Про затвердження рішення Ліцензійної комісії
МОЗ України; Наказ, Протокол, Перелік від 19.08.2008475
Документ v0475282-08, поточна редакція — Прийняття від 19.08.2008

                                                          
МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ
Н А К А З
19.08.2008 N 475

Про затвердження рішення
Ліцензійної комісії

Відповідно до Закону України "Про ліцензування певних видів
господарської діяльності" ( 1775-14 ), наказу Державного комітету
України з питань регуляторної політики та підприємництва та
Міністерства охорони здоров'я України від 18.09.2002 N 103/346
( z0820-02 ) "Про затвердження Порядку контролю за додержанням
Ліцензійних умов провадження певних видів господарської діяльності
в галузі охорони здоров'я, що ліцензуються", зареєстрованого в
Міністерстві юстиції України від 09.10.2002 N 820/7108, та наказу
Державного комітету України з питань регуляторної політики та
підприємництва та Міністерства охорони здоров'я України від
16.02.2001 N 38/63 ( z0188-01 ) "Про затвердження Ліцензійних умов
провадження господарської діяльності з переробки донорської крові
та її компонентів, виготовлення з них препаратів, господарської
діяльності з медичної практики та проведення дезінфекційних,
дезінсекційних, дератизаційних робіт (крім робіт на об'єктах
ветеринарного контролю)", зареєстрованого в Міністерстві юстиції
України від 02.03.2001 N 188/5379, Н А К А З У Ю:
1. Затвердити рішення Ліцензійної комісії МОЗ України
(Протокол від 19.08.2008 N 26 додається) щодо:
1.1. анулювання ліцензії МОЗ від 27.10.2005 серії
АБ N 292743, виданої фізичній особі - підприємцю Совві А.І.
(ідентифікаційний номер 2434110095, місце проживання фізичної
особи: м. Чернівці, вул. Г. Артемовського, 8, 2) на провадження
господарської діяльності з медичної практики, на підставі заяви
про анулювання ліцензії, поданої ліцензіатом;
1.2. видачі розпоряджень про усунення порушень Ліцензійних
умов провадження господарської діяльності з медичної практики
( z0189-01 ): ТОВ "ДЕНТАМЕД 2000" (ідентифікаційний код 31378418,
місцезнаходження юридичної особи: Рівненська обл.,
Рівненський р-н, с. Колоденка, пров. Глибокий, 6), вузловій
лікарні станції Сарни Львівської залізниці (ідентифікаційний код
01111003, місцезнаходження юридичної особи: Рівненська обл.,
м. Сарни, вул. Залізнична, 62), стоматологічному кабінету у формі
ТОВ "Орис" (ідентифікаційний код 22571660, місцезнаходження
юридичної особи: м. Рівне, вул. С. Бандери, 62), ПП "ПРІМЕКС"
(ідентифікаційний код 22584378, місцезнаходження юридичної особи:
Рівненська обл., Острозький р-н, с. Оженин, вул. Шкільна, 1-Б),
фізичній особі - підприємцю Степанюку І.С. (ідентифікаційний номер
2458009819, місце проживання фізичної особи: м. Рівне,
вул. Пересопницька, 58, кв. 31);
1.3. видачі ліцензій на провадження господарської діяльності
з медичної практики (Перелік 1 додатка 1 до Протоколу);
1.4. відмови у видачі ліцензій на провадження господарської
діяльності з медичної практики (Перелік 2 додатка 1 до Протоколу);
1.5. залишення заяв на видачу ліцензій на провадження
господарської діяльності з медичної практики без розгляду
(Перелік 3 додатка 1 до Протоколу);
1.6. переоформлення ліцензій на провадження господарської
діяльності з медичної практики (Перелік 4 додатка 1 до Протоколу);
1.7. видачі копій ліцензій на провадження господарської
діяльності з медичної практики (Перелік 5 додатка 1 до Протоколу);
1.8. видачі дубліката ліцензії на провадження господарської
діяльності з медичної практики (Перелік 6 додатка 1 до Протоколу);
1.9. анулювання ліцензії за заявою ліцензіата (Перелік 7
додатка 1 до Протоколу);
1.10. видачі ліцензій на провадження господарської діяльності
з проведення дезінфекційних, дезінсекційних та дератизаційних
робіт (Перелік 1 додатка 2 до Протоколу);
1.11. переоформлення ліцензії на провадження господарської
діяльності з проведення дезінфекційних, дезінсекційних та
дератизаційних робіт (Перелік 2 додатка 2 до Протоколу);
1.12. видачі ліцензій на провадження господарської діяльності
з переробки донорської крові та її компонентів, виготовлення з них
препаратів (Перелік 1 додатка 3 до Протоколу).
2. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника
Міністра Лазоришинця В.В.
В.о. Міністра В.Г.Бідний

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ МОЗ України
19.08.2008 N 475

ПРОТОКОЛ N 26
засідання Ліцензійної комісії
МОЗ України
19.08.2008

На засіданні Ліцензійної комісії присутні: Лазоришинець В.В., Пономаренко А.М., Жданова М.П., Шпак І.В.,
Фещенко І.І., Коновалова Л.М., Бєлотєлов М.Г., Григорович В.Р.,
Гарник Т.П.
Запрошені голови комісій по перевірці: Залевська В.А.,
Полянський М.Г.
Порядок денний:
1. Про результати планової перевірки дотримання Ліцензійних
умов провадження господарської діяльності з медичної практики
( z0189-01 ) ТОВ "ДЕНТАМЕД 2000"
2. Про результати планової перевірки дотримання Ліцензійних
умов провадження господарської діяльності з медичної практики
( z0189-01 ) вузловою лікарнею станції Сарни Львівської залізниці
3. Про результати планової перевірки дотримання Ліцензійних
умов провадження господарської діяльності з медичної практики
( z0189-01 ) стоматологічним кабінетом у формі товариства з
обмеженою відповідальністю "Орис"
4. Про результати планової перевірки дотримання Ліцензійних
умов провадження господарської діяльності з медичної практики
( z0189-01 ) ПП "ПРІМЕКС"
5. Про результати планової перевірки дотримання Ліцензійних
умов провадження господарської діяльності з медичної практики
( z0189-01 ) фізичною особою - підприємцем Степанюком І.С.
6. Про результати перевірки виконання розпорядження МОЗ щодо
усунення порушень Ліцензійних умов провадження господарської
діяльності з медичної практики ( z0189-01 ) ТОВ "Дента"
7. Про результати перевірки виконання розпорядження МОЗ щодо
усунення порушень Ліцензійних умов провадження господарської
діяльності з медичної практики ( z0189-01 ) фізичною особою -
підприємцем Галагдиним О.О.
8. Про результати перевірки виконання розпорядження МОЗ щодо
усунення порушень Ліцензійних умов провадження господарської
діяльності з медичної практики ( z0189-01 ) фізичною особою -
підприємцем Галагдиною А.А.
9. Про результати позапланової перевірки дотримання
Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з медичної
практики ( z0189-01 ) ТОВ "Регіональний центр "Мікрохірургія ока"
10. Про результати позапланової перевірки дотримання
Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з медичної
практики ( z0189-01 ) фізичною особою - підприємцем Соввою А.І.
11. Про розгляд заяв суб'єктів господарювання з питань
ліцензування господарської діяльності з медичної практики
12. Про розгляд заяв суб'єктів господарювання з питань
ліцензування господарської діяльності з проведення дезінфекційних,
дезінсекційних, дератизаційних робіт
13. Про розгляд заяв суб'єктів господарювання з питань
ліцензування господарської діяльності з переробки донорської крові
та її компонентів, виготовлення з них препаратів
Слухали:
Залевську В.А. - начальника відділу державного контролю за
дотриманням ліцензійних умов Департаменту контролю якості медичних
і фармацевтичних послуг, голову комісії: На підставі наказу Міністерства охорони здоров'я України від
29.07.2008 р. N 258-Адм "Про планові перевірки додержання
Ліцензійних умов провадження господарської діяльності" та на
виконання наказу Міністерства охорони здоров'я України від
07.07.2008 N 235-Адм "Про затвердження плану перевірок на
III квартал 2008 року" комісією МОЗ з 7 по 13 серпня 2008 р. було
проведено планову перевірку додержання Ліцензійних умов
провадження господарської діяльності з медичної практики
( z0189-01 ) ТОВ "ДЕНТАМЕД 2000" (ідентифікаційний код 31378418,
місцезнаходження юридичної особи: Рівненська обл.,
Рівненський р-н, с. Колоденка, пров. Глибокий, 6, адреса місця
провадження діяльності: м. Рівне, вул. С. Крушельницької, 62-а),
яке здійснює господарську діяльність з медичної практики за
ліцензією МОЗ України від 15.12.2004 серії АБ N 121078, за такими
лікарськими спеціальностями: дитяча стоматологія, ортодонтія,
ортопедична стоматологія, хірургічна стоматологія, акушерство і
гінекологія, алергологія, анестезіологія, дитяча алергологія,
ендокринологія, рентгенологія, терапія, токсикологія,
фізіотерапія, функціональна діагностика, хірургія, народна та
нетрадиційна медицина. Перевірка здійснювалась у присутності директора
Майданець Т.О. та головного лікаря Остапчука О.С. Перевіркою встановлено наступне. Ліцензіатом здійснюється діяльність з медичної практики за
спеціальностями: стоматологія, сестринська справа, ортопедична
стоматологія, рентгенологія, які не зазначені в ліцензії, що є
порушенням п.2.3.3 Ліцензійних умов провадження господарської
діяльності з медичної практики ( z0189-01 ), затверджених спільним
наказом Державного комітету України з питань регуляторної політики
та підприємництва та Міністерства охорони здоров'я України від
16 лютого 2001 р. N 38/63 ( z0188-01 ) (далі - Ліцензійні умови). Молодші спеціалісти з медичною освітою не пройшли курси
підвищення кваліфікації згідно з вимогами ст.74 Закону України
"Основи законодавства України про охорону здоров'я" ( 2801-12 ),
п.1.8 Положення про атестацію молодших спеціалістів з медичною
освітою, затвердженого наказом МОЗ України від 23.11.2007 N 742
( z1368-07 ), зареєстрованим в Міністерстві юстиції України від
12.12.2007 N 1368/14635, що є порушенням п.п. 2.1.1, 2.1.2, 2.3.3
Ліцензійних умов ( z0189-01 ). ТОВ "ДЕНТАМЕД 2000" здійснює медичну практику понад два роки,
але акредитаційний сертифікат відсутній відповідно до вимог ст.33
Закону України "Основи законодавства України про охорону здоров'я"
( 2801-12 ), п.2 Порядку державної акредитації закладу охорони
здоров'я, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від
15.07.97 N 765 ( 765-97-п ) "Про державну акредитацію закладів
охорони здоров'я", що є порушенням п.2.1.1 Ліцензійних умов
( z0189-01 ). Відсутня у кабінетах аптечка невідкладної медичної допомоги
та інструктивні матеріали з надання допомоги при невідкладних
станах, що є порушенням Протоколів надання медичної допомоги за
спеціальністю "Медицина невідкладних станів" ( va024282-05,
vb024282-05 ), затверджених наказом МОЗ України від 17.01.2005
N 24 ( v0024282-05 ), та п.4.17 "Санитарные правила устройства,
оборудования, эксплуатации амбулаторно-поликлинических учреждений
стоматологического профиля, охраны труда и личной гигиены
персонала", утв. МЗ СССР 28 декабря 1983 г. N 2956a-83
( v2956400-83 ), та п.2.1.1 Ліцензійних умов ( z0189-01 ). Відсутня аптечка для надання медичної допомоги медпрацівникам
у кабінеті хірургічної стоматології при аварійних ситуаціях, що є
порушенням вимог наказу МОЗ України від 25.05.2000 N 120
( z0819-00 ) "Про вдосконалення організації медичної допомоги
хворим на ВІЛ-інфекцію/СНІД" та п.2.4.1 Ліцензійних умов
( z0189-01 ). Адміністрація ТОВ "ДЕНТАМЕД 2000" не дотримується вимог
Порядку та умов обов'язкового страхування медичних працівників та
інших осіб на випадок інфікування вірусом імунодефіциту людини під
час виконання ними професійних обов'язків, затвердженого
постановою Кабінету Міністрів України від 16.10.98 N 1642
( 1642-98-п ), що є порушенням п.2.4.1 Ліцензійних умов
( z0189-01 ). Комісії представлено особові медичні книжки лише 11 медичних
працівників із 18 працюючих. Не проведено щеплення проти гепатиту
B працівників, відповідно до вимог постанови Головного державного
санітарного лікаря України від 30.05.2006 року N 25 "Про
незадовільну організацію імунопрофілактики вірусного гепатиту B
серед медичних працівників", що є порушенням п.2.3.1 Ліцензійних
умов ( z0189-01 ). Відсутня первинна медична документація (форма 043/о
( va302282-99 ) "Медична карта стоматологічного хворого", "Листок
щоденного обліку роботи лікаря-стоматолога стоматологічної
поліклініки, відділення, кабінету" ф. 037/о, "Листок щоденного
обліку роботи лікаря-ортодонта ф. N 037-2/о, "Щоденник обліку
роботи лікаря-стоматолога (стоматологічної поліклініки,
відділення, кабінет)" ф. N 039-2/0, "Щоденник обліку роботи
лікаря-ортодонта" ф. N 039-3/о) згідно з наказами МОЗ України від
27.12.99 N 302 ( v0302282-99 ) "Про затвердження форм облікової
статистичної документації, що використовується в поліклініках
(амбулаторіях)", від 15.05.2001 N 181 ( v0181282-01 ) "Про
доповнення до наказу МОЗ України від 27.12.99 N 302" із змінами та
доповненнями, внесеними наказом МОЗ України від 05.02.2007 N 58
( v0058282-07 ), що є порушенням п.2.3.1 Ліцензійних умов
( z0189-01 ). Товариство не подавало до територіальних органів медичної
статистики обов'язкову державну статистичну звітність з питань
охорони здоров'я відповідно до вимог наказу Міністерства охорони
здоров'я України від 10.07.2007 N 378 ( z1009-07 ) "Про
затвердження форм звітності з питань охорони здоров'я та
інструкцій щодо їх заповнення", який зареєстрований в Міністерстві
юстиції України від 03.09.2007 N 1009/14276, що є порушенням вимог
п.2.3.1 Ліцензійних умов ( z0189-01 ). Журнали реєстрації інструктажів з питань охорони праці та
пожежної безпеки ведуться з порушенням ст. 13, 14 та 18 Закону
України "Про охорону праці" ( 2694-12 ) та наказу Державного
комітету України з нагляду за охороною праці від 26.01.2005 N 15
( z0231-05 ) "Про затвердження Типового положення про порядок
проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці та
Переліку робіт з підвищеною небезпекою", зареєстрованого в
Міністерстві юстиції України від 15.02.2005 N 231/10511 (порушення
п.2.1.1 Ліцензійних умов ( z0189-01 ). Не проводиться вимірювання медико-біологічних показників
медичної апаратури відповідно до вимог Закону України "Про
метрологію та метрологічну діяльність" ( 113/98-ВР ) та Правил
уповноваження та атестації у державній метрологічній системі,
затверджених наказом Держспоживстандарту України від 29.03.2005
N 71 ( z0392-05 ). Відсутній перелік засобів вимірювальної техніки
(ЗВТ), що перебувають в експлуатації та підлягають повірці
(порушення п.2.1.1 Ліцензійних умов ( z0189-01 ). Під час перевірки встановлено, що 7 серпня 2008 року в
рентгенологічному кабінеті дентальні рентгенологічні знімки робить
Малиш О.П., який одягнений не у спеціальний одяг, що є порушенням
п.7.1 Санитарных правил устройства, оборудования и эксплуатации
амбулаторно-поликлинических учреждений стоматологического профиля,
охраны труда и личной гигиены персонала ( v2956400-83 ).
З Малишем О.П. не укладено трудову угоду, відсутні документи, що
засвідчують його особу, освітній та кваліфікаційний рівні. Договір на утилізацію відпрацьованих люмінісцентних ламп
відсутній, що є порушенням вимог постанови Кабінету Міністрів
України від 20.06.95 р. N 440 ( 440-95-п ) "Про затвердження
Порядку одержання дозволу на виробництво, зберігання,
транспортування, використання, захоронення, знищення та утилізацію
отруйних речовин, у тому числі токсичних промислових відходів,
продуктів біотехнології та інших біологічних агентів". Не проводиться контроль передстерилізаційної обробки
стоматологічних інструментів, відсутня проточна вода, що є
порушенням п.8.4 Санитарных правил устройства, оборудования и
эксплуатации амбулаторно-поликлинических учреждений
стоматологического профиля, охраны труда и личной гигиены
персонала ( v2956400-83 ) та п.2.3.1 Ліцензійних умов
( z0189-01 ). Разом з тим, керівником ТОВ до 13 серпня 2008 року
представлено документи про усунення частини зафіксованих
недоліків, а саме: щодо обов'язкового страхування медичних
працівників та інших осіб на випадок інфікування вірусом
імунодефіциту людини під час виконання ними професійних
обов'язків, копії форм статистичної звітності за 2007 рік, копію
договору на утилізацію відпрацьованих люмінісцентних ламп.
Враховуючи зазначене, членами Ліцензійної комісії прийнято
рішення щодо видачі ТОВ "ДЕНТАМЕД 2000" розпорядження про усунення
в трьохмісячний термін виявлених порушень Ліцензійних умов
провадження господарської діяльності з медичної практики
( z0189-01 ), а саме:
1. Направити до МОЗ України відповідний пакет документів для
отримання акредитаційного сертифіката згідно з вимогами ст.33
Закону України "Основи законодавства України про охорону здоров'я"
( 2801-12 ), п.2 Порядку державної акредитації закладу охорони
здоров'я, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від
15.07.97 N 765 ( 765-97-п ) "Про державну акредитацію закладів
охорони здоров'я" (п.2.1.1 Ліцензійних умов ( z0189-01 ).
2. Розірвати трудові угоди з медичними працівниками, які
здійснюють діяльність, що не зазначена в ліцензії, з дня отримання
розпорядження, та лікарями, кваліфікаційний рівень яких
не відповідає вимогам наказу МОЗ України від 19.12.97 р. N 359
( z0014-98 ) "Про подальше удосконалення атестації лікарів"
(п.п. 2.1.2, 2.3.3 Ліцензійних умов ( z0189-01 ).
3. Припинити діяльність за спеціальностями, які не зазначені
в ліцензії з дня отримання розпорядження. Переоформити ліцензію в
зв'язку з розширенням видів діяльності з медичної практики
лікарськими спеціальностями та спеціальностями молодших
спеціалістів з медичною освітою згідно з наказами МОЗ України від
19.12.97 р. N 359 ( z0014-98 ) "Про подальше удосконалення
атестації лікарів", від 23.11.2007 N 742 ( z1368-07 ) "Про
атестацію молодших спеціалістів з медичною освітою" (п.2.3.3
Ліцензійних умов ( z0189-01 ).
4. Забезпечити наявність укладок надання невідкладної
медичної допомоги згідно з Протоколами надання медичної допомоги
за спеціальністю "Медицина невідкладних станів" ( va024282-05,
vb024282-05 ), затвердженими наказом МОЗ України від 17.01.2005
N 24 ( v0024282-05 ) "Про затвердження протоколів надання медичної
допомоги за спеціальністю "Медицина невідкладних станів", п. 4.17
"Санитарные правила устройства, оборудования, эксплуатации
амбулаторно-поликлинических учреждений стоматологического профиля,
охраны труда и личной гигиены персонала", утв. МЗ СССР 28 декабря
1983 г. N 2956а-83 ( v2956400-83 ) та аптечки надання термінової
медичної допомоги медпрацівникам відповідно до вимог наказу МОЗ
України від 25.05.2000 N 120 ( z0819-00 ) "Про вдосконалення
організації медичної допомоги хворим на ВІЛ-інфекцію/СНІД"
(п.2.1.1 Ліцензійних умов ( z0189-01 ).
5. Забезпечити обов'язкове страхування медичних працівників
відповідно до вимог Порядку та умов обов'язкового страхування
медичних працівників та інших осіб на випадок інфікування вірусом
імунодефіциту людини під час виконання ними професійних
обов'язків, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України
від 16.10.98 N 1642 ( 1642-98-п ) (п.2.4.1 Ліцензійних умов
( z0189-01 ).
6. Відсторонити від роботи, з дня отримання розпорядження,
7 медичних працівників, у яких відсутні особові медичні книжки,
провести щеплення проти гепатиту B працівників відповідно до вимог
постанови Головного державного санітарного лікаря України від
30.05.2006 року N 25 "Про незадовільну організацію
імунопрофілактики вірусного гепатиту B серед медичних працівників"
(п.2.3.1 Ліцензійних умов ( z0189-01 ).
7. Завести первинну медичну документацію (форма 043/о
( va302282-99 ) "Медична карта стоматологічного хворого", "Листок
щоденного обліку роботи лікаря-стоматолога стоматологічної
поліклініки, відділення, кабінету" ф. 037/о, "Листок щоденного
обліку роботи лікаря-ортодонта ф. N 037-2/о, "Щоденник обліку
роботи лікаря-стоматолога (стоматологічної поліклініки,
відділення, кабінету)" ф. N 039-2/о, "Щоденник обліку роботи
лікаря-ортодонта" ф. N 039-3/о) згідно з наказами МОЗ України від
27.12.99 N 302 ( v0302282-99 ) "Про затвердження форм облікової
статистичної документації, що використовується в поліклініках
(амбулаторіях)", від 15.05.2001 N 181 ( v0181282-01 ) "Про
доповнення до наказу МОЗ України від 27.12.99 N 302" із змінами та
доповненнями, внесеними наказом МОЗ України від 05.02.2007 N 58
( v0058282-07 ) (п.2.3.1 Ліцензійних умов ( z0189-01 ).
8. Забезпечити ведення журналів реєстрації інструктажів з
питань охорони праці та пожежної безпеки відповідно до вимог
ст. 13, 14 та 18 Закону України "Про охорону праці" ( 2694-12 ),
наказу Державного комітету України з нагляду за охороною праці від
26.01.2005 N 15 ( z0231-05 ) "Про затвердження Типового положення
про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони
праці та Переліку робіт з підвищеною небезпекою" (п.2.1.1
Ліцензійних умов ( z0189-01 ).
9. Скласти перелік засобів вимірювальної техніки (ЗВТ), що
перебувають в експлуатації та підлягають повірці, забезпечити
проведення вимірювання медико-біологічних показників медичної
апаратури відповідно до вимог Закону України "Про метрологію та
метрологічну діяльність" ( 113/98-ВР ) та Правил уповноваження та
атестації у державній метрологічній системі, затверджених наказом
Держспоживстандарту України від 29.03.2005 N 71 ( z0392-05 )
(п.2.1.1 Ліцензійних умов ( z0189-01 ).
10. Забезпечити проведення контролю перед стерилізаційної
обробки стоматологічних інструментів та наявність проточної води у
всіх кабінетах на виконання п.8.4 "Санитарных правил устройства,
оборудования и эксплуатации амбулаторно-поликлинических учреждений
стоматологического профиля, охраны труда и личной гигиены
персонала" ( v2956400-83 ) (п.2.3.1 Ліцензійних умов ( z0189-01 ).
Слухали:
Залевську В.А.: На підставі наказу Міністерства охорони здоров'я України від
29.07.2008 р. N 258-Адм "Про планові перевірки додержання
Ліцензійних умов провадження господарської діяльності" та на
виконання наказу Міністерства охорони здоров'я України від
07.07.2008 N 235-Адм "Про затвердження плану перевірок на
III квартал 2008 року" комісією МОЗ з 7 по 13 серпня 2008 р. було
проведено планову перевірку додержання Ліцензійних умов
провадження господарської діяльності з медичної практики
( z0189-01 ) вузлової лікарні станції Сарни Львівської залізниці
(ідентифікаційний код 01111003, місцезнаходження юридичної особи
та адреса місця провадження: Рівненська обл., Сарненський р-н,
м. Сарни, вул. Залізнична, 62), яка здійснює господарську
діяльність з медичної практики за ліцензією МОЗ України від
06.04.2006 серії АВ N 116520, за лікарськими спеціальностями:
акушерство і гінекологія, анестезіологія, бактеріологія,
гастроентерологія, гематологія, дерматовенерологія, дитяча
стоматологія, дитяча хірургія, дієтологія, ендокринологія,
ендоскопія, загальна практика - сімейна медицина, імунологія,
інфекційні хвороби, кардіологія, клінічна біохімія, клінічна
імунологія, клінічна лабораторна діагностика, лабораторна
імунологія, лікувальна фізкультура, медицина невідкладних станів,
наркологія, народна та нетрадиційна медицина, неврологія,
нефрологія, онкологія, організація і управління охороною здоров'я,
ортопедична стоматологія, ортопедія і травматологія,
отоларингологія, офтальмологія, патологічна анатомія, педіатрія,
підліткова терапія, проктологія, професійна патологія, психіатрія,
психотерапія, пульмонологія, радіологія, радіонуклідна
діагностика, ревматологія, рентгенологія, рефлексотерапія,
санологія, стоматологія, терапевтична, стоматологія, терапія,
трансфузіологія, ультразвукова діагностика, урологія,
фізіотерапія, фтизіатрія, функціональна діагностика, хірургічна
стоматологія, хірургія. Перевірка здійснювалась у присутності головного лікаря
Усика І.С. Перевіркою встановлено наступне: Акредитаційний сертифікат вищої категорії дійсний до
23 березня 2003 року, що являється порушенням постанови Кабінету
Міністрів України від 15.07.97 N 765 ( 765-97-п ) "Про
затвердження Порядку державної акредитації закладу охорони
здоров'я" та п.2.1.1 Ліцензійних умов ( z0189-01 ). Клініко-діагностична лабораторія з бактеріологічним відділом
відповідно до вимог нормативного документу Держспоживстандарту
України Правила уповноваження та атестації у державній
метрологічній системі від 29.03.2005 N 71 ( z0392-05 )
не атестована, що є порушенням п.2.1.1 Ліцензійних умов
( z0189-01 ). Ліцензіатом здійснюється діяльність з медичної практики за
спеціальностями "сестринська справа", "сестринська справа
(операційна)" та інші, які не зазначені в ліцензії, відповідно до
наказу МОЗ України від 23.11.2007 N 742 ( z1368-07 ) "Про
атестацію молодших спеціалістів з медичною освітою",
зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 12.12.2007 за
N 1368/14635, що є порушенням п.2.3.3 Ліцензійних умов
( z0189-01 ). Термін дії договору на утилізацію відпрацьованих
люмінісцентних ламп не дійсний з 31.12.2006 року, що є порушенням
вимог постанови Кабінету Міністрів України від 20.06.95 р. N 440
( 440-95-п ) "Про затвердження Порядку одержання дозволу на
виробництво, зберігання, транспортування, використання,
захоронення, знищення та утилізацію отруйних речовин, у тому числі
токсичних промислових відходів, продуктів біотехнології та інших
біологічних агентів" та п.2.1.1 Ліцензійних умов ( z0189-01 ). У заступника головного лікаря з медичної частини Гощука М.М.
сертифікат лікаря-спеціаліста за спеціальністю "Організація та
управління охороною здоров'я" закінчився 28.12.2006 р., що є
порушенням статті 74 Закону України "Основи законодавства України
про охорону здоров'я" ( 2801-12 ) та наказу МОЗ України від
19.12.97 р. N 359 ( z0014-98 ) "Про подальше удосконалення
атестації лікарів". Вентиляційна система в пральній, на харчоблоці, приміщенні
для зберігання миючих та дезінфікуючих засобів та частині
приміщень лабораторії не функціонує, що є порушенням п.6.27
СанПиН 5179-90 ( n0003400-90 ) "Санитарные правила устройства,
оборудования и эксплуатации больниц, родильных домов и других
лечебных стационаров" та п.2.3.1 Ліцензійних умов ( z0189-01 ). У терапевтичному відділенні стаціонару лікарні
не впорядковане зберігання особистого та спеціального одягу,
прибирального інвентаря, відсутні відповідні умови для проведення
вологого прибирання у пральній і на харчоблоці, не впорядковане
маркування розробочного інвентаря на харчоблоці, що є порушенням
п.9.1 СанПиН 5179-90 ( n0003400-90 ) "Санитарные правила
устройства, оборудования и эксплуатации больниц, родильных домов и
других лечебных стационаров" та п.2.3.1 Ліцензійних умов
( z0189-01 ).
Враховуючи зазначене, членами Ліцензійної комісії прийнято
рішення щодо видачі Вузловій лікарні станції Сарни Львівської
залізниці розпорядження про усунення в трьохмісячний термін
виявлених порушень Ліцензійних умов провадження господарської
діяльності з медичної практики ( z0189-01 ), а саме:
1. Направити до МОЗ України відповідний пакет документів для
отримання акредитаційного сертифіката згідно з вимогами ст.33
Закону України "Основи законодавства України про охорону здоров'я"
( 2801-12 ), п.2 Порядку державної акредитації закладу охорони
здоров'я, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від
15.07.97 N 765 ( 765-97-п ) "Про державну акредитацію закладів
охорони здоров'я" (п.2.1.1 Ліцензійних умов ( z0189-01 ).
2. Переоформити ліцензію, в зв'язку з розширенням видів
діяльності з медичної практики за спеціальностями молодших
спеціалістів з медичною освітою, відповідно до наказу МОЗ України
від 23.11.2007 N 742 ( z1368-07 ) "Про атестацію молодших
спеціалістів з медичною освітою" (п.2.3.3 Ліцензійних умов
( z0189-01 ).
3. Організувати атестацію клініко-діагностичної лабораторії з
бактеріологічним відділом відповідно до вимог нормативного
документу Держспоживстандарту України Правила уповноваження та
атестації у державній метрологічній системі від 29.03.2005 N 71
( z0392-05 ) (п.2.1.1 Ліцензійних умов ( z0189-01 ).
4. Обновити договір на утилізацію відпрацьованих
люмінісцентних ламп згідно з вимогами постанови Кабінету Міністрів
України від 20.06.95 р. N 440 ( 440-95-п ) "Про затвердження
Порядку одержання дозволу на виробництво, зберігання,
транспортування, використання, захоронения, знищення та утилізацію
отруйних речовин, у тому числі токсичних промислових відходів,
продуктів біотехнології та інших біологічних агентів" (п.2.1.1.
Ліцензійних умов ( z0189-01 ).
5. Забезпечити відповідний кваліфікаційний рівень лікарів
згідно з вимогами наказу МОЗ України від 19.12.97 р. N 359
( z0014-98 ) "Про подальше удосконалення атестації лікарів"
(п.2.1.1 Ліцензійних умов ( z0189-01 ).
6. Забезпечити функціонування вентиляційної системи,
правильне зберігання миючих та дезінфікуючих засобів, відповідні
умови для проведення вологого прибирання в пральній, на харчоблоці
та частині приміщень лабораторії та впорядкувати зберігання
прибирального інвентаря, зберігання особистого та спеціального
одягу у терапевтичному відділенні стаціонару лікарні відповідно до
СанПиН 5179-90 ( n0003400-90 ) "Санитарные правила устройства,
оборудования и эксплуатации больниц, родильных домов и других
лечебных стационаров" (п.2.3.1 Ліцензійних умов ( z0189-01 ).
Слухали:
Залевську В.А.: На підставі наказу Міністерства охорони здоров'я України від
29.07.2008 р. N 258-Адм "Про планові перевірки додержання
Ліцензійних умов провадження господарської діяльності" на
виконання наказу Міністерства охорони здоров'я України від
07.07.2008 N 235-Адм "Про затвердження плану перевірок на
III квартал 2008 року" з 7 по 13 серпня 2008 р. комісією МОЗ було
проведено планову перевірку додержання Ліцензійних умов
провадження господарської діяльності з медичної практики
( z0189-01 ) стоматологічним кабінетом у формі товариства з
обмеженою відповідальністю "Орис" (ідентифікаційний код 22571660,
місцезнаходження юридичної особи та адреса місця провадження
діяльності: м. Рівне, вул. С. Бандери, 62), яке здійснює
діяльність з медичної практики за ліцензією МОЗ України від
29.12.2006 серії АВ N 317069 за лікарською спеціальністю:
стоматологія. Перевірка здійснювалась у присутності керівника
Радька І.М. Перевіркою встановлено наступне: Не повністю укомплектована Аптечка з надання допомоги при
невідкладних станах, що є порушенням Протоколів надання медичної
допомоги за спеціальністю "Медицина невідкладних станів"
( va024282-05, vb024282-05 ), затверджених наказом МОЗ України від
17.01.2005 N 24 ( v0024282-05 ), та п.4.17 "Санитарные правила
устройства, оборудования, эксплуатации амбулаторно-поликлинических
учреждений стоматологического профиля, охраны труда и личной
гигиены персонала", утв. МЗ СССР 28 декабря 1983 г. N 2956а-83
( v2956400-83 ) (порушення п.2.1.1 Ліцензійних умов ( z0189-01 ). Первинна медична документація (форма 043/о ( va302282-99 )
"Медична карта стоматологічного хворого", "Листок щоденного обліку
роботи лікаря-стоматолога стоматологічної поліклініки, відділення,
кабінету" ф. 037/о, "Щоденник обліку роботи лікаря-стоматолога
(стоматологічної поліклініки, відділення, кабінету)" ф. N 039-2/о)
не відповідає вимогам наказу МОЗ України від 27.12.99 N 302
( v0302282-99 ) "Про затвердження форм облікової статистичної
документації, що використовується в поліклініках (амбулаторіях)",
наказу від 15.05.2001 N 181 ( v0181282-01 ) "Про доповнення до
наказу МОЗ України" від 27.12.99 N 302" із змінами та
доповненнями, внесеними наказом МОЗ України від 05.02.2007 N 58
( v0058282-07 ), що є порушенням п.2.3.1 Ліцензійних умов
( z0189-01 ). Товариство не подавало до територіальних органів медичної
статистики обов'язкову державну статистичну звітність з питань
охорони здоров'я за 2007 рік відповідно до вимог наказу
Міністерства охорони здоров'я України від 10.07.2007 N 378
( z1009-07 ) "Про затвердження форм звітності з питань охорони
здоров'я та інструкцій щодо їх заповнення", який зареєстрований в
Міністерстві юстиції України від 03.09.2007 N 1009/14276, що є
порушенням вимог п.2.3.1 Ліцензійних умов ( z0189-01 ). Журнали реєстрації інструктажів з питань охорони праці та
пожежної безпеки ведуться з порушенням ст. 13, 14 та 18 Закону
України "Про охорону праці" ( 2694-12 ) та наказу Державного
комітету України з нагляду за охороною праці від 26.01.2005 N 15
( z0231-05 ) "Про затвердження типового положення про порядок
проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці та
Переліку робіт з підвищеною небезпекою", який зареєстрований в
Міністерстві юстиції України від 15.02.2005 N 231/10511 (порушення
п.2.1.1 Ліцензійних умов ( z0189-01 ). Не проводиться вимірювання медико-біологічних показників
медичної апаратури відповідно до вимог Закону України "Про
метрологію та метрологічну діяльність" ( 113/98-ВР ) та Правил
уповноваження та атестації у державній метрологічній системі,
затверджених наказом Держспоживстандарту України від 29.03.2005
N 71 ( z0392-05 ). Відсутній перелік засобів вимірювальної техніки (ЗВТ), що
перебувають в експлуатації та підлягають повірці (порушення
п.2.1.1 Ліцензійних умов ( z0189-01 ). Термін дії договору на утилізацію відпрацьованих
люмінісцентних ламп не дійсний з 31.12.2006 року, що є порушенням
вимог постанови Кабінету Міністрів України від 20.06.95 р. N 440
( 440-95-п ) "Про затвердження Порядку одержання дозволу на
виробництво, зберігання, транспортування, використання,
захоронення, знищення та утилізацію отруйних речовин, у тому числі
токсичних промислових відходів, продуктів біотехнології та інших
біологічних агентів" (п.2.1.1 Ліцензійних умов ( z0189-01 ).
Враховуючи зазначене, членами Ліцензійної комісії прийнято
рішення щодо видачі стоматологічному кабінету у формі товариства з
обмеженою відповідальністю "Орис" розпорядження про усунення в
двомісячний термін виявлених порушень Ліцензійних умов провадження
господарської діяльності з медичної практики ( z0189-01 ), а саме:
1. Забезпечити повне укомплектування аптечки з надання
допомоги при невідкладних станах згідно з Протоколами надання
медичної допомоги за спеціальністю "Медицина невідкладних станів"
( va024282-05, vb024282-05 ), затвердженими наказом МОЗ України
від 17.01.2005 N 24 ( v0024282-05 ), та п.4.17 "Санитарные правила
устройства, оборудования, эксплуатации амбулаторно-поликлинических
учреждений стоматологического профиля, охраны труда и личной
гигиены персонала", утв. МЗ СССР 28 декабря 1983 г. N 2956а-83
( v2956400-83 ) (п.2.1.1 Ліцензійних умов ( z0189-01 ).
2. Подати до територіальних органів медичної статистики
обов'язкову державну статистичну звітність з питань охорони
здоров'я за 2007 рік відповідно до вимог наказу Міністерства
охорони здоров'я України від 10.07.2007 N 378 ( z1009-07 ) "Про
затвердження форм звітності з питань охорони здоров'я та
інструкцій щодо їх заповнення" (п.2.3.1 Ліцензійних умов
( z0189-01 ).
3. Укласти договір на утилізацію відпрацьованих
люмінісцентних ламп згідно з вимогами постанови Кабінету Міністрів
України від 20.06.95 р. N 440 ( 440-95-п ) "Про затвердження
Порядку одержання дозволу на виробництво, зберігання,
транспортування, використання, захоронения, знищення та утилізацію
отруйних речовин, у тому числі токсичних промислових відходів,
продуктів біотехнології та інших біологічних агентів" (п.2.1.1
Ліцензійних умов ( z0189-01 ).
4. Забезпечити ведення первинної медичної документації
(ф. 037/о ( va302282-99 ) "Листок щоденного обліку роботи
лікаря-стоматолога стоматологічної поліклініки, відділення,
кабінету", "Щоденник обліку роботи лікаря-стоматолога
(стоматологічної поліклініки, відділення, кабінету" ф. N 039-2/о)
відповідно до вимог наказів МОЗ України від 27.12.99 N 302
( v0302282-99 ) "Про затвердження форм облікової статистичної
документації, що використовується в поліклініках (амбулаторіях)",
від 15.05.01 N 181 ( v0181282-01 ) "Про доповнення до наказу МОЗ
України від 27.12.99 N 302" із змінами та доповненнями, внесеними
наказом МОЗ України від 05.02.2007 N 58 ( v0058282-07 ) (п.2.3.1
Ліцензійних умов ( z0189-01 ).
5. Забезпечити ведення журналів реєстрації інструктажів з
питань охорони праці та пожежної безпеки згідно з вимогами ст. 13,
14 та 18 Закону України "Про охорону праці" ( 2694-12 ) та наказу
Державного комітету України з нагляду за охороною праці від
26.01.2005 N 15 ( z0231-05 ) "Про затвердження типового положення
про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони
праці та Переліку робіт з підвищеною небезпекою", який
зареєстрований в Міністерстві юстиції України від 15.02.2005
N 231/10511 (п.2.1.1 Ліцензійних умов ( z0189-01 ).
6. Скласти перелік засобів вимірювальної техніки (ЗВТ), що
перебувають в експлуатації та підлягають повірці, забезпечити
проведення вимірювання медико-біологічних показників медичної
апаратури відповідно до вимог Закону України "Про метрологію та
метрологічну діяльність" ( 113/98-ВР ) та Правил уповноваження та
атестації у державній метрологічній системі, затверджених наказом
Держспоживстандарту України від 29.03.2005 N 71 ( z0392-05 )
(п.2.1.1 Ліцензійних умов ( z0189-01 ).
Слухали:
Залевську В.А.: На підставі наказу Міністерства охорони здоров'я України від
29.07.2008 р. N 258-Адм "Про планові перевірки додержання
Ліцензійних умов провадження господарської діяльності" на
виконання наказу Міністерства охорони здоров'я України від
07.07.2008 N 235-Адм "Про затвердження плану перевірок на
III квартал 2008 року" з 7 по 13 серпня серпня 2008 р. комісією
МОЗ було проведено планову перевірку додержання Ліцензійних умов
провадження господарської діяльності з медичної практики
( z0189-01 ) приватного підприємства "ПРІМЕКС" (ідентифікаційний
код 22584378, місцезнаходження юридичної особи: Рівненська обл.,
Острозький р-н, с. Оженин, вул. Шкільна, 1-б, адреса місця
провадження діяльності: Рівненська обл., м. Острог,
пр-т Незалежності, 1), яке здійснює господарську діяльність з
медичної практики за ліцензією МОЗ України від 25.02.2005 серії
АБ N 216493, за лікарською спеціальністю терапевтична
стоматологія. Перевірка здійснювалась у присутності директора
Мулярчука В.О. та головного лікаря Баштового Ю.В. Перевіркою встановлено наступне: Штатний розпис підприємства затверджено з порушенням
номенклатури спеціальностей, затвердженої наказом МОЗ України від
19.12.97 N 359 ( z0014-98 ) "Про подальше удосконалення атестації
лікарів", зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 14.01.98
за N 14/2454, та наказу МОЗ України від 23.11.2007 N 742
( z1368-07 ) "Про атестацію молодших спеціалістів з медичною
освітою", зареєстрованого в Міністерстві юстиції України
12.12.2007 за N 1368/14635. Приватним підприємством здійснюється діяльність з медичної
практики за лікарською спеціальністю "стоматологія" та
спеціальностями молодших спеціалістів з медичною освітою
"сестринська справа", "стоматологія", які не вказані в ліцензії,
що є порушенням п.2.3.3 Ліцензійних умов ( z0189-01 ). Підприємство не подавало до територіальних органів медичної
статистики обов'язкову державну статистичну звітність з питань
охорони здоров'я за 2007 рік відповідно до вимог наказу
Міністерства охорони здоров'я України від 10.07.2007 N 378
( z1009-07 ) "Про затвердження форм звітності з питань охорони
здоров'я та Інструкцій щодо Їх заповнення", який зареєстрований в
Міністерстві юстиції України від 03.09.2007 N 1009/14276, що є
порушенням п.2.3.1 Ліцензійних умов ( z0189-01 ). Відсутній договір на утилізацію відпрацьованих люмінісцентних
ламп, що є порушенням вимог постанови Кабінету Міністрів України
від 20.06.95 р. N 440 ( 440-95-п ) "Про затвердження Порядку
одержання дозволу на виробництво, зберігання, транспортування,
використання, захоронения, знищення та утилізацію отруйних
речовин, у тому числі токсичних промислових відходів, продуктів
біотехнології та інших біологічних агентів", що є порушенням
п.2.1.1 Ліцензійних умов ( z0189-01 ). Адміністрація підприємства не дотримується вимог Порядку та
умов обов'язкового страхування медичних працівників та інших осіб
на випадок інфікування вірусом імунодефіциту людини під час
виконання ними професійних обов'язків, затвердженого постановою
Кабінету Міністрів України від 16.10.98 N 1642 ( 1642-98-п ), що є
порушенням п.2.4.1 Ліцензійних умов ( z0189-01 ). Лікарями не ведеться первинна медична документація (ф. 037/о
( va302282-99 ) "Листок щоденного обліку роботи лікаря-стоматолога
стоматологічної поліклініки, відділення, кабінету", "Щоденник
обліку роботи лікаря-стоматолога (стоматологічної поліклініки,
відділення, кабінету" ф. N 039-2/о) відповідно до вимог наказів
МОЗ України від 27.12.99 N 302 ( v0302282-99 ) "Про затвердження
форм облікової статистичної документації, що використовується в
поліклініках (амбулаторіях)", від 15.05.2001 N 181 ( v0181282-01 )
"Про доповнення до наказу МОЗ України від 27.12.99 N 302" із
змінами та доповненнями, внесеними наказом МОЗ України від
05.02.2007 N 58 ( v0058282-07 ), що є порушенням п.2.3.1
Ліцензійних умов ( z0189-01 ). Не проводиться контроль передстерилізаційної обробки
стоматологічних інструментів, контроль стерильності
стоматологічних інструментів, що є порушенням п.п. 8.3.2, 8.4
"Санитарных правил устройства, оборудования и эксплуатации
амбулаторно-поликлинических учреждений стоматологического профиля,
охраны труда и личной гигиены персонала" ( v2956400-83 ), що є
порушенням п.2.3.1 Ліцензійних умов ( z0189-01 ).
Враховуючи зазначене, членами Ліцензійної комісії прийнято
рішення щодо видачі приватному підприємству "ПРІМЕКС"
розпорядження про усунення в трьохмісячний термін виявлених
порушень Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з
медичної практики ( z0189-01 ), а саме:
1. Розірвати трудові угоди з медичними працівниками, які
здійснюють діяльність, що не зазначена в ліцензії, з дня отримання
розпорядження та скласти штатний розпис приватного підприємства
відповідно до номенклатури спеціальностей, затверджених наказами
МОЗ України від 19.12.97 N 359 ( z0014-98 ) "Про подальше
удосконалення атестації лікарів" та від 23.11.2007 N 742
( z1368-07 ) "Про атестацію молодших спеціалістів з медичною
освітою" (п.п. 2.1.2, 2.3.3 Ліцензійних умов ( z0189-01 ).
2. Подати до територіальних органів медичної статистики
обов'язкову державну статистичну звітність з питань охорони
здоров'я за 2007 рік відповідно до вимог наказу Міністерства
охорони здоров'я України від 10.07.2007 N 378 ( z1009-07 ) "Про
затвердження форм звітності з питань охорони здоров'я та
інструкцій щодо їх заповнення" (п.2.3.1 Ліцензійних умов
( z0189-01 ).
3. Укласти договір на утилізацію відпрацьованих
люмінісцентних ламп згідно з вимогами постанови Кабінету Міністрів
України від 20.06.95 р. N 440 ( 440-95-п ) "Про затвердження
Порядку одержання дозволу на виробництво, зберігання,
транспортування, використання, захоронения, знищення та утилізацію
отруйних речовин, у тому числі токсичних промислових відходів,
продуктів біотехнології та інших біологічних агентів" (п.2.1.1.
Ліцензійних умов ( z0189-01 ).
4. Забезпечити обов'язкове страхування медичних працівників
відповідно до вимог Порядку та умов обов'язкового страхування
медичних працівників та інших осіб на випадок інфікування вірусом
імунодефіциту людини під час виконання ними професійних
обов'язків, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України
від 16.10.98 N 1642 ( 1642-98-п ) (п.2.4.1 Ліцензійних умов
( z0189-01 ).
5. Забезпечити проведення контролю перед стерилізаційної
обробки стоматологічних інструментів та наявність проточної води у
всіх кабінетах на виконання пп. 8.3.2, 8.4 "Санитарных правил
устройства, оборудования и эксплуатации
амбулаторно-поликлинических учреждений стоматологического профиля,
охраны труда и личной гигиены персонала" ( v2956400-83 ) (п.2.3.1
Ліцензійних умов ( z0189-01 ).
6. Забезпечити ведення первинної медичної документації
(ф. 037/о ( va302282-99 ) "Листок щоденного обліку роботи
лікаря-стоматолога стоматологічної поліклініки, відділення,
кабінету", "Щоденник обліку роботи лікаря-стоматолога
(стоматологічної поліклініки, відділення, кабінету" ф. N 039-2/о)
відповідно до вимог наказів МОЗ України від 27.12.99 N 302
( v0302282-99 ) "Про затвердження форм облікової статистичної
документації, що використовується в поліклініках (амбулаторіях)",
від 15.05.2001 N 181 ( v0181282-01 ) "Про доповнення до наказу МОЗ
України від 27.12.99 N 302" із змінами та доповненнями, внесеними
наказом МОЗ України від 05.02.2007 N 58 ( v0058282-07 ) (п.2.3.1
Ліцензійних умов ( z0189-01 ).
Слухали:
Залевську В.А.: На підставі наказу Міністерства охорони здоров'я України від
29.07.2008 р. N 258-Адм "Про планові перевірки додержання
Ліцензійних умов провадження господарської діяльності" на
виконання наказу Міністерства охорони здоров'я України від
07.07.2008 N 235-Адм "Про затвердження плану перевірок на
III квартал 2008 року" з 7 по 13 серпня серпня 2008 р. комісією
МОЗ було проведено планову перевірку додержання Ліцензійних умов
провадження господарської діяльності з медичної практики
( z0189-01 ) фізичною особою - підприємцем Степанюком І.С.
(ідентифікаційний номер 2458009819, місце проживання фізичної
особи: м. Рівне, вул. Пересопницька, 58, кв. 31, місце провадження
діяльності: м. Рівне, вул. Чорновола, 12-а), який здійснює
господарську діяльність з медичної практики за ліцензією МОЗ
України від 19.04.2006 серії АВ N 116652, за лікарською
спеціальністю "стоматологія". Перевіркою встановлено наступне. Ліцензіатом укладено трудовий договір від 01.08.2008 з
Марисюк І.С., медичною сестрою, що є порушенням п.2.3.3
Ліцензійних умов ( z0189-01 ). Дентальний рентгенівський апарат розміщений у
стерилізаційній, що являється порушенням вимог п. 8.3 наказу МОЗ
України від 04.06.2007 N 294 ( z1256-07 ) "Про затвердження
Державних санітарних правил і норм "Гігієнічні вимоги до
влаштування та експлуатації рентгенівських кабінетів і проведення
рентгенологічних процедур", зареєстрованого Міністерством юстиції
України за N 1256/4523 від 07.11.2007 р. Первинна медична документація (форма 043/о ( va302282-99 )
"Медична карта стоматологічного хворого", "Листок щоденного обліку
роботи лікаря-стоматолога стоматологічної поліклініки, відділення,
кабінету" ф. 037/о, "Щоденник обліку роботи лікаря-стоматолога
(стоматологічної поліклініки, відділення, кабінету" ф. N 039-2/о)
не відповідає вимогам наказу МОЗ України від 27.12.99 N 302
( v0302282-99 ) "Про затвердження форм облікової статистичної
документації, що використовується в поліклініках (амбулаторіях)",
наказу від 15.05.2001 N 181 ( v0181282-01 ) "Про доповнення до
наказу МОЗ України від 27.12.99 N 302" із змінами та доповненнями,
внесеними наказом МОЗ України від 05.02.2007 N 58 ( v0058282-07 ),
що є порушенням п.2.3.1 Ліцензійних умов ( z0189-01 ). Степанюк І.С. не подавав до територіальних органів медичної
статистики обов'язкову державну статистичну звітність з питань
охорони здоров'я відповідно до вимог наказу Міністерства охорони
здоров'я України від 10.07.2007 N 378 ( z1009-07 ) "Про
затвердження форм звітності з питань охорони здоров'я та
інструкцій щодо їх заповнення", який зареєстрований в Міністерстві
юстиції України від 03.09.2007 N 1009/14276, що є порушенням вимог
п.2.3.1 Ліцензійних умов ( z0189-01 ). Не проводиться контроль передстерилізаційної обробки
стоматологічних інструментів, контроль стерильності
стоматологічних інструментів. Не дотримується режим дезінфекції
стоматологічних інструментів, що є порушенням п.п. 8.4, 8.8
"Санитарных правил устройства, оборудования и эксплуатации
амбулаторно-поликлинических учреждений стоматологического профиля,
охраны труда и личной гигиены персонала" ( v2956400-83 ) та
п.2.3.1 Ліцензійних умов ( z0189-01 ). Відсутній договір на утилізацію відпрацьованих люмінісцентних
ламп, що є порушенням вимог постанови Кабінету Міністрів України
від 20.06.95 р. N 440 ( 440-95-п ) "Про затвердження Порядку
одержання дозволу на виробництво, зберігання, транспортування,
використання, захоронения, знищення та утилізацію отруйних
речовин, у тому числі токсичних промислових відходів, продуктів
біотехнології та інших біологічних агентів", що є порушенням
п.2.1.1 Ліцензійних умов ( z0189-01 ).
Враховуючи зазначене, Ліцензійною комісією прийнято рішення
щодо видачі фізичній особі - підприємцю Степанюку І.С.
розпорядження про усунення в двомісячний термін виявлених порушень
Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з медичної
практики ( z0189-01 ), а саме:
1. Розірвати, з дня отримання розпорядження, трудову угоду
від 01.08.2008 з медичним працівником Марисюк І.С., яка здійснює
діяльність з медичної практики за спеціальністю "сестринська
справа", що не зазначена в ліцензії (п.2.3.3 Ліцензійних умов
( z0189-01 ).
2. Розмістити дентальний рентгенівський апарат відповідно до
вимог наказу МОЗ України від 04.06.2007 N 294 ( z1256-07 ) "Про
затвердження Державних санітарних правил і норм "Гігієнічні вимоги
до влаштування та експлуатації рентгенівських кабінетів і
проведення рентгенологічних процедур", зареєстрованого
Міністерством юстиції України за N 1256/4523 від 07.11.2007 р.
(п.2.1.1 Ліцензійних умов ( z0189-01 ).
3. Укласти договір на утилізацію відпрацьованих
люмінісцентних ламп згідно з вимогами постанови Кабінету Міністрів
України від 20.06.95 р. N 440 ( 440-95-п ) "Про затвердження
Порядку одержання дозволу на виробництво, зберігання,
транспортування, використання, захоронения, знищення та утилізацію
отруйних речовин, у тому числі токсичних промислових відходів,
продуктів біотехнології та інших біологічних агентів" (п.2.1.1
Ліцензійних умов ( z0189-01 ).
4. Подати до територіальних органів медичної статистики
обов'язкову державну статистичну звітність з питань охорони
здоров'я за 2007 рік відповідно до вимог наказу Міністерства
охорони здоров'я України від 10.07.2007 N 378 ( z1009-07 ) "Про
затвердження форм звітності з питань охорони здоров'я та
інструкцій щодо їх заповнення" (п.2.3.1 Ліцензійних умов
( z0189-01 ).
5. Забезпечити проведення контролю передстерилізаційної
обробки стоматологічних інструментів та наявність проточної води у
всіх кабінетах на виконання п.п. 8.3.2, 8.4 "Санитарных правил
устройства, оборудования и эксплуатации
амбулаторно-поликлинических учреждений стоматологического профиля,
охраны труда и личной гигиены персонала" ( v2956400-83 ) (п.2.3.1
Ліцензійних умов ( z0189-01 ).
6. Забезпечити ведення первинної медичної документації
(ф. 037/о ( va302282-99 ) "Листок щоденного обліку роботи
лікаря-стоматолога стоматологічної поліклініки, відділення,
кабінету", "Щоденник обліку роботи лікаря-стоматолога
(стоматологічної поліклініки, відділення, кабінету" ф. N 039-2/о)
відповідно до вимог наказів МОЗ України від 27.12.99 N 302
( v0302282-99 ) "Про затвердження форм облікової статистичної
документації, що використовується в поліклініках (амбулаторіях)",
від 15.05.2001 N 181 ( v0181282-01 ) "Про доповнення до наказу МОЗ
України від 27.12.99 N 302" із змінами та доповненнями, внесеними
наказом МОЗ України від 05.02.2007 N 58 ( v0058282-07 ) (п.2.3.1
Ліцензійних умов ( z0189-01 ).
Слухали:
Полянського М.Г. - головного спеціаліста відділу державного
контролю за дотриманням ліцензійних умов Департаменту контролю
якості медичних і фармацевтичних послуг, голову комісії: Відповідно до наказу Міністерства охорони здоров'я України
від 07.08.2008 N 266-Адм комісією МОЗ була проведена перевірка
виконання розпоряджень МОЗ щодо усунення порушень Ліцензійних умов
провадження господарської діяльності з медичної практики
( z0189-01 ), виданих ліцензіатам: ТОВ "Дента" (від 27.05.2008
N 21.20.23/97-р), Галагдину О.О. (від 27.05.2008 N 21.20.23/99-р)
та Галагдиній А.А. (від 27.05.2008 N 21.20.23/98-р). Комісією по перевірці встановлений факт усунення недоліків по
всіх пунктах порушень Ліцензійних умов провадження господарської
діяльності з медичної практики ( z0189-01 ), зазначених в
розпорядженнях МОЗ. Враховуючи зазначене, Ліцензійною комісією інформацію взято
до уваги.
Слухали:
Полянського М.Г.: Відповідно до наказу Міністерства охорони здоров'я України
від 07.08.2008 N 266-Адм комісією МОЗ була проведена позапланова
перевірка додержання Ліцензійних умов провадження господарської
діяльності з медичної практики ( z0189-01 ) ТОВ "Регіональний
центр "Мікрохірургія ока" (ідентифікаційний код 22838442,
місцезнаходження юридичної особи: м. Чернівці, вул. Гагаріна,
21-б), яке здійснює господарську діяльність з медичної практики за
ліцензією МОЗ від 09.03.2006 серія АВ N 049687, за лікарською
спеціальністю: офтальмологія. Під час перевірки порушень Ліцензійних умов провадження
господарської діяльності з медичної практики ( z0189-01 ) комісією
не виявлено. Враховуючи зазначене, Ліцензійною комісією інформацію взято
до уваги.
Слухали:
Полянського М.Г.: Відповідно до наказу Міністерства охорони здоров'я України
від 07.08.2008 N 266-Адм комісією МОЗ була проведена позапланова
перевірка додержання Ліцензійних умов провадження господарської
діяльності з медичної практики ( z0189-01 ) фізичною особою -
підприємцем Соввою А.І. (ідентифікаційний номер 2434110095, місце
проживання: м. Чернівці, вул. Г. Артемівського, 8, 2), який
здійснює господарську діяльність з медичної практики за ліцензією
МОЗ від 27.10.2005 р. серії АБ N 292743, за спеціальністю
"офтальмологія". Перевіркою встановлений факт припинення договору оренди за
місцем провадження діяльності та припинення діяльності за
ліцензією. Під час перевірки ліцензіат подав заяву про її анулювання. Враховуючи зазначене, членами Ліцензійної комісії прийнято
рішення щодо анулювання ліцензії від 27.10.2005 р. серії
АБ N 292743, виданій фізичної особи - підприємцю Совві А.І., на
підставі поданої ліцензіатом заяви про анулювання ліцензії (ст.21
Закону України "Про ліцензування певних видів господарської
діяльності" ( 1775-14 ).
Слухали:
Лазоришинця В.В. - заступника Голови Ліцензійної комісії МОЗ,
який дав доручення Пономаренку А.М. перевірити правомірність
видачі Харківською обласною санітарно-епідеміологічною станцією
висновку від 17.04.2008 N 3.1/2053 про відповідність наявних
приміщень вимогам санітарних норм і правил, виданого ТОВ
"Пульс-медіка" (м. Харків, вул. Двадцять третього Серпня, 34) на
провадження господарської діяльності з медичної практики за
тридцятьма лікарськими спеціальностями при наявній площі приміщень
93,9 кв. м та внести зазначеного ліцензіата до плану перевірок на
четвертий квартал поточного року.
Слухали:
Коновалову Л.М. - начальника відділу ліцензування та
метрології Департаменту контролю якості медичних і фармацевтичних
послуг: Про розгляд заяв суб'єктів господарювання з питань
ліцензування медичної практики.
Вирішили:
За результатами розгляду заяв та доданих документів,
відповідно до ст.14, ст.16 Закону України "Про ліцензування певних
видів господарської діяльності" ( 1775-14 ): - видати відповідні ліцензії 67 суб'єктам господарювання
(Перелік 1 додатка 1); - відмовити у видачі ліцензій 4 суб'єктам господарювання
(Перелік 2 додатка 1); - залишити заяви без розгляду 12 суб'єктів господарювання
(Перелік 3 додатка 1); - переоформити ліцензії 17 суб'єктів господарювання
(Перелік 4 додатка 1); - видати копії ліцензій 2 суб'єктам господарювання (Перелік 5
додатка 1); - видати дублікат ліцензії 1 суб'єкту господарювання
(Перелік 6 додатка 1); - анулювати ліцензію 1 суб'єкта господарювання (Перелік 7
додатка 1)
Слухали:
Коновалову Л.М. Про розгляд заяв суб'єктів господарювання з питань
ліцензування господарської діяльності з проведення дезінфекційних,
дезінсекційних, дератизаційних робіт.
Вирішили:
За результатами розгляду заяв та доданих документів,
відповідно до ст.14, ст.16 Закону України "Про ліцензування певних
видів господарської діяльності" ( 1775-14 ): - видати відповідні ліцензії 2 суб'єктам господарювання
(Перелік 1 додатка 2); - переоформити ліцензію 1 суб'єкта господарювання (Перелік 2
додатка 2).
Слухали:
Коновалову Л.М.: Про розгляд заяв суб'єктів господарювання з питань
ліцензування господарської діяльності щодо провадження
господарської діяльності з переробки донорської крові та її
компонентів, виготовлення з них препаратів.
Вирішили:
За результатами розгляду заяв та доданих документів,
відповідно до ст. 14, 16 Закону України "Про ліцензування певних
видів господарської діяльності" ( 1775-14 ): - видати відповідні ліцензії 2 суб'єктам господарювання
(Перелік 1 додатка 3).
Головуючий на засіданні
Ліцензійної комісії В.В.Лазоришинець
Начальник відділу
ліцензування та метрології Л.М.Коновалова

Додаток 1
до протоколу засідання
Ліцензійної комісії
Міністерства охорони
здоров'я України
19.08.2008 N 26

ПЕРЕЛІК N 1
суб'єктів господарської діяльності,
за заявами яких прийнято рішення про видачу
ліцензій на провадження господарської
діяльності з медичної практики

1 Приватне підприємство "АЛТОР"
Місцезнаходження: м. Київ, проспект Правди, 10-А, кв. 42 Ідентифікаційний код: 32454316 Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з
медичної практики за спеціальністю народна та нетрадиційна
медицина, терапія Реєстраційне досьє від 08.08.2008 N 0808/03-М
2 Приватне підприємство "S.A.L."
Місцезнаходження: м. Київ, вул. Старонаводницька, 4, кв. 39 Ідентифікаційний код: 19249080 Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з
медичної практики за спеціальністю терапевтична стоматологія,
ортопедична стоматологія, ортодонтія Реєстраційне досьє від 08.08.2008 N 0808/04-М
3 Федотова Алла Миколаївна
Місцезнаходження: Полтавська обл., Лубенський р-н,
село Засулля, вул. Дружби, 27 Ідентифікаційний код: 2696101929 Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з
медичної практики за спеціальністю акушерство і гінекологія Реєстраційне досьє від 08.08.2008 N 0808/06-М
4 Приватне підприємство "Центр магнітно-резонансної
томографії"
Місцезнаходження: Донецька обл., м. Слов'янськ,
вул. Володарського, 47 Ідентифікаційний код: 35637575 Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з
медичної практики за спеціальністю організація і управління
охороною здоров'я, рентгенологія Реєстраційне досьє від 08.08.2008 N 0808/07-М
5 Матвієнко Надія Сергіївна
Місцезнаходження: Полтавська обл., м. Лубни, площа Кірова, 6,
кв. 29 Ідентифікаційний код: 1978818827 Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з
медичної практики за спеціальністю акушерство і гінекологія Реєстраційне досьє від 08.08.2008 N 0808/08-М
6 Ласутра Олексій Олександрович
Місцезнаходження: Полтавська обл., м. Лубни, вул. Леніна,
52/25, кв. 49 Ідентифікаційний код: 2338002619 Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з
медичної практики за спеціальністю ультразвукова діагностика Реєстраційне досьє від 08.08.2008 N 0808/09-М
7 Лисенко Оксана Миколаївна
Місцезнаходження: Полтавська обл., м. Лубни,
вул. Драгоманова, 13, корпус А, кв. 11 Ідентифікаційний код: 2782215146 Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з
медичної практики за спеціальністю акушерство і гінекологія Реєстраційне досьє від 08.08.2008 N 0808/10-М
8 Приватне підприємство "МЕДІВІК"
Місцезнаходження: м. Хмельницький, вул. Грушевського, 85,
кв. 24 Ідентифікаційний код: 35805342 Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з
медичної практики за спеціальністю ультразвукова діагностика,
терапія, хірургія, акушерство і гінекологія, анестезіологія; за
спеціальністю молодших спеціалістів з медичною освітою:
сестринська справа Реєстраційне досьє від 08.08.2008 N 0808/11-М
9 Черкаська районна лікарня с. Мошни Черкаського району
Місцезнаходження: Черкаська обл., Черкаський р-н, с. Мошни,
вул. Леніна, 86 Ідентифікаційний код: 21368619 Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з
медичної практики за спеціальністю акушерство і гінекологія,
анестезіологія, гастроентерологія, дерматовенерологія,
ендокринологія, ендоскопія, загальна практика - сімейна медицина,
клінічна лабораторна діагностика, клінічна біохімія, організація і
управління охороною здоров'я, неврологія, ортопедія і
травматологія, отоларингологія, офтальмологія, дитяча
офтальмологія, педіатрія, психіатрія, терапія, рентгенологія,
стоматологія, дитяча стоматологія, ортопедична стоматологія,
терапевтична стоматологія, хірургічна стоматологія, підліткова
терапія, ультразвукова діагностика, фізіотерапія, функціональна
діагностика Реєстраційне досьє від 08.08.2008 N 0808/13-М
10 Комунальне підприємство "Наркологічна амбулаторія
м. Армянська"
Місцезнаходження: АР Крим, м. Армянськ, вул. Лікарняна, 1 Ідентифікаційний код: 35002298 Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з
медичної практики за спеціальністю наркологія, за спеціальністю
молодших спеціалістів з медичною освітою: сестринська справа Реєстраційне досьє від 08.08.2008 N 0808/15-М
11 Товариство з обмеженою відповідальністю "МАГАЗИН N 65"
Місцезнаходження: м. Рівне, вул. О. Дундича, 2/20 Ідентифікаційний код: 13989538 Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з
медичної практики за спеціальністю ендоскопія, ультразвукова
діагностика, фізіотерапія, клінічна лабораторна діагностика,
функціональна діагностика Реєстраційне досьє від 18.08.2008 N 1808/08-М
12 Товариство з обмеженою відповідальністю "ПИРУЗ"
Місцезнаходження: АР Крим, м. Сімферополь, вул. К. Маркса,
50, кв. 1 Ідентифікаційний код: 3594115 Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з
медичної практики за спеціальністю терапевтична стоматологія,
ортопедична стоматологія Реєстраційне досьє від 08.08.2008 N 0808/17-М
13 Товариство з обмеженою відповідальністю "Велнес-Карпатія"
Місцезнаходження: Закарпатська обл., Хутський р-н, с. Шаян,
100 Ідентифікаційний код: 34605222 Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з
медичної практики за спеціальністю алергологія, гастроентерологія,
гематологія, дитяча алергологія, дитяча гастроентерологія, дитяча
дерматовенерологія, дитяча ендокринологія, дитяча
кардіоревматологія, дитяча нефрологія, дитяча отоларингологія,
дитяча пульмонологія, дієтологія, ендокринологія, імунологія,
кардіологія, клінічна лабораторна діагностика, лікувальна
фізкультура, медична психологія, народна та нетрадиційна медицина,
неврологія, нефрологія, отоларингологія, психотерапія,
пульмонологія, ревматологія, рефлексотерапія, терапія,
ультразвукова діагностика, фізіотерапія, функціональна
діагностика; за спеціальністю молодших спеціалістів з медичною
освітою: лікувальна справа, санологія, сестринська справа, медична
статистика Реєстраційне досьє від 08.08.2008 N 0808/18-М
14 Товариство з обмеженою відповідальністю "Фірма
"Бойківчанка"
Місцезнаходження: м. Київ, вул. Анни Ахматової, 13, кв. 113 Ідентифікаційний код: 32769270 Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з
медичної практики за спеціальністю терапевтична стоматологія,
стоматологія, ортопедична стоматологія, хірургічна стоматологія,
ортодонтія; за спеціальністю молодших спеціалістів з медичною
освітою: рентгенологія, сестринська справа Реєстраційне досьє від 08.08.2008 N 0808/19-М
15 Товариство з обмеженою відповідальністю "Медичний центр
"Ора"
Місцезнаходження: Львівська обл., м. Дрогобич,
вул. І. Франка, 4, кв. 4 Ідентифікаційний код: 32613493 Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з
медичної практики за спеціальністю отоларингологія, дитяча
отоларингологія, офтальмологія, дитяча офтальмологія,
психотерапія, неврологія, дитяча неврологія, терапія, педіатрія,
акушерство і гінекологія, дитяча гінекологія, кардіологія, дитяча
кардіоревматологія, алергологія, імунологія, ендокринологія,
дитяча ендокринологія, фізіотерапія, лікувальна фізкультура; за
спеціальністю молодших спеціалістів з медичною освітою:
сестринська справа Реєстраційне досьє від 11.08.2008 N 1108/01-М
16 Товариство з обмеженою відповідальністю "ВІНДЕНТ"
Місцезнаходження: м. Вінниця, вул. Квятека, 18, кв. 1 Ідентифікаційний код: 35904052 Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з
медичної практики за спеціальністю терапевтична стоматологія,
ортопедична стоматологія, стоматологія; за спеціальністю молодших
спеціалістів з медичною освітою: сестринська справа, рентгенологія Реєстраційне досьє від 11.08.2008 N 1108/05-М
17 Товариство з обмеженою відповідальністю "МРІЯ"
Місцезнаходження: Київська обл., Переяслав-Хмельницький р-н,
с. Шевченкове Ідентифікаційний код; 23582298 Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з
медичної практики за спеціальністю молодших спеціалістів з
медичною освітою: сестринська справа Реєстраційне досьє від 11.082008 N 1108/06-М
18 Адаманов Олександр Васильович
Місцезнаходження: Донецька обл., м. Маріуполь, вул. Гранітна,
144, кв. 28 Ідентифікаційний код: 1947409998 Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з
медичної практики за спеціальністю педіатрія Реєстраційне досьє від 11.08.2008 N 1108/07-М
19 Державний заклад "Дитячий спеціалізований (спеціальний)
санаторій" Прикарпатський Міністерства охорони здоров'я України
Місцезнаходження: Івано-Франківська обл., м. Яремча,
вул. Свободи, 315 Ідентифікаційний код: 01981589 Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з
медичної практики за спеціальністю дитяча фтизіатрія,
фізіотерапія, клінічна лабораторна діагностика, рентгенологія,
стоматологія, педіатрія, організація і управління охороною
здоров'я, отоларингологія, функціональна діагностика, дієтологія,
лікувальна фізкультура; за спеціальністю молодших спеціалістів з
медичною освітою: сестринська справа, лабораторна справа
(клініка), рентгенологія, стоматологія, медична статистика Реєстраційне досьє від 11.08.2008 N 1108/08-М
20 Безнос Тетяна Володимирівна
Місцезнаходження: м. Запоріжжя, вул. Новокузнецька, 18,
кв. 281 Ідентифікаційний код: 2685219247 Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з
медичної практики за спеціальністю ультразвукова діагностика,
функціональна діагностика Реєстраційне досьє від 11.08.2008 N 1108/10-М
21 Гусак Каріне Григорівна
Місцезнаходження: м. Запоріжжя, вул. Новокузнецька, 28-А,
кв. 117 Ідентифікаційний код: 2444805864 Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з
медичної практики за спеціальністю функціональна діагностика Реєстраційне досьє від 11.08.2008 N 1108/11-М
22 Білявська Світлана Іванівна
Місцезнаходження: Запоріжжя, вул. Рубана, 21, кв. 182 Ідентифікаційний код: 2257308643 Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з
медичної практики за спеціальністю акушерство і гінекологія Реєстраційне досьє від 11.08.2008 N 1108/14-М
23 Запорізька амбулаторія загальної практики - сімейної
медицини Новомиколаївської сільської ради
Місцезнаходження: Запорізька обл., Токмацький р-н,
с. Запоріжжя, вул. Перемоги, 4 Ідентифікаційний код: 34697308 Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з
медичної практики за спеціальністю педіатрія, терапія,
стоматологія, терапевтична стоматологія, загальна практика -
сімейна медицина, фізіотерапія; за спеціальністю молодших
спеціалістів з медичною освітою: сестринська справа, акушерська
справа Реєстраційне досьє від 11.08.2008 N 1108/15-М
24 Цапенко Іван Іванович
Місцезнаходження: м. Одеса, вул. Олександра Невського, 15 Ідентифікаційний код: 1984215430 Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з
медичної практики за спеціальністю стоматологія Реєстраційне досьє від 12.08.2008 N 1208/01-М
25 Корольова Анастасія Віталіївна
Місцезнаходження: м. Суми, вул. Прокоф'єва, 12, кв. 3 Ідентифікаційний код: 2573410222 Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з
медичної практики за спеціальністю терапевтична стоматологія Реєстраційне досьє від 12.08.2008 N 1208/02-М
26 Єлізарова Вікторія Олексіївна
Місцезнаходження: Полтавська обл., м. Кременчук,
вул. Гвардійська, 3, кв. 6 Ідентифікаційний код: 2178417042 Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з
медичної практики за спеціальністю клінічна лабораторна
діагностика Реєстраційне досьє від 12.08.2008 N 1208/04-М
27 Летичівська центральна районна лікарня
Місцезнаходження: Хмельницька обл., Летичівський р-н,
смт Летичів, вул. 50-річчя Жовтня, 36 Ідентифікаційний код: 02004367 Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з
медичної практики за спеціальністю акушерство і гінекологія,
алергологія, лікувальна фізкультура, гастроентерологія,
дерматовенерологія, дитяча стоматологія, дієтологія,
ендокринологія, ендоскопія, кардіологія, клінічна біохімія,
клінічна лабораторна діагностика, наркологія, неврологія, народна
та нетрадиційна медицина, організація і управління охороною
здоров'я, ортопедична стоматологія, ортопедія і травматологія,
отоларингологія, офтальмологія, анестезіологія, підліткова
терапія, патологічна анатомія, психіатрія, рентгенологія,
стоматологія, терапевтична стоматологія, терапія, трансфузіологія,
ультразвукова діагностика, урологія, фізіотерапія, функціональна
діагностика, хірургія, фтизіатрія, педіатрія, онкологія,
інфекційні хвороби, медицина невідкладних станів; за спеціальністю
молодших спеціалістів з медичною освітою: медико-профілактична
справа, акушерська справа, санологія, сестринська справа,
лікувальна справа, лікувальна справа (невідкладні стани),
сестринська справа (операційна), медична статистика Реєстраційне досьє від 12.08.2008 N 1208/06-М
28 Чернецька Неля Миронівна
Місцезнаходження: м. Рівне, вул. Кіквідзе, 10, кв. 28 Ідентифікаційний код: 2929201048 Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з
медичної практики за спеціальністю стоматологія Реєстраційне досьє від 13.08.2008 N 1308/01-М
29 Болим Олена Василівна
Місцезнаходження: м. Суми, вул. Калінінградська, 14, кв. 56 Ідентифікаційний код: 2785115604 Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з
медичної практики за спеціальністю терапія, фізіотерапія Реєстраційне досьє від 13.08.2008 N 1308/03-М
30 Чернишов Євгеній Володимирович
Місцезнаходження: Вінницька обл., Бершадський р-н,
м. Бершадь, вул. Пушкіна, 4 Ідентифікаційний код: 3048519079 Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з
медичної практики за спеціальністю молодших спеціалістів з
медичною освітою: стоматологія Реєстраційне досьє від 13.08.2008 N 1308/08-М
31 Коваленко Борис Васильович
Місцезнаходження: Чернігівська обл., Срібнянський р-н,
село Сокиринці, вул. Лісова, 12 Ідентифікаційний код: 1909711314 Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з
медичної практики за спеціальністю народна та нетрадиційна
медицина Реєстраційне досьє від 13.08.2008 N 1308/09-М
32 Подберьозкіна Ольга Валентинівна
Місцезнаходження: м. Запоріжжя, вул. Автозаводська, 44,
кв. 32 Ідентифікаційний код: 2910120304 Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з
медичної практики за спеціальністю ультразвукова діагностика,
терапія Реєстраційне досьє від 13.08.2008 N 1308/10-М
33 Астраханська дільнича лікарня
Місцезнаходження: Запорізька обл., Мелітопольський р-н,
село Астраханка, вул. Заводська, 63 Д Ідентифікаційний код: 35866274 Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з
медичної практики за спеціальністю педіатрія, терапія,
стоматологія, терапевтична стоматологія, хірургічна стоматологія,
клінічна біохімія; за спеціальністю молодших спеціалістів з
медичною освітою: лабораторна справа (клініка), лікувальна справа,
сестринська справа, акушерська справа, лікувальна справа
(невідкладні стани) Реєстраційне досьє від 13.08.2008 N 1308/11-М
34 Приватне підприємство "Клеопатра - центр краси та
здоров'я"
Місцезнаходження: м. Донецьк, вул. Артема, 1, кімн. 3 Ідентифікаційний код: 34723065 Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з
медичної практики за спеціальністю урологія, сексопатологія; за
спеціальністю молодших спеціалістів з медичною освітою:
сестринська справа Реєстраційне досьє від 13.08.2008 N 1308/13-М
35 Романова Олена Сергіївна
Місцезнаходження: м. Луганськ, квартал Ольховський, 5,
кв. 178 Ідентифікаційний код: 3054515223 Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з
медичної практики за спеціальністю стоматологія Реєстраційне досьє від 13.08.2008 N 1308/14-М
36 Погорєлова Євгенія Олександрівна
Місцезнаходження: Луганська обл., Лутугинський р-н,
м. Лутугине, вул. Щєдріної, 12, кв. 2 Ідентифікаційний код: 2982002964 Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з
медичної практики за спеціальністю стоматологія Реєстраційне досьє від 13.08.2008 N 1308/15-М
37 Центральна районна лікарня Володарського району
Місцезнаходження: Донецька обл., Володарський р-н,
смт Володарське, вул. Леніна, 1 Ідентифікаційний код: 01989774 Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з
медичної практики за спеціальністю акушерство і гінекологія,
алергологія, анестезіологія, бактеріологія, гастроентерологія,
гематологія, геріатрія, дерматовенерологія, дитяча
гастроентерологія, дитяча гематологія, дитяча гінекологія, дитяча
дерматовенерологія, дитяча ендокринологія, дитяча імунологія,
дитяча кардіоревматологія, дитяча неврологія, дитяча нефрологія,
дитяча ортопедія і травматологія, дитяча отоларингологія, дитяча
офтальмологія, дитяча стоматологія, дитяча хірургія, дитячі
інфекційні хвороби, ендокринологія, ендоскопія, загальна
практика - сімейна медицина, імунологія, інфекційні хвороби,
кардіологія, клінічна біохімія, клінічна імунологія, клінічна
лабораторна діагностика, лабораторна імунологія, лікувальна
фізкультура, медицина невідкладних станів, медична психологія,
наркологія, неврологія, неонатологія, нефрологія, онкогінекологія,
онкологія, організація і управління охороною здоров'я, ортопедична
стоматологія, ортопедія і травматологія, отоларингологія,
офтальмологія, паразитологія, патологічна анатомія, педіатрія,
підліткова терапія, проктологія, професійна патологія, психіатрія,
пульмонологія, ревматологія, рентгенологія, стоматологія,
терапевтична стоматологія, терапія, ультразвукова діагностика,
урологія, фізіотерапія, фтизіатрія, функціональна діагностика,
хірургічна стоматологія, хірургія Реєстраційне досьє від 13.08.2008 N 1308/16-М
38 Краснолуцький обласний протитуберкульозний диспансер
Місцезнаходження: Луганська обл., м. Красний Луч,
вул. Гірнича, 1 Ідентифікаційний код: 01988054 Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з
медичної практики за спеціальністю дитяча фтизіатрія,
рентгенологія, бактеріологія, інфекційні хвороби, клінічна
лабораторна діагностика, терапія, фізіотерапія, фтизіатрія,
функціональна діагностика; за спеціальністю молодших спеціалістів
з медичною освітою: медико-профілактична справа, лабораторна
справа (клініка), сестринська справа, медична статистика Реєстраційне досьє від 13.08.2008 N 1308/18-М
39 Луганський обласний будинок дитини N 2
Місцезнаходження: м. Луганськ, пл. Лєніна, 43-А Ідентифікаційний код: 25991799 Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з
медичної практики за спеціальністю педіатрія, дитяча неврологія,
дитяча ортопедія і травматологія, дитяча отоларингологія, дитяча
офтальмологія, епідеміологія, лікувальна фізкультура,
фізіотерапія, за спеціальністю молодших спеціалістів з медичною
освітою: сестринська справа, лікувальна справа Реєстраційне досьє від 13.08.2008 N 1308/19-М
40 Приватне підприємство "Здорова жінка"
Місцезнаходження: Луганська обл., Сватівський р-н,
м. Сватове, пров. Промисловий, 12 Ідентифікаційний код: 35767229 Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з
медичної практики за спеціальністю акушерство і гінекологія,
ультразвукова діагностика, анестезіологія Реєстраційне досьє від 13.08.2008 N 1308/20-М
41 Товариство з обмеженою відповідальністю "ПОЛІСТОМ"
Місцезнаходження: м. Луганськ, вул. Волкова, 3-а Ідентифікаційний код: 31196847 Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з
медичної практики за спеціальністю анестезіологія, дитяча
анестезіологія, дитяча стоматологія, дитяча хірургія, ортодонтія,
ортопедична стоматологія, рентгенологія, стоматологія,
терапевтична стоматологія, хірургічна стоматологія, хірургія Реєстраційне досьє від 13.08.2008 N 1308/21-М
42 Комунальний заклад Перещепинська районна лікарня N 2
Новомосковського району
Місцезнаходження: Дніпропетровська обл., м. Перещепине,
вул. Шевченка, 28 Ідентифікаційний код: 01988700 Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з
медичної практики за спеціальністю організація і управління
охороною здоров'я, хірургія, терапія, педіатрія, неврологія,
наркологія, акушерство і гінекологія, отоларингологія,
офтальмологія, дерматовенерологія, фтизіатрія, рентгенологія,
клінічна лабораторна діагностика, анестезіологія; за спеціальністю
молодших спеціалістів з медичною освітою: лікувальна справа,
лікувальна справа (невідкладні стани), акушерська справа,
сестринська справа, сестринська справа (операційна),
медико-профілактична справа, медична статистика Реєстраційне досьє від 13.08.2008 N 1308/22-М
43 Петленко Сергій Сергійович
Місцезнаходження: Дніпропетровська обл., м. Павлоград,
вул. Карла Маркса, 46, кв. 11 Ідентифікаційний код: 3008815254 Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з
медичної практики за спеціальністю терапевтична стоматологія Реєстраційне досьє від 13.08.2008 N 1308/23-М
44 Шаповалов Віталій Станіславович
Місцезнаходження: м. Кіровоград, вул. Генерала Жадова, 23,
корпус 1, кв. 93 Ідентифікаційний код: 2461203412 Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з
медичної практики за спеціальністю ультразвукова діагностика,
урологія Реєстраційне досьє від 13.08.2008 N 1308/26-М
45 Приватне підприємство "Консультативно-діагностичний центр
"ІНСАЙТ"
Місцезнаходження: м. Харків, вул. Іванова, 32 Ідентифікаційний код: 35475229 Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з
медичної практики за спеціальністю неврологія, дитяча неврологія,
психіатрія, дитяча психіатрія, психотерапія, медична психологія,
терапія, педіатрія, кардіологія, ультразвукова діагностика,
функціональна діагностика Реєстраційне досьє від 13.08.2008 N 1308/27-М
46 Феськова Ірина Анатоліївна
Місцезнаходження: м. Харків, вул. Єсеніна, 12, кв. 53 Ідентифікаційний код: 2490801586 Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з
медичної практики за спеціальністю акушерство і гінекологія,
ультразвукова діагностика Реєстраційне досьє від 13.08.2008 N 1308/28-М
47 Бондаренко Ірина Анатоліївна
Місцезнаходження: м. Харків, вул. Клапцова, 59, кв. 39 Ідентифікаційний код: 2490612466 Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з
медичної практики за спеціальністю терапевтична стоматологія Реєстраційне досьє від 13.08.2008 N 1308/29-М
48 Туракевич Світлана Володимирівна
Місцезнаходження: м. Харків, вул. Данилевського, 6, кв. 82 Ідентифікаційний код: 2182901083 Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з
медичної практики за спеціальністю клінічна біохімія, клінічна
лабораторна діагностика Реєстраційне досьє від 13.08.2008 N 1308/30-М
49 Щербакова Марина Вікторівна
Місцезнаходження: м. Луганськ, квартал Якира, 4, кв. 156 Ідентифікаційний код: 2912313825 Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з
медичної практики за спеціальністю дерматовенерологія Реєстраційне досьє від 13.08.2008 N 1308/32-М
50 Міщенко Володимир Валентинович
Місцезнаходження: Черкаська обл., м. Сміла,
вул. Б. Хмельницького, 21, кв. 1 Ідентифікаційний код: 2501817657 Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з
медичної практики за спеціальністю ортопедія і травматологія Реєстраційне досьє від 15.08.2008 N 1508/02-М
51 Живіцька Любов Дмитрівна
Місцезнаходження: Одеська обл., Балтський р-н, м. Балта,
вул. Гагаріна, 85, кв. 37 Ідентифікаційний код: 2182921800 Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з
медичної практики за спеціальністю стоматологія Реєстраційне досьє від 15.08.2008 N 1508/03-М
52 Осадчий Олександр Федорович
Місцезнаходження: м. Харків, вул. Борзенка С., 2, кв. 128 Ідентифікаційний код: 2180116072 Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з
медичної практики за спеціальністю санологія Реєстраційне досьє від 15.08.2008 N 1508/04-М
53 Лісевич Аліна Іванівна
Місцезнаходження: Львівська обл., м. Новий Розділ,
вул. Шептицького, 1, кв. 94 Ідентифікаційний код: 2661317704 Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з
медичної практики за спеціальністю ультразвукова діагностика Реєстраційне досьє від 15.08.2008 N 1508/05-М
54 Шеленкова Ірина Георгіївна
Місцезнаходження: м. Суми, вул. Супруна, 3, кв. 72 Ідентифікаційний код: 2571812662 Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з
медичної практики за спеціальністю народна та нетрадиційна
медицина Реєстраційне досьє від 15.08.2008 N 1508/06-М
55 Дільнична лікарня з дільницями загальної практики-сімейної
медицини с. Довге
Місцезнаходження: Закарпатська обл., Іршавський р-н,
с. Довге, вул. Стрільців, 7 Ідентифікаційний код: 35161011 Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з
медичної практики за спеціальністю загальна практика - сімейна
медицина Реєстраційне досьє від 15.08.2008 N 1508/09-М
56 Товариство з обмеженою відповідальністю "КРИМ-СХІД"
Місцезнаходження: АР Крим, м. Сімферополь,
пр-т Кірова/вул. Леніна, 29/1 Ідентифікаційний код: 25124163 Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з
медичної практики за спеціальністю гастроентерологія, дієтологія,
ендокринологія, лікувальна фізкультура, неврологія, фізіотерапія,
функціональна діагностика, отоларингологія, кардіологія, терапія;
за спеціальністю молодших спеціалістів з медичною освітою:
сестринська справа Реєстраційне досьє від 15.08.2008 N 1508/12-М
57 Красніков Валерій Олексійович
Місцезнаходження: АР Крим, м. Сімферополь, вул. Чехова, 8,
кв. 2 Ідентифікаційний код: 2211105895 Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з
медичної практики за спеціальністю хірургічна стоматологія Реєстраційне досьє від 15.08.2008 N 1508/13-М
58 Кручинін Сергій Миколайович
Місцезнаходження: АР Крим, м. Сімферополь, вул. Труда, 11 Ідентифікаційний код: 2531204896 Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з
медичної практики за спеціальністю ортопедична стоматологія Реєстраційне досьє від 15.08.2008 N 1508/14-М
59 Товариство з обмеженою відповідальністю "МЕГАСТОМ"
Місцезнаходження: АР Крим, м. Сімферополь, вул. Дзюбанова, 11 Ідентифікаційний код: 35593737 Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з
медичної практики за спеціальністю терапевтична стоматологія,
ортопедична стоматологія, стоматологія Реєстраційне досьє від 15.08.2008 N 1508/15-М
60 Приватне підприємство "АСТРА-ДІА"
Місцезнаходження: Закарпатська обл., Тячівський р-н,
м. Тячів, вул. Рахівська, 5 Ідентифікаційний код: 35796071 Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з
медичної практики за спеціальністю акушерство і гінекологія,
ультразвукова діагностика, гастроентерологія, клінічна лабораторна
діагностика, лабораторна імунологія, клінічна біохімія; за
спеціальністю молодших спеціалістів з медичною освітою: акушерська
справа, сестринська справа, лабораторна справа (клініка) Реєстраційне досьє від 15.08.2008 N 1508/16-М
61 Нарепеха Роман Андрійович
Місцезнаходження: м. Львів, вул. Т. Масарика, 3, кв. 57 Ідентифікаційний код: 2906815459 Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з
медичної практики за спеціальністю ортопедія і травматологія Реєстраційне досьє від 15.08.2008 N 1508/17-М
62 Омельченко Володимир Михайлович
Місцезнаходження: м. Дніпропетровськ, вул. Героїв
Сталінграду, 111, кв. 57 Ідентифікаційний код: 1787104332 Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з
медичної практики за спеціальністю наркологія Реєстраційне досьє від 18.08.2008 N 1808/01-М
63 Гераскіна Лілія Равіліївна
Місцезнаходження: м. Запоріжжя, вул. Чарівна, 147, кв. 34 Ідентифікаційний код: 2587709943 Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з
медичної практики за спеціальністю акушерство і гінекологія Реєстраційне досьє від 18.08.2008 N 1808/02-М
64 Товариство з обмеженою відповідальністю "Центр діагностики
зору"
Місцезнаходження: м. Київ, вул. Грушевського, 28/2, н.п. N 43 Ідентифікаційний код: 35759710 Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з
медичної практики за спеціальністю офтальмологія Реєстраційне досьє від 18.08.2008 N 1808/03-М
65 Деба Олег Богданович
Місцезнаходження: Львівська обл., Пустомитівський р-н,
село Зимна Вода, вул. Федьковича, 3 Ідентифікаційний код: 2732413711 Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з
медичної практики за спеціальністю стоматологія Реєстраційне досьє від 18.08.2008 N 1808/04-М
66 Товариство з обмеженою відповідальністю "Клініка
інноваційних медичних технологій"
Місцезнаходження: м. Київ, вул. Рибальська, 13 Ідентифікаційний код: 35761049 Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з
медичної практики за спеціальністю терапія, неврологія,
рефлексотерапія, фізіотерапія, ультразвукова діагностика, народна
та нетрадиційна медицина; за спеціальністю молодших спеціалістів з
медичною освітою: сестринська справа Реєстраційне досьє від 18.08.2008 N 1808/05-М
67 Горностаївська центральна районна лікарня
Місцезнаходження: Херсонська обл., Горностаївський р-н,
смт Горностаївка, вул. Леніна, 307 Ідентифікаційний код: 02003994 Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з
медичної практики за спеціальністю організація і управління
охороною здоров'я, акушерство і гінекологія, анестезіологія,
дерматовенерологія, інфекційні хвороби, кардіологія, клінічна
лабораторна діагностика, наркологія, неврологія, онкологія,
отоларингологія, офтальмологія, патологічна анатомія, педіатрія,
психіатрія, рентгенологія, терапевтична стоматологія, хірургічна
стоматологія, ортопедична стоматологія, терапія, фтизіатрія,
функціональна діагностика, хірургія; за спеціальністю молодших
спеціалістів з медичною освітою: лікувальна справа, лабораторна
справа (клініка), акушерська справа, сестринська справа,
сестринська справа (операційна), медична статистика,
рентгенологія, стоматологія, ортопедична стоматологія Реєстраційне досьє від 18.08.2008 N 1808/09-М
Всього: 67 справ.

Додаток 1
до протоколу засідання
Ліцензійної комісії
Міністерства охорони
здоров'я України
19.08.2008 N 26

ПЕРЕЛІК N 2
суб'єктів господарської діяльності,
за заявами яких прийнято рішення про відмову
у видачі ліцензій та копій ліцензій на провадження
господарської діяльності з медичної практики

1 Олійник Лариса Василівна
Місцезнаходження: Полтавська обл., м. Лубни,
вул. В. Сацького, 29 Ідентифікаційний код: 2856218187 Відмовити у видачі ліцензії на провадження господарської
діяльності з медичної практики за спеціальністю терапевтична
стоматологія у зв'язку з невідповідністю заявника згідно з
поданими документами Ліцензійним умовам провадження господарської
діяльності з медичної практики ( z0189-01 ), затвердженим спільним
наказом Державного комітету України з питань регуляторної політики
та підприємництва і Міністерством охорони здоров'я України від
16.02.2001 р. N 38/63 ( z0188-01 ), а саме: спеціаліст більш
ніж 3 роки не працює за фахом та підлягає стажуванню Реєстраційне досьє від 08.08.2008 N 0808/05-М
2 Дочірнє підприємство "Дитячий та підлітковий санаторій
"ТАВРИДА" ЗАТ лікувально-оздоровчих закладів профспілок України
Місцезнаходження: АР Крим, м. Євпаторія, вул. Кірова, 64 Ідентифікаційний код: 02650759 Відмовити у видачі ліцензії на провадження господарської
діяльності з медичної практики у зв'язку з невідповідністю
заявника згідно з поданими документами Ліцензійним умовам
провадження господарської діяльності з медичної практики
( z0189-01 ), затвердженим спільним наказом Державного комітету
України з питань регуляторної політики та підприємництва і
Міністерством охорони здоров'я України від 16.02.2001 р. N 38/63
( z0188-01 ), а саме: виявлена невідповідність головного лікаря
єдиним кваліфікаційним вимогам Реєстраційне досьє від 08.08.2008 N 0808/14-М
3 Гритчин Валерій Анатолійович
Місцезнаходження: Харківська обл., Балаклійський р-н,
смт Андріївка, вул. Першотравнева, 115, кв. 8 Ідентифікаційний код: 2910313952 Відмовити у видачі ліцензії на провадження господарської
діяльності з медичної практики за спеціальністю терапевтична
стоматологія у зв'язку з невідповідністю заявника згідно з
поданими документами Ліцензійним умовам провадження господарської
діяльності з медичної практики ( z0189-01 ), затвердженим спільним
наказом Державного комітету України з питань регуляторної політики
та підприємництва і Міністерством охорони здоров'я України від
16.02.2001 р. N 38/63 ( z0188-01 ), а саме: відсутній стаж роботи
за фахом "терапевтична стоматологія" Реєстраційне досьє від 13.08.2008 N 1208/08-М
4 Євсеєнко Григорій Володимирович
Місцезнаходження: Харківська обл., Балаклійський р-н,
смт Червоний Донець, вул. Ленінського Комсомолу, 44, кв. 49 Ідентифікаційний код: 2247200670 Відмовити у видачі ліцензії на провадження господарської
діяльності з медичної практики за спеціальністю терапевтична
стоматологія у зв'язку з невідповідністю заявника згідно з
поданими документами Ліцензійним умовам провадження господарської
діяльності з медичної практики ( z0189-01 ), затвердженим спільним
наказом Державного комітету України з питань регуляторної політики
та підприємництва і Міністерством охорони здоров'я України від
16.02.2001 р. N 38/63 ( z0188-01 ), а саме: відсутній стаж роботи
за фахом "терапевтична стоматологія" Реєстраційне досьє від 13.08.2008 N 1208/09-М
Всього: 4 справи.

Додаток 1
до протоколу засідання
Ліцензійної комісії
Міністерства охорони
здоров'я України
19.08.2008 N 26

ПЕРЕЛІК N 3
суб'єктів підприємницької діяльності,
заяви яких про видачу ліцензії на провадження
господарської діяльності з медичної практики
залишені без розгляду

1 Чуйко Вадим Вікторович
Місцезнаходження: Полтавська обл., Полтавський р-н,
село Абазівка, вул. Гагаріна, 28 Ідентифікаційний код: 2751006070 Заява про видачу ліцензії залишається без розгляду у зв'язку
з тим, що подані документи оформлені з порушенням вимог ст.10
Закону України "Про ліцензування певних видів господарської
діяльності" ( 1775-14 ), а саме: не поданий документ, що
підтверджує стаж роботи за спеціальністю молодших спеціалістів з
медичною освітою "сестринська справа" Реєстраційне досьє від 08.08.2008 N 0808/01-М
2 Городенківський протитуберкульозний диспансер
Місцезнаходження: Івано-Франківська обл.,
Городенківський р-н, м. Городенка, вул. Володимира Великого, 80 Ідентифікаційний код: 25952003 Заява про видачу ліцензії залишається без розгляду у зв'язку
з тим, що подані документи оформлені з порушенням вимог ст.10
Закону України "Про ліцензування певних видів господарської
діяльності" ( 1775-14 ), а саме: виявлена розбіжність номеру
наказу про призначення головного лікаря між п.1.6 довідки про стан
матеріально-технічної бази суб'єкта господарської діяльності,
наявності у нього нормативно-правових документів, у тому числі
нормативно-правових документів із стандартизації, необхідних для
провадження господарської діяльності з медичної практики
( z1304-07 ) та записом в його трудовій книжці; перелік
спеціальностей молодших спеціалістів з медичною освітою у поданих
документах не відповідає вимогам наказу МОЗ України від 23.11.2007
N 742 ( z1368-07 ) "Про атестацію молодших спеціалістів з медичною
освітою" Реєстраційне досьє від 11.08.2008 N 1108/02-М
3 Товариство з обмеженою відповідальністю "ЛЮКС-А2"
Місцезнаходження: м. Київ, вул. Кавказька, 12 Ідентифікаційний код: 35806420 Заява про видачу ліцензії залишається без розгляду у зв'язку
з тим, що подані документи оформлені з порушенням вимог ст.10
Закону України "Про ліцензування певних видів господарської
діяльності" ( 1775-14 ), а саме: виявлена розбіжність переліку
лікарських спеціальностей та спеціальностей молодших спеціалістів
з медичною освітою у поданих документах Реєстраційне досьє від 11.08.2008 N 1108/04-М
4 Понамарьова Наталія Володимирівна
Місцезнаходження: Запорізька обл., Приазовський р-н,
смт Приазовське, вул. Пушкіна, 20, кімната 32 Ідентифікаційний код: 2769017667 Заява про видачу ліцензії залишається без розгляду у зв'язку
з тим, що подані документи оформлені з порушенням вимог ст.10
Закону України "Про ліцензування певних видів господарської
діяльності" ( 1775-14 ), а саме: виявлена розбіжність дати,
зазначеної в п.6.1 довідки про стан матеріально-технічної бази
суб'єкта господарської діяльності, наявності у нього
нормативно-правових документів, у тому числі нормативно-правових
документів із стандартизації, необхідних для провадження
господарської діяльності з медичної практики ( z1304-07 ) та дати
реєстрації довідки Реєстраційне досьє від 11.08.2008 N 1108/12-М
5 Товариство з обмеженою відповідальністю "Центральна аптека"
Місцезнаходження: Рівненська обл., Костопільський р-н,
м. Костопіль, вул. 8 Березня, 2 Ідентифікаційний код: 30715705 Заява про видачу ліцензії залишається без розгляду у зв'язку
з тим, що подані документи оформлені з порушенням вимог ст.10
Закону України "Про ліцензування певних видів господарської
діяльності" ( 1775-14 ), а саме: назва закладу охорони здоров'я в
п.1.3 довідки про стан матеріально-технічної бази суб'єкта
господарської діяльності, наявності у нього нормативно-правових
документів, у тому числі нормативно-правових документів із
стандартизації, необхідних для провадження господарської
діяльності з медичної практики ( z1304-07 ) не відповідає вимогам
наказу МОЗ України від 28.10.2002 р. N 385 ( z0892-02 ) "Про
затвердження переліків закладів охорони здоров'я, лікарських,
провізорських посад та посад молодших спеціалістів з
фармацевтичною освітою у закладах охорони здоров'я" (пояснення N 2
до переліку) Реєстраційне досьє від 13.08.2008 N 1308/02-М
6 Приватне підприємство "Дента Плюс"
Місцезнаходження: м. Житомир, вул. Велика Бердичівська, 7 Ідентифікаційний код: 31599892 Заява про видачу ліцензії залишається без розгляду у зв'язку
з тим, що подані документи оформлені з порушенням вимог ст.10
Закону України "Про ліцензування певних видів господарської
діяльності" ( 1775-14 ), а саме: виявлена розбіжність переліку
лікарських спеціальностей у поданих документах Реєстраційне досьє від 13.08.2008 N 1308/05-М
7 Товариство з обмеженою відповідальністю - багатопрофільна
фірма "Дента ЛТД"
Місцезнаходження: м. Житомир, вул. Велика Бердичівська, 8 Ідентифікаційний код: 13570905 Заява про видачу ліцензії залишається без розгляду у зв'язку
з тим, що подані документи оформлені з порушенням вимог ст.10
Закону України "Про ліцензування певних видів господарської
діяльності" ( 1775-14 ), а саме: виявлена розбіжність переліку
лікарських спеціальностей у поданих документах Реєстраційне досьє від 13.08.2008 N 1308/06-М
8 Мошурівська дільнична лікарня
Місцезнаходження: Черкаська обл., Тальнівський р-н,
с. Мошурів, пров. Шевченка, 112 Ідентифікаційний код: 26260715 Заява про видачу ліцензії залишається без розгляду у зв'язку
з тим, що подані документи оформлені з порушенням вимог ст.10
Закону України "Про ліцензування певних видів господарської
діяльності" ( 1775-14 ), а саме: перелік спеціальностей молодших
спеціалістів з медичною освітою у поданих документах не відповідає
вимогам наказу МОЗ України від 23.11.2007 N 742 ( z1368-07 ) "Про
атестацію молодших спеціалістів з медичною освітою" Реєстраційне досьє від 15.08.2008 N 1508/01-М
9 Амбулаторія загальної практики - сімейної медицини
с. Сільце
Місцезнаходження: Закарпатська обл., Іршавський р-н,
с. Сільце, вул. 60-річчя Жовтня, 75 Ідентифікаційний код: 35161163 Заява про видачу ліцензії залишається без розгляду у зв'язку
з тим, що подані документи оформлені з порушенням вимог ст.10
Закону України "Про ліцензування певних видів господарської
діяльності" ( 1775-14 ), а саме: виявлена розбіжність найменування
суб'єкта господарювання і між свідоцтвом про державну реєстрацію
юридичної особи та висновком державної санітарно-епідеміологічної
служби про відповідність наявних приміщень вимогам санітарних норм
і правил щодо здійснення медичної практики Реєстраційне досьє від 15.08.2008 N 1508/07-М
10 Дільнична лікарня з дільницями загальної практики -
сімейної медицини с. Білки
Місцезнаходження: Закарпатська обл., Іршавський р-н,
с. Білки, вул. Центральна, 32 Ідентифікаційний код: 35595472 Заява про видачу ліцензії залишається без розгляду у зв'язку
з тим, що подані документи оформлені з порушенням вимог ст.10
Закону України "Про ліцензування певних видів господарської
діяльності" ( 1775-14 ), а саме: виявлена розбіжність найменування
закладу охорони здоров'я між печаткою і установчими документами та
невідповідність назви закладу охорони здоров'я вимогам наказу МОЗ
України від 28.10.2002 р. N 385 ( z0892-02 ) "Про затвердження
переліків закладів охорони здоров'я, лікарських, провізорських
посад та посад молодших спеціалістів з фармацевтичною освітою у
закладах охорони здоров'я" Реєстраційне досьє від 15.08.2008 N 1508/08-М
11 Приватне підприємство "Експерт-Центр УЗД"
Місцезнаходження: АР Крим, м. Сімферополь, вул. Київська, 69 Ідентифікаційний код: 35736777 Заява про видачу ліцензії залишається без розгляду у зв'язку
з тим, що подані документи оформлені з порушенням вимог ст.10
Закону України "Про ліцензування певних видів господарської
діяльності" ( 1775-14 ), а саме: виявлена розбіжність підпису
керівника медичного закладу між довідкою про стан
матеріально-технічної бази суб'єкта господарської діяльності,
наявності у нього нормативно-правових документів, у тому числі
нормативно-правових документів із стандартизації, необхідних для
провадження господарської діяльності з медичної практики
( z1304-07 ) та рішенням про створення підприємства від 01.02.2006 Реєстраційне досьє від 08.08.2008 N 0808/16-М
12 Приватне підприємство "Науково-медичний центр НОУ ХАУ МЕД"
Місцезнаходження: м. Одеса, вул. Академіка Корольова, 51/1,
кв. 10 Ідентифікаційний код: 35991721 Заява про видачу ліцензії залишається без розгляду у зв'язку
з тим, що подані документи оформлені з порушенням вимог ст.10
Закону України "Про ліцензування певних видів господарської
діяльності" ( 1775-14 ), а саме: виявлена розбіжність адреси
провадження діяльності між заявою, довідкою про стан
матеріально-технічної бази суб'єкта господарської діяльності,
наявності у нього нормативно-правових документів, у тому числі
нормативно-правових документів із стандартизації, необхідних для
провадження господарської діяльності з медичної практики
( z1304-07 ) та висновком державної санітарно-епідеміологічної
служби про відповідність наявних приміщень вимогам санітарних норм
і правил щодо здійснення медичної практики Реєстраційне досьє від 18.08.2008 N 1808/07-М
Всього: 12 справ.

Додаток 1
до протоколу засідання
Ліцензійної комісії
Міністерства охорони
здоров'я України
19.08.2008 N 26

ПЕРЕЛІК N 4
суб'єктів господарської діяльності,
за заявами яких прийнято рішення про переоформлення
ліцензій на провадження господарської діяльності
з медичної практики

1 Приватне підприємство "Ювента"
Місцезнаходження: м. Київ, вул. Фучіка, 8, к. 28 Ідентифікаційний код: 31301628 Переоформити ліцензію АВ N 333091 від 16.03.2007 р. у зв'язку
з розширенням видів діяльності та із зміною місцезнаходження
юридичної особи Видати переоформлену ліцензію на провадження господарської
діяльності з медичної практики за спеціальністю акушерство і
гінекологія, ультразвукова діагностика, дерматовенерологія,
урологія, терапія, фізіотерапія; за спеціальністю молодших
спеціалістів з медичною освітою: сестринська справа, акушерська
справа терміном дії з 19.08.2008 по 16.03.2012 Ліцензію АВ N 333091 від 16.03.2007 р. визнати недійсною. Реєстраційне досьє від 08.08.2008 N 0808/02-М
2 Золота Станіслав Дмитрович
Місцезнаходження: Полтавська обл., м. Лубни, вул. Радянська,
63, кв. 15 Ідентифікаційний код: 1961206775 Переоформити ліцензію АВ N 417227 від 19.05.2008 р. у зв'язку
з розширенням видів діяльності Видати переоформлену ліцензію на провадження господарської
діяльності з медичної практики за спеціальністю медицина
невідкладних станів, терапія терміном дії з 19.08.2008 по
19.05.2013 Ліцензію АВ N 417227 від 19.05.2008 р. визнати недійсною. Реєстраційне досьє від 08.08.2008 N 0808/12-М
3 Товариство з обмеженою відповідальністю "МЕД ЛАЙФ ПЛЮС"
Місцезнаходження: Дніпропетровська обл., м. Кривий Ріг,
вул. Українська, 78, прим. 97 Ідентифікаційний код: 30166443 Переоформити ліцензію АВ N 191147 від 08.09.2006 р. у зв'язку
з розширенням видів діяльності Видати переоформлену ліцензію на провадження господарської
діяльності з медичної практики за спеціальністю дитяча
стоматологія, терапевтична стоматологія, терапевтична
стоматологія, ортопедична стоматологія терміном дії з 19.08.2008
по 08.09.2011 Ліцензію АВ N 191147 від 08.09.2006 р. визнати недійсною. Реєстраційне досьє від 11.08.2008 N 1108/03-М
4 Товариство з обмеженою відповідальністю "МЄДІССА-К"
Місцезнаходження: м. Київ, вул. Ярославська, 4-б Ідентифікаційний код: 34293877 Переоформити ліцензію АВ N 155854 від 28.07.2006 р. у зв'язку
з розширенням видів діяльності Видати переоформлену ліцензію на провадження господарської
діяльності з медичної практики за спеціальністю
дерматовенерологія, фізіотерапія, анестезіологія, хірургія
терміном дії з 19.08.2008 по 28.07.2011 Ліцензію АВ N 155854 від 28.07.2006 р. визнати недійсною. Реєстраційне досьє від 12.08.2008 N 1208/03-М
5 Державний заклад "Луганський національний університет
імені Тараса Шевченка"
Місцезнаходження: м. Луганськ, вул. Оборонна, 2 Ідентифікаційний код: 02125131 Переоформити ліцензію АБ N 292083 від 17.08.2005 р. у зв'язку
із зміною найменування юридичної особи Видати переоформлену ліцензію на провадження господарської
діяльності з медичної практики за спеціальністю акушерство і
гінекологія, гастроентерологія, кардіологія, лікувальна
фізкультура, народна та нетрадиційна медицина, неврологія,
психотерапія, рефлексотерапія, стоматологія, терапевтична
стоматологія, терапія, ультразвукова діагностика, фізіотерапія,
функціональна діагностика, хірургічна стоматологія, зубний лікар,
медична сестра, медична сестра з фізіотерапії, медична сестра з
масажу, медична сестра з лікувальної фізкультури, медична сестра з
функціональної діагностики, медична сестра з дієтичного
харчування, медична сестра з стоматології терміном дії з
19.08.2008 по 17.08.2010 Ліцензію АБ N 292083 від 17.08.2005 р. визнати недійсною. Реєстраційне досьє від 12.08.2008 N 1208/05-М
6 Київська міська клінічна лікарня N 2
Місцезнаходження: м. Київ, вул. Краківська, 13 Ідентифікаційний код: 25637595 Переоформити ліцензію АБ N 292105 від 31.08.2005 р. у зв'язку
з розширенням видів діяльності Видати переоформлену ліцензію на провадження господарської
діяльності з медичної практики за спеціальністю організація і
управління охороною здоров'я, неврологія, офтальмологія,
ендокринологія, хірургія, урологія, отоларингологія,
комбустіологія, анестезіологія, терапія, акушерство і гінекологія,
онкологія, клінічна лабораторна діагностика, фізіотерапія,
функціональна діагностика, ендоскопія, ультразвукова діагностика,
рентгенологія, трансфузіологія, педіатрія, трансплантологія; за
спеціальністю молодших спеціалістів з медичною освітою:
лабораторна справа (клініка), сестринська справа, сестринська
справа (операційна), медична статистика, рентгенологія терміном
дії з 19.08.2008 по 31.08.2010 Ліцензію АБ N 292105 від 31.08.2005 р. визнати недійсною. Реєстраційне досьє від 12.08.2008 N 1208/07-М
7 Шацька центральна районна лікарня
Місцезнаходження: Волинська обл., Шацький р-н, смт Шацьк,
вул. Шковороди, 13 Ідентифікаційний код: 01982778 Переоформити ліцензію АВ N 386865 від 30.11.2007 р. у зв'язку
з розширенням видів діяльності Видати переоформлену ліцензію на провадження господарської
діяльності з медичної практики за спеціальністю акушерство і
гінекологія, анестезіологія, дерматовенерологія, ендокринологія,
загальна практика - сімейна медицина, інфекційні хвороби,
кардіологія, клінічна лабораторна діагностика, організація і
управління охороною здоров'я, наркологія, психіатрія, терапія,
рентгенологія, стоматологія, підліткова терапія, ультразвукова
діагностика, фтизіатрія, фізіотерапія, функціональна діагностика,
хірургія, дитяча хірургія, медицина невідкладних станів,
імунологія, ендоскопія, неврологія, дитяча неврологія, онкологія,
отоларингологія, офтальмологія, педіатрія, неонатологія терміном
дії з 19.08.2008 по 20.11.2012 Ліцензію АВ N 386865 від 30.11.2007 р. визнати недійсною. Реєстраційне досьє від 13.08.2008 N 1308/04-М
8 Державний заклад "Жмеринська санітарно-епідеміологічна
станція на Південно-Західній залізниці" Міністерства охорони
здоров'я України
Місцезнаходження: Вінницька обл., м. Жмеринка,
вул. Бабаджаняна, 17 Ідентифікаційний код: 01110721 Переоформити ліцензію АВ N 333353 від 16.03.2007 р. у зв'язку
із зміною найменування юридичної особи Видати переоформлену ліцензію на провадження господарської
діяльності з медичної практики за спеціальністю бактеріологія,
гігієна праці, епідеміологія, комунальна гігієна, лабораторні
дослідження факторів навколишнього середовища, радіаційна гігієна,
вірусологія, гігієна харчування, гігієна дітей та підлітків
терміном дії з 19.08.2008 по 11.05.2010 Ліцензію АВ N 333353 від 16.03.2007 р. визнати недійсною. Реєстраційне досьє від 13.08.2008 N 1308/07-М
9 Приватне підприємство "Естетик-Центр"
Місцезнаходження: Луганська обл., м. Сєверодонецьк,
пр-т Хіміків, 21, к. 1 Ідентифікаційний код: 33164314 Переоформити ліцензію АВ N 333353 від 16.03.2007 р. у зв'язку
з розширенням видів діяльності Видати переоформлену ліцензію на провадження господарської
діяльності з медичної практики за спеціальністю терапевтична
стоматологія, ортопедична стоматологія, ортодонтія,
дерматовенерологія, медична сестра з масажу, ультразвукова
діагностика, хірургічна стоматологія, хірургія терміном дії з
14.08.2008 по 11.05.2010 Ліцензію АВ N 333353 від 16.03.2007 р. визнати недійсною. Реєстраційне досьє від 13.08.2008 N 1308/17-М
10 Лобко Світлана Олександрівна
Місцезнаходження: Луганська обл., м. Старобільськ,
кв-л Ватутіна, 46, кв. 12 Ідентифікаційний код: 2459616682 Переоформити ліцензію АБ N 121392 від 29.12.2004 р. у зв'язку
зі зміною прізвища фізичної особи Видати переоформлену ліцензію на провадження господарської
діяльності з медичної практики за спеціальністю молодших
спеціалістів з медичною освітою: сестринська справа терміном дії з
19.08.2008 по 29.12.2009 Ліцензію АБ N 121392 від 29.12.2004 р. визнати недійсною. Реєстраційне досьє від 13.08.2008 N 1308/24-М
11 Приватне підприємство "Водолікарня"
Місцезнаходження: Луганська обл., м. Старобільськ,
вул. Набережна, 3 Ідентифікаційний код: 31874229 Переоформити ліцензію АБ N 216279 від 28.01.2005 р. у зв'язку
із зміною найменування юридичної особи Видати переоформлену ліцензію на провадження господарської
діяльності з медичної практики за спеціальністю фізіотерапія,
медична сестра, медична сестра з масажу терміном дії з 19.08.2008
по 28.01.2010 Ліцензію АБ N 216279 від 28.01.2005 р. визнати недійсною. Реєстраційне досьє від 13.08.2008 N 1308/25-М
12 Товариство з обмеженою відповідальністю "Луганський
обласний центу очних хвороб"
Місцезнаходження: м. Луганськ, вул. Даля, 13 Ідентифікаційний код: 25903074 Переоформити ліцензію АВ N 116798 від 19.04.2006 р. у зв'язку
з розширенням видів діяльності Видати переоформлену ліцензію на провадження господарської
діяльності з медичної практики за спеціальністю офтальмологія,
дитяча офтальмологія терміном дії з 19.08.2008 по 19.04.2011 Ліцензію АВ N 116798 від 19.04.2006 р. визнати недійсною. Реєстраційне досьє від 13.08.2008 N 1308/31-М
13 Державний заклад "Відділкова лікарня станції Херсон ДП
"Одеська залізниця"
Місцезнаходження: м. Херсон, вул. Нестерова, 1-а Ідентифікаційний код: 04850391 Переоформити ліцензію АБ N 299541 від 12.12.2005 р. у зв'язку
із зміною найменування юридичної особи Видати переоформлену ліцензію на провадження господарської
діяльності з медичної практики за спеціальністю акушерство і
гінекологія, анестезіологія, терапія, інфекційні хвороби, клінічна
лабораторна діагностика, медицина невідкладних станів, неврологія,
ортопедія і травматологія, патологічна анатомія, педіатрія,
психіатрія, пульмонологія, фтизіатрія, стоматологія, хірургія,
дерматовенерологія, ендокринологія, кардіологія, лікувальна
фізкультура, наркологія, отоларингологія, офтальмологія,
рентгенологія, урологія, фізіотерапія, хірургічна стоматологія
терміном дії з 19.08.2008 по 12.12.2010 Ліцензію АБ N 299541 від 12.12.2005 р. визнати недійсною. Реєстраційне досьє від 15.08.2008 N 1508/10-М
14 Замараєва Лариса Михайлівна
Місцезнаходження: Харківська обл., м. Лозова, мікрорайон 2,
буд. 5, кв. 51 Ідентифікаційний код: 2275901426 Переоформити ліцензію АБ N 202724 від 08.06.2005 р. у зв'язку
з розширенням видів діяльності Видати переоформлену ліцензію на провадження господарської
діяльності з медичної практики за спеціальністю ортодонтія,
терапевтична стоматологія терміном дії з 19.08.2008 по 29.12.2009 Ліцензію АБ N 202724 від 08.06.2005 р. визнати недійсною. Реєстраційне досьє від 15.08.2008 N 1508/11-М
15 Сектор медичного забезпечення УМВС України в Херсонській
області
Місцезнаходження: м. Херсон, вул. Кременчуцька, 86 Ідентифікаційний код: 08734569 Переоформити ліцензію АБ N 106070 від 14.03.2005 р. у зв'язку
зі зміною найменування юридичної особи Видати переоформлену ліцензію на провадження господарської
діяльності з медичної практики за спеціальністю акушерство і
гінекологія, бактеріологія, дерматовенерологія, ендокринологія,
ендоскопія, епідеміологія, загальна гігієна, інфекційні хвороби,
кардіологія, клінічна лабораторна діагностика, медична психологія,
наркологія, неврологія, організація і управління охороною
здоров'я, отоларингологія, офтальмологія, педіатрія, психіатрія,
рентгенологія, стоматологія, терапія, ультразвукова діагностика,
урологія, фізіотерапія, функціональна діагностика, хірургія,
акушерство, помічник епідеміолога, лаборант клініко-діагностичної
лабораторії, рентгенлаборант, медична сестра, медична сестра з
фізіотерапії, медична сестра з масажу, медична сестра з
лікувальної фізкультури, медична сестра з функціональної
діагностики, медичний статистик терміном дії з 19.08.2008 по
14.03.2010 Ліцензію АБ N 106070 від 14.03.2005 р. визнати недійсною. Реєстраційне досьє від 18.08.2008 N 1808/06-М
16 Комунальний заклад Львівської обласної ради "Львівська
обласна лікарня позалегеневого туберкульозу"
Місцезнаходження: м. Львів, вул. Бой-Желенського, 5 Ідентифікаційний код: 01998153 Переоформити ліцензію АВ N 300230 від 03.11.2006 р. у зв'язку
із зміною найменування юридичної особи. Видати переоформлену ліцензію на провадження господарської
діяльності з медичної практики за спеціальністю фтизіатрія,
акушерство і гінекологія, урологія, офтальмологія, анестезіологія
терміном дії з 29.08.2008 по 03.11.2011. Ліцензію АВ N 300230 від 03.11.2006 р. визнати недійсною. Реєстраційне досьє від 19.08.2008 N 1908/10-М
17 Приватне підприємство "ЕНОЛТА"
Місцезнаходження: м. Київ, вул. Фучика, 7, кв. 13 Ідентифікаційний код: 34454040 Переоформити ліцензію АВ N 417731 від 17.07.2008 р. в зв'язку
із зміною найменування юридичної особи. Видати переоформлену ліцензію на провадження господарської
діяльності з медичної практики за спеціальністю терапія терміном
дії з 29.08.2008 по 17.07.2013. Ліцензію АВ N 417731 від 17.07.2008 р. визнати недійсною. Реєстраційне досьє від 19.08.2008 N 1908/13-М
Всього: 17 справ.

Додаток 1
до протоколу засідання
Ліцензійної комісії
Міністерства охорони
здоров'я України
19.08.2008 N 26

ПЕРЕЛІК N 5
суб'єктів господарської діяльності,
за заявами яких прийнято рішення про видачу
копій ліцензій на провадження господарської
діяльності з медичної практики

1 Приватне підприємство "Антоніна "АВ"
Місцезнаходження: м. Київ, вул. Миколи Василенка, 23-а,
кв. 123 Ідентифікаційний код: 35756903 Видати копію ліцензії на провадження господарської діяльності
з медичної практики за спеціальністю терапевтична стоматологія; за
спеціальністю молодших спеціалістів з медичною освітою:
сестринська справа за місцем провадження діяльності м. Київ, пр-т Комарова, 28 Реєстраційне досьє від 11.08.2008 N 1108/09-М
2 Приватне підприємство "Діла"
Місцезнаходження: м. Київ, вул. Головка, 6, кв. 6 Ідентифікаційний код: 25587390 Видати копію ліцензії на провадження господарської діяльності
з медичної практики за спеціальністю організація і управління
охороною здоров'я, клінічна лабораторна діагностика, клінічна
біохімія, лабораторна імунологія, генетика лабораторна, генетика
медична, паразитологія, епідеміологія, психотерапія, медична
сестра, акушерство, фельдшер, медичний статистик, лаборант
клініко-діагностичної лабораторії, лаборант з імунології за місцем провадження діяльності Дніпропетровська обл., м. Нікополь, вул. Першотравнева, 58,
Нікопольська ЦРЛ м. Миколаїв, вул. К. Лібкнехта, 12 м. Київ, вул. Ромена Ролана, 13 Реєстраційне досьє від 13.08.2008 N 1308/12-М
Всього: 2 справи.

Додаток 1
до протоколу засідання
Ліцензійної комісії
Міністерства охорони
здоров'я України
19.08.2008 N 26

ПЕРЕЛІК N 6
суб'єктів господарської діяльності,
за заявами яких прийнято рішення про видачу
дубліката ліцензії на провадження господарської
діяльності з медичної практики

1 Поливода Сергій Миколайович
Місцезнаходження: м. Запоріжжя, вул. Сорок років Радянської
України, 86-а, кв. 9 Ідентифікаційний код: 1939010272 Видати дублікат ліцензії на провадження господарської
діяльності з медичної практики за спеціальністю терапія Реєстраційне досьє від 11.08.2008 N 1108/13-М
Всього: 1 справа.

Додаток 1
до протоколу засідання
Ліцензійної комісії
Міністерства охорони
здоров'я України
19.08.2008 N 26

ПЕРЕЛІК N 7
ліцензіатів, за заявами яких прийнято рішення
про анулювання ліцензій на провадження господарської
діяльності з медичної практики

1 Приватне підприємство "Сознание"
Місцезнаходження: м. Севастополь, вул. Пролетарська, 23,
кв. 40 Ідентифікаційний код: 20696601 Анулювати ліцензію від 14.09.2005 серії АБ 292261 на
провадження господарської діяльності з медичної практики за
спеціальністю терапія, неврологія, ендокринологія, кардіологія,
ортопедія і травматологія, психотерапія.
Всього: 1 справа.

Додаток 2
до протоколу засідання
Ліцензійної комісії
Міністерства охорони
здоров'я України
19.08.2008 N 26

ПЕРЕЛІК N 1
суб'єктів господарської діяльності,
за заявами яких прийнято рішення про видачу
ліцензій на провадження господарської діяльності
з проведення дезінфекційних, дезінсекційних
та дератизаційних робіт

1 Державний заклад "Гайворонська районна
санітарно-епідеміологічна станція" Міністерства охорони здоров'я
України
Місцезнаходження: Кіровоградська обл., Гайворонський р-н,
м. Гайворон, вул. Куйбишева, 195 Ідентифікаційний код: 02007746 Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з
проведення дезінфекційних, дезінсекційних, дератизаційних робіт Реєстраційне досьє від 11.08.2008 N 1108/01-Д
2 Приватне підприємство "ДЕЗАКСАНТ"
Місцезнаходження: Донецька обл., м. Артемівськ,
вул. Шевченка, 37 Ідентифікаційний код: 35715537 Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з
проведення дезінфекційних, дезінсекційних, дератизаційних робіт Реєстраційне досьє від 12.08.2008 N 1208/01-Д
Всього: 2 справи.

Додаток 2
до протоколу засідання
Ліцензійної комісії
Міністерства охорони
здоров'я України
19.08.2008 N 26

ПЕРЕЛІК N 2
суб'єктів господарської діяльності,
за заявами яких прийнято рішення про переоформлення
ліцензій на провадження господарської діяльності
з проведення дезінфекційних, дезінсекційних
та дератизаційних робіт

1 Державний заклад "Жмеринська санітарно-епідеміологічна
станція на Південно-Західній залізниці" Міністерства охорони
здоров'я України
Місцезнаходження: Вінницька обл., м. Жмеринка,
вул. Бабаджаняна, 17 Ідентифікаційний код: 01110721 Переоформити ліцензію АБ N 121246 від 29.12.2004 р. у зв'язку
із зміною найменування юридичної особи Видати переоформлену ліцензію на провадження господарської
діяльності з проведення дезінфекційних, дезінсекційних,
дератизаційних робіт терміном дії з 19.08.2008 по 29.12.2009 Ліцензію АБ N 121246 від 29.12.2004 р. визнати недійсною. Реєстраційне досьє від 13.08.2008 N 1308/01-Д
Всього: 1 справа.

Додаток 3
до протоколу засідання
Ліцензійної комісії
Міністерства охорони
здоров'я України
19.08.2008 N 26

ПЕРЕЛІК N 1
суб'єктів господарської діяльності,
за заявами яких прийнято рішення про видачу
ліцензій на провадження господарської діяльності
з переробки донорської крові та її компонентів,
виготовлення препаратів з них

1 Баштанська центральна районна лікарня
Місцезнаходження: Миколаївська обл., Баштанський р-н,
м. Баштанка, вул. Ювілейна, 3 Ідентифікаційний код: 01998354 Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з
переробки донорської крові та її компонентів, виготовлення з них
препаратів Реєстраційне досьє від 08.08.2008 N 0808/01-К
2 Комунальний заклад "Алчевська обласна станція переливання
крові"
Місцезнаходження: Луганська обл., м. Алчевськ, вул. Кірова, 4 Ідентифікаційний код: 05492386 Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з
переробки донорської крові та її компонентів, виготовлення з них
препаратів. Реєстраційне досьє від 13.08.2008 N 1308/01-К
Всього: 2 справи.вгору