Друкувати   Шрифт: або Ctrl + mouse wheel

                                                          
ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ З ПИТАНЬ
ТЕХНІЧНОГО РЕГУЛЮВАННЯ ТА СПОЖИВЧОЇ ПОЛІТИКИ
Н А К А З
14.10.2010 N 467
{ Наказ скасовано на підставі Наказу Державної інспекції
України з питань захисту прав споживачів
N 293 ( v0293853-11 ) від 02.08.2011 }
Про затвердження Переліку продукції,
що підлягає оцінці відповідності
вимогам технічних регламентів в Україні

Відповідно до статті 13 Закону України від 01.12.2005 р.
N 3164-IV ( 3164-15 ) "Про стандарти, технічні регламенти та
процедури оцінки відповідності" та статті 14 Закону України "Про
захист прав споживачів" ( 1023-12 ) з метою недопущення ввезення
на митну територію України продукції (товару), яка не відповідає
вимогам технічних регламентів, Н А К А З У Ю:
1. Затвердити Перелік продукції, що підлягає оцінці
відповідності вимогам технічних регламентів в Україні (далі -
Перелік), сформований за пропозиціями відповідних центральних
органів виконавчої влади, що додається.
2. Визначити, що для митного оформлення продукції, яка
одночасно є об'єктом технічних регламентів, які вже набрали
чинності, та включена до Переліку продукції, що підлягає
обов'язковій сертифікації в Україні, достатнім є супровід такої
продукції (товару) під час введення в обіг декларацією про
відповідність або сертифікатом відповідності (свідоцтвом про
визнання відповідності), до її виключення з Переліку продукції, що
підлягає обов'язковій сертифікації в Україні.
3. Державному підприємству "Український науково-дослідний і
навчальний центр проблем стандартизації, сертифікації та якості"
забезпечити публікацію цього наказу в черговому виданні
щомісячного інформаційного покажчика "Стандарти".
4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника
Голови Віткіна Л.М.
Голова О.С.Матвійчук

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Держспоживстандарту
України
19.10.2010 N 467

ПЕРЕЛІК
продукції, що підлягає оцінці відповідності
вимогам технічних регламентів в Україні

------------------------------------------------------------------------------------ | Назва продукції | Код ДКПП | Код | | | | за УКТЗЕД | | | | ( 2371а-14, | | | | 2371б-14, | | | | 2371в-14, | | | | 2371г-14 ) | |-------------------------------------------+-------------------+------------------| | 1 | 2 | 3 | |----------------------------------------------------------------------------------| | 1. Технічний регламент водогрійних котлів, що працюють на рідкому чи газовому | |паливі, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 27.08.2008 р. N 748| | ( 748-2008-п ) | |----------------------------------------------------------------------------------| |1.1. Котли водогрійні, що працюють на | 28.22.12 | 8403 10 | |рідкому чи газовому паливі і мають | 28.22.12.000 | | |номінальну вихідну потужність від 4 до 400 | 28.22.12.030 | | |кВт | 28.22.12.050 | | | | 28.22.12.070 | | |----------------------------------------------------------------------------------| | 2. Технічний регламент засобів індивідуального захисту, затверджений постановою | | Кабінету Міністрів України від 27.08.2008 р. N 761 ( 761-2008-п ) | |----------------------------------------------------------------------------------| |2.1. Рукавички садові, наперстки для | 18.24.13 | 4015 | |захисту від незначної механічної дії | 25.13.60 | 4203 | | | | 6116 | | | | 6216 | |-------------------------------------------+-------------------+------------------| |2.2. Рукавички для захисту від впливу | 25.13.60 | 4015 | |розчинів мийних засобів | | 4203 | |-------------------------------------------+-------------------+------------------| |2.3. Шоломи (крім тих, які призначені для | 18.24.13 | 4015 | |водіїв і пасажирів мотоциклів, мопедів, | 18.24.32 | 4203 | |квадрациклів, моторолерів, мототрициклів | 18.24.43 | 6116 | |та мокіків) рукавички, взуття, одяг для | 19.30.12 | 6216 | |захисту від слабких ударів та вібрації | 19.30.13 | 6401 - 6405 | | | 25.13.60 | 6503 | | | 25.24.25 | 6505 | | | | 6506 | |-------------------------------------------+-------------------+------------------| |2.4. Рукавички, фартухи для захисту від | 18.21.30 | 4015 | |температурного впливу при взаємодії з | 18.24.13 | 4203 | |поверхнями, нагрітими до температури, що не| 25.13.60 | 6116 | |перевищує 50 гpад.С, і нешкідливого | 26.82.11 | 6216 | |механічного впливу | | 6211 | |-------------------------------------------+-------------------+------------------| |2.5. Головні убори для захисту від впливу | 18.24.43 | 6503 | |погодних умов, крім тих, що призначаються | | 6505 | |для використання приватними особами з метою| | 6506 | |захисту від впливу несприятливих | | | |атмосферних умов та крім тих, що | | | |призначаються для водіїв і пасажирів | | | |мотоциклів, мопедів, квадрациклів, | | | |моторолерів, мототрициклів та мокіків | | | |-------------------------------------------+-------------------+------------------| |2.6. Одяг сезонний для захисту від впливу | 18.21.11 | 4304 00 00 00 | |погодних умов, крім того, що призначається | 18.21.12 | 6101 | |для використання приватними особами з метою| 18.21.21 | 6102 | |захисту від впливу несприятливих | 18.21.22 | 6201-6204 | |атмосферних умов | 18.21.30 | 6210 | | | 18.24.32 | 6211 | |-------------------------------------------+-------------------+------------------| |2.7. Взуття для захисту від впливу погодних| 19.30.11 | 6401-6405 | |умов, крім того, що призначаються, для | 19.30.31 | | |використання приватними особами з метою | 19.30.32 | | |захисту від впливу несприятливих | | | |атмосферних умов | | | |-------------------------------------------+-------------------+------------------| |2.8. Окуляри для захисту від сонячного | 33.40.12 | 9004 10 | |світла | | | |-------------------------------------------+-------------------+------------------| |2.9. Головні убори, каски захисні, шоломи | 18.24.43 | 6503 | |та щитки шоломів (крім тих, що | 25.24.25 | 6505 | |призначаються для водіїв і пасажирів | | 6506 | |мотоциклів, мопедів, квадрациклів, | | | |моторолерів, мототрициклів та мокіків) для | | | |захисту голови від механічного діяння, | | | |тепла або вогню, агресивних середовищ, | | | |контакту з небезпечними речовинами, | | | |електричного струму, підвищеної видимості | | | |-------------------------------------------+-------------------+------------------| |2.10. Окуляри захисні, щитки захисні | 33.40.12 | 3926 | |лицьові для захисту органів зору та обличчя| | 9004 | |-------------------------------------------+-------------------+------------------| |2.11. Лицьові маски, апаратура дихальна для| 33.10.16 | 6210 | |захисту дихальних шляхів від твердих і | | 6307 | |рідких аерозолів, подразнювальних речовин, | | 9020 00 | |токсичних і радіоактивних газів та ті, що | | | |забезпечують повну ізоляцію та їх змінні | | | |фільтри, водолазне спорядження | | | |-------------------------------------------+-------------------+------------------| |2.12. Протишумові навушники, вкладиші, | 25.24.2 | 3923 | |шоломи для захисту від шкідливого шуму | 25.24.25 | 6506 (крім | | | | 6506 10 10 00 | | | | 6506 10 80 00) | |-------------------------------------------+-------------------+------------------| |2.13. Пояси запобіжні, пояси рятувальні, | 17.40.25 | 4203 | |карабіни, мотузки рятувальні, рукава | 17.52.11 | 5607 | |(у т.ч. пожежні) для захисту від падіння з | 28.73.11 | 5909 | |висоти | 28.75.25 | 6307 | | | | 6812 | |-------------------------------------------+-------------------+------------------| |2.14. Рукавички для захисту від впливу | 18.24.13 | 3926 | |низьких температур, тепла або вогню, | 18.24.32 | 6116 | |механічних ударів, порізів, проколів, | 25.13.60 | 6216 | |агресивних середовищ, хімічних речовин та | | 6812 | |іонізуючого випромінювання, контакту з | | | |небезпечними речовинами, електричного | | | |струму | | | |-------------------------------------------+-------------------+------------------| |2.15. Одяг захисний для захисту від впливу | 18.21.11 | 4304 | |низьких температур, тепла або вогню, | 18.21.12 | 6101 | |механічних впливів та загальних | 18.21.21 | 6102 | |забруднень, агресивних середовищ, хімічних | 18.21.22 | 6201-6204 | |речовин та іонізуючого випромінювання, | 18.21.30 | 6210 | |контакту з небезпечними речовинами, | 18.24.12 | 6211 | |електричного струму, підвищеної видимості | 18.24.32 | 9020 | | | 26.82.11 | | |-------------------------------------------+-------------------+------------------| |2.16. Взуття для захисту, від впливу | 19.30.11 | 6401-6405 | |низьких температур, тепла або вогню, | 19.30.31 | | |механічних впливів та загальних | 19.30.32 | | |забруднень, агресивних середовищ, хімічних | | | |речовин та іонізуючого випромінювання, | | | |контакту з небезпечними речовинами, | | | |електричного струму | | | |-------------------------------------------+-------------------+------------------| |2.17. Аварійне спорядження | 18.21.3 | 6210 | | | 18.24.32 | 9020 | |-------------------------------------------+-------------------+------------------| |2.18. Засоби підтримання на воді, в тому | 17.40.22 | 6307 | |числі рятувальні жилети | 17.40.25 | | |----------------------------------------------------------------------------------| | 3. Технічний регламент максимально дозволеного споживання електроенергії | | холодильними приладами, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від | | 03.09.2008 р. N 787 ( 787-2008-п ) | |----------------------------------------------------------------------------------| |3.1. Побутові холодильні прилади з | 29.71.11 | 8418 10 | |живленням від мережі змінного струму: | | 8418 21 | |- холодильники; | | 8418 29 00 00 | |- морозильники; | | 8418 30 | |- комбіновані холодильники-морозильники | | 8418 40 | |----------------------------------------------------------------------------------| | 4. Технічний регламент приладів, що працюють на газовому паливі, затверджений | | постановою Кабінету Міністрів України від 24.09.2008 р. N 856 ( 856-2008-п ) | |----------------------------------------------------------------------------------| |4.1. Печі хлібопекарські та кондитерські, | 29.21 | 8417 20 | |що працюють на газовому паливі | 29.53.15 | | |-------------------------------------------+-------------------+------------------| |4.2. Плити побутові та поверхні варильні, | 29.72.11 | 7321 11 | |що працюють на газовому паливі | | 7321 81 | |Духовки, у тому числі для закладів | | 8516 | |ресторанного господарства | | | |Плити комбіновані газоелектричні, що | | | |працюють на газовому паливі | | | |Плити "Вок" | | | |Плити і тагани газові портативні та | | | |туристські, що працюють на газовому паливі | | | |-------------------------------------------+-------------------+------------------| |4.3. Плити для закладів ресторанного | 29.72.11 | 7321 11 | |господарства, що працюють на газоподібному | | 8417 20 | |паливі | | 8419 81 | |Плити комбіновані газоелектричні для | | 8514 | |закладів ресторанного господарства, що | | 8516 60 59 00 | |працюють на газоподібному паливі | | | |-------------------------------------------+-------------------+------------------| |4.4. Тостери, грилі, ростери, мангали, | 29.72.11 | 7321 11 | |контактні грилі, жаровні, грилі з рожном, | | 8417 20 | |барбекю, шафи для смаження, пароварки, | | 8419 81 | |пароконвекційні печі та духовки, жарочні | | 8514 10 | |поверхні та шафи для смаження, лава-грилі, | | 8516 60 | |вафельниці, сковороди, марміти, | | 8516 79 | |фритюрниці, що працюють на газоподібному | | | |паливі, та комбіновані | | | |-------------------------------------------+-------------------+------------------| |4.5. Обладнання для приготування продуктів | 29.21.12.900 | 7321 | |харчування, гарячих напоїв або приготування| 29.72.11 | 8419 81 | |чи розігрівання їжі, що працює на газовому | | 8514 | |або на газовому та інших видах газового | | 8516 60 59 00 | |палива; кавоварки; обладнання для | | 8516 60 90 00 | |оброблення парою (вологе нагрівання), що | | 8516 79 | |працює на газоподібному паливі або | | | |комбіноване (газоелектричне) | | | |-------------------------------------------+-------------------+------------------| |4.6. Котли опалювальні водогрійні газові | 28.22.12 | 7321 81 | |чавунні, стальні та комбіновані, у тому | | 8403 | |числі для централізованого опалення, | | | |транспортабельні автоматизовані котельні | | | |на їх базі | | | |-------------------------------------------+-------------------+------------------| |4.7. Печі та апарати опалювальні та | 29.21 | 7321 11 | |опалювально-варочні, що працюють на | | 7321 81 | |газоподібному паливі | | 8417 20 90 00 | | | | 8419 31 00 00 | | | | 8419 32 00 00 | | | | 8419 39 | |-------------------------------------------+-------------------+------------------| |4.8. Печі та горни для випалювання, сушки, | 29.21 | 8417 20 90 00 | |спалювання сміття або іншого термічного | 29.53 | 8417 80 | |оброблення, що працюють на газоподібному | | 8419 31 00 00 | |паливі | | 8419 32 00 00 | | | | 8419 39 | |-------------------------------------------+-------------------+------------------| |4.9. Сушарки, що працюють на газоподібному | 29.21 | 8419 31 00 00 | |паливі | 29.53 | 8419 32 00 00 | | | 29.72.13 | 8419 39 | |-------------------------------------------+-------------------+------------------| |4.10. Пальники з примусовою тягою і | 29.21.11 | 8416 | |нагрівальне чи опалювальне обладнання, що | 29.21.11.500 | | |оснащується такими пальниками | | | |-------------------------------------------+-------------------+------------------| |4.11. Обігрівачі інфрачервоні, каталітичні,| 29.21.11 | 8416 | |що працюють на газоподібному паливі | | | |-------------------------------------------+-------------------+------------------| |4.12. Конвектори опалювальні, що працюють | 29.72.12 | 7322 90 | |на газоподібному паливі | 29.72.13 | 7321 81 | |Каміни газові, у тому числі декоративні | | | |-------------------------------------------+-------------------+------------------| |4.13. Повітрянагрівачі та розподільники | 29.72.12 | 7322 90 | |гарячого повітря, що працюють на | 29.72.13 | | |газоподібному паливі | | | |Повітронагрівачі з відведенням продуктів | | | |згоряння в димохід або без димоходів | | | |-------------------------------------------+-------------------+------------------| |4.14. Обладнання для опалювання теплиць, що| 29.72.12 | 7322 90 | |працює на газоподібному паливі, та | 29.72.13 | 8516 29 | |комбіноване | | | |-------------------------------------------+-------------------+------------------| |4.15. Теплові насоси (абсорбційні та | 29.12.22.900 | 8418 69 91 00 | |компресійні), що працюють на газоподібному | 29.23.13.750 | | |паливі | | | |-------------------------------------------+-------------------+------------------| |4.16. Установки когенераційні, що працюють | 29.12.22.900 | 8502 20 | |на газоподібному паливі, які | 29.23.13.750 | 8503 00 | |використовуються для опалення | | | |-------------------------------------------+-------------------+------------------| |4.17. Обладнання для нагрівання води, що | 29.72.12 | 7321 81 | |працює на газоподібному паливі: | 29.72.14 | 7321 90 00 00 | |- водонагрівачі проточні газові побутові; | 29.72.20 | 8419 11 00 00 | |- водонагрівачі ємнісні газові побутові; | | 8419 19 00 00 | |- розподілювачі гарячої води; | | | |- апарати опалювальні газові побутові з | | | |водяним контуром; | | | |- водонагрівачі для басейнів; | | | |- апарати нагрівальні для закладів | | | |ресторанного господарства; | | | |- водонагрівачі, що використовуються в | | | |транспорті; | | | |- нагрівачі води (кип'ятильники) для | | | |закладів ресторанного господарства, у тому | | | |числі ті, у яких температура води на | | | |нетривалі періоди перевищує 105 град.С | | | |-------------------------------------------+-------------------+------------------| |4.18. Обладнання для охолодження, що працює| 29.23.12 | 8415 | |на газоподібному паливі та комбіноване: | 29.72.12 | 8418 | |- холодильники; | 29.72.13 | | |- чіллери (холодильні машини для | | | |охолодження чи підігріву); | | | |- прилади глибокого заморожування - | | | |кондиціонери | | | |-------------------------------------------+-------------------+------------------| |4.19. Обладнання для прання побутове, що | 29.54.22 | 8450 | |працює на газоподібному паливі: | | | |- котли для прання; | | | |- машини пральні; | | | |- сушарки; | | | |- сушильні барабани; | | | |- посудомийні машини; | | | |- пристрої для прасування | | | |-------------------------------------------+-------------------+------------------| |4.20. Обладнання для освітлення, що працює | 29.21.11 | 9405 50 00 00 | |на газоподібному паливі: | | | |- лампи газові освітлювальні | | | |-------------------------------------------+-------------------+------------------| |4.21. Пристрої запобіжні, контрольні чи | 29.13 | 8421 21 | |регулювальні і вузли (у тому числі | 29.13.1 | 8421 23 | |енергозалежні), призначені для використання| 29.13.11 | 8421 29 | |у складі приладів, що працюють на газовому | 29.13.13 | 8421 31 90 00 | |паливі, чи під час їх складання, що | 33.20.70.150 | 8421 39 | |реалізуються в торговельній мережі: | 33.20.70.190 | 8481 10-8481 40 | |- пристрої для автоматичного регулювання та| | 8481 80 | |керування; | | 8481 90 00 00 | |- пристрої багатофункціонального контролю; | | 9031 49 00 00 | |- клапани електромагнітні; | | 9032 10 | |- автоматика регулювання та безпеки для | | 9032 20 | |пальникових пристроїв; | | 9032 81 | |- крани, вентилі, затвори шарові; | | 9032 89 | |- вентилі газові; | | 9032 90 | |- клапани запобіжні низького тиску; | | | |- крани газові; | | | |- термостати; | | | |- запобіжні пристрої низького тиску; | | | |- пристрої контролю нагріву (термостати); | | | |- пристрої контролю тиску; | | | |- фільтри; | | | |- запалювальні пристрої, пальники | | | |----------------------------------------------------------------------------------| |5. Технічний регламент безпеки іграшок, затверджений постановою Кабінету Міністрів| | України від 08.10.2008 р. N 901 ( 901-2008-п ) | |----------------------------------------------------------------------------------| |5.1. Велосипеди триколісні та аналогічні | 36.50.31 | 9501 | |предмети для катання дітей | | | |-------------------------------------------+-------------------+------------------| |5.2. Самокати | 36.50.31 | 9501 | |-------------------------------------------+-------------------+------------------| |5.3. Педальні автомобілі | 36.50.31 | 9501 | |-------------------------------------------+-------------------+------------------| |5.4. Коляски для ляльок | 36.50.31 | 9501 | |-------------------------------------------+-------------------+------------------| |5.5. Візки іграшкові | 36.50.31 | 9501 | |-------------------------------------------+-------------------+------------------| |5.6. Ляльки, крім ляльок для декоративних | 36.50.1 | 9502 | |та подібних цілей | | | |-------------------------------------------+-------------------+------------------| |5.7. Одяг для ляльок | 36.50.13 | 9502 | |-------------------------------------------+-------------------+------------------| |5.8. Моделі транспортної техніки, крім | 36.50.20 | 9503 10 | |моделей-копій для дорослих колекціонерів | | 9503 20 | |-------------------------------------------+-------------------+------------------| |5.9. Набори для моделювання та малювання, в| 36.50.20.990 | 9503 70 00 00 | |тому числі для хімічних дослідів | | | |-------------------------------------------+-------------------+------------------| |5.10. Конструктори | 36.50.20.930 | 9503 30 | |-------------------------------------------+-------------------+------------------| |5.11. Іграшки у вигляді тварин або інших | 36.50.12 | 9503 41 00 00 | |істот, крім людей | | 9503 49 | |-------------------------------------------+-------------------+------------------| |5.12. Іграшки музичні | 36.50.33.100 | 9503 50 00 00 | |-------------------------------------------+-------------------+------------------| |5.13. Головоломки, крім головоломок з | 36.50.32 | 9503 60 | |кількістю елементів понад 500, або без | | | |малюнка, або призначені для фахівців | | | |-------------------------------------------+-------------------+------------------| |5.14. Іграшки зі снарядами та іграшки- | 36.50.33.500 | 9503 | |снаряди з пристроєм для запускання, крім | | | |наборів дротиків з металевими наконечниками| | | |-------------------------------------------+-------------------+------------------| |5.15. Іграшкова зброя, крім точних копій, | 36.50.33.500 | 9503 90 10 00 | |пневматичних рушниць та пістолетів, пращі | | | |та ката пульті в | | | |-------------------------------------------+-------------------+------------------| |5.16. Іграшки, що імітують спортивний | 36.50.33 | 9503 70 00 00 | |інвентар та іграшки-м'ячі | | 9503 90 | |-------------------------------------------+-------------------+------------------| |5.17. Іграшки, що призначені для гри на | 36.50.33 | 9503 90 | |воді, в тому числі надувні | | | |-------------------------------------------+-------------------+------------------| |5.18. Іграшки поліграфічні, в тому числі | 22.11.20 | 9503 90 | |іграшки-книжки, малюнки перебивні, фігурки | 22.15.13 | 4901 99 00 00 | |людей з картону та одяг до них | 36.50.33 | 4903 00 00 00 | | | | 4908 | |-------------------------------------------+-------------------+------------------| |5.19. Всі види іграшок електричних, крім | 36.50.20 | 9501 | |тих, що працюють від джерела електричного | | 9502 | |струму з номінальною напругою понад 24 В | | 9503 | |-------------------------------------------+-------------------+------------------| |5.20. Гойдалки, похилі жолоби та аналогічні| 36.50.33 | 9503 | |іграшки побутової призначення для активних | | 9506 | |занять у закритих приміщеннях і на | | | |відкритому повітрі, крім подібних, що | | | |призначені для колективних ігор на ігрових | | | |майданчиках | | | |-------------------------------------------+-------------------+------------------| |5.21. Автоперегони, залізниці | 36.50.20 | 9504 90 | |-------------------------------------------+-------------------+------------------| |5.22. Ігри настільні | 36.50.43 | 9504 | |-------------------------------------------+-------------------+------------------| |5.23. Костюми ігрові, костюми карнавальні, | 18.22.12 | 6103 | |маски та капелюхи | 18.22.14 | 6104 | | | 18.22.22 | 6111 | | | 18.22.32 | 6117 | | | 18.22.34 | 6203 | | | 18.24.4 | 6204 | | | 36.63.71 | 6209 | | | | 6307 | | | | 6503 | | | | 9505 | |-------------------------------------------+-------------------+------------------| |5.24. Іграшки для дітей до новорічних та | 36.50.1 | 9502 | |різдвяних свят, крім ялинкових та | 36.63.71.300 | 9503 | |декоративних прикрас | | 9505 90 00 00 | |-------------------------------------------+-------------------+------------------| |5.25. Іграшки, що призначені для малювання:| 24.30.23 | 3213 | |крейда, фарба, фломастери, олівці (в | 36.63.24 | 9608 | |дерев'яному корпусі), дошки для писання чи | 36.63.24.500 | 9609 | |малювання | 36.63.25.100 | 9610 00 00 00 | |-------------------------------------------+-------------------+------------------| |5.26. Пластилін | 24.66.42 | 3407 | |----------------------------------------------------------------------------------| | 6. Технічний регламент етикетування ламп побутового використання стосовно | |ефективності споживання електроенергії, затверджений постановою Кабінету Міністрів| | України від 27.12.2008 N 1144 ( 1144-2008-п ) | |----------------------------------------------------------------------------------| |6.1 Лампи розжарювання (крім рефлекторних) | 31.50.13.000 | 8539 22 90 10 | | | 31.50.14.700 | 8539 29 92 00 | | | 31.50.14.930 | 8539 29 98 00 | | | 31.50.14.950 | | |-------------------------------------------+-------------------+------------------| |6.2 Лампи розжарювання галогенні (крім | 31.50.12.930 | 8539 21 92 00 | |рефлекторних) | 31.50.12.950 | 8539 21 98 00 | |-------------------------------------------+-------------------+------------------| |6.3 Лампи люмінесцентні з умонтованим | 31.50.15.300 | 8539 31 90 00 | |пускорегулювальним пристроєм (крім | | | |кольорових та ультрафіолетових) | | | |-------------------------------------------+-------------------+------------------| |6.4 Лампи люмінесцентні двоцокольні (крім | 31.50.15.100 | 8539 31 10 00 | |ламп, світловий потік яких перевищує 6500 | | | |лм, кольорових та ультрафіолетових) | | | |-------------------------------------------+-------------------+------------------| |6.5 Лампи люмінесцентні одноцокольні (ті, | 31.50.15.300 | 8539 31 90 00 | |що працюють із зовнішнім баластом, крім | | | |кольорових та ультрафіолетових) | | | |----------------------------------------------------------------------------------| |7. Технічний регламент ліфтів, затверджений постановою Кабінету Міністрів Україні | | від 22.04.2009 N 465 ( 465-2009-п ) | |----------------------------------------------------------------------------------| |7.1. Ліфти, які обслуговують будівлі, мають| 29.22.16 | 8428 | |кабіни, що рухаються уздовж жорстких | | 8431 | |напрямних з кутом нахилу не більш як 15 | | | |град. від вертикалі і призначаються для | | | |перевезення людей, людей і вантажів або | | | |тільки вантажів | | | |-------------------------------------------+-------------------+------------------| |7.2. Пристрої для блокування дверей шахти | 29.22.16 | 8431 31 00 00 | |(замки дверей) | | 8301 40 90 00 | |-------------------------------------------+-------------------+------------------| |7.3. Пристрої для запобігання падінню | 29.22.19 | 8431 31 00 00 | |кабіни та неконтрольованому руху вгору | | | |(уловлювачі) | | | |-------------------------------------------+-------------------+------------------| |7.4. Пристрої, що обмежують швидкість | 29.22.16 | 8431 31 00 00 | | | 29.22.19 | | | | 29.22.20 | | |-------------------------------------------+-------------------+------------------| |7.5. Буфери (амортизатори) | 29.22.16 | 7320 20 | |енергонакопичувального типу нелінійні або з| 29.22.19 | 8431 31 00 00 | |гасінням зворотного руху (пружинні буфери, | 29.22.20 | | |пружинні накладки) | | | |-------------------------------------------+-------------------+------------------| |7.6. Буфери (амортизатори) | 29.22.16 | 8431 31 00 00 | |енергорозсіювального типу (гідравлічні | 29.22.19 | | |буфери, буфери тертя) | 29.22.20 | | |-------------------------------------------+-------------------+------------------| |7.7. Запобіжні пристрої, які монтуються до | 29.22.16 | 8428 | |затискачів гідравлічних силових систем, які| 29.22.19 | 8431 31 00 00 | |призначені для запобігання падінню | 29.22.20 | | |-------------------------------------------+-------------------+------------------| |7.8. Електричні пристрої у вигляді | 29.22.16 | 8431 31 00 00 | |запобіжних вимикачів | 29.22.19 | | | | 29.22.20 | | |-------------------------------------------+-------------------+------------------| |7.9. Канати, троси для ліфтів | 17.52 | 7312 10 | | | 28.73.11 | | |----------------------------------------------------------------------------------| | 8. Технічний регламент з електромагнітної сумісності обладнання, затверджений | | постановою Кабінету Міністрів України від 29.07.2009 N 785 ( 785-2009-п ) | |----------------------------------------------------------------------------------| |8.1. Електропобутове та аналогічне | 29.12.24 | 8413 | |обладнання і комплектувальні вироби | 29.12.33 | 8414 51 | | | 29.12.38 | 8414 59 | | | 29.23.11 | 8415 10 | | | 29.23.12 | 8415 81-8415 83 | | | 29.23.14 | 8418 10 | | | 29.32.20 | 8418 21 | | | 29.32.63 | 8418 22 00 00 | | | 29.53.11 | 8418 29 00 00 | | | 29.53.12 | 8418 30-8418 50 | | | 29.54.21 | 8418 61 | | | 29.54.50 | 8418 | | | 29.56.21 | 8421 11 00 00 | | | 29.7 | 8421 12 00 00 | | | 29.71.11 | 8421 39 | | | 29.71.12 | 8422 11 00 00 | | | 29.71.13 | 8433 11 | | | 29.71.15 | 8433 19 | | | 29.71.21 | 8434 20 00 00 | | | 29.71.21.800 | 8436 10 00 | | | 29.71.22 | 8436 21 00 00 | | | 29.71.23 | 8450 | | | 29.71.24 | 8451 21 | | | 29.71.25 | 8451 29 00 00 | | | 29.71.26 | 8451 30 | | | 29.71.27 | 8452 10 | | | 29.71.28 | 8504 40 93 00 | | | 31.10.42 | 8509 10 | | | 31.10.50 | 8509 20 00 00 | | | 31.20.22- | 8509 40 00 | | | 31.20.25 | 8509 80 00 00 | | | 31.20.27 | 8510 | | | 33.50.14 | 8515 11 00 00 | | | 36.50.20 | 8515 19 00 00 | | | 36.50.33 | 8516 10 19 90 | | | 36.50.43 | 8516 10 91 00 | | | | 8516 21 00 00 | | | | 8516 29 | | | | 8516 31 | | | | 8516 32 00 00 | | | | 8516 33 00 00 | | | | 8516 40 | | | | 8516 60 | | | | 8516 71 00 00 | | | | 8516 79 | | | | 8516 50 00 00 | | | | 8516 80 91 00 | | | | 9105 11 00 00 | | | | 9105 21 00 00 | | | | 9105 91 00 00 | |-------------------------------------------+-------------------+------------------| |8.2. Регулювальне обладнання для низької | 31.20.22- | 8536 | |напруги та захисне устаткування | 31.20.25 | 8537 10 | |-------------------------------------------+-------------------+------------------| |8.3. Світильники та прожектори зі | 31.50.11- | 9405 10 | |світлодіодами, з розрядними лампами та з | 31.50.15 | 9405 20 | |умонтованим трансформатором для ламп | 31.50.22 | 9405 30 00 00 | |розжарювання | 31.50.25 | 9405 40 | | | 31.50.32 | | | | 31.50.33 | | | | 31.50.34 | | |-------------------------------------------+-------------------+------------------| |8.4. Апаратура радіоелектронна побутова та | 31.10.4 | 8504 | |музичні інструменти електричні | 31.10.5 | 8518 40 | | | 32.30.1 | 8518 50 | | | 32.30.20 | 8519 99 90 00 | | | 32.30.31 | 8520 | | | 32.30.32 | 8521 | | | 32.30.33 | 8527 - 8529 | | | 32.30.42 | 8543 89 95 00 | | | 32.30.43 | 9023 00 | | | 32.30.51 | 9207 | | | 33.40.35 | 9504 | | | 36.30.15 | | | | 36.50.33.100 | | | | 36.50.42 | | | | 36.50.43 | | | | 36.63.74 | | |-------------------------------------------+-------------------+------------------| |8.5. Засоби обчислювальної техніки | 30.02.12 | 8471 | | | 30.02.14 | 8473 | | | 30.03.13 | 8504 40 | | | 31.10.50 | 9008 30 00 00 | | | 33.40.35 | | |-------------------------------------------+-------------------+------------------| |8.6. Медична техніка та меблі | 33.10.11 | 9018 | | | 33.10.12 | 9019 | | | 33.10.13 | 9022 | | | 33.10.14 | 9402 | | | 33.10.15 | | | | 33.10.16 | | | | 33.10.18 | | | | 33.10.20 | | |-------------------------------------------+-------------------+------------------| |8.7. Зварювальне обладнання | 29.40.52 | 8515 31 00 00 | | | 28.40.78 | | | | 29.40.60.300 | | | | 29.40.60.430 | | | | 29.40.60.500 | | | | 29.40.60.630 | | | | 29.40.60.650 | | | | 31.10.4 | | | | 31.10.42 | | | | 31.10.43.300 | | | | 31.10.50.350 | | |-------------------------------------------+-------------------+------------------| |8.8. Засоби охоронного призначення | 30.02.12 | 8521 | | | 30.02.14 | 8531 | | | 31.20.3 | 8537 10 | | | 31.50.22 | 8520 | | | 31.62.11 | 8525 | | | 32.20.1 | 8527 | | | 32.30.11 | 8528 | | | 32.30.32 | 9405 | | | 32.30.33 | | |-------------------------------------------+-------------------+------------------| |8.9. Засоби автоматизації та механізації | 30.01.11 | 8469 11 00 00 | |контрольно-касових операцій і конторське | 30.01.12 | 8469 12 00 00 | |обладнання | 30.01.13 | 8469 20 00 00 | | | 33.01.21 | 8470 21 00 00 | | | 30.01.2 | 8470 29 00 00 | | | 30.02.1 | 8470 50 00 00 | | | | 8472 10 00 00 | | | | 9009 11 00 00 | | | | 9009 12 00 00 | | | | 9009 21 00 00 | | | | 9009 22 00 00 | |-------------------------------------------+-------------------+------------------| |8.10. Електрообладнання звукове або | 31.62.11 | 8531 | |візуальне сигналізаційне протипожежне | 33.10.11 | | |-------------------------------------------+-------------------+------------------| |8.11. Перетворювачі статичні | 31.10.50 | 8504 40 | | | за винятком | за винятком | | | 31.10.50.350 | 8504 40 94 00 | | | (випрямлячі та | (випрямлячі та | | | інвертори | інвертори | | |телекомунікаційних |телекомунікаційних| | | систем) | систем) | | | | 8504 40 99 00 | | | | (випрямлячі та | | | | інвертори | | | |телекомунікаційних| | | | систем) | |-------------------------------------------+-------------------+------------------| |8.12. Лампи з умонтованим | 31.50.15.300 | 8531 20 | |пускорегулювальним пристроєм та | 32.10.52.350 | 8539 31 90 00 | |світлодіодні (LED) лампи | | 8541 40 | |-------------------------------------------+-------------------+------------------| |8.13. Дроселі (баласти) для розрядних ламп | 31.10.50.150 | 8504 10 | |-------------------------------------------+-------------------+------------------| |8.14. Апаратура для систем проводового | 32.20.20 за | 8517 30 00 00 | |зв'язку | винятком | 8517 50 | | | 32.20.20.200 | 8517 80 | | | 32.20.20.750 | | | |(телекомунікаційне | | | | кінцеве | | | | (термінальне) | | | | обладнання) | | ------------------------------------------------------------------------------------
Заст. начальника управління
технічного регулювання І.О.Прилипко
WEB MD Office "НПО Поверхность",
www.master-d.com.ua