням цього Порядку структурними підрозділами Міністерства звернень, що надійшли від Центру, здійснює працівник управління.

2. Безпосередній контроль та відповідальність за своєчасним і повним розглядом звернень у структурних підрозділах Міністерства покладається на головного виконавця, визначеного резолюцією керівництва.

Начальник управління

І.А. Єрко

{Текст взято з сайту Міністерства освіти і науки http://www.mon.gov.ua}вгору