Документ v0471750-18, поточна редакція — Прийняття від 14.09.2018

ДЕРЖАВНА СУДОВА АДМІНІСТРАЦІЯ УКРАЇНИ

НАКАЗ

14.09.2018  № 471

Про затвердження Методики визначення граничної чисельності суддів у судах

Відповідно до частини шостої статті 19, пункту четвертого частини першої статті 152, частини п'ятої статті 153 Закону України "Про судоустрій і статус суддів" НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Методику визначення граничної чисельності суддів у судах, що додається.

2. Управлінню організаційного забезпечення та контролю Державної судової адміністрації України (Шеремета О.О.) довести копію цього наказу до заступників Голови, радника Голови, керівників самостійних структурних підрозділів Державної судової адміністрації України та Вищої ради правосуддя.

3. Прес-службі (на правах сектору) (Пастухова В.М.) не пізніше наступного робочого дня за днем видання цього наказу опублікувати його на офіційному сайті Державної судової адміністрації України в розділі "Нормативно-правова база" рубрики "Інше".

4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Голови Державної судової адміністрації України Гізатуліну Л.В.

Голова

З. ХолоднюкЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Державної судової
адміністрації України
14.09.2018  № 471

МЕТОДИКА
визначення граничної чисельності суддів у судах

1. Гранична чисельність суддів у суді - це кількість суддів, яка забезпечує можливість розгляду запланованого судом на рік обсягу модельних справ з нормативним навантаженням на суддю. У межах граничної чисельності суддів затверджується їх штатна чисельність з урахуванням затвердженого кошторисом суду обсягу видатків на оплату праці.

2. Гранична чисельність суддів у суді визначається шляхом ділення запланованої кількості модельних справ суду для розгляду на рік на величину нормативного навантаження на суддю.

3. Модельна справа - це умовна справа, час (без урахування перерв у судовому засіданні) розгляду якої суддею складає один робочий день (8 людино-годин).

4. Переведення судових справ у модельні здійснюється за допомогою матриці співвідношення судових справ за категоріями та групами їх складності (додаток). Основою для складання матриці є час розгляду кожної категорії справ. Цей час також включає в себе час на здійснення процесуальних дій, пов'язаних з розглядом судових справ, та інші види діяльності судді.

5. План розгляду модельних справ для суду визначається, виходячи з фактичної кількості модельних справ, що надійшли на розгляд за звітний рік, коефіцієнта динаміки надходження модельних справ на плановий рік за відповідною юрисдикцією, залишку нерозглянутих справ на початок планового року.

Звітний рік - це рік, що уже завершився і передує поточному року.

Плановий рік - це рік, що настає за поточним роком.

6. Коефіцієнт динаміки надходження модельних справ на плановий рік визначається ДСА України шляхом аналізу надходження модельних справ за період п'ять і більше років (графік надходжень за вказаний період з лінією тренду). Коефіцієнт динаміки надходження модельних справ на плановий рік визначається шляхом екстраполяції за лінією тренду.

Лінія тренду - це лінія, що геометрично відображає тенденцію зміни даних функції.

Екстраполяція - це визначення за рядом даних значень функції інших її значень, що містяться поза цим рядом.

7. Залишок нерозглянутих модельних справ на початок планового року враховується для визначення плану розгляду модельних справ у випадку, коли фактичний строк очікування розгляду модельних справ у конкретному суді перевищує середній строк очікування розгляду за всіма судами з метою приведення до середнього строку очікування розгляду.

Фактичний строк очікування розгляду модельної справи визначається шляхом ділення залишку нерозглянутих модельних справ на кінець року на кількість розглянутих протягом року модельних справ та множення результату на 365.

Середній строк очікування розгляду модельної справи - це середній показник строку очікування розгляду модельної справи за всіма судами, що аналізуються.

8. План розгляду модельних справ визначається за формулою

де

ПРС

-

план розгляду модельних справ;


ФН

-

фактичні надходження модельних справ за звітний рік;


КД

-

коефіцієнт динаміки надходження модельних справ на плановий рік по відношенню до звітного року;


ЗН

-

залишок нерозглянутих модельних справ на початок планового року;


ССО

-

середній строк очікування розгляду модельної справи.

9. Нормативне навантаження на суддю - це кількість модельних справ, які суддя має змогу розглянути протягом календарного року, і дорівнює середньостатистичній тривалості роботи судді в році.

10. Середньостатистична тривалість роботи судді протягом року визначається ДСА України щорічно за підсумками звітного року шляхом аналізу табелів робочого часу суддів.

Для проведення розрахунку відбираються тільки судді, які здійснювали свої повноваження повний календарний рік (за виключенням суддів, які були призначені або в яких закінчились повноваження протягом звітного року). Щодо кожного судді вираховується кількість відпрацьованих ним людино-днів. Отримані результати підсумовуються і діляться на кількість суддів у цій вибірці.

Начальник
планово-фінансового
управлінняЯ. Покотило


Додаток 1
№ групи

параметри часу на розгляд

Коефіцієнт складності (переведення у модельну справу)

1

до 1 год

0,1

2

від 1 до 3 год

0,25

3

від 3 до 5 год

0,5

4

від 5 до 7 год

0,75

5

від 7 до 9 год

1

6

від 9 до 11 год

1,25

7

від 11 до 13 год

1,5

8

від 13 до 15 год

1,75

9

від 15 до 17 год

2

10

від 17 до 19 год

2,25

11

від 19 до 21 год

2,5

12

від 21 до 23 год

2,75


МАТРИЦЯ
співвідношення судових справ за категоріями та групами складності


з/п

Категорія справи за предметом позову

Перша інстанція

Апеляція

Касація

№ групи

Коефіцієнт складності

№ групи

Коефіцієнт складності

№ групи

Коефіцієнт складності

1

Розгляд матеріалів судових справ

1

0,1

1

0,1

1

0,1

Загальні суди

101

Умисне вбивство

11

2,5

8

1,75

102

Умисне тяжке тілесне ушкодження

8

1,75

8

1,75

103

Умисне середньої тяжкості тілесне ушкодження

8

1,75

8

1,75

104

Злочини проти життя та здоров'я особи (крім справ, що порушуються не інакше, як за скаргою потерпілого), інші, ніж зазначені в № 1, 2 і 3

7

1,5

7

1,5

105

Незаконне позбавлення волі або викрадення людини

7

1,5

8

1,75

106

Торгівля людьми або інша незаконна угода щодо людини

7

1,5

8

1,75

107

Злочини проти волі, честі та гідності, інші, ніж зазначені в № 5 і 6

6

1,25

7

1,5

108

Зґвалтування

9

2

8

1,75

109

Злочини проти статевої свободи та статевої недоторканності особи, інші, ніж зазначені в № 8

8

1,75

8

1,75

110

Перешкоджання здійсненню виборчого права або права брати участь у референдумі, роботі виборчої комісії або комісії з референдуму чи діяльності офіційного спостерігача

5

1

6

1,25

111

Порушення недоторканності житла

7

1,5

112

Порушення авторського права і суміжних прав

4

0,75

6

1,25

113

Злочини проти виборчих, трудових та інших особистих прав і свобод людини і громадянина, інші, ніж зазначені в № 10, 11 і 12

4

0,75

6

1,25

114

Крадіжка

4

0,75

6

1,25

115

Грабіж

5

1

6

1,25

116

Розбій

8

1,75

6

1,25

117

Вимагання

6

1,25

6

1,25

118

Шахрайство

7

1,5

6

1,25

119

Привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем

9

2

8

1,75

120

Виготовлення, зберігання, придбання, перевезення, пересилання, ввезення в Україну з метою збуту або збут підроблених грошей, державних цінних паперів чи білетів державної лотереї

9

2

8

1,75

121

Контрабанда

7

1,5

8

1,75

122

Незаконне виготовлення, зберігання, збут або транспортування з метою збуту підакцизних товарів

4

0,75

8

1,75

123

Легалізація (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом

5

1

8

1,75

124

Ухилення від сплати податків, зборів, інших обов'язкових платежів

8

1,75

8

1,75

125

Незаконна приватизація державного, комунального майна

8

1,75

8

1,75

126

Злочини у сфері господарської діяльності, інші, ніж зазначені в № 20, 21, 22, 23, 24 і 25

9

2

8

1,75

127

Злочини проти довкілля

4

0,75

7

1,5

128

Злочини проти громадської безпеки

3

0,5

7

1,5

129

Злочини проти безпеки виробництва

6

1,25

7

1,5

130

Порушення правил безпеки руху або експлуатації залізничного, водного чи повітряного транспорту

7

1,5

7

1,5

131

Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами

7

1,5

7

1,5

132

Незаконне заволодіння транспортним засобом

7

1,5

7

1,5

133

Злочини проти безпеки руху та експлуатації транспорту, інші, ніж зазначені в № 30, 31 і 32

6

1,25

7

1,5

134

Хуліганство

6

1,25

6

1,25

135

Злочини проти громадського порядку та моральності, інші, ніж зазначені в № 34

4

0,75

6

1,25

136

Злочини у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів та інші злочини проти здоров'я населення: контрабанда наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів

6

1,25

7

1,5

137

Злочини у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів та інші злочини проти здоров'я населення: незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин та їх аналогів

6

1,25

7

1,5

138

Злочини у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів: інше, ніж зазначене в № 36 і 37

5

1

7

1,5

139

Злочини у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів та інші злочини проти здоров'я населення: інше, ніж зазначене в № 36, 37 і 38

6

1,25

7

1,5

140

Злочини у сфері охорони державної таємниці, недоторканності державних кордонів, забезпечення призову та мобілізації: незаконне переправлення осіб через державний кордон України

6

1,25

7

1,5

141

Злочини у сфері охорони державної таємниці, недоторканності державних кордонів, забезпечення призову та мобілізації: інше, ніж зазначене в № 40

3

0,5

7

1,5

142

Злочини проти авторитету органів державної влади, органів місцевого самоврядування та об'єднань громадян: погроза або насильство щодо працівника правоохоронного органу

6

1,25

6

1,25

143

Злочини проти авторитету органів державної влади, органів місцевого самоврядування та об'єднань громадян: інше, ніж зазначене в № 42

4

0,75

6

1,25

144

Злочини у сфері використання електронно-обчислювальних машин (комп'ютерів), систем та комп'ютерних мереж і мереж електрозв'язку

7

1,5

7

1,5

145

Зловживання владою або службовим становищем

8

1,75

8

1,75

146

Перевищення влади або службових повноважень

8

1,75

8

1,75

147

Одержання, давання, провокація хабара

9

2

8

1,75

148

Злочини у сфері службової діяльності: інше, ніж зазначене в № 45, 46 і 47

9

2

7

1,5

149

Злочини проти правосуддя

3

0,5

7

1,5

150

Злочини проти встановленого порядку несення військової служби (військові злочини) (Див. також додаткові запитання нижче)

6

1,25

7

1,5

151

Злочини проти основ національної безпеки

10

2,25

152

Злочини у сфері тероризму

9

2

153

Злочини проти миру, безпеки людства та міжнародного правопорядку

12

2,75

201

Провадження за поданням правоохоронних органів, за клопотанням слідчого, прокурора та інших осіб

1

0,1

202

Провадження за скаргами на дії та рішення правоохоронних органів, на дії чи бездіяльність слідчого, прокурора та інших осіб під час досудового розслідування

3

0,5

203

Кримінальне провадження з клопотанням про звільнення від кримінальної відповідальності

1

0,1

204

Кримінальне провадження у формі приватного обвинувачення

2

0,25

205

Кримінальне провадження з клопотанням про застосування примусових заходів виховного характеру

2

0,25

206

Справи в порядку виконання судових рішень у кримінальних провадженнях

1

0,1

301

Спори про право власності та інші речові права: про державну власність

4

0,75

5

1

302

Спори про право власності та інші речові права: про комунальну власність

4

0,75

5

1

303

Спори про право власності та інші речові права: про приватну власність

4

0,75

5

1

304

Спори про право інтелектуальної власності

5

1

5

1

305

Спори, що виникають із договорів купівлі-продажу

3

0,5

5

1

306

Спори, що виникають із договорів дарування

4

0,75

5

1

307

Спори, що виникають із договорів довічного утримання

6

1,25

5

1

308

Спори, що виникають із договорів найму (оренди)

2

0,25

5

1

309

Спори, що виникають із договорів надання послуг

2

0,25

5

1

310

Спори, що виникають із договорів страхування

2

0,25

5

1

311

Спори, що виникають із договорів позики, кредиту, банківського вкладу

2

0,25

5

1

312

Спори, що виникають із договорів підряду

3

0,5

5

1

313

Спори про недоговірні зобов'язання: про відшкодування шкоди, завданої внаслідок вчинення злочину

3

0,5

5

1

314

Спори про недоговірні зобов'язання: про відшкодування шкоди, завданої каліцтвом, іншим ушкодженням здоров'я або смертю фізичної особи, крім відшкодування шкоди на виробництві

6

1,25

5

1

315

Спори про недоговірні зобов'язання: про відшкодування шкоди, завданої незаконними рішеннями, діями чи бездіяльністю органу дізнання, досудового слідства, прокуратури або суду

4

0,75

5

1

316

Спори про недоговірні зобов'язання: про відшкодування шкоди, завданої майну фізичних або юридичних осіб

4

0,75

5

1

317

Спори про недоговірні зобов'язання: про відшкодування шкоди, завданої порушенням законодавства про охорону навколишнього природного середовища

3

0,5

5

1

318

Спори про недоговірні зобов'язання: про відшкодування шкоди, завданої внаслідок недоліків товарів, робіт (послуг)

6

1,25

5

1

319

Спори про недоговірні зобов'язання: про відшкодування шкоди, завданої внаслідок інших причин, ніж зазначених в № 13, 14, 15, 16, 17 і 18

3

0,5

5

1

320

Інші спори про недоговірні зобов'язання, не пов'язані з відшкодуванням шкоди

3

0,5

5

1

321

Спори про спадкове право

3

0,5

5

1

322

Спори про захист немайнових прав фізичних осіб: про захист честі, гідності та ділової репутації

7

5

1

323

Спори про захист немайнових прав фізичних осіб: інше, ніж в №.

3

0,5

5

1

324

Спори, що виникають із житлових правовідносин: про виселення

4

0,75

4

0,75

325

Спори, що виникають із житлових правовідносин: про стягнення плати за користування житлом

0,5

4

0,75

326

Спори, що виникають із житлових правовідносин: про визнання особи такою, що втратила право користування жилим приміщенням

3

0,5

4

0,75

327

Інші спори, що виникають із житлових правовідносин, окрім № 24, 25 і 26

4

0,75

4

0,75

328

Спори, що виникають із земельних правовідносин

4

0,75

5

1

329

Спори, що виникають із сімейних правовідносин: про розірвання шлюбу

2

0,25

4

0,75

330

Спори, що виникають із сімейних правовідносин: про стягнення аліментів

2

0,25

4

0,75

331

Спори, що виникають із сімейних правовідносин: про встановлення батьківства або материнства

5

1

4

0,75

332

Спори, що виникають із сімейних правовідносин: про позбавлення батьківських прав

3

0,5

4

0,75

333

Спори, що виникають із сімейних правовідносин: інше, ніж в № 29, 30, 31 і 32.

3

0,5

4

0,75

334

Спори, що виникають із трудових правовідносин: про поновлення на роботі

6

1,25

5

1

335

Спори, що виникають із трудових правовідносин: про виплату заробітної плати

3

0,5

5

1

336

Спори, що виникають із трудових правовідносин: про відшкодування матеріальної шкоди, заподіяної працівниками підприємству, установі, організації

4

0,75

5

1

337

Спори, що виникають із трудових правовідносин: інше, ніж в № 34, 35 і 36

3

0,5

5

1

338

Спори, пов'язані із застосуванням Закону України "Про захист прав споживачів"

3

0,5

5

1

339

Звільнення майна з-під арешту (виключення майна з опису)

3

0,5

4

0,75

401

Наказ на вимогу, яка ґрунтується на правочині, вчиненому у письмовій формі

1

0,1

402

Наказ на вимогу про стягнення нарахованої, але не виплаченої працівникові суми заробітної плати

1

0,1

403

Наказ на іншу вимогу

1

0,1

501

Справи про обмеження цивільної дієздатності фізичної особи, визнання фізичної особи недієздатною та поновлення цивільної дієздатності фізичної особи: про обмеження цивільної дієздатності фізичної особи

3

0,5

3

0,5

502

Справи про обмеження цивільної дієздатності фізичної особи, визнання фізичної особи недієздатною та поновлення цивільної дієздатності фізичної особи: про визнання фізичної особи недієздатною

2

0,25

3

0,5

503

Справи про обмеження цивільної дієздатності фізичної особи, визнання фізичної особи недієздатною та поновлення цивільної дієздатності фізичної особи: про поновлення цивільної дієздатності

3

0,5

3

0,5

504

Справи про надання неповнолітній особі повної цивільної дієздатності

3

0,5

3

0,5

505

Справи про визнання фізичної особи безвісно відсутньою чи оголошення її померлою

2

0,25

4

0,75

506

Справи про скасування рішення про визнання фізичної особи безвісно відсутньою чи оголошення її померлою

2

0,25

3

507

Справи про усиновлення

2

0,25

4

0,75

508

Справи про встановлення фактів, що мають юридичне значення

2

0,25

4

0,75

509

Справи про відновлення прав на втрачені цінні папери на пред'явника та векселі

3

0,5

4

0,75

510

Справи про передачу безхазяйної нерухомої речі у комунальну власність

2

0,25

3

0,5

511

Справи про визнання спадщини відумерлою

2

0,25

3

0,5

512

Справи про надання особі психіатричної допомоги у примусовому порядку

2

0,25

3

0,5

513

Справи про обов'язкову госпіталізацію до протитуберкульозного закладу

2

0,25

3

0,5

514

Справи про розкриття банком інформації, яка містить банківську таємницю, щодо юридичних та фізичних осіб

2

0,25

3

0,5

515

Справи, що виникають із сімейних правовідносин: надання права на шлюб

2

0,25

3

0,5

516

Справи, що виникають із сімейних правовідносин: розірвання шлюбу за заявою подружжя, яке має дітей

2

0,25

3

0,5

517

Справи, що виникають із сімейних правовідносин: поновлення шлюбу після його розірвання

2

0,25

3

0,5

518

Справи, що виникають із сімейних правовідносин: встановлення режиму окремого проживання за заявою подружжя

2

0,25

3

0,5

601

Розгляд заяв про перегляд заочного рішення

2

0,25

602

Розгляд заяв про забезпечення доказів, позову до подання позовної заяви

1

0,1

604

Розгляд клопотань, заяв, подань у порядку виконання судових рішень та рішень інших органів (посадових осіб) у цивільних справах

1

0,1

605

Розгляд скарг на дії або бездіяльність державного виконавця чи іншої посадової особи державної виконавчої служби

2

0,25

606

Розгляд клопотань про визнання та виконання рішень іноземних судів в Україні у цивільних справах

2

0,25

701

Справи зі спорів з приводу забезпечення реалізації громадянами права голосу на виборах і референдуму

2

0,25

4

0,75

702

Справи зі спорів з приводу забезпечення реалізації конституційних прав особи, а також реалізації статусу депутата представницького органу влади, організації діяльності цих органів, зокрема зі спорів щодо: забезпечення права особи на звернення до органів

3

0,5

4

0,75

703

Інші справи в межах № 2 зі спорів з приводу забезпечення реалізації конституційних прав особи, а також реалізації статусу депутата представницького органу влади, організації діяльності цих органів

3

0,5

4

0,75

704

Справи зі спорів з приводу забезпечення громадського порядку та безпеки, зокрема зі спорів щодо: дорожнього руху; транспорту та перевезення пасажирів

2

0,25

4

0,75

705

Інші справи в межах № 4 зі спорів з приводу забезпечення громадського порядку та безпеки.

2

0,25

4

0,75

706

Справи зі спорів з приводу реалізації державної політики у сфері освіти, науки, культури та спорту.

2

0,25

4

0,75

707

Справи зі спорів з приводу реалізації державної політики у сфері економіки, зокрема зі спорів щодо: реалізації спеціальних владних управлінських функцій в окремих галузях економіки

3

0,5

4

0,75

708

Інші справи в межах № 7 зі спорів з приводу реалізації державної політики у сфері економіки

2

0,25

4

0,75

709

Справи зі спорів з приводу забезпечення сталого розвитку населених пунктів та землекористування, зокрема зі спорів у сфері: містобудування; планування і забудови територій; архітектурної діяльності

6

1,25

4

0,75

710

Справи зі спорів з приводу забезпечення сталого розвитку населених пунктів та землекористування, зокрема зі спорів у сфері: землеустрою; державної експертизи землевпорядної документації; регулювання земельних відносин

4

0,75

4

0,75

711

Справи зі спорів з приводу забезпечення сталого розвитку населених пунктів та землекористування, зокрема зі спорів у сфері: державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень (у тому числі прав на земельні ділянки)

6

1,25

4

0,75

712

Справи зі спорів з приводу охорони навколишнього природного середовища

2

0,25

4

0,75

713

Справи зі спорів з приводу реалізації публічної фінансової політики

2

0,25

4

0,75

714

Справи зі спорів з приводу реалізації публічної політики у сферах зайнятості населення та соціального захисту громадян, зокрема зі спорів щодо: збору та обліку страхових внесків на загальнообов'язкове державне соціальне страхування

4

0,75

4

0,75

715

Справи зі спорів з приводу реалізації публічної політики у сферах зайнятості населення та соціального захисту громадян, зокрема зі спорів щодо: призначення, перерахунку та здійснення страхових виплат із відповідних видів загальнообов'язкового державного соціального страхування

2

0,25

4

0,75

716

Справи зі спорів з приводу реалізації публічної політики у сферах зайнятості населення та соціального захисту громадян, зокрема зі спорів щодо: соціального захисту; соціального захисту та зайнятості інвалідів; соціальних послуг (соціального захисту дітей війни)

2

0,25

4

0,75

717

Справи зі спорів з приводу реалізації публічної політики у сферах зайнятості населення та соціального захисту громадян, зокрема зі спорів щодо: соціального захисту; соціального захисту та зайнятості інвалідів; соціальних послуг (соціального захисту громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи)

2

0,25

4

0,75

718

Справи зі спорів з приводу реалізації публічної політики у сферах зайнятості населення та соціального захисту громадян, зокрема зі спорів щодо: соціального захисту; соціального захисту та зайнятості інвалідів; соціальних послуг (соціального захисту сімей із дітьми)

2

0,25

4

0,75

719

Справи зі спорів з приводу реалізації публічної політики у сферах зайнятості населення та соціального захисту громадян, зокрема зі спорів щодо: соціального захисту; соціального захисту та зайнятості інвалідів; соціальних послуг (соціального захисту та зайнятості інвалідів)

2

0,25

4

0,75

720

Зайнятості населення (крім зайнятості інвалідів); забезпечення громадян житлом

3

0,5

4

0,75

721

Справи зі спорів з приводу забезпечення юстиції

2

4

0,75

722

Справи зі спорів з відносин публічної служби

6

1,25

4

0,75

801

Розгляд заяв про перегляд судових рішень за нововиявленими обставинами у порядку адміністративного судочинства

1

0,1

3

0,5

802

Розгляд клопотань, подань, заяв у порядку виконання судових рішень у адміністративних справах

1

0,1

803

Розгляд заяв про забезпечення доказів у адміністративних справах

1

0,1

804

Виконання судових доручень у порядку адміністративного судочинства

1

0,1

901

Порушення вимог законодавства про працю та про охорону праці

2

0,25

4

0,75

902

Незаконні виробництво, придбання, зберігання, перевезення, пересилання наркотичних засобів або психотропних речовин без мети збуту в невеликих розмірах

1

0,1

4

0,75

903

Порушення правил дорожнього руху, що спричинило пошкодження транспортних засобів, вантажу, автомобільних доріг, вулиць, залізничних переїздів, дорожніх споруд чи іншого майна

2

0,25

2

0,25

904

Керування транспортними засобами або суднами особами, які перебувають у стані алкогольного, наркотичного чи іншого сп'яніння або під впливом лікарських препаратів, що знижують їх увагу та швидкість реакції

2

0,25

2

0,25

905

Пошкодження автомобільних доріг, вулиць, дорожніх споруд, залізничних переїздів і технічних засобів регулювання дорожнього руху, створення перешкод для руху та невжиття необхідних заходів щодо їх усунення

1

0,1

2

0,25

906

Порушення порядку ведення податкового обліку, надання аудиторських висновків

1

0,1

2

0,25

907

Неподання або несвоєчасне подання платіжних доручень на перерахування належних до сплати податків та зборів (обов'язкових платежів)

2

0,25

2

0,25

908

Порушення порядку утримання та перерахування податку на доходи фізичних осіб і подання відомостей про виплачені доходи

2

0,25

2

0,25

909

Порушення порядку провадження господарської діяльності

2

0,25

2

0,25

910

Злісна непокора законному розпорядженню або вимозі працівника міліції, члена громадського формування з охорони громадського порядку і державного кордону, військовослужбовця

1

0,1

2

0,25

911

Порушення правил адміністративного нагляду

1

0,1

2

0,25

912

Порушення іноземцями та особами без громадянства правил перебування в Україні і транзитного проїзду через територію України

1

0,1

2

0,25

913

Невжиття заходів до забезпечення своєчасної реєстрації іноземців і осіб без громадянства

1

0,1

2

0,25

914

Адміністративні правопорушення Митного кодексу

2

0,25

2

0,25

915

Порушення Кримінально-виконавчого кодексу

2

0,25

2

0,25

916

Корупційні адміністративні правопорушення

5

1

3

0,25

917

Інші справи про адміністративне правопорушення

1

0,1

2

0,25

950

Перегляд ухвал місцевих судів

2

0,25

951

Перегляд судових наказів суддів місцевих судів

2

0,25

953

Розгляд клопотань про надання дозволу на проведення негласної слідчої (розшукової) дії

1

0,1

1

0,1

Господарські суди

1

Невиконання або неналежне виконання зобов'язань: купівлі-продажу

4

0,75

5

1

2

Невиконання або неналежне виконання зобов'язань: оренди

4

0,75

5

1

3

Невиконання або неналежне виконання зобов'язань: лізингу

4

0,75

5

1

4

Невиконання або неналежне виконання зобов'язань: підряду

4

0,75

6

1,25

5

Невиконання або неналежне виконання зобов'язань: надання послуг

4

0,75

5

1

6

Невиконання або неналежне виконання зобов'язань: перевезення, транспортного експедирування

4

0,75

5

1

7

Невиконання або неналежне виконання зобов'язань: страхування

4

0,75

5

1

8

Невиконання або неналежне виконання зобов'язань: банківської діяльності

5

1

6

1,25

9

Інших договорів, ніж зазначені в №№ 1 - 8

4

0,75

5

1

10

Недоговірних зобов'язань про відшкодування шкоди

5

1

5

1

11

Інші недоговірні зобов'язання ніж зазначені в № 10

5

1

5

1

12

Обігу цінних паперів

4

0,75

6

1,25

13

Корпоративних відносин

6

1,25

7

1,5

14

Земельних відносин зокрема, невиконання або неналежне виконання зобов'язань оренди

5

1

6

1,25

15

Земельних відносин, ніж зазначені в № 14

5

1

7

1,5

16

Захисту права власності

5

1

7

1,5

17

Захисту прав на об'єкти інтелектуальної власності

6

1,25

7

1,5

18

Застосування природоохоронного законодавства

5

1

6

1,25

19

Застосування антимонопольного законодавства

4

0,75

6

1,25

20

Справи про банкрутство: майнові спори з вимогами до боржника

5

1

8

1,75

21

Справи про банкрутство: грошові вимоги кредитора до боржника

6

1,25

8

1,75

22

Справи про банкрутство: діяльність арбітражного керуючого

5

1

7

1,5

23

Справи про банкрутство: інші, ніж зазначені в № 20 - 22

6

1,25

7

1,5

24

Розгляд заяв про вжиття запобіжних заходів

2

0,25

х

х

25

Розгляд заяв про перегляд судових рішень за нововиявленими обставинами

3

0,5

4

0,75

26

Розгляд заяв, скарг у порядку виконання судових рішень

3

0,5

х

х

27

Розгляд заяв про скасування рішення третейського суду

3

0,5

х

х

28

Заява про видачу виконавчого документа на примусове виконання рішення третейського суду

2

0,25

х

х

29

Виконання судових доручень

2

0,25

х

х

30

Перегляд ухвал місцевих судів

4

0,75

4

0,75

Адміністративні суди

1

Справи зі спорів з приводу забезпечення реалізації громадянами права голосу на виборах і референдуму

4

0,75

4

0,75

2

Справи зі спорів з приводу забезпечення реалізації конституційних прав особи, а також реалізації статусу депутата представницького органу влади, організації діяльності цих органів забезпечення права особи на звернення до органів державної влади, органів місцевого самоврядування та посадових і службових осіб цих органів

4

0,75

4

0,75

3

Справи зі спорів з приводу забезпечення реалізації конституційних прав особи, а також реалізації статусу депутата представницького органу влади, організації діяльності цих органів забезпечення права особи на доступ до публічної інформації

5

1

3

0,5

4

Інші справи зі спорів з приводу забезпечення реалізації конституційних прав особи, а також реалізації статусу депутата представницького органу влади

4

0,75

3

0,5

5

Справи зі спорів з приводу забезпечення громадського порядку та безпеки, національної безпеки та оборони України правового статусу фізичної особи

5

1

3

0,5

6

Проведення зборів, мітингів, походів і демонстрацій; протидії діяльності товариств, установ, інших організацій, які посягають на конституційний лад та права і свободи громадян

5

1

4

0,75

7

Видворення з України іноземців або осіб без громадянства

4

0,75

4

0,75

8

Біженців

5

1

5

9

Дорожнього руху; транспорту та перевезення пасажирів

3

0,5

3

0,5

10

Справи зі спорів з приводу реалізації державної політики у сфері економіки

4

0,75

4

0,75

11

Справи зі спорів з приводу забезпечення сталого розвитку населених пунктів та землекористування, зокрема зі спорів у сфері містобудування; планування і забудови територій; архітектурної діяльності

6

1,25

4

0,75

12

Справи зі спорів з приводу забезпечення сталого розвитку населених пунктів та землекористування, зокрема зі спорів у сфері землеустрою; державної експертизи землевпорядної документації; регулювання земельних відносин

5

1

4

0,75

13

Інші справи зі спорів з приводу забезпечення сталого розвитку населених пунктів та землекористування

6

1,25

4

0,75

14

Справи зі спорів з приводу охорони навколишнього природного середовища

4

0,75

4

0,75

15

Справи зі спорів з приводу адміністрування податків, зборів, платежів, а також контролю за дотриманням вимог податкового законодавства, зокрема зі спорів щодо погашення податкового боргу

4

0,75

3

0,5

16

Справи зі спорів з приводу адміністрування податків, зборів, платежів, а також контролю за дотриманням вимог податкового законодавства, зокрема зі спорів стягнення податкового боргу

3

0,5

3

0,5

17

Адміністрування окремих податків, зборів та платежів

5

1

4

0,75

18

Податку на додану вартість (крім бюджетного відшкодування з податку на додану вартість)

6

1,25

4

0,75

19

Інші справи зі спорів з приводу адміністрування податків, зборів, платежів, а також контролю за дотриманням вимог податкового законодавства

5

1

4

0,75

20

Справи за зверненням органів доходів і зборів щодо припинення юридичної особи (припинення підприємницької діяльності фізичної особи - підприємця)

2

0,25

2

0,25

21

Справи зі спорів з приводу реалізації публічної фінансової політики

4

0,75

4

0,75

22

Справи зі спорів з приводу реалізації публічної політики у сферах праці, зайнятості населення та соціального захисту громадян та спорів у сфері публічної житлової політики, зокрема зі спорів щодо: збору та обліку єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування

4

0,75

3

0,5

23

Управління, нагляду та інших владних управлінських функцій (призначення, перерахунку та здійснення страхових виплат) у сфері відповідних видів загальнообов'язкового державного соціального страхування

4

0,75

3

0,5

24

Загальнообов'язкового державного пенсійного страхування, у тому числі пенсійного страхування осіб, звільнених з публічної служби (військової служби)

4

0,75

3

0,5

25

Інші справи зі спорів з приводу реалізації публічної політики у сферах праці, зайнятості населення та соціального захисту громадян та спорів у сфері публічної житлової політики

4

0,75

3

0,5

26

Справи зі спорів з приводу забезпечення юстиції

3

0,5

3

0,5

27

Справи зі спорів з відносин публічної служби

1

1,5

5

1

28

Розгляд заяв про перегляд судових рішень за нововиявленими обставинами

2

0,25

2

0,25

29

Розгляд клопотань, подань, заяв у порядку виконання судових рішень

2

0,25

2

0,25

30

Розгляд заяв про відновлення втраченого провадження

2

0,25

2

0,25

31

Розгляд заяв про забезпечення доказів

1

0,1

1

0,1

32

Виконання судових доручень

2

0,25

2

0,25

{Текст взято з сайту ДСА України https://dsa.court.gov.ua}вгору