Документ v0471225-09, втратив чинність, поточна редакція — Втрата чинності від 07.06.2011, підстава - v0333837-11

                                                          
ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА АДМІНІСТРАЦІЯ УКРАЇНИ
Н А К А З
01.09.2009 N 471
{ Наказ втратив чинність на підставі Наказу Державної
податкової служби
N 333 ( v0333837-11 ) від 07.06.2011 }
Про затвердження Примірного порядку проведення
камеральних та невиїзних документальних
перевірок, здійснення контролю за справлянням
акцизного збору та збору на розвиток
виноградарства, садівництва і хмелярства

Керуючись статтею 11 Закону України "Про державну податкову
службу в Україні" ( 509-12 ), законами України "Про порядок
погашення зобов'язань платників податків перед бюджетами та
державними цільовими фондами" ( 2181-14 ), "Про акцизний збір на
алкогольні напої та тютюнові вироби" ( 329/95-ВР ) та "Про збір на
розвиток виноградарства, садівництва і хмелярства" ( 587-14 ),
Декретом Кабінету Міністрів України "Про акцизний збір" ( 18-92 )
Н А К А З У Ю:
1. Затвердити Примірний порядок проведення камеральних та
невиїзних документальних перевірок, здійснення контролю за
справлянням акцизного збору та збору на розвиток виноградарства,
садівництва і хмелярства (далі - Примірний порядок), що додається.
2. Управлінню адміністрування акцизного збору (Марченко Ю.В.)
забезпечити методологічне супроводження, узагальнення практики
застосування та подальше удосконалення Примірного порядку.
3. Головам державних податкових адміністрацій в Автономній
Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі забезпечити
дотримання підпорядкованими органами державної податкової служби
вимог цього наказу.
4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на першого
заступника Голови Буханевича О.М.
Голова С.В.Буряк

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ ДПА України
01.09.2009 N 471

ПРИМІРНИЙ ПОРЯДОК
проведення камеральних та невиїзних документальних
перевірок, здійснення контролю за справлянням
акцизного збору та збору на розвиток
виноградарства, садівництва і хмелярства

1. Загальні положення та основні терміни
1.1. Цей Примірний порядок запроваджується з метою
організації роботи щодо проведення камеральної перевірки
податкової звітності з акцизного збору та збору на розвиток
виноградарства, садівництва і хмелярства.
1.2. При проведенні камеральної перевірки використовуються
такі нормативно-правові акти: Закон України від 4 грудня 1990 року N 509-XII ( 509-12 )
"Про державну податкову службу в Україні", зі змінами та
доповненнями (далі - Закон N 509); Закон України від 25 червня 1991 року N 1251-XII ( 1251-12 )
"Про систему оподаткування", зі змінами та доповненнями; Закон України від 21 грудня 2000 року N 2181-III ( 2181-14 )
"Про порядок погашення зобов'язань платників податків перед
бюджетами та державними цільовими фондами", зі змінами та
доповненнями (далі - Закон N 2181); Закон України від 15 вересня 1995 року N 329/95-ВР
( 329/95-ВР ) "Про акцизний збір на алкогольні напої та тютюнові
вироби", зі змінами та доповненнями (далі - Закон N 329); Закон України від 9 квітня 1999 року N 587-XIV ( 587-14 )
"Про збір на розвиток виноградарства, садівництва і хмелярства",
зі змінами та доповненнями (далі - Закон N 587); Закон України від 19 грудня 1995 року N 481/95-ВР
( 481/95-ВР ) "Про державне регулювання виробництва і обігу спирту
етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв та тютюнових
виробів", зі змінами та доповненнями (далі - Закон N 481); Закон України від 7 травня 1996 року N 178/96-ВР
( 178/96-ВР ) "Про ставки акцизного збору на спирт етиловий та
алкогольні напої", зі змінами та доповненнями (далі - Закон
N 178); Закон України від 6 лютого 1996 року N 30/96-ВР ( 30/96-ВР )
"Про ставки акцизного збору на тютюнові вироби", зі змінами та
доповненнями (далі - Закон N 30); Закон України від 11 липня 1996 року N 313/96-ВР
( 313/96-ВР ) "Про ставки акцизного збору і ввізного мита на деякі
товари (продукцію)", зі змінами та доповненнями (далі - Закон
N 313); Закон України від 24 травня 1996 року N 216/96-ВР
( 216/96-ВР ) "Про ставки акцизного збору на деякі транспортні
засоби та кузови до них", зі змінами та доповненнями (далі - Закон
N 216); Декрет Кабінету Міністрів України від 26 грудня 1992 року
N 18-92 ( 18-92 ) "Про акцизний збір", зі змінами та доповненнями
(далі - Декрет); постанова Кабінету Міністрів України від 26 травня 2007 року
N 778 ( 778-2007-п ) "Про затвердження Положення про Державну
податкову адміністрацію України", зі змінами та доповненнями; постанова Кабінету Міністрів України від 22 червня 2005 року
N 498 ( 498-2005-п ) "Питання випуску, обігу та погашення
податкових векселів (податкових розписок), які видаються до
отримання спирту етилового неденатурованого", зі змінами та
доповненнями (далі - Постанова N 498); постанова Кабінету Міністрів України від 23 серпня 2005 року
N 796 ( 796-2005-п ) "Про затвердження Порядку випуску, обігу та
погашення податкових векселів, авальованих банком (податкових
розписок), що видаються до отримання з акцизного складу спирту
етилового, який використовується для виготовлення окремих видів
продукції", зі змінами та доповненнями (далі - Постанова N 796); наказ ДПА України від 19.03.2001 N 111 ( z0295-01 ) "Про
затвердження Положення про порядок нарахування, терміни сплати і
подання розрахунку акцизного збору та змін до наказів ДПА
України", зареєстрований в Міністерстві юстиції України 02.04.2001
за N 295/5486, зі змінами та доповненнями (далі - наказ N 111); наказ ДПА України від 28.03.2002 N 133 ( z0369-02 ) "Про
затвердження форми звіту про суму нарахованого збору на розвиток
виноградарства, садівництва і хмелярства та Порядку його
заповнення і подання, а також форми довідки про суми зазначеного
збору", зареєстрований в Міністерстві юстиції України 16.04.2002
за N 369/6657, зі змінами та доповненнями (далі - наказ N 133); наказ ДПА України від 17.03.2001 N 110 ( z0268-01 ) "Про
затвердження Інструкції про порядок застосування та стягнення сум
штрафних (фінансових) санкцій органами державної податкової
служби", зареєстрований у Міністерстві юстиції України 23.03.2001
за N 268/5459, зі змінами та доповненнями (далі - наказ N 110); наказ ДПА України від 21.06.2001 N 253 ( z0567-01 ) "Про
затвердження Порядку направлення органами державної податкової
служби України податкових повідомлень платникам податків та рішень
про застосування штрафних (фінансових) санкцій", зареєстрований у
Міністерстві юстиції України 06.07.2001 за N 567/5758, зі змінами
та доповненнями (далі - наказ N 253); наказ ДПА України від 10.08.2005 N 327 ( z0925-05 ) "Про
затвердження Порядку оформлення результатів невиїзних
документальних, виїзних планових та позапланових перевірок з
питань дотримання податкового, валютного та іншого законодавства",
зареєстрований у Міністерстві юстиції України 25.08.2005 за
N 925/11205, зі змінами та доповненнями (далі - наказ N 327); наказ ДПА від 27.05.2008 N 355 ( v0355225-08 ) "Про
затвердження Методичних рекомендацій щодо порядку взаємодії між
підрозділами органів державної податкової служби України при
організації та проведенні перевірок платників податків", зі
змінами та доповненнями (далі - наказ N 355); інші нормативно-правові акти, що регулюють питання ведення
фінансово-господарської діяльності платників податків і
використовуються при визначенні податкових зобов'язань з акцизного
збору та збору на розвиток виноградарства, садівництва та
хмелярства, а також податкові роз'яснення ДПА України.
1.3. До складу податкової звітності з акцизного збору та
збору на розвиток виноградарства, садівництва та хмелярства
включаються: розрахунок акцизного збору за формою згідно з додатком 1 до
Положення, затвердженого наказом N 111 ( z0295-01 ) (далі -
Розрахунок 1); розрахунок акцизного збору за формою згідно з додатком 3 до
Положення, затвердженого наказом N 111 ( z0295-01 ) (далі -
Розрахунок 2); звіт про суму нарахованого збору на розвиток виноградарства,
садівництва і хмелярства за формою згідно з додатком до наказу
N 133 ( z0369-02 ) (далі - Звіт).
1.4. У цьому Примірному порядку термін "камеральна перевірка
податкової звітності" використовується у значенні невиїзної
документальної перевірки, визначеному у Методичних рекомендаціях,
затверджених наказом N 355 ( v0355225-08 ). Інші терміни у Примірному порядку використовуються у значенні
відповідно до податкового законодавства, інших нормативно-правових
актів ДПА України.
2. Проведення камеральної перевірки та контроль за
справлянням акцизного збору та збору на розвиток виноградарства,
садівництва та хмелярства
2.1. Камеральні перевірки податкової звітності проводяться
посадовими особами органів державної податкової служби за місцем
реєстрації платників у такі строки: протягом 15 календарних днів, наступних за останнім днем
граничного строку подання розрахунку акцизного збору; протягом 30 календарних днів, наступних за останнім днем
граничного строку подання звіту про суму нарахованого збору на
розвиток виноградарства, садівництва та хмелярства; протягом 15 календарних днів, наступних за днем отримання
податкової звітності, що подана з порушенням граничного строку
подання, уточнюючих, нових розрахунків (звітів).
2.2. Невиїзна документальна перевірка своєчасності подання
податкової звітності проводиться протягом 10 днів, наступних за
граничним днем подання такої звітності. У разі встановлення
порушення термінів подання податкової звітності посадова особа
органу державної податкової служби складає Акт про результати
невиїзної документальної перевірки своєчасності подання податкової
звітності за формою, наведеною у додатку 1 до Примірного порядку.
2.3. У разі неподання суб'єктом господарювання Звіту посадова
особа органу державної податкової служби з'ясовує причини
відсутності Звіту на відповідність пункту 8 Порядку, затвердженого
наказом N 133 ( z0369-02 ).
2.4. За результатами камеральної перевірки, якою встановлено
арифметичні або методологічні помилки у податковій звітності,
посадова особа органу державної податкової служби складає Акт про
результати камеральної перевірки розрахунку (звіту) за формою,
наведеною у додатку 2 до Примірного порядку. Чисельні показники в
акті камеральної перевірки податкової звітності з акцизного збору
вказуються у гривнях. В акті в обов'язково зазначаються: зміст порушення з обґрунтуванням порушених
нормативно-правових актів та вказуються конкретні пункти і статті; номери рядків, у яких платником допущені помилки; об'єкт оподаткування та податкове зобов'язання, самостійно
обчислені платником податку і задекларовані в податковій
звітності; об'єкт оподаткування та податкове зобов'язання, визначені в
ході камеральної перевірки; сума заниження (завищення) податку.
2.5. Посадова особа органу державної податкової служби у
разі: відсутності арифметичних та методологічних помилок за
результатами камеральної перевірки у податковій звітності робить
відмітку "Камерально перевірено, арифметичних та методологічних
помилок не виявлено", вказує дату проведення камеральної
перевірки, прізвище і ставить підпис; виявлення камеральною перевіркою факту заниження платником
податкових зобов'язань приймає та направляє платникові
повідомлення-рішення за формою та згідно з Порядком, затвердженим
наказом N 253 ( z0567-01 ). виявлення камеральною перевіркою факту завищення платником
податкових зобов'язань та/або помилок, що не призвели до завищення
або заниження податкового зобов'язання, звертається до платника з
пропозицією надати уточнену податкову звітність.
2.6. Підписання актів, їх реєстрація та зберігання
здійснюються відповідно до Порядку, затвердженого наказом N 327
( z0925-05 ).
2.7. Після складання акта камеральної перевірки в податковій
звітності платника робиться відповідна позначка.
2.8. Примірник податкової звітності та акти про проведення
камеральної перевірки цієї звітності повинні зберігатись у звітній
частині особової справи платника не менше 5 років.
2.9. У ході камеральної перевірки необхідно здійснити
порівняння показників податкової звітності з наявною інформацією
про господарські операції такого платника, що містяться у складі
АРМ "Пошук", АРМ "Облік платників", АРМ "Бест-Звіт", АРМ ТАХ
"Облік податків та платежів", АРМ "Галузь", АРМ "Аудит", АРМ
"Митниця", АРМ "Касові апарати", АІС "Розширений пошук у схемах,
що використовуються суб'єктами господарювання з метою мінімізації
об'єктів оподаткування та ухилення від сплати податків", звітів
N 1-РС "Звіт про обсяги виробництва та реалізації спирту"
( z1311-05 ), звітів N 2-РС "Звіт про обсяги виробництва та
реалізації алкогольних напоїв", звітів N 3-РС N "Звіт про обсяги
виробництва та реалізації тютюнових виробів", реєстрів ліцензій,
актів перевірок органів Держспоживстандарту щодо відповідності
дизельного палива показникам, зазначеним у паспорті якості, та
інших джерел (залежно від наявності та необхідності).
3. Особливості проведення камеральної перевірки Розрахунку 1
( z0295-01 )
3.1. Розрахунок 1 ( z0295-01 ) подають не пізніше 20 числа
місяця, наступного за звітним, платники акцизного збору -
виробники алкогольних напоїв, для виробництва яких не
використовується спирт етиловий неденатурований (за винятком
виноматеріалів), спирту, пива, тютюнових виробів, транспортних
засобів та кузовів до них, нафтопродуктів та високооктанових
кисневмісних домішок до бензинів.
3.2. При перевірці правильності заповнення граф необхідно
встановити дотримання вимог Положення про порядок нарахування,
терміни сплати і подання розрахунку акцизного збору, затвердженого
наказом N 111 ( z0295-01 ), та Порядку складання платниками
розрахунку акцизного збору (додаток 2 до Положення, затвердженого
наказом N 111).
3.3. Під час проведення перевірки необхідно переглянути
правильність застосування курсу гривні до євро, розміру ставок
акцизного збору та періоду їх запровадження, задекларованих
максимальних роздрібних цін для тютюнових виробів (розміщені на
офіційному веб-сайті ДПА України).
3.4. У розшифровці оборотів, які не підлягають оподаткуванню,
у ході камеральної перевірки необхідно перевірити правомірність
застосування платником податків пільги з акцизного збору та
наявність підтверджуючих документів: при експортних операціях - копії вантажно-митних декларацій
та для виробників алкогольних напоїв і тютюнових виробів додатково
довідки банку про надходження коштів в іноземній валюті на
поточний рахунок суб'єкта господарювання; при відвантаженні підакцизної сировини (крім спирту
етилового) для виробництва підакцизних товарів - копії довідок за
формою, наведеною у додатку 5 до Положення, затвердженого наказом
N 111 ( z0295-01 ), та їх відповідність реєстрам згідно з
додатками 18 - 19 до наказу ДПА України від 26.02.2009 N 88 "Про
затвердження форм звітності".
4. Особливості проведення камеральної перевірки Розрахунку 2
( z0295-01 )
4.1. Розрахунок 2 ( z0295-01 ) подають не пізніше 20 числа
місяця, наступного за звітним, платники акцизного збору -
виробники алкогольних напоїв, для виробництва яких
використовується спирт етиловий неденатурований.
4.2. При перевірці правильності заповнення граф необхідно
встановити дотримання вимог Положення про порядок нарахування,
терміни сплати і подання розрахунку акцизного збору, затвердженого
наказом N 111 ( z0295-01 ), та Порядку складання розрахунку
акцизного збору суб'єктами підприємницької діяльності, які
отримують спирт етиловий неденатурований для переробки на іншу
підакцизну продукцію (за винятком виноматеріалів) (додаток 4 до
Положення, затвердженого наказом N 111).
4.3. Під час проведення перевірки необхідно дослідити
правильність застосування ставок акцизного збору, сум акцизного
збору при оподаткуванні залишків спирту та готової продукції за
результатами їх інвентаризації на перше число періоду, з якого
запроваджуються нові ставки акцизного збору.
4.4. У графах 10 - 11 Розрахунку 2 ( z0295-01 ) у ході
камеральної перевірки необхідно звірити відповідність даних
журналу обліку погашення податкових векселів (податкових
розписок), актів про фактично отриману кількість спирту, сплачених
сум акцизного збору до придбання спирту етилового, втрат спирту
при транспортуванні та в процесі виробництва готової продукції у
межах затверджених норм (накази Держспецмонополії України від
10.02.2000 N 14 ( z0111-00, z0112-00 ) "Про затвердження Норм
природних втрат спирту етилового при зберіганні, переміщенні,
транспортуванні залізничним, водним, автомобільним транспортом та
Інструкції про порядок їх застосування", зареєстрований у
Міністерстві юстиції України 29.02.2000 за N 111/4332, від
13.03.2000 N 25 ( z0234-00, z0235-00 ) "Про затвердження
Інструкції про порядок застосування Норм граничнодопустимих втрат
спиртовмісних сировини і напівфабрикатів при транспортуванні,
зберіганні та виробництві безалкогольної продукції та Інструкції
про порядок застосування Норм втрат спирту етилового і готової
продукції в лікеро-горілчаному виробництві", зареєстрований у
Міністерстві юстиції України 20.04.2000 за N 234/4455 та
N 235/4456, від 31.03.2000 N 30 ( v0030265-00 ) "Про затвердження
Норм втрат спирту і готової продукції в лікеро-горілчаному
виробництві") та актів перевірок регіонального управління
Департаменту САТ ДПА України щодо дотримання норм втрат спирту при
транспортуванні та в процесі виробництва готової продукції (за
наявності).
4.5. У розшифровці оборотів, які не підлягають оподаткуванню,
в ході камеральної перевірки необхідно перевірити правомірність
застосування платником податків пільги з акцизного збору,
наявність та відповідність даних вантажно-митних декларацій та
довідок банку про надходження коштів у іноземній валюті на
поточний рахунок суб'єкта господарювання.
5. Особливості проведення камеральної перевірки Звіту
( z0369-02 )
5.1. Звіт ( z0369-02 ) подається протягом 20 календарних
днів, наступних за останнім календарним днем звітного місяця,
суб'єктами господарювання незалежно від форми власності та
підпорядкування, які реалізовували в оптово-роздрібній
торговельній мережі алкогольні напої та пиво протягом звітного
періоду.
5.2. Перевірка правильності заповнення рядків Звіту
( z0369-02 ) здійснюється у відповідності до Порядку заповнення і
подання звіту про суму нарахованого збору на розвиток
виноградарства, садівництва і хмелярства (затверджений наказом
N 133).
5.3. Під час проведення перевірки необхідно переглянути
правильність застосування ставки збору на розвиток виноградарства,
садівництва та хмелярства.
5.4. При проведенні камеральної перевірки звітів працівники
підрозділу, до функцій якого віднесено адміністрування збору на
розвиток виноградарства, садівництва та хмелярства, ретельно
вивчають дані звітності, визначають причини низького декларування
податкових зобов'язань та вживають таких заходів: 5.4.1. опрацьовується наявна інформація, а саме: показники
іншої податкової звітності (з метою виявлення розбіжностей);
відомості про застосування платником податків схем ухилення від
оподаткування або схем мінімізації (за наявності); інформація щодо
наявності у суб'єктів господарювання, що мають розгалужену мережу
роздрібної торгівлі алкогольними напоями та пивом, відокремлених
підрозділів у інших регіонах, їх статусу та підпорядкування,
сплати ними збору. Джерелом такої інформації можуть бути матеріали
інших підрозділів, інших органів ДПС, державних органів та
відкритих джерел (ЗМІ, Інтернет тощо); 5.4.2. готується звернення до платника відповідно до п. 3 ст.
11 Закону N 509 ( 509-12 ) з проханням пояснити причини низької
сплати збору, що суперечить економічній доцільності здійснення
господарської діяльності, зокрема, придбання ліцензії на право
здійснення роздрібної торгівлі алкогольними напоями тощо; 5.4.3. у випадку якщо проведений аналіз податкової звітності
та наявної інформації свідчить про недостовірність даних
звітності, підрозділ, до функцій якого віднесено адміністрування
збору на розвиток виноградарства, садівництва та хмелярства
відповідно до пункту 1.6 Методичних рекомендацій, затверджених
наказом N 355 ( v0355225-08 ), готує обґрунтовані пропозиції щодо
необхідності проведення виїзної позапланової перевірки.
Начальник Управління
адміністрування акцизного збору Ю.В.Марченко

Додаток 1
до Примірного порядку
проведення камеральних
та невиїзних документальних
перевірок, здійснення
контролю за справлянням
акцизного збору та збору
на розвиток виноградарства,
садівництва і хмелярства

АКТ
про результати невиїзної документальної перевірки
своєчасності подання податкової звітності
( va471225-09 )

Додаток 2
до Примірного порядку
проведення камеральних
та невиїзних документальних
перевірок, здійснення
контролю за справлянням
акцизного збору та збору
на розвиток виноградарства,
садівництва і хмелярства

АКТ
про результати камеральної перевірки
розрахунку (звіту)
( va471225-09 )вгору