Документ v0475872-19, поточна редакція — Прийняття від 18.06.2019

ДЕРЖАВНА ФІСКАЛЬНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

НАКАЗ

18.06.2019  № 475

Про затвердження Методичних рекомендацій з питань організації роботи з повідомленнями про корупцію, внесеними викривачами, в органах Державної фіскальної служби

Відповідно до Закону України від 14 жовтня 2014 року № 1700-VII "Про запобігання корупції" (далі - Закон), постанови Кабінету Міністрів України від 04 вересня 2013 року № 706 "Питання запобігання та виявлення корупції" (зі змінами), Положення про Державну фіскальну службу України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 21 травня 2015 року № 236 (зі змінами), Методичних рекомендацій щодо організації роботи із повідомленнями про корупцію, внесеними викривачами, затверджених рішенням Національного агентства з питань запобігання корупції від 06.07.2017 № 286 (зі змінами) (далі - Методичні рекомендації № 286), Положення про Департамент з питань запобігання та виявлення корупції Державної фіскальної служби України, затвердженого наказом ДФС від 29.10.2018 № 690, з метою забезпечення в органах Державної фіскальної служби належної організації роботи з повідомленнями про корупцію, внесеними викривачами, встановлення єдиного порядку документування такої діяльності, НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Методичні рекомендації з питань організації роботи з повідомленнями про корупцію, внесеними викривачами, в органах Державної фіскальної служби (далі - Методичні рекомендації), що додаються.

2. Керівникам головних управлінь ДФС в областях, м. Києві, Офісу великих платників податків Державної фіскальної служби, митниць ДФС, Інформаційно-довідкового департаменту ДФС, Департаменту спеціалізованої підготовки та кінологічного забезпечення ДФС, Департаменту податкових та митних експертиз ДФС (далі - територіальні органи ДФС) відповідно до Закону, з урахуванням Методичних рекомендацій № 286, цього наказу забезпечити:

2.1. вжиття необхідних організаційно-управлінських заходів щодо створення умов, необхідних уповноваженим підрозділам (уповноваженим особам) та іншим структурним підрозділам для роботи з викривачами і повідомленнями про корупцію;

2.2. організацію вивчення Методичних рекомендацій № 286 та цього наказу у межах проведення економічних навчань.

Термін - місяць.

3. Керівникам Університету державної фіскальної служби України та державних підприємств, які перебувають у сфері управління ДФС, забезпечити організацію роботи з повідомленнями про корупцію, внесеними викривачами, відповідно до Закону, з урахуванням Методичних рекомендацій № 286 та цього наказу у межах компетенції.

4. Керівникам структурних підрозділів ДФС відповідно до функціональних повноважень забезпечити:

4.1. ознайомлення з цим наказом підлеглих працівників та організацію його вивчення у межах проведення економічних навчань.

Термін - місяць;

4.2. виконання та дотримання вимог Закону, положень Методичних рекомендацій № 286 та цього наказу під час організації роботи з повідомленнями про корупцію та інформацією стосовно викривачів.

5. Департаменту обслуговування платників (Калєніченко Н.) забезпечити:

5.1. створення та надання доступу працівникам Департаменту з питань запобігання та виявлення корупції на перегляд в ІТС "Управління документами" окремої вхідної картотеки з індексом "ППК".

Термін - три тижні;

5.2. надання необхідної практичної та методичної допомоги працівникам Департаменту з питань запобігання та виявлення корупції з питань роботи в ІТС "Управління документами".

Термін - постійно.

6. Департаменту організації роботи Служби (Пригаровський В.) забезпечити отримання, реєстрацію та попередній розгляд повідомлень про корупцію відповідно до розділу ІІІ Методичних рекомендацій.

Термін - постійно.

7. Інформаційно-довідковому департаменту ДФС (Романов І.) забезпечити надання Департаменту з питань запобігання та виявлення корупції сформованих статистичних даних щодо звернень у розрізі напрямів, визначених у пп. 4.12 Порядку надання інформаційних послуг Контакт-центром ДФС, затвердженого наказом ДФС від 12.07.2017 № 475 "Про затвердження Порядку надання інформаційних послуг Контакт-центром ДФС" (зі змінами), з урахуванням відомостей, необхідних для опублікування інформації щодо роботи з повідомленнями про корупцію відповідно до розділу IX Методичних рекомендацій.

Термін - щоквартально, не пізніше 15 числа, наступного за звітним.

8. Департаменту з питань запобігання та виявлення корупції (Халковський О.):

8.1. організувати роботу з повідомленнями про корупцію, внесеними викривачами, відповідно до Закону, з урахуванням вимог Методичних рекомендацій № 286 та цього наказу;

8.2. забезпечити надання необхідної методичної та практичної допомоги під час роботи з повідомленнями про корупцію, внесеними викривачами, відповідно до Закону з урахуванням цього наказу;

8.3. забезпечити контроль за станом роботи з повідомленнями про корупцію в ДФС, територіальних органах ДФС, Університеті державної фіскальної служби України та державних підприємствах, які перебувають у сфері управління ДФС, відповідно до законодавства, розпорядчих документів ДФС, з урахуванням Методичних рекомендацій № 286 та цього наказу.

Термін - постійно;

8.4. визначити відповідальних працівників, на яких буде покладено обов'язки ідентифікації повідомлень про корупцію, організації їх обліку, формування і зберігання матеріалів розгляду повідомлень про корупцію, та передбачити зазначений обов'язок у посадових інструкціях таких працівників;

8.5. надати Департаменту організації роботи Служби та Департаменту обслуговування платників списки відповідальних працівників, які здійснюватимуть попередній розгляд повідомлень про корупцію та їх ідентифікацію;

8.6. надати Департаменту комунікацій інформацію про робочі номери телефонів працівників Департаменту з питань запобігання та виявлення корупції, з використанням яких можливо подати повідомлення про корупцію безпосередньо працівнику підрозділу.

Термін - два тижні;

8.7. забезпечити підготовку для опублікування інформації щодо роботи з повідомленнями про корупцію надалі відповідно до розділу IX Методичних рекомендацій.

Термін - щоквартально, не пізніше 20 числа, наступного за звітним.

9. Департаменту комунікацій (Веселова Н.) забезпечити розміщення цього наказу та інформації, отриманої відповідно до підпункту 8.6 пункту 8 цього наказу, на офіційному вебпорталі ДФС.

Контроль за виконанням наказу залишаю за собою.

В.о. Голови

О. ВласовЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Державної
фіскальної служби України
18.06.2019  № 475

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ
з питань організації роботи з повідомленнями про корупцію, внесеними викривачами, в органах Державної фіскальної служби

I. Загальні положення

1.1. Ці Методичні рекомендації визначають послідовність дій працівників ДФС та працівників Інформаційно-довідкового департаменту ДФС, Департаменту спеціалізованої підготовки та кінологічного забезпечення ДФС, Департаменту податкових та митних експертиз ДФС, головних управлінь ДФС в областях, м. Києві, Офісу великих платників податків Державної фіскальної служби, митниць ДФС (далі - територіальні органи), Університету державної фіскальної служби України (далі - Університет), державних підприємств, що належать до сфери управління ДФС (далі - підвідомчі підприємства), під час отримання, реєстрації, обліку та розгляду повідомлень про корупцію, внесених викривачами.

Ці Методичні рекомендації мають інформаційно-роз'яснювальний і рекомендаційний характер та не встановлюють нових правових норм.

1.2. У цих Методичних рекомендаціях наведені терміни вживаються у таких значеннях:

викривач - особа, яка за наявності обґрунтованого переконання, що інформація є достовірною, повідомляє про порушення вимог Закону України "Про запобігання корупції" іншою особою;

ідентифікація повідомлення - встановлення відповідності інформації, викладеної у повідомленні, ознакам корупційного або пов'язаного з корупцією правопорушення;

повідомлення про корупцію - повідомлення про порушення вимог Закону України "Про запобігання корупції", яке містить інформацію про корупційне або пов'язане з корупцією правопорушення, інше порушення вимог цього Закону, вчинене працівниками ДФС, територіальних органів, Університету, підвідомчих підприємств;

попередній розгляд - аналіз інформації, викладеної у повідомленні про корупцію, на відповідність вимогам Закону України "Про запобігання корупції";

уповноважені підрозділи (уповноважені особи) - працівники Департаменту з питань запобігання та виявлення корупції ДФС, працівники підрозділів (уповноважені особи) з питань запобігання та виявлення корупції територіальних органів, Університету, підвідомчих підприємств.

Інші терміни вживаються у значеннях, наведених у Законах України "Про запобігання корупції", "Про інформацію", "Про доступ до публічної інформації", "Про захист персональних даних".

1.3. До ДФС повідомлення, зазначені у пункті 1.1 цього Розділу, можуть надходити:

1.3.1. з використанням засобів поштового зв'язку, на адресу: Львівська площа, 8, м. Київ, 04053;

1.3.2. через поштову скриньку, розміщену в холі адміністративної будівлі ДФС, за адресою: Львівська площа, 8, м. Київ;

1.3.3. на електронну адресу post@sfs.gov.ua (крім звернень громадян та запитів на отримання публічної інформації);

1.3.4. під час особистого прийому громадян керівництвом та посадовими особами ДФС (інформація про порядок запису на прийом та графік особистого прийому розміщується на офіційному вебпорталі ДФС);

1.3.5. засобами телекомунікації через Контакт-центр Інформаційно-довідкового департаменту ДФС (далі - Контакт-центр ДФС): за телефоном 0 800 501 007 та на електронну адресу idd@sfs.gov.ua;

1.3.6. на електронну адресу Департаменту з питань запобігання та виявлення корупції dpzk@sfs.gov.ua та через офіційний вебпортал ДФС;

1.3.7. у письмовому вигляді через працівників Департаменту з питань запобігання та виявлення корупції;

1.3.8. засобами телефонного зв'язку через працівників Департаменту з питань запобігання та виявлення корупції.

1.4. До територіальних органів, Університету та підвідомчих підприємств повідомлення, зазначені у пункті 1.1 цього Розділу, можуть надходити наявними засобами (каналами) зв'язку з урахуванням можливості використання засобів (каналів) зв'язку, вказаних у пункті 1.3 цього Розділу.

1.5. Рекомендується звертати увагу на те, що інформація, викладена у повідомленні про корупцію, має стосуватись конкретного працівника ДФС, територіального органу, Університету, підвідомчого підприємства та містити фактичні дані про корупційне або пов'язане з корупцією правопорушення, інше порушення вимог Закону України "Про запобігання корупції", вчинене працівниками ДФС, територіальних органів, Університету, підвідомчих підприємств, які можуть бути перевірені.

1.6. Рекомендується звертати увагу на те, що реквізитами повідомлення про корупцію можуть бути:

прізвище, ім'я, по батькові особи, яка, імовірно, вчинила правопорушення або причетна до його вчинення, її місце роботи та посада;

текст повідомлення, що містить конкретну інформацію про факти вчинення корупційного або пов'язаного з корупцією правопорушення, іншого порушення вимог Закону України "Про запобігання корупції", яка може бути перевірена та не містить припущень або опосередкованих висновків;

прізвище, ім'я, по батькові, адреса та підпис особи, яка надіслала повідомлення, із зазначенням дати;

у зверненні, поданому на електронні поштові скриньки, може бути вказано електронну поштову адресу, на яку викривачу може бути надіслано відповідь, або зазначено про інші засоби зв'язку з ним.

1.7. Вимоги до повідомлень про корупцію без зазначення авторства (анонімні) та порядок їх розгляду визначаються частиною п'ятою статті 53 Закону України "Про запобігання корупції".

1.8. Повідомлення про корупцію, яке не містить інформації про корупційне або пов'язане з корупцією правопорушення, інше порушення вимог Закону України "Про запобігання корупції" розглядається відповідно до Закону України "Про звернення громадян" та Порядку розгляду звернень та організації особистого прийому у Державній фіскальній службі України та її територіальних органах, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 02.03.2015 № 271, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 29.04.2015 за № 484/26929 (із змінами).

1.9. Відповідно до законодавства повідомлення про корупцію може бути як письмовим, так і усним, подане як окремою особою (індивідуальне), так і групою осіб (колективне).

1.10. Усне повідомлення про корупцію може викладатись викривачем (викривачами) на особистому прийомі, за допомогою засобів телефонного зв'язку через Контакт-центр ДФС та з використанням засобів телефонного зв'язку безпосередньо працівникам уповноважених підрозділів (уповноваженим особам).

II. Засади та принципи організації роботи з повідомленнями про корупцію

2.1. Організація роботи з повідомленнями про корупцію здійснюється на таких засадах:

2.1.1. знання та обізнаність - забезпечення інформування про можливість подати повідомлення про корупцію та про повноваження уповноваженого підрозділу (уповноваженої особи) щодо його розгляду;

2.1.2. доступність - забезпечення безперешкодного доступу для подання повідомлення про корупцію та забезпечення зручності процесу подання таких повідомлень;

2.1.3. довіра - інформування про виконання державних гарантій захисту викривачів;

2.1.4. відповідальність - забезпечення керівництвом ДФС, територіальних органів, Університету, підвідомчих підприємств роботи з повідомленнями;

2.1.5. ефективність - реагування на випадки порушення вимог Закону України "Про запобігання корупції";

2.1.6. прозорість - інформування викривачів про результати розгляду повідомлень про корупцію;

2.1.7. аналіз та вивчення - систематичний перегляд і коригування організації роботи з повідомленнями про корупцію.

2.2. Принципи організації роботи з повідомленнями про корупцію:

2.2.1. доброчесність - діяльність працівників ДФС, територіальних органів, Університету, підвідомчих підприємств, що базується на виконанні службових обов'язків відповідно до вимог Законів України "Про запобігання корупції", "Про державну службу", Загальних правил етичної поведінки державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування, затверджених наказом Національного агентства України з питань державної служби від 05.08.2016 № 158, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 31.08.2016 за № 1203/29333, Правил етичної поведінки в органах Державної фіскальної служби, затверджених наказом ДФС від 03.04.2019 № 257, та загальновизнаних етичних норм;

2.2.2. захист прав викривачів - розуміння та усвідомлення працівниками ДФС, територіальних органів, Університету, підвідомчих підприємств, які мають доступ до повідомлень про корупцію та іншої інформації, яка пов'язана з такими повідомленнями, ризиків для викривачів та членів їхніх сімей, пов'язаних з поданням повідомлень, встановленням фактів порушення вимог Закону України "Про запобігання корупції";

2.2.3. конфіденційність - забезпечення виконання працівниками ДФС, територіальних органів, Університету, підвідомчих підприємств, вимог законодавства щодо нерозголошення інформації про викривача та наданої ним інформації у процесі збору, опрацювання, використання та збереження повідомлень про корупцію;

2.2.4. зворотний зв'язок - рекомендується підтримувати зв'язок з викривачем, навіть у випадку, коли таке повідомлення подане анонімно (за наявності інформації про контакти викривача);

2.2.5. неупередженість - забезпечення розгляду повідомлення про корупцію по суті та без жодних упереджень, які можуть виникати за результатами попередніх контактів викривача з ДФС, територіальними органами, Університетом, підвідомчими підприємствами;

2.2.6. об'єктивність - надання повної і об'єктивної оцінки одержаній під час розгляду повідомлення про корупцію інформації та результатам такої перевірки;

2.2.7. рівність - забезпечення однакового ставлення до всіх викривачів незалежно від їх віку, статі, національної приналежності, віросповідання тощо.

III. Отримання та реєстрація повідомлень про корупцію

3.1. Повідомлення про корупцію, що надходять до ДФС та територіальних органів з використанням засобів поштового зв'язку, електронної пошти (призначені для отримання кореспонденції), подані особисто або через поштову скриньку, отримані безпосередньо працівником уповноваженого підрозділу (уповноваженою особою) в письмовому вигляді, приймаються та проходять первинне опрацювання відповідно до вимог Типової інструкції з документування управлінської інформації в електронній формі та організації роботи з електронними документами в діловодстві, електронного міжвідомчого обміну та Типової інструкції з діловодства в міністерствах, інших центральних та місцевих органах виконавчої влади, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 17 січня 2018 року № 55, Інструкції з діловодства у Державній фіскальній службі України, затвердженої наказом ДФС від 06.06.2018 № 365 (із змінами), та Регламенту Державної фіскальної служби України, затвердженого наказом ДФС від 21.08.2014 № 65 (із змінами).

3.2. Попередній розгляд повідомлень про корупцію, які надійшли до ДФС та територіальних органів у спосіб, зазначений у пункті 3.1 цих Методичних рекомендацій, здійснюється службою діловодства за участі працівника уповноваженого підрозділу (уповноваженої особи) в день їх надходження або не пізніше наступного робочого дня, на предмет встановлення наявності інформації про корупційне або пов'язане з корупцією правопорушення, інше порушення вимог Закону України "Про запобігання корупції", вчинене працівниками ДФС, територіальних органів, Університету, підвідомчих підприємств, та належності до компетенції і повноважень уповноваженого підрозділу (уповноваженої особи).

3.3. Повідомлення про корупцію, які надійшли до ДФС та територіальних органів у спосіб, зазначений у пункті 3.1 цих Методичних рекомендацій, реєструються службою діловодства в окремій вхідній картотеці в ІТС "Управління документами" з індексом "ППК". Працівник служби діловодства накладає на повідомлення про корупцію проект резолюції, в якій визначається головний виконавець, відповідальний за організацію його розгляду, та у разі необхідності співвиконавці і строк його розгляду, та передає його на первинний розгляд Голові ДФС або особі, яка виконує його обов'язки, керівнику територіального органу, або особі, яка виконує його обов'язки.

Після розгляду та накладення Головою ДФС або особою, яка виконує його обов'язки, керівником територіального органу, або особою, яка виконує його обов'язки, резолюції повідомлення про корупцію скануються, додаються до реєстраційно-моніторингової картки (далі - РМК) в закладку "Електронний примірник документа" та через вкладку "Кому направлено" передаються (направляються) для розгляду посадовим особам, визначеним виконавцями (співвиконавцями) з їх розгляду.

Виконання всіх функцій, передбачених при заповненні усіх полів РМК, є обов'язковим.

3.4. Як виняток, на підставі доповідної записки за підписом керівника або заступника керівника уповноваженого підрозділу (уповноваженої особи), оформленої під час попереднього розгляду повідомлення про корупцію, не підлягають скануванню повідомлення про корупцію, які містять інформацію, розголошення якої може негативно вплинути на виконання завдань і функцій уповноважених підрозділів (уповноважених осіб), пов'язаних із запобіганням та виявленням корупції, або може загрожувати викривачу у зв'язку з поданням такого повідомлення.

3.5. Повідомлення про корупцію, подані засобами телекомунікації через Контакт-центр ДФС, обробляються Інформаційно-довідковим департаментом ДФС.

3.6. Рекомендується, що повідомлення про корупцію, отримані працівниками уповноважених підрозділів (уповноваженими особами) засобами телефонного зв'язку, оформлюються шляхом заповнення примірної форми повідомлення про корупцію, отриманого працівником уповноваженого підрозділу (уповноваженою особою) засобами телефонного зв'язку (додаток 1), із зазначенням таких реквізитів, як:

інформація про викривача (прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи, посада, найменування юридичної особи, контактний номер телефону, реквізити для листування (поштова адреса та/або адреса електронної пошти));

детальна інформація про факт вчинення корупційного або пов'язаного з корупцією правопорушення, іншого порушення вимог Закону України "Про запобігання корупції", що стала підставою для внесення повідомлення, та особу, яка його вчинила;

інформація про те, чи звертався викривач з аналогічним повідомленням до уповноважених підрозділів (уповноважених осіб) інших органів, у тому числі територіальних органів, спеціально уповноважених суб'єктів у сфері протидії корупції, правоохоронних органів.

У разі якщо під час телефонної розмови неможливо встановити суть можливого порушення, працівник пропонує звернутись до ДФС, територіального органу, Університету, підвідомчого підприємства письмово або направити повідомлення електронними каналами зв'язку.

Під час прийняття повідомлення про корупцію засобами телефонного зв'язку працівником уповноваженого підрозділу (уповноваженою особою) повідомляється, що вказана у повідомленні інформація буде використана під час виконання завдань і функцій щодо запобігання і виявлення корупції у спосіб, визначений чинними нормативно-правовими актами та розпорядчими документами ДФС, а також повідомляє щодо можливості направлення такого повідомлення засобами поштового або електронного зв'язку.

3.7. Повідомлення про корупцію, отримані безпосередньо працівниками уповноважених підрозділів (уповноваженими особами) засобами телефонного зв'язку, проходять первинне опрацювання та реєстрацію шляхом передачі заповненої форми повідомлення про корупцію, отриманого працівником уповноваженого підрозділу (уповноваженою особою) засобами телефонного зв'язку, до служби діловодства ДФС, територіального органу за реєстром.

3.8. Під час отримання повідомлень про корупцію через телефон Контакт-центру ДФС та засобами телефонного зв'язку безпосередньо працівником уповноваженого підрозділу (уповноваженою особою) рекомендується використання опитувального листа за примірною формою, наведеною у додатку 2.

3.9. Повідомлення про корупцію, які надходять на електронну поштову скриньку Департаменту з питань запобігання та виявлення корупції dpzk@sfs.gov.ua, приймаються відповідальним працівником структурного підрозділу. Такі повідомлення роздруковуються в день їх надходження або наступного робочого дня, якщо вони надійшли у неробочий час, у вихідні чи святкові дні, та передаються до служби діловодства ДФС за реєстром для опрацювання і реєстрації відповідно до цього Розділу.

3.10. Отримання, реєстрація повідомлень про корупцію, формування та зберігання матеріалів їх розгляду в Університеті та підвідомчих підприємствах здійснюється відповідно до законодавства, з урахуванням цих Методичних рекомендацій.

Облік повідомлень про корупцію в Університеті та підвідомчих підприємствах здійснюється згідно з розділом IV цих Методичних рекомендацій.

IV. Облік повідомлень про корупцію

4.1. Повідомлення про корупцію незалежно від способів їх надходження (подання) підлягають обліку у Журналі обліку повідомлень про корупцію, внесених викривачами (далі - Журнал) (додаток 3), який ведеться працівником уповноваженого підрозділу (уповноваженою особою).

У разі отримання анонімного повідомлення у відповідній графі Журналу проставляється позначка "Анонімно".

4.2. Облік повідомлень про корупцію здійснюється шляхом проставлення на його першому аркуші штампа, на відбитку якого зазначаються найменування органу та структурного підрозділу, дата надходження та обліковий номер повідомлення, що складається з порядкового номера за Журналом, року реєстрації та індексу (З/ППК - заява-повідомлення про корупцію; А/ППК - анонімне повідомлення про корупцію).

4.3. Облік повідомлень про корупцію здійснюється в день їх надходження до уповноваженого підрозділу (уповноваженої особи) або наступного робочого дня, якщо вони надійшли у неробочий час, у вихідні чи святкові дні.

4.4. Облік повідомлень про корупцію здійснюється за кількістю і видами отриманих повідомлень, способів їх надходження (подання), стану виконання та результатів розгляду.

V. Розгляд повідомлень про корупцію

5.1. Попередній розгляд повідомлень про корупцію, що надійшли до ДФС, територіальних органів, Університету, підвідомчих підприємств у спосіб, зазначений у пункті 3.1, здійснюється відповідно до п. 3.2 цих Методичних рекомендацій.

5.2. У разі коли викладена у повідомленні про корупцію інформація не належить до компетенції уповноваженого підрозділу (уповноваженої особи) ДФС, територіального органу, Університету, підвідомчого підприємства, таке повідомлення надсилається до спеціально уповноважених суб'єктів у сфері протидії корупції або правоохоронних органів відповідно до їх компетенції.

5.3. У разі коли повідомлення про корупцію за змістом не відповідає встановленим вимогам Закону України "Про запобігання корупції", але порушені питання належать до компетенції ДФС, таке повідомлення у день його надходження, а те, що надійшло у неробочий день та час, наступного після нього робочого дня передається службою діловодства згідно з реєстром до структурного підрозділу, до функціональних обов'язків якого відноситься реєстрація звернень громадян, для здійснення реєстрації в порядку, визначеному Законом України "Про звернення громадян", Інструкцією з діловодства за зверненнями громадян в органах державної влади і місцевого самоврядування, об'єднаннях громадян, на підприємствах, в установах, організаціях незалежно від форм власності, в засобах масової інформації, затвердженою постановою Кабінету Міністрів України від 14 квітня 1997 року № 348 (зі змінами), та Порядком розгляду звернень та організації особистого прийому у Державній фіскальній службі України та її територіальних органах, затвердженим наказом Міністерства фінансів України від 02.03.2015 № 271, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 29.04.2015 за № 484/26929 (із змінами).

5.4. На підставі резолюції Голови ДФС або особи, яка виконує його обов'язки, керівників територіальних органів, Університету, підвідомчих підприємств або осіб, які виконують їхні обов'язки, до розгляду (перевірки) інформації, викладеної у повідомленні про корупцію, можуть залучатись працівники інших структурних підрозділів ДФС, територіальних органів, Університету, підвідомчого підприємства.

5.5. Відповідно до резолюції до повідомлення про корупцію відповідальні виконавці забезпечують його розгляд у строк, визначений розділом VI цих Методичних рекомендацій.

5.6. Для забезпечення чітких та узгоджених дій у процесі розгляду повідомлень про корупцію працівники уповноваженого підрозділу (уповноваженої особи) використовують Схему розгляду повідомлень про корупцію (додаток 4).

5.7. Про результати ідентифікації повідомлення про корупцію, прийняття його до розгляду або направлення за належністю до спеціально уповноважених суб'єктів у сфері протидії корупції або відповідних правоохоронних органів уповноважений підрозділ (уповноважена особа) забезпечує надсилання інформаційного листа викривачу протягом 15 робочих днів з дати, наступної за днем реєстрації повідомлення про корупцію.

5.8. Працівники уповноваженого підрозділу (уповноважені особи) під час розгляду повідомлень про корупцію та перевірки інформації, викладеної у ньому, мають право:

отримувати від інших структурних підрозділів ДФС, територіальних органів, Університету, підвідомчих підприємств необхідні інформацію і матеріали, а також в установленому законом порядку інформацію з обмеженим доступом або таку, що містить державну таємницю;

отримувати від працівників ДФС, територіальних органів, Університету, підвідомчих підприємств усні та письмові пояснення;

ініціювати перед Головою ДФС або особою, яка виконує його обов'язки, керівниками територіальних органів, Університету, підвідомчих підприємств або особами, які виконують їхні обов'язки, питання щодо надсилання запитів до державних органів, органів влади Автономної Республіки Крим, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності з метою отримання від них необхідної інформації та матеріалів.

5.9. У разі підтвердження інформації, викладеної у повідомленні про корупцію, Голова ДФС або особа, яка виконує його обов'язки, керівники територіальних органів, Університету, підвідомчих підприємств або особи, які виконують їхні обов'язки, вживають заходів щодо припинення виявленого порушення, усунення його наслідків та притягнення винних осіб до дисциплінарної відповідальності у встановленому законом порядку, а у випадках виявлення ознак кримінального або адміністративного правопорушення також інформують спеціально уповноважених суб'єктів у сфері протидії корупції або правоохоронні органи відповідно до їх компетенції.

5.10. У разі встановлення за результатами ідентифікації отриманого повідомлення відомостей про порушення вимог Закону України "Про запобігання корупції", яке містить інформацію про корупційне або пов'язане з корупцією правопорушення, інше порушення вимог цього Закону, вчинене особами, визначеними у статті 3 цього Закону, таке повідомлення підлягає направленню до спеціально уповноважених суб'єктів у сфері протидії корупції або правоохоронних органів відповідно до їх компетенції.

5.11. Посадові та службові особи ДФС, територіальних органів, Університету, підвідомчих підприємств у разі виявлення корупційного або пов'язаного з корупцією правопорушення чи одержання інформації про вчинення такого правопорушення працівниками інших державних органів, органів влади Автономної Республіки Крим, органів місцевого самоврядування, юридичних осіб публічного права, їх структурних підрозділів, зобов'язані у межах своїх повноважень вжити заходів щодо припинення такого правопорушення та негайно письмово повідомити про його вчинення спеціальний суб'єкт у сфері протидії корупції.

VI. Строки розгляду повідомлень про корупцію

6.1. Повідомлення про корупцію підлягають розгляду уповноваженим підрозділом (уповноваженою особою).

6.2. Повідомлення про корупцію розглядаються у терміни, передбачені законодавством.

6.3. Анонімне повідомлення про корупцію підлягає перевірці у термін не більше п'ятнадцяти днів від дня його отримання.

Якщо у вказаний термін перевірити інформацію, що міститься в повідомленні, неможливо, термін розгляду повідомлення може бути продовжено Головою ДФС або особою, яка виконує його обов'язки, керівником територіального органу, Університету, підвідомчого підприємства або особами, які виконують їхні обов'язки, до 30 днів з дати його отримання.

6.4. Відповіді на повідомлення про корупцію надаються у спосіб, визначений законодавством, з урахуванням інформації про засоби зв'язку, зазначені у такому повідомленні.

6.5. Розгляд повідомлень про корупцію, отриманих телефонним зв'язком через Контакт-центр ДФС, здійснюється згідно із законодавством.

VII. Формування та зберігання матеріалів з розгляду повідомлень про корупцію

7.1. Формування справ за результатами розгляду повідомлень про корупцію здійснюється працівником уповноваженого підрозділу (уповноваженою особою), головним виконавцем з його розгляду відповідно до номенклатури справ.

7.2. Керівник уповноваженого підрозділу (уповноважена особа) забезпечує контроль за правильністю оформлення та спрямування документів до справ, належним оформленням справ, своєчасністю передачі працівнику уповноваженого підрозділу, відповідальному за ведення діловодства (далі - діловоду уповноваженого підрозділу), матеріалів розгляду повідомлень про корупцію та їх оригіналів (за наявності).

7.3. До завершення розгляду повідомлення про корупцію матеріали щодо його розгляду зберігаються у працівника уповноваженого підрозділу (уповноваженої особи), який здійснює його розгляд.

7.4. Працівник уповноваженого підрозділу (уповноважена особа) після завершення розгляду і прийняття відповідного рішення формує самостійну групу матеріалів справи з повідомлення про корупцію та матеріалів щодо розгляду і разом із внутрішнім описом вміщує у м'яку обкладинку. У строк, що не перевищує п'ять робочих днів з дати реєстрації відповіді викривачу або документа, що підтверджує завершення розгляду повідомлення про корупцію (доповідна записка, висновок перевірки тощо), оформлена відповідним чином самостійна група матеріалів справи передається діловоду уповноваженого підрозділу.

У разі виявлення порушень в оформленні та формуванні у самостійну групу матеріалів справи усунення недоліків проводиться у строк, що не перевищує два робочі дні.

7.5. Після закінчення календарного року діловод уповноваженого підрозділу із самостійних груп матеріалів формує справи.

Самостійні групи матеріалів, які належать до однієї справи, групуються у порядку зростання реєстраційного індексу повідомлення про корупцію. Якщо кількість аркушів матеріалів, що належать до однієї справи, перевищує 250, то необхідно сформувати томи справи, забезпечивши зберігання документів самостійної групи матеріалів в одному томі. Сформовані справи (томи справи) прошиваються разом з титульним аркушем справи (тому справи), внутрішнім описом, нумеруються, починаючи з першого аркуша м'якої обкладинки самостійної групи матеріалів за повідомленнями про корупцію із найменшим реєстраційним індексом, та скріплюються засвідчувальним написом такого змісту: "Підшито і пронумеровано ____ (цифрою та літерами) аркушів, посада і П. І. Б. (особи, яка склала засвідчувальний напис), дата", скріпленим підписом діловода уповноваженого підрозділу, який сформував та підшив справу (том справи), та відбитком печатки, яка використовується в загальному діловодстві для опечатування пакетів. Засвідчувальний напис складається на окремому аркуші, що вміщується в кінці справи.

7.6. Зберігання повідомлень про корупцію та матеріалів щодо їх розгляду:

7.6.1. строк зберігання документів щодо розгляду повідомлень про корупцію визначається відповідно до строків, встановлених у Переліку типових документів, що створюються під час діяльності органів державної влади та місцевого самоврядування, інших установ, підприємств та організацій, із зазначенням строків зберігання документів, затвердженому наказом Міністерства юстиції України від 12.04.2012 № 578/5, зареєстрованому в Міністерстві юстиції України 17.04.2012 за № 571/20884;

7.6.2. після закінчення встановлених строків зберігання на підставі рішення експертно-перевірної комісії та згідно з актом знищення, затвердженим керівником уповноваженого підрозділу, повідомлення про корупцію та матеріали щодо їх розгляду підлягають знищенню;

7.6.3. для збереження справ уповноважений підрозділ забезпечується приміщенням для доархівного зберігання документів;

7.6.4. рекомендується не зберігати одночасно більше 20 справ за межами приміщення для доархівного зберігання документів.

7.7. Організація користування справами та сформованими самостійними групами матеріалів:

7.7.1. справи, що не передані на архівне зберігання, та сформовані у самостійні групи матеріалів за повідомленнями про корупцію можуть бути видані діловодом уповноваженого підрозділу у тимчасове користування працівникам уповноваженого підрозділу на підставі відповідної службової записки такого працівника, погодженої безпосереднім керівником.

Виготовлення копій документів справи здійснюється діловодом уповноваженого підрозділу на підставі службової записки працівника уповноваженого підрозділу;

7.7.2. факт передачі у тимчасове користування справ, що не передані на архівне зберігання, сформованих у самостійні групи матеріалів справи, фіксується у спосіб, придатний для здійснення контролю за рухом документів.

7.8. У разі коли штатним розписом територіального органу передбачено функціонування в структурі уповноваженої особи з питань запобігання та виявлення корупції, забезпечення вжиття заходів щодо формування та зберігання матеріалів з розгляду повідомлень про корупцію покладається на таку особу персонально.

VIII. Залучення до розгляду повідомлень про корупцію працівників інших підрозділів та їх взаємодія

8.1. Працівники ДФС, територіальних органів, Університету, підвідомчих підприємств, залучені до опрацювання та роботи з повідомленнями про корупцію, додержуються принципів, передбачених пунктом 2.2 цих Методичних рекомендацій, та добросовісно виконують службові обов'язки на усіх етапах роботи з такими повідомленнями.

8.2. Працівникам ДФС, територіальних органів, Університету, підвідомчих підприємств, залученим до процесу роботи з повідомленнями про корупцію, забороняється розголошувати або використовувати в інший спосіб інформацію, яка їм стала відома у зв'язку з опрацюванням повідомлень про корупцію, або відомості, які в них містяться, крім випадків, встановлених законом.

8.3. Працівники ДФС, територіальних органів, Університету, підвідомчих підприємств забезпечують своєчасний розгляд повідомлень про корупцію, об'єктивну та всебічну перевірку інформації, викладеної у них, а також не допускають розголошення або використання в інший спосіб інформації, яка стала відома у зв'язку з опрацюванням таких повідомлень.

8.4. Контроль за станом організації роботи з повідомленнями про корупцію покладається на керівника уповноваженого підрозділу (уповноважену особу).

8.5. У разі отримання уповноваженими підрозділами (уповноваженими особами) територіальних органів, Університету, підвідомчих підприємств інформації щодо наявності загрози життю, житлу, здоров'ю та майну викривача та/або його близькій особі у зв'язку зі здійсненим повідомленням про корупцію керівник уповноваженого підрозділу (уповноважена особа) забезпечує негайне інформування відповідних правоохоронних органів, Національного агентства з питань запобігання корупції та Департамент з питань запобігання та виявлення корупції ДФС з метою вирішення питання застосування до них правових, організаційно-технічних та інших спрямованих на захист від протиправних посягань заходів, передбачених Законом України "Про забезпечення безпеки осіб, які беруть участь у кримінальному судочинстві".

У разі отримання інформації щодо наявності загрози життю, житлу, здоров'ю та майну викривача та/або його близькій особі у зв'язку зі здійсненим повідомленням про корупцію працівниками Департаменту з питань запобігання та виявлення корупції ДФС його директор або особа, яка виконує його обов'язки, забезпечує негайне інформування відповідних правоохоронних органів та Національного агентства з питань запобігання корупції та з метою вирішення питання застосування до них правових, організаційно-технічних та інших спрямованих на захист від протиправних посягань заходів, передбачених Законом України "Про забезпечення безпеки осіб, які беруть участь у кримінальному судочинстві".

8.6. Голова ДФС або особа, яка виконує його обов'язки, із залученням Департаменту з питань запобігання та виявлення корупції, а за необхідності - інших структурних підрозділів ДФС сприяє правоохоронним органам у здійсненні ними заходів, передбачених Законом України "Про забезпечення безпеки осіб, які беруть участь у кримінальному судочинстві", спрямованих на захист від протиправних посягань на життя, житло, здоров'я та майно викривача або його близьких осіб у зв'язку зі здійсненим повідомленням про корупцію.

8.7. Особа або член його сім'ї не може бути звільнений чи примушений до звільнення, притягнутий до дисциплінарної відповідальності чи підданий з боку керівника чи роботодавця іншим негативним заходам впливу (переведення, атестація, зміна умов праці, відмова в призначенні на вищу посаду, скорочення заробітної плати тощо) або загрозі таких заходів впливу у зв'язку з повідомленням ним про порушення вимог Закону України "Про запобігання корупції" іншою особою.

8.8. Інформація про викривача може бути розголошена лише за його згодою, крім випадків, встановлених законом.

8.9. Голова ДФС або особа, яка виконує його обов'язки, керівник територіального органу, Університету, підвідомчого підприємства або особи, які виконують їхні обов'язки, та керівники уповноважених підрозділів (уповноважені особи) забезпечують вжиття заходів щодо нерозголошення конфіденційної інформації стосовно викривача та закриття каналів витоку такої інформації (за їх наявності).

IX. Оприлюднення інформації щодо роботи з повідомленнями про корупцію

9.1. За результатами роботи з повідомленнями про корупцію Департамент з питань запобігання та виявлення корупції ДФС щоквартально складає звіт, до якого включається інформація про:

кількість і види повідомлень, які надійшли до ДФС;

способи подачі повідомлень;

питання, які найчастіше були предметом повідомлень (види корупційних правопорушень або порушень, пов'язаних з корупцією);

кількість розглянутих повідомлень та повідомлень, направлених до спеціально уповноважених суб'єктів у сфері протидії корупції або правоохоронних органів відповідно до їх компетенції;

результати розгляду таких повідомлень.

9.2. Вказаний звіт надається Департаменту комунікацій для опублікування на офіційному вебпорталі ДФС щоквартально до 20 числа місяця, наступного за звітним кварталом.

9.3. Департамент комунікацій забезпечує опублікування отриманого звіту у вказані терміни.

Директор Департаменту
з питань запобігання
та виявлення корупціїО. Халковський


Додаток 1
до Методичних рекомендацій
з питань роботи з повідомленнями
про корупцію, внесеними
викривачами, в органах
Державної фіскальної служби
(п. 3.6)

ПРИМІРНА ФОРМА ПОВІДОМЛЕННЯ
про корупцію, отриманого працівником уповноваженого підрозділу (уповноваженою особою) засобами телефонного зв'язкуДодаток 2
до Методичних рекомендацій
з питань роботи з повідомленнями
про корупцію, внесеними
викривачами, в органах
Державної фіскальної служби
(п. 3.8)

ПРИМІРНА ФОРМА
опитувального листа

1. Ім'я та контактна інформація (номер телефону, електронна та поштова адреси) або викривач бажає залишитись анонімним. Рід занять, стать, вік.

У разі коли викривач бажає залишитись анонімним, він інформується, що інформація про нього не буде передаватись нікому без його згоди. Перевірка наданої інформації, як правило, вимагатиме додаткових відомостей (інформації), що потребуватиме зворотного зв'язку, а це можливо лише за наявності контактних даних.

2. У чому Ви вбачаєте прояв (прояви) корупції? Надайте детальний опис випадку (ситуації).

3. Де, в якому регіоні, структурному підрозділі ДФС, її територіальному органі чи підрозділі територіального органу, державному підприємстві, установі, що належить до сфери управління ДФС, стався випадок (ситуація)?

4. Коли стався випадок (ситуація), вкажіть конкретний час?

5. Коли та яким конкретно чином Ви дізналися про цей випадок?

6. Чи знають інші люди про цей випадок (ситуацію)? Якщо так, чи можете Ви сказати, хто саме? Чи є у Вас контакти цих людей та чи можете їх надати?

7. Чи траплялися такі випадки в минулому? Якщо так, чи надавалося повідомлення про них раніше, якщо так, то до якого органу (підрозділу)?

8. Яких заходів було вжито у зв'язку з ними?

9. Чи надавали Ви інформацію про зазначений вище випадок (ситуацію) кудись ще? Якщо так, то куди/кому?Додаток 3
до Методичних рекомендацій
з питань роботи з повідомленнями
про корупцію, внесеними
викривачами, в органах
Державної фіскальної служби
(п. 4.1)

ЖУРНАЛ
обліку повідомлень про корупцію, внесених викривачами

№ з/п

Реєстраційний номер, дата реєстрації повідомлення

П. І. Б. викривача (або анонімне)

Контактні дані викривача (місце проживання, телефон, електронна адреса)

Стислий зміст повідомлення

Спосіб надходження повідомлення

Термін виконання

Результат розгляду повідомлення


Додаток 4
до Методичних рекомендацій
з питань роботи з повідомленнями
про корупцію, внесеними
викривачами, в органах
Державної фіскальної служби
(п. 5.6)

СХЕМА
розгляду повідомлень про корупцію

{Текст взято з сайту ДФС України http://sfs.gov.ua}вгору