Документ v0457731-15, поточна редакція — Прийняття від 08.05.2015

МІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ І ТОРГІВЛІ УКРАЇНИ

НАКАЗ

08.05.2015  № 457

Про затвердження планів науково-дослідних та дослідно-конструкторських робіт Міністерства економічного розвитку і торгівлі України у сферах стандартизації та метрології на 2015 рік за бюджетною програмою 1201440 "Виконання програми "Сприяння взаємній торгівлі шляхом усунення технічних бар'єрів у торгівлі між Україною та Європейським Союзом"

Відповідно до Законів України "Про стандартизацію", "Про метрологію та метрологічну діяльність" та Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для здійснення заходів щодо захисту прав споживачів, стандартизації, метрології, сертифікації, підтвердження відповідності та управління якістю, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 29.09.2010 № 888 "Питання виконання Угоди про фінансування програми "Сприяння взаємній торгівлі шляхом усунення технічних бар'єрів у торгівлі між Україною та Європейським Союзом", НАКАЗУЮ:

1. Затвердити такі, що додаються:

план науково-дослідних робіт Міністерства економічного розвитку і торгівлі України у сфері стандартизації на 2015 рік за бюджетною програмою 1201440 "Виконання програми "Сприяння взаємній торгівлі шляхом усунення технічних бар'єрів у торгівлі між Україною та Європейським Союзом" на загальну суму 14117,861 тис. гривень;

план науково-дослідних та дослідно-конструкторських робіт Міністерства економічного розвитку і торгівлі України у сфері метрології на 2015 рік за бюджетною програмою 1201440 "Виконання програми "Сприяння взаємній торгівлі шляхом усунення технічних бар'єрів у торгівлі між Україною та Європейським Союзом" на загальну суму 597,786 тис. гривень.

2. Департаменту технічного регулювання:

забезпечити оформлення замовлень на виконання науково-дослідних та дослідно-конструкторських робіт у сферах стандартизації та метрології;

здійснювати контроль за виконанням науково-дослідних та дослідно-конструкторських робіт у сферах стандартизації та метрології;

здійснити приймання науково-дослідних та дослідно-конструкторських робіт у сферах стандартизації та метрології.

3. Державним підприємствам, що належать до сфери управління Міністерства економічного розвитку і торгівлі України і проводять науково-дослідні та дослідно-конструкторські роботи у сферах стандартизації та метрології:

забезпечити затвердження відповідних планів використання бюджетних коштів на 2015 рік та їх погодження з Міністерством економічного розвитку і торгівлі України в установленому законодавством порядку;

забезпечити виконання науково-дослідних та дослідно-конструкторських робіт у сферах стандартизації та метрології відповідно до затверджених планів використання бюджетних коштів на 2015 рік.

4. Департаменту фінансової роботи та господарського забезпечення забезпечити фінансування науково-дослідних та дослідно-конструкторських робіт у сферах стандартизації та метрології відповідно до затверджених планів використання бюджетних коштів на 2015 рік за бюджетною програмою 1201440 "Виконання програми "Сприяння взаємній торгівлі шляхом усунення технічних бар'єрів у торгівлі між Україною та Європейським Союзом".

5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра Нефьодова М.Є.

Виконувач обов'язків
Міністра економічного
розвитку і торгівлі УкраїниР. КоржЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
економічного розвитку
і торгівлі України
08.05.2015 № 457

ПЛАН
науково-дослідних робіт Міністерства економічного розвитку і торгівлі України у сфері стандартизації на 2015 рік за бюджетною програмою 1201440 "Виконання програми "Сприяння взаємній торгівлі шляхом усунення технічних бар'єрів у торгівлі між Україною та Європейським Союзом"

Найменування роботи

Строк виконання

Виконавець

Кошторисна вартість згідно із замовленням, тис. гривень

Підстава для проведення робіт

Очікуваний результат

Відповідальний за впровадження (використання)

1

2

3

4

5

6

7

8

Напрям "Створення повнотекстової електронної бази національних стандартів та забезпечення доступу до неї"

1

Унесення 6951 стандарту до повнотекстової електронної бази даних національних стандартів (База НД-3)

II - IV квартали 2015 року

державне підприємство "Український науково-дослідний і навчальний центр проблем стандартизації, сертифікації та якості"

1565,034

Закон України "Про стандартизацію" постанова Кабінету Міністрів України від 29.09.2010 № 888 "Питання виконання Угоди про фінансування програми "Сприяння взаємній торгівлі шляхом усунення технічних бар'єрів у торгівлі між Україною та Європейським Союзом"

науково-технічний звіт про забезпечення наповнення шляхом унесення 6951 стандартів до повнотекстової електронної бази даних національних стандартів

державне підприємство "Український науково-дослідний і навчальний центр проблем стандартизації, сертифікації та якості"
(Мутовкін І.Є.)

Напрям "Гармонізація національних стандартів з міжнародними та європейськими стандартами"

2

Розроблення 319 проектів національних нормативних документів, гармонізованих з міжнародними та європейськими (Стандарт ЄС-3)

II - IV квартали 2015 року

державне підприємство "Український науково-дослідний і навчальний центр проблем стандартизації, сертифікації та якості"

12552,827

Закони України "Про стандартизацію", "Про Загальнодержавну програму адаптації законодавства України до законодавства Європейського Союзу"
постанова Кабінету Міністрів України від 29.09.2010 № 888 "Питання виконання Угоди про фінансування програми "Сприяння взаємній торгівлі шляхом усунення технічних бар'єрів у торгівлі між Україною та Європейським Союзом"

науково-технічний звіт про розроблення 319 проектів національних нормативних документів, гармонізованих з міжнародними та європейськими (у тому числі продовження робіт з розроблення 37 проектів нормативних документів та розроблення нових 282 проектів нормативних документів)

державне підприємство "Український науково-дослідний і навчальний центр проблем стандартизації, сертифікації та якості"
(Пухтій О.М.)


Усього14117,861
Директор
департаменту технічного
регулюванняЛ. ВіткінЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
економічного розвитку
і торгівлі України
08.05.2015 № 457

ПЛАН
науково-дослідних та дослідно-конструкторських робіт Міністерства економічного розвитку і торгівлі України у сфері метрології на 2015 рік за бюджетною програмою 1201440 "Виконання програми "Сприяння взаємній торгівлі шляхом усунення технічних бар'єрів у торгівлі між Україною та Європейським Союзом"

Найменування науково-дослідної та дослідно-конструкторської роботи

Строк виконання

Виконавець

Кошторисна вартість згідно із замовленням, тис. гривень

Підстава для проведення робіт

Очікуваний результат

Відповідальний за впровадження (використання)

1

2

3

4

5

6

7

8

Напрям "Забезпечення участі у звіреннях державних еталонів з національними еталонами інших держав і міжнародними еталонами"

1

Проведення звірень державного первинного еталона одиниці звукового тиску в повітряному середовищі з національними еталонами інших держав і міжнародними еталонами

IV квартал 2015 року

державне підприємство "Науково-дослідний інститут метрології вимірювальних і управляючих систем"

115,7

Закон України "Про метрологію та метрологічну діяльність" (далі - Закон)
постанова Кабінету Міністрів України від 29.09.2010 № 888 "Питання виконання Угоди про фінансування програми "Сприяння взаємній торгівлі шляхом усунення технічних бар'єрів у торгівлі між Україною та Європейським Союзом" (далі - постанова)

науково-технічний звіт щодо результатів звірень державного первинного еталона одиниці звукового тиску в повітряному середовищі (ДЕТУ 10-01-11) з національними еталонами інших держав, узагальненими аналітичними матеріалами про відповідність метрологічних характеристик державного еталона національним еталонам інших держав і міжнародним еталонам

державне підприємство "Науково-дослідний інститут метрології вимірювальних і управляючих систем"
(Костеров О. О.)

2

Проведення звірень державних еталонів, які зберігаються в Національному науковому центрі "Інститут метрології", з національними еталонами інших держав і міжнародними еталонами

IV квартал 2015 року

Національний науковий центр "Інститут метрології"

271,586

Закон
постанова

науково-технічний звіт щодо результатів звірень державного первинного еталона одиниці прискорення вільного падіння (ДЕТУ 02-02-14), державного первинного еталона одиниць твердості за шкалою Роквелла та Супер-Роквелла (ДЕТУ 02-04-99) та державного первинного еталона одиниці світлового потоку (ДЕТУ 11-10-13) з національними еталонами інших держав, узагальненими аналітичними матеріалами про відповідність метрологічних характеристик державних еталонів національним еталонам інших держав і міжнародним еталонам

Національний науковий центр "Інститут метрології" (Неєжмаков П. І.)

Напрям "Удосконалення державних первинних еталонів"

3

Удосконалення державного первинного еталона одиниці звукового тиску в повітряному середовищі (ДЕТУ 10-01-11)

IV квартал 2015 року

державне підприємство "Науково-дослідний інститут метрології вимірювальних і управляючих систем"

210,5

Закон
постанова

науково-технічний звіт про вдосконалення державного первинного еталона одиниці звукового тиску в повітряному середовищі (ДЕТУ 10-01-11); матеріали для затвердження державного первинного еталона відповідно до ДСТУ 3231:2007 "Метрологія. Еталони одиниць вимірювань державні, первинні та вторинні. Основні положення, порядок розроблення, затвердження, реєстрації, зберігання та застосування"

державне підприємство "Науково-дослідний інститут метрології вимірювальних і управляючих систем"
(Шпак О. В.)


Усього597,786
Директор
департаменту технічного
регулюванняЛ. Віткінвгору