Документ v0465732-11, поточна редакція — Прийняття від 05.09.2011

                                                          
МІНІСТЕРСТВО ЕНЕРГЕТИКИ
ТА ВУГІЛЬНОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ УКРАЇНИ
Н А К А З
05.09.2011 N 465

Про затвердження результатів інвентаризації
державного майна, що обліковується на балансі
ДП "УКРАВТОГАЗ" Національної акціонерної компанії
"Нафтогаз України" станом на 31.12.2010

Відповідно до Закону України "Про управління об'єктами
державної власності" ( 185-16 ), постанов Кабінету Міністрів
України від 14.04.2004 N 467 ( 467-2004-п ) "Про затвердження
положення про Єдиний реєстр об'єктів державної власності"
та від 30.11.2005 N 1121 ( 1121-2005-п ) "Про затвердження
Методики проведення інвентаризації об'єктів державної власності",
на підставі протоколу від 26.08.2011 N 1 засідання комісії
з питань розгляду та узагальнення результатів інвентаризації
державного майна, створеної наказом Міненерговугілля України
від 25.08.2011 N 423 "Про затвердження порядку та складу Комісії
з питань розгляду та узагальнення результатів інвентаризації
державного майна" Н А К А З У Ю:
1. Затвердити результати інвентаризації державного майна,
що обліковується на балансі ДП "УКРАВТОГАЗ" Національної
акціонерної компанії "Нафтогаз України", станом на 31.12.2010,
із загальною кількістю 9060 об'єктів, первісною вартістю -
414738554 (чотириста чотирнадцять мільйонів сімсот тридцять вісім
тисяч п'ятсот п'ятдесят чотири) грн. 89 копійок і залишковою
вартістю - 175526001 (сто сімдесят п'ять мільйонів п'ятсот
двадцять шість тисяч одна) грн. 41 копійка.
2. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника
Міністра Чеха С.М.
Міністр Ю.Бойковгору