Документ v0460854-14, втратив чинність, поточна редакція — Скасування від 18.09.2014, підстава - v0556854-14

ДЕРЖАВНА ІНСПЕКЦІЯ УКРАЇНИ З БЕЗПЕКИ НА НАЗЕМНОМУ ТРАНСПОРТІ

НАКАЗ

04.08.2014  № 460

{Наказ скасовано на підставі Наказу Державної інспекції України з безпеки на наземному транспорті № 556 від 18.09.2014}

Про визначення на конкурсних засадах підприємства (організації) для здійснення функцій робочого органу

Відповідно до статті 44 Закону України "Про автомобільний транспорт", Порядку проведення конкурсу з перевезення пасажирів на автобусному маршруті загального користування, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 3 грудня 2008 р. № 1081, доручення в. о. Міністра інфраструктури України Єфименка К.О. від 14.02.2013 № 181/25/11-13, з метою визначення робочого органу з підготовки матеріалів щодо умов конкурсу з перевезення пасажирів на міжміському і приміському маршрутах загального користування, які виходять за межі території області, аналізу одержаних пропозицій та їх оцінки, договорів з переможцями конкурсу та інших матеріалів НАКАЗУЮ:

1. Затвердити умови проведення конкурсу з визначення на конкурсних засадах підприємства (організації) для здійснення функцій робочого органу згідно додатка 1 цього наказу.

2. Затвердити форму заяви та перелік документів, що подаються для участі в конкурсі згідно додатка 2 цього наказу.

3. Завідувачу сектору взаємодії з засобами масової інформації, зв'язків з громадськістю та звернень громадян (Даниловій І.М.) у термін до 06.08.2014 року розмістити на офіційному сайті Укртрансінспекції оголошення про проведення конкурсу, умови, зразок заяви та перелік документів для участі у конкурсі.

4. Начальнику відділу організації перевезень та диспетчерського контролю (Григор'єву В.В.) здійснити необхідні заходи щодо проведення 10.09.2014 року конкурсу з визначення робочого органу.

5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на першого заступника Голови Баліна В.А.

Голова

В.М. Черненко
Додаток 1

УМОВИ
проведення конкурсу на визначення підприємства (організації) для здійснення функцій робочого органу з підготовки матеріалів щодо умов конкурсу з перевезення пасажирів на міжміському і приміському маршрутах загального користування, які виходять за межі території області, аналізу одержаних пропозицій, їх оцінки, підготовки документів за результатами конкурсу та інших матеріалів

1. Ці умови визначають процедуру підготовки та проведення конкурсу на визначення підприємства (організації) для здійснення функцій робочого органу з підготовки матеріалів щодо умов конкурсу з перевезення пасажирів на міжміському і приміському маршрутах загального користування, які виходять за межі території області, аналізу одержаних пропозицій їх оцінки, підготовки документів за результатами конкурсу та інших матеріалів (далі - робочий орган) та є обов'язковими для виконання учасниками конкурсного комітету, утвореного Укртрансінспекцією, з метою визначення робочого органу та претендентами на участь у такому конкурсі.

2. Метою проведення конкурсу на визначення робочого органу є вибір підприємства (організації) для здійснення функцій робочого органу Укртрансінспекції.

3. Конкурс є відкритим для всіх підприємств та організацій.

4. Об'єктом конкурсу на визначення робочого органу виступає право на виконання функцій робочого органу з підготовки матеріалів для проведення засідання конкурсного комітету Укртрансінспекції з проведення конкурсу з перевезення пасажирів на міжміському і приміському маршрутах загального користування, які виходять за межі території області (міжобласний маршрут), перевірки, за дорученням Укртрансінспекції, достовірності одержаної від перевізників-претендентів інформації, їх аналіз та оцінка відповідності конкурсних пропозицій умовам конкурсу, підготовка матеріалів для подальшого встановлення відносин між Укртрансінспекцією та автомобільним перевізником-переможцем конкурсу, розгляд звернень щодо оскарження рішень конкурсного комітету.

5. Оголошення про проведення конкурсу на визначення робочого органу розміщується не пізніше ніж за 30 днів до початку конкурсу у засобах масової інформації із зазначенням наступної інформації:

найменування організатора перевезень;

найменування об'єкта конкурсу;

умови проведення конкурсу;

перелік документів, що подаються претендентами для участі в конкурсі;

кінцевий строк подачі документів претендентами для участі в конкурсі;

найменування організації, режим роботи та адреса для надання відповідних документів;

місце, час та дата проведення конкурсу;

телефон для довідок.

6. У конкурсі на визначення робочого органу можуть брати участь підприємство (організація), яке:

має не менше 3 фахівців з відповідною профільною освітою та досвід роботи не менше трьох років з питань організації пасажирських автомобільних перевезень;

має фахівців, які мають досвід визначати необхідну кількість транспортних засобів, необхідну для виконання перевезень на автобусних маршрутах (рейсах), можуть визначати категорію транспортних засобів, технічні та екологічні характеристики;

має фахівців, які досконально володіють нормативно-правовими актами у сфері пасажирських автомобільних перевезень;

має у власності або у тимчасовому користуванні на законних підставах приміщення для персоналу та для забезпечення проведення конкурсів, що знаходиться на території міста Києва;

має приміщення для архіву з метою зберігання документів, пов'язаних з проведенням конкурсів;

має у власності або у тимчасовому користуванні на законних підставах необхідну комп'ютерну техніку, у тому числі принтери, сканери, копіювальну техніку, проектор тощо.

7. До участі у конкурсі не допускаються підприємства (організації), що:

провадять діяльність на ринку транспортних послуг, пов'язану з наданням послуг з автомобільних перевезень;

мають менше 3 штатних фахівців з відповідною профільною вищою освітою та досвідом роботи менше трьох років з питань організації пасажирських автомобільних перевезень;

перебувають в процесі припинення юридичної особи, визнані банкрутом або до яких порушена справа про банкрутство;

подали для участі у конкурсі на визначення робочого органу документи не в повному обсязі;

представляють інтереси окремих перевізників, власників автостанцій або об'єднань перевізників;

мають заборгованість по сплаті податків до Державного бюджету.

8. Для участі у конкурсі претенденти подають на адресу Укртрансінспекції з супровідним листом заяву на участь у цьому конкурсі та документи згідно з переліком.

9. Переможцем конкурсу визначається підприємство (організація), що за оцінкою конкурсного комітету відповідає умовам конкурсу на визначення робочого органу.

10. У разі відмови підприємства (організації), що було визнано переможцем конкурсу на визначення робочого органу або розірвання договору з переможцем такого конкурсу, Укртрансінспекцією проводиться новий конкурс на визначення робочого органу у відповідності до законодавства.

11. Спори або неврегульовані сторонами питання при проведенні конкурсу на визначення робочого органу вирішуються в установленому законодавством порядку.

Перший заступник Голови

В.А. Балін
Додаток 2


Зразок

ЗАЯВА
на участь у конкурсі

на визначення підприємства (організації) для здійснення функцій робочого органу з підготовки матеріалів щодо умов конкурсу з перевезення пасажирів на міжміському і приміському маршрутах загального користування, які виходять за межі території області, аналізу одержаних пропозицій, їх оцінки та підготовки документів за результатами конкурсу та інших матеріалів

________________________________________________________________________
(повна назва підприємства (організація)

претендує на участь у конкурсі на визначення підприємства (організації) для здійснення функцій робочого органу.

I. Загальні дані

Повне найменування підприємства (організації):

____________________________________________________________________________

ЄДРПОУ підприємства (організації):

____________________________________________________________________________

Прізвище, ім'я та по батькові керівника підприємства (організації):

____________________________________________________________________________

Контактні телефон/факс підприємства (організації):

____________________________________________________________________________

II. Місцезнаходження підприємства (організації), що подає документи

Поштовий індекс: ______________________________

Область: ______________________________________

Район: ________________________________________

Місто: ________________________________________

Вулиця: _______________________________________

Будинок: ______________________________________

III. Перелік документів, що додаються до заяви:

З умовами проведення конкурсу, об'єктом конкурсу та його основними характеристиками ознайомлений.

Усі документи та дані, викладені у поданих мною документах, відповідають дійсності.

З нормами Закону України "Про автомобільний транспорт" та постанови Кабінету Міністрів України від 03.12.2008 № 1081 "Про затвердження Порядку проведення конкурсу з перевезення пасажирів на автобусному маршруті загального користування" ознайомлений.

"___" ___________ 20__ р.

______________
(підпис керівника)

__________________________
(прізвище, ім'я та по батькові)

ПЕРЕЛІК
документів, що подаються підприємствами (організаціями) для участі у конкурсі на визначення робочого органу

заява про участь у конкурсі встановленого зразка;

виписка з Єдиного державного реєстру юридичних осіб або фізичних осіб - підприємців;

копія установчих документів (статут тощо);

довідка з фіскальної служби щодо відсутності заборгованості по сплаті податків до Державного бюджету;

копія договору оренди чи свідоцтво про право власності на приміщення, де розташований офіс претендента;

копії документів, що підтверджують наявність у претендента офісної техніки у необхідній кількості для виконання функцій робочого органу;

довідка, що підтверджує відсутність процедури банкрутства;

копія затвердженого штатного розпису;

копія свідоцтва платника податку;

документи (копії дипломів), що підтверджують наявність у штатних працівників кваліфікації у галузі пасажирського автомобільного транспорту та досвід роботи не менше трьох років за фахом (копії трудових книжок або наказів про прийом на роботу або трудові угоди, посадові інструкції).

Всі вищеперераховані документи завіряються печаткою підприємства та підписуються відповідальною особою підприємства, прошиваються, нумеруються та додаються до супровідного листа, адресованого Укртрансінспекції.вгору