Документ v0467737-12, втратив чинність, поточна редакція — Скасування від 22.10.2012, підстава - v0537737-12

МІНІСТЕРСТВО ЕКОЛОГІЇ ТА ПРИРОДНИХ РЕСУРСІВ УКРАЇНИ

НАКАЗ

17.09.2012  № 467

{Наказ сказовано на підставі Наказу Міністерства екології та природних ресурсів № 537 від 22.10.2012}

Про затвердження Переліків видів тварин, що підлягають особливій охороні на території Київської та Донецької областей

Відповідно до статті 44 Закону України "Про тваринний світ", з метою збереження, використання і відтворення видів тварин, що підлягають особливій охороні, НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Переліки видів тварин, що підлягають особливій охороні на території Київської та Донецької областей, що додаються.

2. Департаменту охорони природних ресурсів (Томахін М.Л.) в десятиденний термін довести наказ до відома Державної екологічної інспекції України, Київської та Донецької обласних державних адміністрацій, державних управлінь охорони навколишнього природного середовища в Київській та Донецькій областях.

3. Державній екологічній інспекції України (Жила П.Б.) забезпечити контроль за охороною і використанням тварин, занесених до зазначених переліків.

4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра Вільдмана І.Л.

Міністр

Е.А. СтавицькийЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства екології
та природних ресурсів України
17.09.2012 № 467

ПЕРЕЛІК
видів тварин, що підлягають особливій охороні на території Київської області

РАКОПОДІБНІ

1. Щитень ракоподібний - Triops cancriformis Bosc

МОЛЮСКИ

1. Витушка блискуча - Segmentina nitida O.F. Muller

2. Перлівниця товста - Unio crassus Philipsson

3. Равлик степовий ребристий - Helicopsis striata O.F. Muller

ПАВУКИ

1. Великий сплавний павук - Dolomedes plantarius Clerck

2. Доломед опушений - Dolomedes fimbriatus Clerck

3. Тарантул південноруський - Lycosa singoriensis Laxmann

КОМАХИ

1. Бджола-листоріз округла - Megachile rotundata Fabricius

2. Білоноска товстохвоста - Leucorrhinia caudalis Charpentier

3. Білоноска болотна - Leucorrhinia pectoralis Charpentier

4. Богомол звичайний - Mantis religiosa L.

5. Джміль незвичайний - Bombus paradoxus Dalla Torre

6. Дозорець малий - Anax parthenope Selys

7. Дідок жовтоносий - Stylurus flavipes Charpentier

8. Жук-носоріг звичайний - Oryctes nasicornis L.

9. Зимолютка Брауера - Sympecma braueri Jacobson & Bianci

10. Гноєїд рогатий - Onthophagus furcatus Fabricius

11. Коромисло зелене - Aeschna viridis Eversmann

12. Мурашиний лев звичайний - Myrmeleon formicarius L.

13. Мурашка руда лісова - Formica rufa L.

14. Негаленія чудова - Nehalennia speciosa Charpentier

15. Палемон - Carterocephalus palaemon Pallas

16. Сатир-сінниця торфовищевий - Coenonympha oedippus Fabricius

17. Сатир-лопинга жовтоочковий - Lopinga achine Scopoli

18. Синявець непаристий щавелевий - Lycaena dispar Haworth

19. Синявець-аргирогномон - Lycaeides argyrognomon Bergstrasser

20. Синявець-аріон чебрецевий - Maculinea arion L.

21. Синявець торфовищевий - Maculinea nausithous Bergstrasser

22. Синявець родовиковий - Maculinea teleius Bergstrasser

23. Сколія степова - Scolia hirta Schrank

24. Стрілка озброєна - Coenagrion armatum Charpentier

25. Товстоголовка мозаїчна - Muschampia tessellum Hubner

26. Товстоголовка решітчаста - Muschampia cribrelum Eversmann

27. Фриганея гігантська - Phryganea grandis L.

28. Шашечниця-авринія скабіозова - Euphydrias aurinia Rottemburg

29. Шашечниця велика - Hypodryas maturna L.

РИБИ

1. Бабець звичайний - Cottus gobio L.

2. Клепець європейський - Ballerus sapa Pallas

3. Бобирець дніпровський - Petroleuciscus borysthenicus Kessler

4. Морська голка пухлощока чорноморська - Syngnathus abaster nigrolineatus Eichwald

5. Щипавка стрічкова - Cobitis taenia L.

ЗЕМНОВОДНІ

1. Тритон гребінчастий - Triturus cristatus Laurenti

2. Тритон звичайний - Lissotriton vulgaris L.

3. Квакша звичайна - Hyla arborea L.

4. Кумка червоночерева - Bombina bombina L.

5. Ропуха зелена - Bufo viridis Laurenti

6. Часничниця звичайна - Pelobates fuscus Laurenti

ПЛАЗУНИ

1. Веретенниця ламка - Anquis fragilis L.

2. Гадюка звичайна - Vipera berus L.

3. Черепаха болотна - Emys orbicularis L.

4. Ящірка вірменська - Darevskia armeniaca Mehely

5. Ящірка живородна - Zootoca vivipara Jacquin

ПТАХИ

1. Бекас - Gallinago gallinago L.

2. Бджолоїдка звичайна - Merops apiaster L.

3. Боривітер звичайний - Falco tinnunculus L.

4. Деркач - Crex crex L.

5. Жовна чорна - Dryocopus martius L.

6. Канюк звичайний - Buteo buteo L.

7. Квак - Nycticorax nycticorax L.

8. Кібчик - Falco vespertinus L.

9. Крячок чорний - Chlidonias niger L.

10. Куріпка сіра - Perdix perdix L.

11. Лунь болотний - Circus aeruginosus L.

12. Зимняк - Buteo lagopus Pontoppidan

13. Мородунка - Xenus cinereus Guldenstadt

14. Одуд - Upopa epops L.

15. Осоїд - Pernis apivorus L.

16. Підсоколик малий - Falco columbarius L.

17. Ремез - Remiz pendulinus L.

18. Рибалочка звичайний - Alcedo atthis L.

19. Вальдшнеп - Scolopax rusticola L.

20. Сич хатній - Athene noctua Scopoli

21. Сова вухата - Asio otus L.

22. Сова сіра - Strix aluco L.

23. Турухтан - Philomachus pugnax L.

24. Чапля біла мала - Egretta garzetta L.

25. Чапля руда - Ardea purpurea L.

26. Шишкар ялиновий - Loxia curvirostra L.

ССАВЦІ

1. Байбак - Marmota bobac Muller

2. Борсук - Meles meles L.

3. Бурозубка мала - Sorex minutus L.

4. Вовчок ліщинний - Muscardinus avellanarius L.

5. Вовчок лісовий - Dryomus nitedula Pallas

6. Вовчок сірий - Glis glis L.

7. Їжак білочеревий - Erinaceus roumanicus Barret-Hamilton

8. Куниця кам'яна - Martes foina Erxleben

9. Рясоніжка велика - Neomys fodiens Pennant

10. Ласка - Mustela nivalis L.

11. Миша-крихітка - Micromys minutus Pallas

12. Нориця економка - Microtus oeconomus Pallas

13. Сліпак звичайний - Spalax microphthalmus Guldenstaedt

Директор Департаменту
охорони природних ресурсів


М.Л. ТомахінЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства екології
та природних ресурсів України
17.09.2012 № 467

ПЕРЕЛІК
видів тварин, що підлягають особливій охороні на території Донецької області

Тип MOLLUSCA - МОЛЮСКИ

Genus, species

Рід, вид

Клас GASTROPODA - ЧЕРЕВОНОГІ

Підклас PULMONATA - ЛЕГЕНЕВІ

Родина Cochlicopidae

1

Cochlicopa nitens (Gallenstein, 1848)

Агатівка широка

Родина Pupillidae

2

Pupilla triplicata (Studer, 1820)

Равлик моховий тризубий

Родина Zonitidae

3

Aegopinella minor (Stabile, 1864)

Равлик блискучий малий

Родина Hygromiidae

4

Helicopsis dejecta (Cristofori et Jan, 1832)

Равлик степовий схиловий

Родина Clausiliidae

5

Cochlodina laminata (Montagu, 1803)

Равлик замкнений блискучий

Родина Endodontidae

6

Discus ruderatus (Furussac, 1821)

Равлик дисковидний звичайний

Родина Zonitidae

7

Nesovitrea hammonis (Strom, 1765)

Равлик блискучий покреслений

Родина Hygromiidae

8

Helicopsis martynovi (Gural-Sverlova, 2010)

Равлик степовий Мартинова

Родина Planorbidae

9

Gyraulus rossmaessleri (Auerswald, 1852)

Котушка Россмесслера

10

Gyraulus acronicus (Ferussac, 1807)

Котушка зігнута

11

Gyraulus laevis (Alder, 1838)

Котушка гладенька

Клас BIVALVIA - ДВОСТУЛКОВІ

Родина Sphaeriidae

12

Sphaerium personatum (Malm, 1855)

Горошинка сплющена

Тип ЧЛЕНИСТОНОГІ - ARTHROPODA

Genus, species

Рід, вид

Клас CRUSTACEA - РАКОПОДІБНІ

Ряд Notostraca - Щитні

1

Lepidunis apus (Linnaeus, 1758)

Щитень весняний

Клас ARACHNIDA - ПАВУКОПОДІБНІ

Ряд Aranei - Павуки

Родина Atypidae

2

Atypus muralis (Bertkau, 1890)

Атіпус мураліс

3

Atypus piceus (Sulzer, 1776)

Атіпус піцеус

Родина Eresidae

4

Eresus kollari (Rossi, 1846)

Ерезус колларі

Родина Uloboridae

5

Uloborus walckenaerius (Latreille, 1806)

Улоборус Валкенера

Родина Theridiidae

6

Latrodectus tredecimguttatus (Rossi, 1790)

Каракурт

Родина Araneidae

7

Argiope lobata (Pallas, 1772)

Аргіопа лобата

Родина Cybaeidae

8

Argyroneta aquatica (Clerck, 1757)

Павук-сріблянка

Родина Pisauridae

9

Dolomedes fimbriatus (Clerck, 1758)

Доломедес фімбріатус

10

Dolomedes plantarius (Clerck, 1758)

Доломедес плантаріус

Родина Zodariidae

11

Zodarion thoni Nosek, 1905

Зодаріон тоні

Родина Sparassidae

12

Micrommata virescens (Clerck, 1757)

Мікромата зелена

Родина Thomisidae

13

Synema globosum (Fabricius, 1775)

Сінема глобозум

КЛАС INSECTA - КОМАХИ

Ряд EPHEMEROPTERA - ОДНОДЕНКИ

Родина Baetidae

14

Baetis muticus (Linnaeus, 1758)

Баетіс мутікус

15

Cloeon (Similecloeon) simile (Eaton, 1870)

Клоеон сіміле

Родина Leptophlebiidae

16

Paraleptophlebia cincta (Retzius, 1783)

Паралептофлебія цинкта

17

Paraleptophlebia submarginata (Stephens, 1835)

Паралептофлебія субмаргіната

Родина Ephemerellidae

18

Serratella ignita (Poda, 1761)

Серрателла вогняна

Родина Ephemeridae

19

Ephemera vulgata (Linnaeus, 1758)

Ефемера звичайна

Родина Caenidae

20

Caenis luctuosa (Burmeister, 1839)

Ценіс луктуоза

Ряд PLECOPTERA - ВЕСНЯНКИ

Родина Capniidae

21

Capnia bifrons (Newman, 1839)

Капніа біфронс

Ряд ODONATA - БАБКИ

Родина Lestidae

22

Lestes macrostigma (Eversmann, 1836)

Лютка великовічкова

Родина Coenagrionidae

23

Coenagrion scitulum (Rambur, 1842)

Стрілка гарна

Родина Corduliidae

24

Epitheca bimaculata (Charpentier, 1825)

Епітека двоплямиста

Родина Libellulidae

25

Leucorrhinia pectoralis (Charpentier, 1825)

Білоноска болотна

26

Sympetrum danae (Sulzer, 1776)

Тонкочеревець чорний

27

Sympetrum fonscolombei (Selys, 1840)

Тонкочеревець Фонсколомба

Ряд MANTOPTERA - БОГОМОЛОВІ

Родина Mantidae

28

Ameles heldreichi Brunner von Wattenwyl, 1882

Амелес Хелдриха

Ряд ORTHOPTERA - ПРЯМОКРИЛІ

Родина Tettigoniidae

29

Onconotus laxmanni (Pallas, 1771)

Лаксманів севчук

Ряд HEMIPTERA - НАПІВЖОРСТКОКРИЛІ, або КЛОПИ

Родина Aphelocheiridae

30

Aphelocheirus aestivalis (Fabricius, 1794)

Афелохірус літній

Ряд NEUROPTERA - СІТЧАСТОКРИЛІ

Родина Osmylidae

31

Osmylus fulvicephalus (Scopoli, 1763)

Осміл жовтоголовий

Родина Mantispidae

32

Mantispa lobata (Navas, 1912)

Мантіспа лобата

Ряд COLEOPTERA - ЖОРСТКОКРИЛІ, або ЖУКИ

Родина Carabidae

33

Taphoxenus gigas (Fischer-Waldheim, 1823)

Тафоксенус великий

34

Carabus (Morphocarabus) excellens (Fabricius, 1798)

Турун чудовий

Родина Lucanidae

35

Platycerus caraboides (Linnaeus, 1758)

Рогачик жужелицеподібний

Родина Scarabaeidae

36

Sisyphys schaefferi (Linnaeus, 1758)

Сізіф Шеффера

37

Chioneosoma pulvereum (Knoch, 1801)

Хрущ мучнистий

38

Potosia lugubris (Herbst, 1786)

Бронзівка мармурова

39

Potosia hungarica (Herbst, 1790)

Бронзівка угорська

40

Potosia aeruginosa (Drury, 1770)

Бронзівка велика зелена

41

Gnorimus variabilis (Linnaeus, 1758)

Пістряк чорний

42

Amphicoma vulpes (Fabricius, 1781)

Хрущик-лисичка

Родина Curculionidae

43

Omias borysthenicus (Korotyaev, 1991)

Оміас дніпровський

44

Barypeithes lebedevi (Roubal, 1926)

Баріпеітес Лебедєва

Родина Cerambycidae

45

Ergates faber (Linnaeus, 1758)

Вусач-тесляр

46

Cerambyx scopolii (Fuesslins, 1775)

Малий дубовий вусач

Родина Chrysomelidae

47

Plateumaris braccata (Scopoli, 1772)

Платеумаріс браката

48

Cryptocephalus octomaculatus (Rossi, 1790)

Скритоголов восьмиплямистий

49

Cryptocephalus pini (Linnaeus, 1758)

Скритоголов сосновий

50

Chrysochares asiatica (Pallas, 1771)

Хрізохарес азіатський

51

Timarcha tenebricosa (Fabricius, 1775)

Листоїд чорнотілковий

52

Argopus bicolor (Fischer, 1824)

Агропус двокольоровий

Ряд LEPIDOPTERA - ЛУСКОКРИЛІ, або МЕТЕЛИКИ

Родина Pieridae

53

Colias myrmidone (Esper, 1780)

Жовтюх шапранець

Родина Hesperiidae

54

Muschampia tessellum (Hubner, 1803)

Головчак мозаїчний

55

Pyrgus sidae (Esper, 1784)

Головчак Сида

Родина Nymphalidae

56

Euphydryas aurinia (Rottemburg, 1775)

Рябець Авринія

57

Euphydryas maturna (Linnaeus, 1758)

Рябець великий, Матурна

Родина Satyridae

58

Arethusana arethusa (Denis & Schiff., 1775)

Оксамитниця Аретуса

59

Melanargia russiae (Esper, 1783)

Мереживниця російська

Родина Lycaenidae

60

Pseudophilotes vicrama (Moore, 1865)

Синявець Вікрама

61

Maculinea arion (Linnaeus, 1758)

Синявець Аріон

62

Maculinea alcon (Denis & Schiffermuller, 1775)

Синявець Алькон

63

Polyommatus anteros (Freyer, 1838)

Синявець Антерос

Родина Sphingidae

64

Smerinthus ocellatus (Linnaeus, 1758)

Вічковий бражник

Родина Arctiidae

65

Utetheisa pulchella (Linnaeus, 1758)

Ведмедиця червонокрапкова

66

Chelis maculosa mannerheimi (Duponchel, 1936)

Ведмедиця плямиста Маннергейма

Ряд HYMENOPTERA - ПЕРЕТИНЧАСТОКРИЛІ

Родина Scoliidae

67

Colpa sexmaculata (Fabricius, 1781)

Сколія шестикрапкова

68

Scolia (s. str.) insubrica (Scopoli, 1786)

Сколія інсубрійська

Родина Chrysididae

69

Parnopes grandior (Latr., 1796)

Парнопес великий

70

Stilbum cyanurum Foerster, 1771

Стільбум синій

71

Hedychrum nobile (Scopoli, 1763)

Гедіхрум благородний

72

Chrysis fasciata zetterstedti (Dahlbom, 1845)

Хрізіс фасціата зеттерстедті

73

Chrysis comparata Lepeletier, 1806

Хрізіс компарата

74

Chrysis fulgida (Linnaeus, 1791)

Хрізіс блискучий

75

Chrysis pulchella (Spinola, 1808)

Хрізіс пулхела

Родина Vespidae

76

Pterocheilus phaleratus (Panzer, 1797)

Птерохеілус прикрашений

77

Katamenes dimidiatus (Brulle, 1832)

Катаменес половинчастий

78

Jucancistrocerus caspicus (G. Soika, 1970)

Юканцістроцерус каспійський

Родина Crabronidae

79

Bembix olivacea (Fabricius, 1787)

Бембікс середземноморський

Родина Andrenidae

80

Andrena (Andrena) nycthemera Imhoff, 1866

Андрена чорно-біла

81

Andrena (Euandrena) colonialis Morawitz, 1886

Андрена колоніальна

82

Andrena (Ulandrena) osychniukae Osytshnjuk, 1977

Андрена Осичнюк

83

Andrena (Euandrena) asperula Osytshnjuk, 1977

Андрена шершава

84

Andrena (Melandrena) albopunctata (Rossi, 1792)

Андрена білоплямиста

85

Andrena (Scitandrena) scita Eversmann, 1852

Андрена витончена

86

Camptopoeum friesei Mocsary, 1894

Камптопеум Фрізе

Родина Halictidae

87

Halictus (Tytthalictus) asperulus Perez, 1895

Галікт шершавий

88

Halictus (Hexataenites) resurgens Nurse, 1903

Галікт відроджений

89

Evylaeus (Truncevylaeus) corvinus (Morawitz, 1876)

Евилеус воронячий

90

Lasioglossum (Ebmeria) costulatum (Kriechbaumer, 1873)

Ласіоглосум реберчатобокий

91

Seladonia (Mucoreohalictus) mucorea (Eversmann, 1852)

Селадонія щільноопушена

92

Nomiapis bispinosa (Brulle 1832)

Номія двошипова

Родина Megachilidae

93

Icteranthidium laterale Latreille, 1809

Іктерантідіум широкий

94

Hoplitis (Alcidamea) caularis (Morawitz, 1875)

Гоплітіс стебловий

95

Osmia (Neosmia) bicolor (Schrank, 1781)

Осмія двокольорова

96

Osmia (Erythrosmia) andrenoides Spinola, 1808

Осмія андреноподібна

Родина Colletidae

97

Colletes nasutus Smith, 1859

Колет носатий

Родина Melittidae

98

Melitta (Cilissa) budensis (Mocsary, 1878)

Меліта будська

99

Macropis (Macropis) frivaldskyi Mocsary, 1878

Макропіс Фрівалдського

100

Dasypoda (Megadasypoda) braccata Eversmann, 1852

Дазипода шаровидна

Родина Apidae

101

Anthophora (Pyganthophora) erschowi Fedtschenko, 1841

Антофора Єршова

102

Eucera (Synhalonia) velutina (Morawitz, 1873)

Евцера (Довговуса бджола) оксамитова

103

Ammobates (Ammobates) vinctus Gerstaecer, 1869

Амобатес оперезаний

104

Nomada pectoralis Morawitz, 1877

Номада пекторальна

Ряд DIPTERA - ДВОКРИЛІ

Родина Syrphidae

105

Mallota eurasiatica Stackelberg, 1950

Малота євроазійська

106

Merodon alexandri Popov, 2010

Зубарик Олександра

107

Doros profuges (Harris, 1780)

Дорос сітчастий

Родина Bombyliidae

108

Bombylius sticticus (Boisduval, 1835)

Жужжало стіктікус

Родина Conopidae

109

Dalmannia marginata (Meigen, 1824)

Далманія окантована

Тип ХОРДОВІ - CHORDATA

Genus, species

Рід, вид

Клас Променепері риби - Actinopterygii

Ряд Вугреподібні - Anguilliformes

1

Anguilla anguilla (Linnaeus, 1758)

Річковий вугор

Ряд Коропоподібні - Cypriniformes

2

Ballerus ballerus (Linnaeus, 1758)

Синець

3

Ballerus sapa (Pallas, 1814)

Клепець

4

Aspius aspius (Linnaeus, 1758)

Білизна

5

Petroleuciscus borysthenicus (Kessler, 1859)

Бобирець звичайний

6

Leuciscus idus (Linnaeus, 1758)

В'язь

7

Phoxinus phoxinus (Linnaeus, 1758)

Гольян звичайний

8

Misgurnus fossilis (Linnaeus, 1758)

В'юн звичайний

9

Barbatula barbatula (Linnaeus, 1758)

Слиж європейський

Ряд Сомоподібні - Siluriformes

10

Silurus glanis (Linnaeus, 1758)

Сом європейський

Ряд Окунеподібні - Perciformes

11

Babka gymnotrachelus (Kessler, 1857)

Бичок-гонець

Ряд Сарганоподібні - Beloniformes

12

Belone belone euxini (Gunter, 1866)

Сарган чорноморський

Клас Земноводні - Amphibia

Ряд Хвостаті земноводні - Caudata

13

Lissotriton vulgaris (Linnaeus, 1758)

Тритон звичайний

Ряд Безхвості земноводні - Anura

14

Bombina bombina (Linnaeus, 1761)

Кумка звичайна

15

Bufo bufo (Linnaeus, 1758)

Ропуха звичайна

16

Bufo viridis (Linnaeus, 1768)

Ропуха зелена

17

Hyla arborea (Linnaeus, 1758)

Рахкавка звичайна

18

Rana arvalis (Nilsson, 1842)

Жаба гостроморда

Клас Плазуни - Reptilia

Ряд Черепахи - Testudines

19

Emys orbicularis (Linnaeus, 1758)

Черепаха болотяна

Ряд Лускаті - Squamata

20

Anguis fragilis (Linnaeus, 1758)

Веретільниця ламка

Клас Птахи - Aves

Ряд Гагароподібні - Gaviiformes

21

Gavia arctica (Linnaeus, 1758)

Гагара чорношия

Ряд Пірникозоподібні - Podicipediformes

22

Podiceps ruficollis (Pallas, 1764)

Пірникоза мала

23

Podiceps nigricollis C.L.Brehm, 1831

Пірникоза чорношия

24

Podiceps grisegena (Boddaert, 1783)

Пірникоза сірощока

Ряд Лелекоподібні - Ciconiiformes

25

Botaurus stellaris (Linnaeus, 1758)

Бугай

26

Nycticorax nycticorax (Linnaeus, 1758)

Квак

27

Egretta alba (Linnaeus, 1758)

Чепура велика

28

Egretta garzetta (Linnaeus, 1766)

Чепура мала

29

Ardea purpurea Linnaeus, 1766

Чапля руда

30

Ciconia ciconia (Linnaeus, 1758)

Лелека білий

Ряд Гусеподібні - Anseriformes

31

Anser anser (Linnaeus, 1758)

Гуска сіра

32

Cygnus olor (Gmelin, 1789)

Лебідь-шипун

33

Cygnus cygnus (Linnaeus, 1758)

Лебідь-кликун

34

Tadorna tadorna (Linnaeus, 1758)

Галагаз

35

Anas clypeata Linnaeus, 1758

Широконіска

Ряд Соколоподібні - Falconiformes

36

Pernis apivorus (Linnaeus, 1758)

Осоїд

37

Falco subbuteo Linnaeus, 1758

Підсоколик великий

38

Falco columbarius Linnaeus, 1758

Підсоколик малий

39

Falco vespertinus Linnaeus, 1766

Кібчик

Ряд Журавлеподібні - Gruiformes

40

Porzana parva (Scopoli, 1769)

Погонич малий

41

Crex crex (Linnaeus, 1758)

Деркач

Ряд Сивкоподібні - Charadriiformes

42

Charadrius dubius Scopoli, 1786

Пісочник малий

43

Lymnocryptes minimus (Brunnich, 1764)

Баранець малий

44

Larus melanocephalus Temminck, 1820

Мартин середземноморський

45

Larus ridibundus Linnaeus, 1766

Мартин звичайний

46

Larus genei Breme, 1840

Мартин тонкодзьобий

47

Chlidonias niger (Linnaeus, 1758)

Крячок чорний

48

Chlidonias leucopterus (Temminck, 1815)

Крячок білокрилий

49

Chlidonias hybrida (Pallas, 1811)

Крячок білощокий

Ряд Совоподібні - Strigiformes

50

Athene noctua (Scopoli, 1769)

Сич хатній

Ряд Дятлоподібні - Piciformes

51

Dendrocopos minor (Linnaeus, 1758)

Дятел малий

Ряд Горобцеподібні - Passeriformes

52

Riparia riparia (Linnaeus, 1758)

Ластівка берегова

53

Calandrella cinerea (Gmelin, 1789)

Жайворонок малий

54

Melanocorypha calandra (Linnaeus, 1766)

Жайворонок степовий

55

Motacilla feldegg Michachelles, 1830

Плиска чорноголова

56

Ficedula hypoleuca (Pallas, 1764)

Мухоловка строката

57

Ficedula parva (Bechstein, 1794)

Мухоловка мала

58

Oenanthe pleshanka (Lepechin, 1770)

Кам'янка лиса

59

Oenanthe isabellina (Temminck, 1829)

Кам'янка попеляста

60

Phoenicurus phoenicurus (Linnaeus, 1758)

Горихвістка звичайна

61

Aegithalos caudatos (Linnaeus, 1758)

Синиця довгохвоста

62

Remiz pendulinus (Linnaeus, 1758)

Ремез

63

Parus ater Linnaeus, 1758

Синиця чорна

64

Carpodacus erythrinus (Pallas, 1770)

Чечевиця

Клас Ссавці - Mammalia

Ряд Мідицеподібні - Soriciformes

65

Talpa europaea (Linnaeus, 1758)

Кріт європейський

66

Neomys fodiens (Pennant, 1771)

Рясоніжка велика

Ряд Мишоподібні - Muriformes

67

Sciurus vulgaris (Linnaeus, 1758)

Білка (вивірка) звичайна

68

Spermophilus pygmaeus (Pallas, 1778)

Ховрах малий

69

Dryomys nitedula (Pallas, 1779)

Вовчок лісовий

Ряд Хижі - Carnivora

70

Meles meles (Linnaeus, 1758)

Борсук звичайний

71

Martes martes (Linnaeus, 1758)

Куниця звичайна

Ряд Оленеподібні - Cerviformes

72

Alces alces (Linnaeus, 1758)

Лось європейський

Директор Департаменту
охорони природних ресурсів


М.Л. Томахін

{Текст взято з сайту Мінприроди України http://www.menr.gov.ua/}вгору