Документ v0471832-12, втратив чинність, поточна редакція — Втрата чинності від 01.01.2017, підстава - v0104832-16

ДЕРЖАВНА СЛУЖБА СТАТИСТИКИ УКРАЇНИ

НАКАЗ

20.11.2012  № 471

{Наказ втратив чинність на підставі Наказу Державної служби статистики № 104 від 24.06.2016}

Про затвердження форм державних статистичних спостережень зі статистики науки та інновацій

{Із змінами, внесеними згідно з Наказами Державної служби статистики
№ 283 від 20.09.2013
№ 332 від 11.11.2014
№ 342 від 13.11.2014
№ 343 від 13.11.2014
№ 331 від 16.11.2015}

Відповідно до статей 4, 14, 18 Закону України "Про державну статистику", враховуючи положення статей 80, 81, 95 Цивільного кодексу України, частини 8 статті 19 та статті 55 Господарського кодексу України, з метою подальшого вдосконалення державних статистичних спостережень зі статистики науки та інновацій та отримання повної, всебічної та об'єктивної статистичної інформації НАКАЗУЮ:

1. Затвердити форми державних статистичних спостережень зі статистики науки та інновацій, що додаються, та ввести їх в дію, починаючи зі звіту за 2012 рік:

1.1. № 3-наука (річна) "Звіт про виконання наукових та науково-технічних робіт".

{Форма № 3-наука (річна) із змінами, внесеними згідно з Наказами Державної служби статистики № 283 від 20.09.2013, № 331 від 16.11.2015}

{Підпункт 1.2 пункту 1 втратив чинність на підставі Наказу Державної служби статистики № 332 від 11.11.2014}

{Підпункт 1.3 пункту 1 втратив чинність на підставі Наказу Державної служби статистики № 342 від 13.11.2014}

{Підпункт 1.4 пункту 1 втратив чинність на підставі Наказу Державної служби статистики № 343 від 13.11.2014}

{Підпункт 1.5 пункту 1 втратив чинність на підставі Наказу Державної служби статистики № 343 від 13.11.2014}

{Підпункт 1.6 пункту 1 втратив чинність на підставі Наказу Державної служби статистики № 343 від 13.11.2014}

{Підпункт 1.7 пункту 1 втратив чинність на підставі Наказу Державної служби статистики № 343 від 13.11.2014}

{Підпункт 1.8 пункту 1 втратив чинність на підставі Наказу Державної служби статистики № 343 від 13.11.2014}

{Підпункт 1.9 пункту 1 втратив чинність на підставі Наказу Державної служби статистики № 343 від 13.11.2014}

2. Поширити форми державних статистичних спостережень, затверджені цим наказом:

2.1. № 3-наука (річна) - на юридичних осіб та їхні відокремлені підрозділи, які виконували наукові та науково-технічні роботи.

2.2. № 1-інновація (річна) - на юридичних осіб та їхні відокремлені підрозділи, які здійснюють промислову діяльність.

2.3. № 1-технологія (річна) - на юридичних осіб, які здійснюють промислову діяльність, технічне обслуговування та ремонт автотранспортних засобів, поштову та кур'єрську діяльність, діяльність у галузі транспорту, складського господарства, інформації та телекомунікації, архітектури та інжинірингу, надають послуги технічного консультування (у частині діяльності конструкторських і проектних організацій), здійснюють технічні випробування та дослідження (у частині діяльності випробувальних лабораторій і станцій), наукові дослідження та розробки, регулювання та сприяння ефективному веденню економічної діяльності, ремонт побутових виробів і предметів особистого вжитку, здійснюють діяльність у галузі вищої освіти, охорони здоров'я (у частині діяльності закладів охорони здоров'я III рівня: обласні лікарні, спеціалізовані центри, науково-дослідні установи НАМН і МОЗ), діяльність професійних громадських організацій (у частині діяльності товариств винахідників і раціоналізаторів).

2.4. № ДН (річна), Додаток № 1 до форми № ДН (річна), Додаток № 2 до форми № ДН (річна), № КН (річна), Додаток № 1 до форми № КН (річна), Додаток № 2 до форми № КН (річна) - на юридичних осіб та їхні відокремлені підрозділи, у яких працюють доктори та кандидати наук.

3. Департаменту статистики послуг (Калачова І.В.) здійснювати методологічне керівництво щодо збирання й опрацювання даних за формами державних статистичних спостережень, затвердженими цим наказом.

4. Керівникам територіальних органів державної статистики забезпечити в установленому порядку збирання, опрацювання та подання даних за формами державних статистичних спостережень, затвердженими цим наказом.

5. Визнати такими, що втратили чинність, з 1 січня 2013 р.:

5.1. Наказ Держкомстату від 7 листопада 2011 р. № 286 "Про затвердження форм державних статистичних спостережень зі статистики науки та інновацій".

5.2. Підпункт 1.2 пункту 1 наказу Держкомстату від 10 серпня 2010 р. № 323 "Про затвердження форм державних статистичних спостережень зі статистики науки та інновацій", яким затверджено форми державних статистичних спостережень № ДН (річна) "Картка обліку доктора наук", Додаток № 1 до форми № ДН (річна) "Список змін до картки доктора наук", Додаток № 2 до форми № ДН (річна) "Список докторів наук, які вибули у звітному періоді", № КН (річна) "Картка обліку кандидата наук", Додаток № 1 до форми № КН (річна) "Список змін до картки кандидата наук", Додаток № 2 до форми № КН (річна) "Список кандидатів наук, які вибули у звітному періоді".

6. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Голови Власенко Н.С.

Голова

О.Г. Осауленко

{Текст взято з сайту Держстату України http://www.ukrstat.gov.ua/}вгору