Документ v0467581-03, поточна редакція — Редакція від 27.12.2006, підстава - v0495581-06

                                                          
МІНІСТЕРСТВО ПРОМИСЛОВОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ
Н А К А З
11.11.2003 N 467

Щодо проведення корпоратизації підприємств, установ
та організацій Мінпромполітики України
{ Із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства
промислової політики
N 260 ( v0260581-06 ) від 11.07.2006 - Наказ скасовано на підставі Наказу Міністерства промислової політики N 495 ( v0495581-06 ) від 27.12.2006 }

Згідно з Указом Президента України від 15 червня 1993 р.
N 210/93 ( 210/93 ) "Про корпоратизацію підприємств", постановою
Кабінету Міністрів України від 5 липня 1993 р. N 508 ( 508-93-п )
"Про затвердження Положення про порядок корпоратизації
підприємств" та Методикою оцінки вартості майна під час
приватизації, затвердженою постановою Кабінету Міністрів України
від 12.10.2000 N 1554 ( 1554-2000-п ) , проводиться корпоратизація
підприємств, установ та організацій Мінпромполітики України. Для
організації чіткої роботи між управліннями та підприємством, що
корпоратизується, Н А К А З У Ю:
1. Затвердити Порядок проведення корпоратизації підприємств,
установ та організацій Мінпромполітики України (додається).
Міністр А.К.М'ялиця

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Мінпромполітики
11.11.2003 N 467

ПОРЯДОК
проведення корпоратизації підприємств, установ
та організацій Мінпромполітики України

Порядок проведення корпоратизації підприємств, установ та
організацій Мінпромполітики визначає послідовність,
відповідальність та терміни, яких необхідно дотримуватись при
підготовці відповідних документів. Цей Порядок розроблено відповідно до: - Указу Президента України "Про корпоратизацію підприємств"
від 15 червня 1993 р. N 210 ( 210/93 ) (із змінами, внесеними
згідно з УП від 21 серпня 1993 р. N 354/93 ( 354/93 ), УП від
13 грудня 1993 р. N 580/93 ( 580/93 ), УП від 22 січня 1994 р.
N 20/94 ( 20/94 ); - Постанови КМУ від 05.07.93 р. N 508 ( 508-93-п ) "Про
затвердження Положення про порядок корпоратизації підприємств" (із
змінами, внесеними постановами КМУ N 165 ( 165-94-п ) від
14.03.94, N 416 ( 416-94-п ) від 15.06.94, N 377 ( 377-97-п ) від
22.04.97); - Методики оцінки вартості майна під час приватизації,
затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від
12.10.2000 р. N 1554 ( 1554-2000-п ) "Про затвердження методики
оцінки вартості майна під час приватизації"; - Постанови КМУ від 19.07.93 р. N 556 ( 556-93-п ) "Про
затвердження Положення про спостережну раду" (із змінами,
внесеними постановою КМУ від 07.02.2001 N 114 ( 114-2001-п ); - Спільного наказу Мінекономіки, Мінфіну, Фонду державного
майна України від 11.06.98 р. N 83/126/1126 ( z0412-98 ) "Про
затвердження Положення про спільну постійно діючу комісію
Мінекономіки, Мінфіну, Фонду державного майна України для
затвердження персонального складу спостережних рад"; - Положення про інвентаризацію майна державних підприємств,
що приватизуються, а також майна державних підприємств та
організацій, яке передається в оренду, затвердженим постановою
Кабінету Міністрів України від 2 березня 1993 року N 158
( 158-93-п ); - Указу Президента України "Про порядок підготовки до продажу
акцій відкритих акціонерних товариств, створених шляхом
корпоратизації" від 18 березня 1994 р. N 98/94 ( 98/94 ); - Наказу Фонду державного майна України від 25.06.2001
N 1129/134 ( z0574-01 ), зареєстрованого в Міністерстві юстиції
України 10 липня 2001 р. за N 574/5765, "Про затвердження Типового
статуту відкритого акціонерного товариства, створеного шляхом
корпоратизації державного підприємства, яке не підлягає
приватизації". - Наказу ФДМУ від 28.07.2000 р. N 1572 ( z0504-00 ) "Про
внесення змін до Положення про план приватизації майна та
Положення про типовий план розміщення акцій відкритого
акціонерного товариства, яке створено шляхом корпоратизації"; - Наказу ФДМУ від 17.11.2000 р. N 2395 "Про Порядок
підготовки та проходження документів стосовно приватизації ВАТ,
створених шляхом корпоратизації"; - Наказу Мінфіну України, Фонду державного майна України від
21 травня 2001 р. N 242/855 ( z0494-01 ) "Про затвердження Порядку
оцінки вартості дорогоцінних металів, дорогоцінного каміння,
дорогоцінного каміння органогенного утворення, напівдорогоцінного
та декоративного каміння під час приватизації", зареєстрованого в
Мін'юсті 11 червня 2001 р. N 494/5685; - Рішення Державної комісії з цінних паперів та фондового
ринку України від 11.04.2000 р. N 39 ( z0244-00 ) "Про
затвердження Положення про порядок реєстрації випуску акцій ВАТ,
створених із державного підприємства у процесі приватизації та
корпоратизації".
1. Керівники галузевих структурних підрозділів разом з
Департаментом реформування власності, досудової санації та
інвестиційної політики (надалі Департаменту 6-2) подають до
Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції
пропозиції щодо переліку підприємств, що підлягають
корпоратизації, та графіки її проведення.
2. Департамент 6-2 готує наказ Міністерства промислової
політики України про здійснення корпоратизації відповідного
підприємства.
3. Галузеві структурні підрозділи, яким підпорядковані
підприємства, що корпоратизуються у двотижневий термін, з початку
корпоратизації, який визначений наказом Мінекономіки та з питань
європейської інтеграції України про корпоратизацію підприємства,
формують склад інвентаризаційної комісії з фахівців підприємства і
подають пропозиції до Департаменту 6-2.
4. Департамент 6-2 готує наказ по Міністерству промислової
політики України "Про створення інвентаризаційної комісії", де
визначає дату оцінки розміру статутного фонду ВАТ та подає до ФДМУ
заяву на призначення експерта для оцінки вартості майна під час
корпоратизації.
5. Галузеві структурні підрозділи забезпечують надання
підприємству, що корпоратизується, наказу Міністерства "Про
створення інвентаризаційної комісії" для підготовки власного
наказу про початок інвентаризації.
6. Галузевий структурний підрозділ, якому підпорядковане
підприємство, що корпоратизується, у десятиденний термін, із дати
початку попередньої інвентаризації формує комісію з
корпоратизації, склад якої подає до Департаменту 6-2 для
підготовки відповідного наказу. До персонального складу комісії
включаються працівники міністерства, Фонду державного майна
України, а також кандидатури, надані керівником підприємства від: - банківської установи, що обслуговує підприємство; - місцевої державної адміністрації; - трудового колективу підприємства, що корпоратизується та
інші. Інформацію надавати за формою:
------------------------------------------------------------------ |Прізвище, ім'я, | Посада |Представник від | Посада в | | по батькові | |якої організації| комісії | ------------------------------------------------------------------
7. Під час проведення корпоратизації підприємства-монополіста
до складу комісії включається представник Антимонопольного
комітету, кандидатуру якого готує й погоджує галузевий структурний
підрозділ, якому підпорядковане підприємство, що корпоратизується.
До складу комісії також можуть включатися представники інших
організацій і установ.
8. Департамент 6-2 у тижневий термін із моменту надходження
списків кандидатур, рекомендованих до складу комісії з
корпоратизації від галузевих управлінь, узагальнює списки і готує
наказ про затвердження складу комісії.
9. Головою комісії з корпоратизації наказом по
Мінпромполітики призначається представник Міністерства.
10. Галузевий структурний підрозділ, якому підпорядковане
підприємство, що корпоратизується, після затвердження складу
комісії, надсилає наказ на підприємство.
11. Для захисту інтересів держави та акціонерів формується
спостережна рада з представників Мінпромполітики України,
уповноважених представників банківської установи, яка обслуговує
товариство, місцевої державної адміністрації, трудового колективу
та органу приватизації. До її складу можуть входити також
представники інших органів та організацій. До складу Спостережної
ради підприємств-монополістів може включатися (за погодженням)
представник Антимонопольного комітету.
12. Галузевий структурний підрозділ одночасно з формуванням
комісії з корпоратизації повідомляє керівника підприємства про
надання кандидатур для формування складу спостережної ради за
формою:
------------------------------------------------------------------------- |NN |Прізвище|Місце |Посада|Освіта|Спеціаль-| Стаж |Стаж | Коли | |з/п| ім'я |роботи| | | ність |роботи за|роботи| пройшов | | | та по | | | | |спеціаль-| на |навчання | | |батькові| | | | | ністю |даній |кандидатів| | | | | | | | |посаді| до | | | | | | | | | |спостереж-| | | | | | | | | |ної ради | -------------------------------------------------------------------------
а також складу Ревізійної комісії товариства.
13. Інвентаризаційна комісія через 15 днів із дати початку
інвентаризації подає на затвердження до Мінпромполітики України
3 примірники прошнурованих та пронумерованих результатів
попередньої інвентаризації майна. Результати повної інвентаризації
майна комісія з інвентаризації подає до комісії з корпоратизації
через 20 календарних днів після дати оцінки.
14. Галузевий структурний підрозділ на протязі 4-х днів
розглядає надані матеріали, візує у галузевому управлінні,
Департаменті фінансово-економічного забезпечення промисловості та
затверджує у Міністра три примірники.
15. Галузевий структурний підрозділ готує супроводжувальні
листи до Фонду державного майна про надання одного примірника
затверджених результатів інвентаризації для передачі експерту.
Другий примірник залишається у підприємства, третій - у галузевому
структурному підрозділу.
16. Відповідальність за дотримання термінів підготовки та
надання відповідних матеріалів несе керівник галузевого
структурного підрозділу.
17. Результати повної інвентаризації затверджуються
протокольним рішенням засідання комісії з корпоратизації у термін,
який не перевищує 20 днів від дати оцінки майна.
18. Підготовка комісією з корпоратизації листа на Мінфін
України щодо погодження включення до акту оцінки вартості майна
цілісного майнового комплексу вартості фактично наявних
дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння, які є на обліку
підприємства.
19. Надання Фондом держмайна України до комісії з
корпоратизації матеріалів експертної оцінки та акта
приймання-передачі робіт з експертної оцінки державного майна у
термін, який не перевищує 50 днів від дати оцінки майна.
20. Затвердження протокольним рішенням засідання комісії з
корпоратизації у термін, який не перевищує 52 днів від дати оцінки
майна та надання до підприємства матеріалів висновку експертної
оцінки для коригування даних бухгалтерського обліку та підготовки
передавального балансу.
21. Складання комісією з корпоратизації акта оцінки вартості
майна та проекту плану розміщення акцій у термін, який не
перевищує 56 днів та затвердження результатів протокольним
рішенням.
22. Відповідальність за своєчасність і правильність
підготовки документів, а також достовірність даних, покладається
на комісію, для чого: а) у місячний термін із дати оцінки, попередньо розглянуті в
галузевому структурному підрозділі, якому підпорядковане
підприємство, проект статуту відкритого акціонерного товариства й
проект плану розміщення акцій ВАТ, комісія передає на розгляд і
погодження до Департаменту 6-2 та юридичному управлінню, які в
тижневий термін розглядають представлені документи і готують у
письмовій формі свої пропозиції; б) остаточний варіант документів: акт оцінки вартості
цілісного майнового комплексу, проект статуту відкритого
акціонерного товариства, проект плану розміщення акцій ВАТ та
аудиторський висновок у термін, який складає 56 днів із дати
оцінки, надається комісією з корпоратизації до Департаменту 6-2
для підготовки наказу про створення ВАТ. Акт оцінки вартості цілісного майнового комплексу
підприємства готується в 5 примірниках, проект статуту відкритого
акціонерного товариства у 8 примірниках; в) галузевий структурний підрозділ затверджує у Міністра Акт
оцінки вартості цілісного майнового комплексу підприємства, Статут
відкритого акціонерного товариства та проект Плану розміщення
акцій ВАТ. Дата затвердження вказаних документів не повинна
перевищувати 2-х місяців від визначеної дати оцінки.
23. По одному примірнику затверджених акта оцінки вартості
майна цілісного майнового комплексу та статуту відкритого
акціонерного товариства галузевий структурний підрозділ передає
для зберігання до Департаменту 6-2.
24. Перший варіант статуту відкритого акціонерного товариства
готує керівництво підприємства в місячний термін із часу початку
роботи комісії з корпоратизації. Персональну відповідальність за
своєчасну підготовку першого варіанта статуту відкритого
акціонерного товариства й передачу його в комісію несе керівник
підприємства, що корпоратизується.
25. Голова комісії організує роботу комісії з корпоратизації
і несе персональну відповідальність за її діяльність.
26. Засідання комісії вважається правомочним, якщо на ньому
присутні не менш двох третин загальної кількості її членів.
Рішення приймаються простою більшістю голосів. За рівної кількості
голосів, голос голови комісії є вирішальним. Член комісії, не
згодний з прийнятим комісією рішенням, може письмово викласти свою
думку, що додається до протоколу засідання комісії.
27. Протокол засідання комісії оформлюється протягом трьох
днів і підписується головою комісії.
28. Керівництво підприємства, що корпоратизується,
зобов'язане створити комісії належні умови для виконання
покладених на неї обов'язків і надавати у встановлений термін
необхідну бухгалтерську, статистичну та іншу інформацію.
29. Комісія має право залучати до своєї роботи експертів,
аудиторські, консультаційні та інші організації. Оплата їх послуг
здійснюється підприємством, що корпоратизується.
30. Рішення про створення відкритого акціонерного товариства
у триденний термін Управлінням документального забезпечення і
контролю (2-1) надсилається на підприємство.
31. За дорученням Мінпромполітики України керівник
підприємства, що корпоратизується, у тижневий термін після
затвердження Статуту подає до органів, які здійснюють державну
реєстрацію суб'єктів підприємницької діяльності, заяву й рішення
міністерства про створення відкритого акціонерного товариства та
його Статут. При цьому плата за державну реєстрацію та інші
платежі не справляються.
32. Галузевим структурним підрозділом у тижневий термін після
затвердження статуту ВАТ, подається склад спостережної ради
підприємства на затвердження до Спільної постійно діючої комісії,
яка створена Міністерством економіки та з питань європейської
інтеграції України, Міністерством фінансів України та Фондом
державного майна України (наказ Мінекономіки, Мінфіну та Фонду
держмайна України від 11.06.98 р. N 83/126/1126 ( z0412-98 ) "Про
затвердження Положення про спільну постійно діючу комісію").
33. Витяг із рішення Спільної постійнодіючої комісії про
затвердження персонального складу Спостережної ради та голови
Спостережної ради акціонерного товариства у тижневий термін
надсилається галузевим структурним підрозділом на підприємство, що
корпоратизується, та в органи й організації, представники яких
увійшли до складу Спостережної ради, та до Департаменту 6-2.
34. Відповідальність за своєчасне формування Спостережної
ради корпоратизованих підприємств покладається на керівників
галузевих структурних підрозділів.
35. Права й обов'язки Спостережної ради обумовлені Положенням
про спостережну раду, яке затверджене постановою Кабінету
Міністрів України від 19 липня 1993 року N 556 ( 556-93-п ).
36. Обов'язки голови правління акціонерного товариства
покладаються на керівника підприємства, що корпоратизується, при
умові, що з ним укладений контракт. За поданням голови правління Спостережна рада затверджує
персональний склад правління акціонерного товариства з числа
посадових осіб підприємства, що корпоратизується.
37. З моменту державної реєстрації відкритого акціонерного
товариства активи й пасиви підприємства, структурних підрозділів
(одиниць) переходять до відкритого акціонерного товариства.
Акціонерне товариство стає правонаступником прав і обов'язків
корпоратизованого підприємства.
38. Розмір статутного фонду відкритих акціонерних товариств,
створених відповідно до цього Положення, визначається за діючою
Методикою оцінки вартості майна під час приватизації.
39. Галузевий структурний підрозділ у двотижневий термін із
дня реєстрації ВАТ надає до Департаменту 6-2 копію свідоцтва про
реєстрацію підприємства.
40. Голова правління новоствореного акціонерного товариства
подає у тижневий термін з дня державної реєстрації товариства до
реєстраційного органу відповідні документи для реєстрації випуску
акцій, у порядку визначеному Державною комісією з цінних паперів
та фондового ринку від 11.04.2000 р. N 39 ( z0244-00 ), та надає
свідоцтво про реєстрацію випуску акцій до Департаменту 6-2.
41. Департамент 6-2 інформує ФДМУ про реєстрацію випуску
акцій та надає проект плану розміщення акцій.
42. Комісія з корпоратизації вважається ліквідованою з
моменту державної реєстрації відкритого акціонерного товариства.
43. Спори, що виникають у процесі корпоратизації підприємств,
розв'язуються в порядку, передбаченому законодавством.
{ Порядок в редакції Наказу Міністерства промислової політики
N 260 ( v0260581-06 ) від 11.07.2006,  дію попередньої редакції
Порядку відновлено  у зв'язку із скасуванням Наказу Міністерства
промислової  політики України N 260 ( v0260581-06 ) від 11.07.2006
на підставі Наказу  Міністерства промислової політики України
N 495 ( v0495581-06 ) від 27.12.2006 }
Директор Департаменту
реформування власності,
досудової санації
та інвестиційної політики О.В.Пендзинвгору