Документ v0456729-14, поточна редакція — Прийняття від 15.04.2014

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

НАКАЗ

15.04.2014  № 456

Про затвердження рішень Атестаційної колегії Міністерства щодо присудження наукових ступенів і присвоєння вчених звань від 03 квітня 2014 року

Відповідно до підпунктів 34, 35 і 37 пункту 4 Положення про Міністерство освіти і науки України, затвердженого Указом Президента України від 25 квітня 2013 року № 240, Порядку присудження наукових ступенів і присвоєння вченого звання старшого наукового співробітника, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 24 липня 2013 р. № 567, та Положення про атестаційну колегію Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 14 вересня 2011 року № 1059, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 10 жовтня 2011 р. за № 1169/19907, та на підставі рішення Атестаційної колегії Міністерства освіти і науки, молоді та спорту від 03 квітня 2014 року НАКАЗУЮ:

1. Затвердити:

рішення спеціалізованих вчених рад про присудження наукового ступеня доктора наук з галузей науки та за науковими спеціальностями і видати дипломи доктора наук здобувачам наукового ступеня відповідно до списку (додаток 1);

рішення спеціалізованих вчених рад про присудження наукового ступеня кандидата наук з галузей науки та за науковими спеціальностями і видати дипломи кандидата наук здобувачам наукового ступеня відповідно до списку (додаток 2);

рішення спеціалізованих вчених рад про присудження наукового ступеня кандидата наук з галузей науки та за науковими спеціальностями і видати дипломи доктора філософії здобувачам наукового ступеня відповідно до списку (додаток 3);

рішення апеляційної комісії, утвореної для розгляду апеляції здобувача наукового ступеня доктора психологічних наук Тоби Маріанни Василівни на рішення Атестаційної колегії Міністерства від 28 березня 2013 року, на підставі висновку.

У зв’язку з цим абзац другий пункту 4 наказу Міністерства освіти і науки України від 28 березня 2013 року № 381 «Про затвердження рішень Атестаційної колегії Міністерства освіти і науки, молоді та спорту щодо присудження наукових ступенів і присвоєння вчених звань від 28 березня 2013 року» скасувати.

2. Присвоїти вчене звання старшого наукового співробітника за науковими спеціальностями і видати атестати старшого наукового співробітника здобувачам вченого звання відповідно до списку (додаток 4).

3. Скасувати рішення спеціалізованих вчених рад:

Д 67.830.02 ДВНЗ «Херсонський державний аграрний університет» Міністерства аграрної політики та продовольства України від 22 травня 2013 року протокол № 1 про присудження наукового ступеня доктора сільськогосподарських наук зі спеціальності 06.02.01 «Розведення та селекція тварин» та відмовити у видачі диплома доктора сільськогосподарських наук Остапенку Володимиру Івановичу на підставі висновку;

Д 11.600.03 Донецького національного медичного університету ім. М. Горького МОЗ України від 26 листопада 2013 року протокол № 11 про присудження наукового ступеня доктора медичних наук зі спеціальності 14.01.01 «Акушерство та гінекологія» та відмовити у видачі диплома доктора медичних наук Банахевичу Роману Михайловичу на підставі висновку;

Д 64.609.02 Харківської медичної академії післядипломної освіти МОЗ України від 18 грудня 2013 року протокол № 7 про присудження наукового ступеня доктора медичних наук зі спеціальності 14.01.10 «Педіатрія» та відмовити у видачі диплома доктора медичних наук Нечипуренко Ользі Миколаївні на підставі висновку;

К 26.820.02 Державного економіко-технологічного університету транспорту від 30 травня 2013 року протокол № 24 про присудження наукового ступеня кандидата історичних наук зі спеціальності 07.00.07 «Історія науки й техніки» та відмовити у видачі диплома кандидата історичних наук Тороховій Марії В’ячеславівні на підставі висновку;

К73.053.01 Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького від 22 січня 2014 року протокол № 1 про присудження наукового ступеня кандидата історичних наук зі спеціальності 07.00.01 «Історія України» та відмовити у видачі диплома кандидата історичних наук Самойленко Тетяні Іванівні на підставі висновку;

К 64.862.01 Харківської державної академії фізичної культури від 27 грудня 2013 року протокол № 19 про присудження наукового ступеня кандидата наук з фізичного виховання та спорту зі спеціальності 24.00.01 «Олімпійський і професійний спорт» та відмовити у видачі диплома кандидата наук з фізичного виховання та спорту Галімському Володимиру Олександровичу на підставі висновку;

Д 26.001.23 Київського національного університету імені Тараса Шевченка від 25 червня 2013 року протокол № 64 про присудження наукового ступеня кандидата фізико-математичних наук зі спеціальності 01.04.07 «Фізика твердого тіла» та відмовити у видачі диплома кандидата фізико-математичних наук Шастуну Віталію Валерійовичу на підставі висновку;

Д 64.051.14 Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна від 5 грудня 2013 року протокол № 46 про присудження наукового ступеня кандидата хімічних наук зі спеціальності 02.00.02 «Аналітична хімія» та відмовити у видачі диплома кандидата хімічних наук Івченко Наталії Віталіївні на підставі висновку;

К 52.051.04 Таврійського національного університету імені В.І. Вернадського від 12 грудня 2013 року протокол № 9 про присудження наукового ступеня кандидата біологічних наук зі спеціальності 03.00.13 «Фізіологія людини і тварин» та відмовити у видачі диплома кандидата біологічних наук Демченко Тетяні Вікторівні на підставі висновку;

К 76.600.02 Буковинського державного медичного університету від 18 жовтня 2013 року протокол № 16 про присудження наукового ступеня кандидата медичних наук зі спеціальності 14.03.04 «Патологічна фізіологія» та відмовити у видачі диплома кандидата медичних наук Матолінцю Тарасу Михайловичу на підставі висновку;

Д 08.601.01 ДЗ «Дніпропетровська медична академія МОЗ України» від 20 грудня 2013 року протокол № 28 про присудження наукового ступеня кандидата медичних наук зі спеціальності 14.01.03 «Хірургія» та відмовити у видачі диплома кандидата медичних наук Свисенку Олегу Вікторовичу на підставі висновку;

Д 11.600.03 Донецького національного медичного університету ім. М.Горького МОЗ України від 23 вересня 2013 року протокол № 8 про присудження наукового ступеня кандидата медичних наук зі спеціальності 14.01.01 «Акушерство та гінекологія» та відмовити у видачі диплома кандидата медичних наук Фаннуш Рамі на підставі висновку;

Д 11.600.03 Донецького національного медичного університету ім. М.Горького МОЗ України від 27 листопада 2013 року протокол № 12 про присудження наукового ступеня кандидата медичних наук зі спеціальності 14.01.01 «Акушерство та гінекологія» та відмовити у видачі диплома кандидата медичних наук Павлушенко Світлані Денисівні на підставі висновку;

Д 11.600.03 Донецького національного медичного університету ім. М.Горького МОЗ України від 23 вересня 2013 року протокол № 8 про присудження наукового ступеня кандидата медичних наук зі спеціальності 14.01.01 «Акушерство та гінекологія» та відмовити у видачі диплома кандидата медичних наук Сімрок-Старчевій Дар’ї Василівні на підставі висновку;

Д 11.559.01 ДУ «Інститут невідкладної і відновної хірургії імені В.К. Гусака НАМН України» від 30 жовтня 2013 року протокол № 12 про присудження наукового ступеня кандидата медичних наук зі спеціальності 14.01.03 «Хірургія» та відмовити у видачі диплома кандидата медичних наук Усачову Сергію Миколайовичу на підставі висновку;

Д 26.550.01 ДУ «Інститут фармакології та токсикології НАМН України» від 3 жовтня 2013 року протокол № 8 про присудження наукового ступеня кандидата медичних наук зі спеціальності 14.03.05 «Фармакологія» та відмовити у видачі диплома кандидата медичних наук Пакришень Світлані Віталіївні на підставі висновку;

Д 26.552.01 ДУ «Національний інститут фтизіатрії і пульмонології імені Ф.Г. Яновського НАМН України» від 30 вересня 2013 року протокол № 11 про присудження наукового ступеня кандидата медичних наук зі спеціальності 14.01.26 «Фтизіатрія» та відмовити у видачі диплома кандидата медичних наук Старковій Олені Михайлівні на підставі висновку;

Д 26.561.01 ДУ «Національний інститут хірургії та трансплантології імені О.О. Шалімова» НАМН України від 6 вересня 2013 року протокол № 8 про присудження наукового ступеня кандидата медичних наук зі спеціальності 14.01.03 «Хірургія» та відмовити у видачі диплома кандидата медичних наук Борисову Богдану Валерійовичу на підставі висновку;

Д 53.610.01 КРУ «Науково-дослідний інститут фізичних методів лікування і медичної кліматології імені І.М. Сєчєнова» і ДУ «Кримський державний медичий університет імені С.І. Георгієвського» від 23 січня 2014 року протокол № 1 про присудження наукового ступеня кандидата медичних наук зі спеціальності 14.01.33 «Медична реабілітація, фізіотерапія та курортологія» та відмовити у видачі диплома кандидата медичних наук Подольському Олександру Васильовичу на підставі висновку;

Д 26.003.04 Національного медичного університету імені О.О. Богомольця МОЗ України від 3 жовтня 2013 року протокол № 7 про присудження наукового ступеня кандидата медичних наук зі спеціальності 14.01.10 «Педіатрія» та відмовити у видачі диплома кандидата медичних наук Ванхановій Тетяні Олександрівні на підставі висновку;

Д 41.600.02 Одеського національного медичного університету МОЗ України від 28 серпня 2013 року протокол № 37 про присудження наукового ступеня кандидата медичних наук зі спеціальності 14.01.01 «Акушерство і гінекологія» та відмовити у видачі диплома кандидата медичних наук Настрадіній Наталії Миколаївні на підставі висновку;

Д 64.609.01 Харківської медичної академії післядипломної освіти МОЗ України від 22 жовтня 2013 року протокол № 2 про присудження наукового ступеня кандидата медичних наук зі спеціальності 14.01.23 «Променева діагностика та променева терапія» та відмовити у видачі диплома кандидата медичних наук Мироновій Юлії Анатоліївні на підставі висновку;

Д 64.609.01 Харківської медичної академії післядипломної освіти МОЗ України від 23 жовтня 2013 року протокол № 3 про присудження наукового ступеня кандидата медичних наук зі спеціальності 14.01.03 «Хірургія» та відмовити у видачі диплома кандидата медичних наук Мостюк Олені Михайлівні на підставі висновку;

Д 26.142.01 ВНЗ «Міжрегіональна академія управління персоналом» від 21 червня 2013 року протокол № 6 про присудження наукового ступеня кандидата юридичних наук зі спеціальності 12.00.04 «Господарське прав; господарсько-процесуальне право» та відмовити у видачі диплома кандидата юридичних наук Алієвій-Барановській Вірі Миколаївні на підставі висновку.

4. Звернути увагу спеціалізованих вчених рад на те, що:

скасування Міністерством рішення спеціалізованої вченої ради щодо дисертації тягне за собою вжиття заходів, передбачених пунктом 26 Порядку присудження наукових ступенів і присвоєння вченого звання старшого наукового співробітника затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 24 липня 2013 р. № 567;

персональну відповідальність за науковий рівень захищених у радах дисертацій несуть керівники рад, що передбачено абзацом восьмим пункту 7 Порядку присудження наукових ступенів і присвоєння вченого звання старшого наукового співробітника.

5. Керівникам

ВНЗ «Міжрегіональна академія управління персоналом»,

ДУ «Інститут економіки та прогнозування НАН України»,

Класичного приватного університету,

Львівського національного університету імені Івана Франка,

Національного технічного університету «Харківський політехнічний інститут»,

Одеського національного університету імені І.І. Мечникова,

Одеської національної академії харчових технологій,

Чернігівського національного технологічного університету

взяти до відома порушення, виявлені під час проведення Міністерством експертизи дисертацій та розгляду атестаційних справ здобувачів наукових ступенів, та висловити зауваження:

5.1 за порушення пункту 7 Порядку присудження наукових ступенів і присвоєння вченого звання старшого наукового співробітника, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 24 липня 2013 р. № 567:

5.1.1 щодо необхідності високого рівня вимогливості під час проведення експертизи дисертаційних робіт голові спеціалізованої вченої ради Юлдашеву О.Х., доктору юридичних наук, професору щодо дисертації здобувача наукового ступеня кандидата юридичних наук Алієвої- Барановської В.М.;

офіційним опонентам:

Шелухіну М.Л., доктору юридичних наук, професору щодо дисертації здобувача наукового ступеня кандидата юридичних наук Алієвої- Барановської В.М.;

Корчак Н.М., кандидату юридичних наук, доценту щодо дисертації здобувача наукового ступеня кандидата юридичних наук Алієвої- Барановської В.М.;

членам комісії спеціалізованої вченої ради з попереднього розгляду:

Юлдашеву О.Х., доктору юридичних наук, професору щодо дисертації здобувача наукового ступеня кандидата юридичних наук Алієвої- Барановської В.М.;

Демченку С.Ф., доктору юридичних наук, професору щодо дисертації здобувача наукового ступеня кандидата юридичних наук Алієвої- Барановської В.М.;

Джуню В.В., доктору юридичних наук щодо дисертації здобувача наукового ступеня кандидата юридичних наук Алієвої-Барановської В.М.;

5.1.2 щодо персональної відповідальності голів рад за дотримання спеціалізованими вченими радами вимог нормативно-правових актів з питань атестації наукових кадрів головам спеціалізованих вчених рад:

Даниленку А.І., доктору економічних наук, професору щодо дисертації здобувача наукового ступеня кандидата економічних наук Скрипниченка В.В.;

Бутку М.П., доктору економічних наук, професору щодо дисертації здобувача наукового ступеня кандидата економічних наук Склярець Д.В.;

5.2 за порушення вимог пункту 10 Порядку присудження наукових ступенів і присвоєння вченого звання старшого наукового співробітника щодо подання докторської дисертації до спеціалізованої вченої ради для проведення захисту не раніше ніж через п'ять років після здобуття наукового ступеня кандидата наук вченому секретарю спеціалізованої вченої ради Облєс І.І., кандидату педагогічних наук, доценту щодо дисертації здобувача наукового ступеня доктора педагогічних наук Дяченко М.Д.;

5.3 за порушення вимог пункту 13 Порядку присудження наукових ступенів і присвоєння вченого звання старшого наукового співробітника щодо оформлення автореферату дисертації вченому секретарю спеціалізованої вченої ради Удовиченку С.М., кандидату фізико-математичних наук щодо дисертації здобувача наукового ступеня кандидата фізико-математичних наук Бреуса В.В.;

5.4 за порушення вимог пункту 18 Порядку присудження наукових ступенів і присвоєння вченого звання старшого наукового співробітника щодо призначення офіційних опонентів вченому секретарю спеціалізованої вченої ради Пилипчуку С. М., кандидату філологічних наук щодо дисертації здобувача наукового ступеня доктора філологічних наук Вірченко Т.І.;

5.5 за порушення пункту 24 Порядку присудження наукових ступенів і присвоєння вченого звання старшого наукового співробітника та пункту 4.8 Положення про спеціалізовану вчену раду, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 14 вересня 2011 року № 1059, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 10 жовтня 2011 р. за № 1170/19908, щодо строку надсилання до Міністерства атестаційної справи і дисертації здобувача та щодо оформлення атестаційної справи голові спеціалізованої вченої ради Дідух Н.А., доктору технічних наук, професору щодо дисертації здобувача наукового ступеня кандидата технічних наук Вєтрова Д.І.;

вченому секретарю спеціалізованої вченої ради Шелудько Н.М., доктору економічних наук щодо дисертації здобувача наукового ступеня кандидата економічних наук Скрипниченка В.В.;

5.6 за порушення пункту 3.1 Положення про спеціалізовану вчену раду щодо призначення комісії ради з попереднього розгляду дисертації голові спеціалізованої вченої Бутку М.П., доктору економічних наук, професору щодо дисертації здобувача наукового ступеня кандидата економічних наук Склярець Д.В.;

5.7 за порушення пункту 4.6 Положення про спеціалізовану вчену раду щодо підготовки висновку ради щодо дисертації голові спеціалізованої вченої ради Гриню Г.І., доктору технічних наук, професору щодо дисертації здобувача наукового ступеня кандидата технічних наук Барсової З.В.;

5.8 за порушення пункту 40 Положення про підготовку науково-педагогічних і наукових кадрів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 1 березня 1999 р. № 309, щодо особистої відповідальності наукових керівників за якісне написання здобувачем дисертації науковому керівнику Дьоміну Ю.М., доктору юридичних наук, професору щодо дисертації здобувача наукового ступеня кандидата юридичних наук Алієвої-Барановської В.М.

6. Утворити:

апеляційну комісію для розгляду апеляції Лисенка Миколи Владиславовича на рішення Атестаційної колегії Міністерства від 14 лютого 2014 року про скасування рішення спеціалізованої вченої ради К 26.002.21 Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут» від 22 лютого 2013 року протокол № 20 про присудження йому наукового ступеня кандидата філософських наук зі спеціальності 09.00.10 «Філософія освіти»;

апеляційну комісію для розгляду апеляції Пашова Ростислава Івановича на рішення Атестаційної колегії Міністерства від 17 січня 2014 року про скасування рішення спеціалізованої вченої ради К 26.002.21 Київського національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут» від 22 січня 2013 року протокол № 16 про присудження йому наукового ступеня кандидата філософських наук зі спеціальності 09.00.10 «Філософія освіти»;

апеляційну комісію для розгляду апеляції Попової Світлани Миколаївни на рішення Атестаційної колегії Міністерства від 14 лютого 2014 року про скасування рішення спеціалізованої вченої ради Д 64.700.01 Харківського національного університету внутрішніх справ МВС України від 25 лютого 2013 року протокол № 6 про присудження їй наукового ступеня доктора юридичних наук зі спеціальності 12.00.07 «Адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право».

7. Затвердити склад апеляційних комісій, утворених відповідно до пункту 6 цього наказу, згідно з додатком 5.

8. Департаменту організаційно-аналітичного забезпечення і взаємодії із засобами масової інформації та громадськими об’єднаннями (Марченко А.В.) забезпечити внесення відповідних відміток у справи архіву.

9. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

Міністр

С.М. Квіт
Додаток 1
до наказу Міністерства
освіти і науки України
15.04.2014  № 456

СПИСОК
здобувачів наукового ступеня доктора наук

ФІЗИКО-МАТЕМАТИЧНІ НАУКИ

Інститут кібернетики імені В.М. Глушкова НАН України

Д 26.194.02

Петрик Михайло Романович, 01.05.02 «Математичне моделювання та обчислювальні методи»

Київський національний університет імені Тараса Шевченка

Д 26.001.37

Мельник Сергій Анатолійович, 01.01.05 «Теорія ймовірностей і математична статистика»

Д 26.001.47

Коротін Сергій Анатолійович, 01.03.02 «Астрофізика, радіоастрономія»

ХІМІЧНІ НАУКИ

Інститут загальної та неорганічної хімії ім. В.І. Вернадського НАН України

Д 26.218.01

Марцинко Олена Едуардівна, 02.00.01 «Неорганічна хімія»

БІОЛОГІЧНІ НАУКИ

ДУ «Інститут харчової біотехнології та геноміки НАН України»

Д 26.254.01

Циганкова Вікторія Анатоліївна, 03.00.20 «Біотехнологія»

Інститут ботаніки ім. М.Г. Холодного НАН України

Д 26.211.01

Онищенко Віктор Алімович, 03.00.05 «Ботаніка»

Інститут зоології ім. І.І. Шмальгаузена НАН України

Д 26.153.01

Сухомлін Катерина Борисівна, 03.00.24 «Ентомологія»

Київський національний університет імені Тараса Шевченка

Д 26.001.24

Сокур Олеся Вадимівна, 03.00.04 «Біохімія»

Тугай Тетяна Іванівна, 03.00.01 «Радіобіологія»

Національний ботанічний сад ім. М.М. Гришка НАН України

Д 26.215.01

Галкін Сергій Іванович, 03.00.05 «Ботаніка»

ТЕХНІЧНІ НАУКИ

Донбаська державна машинобудівна академія

Д 12.105.01

Грушко Олександр Володимирович, 05.03.05 «Процеси та машини обробки тиском»

Добров Ігор Вячеславович, 05.03.05 «Процеси та машини обробки тиском»

Донбаська національна академія будівництва і архітектури

Д 12.085.01

Любомирський Микола Володимирович, 05.23.05 «Будівельні матеріали та вироби»

Інститут електродинаміки НАН України

Д 26.187.02

Левицький Анатолій Станіславович, 05.11.05 «Прилади та методи вимірювання електричних та магнітних величин»

Д 26.187.03

Тугай Юрій Іванович, 05.14.02 «Електричні станції, мережі і системи»

Інститут монокристалів НАН України

Д 64.169.01

Семенов Олександр Володимирович, 05.02.01 «Матеріалознавство»

Інститут проблем моделювання в енергетиці ім. Г.Є. Пухова НАН України

Д 26.185.01

Палагін Володимир Васильович, 01.05.02 «Математичне моделювання та обчислювальні методи»

Київський національний університет будівництва і архітектури

Д 26.056.01

Нєізвєсний Сергій Іванович (громадянин Російської Федерації), 05.13.22 «Управління проектами і програмами»

Д 26.056.06

Кащенко Олександр Володимирович, 05.01.03 «Технічна естетика»

Д 26.056.09

Плешкановська Алла Михайлівна, 05.23.20 «Містобудування та територіальне планування»

Сингаївська Олександра Іванівна, 05.23.20 «Містобудування та територіальне планування»

Київський національний університет технологій та дизайну

Д 26.102.01

Куценко Володимир Петрович, 05.11.13 «Прилади і методи контролю та визначення складу речовин»

Д 26.102.03

Сарібєкова Юлія Георгіївна, 05.18.19 «Технологія текстильних матеріалів, швейних і трикотажних виробів»

Національний аерокосмічний університет ім. М.Є. Жуковського «ХАІ»

Д 64.062.01

Петренко Юрій Антонович, 05.13.22 «Управління проектами і програмами»

Національний технічний університет «ХПІ»

Д 64.050.05

Білецький Едуард Володимирович, 05.17.08 «Процеси та обладнання хімічних технологій»

Національний технічний університет України «КПІ»

Д 26.002.03

Кудін Антон Михайлович, 05.13.21 «Системи захисту інформації»

Д 26.002.15

Солових Євген Костянтинович, 05.03.07 «Процеси фізико-технічної обробки»

Д 26.002.18

Гордієнко Валентин Іванович, 05.11.07 «Оптичні прилади та системи»

Д 26.002.24

Сальник Валерій Григорович, 05.17.11 «Технологія тугоплавких неметалічних матеріалів»

Національний університет «Львівська політехніка»

Д 35.052.08

Гоц Наталія Євгенівна, 05.01.02 «Стандартизація, сертифікація та метрологічне забезпечення»

Маловик Костянтин Миколайович, 05.01.02 «Стандартизація, сертифікація та метрологічне забезпечення»

Д 35.052.18

Паламар Михайло Іванович, 05.13.03 «Системи та процеси керування»

Національний університет водного господарства та природокористування

Д 47.104.01

Щодро Олексій Євгенович, 05.23.16 «Гідравліка та інженерна гідрологія»

Національний університет харчових технологій

Д 26.058.06

Верещинський Олександр Павлович, 05.18.02 «Технологія зернових, бобових, круп`яних продуктів і комбікормів, олійних і луб`яних культур»

ННЦ «Інститут механізації та електрифікації сільського господарства» НААН України

Д 27.358.01

Вожик Юлій Григорович, 05.05.11 «Машини і засоби механізації сільськогосподарського виробництва»

Одеська державна академія будівництва та архітектури

Д 41.085.01

Мар`єнков Микола Григорович, 05.23.01 «Будівельні конструкції, будівлі та споруди»

Одеська національна академія харчових технологій

Д 41.088.01

Жигунов Дмитро Олександрович, 05.18.02 «Технологія зернових, бобових, круп’яних продуктів і комбікормів, олійних і луб`яних культур»

Д 41.088.03

Байдак Юрій Вікторович, 05.05.14 «Холодильна, вакуумна та компресорна техніка, системи кондиціювання»

Семенюк Юрій Володимирович, 05.14.06 «Технічна теплофізика та промислова теплоенергетика»

Одеський національний політехнічний університет

Д 41.052.01

Савєльєва Оксана Степанівна, 05.13.06 «Інформаційні технології»

Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя

Д 58.052.02

Барановський Віктор Миколайович, 05.05.11 «Машини і засоби механізації сільськогосподарського виробництва»

Фізико-механічний інститут ім. Г.В. Карпенка НАН України

Д 35.226.01

Рудавський Денис Володимирович, 05.02.10 «Діагностика матеріалів і конструкцій»

Почапський Євген Петрович, 05.11.13 «Прилади і методи контролю та визначення складу речовин»

Харківський державний університет харчування і торгівлі

Д 64.088.01

Мардар Марина Ромиківна, 05.18.15 «Товарознавство харчових продуктів»

Харківський національний університет міського господарства імені О.М. Бекетова

Д 64.059.03

Брусенцов Віталій Гаврилович, 05.01.04 «Ергономіка»

Харківський національний університет радіоелектроніки

Д 64.052.01

Субботін Сергій Олександрович, 05.13.23 «Системи та засоби штучного інтелекту»

Д 64.052.08

Качур Світлана Олександрівна, 05.13.07 «Автоматизація процесів керування»

СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКІ НАУКИ

ДВНЗ Національний лісотехнічний університет України

Д 35.072.02

Шпарик Юрій Степанович, 06.03.03 «Лісознавство і лісівництво»

Інститут агроекології і природокористування НААН

Д 26.371.01

Ландін Володимир Петрович, 03.00.16 «Екологія»

Інститут біоенергетичних культур і цукрових буряків НААН

Д 26.360.01

Корнієнко Сергій Іванович, 06.01.05 «Селекція і насінництво»

Інститут розведення і генетики тварин НААН

Д 27.355.01

Ставецька Руслана Володимирівна, 06.02.01 «Розведення та селекція тварин»

Національний університет біоресурсів і природокористування України

Д 26.004.02

Баликіна Олена Борисівна, 16.00.10 «Ентомологія»

ЕКОНОМІЧНІ НАУКИ

ДВНЗ «Донецький національний технічний університет»

Д 11.052.07

Савіна Наталія Борисівна, 08.00.03 «Економіка та управління національним господарством»

ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»

Д 26.006.04

Савлук Сергій Михайлович, 08.00.08 «Гроші, фінанси і кредит»

ДВНЗ «Українська академія банківської справи Національного банку України»

Д 55.081.01

Луняков Олег Володимирович, 08.00.08 «Гроші, фінанси і кредит»

Донецький національний університет

Д 11.051.07

Волощенко Лариса Михайлівна, 08.00.08 «Гроші, фінанси і кредит»

Донецький національний університет економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського

Д 11.055.01

Возіянова Наталя Юріївна, 08.00.03 «Економіка та управління національним господарством»

Житомирський державний технологічний університет

Д 12.052.01

Петренко Наталія Іванівна, 08.00.09 «Бухгалтерський облік, аналіз та аудит (за видами економічної діяльності)»

Житомирський національний агроекологічний університет Мінагрополітики України

Д 14.083.02

Янченко Зінаїда Борисівна, 08.00.03 «Економіка та управління національним господарством»

Львівська комерційна академія

Д 35.840.01

Драбовський Анатолій Григорович, 08.00.03 «Економіка та управління національним господарством»

Львівський регіональний інститут державного управління Національної академії державного управління при Президентові України

Д 35.860.02

Чеботарьов Вячеслав Анатолійович, 08.00.03 «Економіка та управління національним господарством»

Науково-дослідний центр індустріальних проблем розвитку НАН України

Д 64.251.01

Худолей Вероніка Юріївна, 08.00.05 «Розвиток продуктивних сил і регіональна економіка»

Національний університет «Львівська політехніка»

Д 35.052.03

Хома Ірина Борисівна, 08.00.04 «Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)»

ННЦ «Інститут аграрної економіки» НААН України

Д 26.350.01

Резнік Надія Петрівна, 08.00.04 «Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)»

Полтавський національний технічний університет імені Юрія Кондратюка

Д 44.052.03

Зелінська Галина Олексіївна, 08.00.05 «Розвиток продуктивних сил і регіональна економіка»

ПВНЗ «Міжнародний університет бізнесу і права»

Д 67.135.01

Войт Сергій Миколайович, 08.00.05 «Розвиток продуктивних сил і регіональна економіка»

Жадько Костянтин Степанович, 08.00.04 «Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)»

ФІЛОСОФСЬКІ НАУКИ

ДЗ «Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К.Д. Ушинського»

Д 41.053.02

Скловський Ігор Зіновійович, 09.00.03 «Соціальна філософія та філософія історії»

Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара

Д 08.051.11

Масаєв Михайло Володимирович, 09.00.03 «Соціальна філософія та філософія історії»

Родний Олег Володимирович, 09.00.05 «Історія філософії»

Київський національний університет імені Тараса Шевченка

Д 26.001.27

Сторожук Світлана Володимирівна, 09.00.05 «Історія філософії»

Д 26.001.43

Яковенко Анатолій Іванович, 09.00.11 «Релігієзнавство»

Одеський національний університет імені І.І. Мечникова

Д 41.051.09

Шевцов Сергій Павлович, 09.00.03 «Соціальна філософія та філософія історії»

Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля

Д 29.051.05

Журба Микола Анатолійович, 09.00.04 «Філософська антропологія, філософія культури»

Харківський національний педагогічний університет імені Г.С. Сковороди

Д 64.053.07

Дорожко Ірина Іванівна, 09.00.10 «Філософія освіти»

Жеребкін Сергій Васильович, 09.00.04 «Філософська антропологія, філософія культури»

ФІЛОЛОГІЧНІ НАУКИ

Львівський національний університет імені Івана Франка

Д 35.051.13

Вірченко Тетяна Ігорівна, 10.01.01 «Українська література»

Одеський національний університет ім. І.І. Мечникова

Д 41.051.02

Домброван Тетяна Іванівна, 10.02.04 «Германські мови»

Махачашвілі Русудан Кирилевна, 10.02.04 «Германські мови»

ГЕОГРАФІЧНІ НАУКИ

Київський національний університет імені Тараса Шевченка

Д 26.001.22

Соловей Тетяна Василівна, 11.00.07 «Гідрологія суші, водні ресурси, гідрохімія»

ЮРИДИЧНІ НАУКИ

Інститут держави і права імені В.М. Корецького НАН України

Д 26.236.02

Головкін Олександр Васильович, 12.00.06 «Земельне право; аграрне право; екологічне право; природоресурсне право»

Київський національний університет імені Тараса Шевченка

Д 26.001.46

Щотова Юлія Миколаївна, 12.00.05 «Трудове право; право соціального забезпечення»

ПЕДАГОГІЧНІ НАУКИ

ДВНЗ «Університет менеджменту освіти»

Д 26.455.03

Драч Ірина Іванівна, 13.00.06 «Теорія і методика управління освітою»

ДЗ «Луганський національний університет імені Тараса Шевченка»

Д 29.053.01

Богінська Юлія Валеріївна, 13.00.05 «Соціальна педагогіка»

Інститут спеціальної педагогіки НАПН України

Д 26.450.01

Таранченко Оксана Миколаївна, 13.00.03 «Корекційна педагогіка»

Київський національний лінгвістичний університет

Д 26.054.01

Лабінська Богдана Ігорівна, 13.00.02 «Теорія та методика навчання (германські мови)», 13.00.02 «Теорія та методика навчання (романські мови)»

Класичний приватний університет

Д 17.127.04

Дяченко Марія Дмитрівна, 13.00.04 «Теорія і методика професійної освіти»

Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова

Д 25.053.014

Глоба Олександр Петрович, 13.00.03 «Корекційна педагогіка»

Національний університет біоресурсів і природокористування України

Д 26.004.18

Лісіна Лариса Олександрівна, 13.00.04 «Теорія і методика професійної освіти»

Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка

Д 58.053.01

Заболотна Оксана Адольфівна, 13.00.01 «Загальна педагогіка та історія педагогіки»

Харківський національний педагогічний університет імені Г.С. Сковороди

Д 64.053.04

Соколова Алла Вікторівна, 13.00.01 «Загальна педагогіка та історія педагогіки»

Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького

Д 79.053.02

Курок Віра Панасівна, 13.00.04 «Теорія і методика професійної освіти»

Павлов Юрій Олексійович, 13.00.04 «Теорія і методика професійної освіти»

МЕДИЧНІ НАУКИ

ДВНЗ «Тернопільський державний медичний університет імені І.Я. Горбачевського МОЗ України»

Д 58.601.01

Борис Руслан Миколайович, 14.03.04 «Патологічна фізіологія»

Д 58.601.02

Боярчук Оксана Романівна, 14.01.10 «Педіатрія»

ДЗ «Запорізька медична академія післядипломної освіти МОЗ України»

Д 17.600.01

Клименко Андрій Володимирович, 14.01.03 «Хірургія»

ДЗ «Луганський державний медичний університет» МОЗ України

Д 29.600.01

Клочков Олександр Євгенович, 14.01.02 «Внутрішні хвороби»

Донецький національний медичний університет ім. М. Горького МОЗ України

Д 11.600.07

Петренко Оксана Василівна, 14.01.18 «Офтальмологія»

ДУ «Інститут ендокринології та обміну речовин ім. В.П. Комісаренка НАМН України»

Д 26.558.01

Горшунська Мар’яна Юріївна, 14.01.14 «Ендокринологія»

ДУ «Інститут епідеміології та інфекційних хвороб ім. Л.В. Громашевського НАМН України»

Д 26.614.01

Нартов Павло Вікторович, 14.01.13 «Інфекційні хвороби»

Салманов Айдин Гурбан Огли, 14.02.02 «Епідеміологія»

ДУ «Інститут невідкладної і відновної хірургії імені В.К. Гусака НАМН України»

Д 11.559.01

Свиридов Микола Васильович, 14.01.03 «Хірургія»

ДУ «Інститут патології хребта та суглобів імені професора М.І. Ситенка НАМН України»

Д 64.607.01

Гайко Оксана Георгіївна, 14.01.21 «Травматологія та ортопедія»

ДУ «Інститут педіатрії, акушерства і гінекології НАМН України»

Д 26.553.01

Кирильчук Міла Євгенівна, 14.01.01 «Акушерство та гінекологія»

ДУ «Інститут стоматології НАМН України»

Д 41.563.01

Романова Юлія Георгіївна, 14.01.22 «Стоматологія»

ДУ «Інститут урології НАМН України»

Д 26.615.01

Строй Олександр Олексійович, 14.01.06 «Урологія»

ДУ «Національний інститут фтизіатрії і пульмонології імені Ф.Г. Яновського НАМН України»

Д 26.552.01

Бойко Дмитро Миколайович, 14.01.27 «Пульмонологія»

Пікас Ольга Богданівна, 14.01.26 «Фтизіатрія»

Суханова Лідія Анатоліївна, 14.01.26 «Фтизіатрія»

ДУ «Національний інститут хірургії та трансплантології імені О.О. Шалімова» НАМН України

Д 26.561.01

Копчак Костянтин Володимирович, 14.01.03 «Хірургія»

ДУ «Національний науковий центр «Інститут кардіології імені академіка М.Д. Стражеска» НАМН України

Д 26.616.01

Кожухов Сергій Миколайович, 14.01.11 «Кардіологія»

Запорізький державний медичний університет МОЗ України

Д 17.600.04

Новіков Микола Юлійович, 14.03.02 «Паталогічна анатомія»

Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького МОЗ України

Д 35.600.05

Абрагамович Мар’яна Орестівна, 14.01.02 «Внутрішні хвороби»

Національна медична академія післядипломної освіти імені П.Л. Шупика МОЗ України

Д 26.613.02

Лоскутов Олег Анатолійович, 14.01.30 «Анестезіологія та інтенсивна терапія»

Ревенько Олег Олександрович, 14.01.01 «Акушерство та гінекологія»

Д 26.613.10

Азархов Олександр Юрійович, 14.03.11 «Медична та біологічна інформатика і кібернетика»

Національний медичний університет імені О.О. Богомольця МОЗ України

Д 26.003.05

Воловар Оксана Степанівна, 14.01.22 «Стоматологія»

Одеський національний медичний університет МОЗ України

Д 41.600.01

Вастьянов Руслан Сергійович, 14.03.04 «Патологічна фізіологія»

Полясний Вячеслав Олексійович, 14.03.04 «Патологічна фізіологія»

Харківський національний медичний університет МОЗ України

Д 64.600.02

Курочкін Михайло Юрійович, 14.01.30 «Анестезіологія та інтенсивна терапія»

Д 64.600.03

Проценко Олена Сергіївна, 14.03.02 «Патологічна анатомія»

Харченко Олександр Вікторович, 14.03.02 «Патологічна анатомія»

Д 64.600.06

Бабієнко Володимир Володимирович, 14.02.01 «Гігієна та професійна патологія»

ФАРМАЦЕВТИЧНІ НАУКИ

Національний фармацевтичний університет МОЗ України

Д 64.605.01

Георгієвський Геннадій Вікторович, 15.00.03 «Стандартизація та організація виробництва лікарських засобів»

Д 64.605.02

Стрілець Оксана Петрівна, 15.00.01 «Технологія ліків, організація фармацевтичної справи»

Хохленкова Наталя Вікторівна, 15.00.01 «Технологія ліків, організація фармацевтичної справи»

ВЕТЕРИНАРНІ НАУКИ

Львівський національний університет ветеринарної медицини та біотехнологій імені С.З. Ґжицького Мінагрополітики України

Д 35.826.03

Тарасенко Людмила Олексіївна, 16.00.06 «Гігієна тварин та ветеринарна санітарія»

Національний університет біоресурсів і природокористування України

Д 26.004.03

Руденко Андрій Анатолійович, 16.00.01 «Діагностика і терапія тварин»

ПСИХОЛОГІЧНІ НАУКИ

Інститут психології імені Г.С. Костюка НАПН України

Д 26.453.01

Тоба Маріанна Василівна, 19.00.05 «Соціальна психологія; психологія соціальної роботи»

Д 26.453.02

Пророк Наталія Василівна, 19.00.07 «Педагогічна та вікова психологія»

Турбан Вікторія Вікторівна, 19.00.07 «Педагогічна та вікова психологія»

Інститут соціальної та політичної психології НАПН України

Д 26.457.01

Яремчук Оксана Василівна, 19.00.05 «Соціальна психологія; психологія соціальної роботи»

Київський національний університет імені Тараса Шевченка

Д 26.001.26

Язвінська Олена Станіславівна, 19.00.01 «Загальна психологія, історія психології»

Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова

Д 26.053.10

Помиткіна Любов Віталіївна, 19.00.07 «Педагогічна та вікова психологія»

Д 26.053.14

Руденко Лілія Миколаївна, 19.00.08 «Спеціальна психологія»

ПОЛІТИЧНІ НАУКИ

Київський національний університет імені Тараса Шевченка

Д 26.001.41

Нагорняк Тетяна Леонтіївна, 23.00.02 «Політичні інститути та процеси»

ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ

Академія муніципального управління

Д 26.129.01

Наконечний Володимир Васильович, 25.00.04 «Місцеве самоврядування»

Орлов Микола Михайлович, 25.00.02 «Механізми державного управління»

Чала Ніна Дмитрівна, 25.00.02 «Механізми державного управління»

Донецький державний університет управління

Д 11.107.01

Ченцов Віктор Васильович, 25.00.02 «Механізми державного управління»

Непомнящий Олександр Михайлович, 25.00.02 «Механізми державного управління»

Інститут законодавства Верховної Ради України

Д 26.867.03

Волянський Петро Борисович, 25.00.01 «Теорія та історія державного управління»

Класичний приватний університет

Д 17.127.03

Довгань Валерій Іванович, 25.00.02 «Механізми державного управління»

Заблоцький Володимир Валентинович, 25.00.04 «Місцеве самоврядування»

Національна академія державного управління при Президентові України

Д 26.810.01

Письменний Ігор Володимирович, 25.00.01 «Теорія та історія державного управління»

Д 26.810.02

Ворона Петро Васильович, 25.00.04 «Місцеве самоврядування»

Науменко Раїса Андріївна, 25.00.02 «Механізми державного управління»

Національний університет водного господарства та природокористування

Д 47.104.04

Антонов Андрій Вячеславович, 25.00.02 «Механізми державного управління»

Чорноморський державний університет імені Петра Могили

Д 38.053.03

Міщенко Дмитро Анатолійович, 25.00.02 «Механізми державного управління»

СОЦІАЛЬНІ КОМУНІКАЦІЇ

Національна бібліотека України імені В.І. Вернадського НАН України

Д 26.165.01

Кунанець Наталія Едуардівна, 27.00.03 «Книгознавство, бібліотекознавство, бібліографознавство»

Директор департаменту
атестації кадрів


В.Д. Бондаренко
Додаток 2
до наказу Міністерства
освіти і науки України
15.04.2014  № 456

СПИСОК
здобувачів наукового ступеня кандидата наук

ФІЗИКО-МАТЕМАТИЧНІ НАУКИ

Головна астрономічна обсерваторія НАН України

Д 26.208.01

Андрієць Олена Сергіївна, 01.03.03 «Геліофізика і фізика Сонячної системи»

ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника»

Д 20.051.06

Нагірна Надія Іванівна, 01.04.18 «Фізика і хімія поверхні»

Юрчишин Ігор Костянтинович, 01.04.18 «Фізика і хімія поверхні»

Яворський Ярослав Святославович, 01.04.18 «Фізика і хімія поверхні»

ДВНЗ «Ужгородський національний університет»

Д 61.051.01

Ізай Віталій Юрійович, 01.04.10 «Фізика напівпровідників і діелектриків»

Степанчиков Дмитро Михайлович, 01.04.10 «Фізика напівпровідників і діелектриків»

Інститут геофізики ім. С.І. Субботіна НАН України

Д 26.200.01

Вербицький Юрій Тарасович, 04.00.22 «Геофізика»

Інститут математики НАН України

Д 26.206.02

Макарчук Олег Петрович, 01.01.05 «Теорія ймовірностей і математична статистика»

Інститут монокристалів НАН України

Д 64.169.01

Бояринцева Яніна Анатоліївна, 01.04.10 «Фізика напівпровідників і діелектриків»

Водоріз Ольга Станіславівна, 01.04.10 «Фізика напівпровідників і діелектриків»

Інститут прикладної математики і механіки НАН України

Д 11.193.01

Астахова Тетяна Миколаївна, 01.02.01 «Теоретична механіка»

К 11.193.02

Крикун Іван Григорович, 01.01.05 «Теорія ймовірностей і математична статистика»

Інститут проблем матеріалознавства ім. І.М. Францевича НАН України

Д 26.207.01

Бродніковський Дмитро Миколайович, 01.04.13 «Фізика металів»

Інститут радіофізики та електроніки ім. О.Я. Усикова НАН України

Д 64.157.01

Котов Дмитро Володимирович, 04.00.22 «Геофізика»

Сопін Андрій Олександрович, 01.04.03 «Радіофізика»

Шамота Марія Олександрівна, 04.00.22 «Геофізика»

Інститут теоретичної фізики ім. М.М. Боголюбова НАН України

Д 26.191.01

Міщенко Юрій Анатолійович, 01.04.02 «Теоретична фізика»

Київський національний університет імені Тараса Шевченка

Д 26.001.09

Галкін Олександр Анатолійович, 01.05.01 «Теоретичні основи інформатики та кібернетики»

Колесник Андрій Леонідович, 01.05.03 «Математичне та програмне забезпечення обчислювальних машин і систем»

Д 26.001.37

Голіченко Ірина Ігорівна, 01.01.05 «Теорія ймовірностей і математична статистика»

Посашкова Світлана Володимирівна, 01.01.05 «Теорія ймовірностей і математична статистика»

Яковенко Анастасія Сергіївна, 01.01.02 «Диференціальні рівняння»

Львівський національний університет імені Івана Франка

К 35.051.07

Пелюшкевич Ольга Володимирівна, 01.01.02 «Диференціальні рівняння»

Чвартацький Олександр Ігорович, 01.01.02 «Диференціальні рівняння»

Національний авіаційний університет

К 26.062.13

Пилипенко Сергій Григорович, 05.07.12 «Дистанційні аерокосмічні дослідження»

ННЦ «Харківський фізико-технічний інститут»

Д 64.845.01

Любименко Олена Миколаївна, 01.04.07 «Фізика твердого тіла»

Федорівська Ольга Вікторівна, 01.04.20 «Фізика пучків заряджених частинок»

Одеський національний університет імені І.І. Мечникова

Д 41.051.01

Сєрга Інга Миколаївна, 01.04.05 «Оптика, лазерна фізика»

К 41.051.04

Бреус Віталій Віталійович, 01.03.02 «Астрофізика, радіоастрономія»

Сумський державний університет

Д 55.051.02

Барсук Іван Володимирович, 01.04.01 «Фізика приладів, елементів і систем»

Пономарьова Ганна Олександрівна, 01.04.01 «Фізика приладів, елементів і систем»

Федченко Олена Вікторівна, 01.04.07 «Фізика твердого тіла»

Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна

Д 64.051.02

Скуратовський Сергій Іванович, 01.03.02 «Астрофізика, радіоастрономія»

Д 64.051.12

Білецький Олексій Олександрович, 01.04.08 «Фізика плазми»

Чібісов Олександр Дмитрович, 01.04.08 «Фізика плазми»

Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича

Д 76.051.01

Паньків Людмила Іванівна, 01.04.10 «Фізика напівпровідників і діелектриків»

К 76.051.02

Любима Ольга Євгенівна, 01.01.02 «Диференціальні рівняння»

ХІМІЧНІ НАУКИ

ДВНЗ «Ужгородський національний університет»

К 61.051.03

Гумінілович Руслана Ростиславівна, 02.00.01 «Неорганічна хімія»

Інститут біоорганічної хімії та нафтохімії НАН України

Д 26.220.01

Репецький Ігор Анатолійович, 02.00.13 «Нафтохімія та вуглехімія»

Чумаченко Світлана Анатоліївна, 02.00.10 «Біоорганічна хімія»

Інститут хімії високомолекулярних сполук НАН України

Д 26.179.01

Сірик Олена Миколаївна, 02.00.06 «Хімія високомолекулярних сполук»

Інститут хімії поверхні ім. О.О. Чуйка НАН України

Д 26.210.01

Давиденко Людмила Олександрівна, 01.04.18 «Фізика і хімія поверхні»

Кузнецова Тетяна Юріївна, 02.00.04 «Фізична хімія»

Левандовський Ігор Анатолійович, 02.00.04 «Фізична хімія»

Телегеєв Ігор Геннадійович, 01.04.18 «Фізика і хімія поверхні»

Львівський національний університет імені Івана Франка

Д 35.051.10

Корень Ярослав Михайлович, 02.00.04 «Фізична хімія»

Лук’янов Михайло Юрійович, 02.00.01 «Неорганічна хімія»

Фізико-хімічний інститут ім. О.В. Богатського НАН України

К 41.219.02

Колосова Ольга Сергіївна, 02.00.03 «Органічна хімія»

Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна

Д 64.051.14

Лукінова Олена Валеріївна, 02.00.04 «Фізична хімія»

БІОЛОГІЧНІ НАУКИ

ДУ «Інститут ендокринології та обміну речовин ім. В.П. Комісаренка НАМН України»

Д 26.558.01

Пушкарьов Віктор Володимирович, 14.01.14 «Ендокринологія»

ДУ «Інститут медицини праці НАМН України»

Д 26.554.01

Козицька Тетяна Володимирівна, 14.02.01 «Гігієна та професійна патологія»

ДУ «Інститут харчової біотехнології та геноміки НАН України»

Д 26.254.01

Драгулян Марія Валеріївна, 03.00.22 «Молекулярна генетика»

Забуранний Нестор Володимирович, 03.00.22 «Молекулярна генетика»

Малишева Світлана Вікторівна, 03.00.11 «Цитологія, клітинна біологія, гістологія»

Ткачова Юлія Олександрівна, 03.00.11 «Цитологія, клітинна біологія, гістологія»

Шиша Олена Миколаївна, 03.00.20 «Біотехнологія»

ДУ «Національний науковий центр радіаційної медицини НАМН України»

Д 26.562.02

Левкович Наталія Миколаївна, 03.00.15 «Генетика»

Третяк Богдан Іринейович, 03.00.15 «Генетика»

Інститут агроекології і природокористування НААН

Д 26.371.01

Волкова Марина В’ячеславівна, 03.00.16 «Екологія»

Козинятко Тетяна Анатоліївна, 03.00.16 «Екологія»

Інститут біохімії ім. О.В. Палладіна НАН України

Д 26.240.01

Канюка Олена Петрівна, 03.00.04 «Біохімія»

Ференц Ірина Вікторівна, 03.00.04 «Біохімія»

Інститут гідробіології НАН України

Д 26.213.01

Бородіна Олександра Валентинівна, 03.00.17 «Гідробіологія»

Інститут зоології ім. І.І. Шмальгаузена НАН України

Д 26.153.01

Костюк Віталій Степанович, 03.00.08 «Зоологія»

Нужна Ганна Дмитрівна, 03.00.24 «Ентомологія»

Інститут мікробіології та вірусології ім. Д.К. Заболотного НАН України

Д 26.233.01

Абдуліна Дарина Ренатівна, 03.00.07 «Мікробіологія»

Авдіюк Катерина Володимирівна, 03.00.07 «Мікробіологія»

Інститут молекулярної біології і генетики НАН України

Д 26.237.01

Шаблій Володимир Анатолійович, 03.00.20 «Біотехнологія»

Інститут фізіології імені О.О. Богомольця НАН України

Д 26.198.01

Горковенко Андрій Васильович, 03.00.13 «Фізіологія людини і тварин»

Кузьменко Марія Олексіївна, 03.00.13 «Фізіологія людини і тварин»

Інститут фізіології рослин і генетики НАН України

Д 26.212.01

Щербаченко Оксана Ігорівна, 03.00.12 «Фізіологія рослин»

Київський національний університет імені Тараса Шевченка

Д 26.001.14

Лейбенко Людмила Володимирівна, 03.00.06 «Вірусологія»

Д 26.001.24

Войтенко Валерія Володимирівна, 03.00.04 «Біохімія»

Моргаєнко Олексій Олександрович, 03.00.04 «Біохімія»

Львівський національний університет імені Івана Франка

К 35.051.14

Великопольська Ольга Юріївна, 03.00.13 «Фізіологія людини і тварин»

Манько Богдан Олексійович, 03.00.13 «Фізіологія людини і тварин»

Національний ботанічний сад ім. М.М. Гришка НАН України

Д 26.215.01

Ковтун-Водяницька Світлана Михайлівна, 03.00.05 «Ботаніка»

Національний університет біоресурсів і природокористування України

Д 26.004.08

Морозова Валерія Сергіївна, 03.00.04 «Біохімія»

Д 26.004.09

Совакова Марія Олександрівна, 06.03.01 «Лісові культури та фітомеліорація»

Нікітський ботанічний сад - Національний науковий центр НААН

Д 53.369.01

Кирпичова Лариса Федорівна, 03.00.05 «Ботаніка»

Таврійський національний університет імені В.І. Вернадського

К 52.051.04

Васильєва Наталія Олегівна, 03.00.13 «Фізіологія людини і тварин»

Єпішкін Ігор Володимирович, 03.00.13 «Фізіологія людини і тварин»

Каганова Наталія Веніамінівна, 03.00.13 «Фізіологія людини і тварин»

Кучковський Олег Миколайович, 03.00.13 «Фізіологія людини і тварин»

ГЕОЛОГІЧНІ НАУКИ

ДВНЗ «Національний гірничий університет»

Д 08.080.05

Приходченко Олексій Васильович, 04.00.16 «Геологія твердих горючих копалин»

Інститут геологічних наук НАН України

Д 26.162.04

Шморг Яніна Станіславівна, 04.00.21 «Літологія»

Д 26.162.05

Гаврилюк Руслан Борисович, 04.00.06 «Гідрогеологія»

Мокієнко Віктор Іванович, 04.00.06 «Гідрогеологія»

ТЕХНІЧНІ НАУКИ

Академія пожежної безпеки імені Героїв Чорнобиля Державної служби України з надзвичайних ситуацій

К 73.736.01

Нуянзін Олександр Михайлович, 21.06.02 «Пожежна безпека»

Уханський Роман Володимирович, 21.06.02 «Пожежна безпека»

Вінницький національний аграрний університет Мінагрополітики України

К05.854.02

Мосієнко Гарій Анатолійович, 05.18.12 «Процеси та обладнання харчових, мікробіологічних та фармацевтичних виробництв»

Вінницький національний технічний університет

К 05.052.03

Слабкий Андрій Валентинович, 05.02.02 «Машинознавство»

ДВНЗ «Донецький національний технічний університет»

Д11.052.02

Важинський Антон Іванович, 05.09.03 «Електротехнічні комплекси та системи»

Сердюков Роман Петрович, 05.14.02 «Електричні станції, мережі і системи»

Д 11.052.04

Бурдін Олександр Валентинович, 05.03.01 «Процеси механічної обробки, верстати та інструменти»

ДВНЗ «Криворізький національний університет»

Д 09.052.03

Маринич Іван Анатолійович, 05.13.07 «Автоматизація процесів керування»

ДВНЗ «Національний гірничий університет»

Д 08.080.07

Наумов Микола Миколайович, 05.26.01 «Охорона праці»

ДВНЗ «Приазовський державний технічний університет»

Д 12.052.01

Коваленко Іван Васильович, 05.03.06 «Зварювання та споріднені процеси і технології»

ДВНЗ «Придніпровська державна академія будівництва та архітектури»

Д 08.085.01

Максименко Андрій Анатолійович, 05.23.05 «Будівельні матеріали та вироби»

Мартиш Олександр Олександрович, 05.23.08 «Технологія та організація промислового та цивільного будівництва»

Тельянов Віктор Олександрович, 05.23.05 «Будівельні матеріали та вироби»

Д 08.085.02

Зінкевич Оксана Григорівна, 05.23.01 «Будівельні конструкції, будівлі та споруди»

Махінько Микола Миколайович, 05.23.01 «Будівельні конструкції, будівлі та споруди»

К 08.085.03

Калашніков Іван Володимирович, 21.06.01 «Екологічна безпека»

Спільник Наталія Василівна, 21.06.01 «Екологічна безпека»

Державний університет телекомунікацій

Д 26.861.01

Бондаренко Антон Анатолійович, 05.12.02 «Телекомунікаційні системи та мережі»

Прокопович-Ткаченко Дмитро Ігорович, 05.12.02 «Телекомунікаційні системи та мережі»

Дніпродзержинський державний технічний університет

К 09.052.01

Мних Ірина Миколаївна, 05.14.06 «Технічна теплофізика та промислова теплоенергетика»

Донбаська державна машинобудівна академія

Д 12.105.01

Чуруканов Олександр Сергійович, 05.03.05 «Процеси та машини обробки тиском»

Донецький національний університет економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського

К11.055.02

Кирильченко Марина Володимирівна, 05.18.16 «Технологія харчової продукції»

ДУ «Національний науково-дослідний інститут промислової безпеки та охорони праці» Державної служби гірничого нагляду та промислової безпеки України та НАН України

К 26.802.01

Гончарова Ольга Миколаївна, 05.26.01 «Охорона праці»

Мотрич Михайло Миколайович, 05.26.01 «Охорона праці»

Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу

Д 20.052.04

Савула Роман Степанович, 05.15.13 «Трубопровідний транспорт, нафтогазосховища»

Інститут водних проблем і меліорації НААН

Д 26.362.01

Нагалюк Сергій Іванович, 06.01.02 «Сільськогосподарські меліорації»

Інститут електродинаміки НАН України

Д26.187.01

Третяк Михайло Вікторович, 05.09.03 «Електротехнічні комплекси та системи»

Д 26.187.02

Ламеко Олександр Львович, 05.11.05 «Прилади та методи вимірювання електричних та магнітних величин»

Інститут електрофізики і радіаційних технологій НАН України

Д 64.245.01

Кудій Дмитро Анатолійович, 01.04.07 «Фізика твердого тіла»

Інститут кібернетики імені В.М. Глушкова НАН України

Д 26.194.03

Бєлявін Володимир Федорович, 05.13.06 «Інформаційні технології»

Єлісєєва Олена Володимирівна, 05.13.05 «Комп’ютерні системи та компоненти»

Інститут монокристалів НАН України

Д 64.169.01

Бараннік Сергій Віталійович, 05.02.01 «Матеріалознавство»

Герасимов Ярослав Віталійович, 05.02.01 «Матеріалознавство»

Дацько Юрій Миколайович, 05.02.01 «Матеріалознавство»

Дуліна Надія Андріївна, 05.02.01 «Матеріалознавство»

Інститут проблем матеріалознавства ім. І.М. Францевича НАН України

Д 26.207.03

Воденнікова Оксана Сергіївна, 05.02.01 «Матеріалознавство»

Інститут проблем машинобудування ім. А.М. Підгорного НАН України

Д 64.180.01

Лісін Денис Олександрович, 01.05.02 «Математичне моделювання та обчислювальні методи»

Любицька Катерина Ігорівна, 01.02.04 «Механіка деформівного твердого тіла»

Нікітіна Ганна Олександрівна, 05.02.09 «Динаміка та міцність машин»

Інститут телекомунікацій і глобального інформаційного простору

Д 26.255.01

Вишняков В'ячеслав Юрійович, 05.13.06 «Інформаційні технології»

Інститут технічної теплофізики НАН України

Д 26.224.01

Альошко Сергій Олександрович, 05.14.06 «Технічна теплофізика та промислова теплоенергетика»

Київський національний торговельно-економічний університет

Д 26.055.02

Демічковська Мирослава Павлівна, 05.18.16 «Технологія харчової продукції»

Кобищан Ганна Дмитрівна, 05.18.08 «Товарознавство непродовольчих товарів»

Київський національний університет будівництва і архітектури

Д26.056.04

Ніцевич Андрій Віталійович, 05.23.02 «Основи та фундаменти»

Д26.056.06

Кожедуб Сергій Анатолійович, 05.01.01 «Прикладна геометрія, інженерна графіка»

Д26.056.07

Садчиков Олександр Олексійович, 05.23.04 «Водопостачання, каналізація»

Д26.056.09

Бірюк Світлана Павлівна, 05.23.20 «Містобудування та територіальне планування»

Тацій Юрій Олександрович, 05.24.04 «Кадастр та моніторинг земель»

Київський національний університет технологій та дизайну

Д 26.102.02

Плешко Сергій Анатолійович, 05.05.10 «Машини легкої промисловості»

Д 26.102.03

Давиденко Наталія Ігорівна, 05.18.19 «Технологія текстильних матеріалів, швейних і трикотажних виробів»

Майстренко Леся Анатоліївна, 05.18.18 «Технологія взуття, шкіряних виробів і хутра»

Мурженко Владислав Сергійович, 05.18.18 «Технологія взуття, шкіряних виробів і хутра»

Ніколаєва Тетяна Ігорівна, 05.18.19 «Технологія текстильних матеріалів, швейних і трикотажних виробів»

Стаценко Дмитро Володимирович, 05.18.18 «Технологія взуття, шкіряних виробів і хутра»

Кіровоградський національний технічний університет

Д 23.073.01

Кісільов Руслан Вікторович, 05.05.11 «Машини і засоби механізації сільськогосподарського виробництва»

Лісовий Іван Олександрович, 05.05.11 «Машини і засоби механізації сільськогосподарського виробництва»

Лузан Олена Романівна, 05.05.11 «Машини і засоби механізації сільськогосподарського виробництва»

Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського

Д45.052.01

Вельченко Ганна Олександрівна, 05.09.01 «Електричні машини й апарати»

Д 45.052.03

Молчанов Петро Олександрович, 05.05.02 «Машини для виробництва будівельних матеріалів і конструкцій»

Педь Дмитро Сергійович, 05.05.02 «Машини для виробництва будівельних матеріалів і конструкцій»

К 45.052.04

Лоцько Олександр Павлович, 05.27.06 «Технологія, обладнання та виробництво електронної техніки»

К 45.052.06

Левченко Роман Володимирович, 05.03.05 «Процеси та машини обробки тиском»

Луцький національний технічний університет

Д 32.075.01

Тинчук Сергій Олександрович, 01.02.04 «Механіка деформівного твердого тіла»

Львівський державний університет безпеки життєдіяльності Державної служби України з надзвичайних ситуацій

К 35.874.01

Годованець Надія Миколаївна, 21.06.02 «Пожежна безпека»

К 35.874.02

Афтанюк Олег Валентинович, 05.13.22 «Управління проектами і програмами»

Івануса Андрій Іванович, 05.13.22 «Управління проектами і програмами»

Полотай Орест Іванович, 05.13.22 «Управління проектами і програмами»

Науково-технічний центр магнетизму технічних об`єктів НАН України

К64.253.01

Філіппов Дмитро Максимович, 05.09.05 «Теоретична електротехніка»

Національна металургійна академія України

Д 08.084.02

Воробйов Кирило Григорович, 05.03.05 «Процеси та машини обробки тиском»

Національний авіаційний університет

Д 26.062.06

Хлевна Юлія Леонідівна, 05.02.04 «Тертя та зношування в машинах»

Д26.062.09

Гордієнко Ольга Анатоліївна, 05.17.07 «Хімічна технологія палива та паливно-мастильних матеріалів»

К 26.062.11

Краюшкіна Катерина Вікторівна, 05.22.11 «Автомобільні шляхи та аеродроми»

Д 26.062.17

Білецький Олександр Анатолійович, 21.05.01 «Інформаційна безпека держави»

Куліца Олег Сергійович, 21.05.01 «Інформаційна безпека держави»

Леках Альберт Анатолійович, 05.12.02 «Телекомунікаційні системи та мережі»

Національний аерокосмічний університет ім. М.Є. Жуковського «ХАІ»

Д 64.062.01

Мандрікова Людмила Василівна, 05.13.06 «Інформаційні технології»

Толкунова Юлія Миколаївна, 05.13.22 «Управління проектами і програмами»

Яковлєв Сергій Юрієвич, 05.13.22 «Управління проектами і програмами»

Д 64.062.04

Гарін Андрій Олегович, 05.03.07 «Процеси фізико-технічної обробки»

Жданов Ігор Олександрович, 05.07.02 «Проектування, виробництво та випробування літальних апаратів»

Д 64.062.07

Додух Олександр Миколайович, 05.12.13 «Радіотехнічні пристрої та засоби телекомунікацій»

Національний технічний університет «ХПІ»

Д 64.050.04

Банєв Євген Федорович, 05.09.03 «Електротехнічні комплекси та системи»

Д 64.050.03

Барсова Зоя Валеріївна, 05.17.11 «Технологія тугоплавких неметалічних матеріалів»

Д 64.050.05

Мазур Олена Валеріївна, 05.18.06 «Технологія жирів, ефірних масел та парфюмерно-косметичних продуктів»

Петік Ігор Павлович, 05.18.06 «Технологія жирів, ефірних масел та парфюмерно-косметичних продуктів»

Д 64.050.07

Андрусенко Олександр Олександрович, 05.13.07 «Автоматизація процесів керування»

Бачкір Лариса Вадимівна, 05.13.06 «Інформаційні технології»

Брагінський Ігор Львович, 05.13.06 «Інформаційні технології»

Станкевич Олександр Анатолійович, 05.13.06 «Інформаційні технології»

Д 64.050.08

Окунь Олександр Олександрович, 05.09.13 «Техніка сильних електричних та магнітних полів»

Тітко Владислав Олексійович, 05.09.01 «Електричні машини і апарати»

Д 64.050.10

Агарков Віктор Васильович, 05.03.05 «Процеси та машини обробки тиском»

Д 64.050.11

Цента Євген Миколайович, 05.05.17 «Гідравлічні машини та гідропневмоагрегати»

Д 64.050.13

Кондратенко Олександр Миколайович, 05.05.03 «Двигуни та енергетичні установки»

Опалєв Василь Анатолійович, 05.05.03 «Двигуни та енергетичні установки»

Національний технічний університет України «КПІ»

Д 26.002.05

Лелека Сергій Володимирович, 05.17.08 «Процеси та обладнання хімічної технології»

Д26.002.05

Рисухін Володимир Володимирович, 21.06.01 «Екологічна безпека»

Д 26.002.08

Мазурок Наталія Степанівна, 05.27.01 «Твердотільна електроніка»

Цибульский Леонід Юрійович, 05.27.02 «Вакуумна, плазмова та квантова електроніка»

Д 26.002.15

Перепічай Андрій Олександрович, 05.03.06 «Зварювання та споріднені процеси і технології»

Д 26.002.18

Галаненко Денис Валерійович, 05.11.13 «Прилади і методи контролю та визначення складу речовин»

Д 26.002.19

Желяскова Тетяна Миколаївна, 05.09.08 «Прикладна акустика і звукотехніка»

Нікітчук Тетяна Миколаївна, 05.11.17 «Біологічні та медичні прилади і системи»

Пилипенко Костянтин Петрович, 05.09.08 «Прикладна акустика та звукотехніка»

Національний транспортний університет

Д 26.059.03

Марчук Роман Миколайович, 05.22.02 «Автомобілі та трактори»

Національний університет «Львівська політехніка»

Д 35.052.05

Григорович Андрій Геннадійович, 01.05.03 «Математичне та програмне забезпечення обчислювальних машин і систем»

Мокрицька Ольга Володимирівна, 01.05.02 «Математичне моделювання та обчислювальні методи»

Д 35.052.06

Ребот Дарія Петрівна, 05.02.09 «Динаміка та міцність машин»

Д35.052.07

Межиброцький Василь Петрович, 05.17.04 «Технологія процесів органічного синтезу»

Д 35.052.08

Антонів Уляна Степанівна, 05.13.05 «Комп’ютерні системи та компоненти»

Малик Ольга Володимирівна, 05.01.02 «Стандартизація, сертифікація та метрологічне забезпечення»

Петренко Олена Костянтинівна, 05.01.02 «Стандартизація, сертифікація та метрологічне забезпечення»

Д35.052.17

Котів Роман Михайлович, 05.23.05 «Будівельні матеріали та вироби»

Д 35.052.18

Король Ольга Григорівна, 05.13.21 «Системи захисту інформації»

Яциковська Уляна Олегівна, 05.13.21 «Системи захисту інформації»

Національний університет біоресурсів і природокористування України

Д 26.004.06

Борхаленко Юрій Олександрович, 05.05.11 «Машини і засоби механізації сільськогосподарського виробництва»

Гудова Алла Валентинівна, 05.05.11 «Машини і засоби механізації сільськогосподарського виробництва»

Цивенкова Наталія Михайлівна, 05.05.11 «Машини і засоби механізації сільськогосподарського виробництва»

Національний університет водного господарства та природокористування

Д 47.104.01

Біда Петро Іванович, 06.01.02 «Сільськогосподарські меліорації»

Волк Павло Павлович, 06.01.02 «Сільськогосподарські меліорації»

Степанюк Антон Адамович, 06.01.02 «Сільськогосподарські меліорації»

Національний університет кораблебудування імені адмірала Макарова

Д 38.060.02

Сьомін Олексій Анатолійович, 05.08.03 «Конструювання та будування суден»

Національний університет харчових технологій

Д 26.058.02

Костюк Євген Володимирович, 05.18.12 «Процеси та обладнання харчових, мікробіологічних та фармацевтичних виробництв»

Леус Руслан Миколайович, 05.18.12 «Процеси та обладнання харчових, мікробіологічних та фармацевтичних виробництв»

Петрікей Руслан Володимирович, 05.18.12 «Процеси та обладнання харчових, мікробіологічних та фармацевтичних виробництв»

Самілик Марина Михайлівна, 05.18.12 «Процеси та обладнання харчових, мікробіологічних та фармацевтичних виробництв»

Д 26.058.04

Добоній Інна Василівна, 05.18.05 «Технологія цукристих речовин та продуктів бродіння»

Малишев Віктор Олександрович, 05.18.05 «Технологія цукристих речовин та продуктів бродіння»

К 26.058.05

Заїка Володимир Іванович, 05.13.07 «Автоматизація процесів керування»

Рябчук Олександр Миколайович, 05.14.06 «Технічна теплофізика та промислова теплоенергетика»

Д 26.058.06

Йовбак Уляна Сергіївна, 05.18.01 «Технологія хлібопекарських продуктів, кондитерських виробів та харчових концентратів»

Почеп Володимир Анатолійович, 05.18.02 «Технологія зернових, бобових, круп`яних продуктів і комбікормів, олійних і луб`яних культур»

ННЦ «Інститут механізації та електрифікації сільського господарства» НААН України

Д 27.358.01

Дудін Володимир Юрійович, 05.05.11 «Машини і засоби механізації сільськогосподарського виробництва»

Одеська державна академія будівництва та архітектури

Д 41.085.01

Кушнір Олексій Михайлович, 05.23.01 «Будівельні конструкції, будівлі та споруди»

Д 41.085.03

Логінова Людмила Олександрівна, 05.23.02 «Основи та фундаменти»

Одеська державна академія технічного регулювання та якості

К 41.113.01

Нікішин Володимир Володимирович, 05.01.02 «Стандартизація, сертифікація та метрологічне забезпечення»

Одеська національна академія зв`язку ім. О.С. Попова

Д 41.861.01

Корецький Олександр Володимирович, 05.12.02 «Телекомунікаційні системи та мережі»

Ніколаєнко Сергій Валентинович, 05.13.21 «Системи захисту інформації»

Одеська національна академія харчових технологій

Д 41.088.01

Брославцева Ірина Володимирівна, 05.18.02 «Технологія зернових, бобових, круп`яних продуктів і комбікормів, олійних і луб`яних культур»

Буланша Наталя Анатоліївна, 05.18.13 «Технологія консервованих і охолоджених харчових продуктів»

Іванова Ганна Станіславівна, 05.18.01 «Технологія хлібопекарських продуктів, кондитерських виробів та харчових концентратів»

Котузаки Олена Миколаївна, 05.18.01 «Технологія хлібопекарських продуктів, кондитерських виробів та харчових концентратів»

Лозовська Тетяна Сергіївна, 05.18.13 «Технологія консервованих і охолоджених харчових продуктів»

Макієвська Тетяна Леонідівна (громадянка Російської Федерації), 05.18.12 «Процеси та обладнання харчових, мікробіологічних та фармацевтичних виробництв»

Харенко Дмитро Олександрович, 05.18.12 «Процеси та обладнання харчових, мікробіологічних та фармацевтичних виробництв»

Яровий Ігор Іванович, 05.18.12 «Процеси та обладнання харчових, мікробіологічних та фармацевтичних виробництв»

Д 41.088.02

Вєтров Дмитро Ігорович, 05.18.16 «Технологія харчової продукції»

Коваленко Ірина Вікторівна, 05.18.16 «Технологія харчової продукції»

Семко Тетяна Василівна, 05.18.04 «Технологія м`ясних, молочних продуктів і продуктів з гідробіонтів»

Сидорчук Ольга Валеріївна, 03.00.20 «Біотехнологія»

Д 41.088.03

Сагала Тетяна Анатоліївна, 05.14.06 «Технічна теплофізика та промислова теплоенергетика»

Одеська національна морська академія

Д 41.106.01

Козирев Ігор Петрович, 05.05.03 «Двигуни та енергетичні установки»

Мацкевич Дмитро Валентинович, 05.05.03 Двигуни та енергетичні установки»

Шевченко Валерій Анатолійович, 05.05.03 «Двигуни та енергетичні установки»

Одеський національний політехнічний університет

Д 41.052.01

Возовиков Юрій Миколайович, 05.13.06 «Інформаційні технології»

К 41.052.05

Букарос Андрій Юрійович, 05.09.03 «Електротехнічні комплекси та системи»

Куланіна Євгенія Вікторівна, 05.09.03 «Електротехнічні комплекси та системи»

Полтавський національний технічний університет імені Юрія Кондратюка

Д 44.052.02

Митрофанов Павло Борисович, 05.23.01 «Будівельні конструкції, будівлі та споруди»

Севастопольський національний технічний університет

Д 50.052.02

Альчаков Василь Вікторович, 05.13.03 «Системи та процеси керування»

Балабанов Олексій Миколайович, 05.13.03 «Системи та процеси керування»

Безугла Ганна Євгенівна, 05.13.03 «Системи та процеси керування»

Токарев Денис Олександрович, 05.13.03 «Системи та процеси керування»

Сумський державний університет

К55.051.04

Бунько Василь Ярославович, 05.17.08 «Процеси та обладнання хімічної технології»

Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля

К 29.051.07

Махортова Надія Василівна, 05.11.13 «Прилади і методи контролю та визначення складу речовин»

Дрига Володимир Володимирович, 05.11.13 «Прилади і методи контролю та визначення складу речовин»

К 29.051.13

Проказа Олена Іванівна, 05.13.07 «Автоматизація процесів керування»

Таванюк Тетяна Яківна, 05.13.07 «Автоматизація процесів керування»

Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя

К 58.052.04

Сисак Іван Михайлович, 05.09.07 «Світлотехніка та джерела світла»

Українська академія друкарства

Д 35.101.01

Шевченко Олександр Володимирович, 05.13.06 «Інформаційні технології»

Українська державна академія залізничного транспорту

Д 64.820.02

Ігнатенко Євгеній Вікторович, 05.23.01 «Будівельні конструкції, будівлі та споруди»

Фізико-механічний інститут ім. Г.В. Карпенка НАН України

Д 35.226.02

Дорош Мар'ян Іванович, 01.02.04 «Механіка деформівного твердого тіла»

Харківський державний університет харчування і торгівлі

Д 64.088.01

Кудряшов Андрій Ігорович, 05.18.15 «Товарознавство харчових продуктів»

Сподар Катерина Вікторівна, 05.18.15 «Товарознавство харчових продуктів»

К 64.088.03

Цуканова Олена Сергіївна, 05.18.01 «Технологія хлібопекарських продуктів, кондитерських виробів та харчових концентратів»

Харківський національний технічний університет сільського господарства імені Петра Василенка Мінагрополітики України

К 64.832.03

Диха Максим Олександрович, 05.02.04 «Тертя та зношування в машинах»

Фабричнікова Ірина Анатоліївна, 05.02.04 «Тертя та зношування в машинах»

Харківський національний університет будівництва та архітектури

Д64.056.01

Константинов Антон Сергійович, 05.23.08 «Технологія та організація промислового та цивільного будівництва»

Нагорна Олена Костянтинівна, 05.23.04 «Водопостачання, каналізація»

Д64.056.04

Астахов Артем Анатолійович, 05.23.01 «Будівельні конструкції, будівлі та споруди»

Харківський національний університет радіоелектроніки

Д 64.052.01

Власенко Наталія Володимирівна, 05.13.23 «Системи та засоби штучного інтелекту»

Полякова Тетяна Вікторівна, 05.13.23 «Системи та засоби штучного інтелекту»

Д 64.052.04

Герасименко Микола Вікторович, 05.27.06 «Технологія, обладнання та виробництво електронної техніки»

Жарікова Ірина Володимирівна, 05.27.06 «Технологія, обладнання та виробництво електронної техніки»

К 64.052.05

Соловйова Ольга Ігорівна, 05.11.17 «Біологічні та медичні прилади і системи»

Страшненко Ганна Миколаївна 05.11.17 «Біологічні та медичні прилади і системи»

Херсонський національний технічний університет

Д 67.052.01

Кулинич Едуард Михайлович, 05.13.07 «Автоматизація процесів керування»

Поливода Оксана Валеріївна, 05.13.07 «Автоматизація процесів керування»

Черкаський державний технологічний університет

К 73.052.01

Наконечна Оксана Андріївна, 01.05.02 «Математичне моделювання та обчислювальні методи»

Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича

К76.051.09

Годинюк Іван Михайлович, 05.27.01 «Твердотільна електроніка»

СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКІ НАУКИ

ДВНЗ «Херсонський державний аграрний університет» Мінагрополітики України

Д 67.830.01

Арсланова Лейля Енверівна, 06.01.09 «Рослинництво»

Вишнівська Юлія Станіславівна, 06.01.09 «Рослинництво»

Донець Андрій Олександрович, 06.01.09 «Рослинництво»

ДУ Інститут сільського господарства степової зони НААН

Д 08.353.01

Бокун Олександр Іванович, 06.01.09 «Рослинництво»

Заплітний Ярослав Дмитрович, 06.01.05 «Селекція і насінництво»

Конопльова Євгенія Леонідівна, 06.01.09 «Рослинництво»

Трубілов Олег Віталійович, 06.01.09 «Рослинництво»

Інститут агроекології і природокористування НААН

Д 26.371.01

Залевський Роман Антонович, 03.00.16 «Екологія»

Маціборук Павло Вікторович, 03.00.16 «Екологія»

Сюткіна Наталія Георгіївна, 03.00.16 «Екологія»

Інститут біології тварин НААН

Д 35.368.01

Горчин Софія Володимирівна, 03.00.20 «Біотехнологія»

Левкович Софія Романівна, 03.00.04 «Біохімія»

Скаб Оксана Богданівна, 03.00.04 «Біохімія»

Інститут водних проблем і меліорації НААН

Д 26.362.01

Поліщук Катерина Володимирівна, 06.01.02 «Сільськогосподарські меліорації»

Інститут захисту рослин НААН

К 26.376.01

Крук Іван Володимирович, 03.00.16 «Екологія»

Інститут кормів та сільського господарства Поділля НААН та Вінницький національний аграрний університет Мінагрополітики України

К 05.854.01

Бурдига Віталій Миколайович, 06.01.09 «Рослинництво»

Цицюра Тетяна Василівна, 06.01.12 «Кормовиробництво і луківництво»

Інститут розведення і генетики тварин НААН

Д 27.355.01

Бульченко Ігор Олександрович, 03.00.15 «Генетика»

Пономаренко Володимир Михайлович, 06.02.01 «Розведення та селекція тварин»

Інститут рослинництва ім. В.Я. Юр’єва НААН

К 64.366.01

Панкова Оксана Володимирівна, 06.01.05 «Селекція і насінництво»

Львівський національний університет ветеринарної медицини та біотехнологій імені С.З. Ґжицького Мінагрополітики України

Д 35.826.02

Бабік Наталія Петрівна, 06.02.01 «Розведення та селекція тварин»

Дейнеко Руслан Миколайович, 06.02.02 «Годівля тварин і технологія кормів»

Долід Станіслав Васильович, 06.02.02 «Годівля тварин і технологія кормів»

Миколаївський національний аграрний університет Мінагрополітики України

К 38.806.02

Кислинська Алла Ігорівна, 06.02.04 «Технологія виробництва продуктів тваринництва»

Нежлукченко Наталя Валентинівна, 06.02.01 «Розведення та селекція тварин»

Писаренко Надія Борисівна, 06.02.01 «Розведення та селекція тварин»

Національний університет біоресурсів і природокористування України

Д 26.004.04

Носко Василь Любомирович, 06.01.06 «Овочівництво»

Д 26.004.05

Боярчук Сергій Васильович, 06.02.02 «Годівля тварин і технологія кормів»

Д 26.004.10

Войцеховська Оксана Степанівна, 06.01.01 «Загальне землеробство»

Гриб Іван Іванович, 06.01.09 «Рослинництво»

Гринюк Іванна Петрівна, 06.01.09 «Рослинництво»

Матвієнко Андрій Іванович, 06.01.09 «Рослинництво»

Пасічник Ірина Олександрівна, 06.01.15 «Первинна обробка продуктів рослинництва»

Шпирка Олександр Миколайович, 06.01.13 «Гербологія»

Сумський національний аграрний університет Мінагрополітики України та Полтавська державна аграрна академія Мінагрополітики України

К 55.859.03

Дубовик Ольга Олексіївна, 06.01.09 «Рослинництво»

Жемчужин Валентин Юрійович, 06.01.09 «Рослинництво»

Коваленко Владислав Миколайович, 06.01.05 «Селекція і насінництво»

Український ордена «Знак пошани» науково-дослідний інститут лісового господарства та агролісомеліорації ім. Г.М. Висоцького Держкомлісгоспу та НАН України

К 64.828.01

Лещенко Віталій Олександрович, 06.03.03 «Лісознавство і лісівництво»

Назаренко Віталій Васильович, 06.03.03 «Лісознавство і лісівництво»

Соломаха Наталія Григорівна, 06.03.01 «Лісові культури та фітомеліорація»

ІСТОРИЧНІ НАУКИ

ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди»

Д 27.053.01

Галах Віта Валеріївна, 07.00.07 «Історія науки й техніки»

Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара

Д 08.051.14

Лавренко Валерія Сергіївна, 07.00.02 «Всесвітня історія»

Сеітова Ельвіна Ізетівна, 07.00.01 «Історія України»

Донецький національний університет

Д 11.051.02

Зубченко Світлана Петрівна, 07.00.02 «Всесвітня історія»

Коваль Дмитро Павлович, 07.00.01 «Історія України»

Савічев Андрій Володимирович, 07.00.06 «Історіографія, джерелознавство та спеціальні історичні дисципліни»

Інститут українознавства ім. І. Крип’якевича НАНУ та Інститут народознавства НАН України

Д 35.222.01

Бойко Ігор Олександрович, 07.00.05 «Етнологія»

Пусько Іван Антонович, 07.00.01 «Історія України»

Шульгата Наталія Петрівна, 07.00.01 «Історія України»

Київський національний університет імені Тараса Шевченка

Д 26.001.20

Лозовий Андрій Володимирович, 07.00.06 «Історіографія, джерелознавство та спеціальні історичні дисципліни»

Миколаївський національний університет ім. В.О. Сухомлинського

К 38.134.01

Маринченко Ганна Миколаївна, 07.00.01 «Історія України»

Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова

Д 26.053.02

Заблоцький Андрій Віталійович, 07.00.01 «Історія України»

Костенко Світлана Володимирівна, 07.00.01 «Історія України»

Національний університет оборони України імені Івана Черняховського Міністерства оборони України

К 26.709.04

Кобзар Анатолій Олексійович, 20.02.22 «Військова історія»

Національний університет «Острозька академія»

К 48.125.02

Горбачик Оксана Олександрівна, 07.00.01 «Історія України»

Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна

Д 64.051.10

Гурінова Оксана Миколаївна, 07.00.02 «Всесвітня історія»

Корнєв Олексій Володимирович, 07.00.01 «Історія України»

Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького

К 73.053.01

Машталір Андрій Іванович, 07.00.01 «Історія України»

Чернігівський національний педагогічний університет імені Т.Г. Шевченка

К 79.053.01

Ващенко Олена Федорівна, 07.00.02 «Всесвітня історія»

Маслюк Олена Юріївна, 07.00.02 «Всесвітня історія»

Мітеров Олексій Йосипович, 07.00.01 «Історія України»

ЕКОНОМІЧНІ НАУКИ

Білоцерківський національний аграрний університет Мінагрополітики України

Д 27.821.03

Збарська Анна Василівна, 08.00.04 «Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)»

Буковинський державний фінансово-економічний університет

К 76.099.01

Ястремська Наталя Миколаївна, 08.00.04 «Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)»

Вінницький національний аграрний університет Мінагрополітики України

Д 05.854.03

Коваленко Віталій Леонідович, 08.00.04 «Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)»

ВНЗ «Університет економіки та права «КРОК»

Д 26.130.01

Кириченко Оксана Сергіївна, 21.04.02 «Економічна безпека суб’єктів господарської діяльності»

ДВНЗ «Українська академія банківської справи Національного банку України»

Д 55.081.01

Гланц Володимир Наумович, 08.00.08 «Гроші, фінанси і кредит»

Катроша Людмила Володимирівна, 08.00.08 «Гроші, фінанси і кредит»

ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»

Д 26.006.01

Лопух Ксенія Володимирівна, 08.00.01 «Економічна теорія та історія економічної думки»

Орешняк Вікторія Леонідівна, 08.00.01 «Економічна теорія та історія економічної думки»

ДВНЗ «Запорізький національний університет»

К 17.051.08

Дзюба Борис Петрович, 08.00.04 «Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)»

ДВНЗ «Національний лісотехнічний університет України»

Д 35.072.01

Кришеник Надія Іванівна, 08.00.06 «Економіка природокористування та охорони навколишнього середовища»

Мороз Володимир Павлович, 08.00.06 «Економіка природокористування та охорони навколишнього середовища»

Павлюк Уляна Володимирівна, 08.00.06 «Економіка природокористування та охорони навколишнього середовища»

Польовська Віра Тарасівна, 08.00.06 «Економіка природокористування та охорони навколишнього середовища»

Прокопович Ольга Ростиславівна, 08.00.06 «Економіка природокористування та охорони навколишнього середовища»

ДВНЗ «Приазовський державний технічний університет»

Д 12.052.02

Матюніна Марина Вікторівна, 08.00.04 «Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)»

Державний економіко-технологічний університет транспорту

Д 26.820.03

Вертель Валентина Вікторівна, 08.00.04 «Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)»

Донецький державний університет управління

Д 11.128.01

Бурда Владислав Євгенович, 08.00.03 «Економіка та управління національним господарством»

Дранник Еліна Володимирівна, 08.00.03 «Економіка та управління національним господарством»

К 11.128.05

Тюпішева Оксана Юріївна, 08.00.04 «Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)»

Донецький національний університет економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського

Д 11.055.01

Джоджуа Реваз Анзорович, 08.00.04 «Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)»

Заремба Вячеслав Павлович, 08.00.04 «Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)»

Донецький національний університет

Д 11.051.03

Комаров Олександр Миколайович, 08.00.02 «Світове господарство і міжнародні економічні відносини»

ДУ «Інститут економіки природокористування та сталого розвитку» НАН України

Д 26.256.01

Шлапак Микола Юрійович, 08.00.06 «Економіка природокористування та охорони навколишнього середовища»

ДУ «Інститут економіки та прогнозування НАН України»

Д 26.239.02

Скрипниченко Віталій Владиславович, 08.00.11 «Математичні методи, моделі та інформаційні технології в економіці»

Житомирський національний агроекологічний університет Мінагрополітики України

Д 14.083.02

Кондратюк Дмитро Миколайович, 08.00.04 «Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)»

Київська державна академія водного транспорту імені гетьмана Петра Конашевича-Сагайдачного

К 26.110.02

Мельник Ольга Володимирівна, 08.00.04 «Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)»

Пильнов Дмитро Олександрович, 08.00.04 «Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)»

Київський національний торговельно-економічний університет

Д 26.055.01

Белякова Вікторія Павлівна, 08.00.09 «Бухгалтерський облік, аналіз та аудит (за видами економічної діяльності)»

Мілютіна Юлія Сергіївна, 08.00.04 «Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)»

Опанасюк Юлія Іванівна, 08.00.04 «Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)»

Хіленко Олександр Олександрович, 08.00.04 «Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)»

Київський національний університет імені Тараса Шевченка

Д 26.001.02

Бондар Євгеній Михайлович, 08.00.02 «Світове господарство і міжнародні економічні відносини»

Петрук Андрій Миколайович, 08.00.02 «Світове господарство і міжнародні економічні відносини»

Фоменко Євген Олександрович, 08.00.02 «Світове господарство і міжнародні економічні відносини»

Кіровоградський національний технічний університет

К 23.073.03

Жукова Владислава Олександрівна, 08.00.03 «Економіка та управління національним господарством»

Олійник Олена Олександрівна, 08.00.07 «Демографія, економіка праці, соціальна економіка і політика»

Луганський національний аграрний університет Мінагрополітики України

Д 29.841.02

Андреєнко Неля Василівна, 08.00.04 «Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)»

Бондар Світлана Василівна, 08.00.04 «Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)»

Ковтунов Олександр Васильович, 08.00.04 «Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)»

Липов’як-Мєлкозьорова Алла Іванівна, 08.00.04 «Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)»

Шаповалова Юлія Петрівна, 08.00.04 «Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)»

Луцький національний технічний університет

Д 32.075.03

Табалова Ольга Євгенівна, 08.00.05 «Розвиток продуктивних сил і регіональна економіка»

Львівський національний аграрний університет Мінагрополітики України

Д 36.814.02

Демедюк Людмила Володимирівна, 08.00.04 «Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)»

Домінська Ольга Ярославівна, 08.00.04 «Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)»

Здрилюк Вікторія Богданівна, 08.00.04 «Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)»

Поверляк Тетяна Ігорівна, 08.00.04 «Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)»

Синявська Ірина Максимівна, 08.00.03 «Економіка та управління національним господарством»

Львівський національний університет імені Івана Франка

Д 35.051.01

Іршак Олеся Степанівна, 08.00.03 «Економіка та управління національним господарством»

Кірієнко Юлія Анатоліївна, 08.00.01 «Економічна теорія та історія економічної думки»

Саламін Оксана Степанівна, 08.00.03 «Економіка та управління національним господарством»

Стадницька Олена Миколаївна, 08.00.03 «Економіка та управління національним господарством»

Львівський регіональний університет державного управління Національної академії державного управління при Президентові України

Д 35.860.02

Челпанова Марина Михайлівна, 08.00.04 «Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)»

Миколаївський національний аграрний університет Мінагрополітики України

Д 38.806.01

Сирцева Світлана Володимирівна, 08.00.04 «Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)»

Стільник Віта Володимирівна, 08.00.04 «Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)»

Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економічного розвитку і торгівлі України

Д 26.801.01

Карбовська Любов Олександрівна, 08.00.03 «Економіка та управління національним господарством»

Ніколаєва Тетяна Володимирівна, 08.00.04 «Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)»

Науково-дослідний центр індустріальних проблем розвитку НАН України

Д 64.251.01

Головко Валерій Анатолійович, 08.00.04 «Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)»

Гусєв Юрій Веніамінович, 08.00.05 «Розвиток продуктивних сил і регіональна економіка»

Морозова Надія Леонідівна, 08.00.05 «Розвиток продуктивних сил і регіональна економіка»

Національна академія природоохоронного та курортного будівництва

Д 52.079.02

Пашенцева Ганна Володимирівна, 08.00.06 «Економіка природокористування та охорони навколишнього середовища»

Національний транспортний університет

Д 26.059.04

Литвишко Лілія Олександрівна, 08.00.04 «Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)»

Національний університет «Львівська політехніка»

Д 35.052.03

Адамів Марта Євгенівна, 08.00.04 «Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)»

Корбутяк Аліна Георгіївна, 08.00.03 «Економіка та управління національним господарством»

Національний університет біоресурсів та природокористування України

Д 26.004.01

Пісковець Ольга Вікторівна, 08.00.04 «Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)»

ННЦ «Інститут аграрної економіки» НААН України

Д 26.350.01

Фесенко Наталія Володимирівна, 08.00.04 «Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)»

Д 26.350.02

Здирко Наталія Григорівна, 08.00.09 «Бухгалтерський облік, аналіз та аудит (за видами економічної діяльності)»

Чирва Антоніна Аркадіївна, 08.00.09 «Бухгалтерський облік, аналіз та аудит (за видами економічної діяльності)»

Юрчук Наталія Петрівна, 08.00.09 «Бухгалтерський облік, аналіз та аудит (за видами економічної діяльності)»

Одеський національний економічний університет

Д 41.055.01

Ступак Світлана Миколаївна, 08.00.04 «Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)»

Одеський національний політехнічний університет

К 41.052.10

Гусаріна Наталія Вікторівна, 08.00.04 «Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)»

Іващенко Алла Григорівна, 08.00.04 «Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)»

ПВНЗ «Дніпропетровський університет імені Альфреда Нобеля»

К 08.120.01

Чернявська Ірина Михайлівна, 08.00.04 «Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)»

ПВНЗ «Міжнародний університет бізнесу і права»

К 67.135.02

Кара Олександр Дмитрович, 08.00.03 «Економіка та управління національним господарством»

Петричко Марія Михайлівна, 08.00.03 «Економіка та управління національним господарством»

Турленко Наталя Володимирівна, 08.00.03 «Економіка та управління національним господарством»

Шевцов Дмитро Васильович, 08.00.03 «Економіка та управління національним господарством»

Шибунько Вероніка Валентинівна, 08.00.03 «Економіка та управління національним господарством»

Східноєвропейський університет економіки і менеджменту

К 73.138.02

Манжура Олена Миколаївна, 08.00.11 «Математичні методи, моделі та інформаційні технології в економіці»

Мержинський Євгеній Костянтинович, 08.00.11 «Математичні методи, моделі та інформаційні технології в економіці»

Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля

Д 29.051.12

Єрмолаєв Павло Вікторович, 21.04.02 «Економічна безпека суб’єктів господарської діяльності»

Степанова Юлія Леонідівна, 21.04.02 «Економічна безпека суб’єктів господарської діяльності»

К 29.051.14

Штапаук Галина Павлівна, 08.00.07 «Демографія, економіка праці, соціальна економіка і політика»

Тернопільський національний економічний університет

Д 58.082.01

Колісніченко Катерина Вікторівна, 08.00.08 «Гроші, фінанси і кредит»

Д 58.082.03

Богуцька Лілія Тарасівна, 08.00.09 «Бухгалтерський облік, аналіз та аудит (за видами економічної діяльності)»

Дерій Марія Василівна, 08.00.09 «Бухгалтерський облік, аналіз та аудит (за видами економічної діяльності)»

Пігош Василь Августинович, 08.00.09 «Бухгалтерський облік, аналіз та аудит (за видами економічної діяльності)»

Харківський національний автомобільно-дорожній університет

К 64.059.04

Водолажська Тетяна Олександрівна, 08.00.04 «Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)»

Лисенко Аліна Олександрівна, 08.00.04 «Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)»

Харківський національний аграрний університет ім. В.В. Докучаєва Мінагрополітики України

К 64.803.01

Антощенкова Віталіна Володимирівна, 08.00.04 «Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)»

Бондар Вікторія Володимирівна, 08.00.04 «Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)»

Харченко Тетяна Миколаївна, 08.00.04 «Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)»

Харківський національний економічний університет

Д 64.055.01

Ярошенко Олексій Федорович, 08.00.04 «Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)»

Херсонський національний технічний університет

К 67.052.05

Бериславська Анна Володимирівна, 08.00.04 «Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)»

Олексенко Сергій Володимирович, 08.00.04 «Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)»

Хмельницький національний університет

Д 70.052.01

Громова Ольга Євгеніївна, 08.00.04 «Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)»

Дупляк Ольга Миколаївна, 08.00.11 «Математичні методи, моделі та інформаційні технології в економіці»

Йохна Віталій Миколайович, 08.00.04 «Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)»

Мукомела-Михалець Вікторія Олегівна, 08.00.04 «Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)»

Остапчук Ольга Василівна, 08.00.11 «Математичні методи, моделі та інформаційні технології в економіці»

Черкаський державний технологічний університет

Д 73.052.02

Васильченко Лідія Сергіївна, 08.00.05 «Розвиток продуктивних сил і регіональна економіка»

Коляденко Юрій Миколайович, 08.00.05 «Розвиток продуктивних сил і регіональна економіка»

Мельничук Іванна Василівна, 08.00.05 «Розвиток продуктивних сил і регіональна економіка»

Черник Ніна Борисівна, 08.00.05 «Розвиток продуктивних сил і регіональна економіка»

Чернігівський державний інститут економіки і управління

К 79.137.01

Лось Андрій Федорович, 08.00.08 «Гроші, фінанси і кредит»

Лукашина Марина Володимирівна, 08.00.03 «Економіка та управління національним господарством»

Мітал Олена Георгіївна, 08.00.03 «Економіка та управління національним господарством»

Савастєєва Оксана Миколаївна, 08.00.08 «Гроші, фінанси і кредит»

Чернігівський національний технологічний університет

К 79.051.01

Газуда Сергій Михайлович, 08.00.05 «Розвиток продуктивних сил і регіональна економіка»

Мазур Олександр Васильович, 08.00.05 «Розвиток продуктивних сил і регіональна економіка»

Мінін Ігор Геннадійович, 08.00.05 «Розвиток продуктивних сил і регіональна економіка»

Склярець Денис Вікторович, 08.00.05 «Розвиток продуктивних сил і регіональна економіка»

ФІЛОСОФСЬКІ НАУКИ

ДЗ «Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К.Д. Ушинського»

Д 41.053.02

Бондаренко Альбіна Володимирівна, 09.00.03 «Соціальна філософія та філософія історії»

Відьменко Марія Олексіївна, 09.00.03 «Соціальна філософія та філософія історії»

Іванов Олексій Олександрович, 09.00.03 «Соціальна філософія та філософія історії»

Кіт Наталя Володимирівна, 09.00.03 «Соціальна філософія та філософія історії»

Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара

Д 08.051.11

Аврахова Лаура Вікторівна, 09.00.05 «Історія філософії»

Андруцька Яна Вікторівна, 09.00.05 «Історія філософії»

Коршун Тетяна Сергіївна, 09.00.05 «Історія філософії»

Мєшков Ігор Михайлович, 09.00.05 «Історія філософії»

Пустова Марія Іванівна, 09.00.05 «Історія філософії»

Житомирський державний університет імені Івана Франка

К 14.053.02

Бірюкова Ганна Сергіївна, 09.00.03 «Соціальна філософія та філософія історії»

Руденко Віталій Васильович, 09.00.03 «Соціальна філософія та філософія історії»

Шаповалова Лілія Олександрівна, 09.00.03 «Соціальна філософія та філософія історії»

Інститут вищої освіти НАПН України

Д 26.456.01

Порало Іван Володимирович, 09.00.10 «Філософія освіти»

Інститут філософії імені Г.С. Сковороди НАН України

Д 29.161.02

Киселиця Світлана Володимирівна, 09.00.01 «Онтологія, гносеологія, феноменологія»

Київський національний університет імені Тараса Шевченка

Д 26.001.17

Драпогуз Василь Петрович, 09.00.03 «Соціальна філософія та філософія історії»

Женжера Сергій Володимирович, 09.00.02 «Діалектика і методологія пізнання»

Середюк Наталія Григорівна, 09.00.03 «Соціальна філософія та філософія історії»

Д 26.001.27

Ханчич Валентина Миколаївна, 09.00.05 «Історія філософії»

Д 26.001.43

Стрєлкова Юлія Олександрівна, 09.00.11 «Релігієзнавство»

Суржик Ігор Олегович, 09.00.12 «Українознавство»

Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова

Д 26.053.16

Гуненков Денис Валерійович, 09.00.03 «Соціальна філософія та філософія історії»

Фомін Федір Валерійович, 09.00.03 «Соціальна філософія та філософія історії»

Одеський національний університет імені І.І. Мечникова

Д 41.051.09

Ляшенко Дмитро Миколайович, 09.00.02 «Діалектика і методологія пізнання»

Пурцхванідзе Ольга Вахтангівна, 09.00.02 «Діалектика і методологія пізнання»

Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна

Д 64.051.06

Устюжин Ігор Борисович, 09.00.04 «Філософська антропологія, філософія культури»

Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича

Д 76.051.08

Подгорна Людмила Павлівна, 09.00.09 «Філософія науки»

ФІЛОЛОГІЧНІ НАУКИ

Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара

К 08.051.05

Суїма Ірина Павлівна, 10.02.02 «Російська мова»

К 08.051.12

Абрамова Олена Вікторівна, 10.01.04 «Література зарубіжних країн»

Гонсалєс-Муніс Світлана Юріївна, 10.01.04 «Література зарубіжних країн»

Донецький національний університет

К 11.051.10

Нікішина Тетяна Ігорівна, 10.02.15 «Загальне мовознавство»

Київський національний університет імені Тараса Шевченка

Д 26.001.11

Іванченко Вікторія Олександрівна, 10.02.05 «Романські мови»

Ребенко Марина Юріївна, 10.02.16 «Перекладознавство»

Рижикова Марина Дмитрівна, 10.02.04 « Германські мови»

Суслова Марія Олексіївна, 10.02.05 «Романські мови»

Д 26.001.15

Огульчанська Оксана Анатоліївна, 10.01.05 «Порівняльне літературознавство»

Д 26.001.19

Коцеруба Ольга Миколаївна, 10.02.15 «Загальне мовознавство»

Потапенко Лілія Вікторівна, 10.02.03 «Слов’янські мови»

Київський національний лінгвістичний університет

Д 26. 054.02

Мішкур Валерія Геннадіївна, 10.02.05 «Романські мови»

Шершньова Анна Василівна, 10.02.04 « Германські мови»

Київський університет імені Бориса Грінченка

К 26.133.03

Гуляр Тарас Богданович, 10.01.06 «Теорія літератури»

Черниш Анна Євгеніївна, 10.01.01 «Українська література»

Львівський національний університет імені Івана Франка

К 35.051.06

Макович Христина Ярківна, 10.02.01 «Українська мова»

Трумко Оксана Михайлівна, 10.02.01 «Українська мова»

Чучвара Адріана Петрівна, 10.02.01 «Українська мова»

Д 35.051.13

Коваленко Тетяна Олександрівна, 10.01.01 «Українська література»

Шелюх Ольга Миронівна, 10.01.06 «Теорія літератури»

К 35.051.15

Довганюк Ірина Даріївна, 10.02.04 « Германські мови»

Липка Світлана Іванівна, 10.02.04 « Германські мови»

Тараба Ірина Олександрівна, 10.02.04 « Германські мови»

Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова

К 26.053.22

Котович Антон Ігорович, 10.01.02 «Російська література»

Одеський національний університет ім. І.І. Мечникова

Д 41.051.02

Гринько Ольга Сергіївна, 10.02.04 « Германські мови»

Поздняков Денис Олександрович, 10.02.04 « Германські мови»

Румянцева Олена Анатоліївна, 10.02.04 « Германські мови»

Харківський національний педагогічний університет імені Г.С. Сковороди

К 64.053.03

Петров Костянтин Анатолійович, 10.01.02 «Російська література»

К 64.053.05

Князь Тетяна Миколаївна, 10.02.01 «Українська мова»

Ковальова Ганна Миколаївна, 10.02.01 «Українська мова»

Яковенко Олена Анатоліївна, 10.02.02 «Російська мова»

ГЕОГРАФІЧНІ НАУКИ

Київський національний університет імені Тараса Шевченка

Д 26.001.07

Коренець Олександр Володимирович, 11.00.12 «Географічна картографія»

Михайленко Тетяна Ігорівна, 11.00.02 «Економічна та соціальна географія»

Шевчук Олексій В'ячеславович, 11.00.11 «Конструктивна географія і раціональне використання природних ресурсів»

Д 26.001.22

Басюк Тетяна Олександрівна, 11.00.07 «Гідрологія суші, водні ресурси, гідрохімія»

Клок Сергій Володимирович, 11.00.09 «Метеорологія, кліматологія, агрометеорологія»

Купріков Іван Володимирович, 11.00.07 «Гідрологія суші, водні ресурси, гідрохімія»

Мельник Антон Анатолійович, 11.00.07 «Гідрологія суші, водні ресурси, гідрохімія»

Ухань Ольга Олександрівна, 11.00.07 «Гідрологія суші, водні ресурси, гідрохімія»

Львівський національний університет імені Івана Франка

Д 35.051.08

Грех Володимир Іванович, 11.00.11 «Конструктивна географія і раціональне використання природних ресурсів»

Мємєтова Рєйана Шевкетівна, 11.00.11 «Конструктивна географія і раціональне використання природних ресурсів»

Морський гідрофізичний інститут НАН України

Д 50.158.01

Попов Марк Олександрович, 11.00.08 «Океанологія»

Харитонова Людмила Вікторівна, 11.00.08 «Океанологія»

Одеський державний екологічний університет

Д 41.090.01

Кічук Наталія Сергіївна, 11.00.07 «Гідрологія суші, водні ресурси, гідрохімія»

Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна

Д 64.051.04

Гришко Світлана Вікторівна, 11.00.11 «Конструктивна географія і раціональне використання природних ресурсів»

Козинська Ірина Петрівна, 11.00.11 «Конструктивна географія і раціональне використання природних ресурсів»

Мірошніченко Олена Павлівна, 11.00.11 «Конструктивна географія і раціональне використання природних ресурсів»

Шевченко Ганна Євгенівна, 11.00.11 «Конструктивна географія і раціональне використання природних ресурсів»

Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича

К 76.051.04

Депутат Микола Миколайович, 11.00.02 «Економічна та соціальна географія»

Думітраш Дорін Георгійович, 11.00.02 «Економічна та соціальна географія»

ЮРИДИЧНІ НАУКИ

ВНЗ «Відкритий міжнародний університет розвитку людини «Україна»

Д 26.139.01

Горбасенко Павло Володимирович, 12.00.09 «Кримінальний процес та криміналістика; судова експертиза; оперативно-розшукова діяльність»

ВНЗ «Міжрегіональна академія управління персоналом»

Д 26.142.02

Азаров Юрій Юрійович, 12.00.07 «Адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право»

Бєлік Ігор Борисович, 12.00.07 «Адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право»

Хорт Ігор Володимирович, 12.00.07 «Адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право»

ДВНЗ «Запорізький національний університет»

К 17.051.07

Бережна Ірина Анатоліївна, 12.00.07 «Адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право»

Лясковець Олексій Володимирович, 12.00.01 «Теорія та історія держави і права; історія політичних і правових учень»

Орлова Вікторія Олександрівна, 12.00.07 «Адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право»

Потіп Микола Миколайович, 12.00.07 «Адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право»

Інститут держави і права ім. В.М. Корецького НАН України

Д 26.236.02

Просянюк Ольга Вікторівна, 12.00.03 «Цивільне право і цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право»

Ярощук Василь Григорович, 12.00.06 «Земельне право; аграрне право; екологічне право; природоресурсне право»

Д 26.236.03

Романюк Євгенія Олександрівна, 12.00.01 «Теорія та історія держави і права; історія політичних і правових учень»

Соколов Володимир Миколайович, 12.00.07 «Адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право»

Інститут законодавства Верховної Ради України

Д 26.867.01

Радзієвська Вікторія Валеріївна, 12.00.02 «Конституційне право; муніципальне право»

Київський національний університет імені Тараса Шевченка

Д 26.001.04

Красніцький Андрій Володимирович, 12.00.01 «Теорія та історія держави і права; історія політичних і правових учень»

Шкільова Наталія Володимирівна, 12.00.07 «Адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право»

Яцино Катерина Сергіївна, 12.00.01 «Теорія та історія держави і права; історія політичних і правових учень»

Чинчин Микола Миколайович, 12.00.07 «Адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право»

Д 26.001.05

Пасека Мирослава Олексіївна, 12.00.09 «Кримінальний процес та криміналістика; судова експертиза; оперативно-розшукова діяльність»

Д 26.001.06

Турчин-Кукаріна Ірина Вікторівна, 12.00.03 «Цивільне право і цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право»

Шомпол Олена Анатоліївна, 12.00.06 «Земельне право; аграрне право; екологічне право; природо ресурсне право»

Д 26.001.46

Биков Артем Вячеславович, 12.00.05 «Трудове право; право соціального забезпечення»

Падалка Антоніна Олександрівна, 12.00.05 «Трудове право; право соціального забезпечення»

Львівський державний університет внутрішніх справ МВС України

Д 35.725.02

Бачинський Тарас Володимирович, 12.00.12 «Філософія права»

Задорожний Андрій Анатолійович, 12.00.08 «Кримінальне право та кримінологія; кримінально-виконавче право»

Шевчук Тарас Ігорович, 12.00.08 «Кримінальне право та кримінологія; кримінально-виконавче право»

Львівський національний університет імені Івана Франка

Д 35.051.03

Левицька Надія Олексіївна, 12.00.01 «Теорія та історія держави і права; історія політичних і правових учень»

Цебенко Соломія Богданівна, 12.00.01 «Теорія та історія держави і права; історія політичних і правових учень»

Маріупольський державний університет

К 12.093.01

Ноздрін Олексій Миколайович, 12.00.01 «Теорія та історія держави і права; історія політичних і правових учень»

Патлачук Василь Никифорович, 12.00.01 «Теорія та історія держави і права; історія політичних і правових учень»

Міжнародний гуманітарний університет

К 41.136.01

Герасимовський Сергій Васильович, 12.00.03 «Цивільне право і цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право»

Єрошенко Олександр Борисович, 12.00.03 «Цивільне право і цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право»

Лобан Олег Леонідович, 12.00.03 «Цивільне право і цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право»

Науково-дослідний інститут приватного права і підприємництва імені академіка Ф.Г. Бурчака НАПрН України

Д 26.500.01

Кикоть Олена Олександрівна, 12.00.04 «Господарське право; господарсько-процесуальне право»

Мигалюк Людмила Василівна, 12.00.03 «Цивільне право і цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право»

Наріжний Сергій Юрійович, 12.00.03 «Цивільне право і цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право»

Семків Віта Василівна, 12.00.03 «Цивільне право і цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право»

Національна академія внутрішніх справ МВС України

Д 26.007.01

Сенчак Ігор Іванович, 19.00.06 «Юридична психологія»

Шуляр Віталій Орестович, 19.00.06 «Юридична психологія»

Д 26.007.03

Бортник Валентин Анатолійович, 12.00.08 «Кримінальне право та кримінологія; кримінально-виконавче право»

Герасимчук Лідія Вікторівна, 12.00.08 «Кримінальне право та кримінологія; кримінально-виконавче право»

Желеф Георгій Борисович, 12.00.07 «Адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право»

Д 26.007.05

Фінагеєв Валерій Олександрович, 12.00.09 «Кримінальний процес та криміналістика; судова експертиза; оперативно-розшукова діяльність»

Щериця Світлана Іванівна, 12.00.09 «Кримінальний процес та криміналістика; судова експертиза; оперативно-розшукова діяльність»

Д 26.007.06

Лапчевська Олена Федорівна, 12.00.03 «Цивільне право і цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право»

Національний авіаційний університет

К 26.062.16

Кондратенко Віталій Миколайович, 12.00.07 «Адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право»

Микулець Віталій Юрійович, 12.00.07 «Адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право»

Полонський Дмитро Михайлович, 12.00.07 «Адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право»

Рибченко Анатолій Олексійович 12.00.07 «Адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право»

Самілик Людмила Олексіївна, 12.00.07 «Адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право»

Національний університет «Львівська політехніка»

К 35.052.19

Баран Анжеліка Володимирівна, 12.00.01 «Теорія та історія держави і права; історія політичних і правових учень»

Годяк Андрій Іванович, 12.00.01 «Теорія та історія держави і права; історія політичних і правових учень»

Забзалюк Ольга Василівна, 12.00.01 «Теорія та історія держави і права; історія політичних і правових учень»

Сеник Оксана Миколаївна, 12.00.01 «Теорія та історія держави і права; історія політичних і правових учень»

Національний університет «Юридична академія імені Ярослава Мудрого»

Д 64.086.01

Матвієвська Ганна Вячеславівна, 12.00.09 «Кримінальний процес та криміналістика; судова експертиза; оперативно-розшукова діяльність»

Лемішко Юлія Юріївна, 12.00.08 «Кримінальне право та кримінологія; кримінально-виконавче право»

Чернецький Олег Костянтинович, 12.00.09 «Кримінальний процес та криміналістика; судова експертиза; оперативно-розшукова діяльність»

Д 64.086.02

Матат Юрій Ігорович, 12.00.01 «Теорія та історія держави і права; історія політичних і правових учень»

Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля

К 29.051.10

Джепа Григорій Володимирович, 12.00.05 «Трудове право; право соціального забезпечення»

Мартинюк Ірина Вікторівна, 12.00.05 «Трудове право; право соціального забезпечення»

Пададименко Наталія Володимирівна, 12.00.05 «Трудове право; право соціального забезпечення»

Харківський національний університет внутрішніх справ МВС України

Д 64.700.03

Костенко В’ячеслав Вікторович, 12.00.08 «Кримінальне право та кримінологія; кримінально-виконавче право»

Терещук Сергій Сергійович, 12.00.08 «Кримінальне право та кримінологія; кримінально-виконавче право»

Туєв Олег Альбертович, 12.00.08 «Кримінальне право та кримінологія; кримінально-виконавче право»

ПЕДАГОГІЧНІ НАУКИ

Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського

Д 05.053.01

Балтремус Володимир Євгенійович, 13.00.01 «Загальна педагогіка та історія педагогіки»

Бобаль Наталія Робертівна, 13.00.04 «Теорія і методика професійної освіти»

Вяхк Ірина Анатоліївна, 13.00.04 «Теорія і методика професійної освіти»

Гуцол Віталіна Вікторівна, 13.00.04 «Теорія і методика професійної освіти»

Свірщук Наталія Сергіївна, 13.00.04 «Теорія і методика професійної освіти»

Титунь Оксана Леонідівна, 13.00.04 «Теорія і методика професійної освіти»

Шикирінська Оксана Анатоліївна, 13.00.04 «Теорія і методика професійної освіти»

ДВНЗ «Донбаський державний педагогічний університет»

К 12.112.01

Григоренко Григорій Валерійович, 13.00.05 «Соціальна педагогіка»

Ларіонова Наталія Борисівна, 13.00.05 «Соціальна педагогіка»

ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди»

К 27.053.03

Голубочка Ірина Сергіївна, 13.00.01 «Загальна педагогіка та історія педагогіки»

Міщенко Наталія Ігорівна, 13.00.04 «Теорія і методика професійної освіти»

Новак Ольга Михайлівна, 13.00.04 «Теорія і методика професійної освіти»

ДВНЗ «Університет менеджменту освіти» НАПН України

Д 26.455.03

Тур Ольга Михайлівна, 13.00.06 «Теорія і методика управління освітою»

ДЗ «Луганський національний університет імені Тараса Шевченка»

Д 29.053.01

Грицькова Наталія Вікторівна, 13.00.04 «Теорія і методика професійної освіти»

Каткова Вікторія Павлівна, 13.00.04 «Теорія і методика професійної освіти»

Хижняк Тетяна Юріївна, 13.00.04 «Теорія і методика професійної освіти»

Д 29.053.03

Кіндрат Інна Ростиславівна, 13.00.06 «Теорія і методика управління освітою»

Самсонова Олександра Олександрівна, 13.00.06 «Теорія і методика управління освітою»

Татаріна Олена Володимирівна, 13.00.07 «Теорія і методика виховання»

К 29.053.04

Супруненко Максим Валерійович, 13.00.02 «Теорія та методика навчання (фізична культура, основи здоров'я)»

Толчєва Ганна Вікторівна, 13.00.02 «Теорія та методика навчання (фізична культура, основи здоров'я)»

Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка

Д 36.053.01

Білик Олеся Миронівна, 13.00.01 «Загальна педагогіка та історія педагогіки»

Гавран Мар'яна Іванівна, 13.00.01 «Загальна педагогіка та історія педагогіки»

Грабар Едіта Василівна, 13.00.01 «Загальна педагогіка та історія педагогіки»

Гриник Ігор Миронович, 13.00.01 «Загальна педагогіка та історія педагогіки»

Житомирський державний університет імені Івана Франка

Д 14.053.01

Бугасова Наталя Вікторівна, 13.00.04 «Теорія і методика професійної освіти»

Запорожцева Юлія Сергіївна, 13.00.04 «Теорія і методика професійної освіти»

Іць Світлана Вікторівна, 13.00.04 «Теорія і методика професійної освіти»

Орлова Ольга Анатоліївна, 13.00.04 «Теорія і методика професійної освіти»

Радченко Тетяна Анатоліївна, 13.00.01 «Загальна педагогіка та історія педагогіки»

Інститут вищої освіти НАПН України

Д 26.456.02

Даниско Оксана Володимирівна, 13.00.01 «Загальна педагогіка та історія педагогіки»

Інститут педагогіки НАПН України

К 26.452.02

Лозан Тетяна Андріївна, 13.00.02 «Теорія та методика навчання (українська мова)»

Новосьолова Валентина Іванівна, 13.00.02 «Теорія та методика навчання (українська мова)»

Д 26.452.04

Потієнко Валентина Олександрівна, 13.00.02 «Теорія та методика навчання технологій»

Інститут професійно-технічної освіти НАПН України

Д 26.458.01

Гельфанова Діляра Дамірівна, 13.00.04 «Теорія і методика професійної освіти»

Київський національний лінгвістичний університет

Д 26.054.01

Несин Юлія Михайлівна, 13.00.02 «Теорія та методика навчання (германські мови)»

Київський університет імені Бориса Грінченка

Д 26.133.06

Беспарточна Олена Іванівна, 13.00.04 «Теорія і методика професійної освіти»

Воєвутко Наталя Юріївна, 13.00.04 «Теорія і методика професійної освіти»

Кіровоградський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка

К 23.053.02

Вечірко Мирослава Сергіївна, 13.00.04 «Теорія і методика професійної освіти»

Іващенко Оксана Алімівна, 13.00.04 «Теорія і методика професійної освіти»

Решетнікова Ганна Борисівна, 13.00.04 «Теорія і методика професійної освіти»

Савченко Карина Юріївна, 13.00.04 «Теорія і методика професійної освіти»

Семенова Ольга Олександрівна, 13.00.04 «Теорія і методика професійної освіти»

Цимбал-Слатвінська Світлана Володимирівна, 13.00.01 «Загальна педагогіка та історія педагогіки»

Класичний приватний університет

Д 17.127.04

Данкеєва Ольга Євгеніївна, 13.00.04 «Теорія і методика професійної освіти»

Добродуб Євгенія Зіновіївна, 13.00.04 «Теорія і методика професійної освіти»

Лаврик Тетяна Володимирівна, 13.00.04 «Теорія і методика професійної освіти»

Новак Олена Мусіївна, 13.00.04 «Теорія і методика професійної освіти»

Токарєва Анастасія Вікторівна, 13.00.04 «Теорія і методика професійної освіти»

Національний авіаційний університет

К 26.062.15

Матвієнко Юлія Олексіївна, 13.00.04 «Теорія і методика професійної освіти»

Прудка Лілія Миколаївна, 13.00.04 «Теорія і методика професійної освіти»

Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова

Д 26.053.03

Дрозденко Олександр Левкович, 13.00.02 «Теорія та методика навчання (математика)»

Косова Катерина Олексіївна, 13.00.02 «Теорія та методика навчання (інформатика)»

Медведєва Марія Олександрівна, 13.00.02 «Теорія та методика навчання (інформатика)»

Шолом Ганна Іванівна, 13.00.02 «Теорія та методика навчання (інформатика)»

Д 26.053.08

Ван Цзяньшу (громадянин Китайської Народної Республіки), 13.00.02 «Теорія та методика музичного навчання»

Лі Чуньпен (громадянин Китайської Народної Республіки), 13.00.02 «Теорія та методика музичного навчання»

Прокопенко Роман Володимирович, 13.00.02 «Теорія та методика музичного навчання»

К 26.053.09

Гладиш Марія Олександрівна, 13.00.05 «Соціальна педагогіка»

Неїжпапа Людмила Станіславівна, 13.00.05 «Соціальна педагогіка»

Д 26.053.14

Корж Юрій Миколайович, 13.00.03 «Корекційна педагогіка»

Співак Ярослав Олегович, 13.00.03 «Корекційна педагогіка»

Д 26.053.19

Бурсук Олександр Миколайович, 13.00.02 «Теорія та методика навчання (технічні дисципліни)»

Герасимчук Віктор Петрович, 13.00.02 «Теорія та методика навчання (технічні дисципліни)»

Скиданчук Сергій Анатолійович, 13.00.02 «Теорія та методика навчання (технічні дисципліни)»

РВНЗ «Кримський гуманітарний університет»

Д 53.130.01

Гарань Наталія Станіславівна, 13.00.01 Загальна педагогіка та історія педагогіки»

Зінченко Любов Володимирівна, 13.00.01 «Загальна педагогіка та історія педагогіки»

Свєточева Ірина Іванівна, 13.00.04 «Теорія і методика професійної освіти»

Топоркова Юлія Олександрівна, 13.00.01 «Загальна педагогіка та історія педагогіки»

Червоний Павло Дмитрович, 13.00.04 «Теорія і методика професійної освіти»

Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля

Д 29.051.06

Короткова Світлана Володимирівна, 13.00.07 «Теорія і методика виховання»

Костенко Сусанна Едуардівна, 13.00.07 «Теорія і методика виховання»

Медведєва Ольга Анатоліївна, 13.00.07 «Теорія і методика виховання»

Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка

Д 58.053.01

Авраменко Богдана Володимирівна, 13.00.09 «Теорія навчання»

Кирикилиця Валентина Василівна, 13.00.09 «Теорія навчання»

Устінова Вікторія Олександрівна, 13.00.09 «Теорія навчання»

Д 58.053.03

Козубовський Ростислав Володимирович, 13.00.04 «Теорія і методика професійної освіти»

Кокор Марія Михайлівна, 13.00.04 «Теорія і методика професійної освіти»

Хмуринська Тетяна Олександрівна, 13.00.04 «Теорія і методика професійної освіти»

Українська інженерно-педагогічна академія

К 64.108.01

Ніжевська Тетяна Вікторівна, 13.00.04 «Теорія і методика професійної освіти»

Самойлова Ірина Володимирівна, 13.00.04 «Теорія і методика професійної освіти»

Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини

К 74.053.01

Коваль Вікторія Юріївна, 13.00.07 «Теорія і методика виховання»

Короленко Віктор Леонтійович, 13.00.07 «Теорія і методика виховання»

Максютов Андрій Олексійович, 13.00.07 «Теорія і методика виховання»

Попадич Олена Олександрівна, 13.00.07 «Теорія і методика виховання»

Шестобуз Ольга Сергіївна, 13.00.07 «Теорія і методика виховання»

Харківський національний педагогічний університет імені Г.С. Сковороди

Д 64.053.04

Стяглик Наталя Іванівна, 13.00.09 «Теорія навчання»

Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна

К 64.051.19

Кучук Ніна Георгіївна, 13.00.02 «Теорія та методика навчання (фізична культура, основи здоров'я)»

МЕДИЧНІ НАУКИ

Буковинський державний медичний університет МОЗ України

К 76.600.02

Белявський Василь Володимирович, 14.03.04 «Патологічна фізіологія»

Придруга Сергій Миронович, 14.03.04 «Патологічна фізіологія»

Федірко Галина Володимирівна, 14.03.04 «Патологічна фізіологія»

Вінницький національний медичний університет ім. М.І. Пирогова МОЗ України

Д 05.600.01

Кримець Сергій Андрійович, 14.01.03 «Хірургія»

Д 05.600.02

Кашперук-Карпюк Інна Сергіївна, 14.03.01 «Нормальна анатомія»

Д 05.600.03

Сердюк Тетяна Володимирівна, 14.01.10 «Педіатрія»

ДВНЗ «Івано-Франківський національний медичний університет» МОЗ України

Д 20.601.02

Дяговець Катерина Іванівна, 14.03.09 «Гістологія, цитологія, ембріологія»

ДВНЗ «Тернопільський державний медичний університет імені І.Я. Горбачевського» МОЗ України

Д 58.601.01

Лойко Ігор Ігорович, 14.01.03 «Хірургія»

Погорецька Христина Василівна, 14.03.04 «Патологічна фізіологія»

Д 58.601.02

Добровольська Леся Іванівна, 14.01.10 «Педіатрія»

ДЗ «Запорізька медична академія післядипломної освіти МОЗ України»

Д 17.600.01

Іващук Дмитро Олександрович, 14.01.03 «Хірургія»

ДЗ «Луганський державний медичний університет» МОЗ України

Д 29.600.01

Абрамова Ксенія Володимирівна, 14.01.02 «Внутрішні хвороби»

Бичков Олег Анатолійович, 14.01.02 «Внутрішні хвороби»

Кіча Наталія Василівна, 14.01.38 «Загальна практика - сімейна медицина»

Донецький національний медичний університет ім. М. Горького МОЗ України

Д 11.600.02

Гриценко Галина Миколаївна, 14.01.12 «Ревматологія»

Максименко Оксана Леонідівна, 14.03.04 «Патологічна фізіологія»

Д 11.600.05

Рогачова Тетяна Андріївна, 14.01.02 «Внутрішні хвороби»

ДУ «Інститут неврології, психіатрії та наркології НАМН України»

Д 64.566.01

Бухтіярова Ольга Григорівна, 14.01.17 «Наркологія»

Гринь Катерина Вікторівна, 14.01.16 «Психіатрія»

ДУ «Інститут дерматології та венерології НАМН України»

Д 64.603.01

Бабанін Володимир Анатолійович, 14.01.20 «Шкірні та венеричні хвороби»

ДУ «Інститут ендокринології та обміну речовин ім. В.П. Комісаренка НАМН України»

Д 26.558.01

Бельчіна Юлія Богуславівна, 14.01.14 «Ендокринологія»

ДУ «Інститут епідеміології та інфекційних хвороб ім. Л.В. Громашевського НАМН України»

Д 26.614.01

Голубка Ольга Станіславівна, 14.02.02 «Епідеміологія»

Онищенко Ольга Вячеславівна, 14.02.02 «Епідеміологія»

ДУ «Інститут медицини праці НАМН України»

Д 26.554.01

Єщенко Олександр Іванович, 14.02.01 «Гігієна та професійна патологія»

ДУ «Інститут невідкладної і відновної хірургії ім. В.К. Гусака НАМН України»

Д 11.559.01

Варшавер Павло Леонідович, 14.01.03 «Хірургія»

Можаєв Євген Олексійович, 14.01.09 «Дитяча хірургія»

ДУ «Інститут очних хвороб і тканинної терапії ім. В.П. Філатова НАМН України»

Д 41.556.01

Калашніков Віталій Валерійович, 14.01.18 «Офтальмологія»

Крижова Наталія Миколаївна, 14.01.18 «Офтальмологія»

Насінник Ілля Олегович, 14.01.18 «Офтальмологія»

Погорілий Дмитро Миколайович, 14.01.18 «Офтальмологія»

Щадних Марина Олександрівна, 14.01.18 «Офтальмологія»

ДУ «Інститут патології хребта та суглобів імені професора М.І. Ситенка НАМН України»

Д 64.607.01

Демчук Роман Михайлович, 14.01.21 «Травматологія та ортопедія»

Чернишов Олександр Геннадійович, 14.01.21 «Травматологія та ортопедія»

ДУ «Інститут педіатрії, акушерства і гінекології НАМН України»

Д 26.553.01

Лапоног Сергій Петрович, 14.01.10 «Педіатрія»

ДУ «Інститут стоматології НАМН України»

Д 41.563.01

Волковішський Андрій Володимирович, 14.01.22 «Стоматологія»

ДУ «Кримський державний медичний університет імені С.І. Георгієвського» МОЗ України

Д 52.600.01

Альошина Ольга Костянтинівна, 14.01.10 «Педіатрія»

Максимова Олена Володимирівна, 14.01.02 «Внутрішні хвороби»

Яковенко Віра Віталіївна, 14.01.10 «Педіатрія»

Д 52.600.02

Гафарова Ельвіна Аблязисівна, 14.03.01 «Нормальна анатомія»

Кісельов Віктор Володимирович, 14.03.01 «Нормальна анатомія»

ДУ «Науковий центр радіаційної медицини НАМН України»

Д 26.562.01

Бабенко Тетяна Федорівна, 03.00.01 «Радіобіологія»

ДУ «Національний інститут фтизіатрії і пульмонології імені Ф.Г. Яновського НАМН України»

Д 26.552.01

Крамарська Наталія Володимирівна, 14.01.27 «Пульмонологія»

ДУ «Національний науковий центр «Інститут кардіології імені академіка М.Д. Стражеска» НАМН України

Д 26.616.01

Коваленко Сергій Олександрович, 14.01.12 «Ревматологія»

Запорізький державний медичний університет МОЗ України

Д 17.600.02

Лебединець Олександра Миколаївна, 14.01.10 «Педіатрія»

Інститут фізіології ім. О.О.Богомольця НАН України

Д 28.198.01

Строй Дмитро Олександрович, 14.03.04 «Патологічна фізіологія»

КРУ «Науково-дослідний інститут фізичних методів лікування і медичної кліматології імені І.М. Сєчєнова» та ДУ «Кримський державний медичний університет імені С.І. Георгієвського» МОЗ України

Д 53.610.01

Дмитриченко Валерія Валеріївна, 14.01.27 «Пульмонологія»

Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького МОЗ України

Д 35.600.01

Брехлінчук Павло Павлович, 14.01.22 «Стоматологія»

Сочка Анна Володимирівна, 14.01.03 «Хірургія»

Д 35.600.04

Ябчанка Олександр Володимирович, 14.01.10 «Педіатрія»

Д 35.600.05

Погребняк Олена Олександрівна, 14.01.02 «Внутрішні хвороби»

Національна медична академія післядипломної освіти імені П.Л. Шупика МОЗ України

Д 26.613.01

Кусткова Ганна Сергіївна, 14.01.15 «Нервові хвороби»

Муравська Олександра Миколаївна, 14.01.15 «Нервові хвороби»

Оводюк Наталія Миколаївна, 14.01.15 «Нервові хвороби»

Д 26.613.02

Гафійчук Наталка Валеріївна, 14.01.01 «Акушерство та гінекологія»

Глушко Оксана Іванівна, 14.01.01 «Акушерство та гінекологія»

Данилова Юлія Миколаївна, 14.01.01 «Акушерство та гінекологія»

Дружина Олександр Миколайович, 14.01.30 «Анестезіологія та інтенсивна терапія»

Дуброва Лілія Юріївна, 14.01.01 «Акушерство та гінекологія»

Злочевська Ірина Едуардівна, 14.01.01 «Акушерство та гінекологія»

Ігнатенко Євген Валерійович, 14.01.01 «Акушерство та гінекологія»

Ігнатюк Тетяна Миколаївна, 14.01.01 «Акушерство та гінекологія»

Кіяшко Еліна Володимирівна, 14.01.01 «Акушерство та гінекологія»

Кононець Олександр Павлович, 14.01.01 «Акушерство та гінекологія»

Кучинська Інна Анатоліївна, 14.01.30 «Анестезіологія та інтенсивна терапія»

Ринжук Василь Єфремович, 14.01.01 «Акушерство та гінекологія»

Фархат Алла Григорівна, 14.01.01 «Акушерство та гінекологія»

Хасхачих Дмитро Анатолійович, 14.01.01 «Акушерство та гінекологія»

Шалько Мирослава Назарівна, 14.01.01 «Акушерство та гінекологія»

Д 26.613.06

Марчук Юлія Федорівна, 14.01.02 «Внутрішні хвороби»

Серебряков Олександр Михайлович, 14.02.03 «Соціальна медицина»

Д 26.613.09

Забуга Юлія Іванівна, 14.01.22 «Стоматологія»

Д 26.613.11

Логаніхіна Катерина Юріївна, 14.01.23 «Променева діагностика та променева терапія»

Національний інститут раку МОЗ України

Д 26.560.01

Єршова Євгенія Борисівна, 14.01.23 «Променева діагностика та променева терапія»

Таммо Раад, 14.01.23 «Променева діагностика та променева терапія»

Національний медичний університет імені О.О. Богомольця МОЗ України

Д 26.003.02

Алі Мохамад Таха, 14.03.08 «Імунологія та алергологія»

Рай Ольга Володимирівна, 14.01.20 «Шкірні та венеричні хвороби»

Хрущ Вікторія Іванівна, 14.01.20 «Шкірні та венеричні хвороби»

Яковенко Олег Костянтинович, 14.03.08 «Імунологія та алергологія»

Д 26.003.04

Марковцій Любов Юріївна, 14.01.10 «Педіатрія»

Одеський національний медичний університет МОЗ України

Д 41.600.01

Дев’яткін Олександр Євгенійович, 14.03.05 «Фармакологія»

Мещерякова Наталя Володимирівна, 14.03.04 «Патологічна фізіологія»

Український науково-практичний центр ендокринної хірургії, трансплантації ендокринних органів і тканин МОЗ України

Д 26.631.01

Козловська Христина Юріївна, 14.01.14 «Ендокринологія»

Харківська медична академія післядипломної освіти МОЗ України

Д 64.609.02

Бузницька Олена Вікторівна, 14.01.10 «Педіатрія»

Мациніна Марія Олександрівна, 14.01.10«Педіатрія»

Харківський національний медичний університет МОЗ України

Д 64.600.01

Логінова Ольга Олександрівна, 14.01.01 «Акушерство та гінекологія»

Д 64.600.02

Бреславець Наталія Миколаївна, 14.01.22 «Стоматологія»

Ішков Микола Олегович, 14.01.22 «Стоматологія»

Побережник Галина Анатоліївна, 14.01.22 «Стоматологія»

Ярова Аліна Володимирівна, 14.01.22 «Стоматологія»

Д 64.600.05

Бурячківський Едуард Станіславович, 14.03.02 «Патологічна анатомія»

Гринь Володимир Григорович, 14.03.01 «Нормальна анатомія»

Лєрмонтов Олександр Олександрович, 14.03.01 «Нормальна анатомія»

Пера-Васильченко Анна Володимирівна, 14.03.02 «Патологічна анатомія»

Царьов Олександр Олександрович (громадянин Російської Федерації), 14.03.01 «Нормальна анатомія»

Д 64.600.06

Венгрин Надія Олексіївна, 14.02.03 «Соціальна медицина»

Дудник Світлана Валеріївна, 14.02.03 «Соціальна медицина»

ФАРМАЦЕВТИЧНІ НАУКИ

Запорізький державний медичний університет МОЗ України

Д 17.600.03

Оліфірова Тетяна Федорівна, 15.00.01 «Технологія ліків, організація фармацевтичної справи»

Поліщук Юлія Петрівна, 15.00.01 «Технологія ліків, організація фармацевтичної справи»

Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького МОЗ України

Д 35.600.02

Козачок Соломія Степанівна, 15.00.02 «Фармацевтична хімія та фармакогнозія»

Національний фармацевтичний університет МОЗ України

Д 64.605.01

Амброзюк Ольга Богданівна, 15.00.02 «Фармацевтична хімія та фармакогнозія»

Горяча Ольга Володимирівна, 15.00.02 «Фармацевтична хімія та фармакогнозія»

Губарь Світлана Миколаївна, 15.00.03 «Стандартизація та організація виробництва лікарських засобів»

Д 64.605.02

Красуля Оксана Іванівна, 15.00.01 «Технологія ліків, організація фармацевтичної справи»

Марченко Михайло Володимирович, 15.00.01 «Технологія ліків, організація фармацевтичної справи»

ВЕТЕРИНАРНІ НАУКИ

Білоцерківський національний аграрний університет Мінагрополітики України

Д 27.821.02

Барсукова Віта Володимирівна, 16.00.02 «Патологія, онкологія і морфологія тварин»

Єрошенко Олександр Валентинович, 16.00.05 «Ветеринарна хірургія»

Федорович Віталій Леонідович, 16.00.01 «Діагностика і терапія тварин»

Харченко Андрій Вікторович, 16.00.01 «Діагностика і терапія тварин»

Інститут біології тварин НААН

Д 35.368.01

Ковальчук Надія Антонівна, 03.00.04 «Біохімія»

Національний університет біоресурсів і природокористування України

Д 26.004.03

Нехайчук Олена Валеріївна, 16.00.02 «Патологія, онкологія і морфологія тварин»

Пашкевич Ірина Юріївна, 16.00.02 «Патологія, онкологія і морфологія тварин»

Сердюков Ярослав Костянтинович, 16.00.02 «Патологія, онкологія і морфологія тварин»

Д 26.004.14

Прийма Оксана Богданівна, 16.00.11 «Паразитологія»

МИСТЕЦТВОЗНАВСТВО

Київський національний університет культури і мистецтв Міністерства культури України

Д 26.807.02

Чернишевич Наталія Іванівна, 26.00.01 «Теорія та історія культури»

Львівська національна музична академія імені М.В. Лисенка Міністерства культури України

К 35.869.01

Бобечко Оксана Юріївна, 17.00.03 «Музичне мистецтво»

Національна академія керівних кадрів культури і мистецтв Міністерства культури України

Д 26.850.01

Ільєнко Ірина Миколаївна, 26.00.01 «Теорія та історія культури»

Кущ Євген Вадимович, 26.00.01 «Теорія та історія культури»

Національна музична академія України імені П.І. Чайковського Міністерства культури України

Д 26.005.01

Таміліна Ілона Євгенівна, 17.00.03 «Музичне мистецтво»

АРХІТЕКТУРА

Донбаська національна академія будівництва і архітектури

К 12.085.03

Руденко Тарас Вікторович, 18.00.02 «Архітектура будівель та споруд»

Національна академія образотворчого мистецтва і архітектури Міністерства культури України

К 26.103.01

Комаров Кирило Олександрович, 18.00.01 «Теорія архітектури, реставрація пам`яток архітектури»

ПСИХОЛОГІЧНІ НАУКИ

ДЗ «Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К.Д. Ушинського»

Д 41.053.03

Фархутдінова Юлія Нізамутдинівна, 19.00.07 «Педагогічна та вікова психологія»

Чебан Ольга Михайлівна, 19.00.01 «Загальна психологія, історія психології»

Шандро Інна Олександрівна, 19.00.01 «Загальна психологія, історія психології»

Інститут психології імені Г.С. Костюка НАПН України

Д 26.453.01

Сімко Руслан Теодорович, 19.00.01 «Загальна психологія, історія психології»

Собкова Світлана Іванівна, 19.00.05 «Соціальна психологія; психологія соціальної роботи»

Калинич Людмила Василівна, 19.00.05 «Соціальна психологія; психологія соціальної роботи»

Д 26.453.02

Войцеховська Оксана Володимирівна, 19.00.07 «Педагогічна та вікова психологія»

Лунгул Ірина Володимирівна, 19.00.07 «Педагогічна та вікова психологія»

Марциняк-Дорош Оксана Михайлівна, 19.00.04 «Медична психологія»

Пасічник Алла Володимирівна, 19.00.07 «Педагогічна та вікова психологія»

Подольська Тетяна Анатоліївна, 19.00.07 «Педагогічна та вікова психологія»

Фелькель Тетяна Григорівна, 19.00.10 «Організаційна психологія; економічна психологія»

Інститут соціальної та політичної психології НАПН України

Д 26.457.01

Андрієнко Олександр Віталійович, 19.00.05 «Соціальна психологія; психологія соціальної роботи»

Котляр Олександр Олександрович, 19.00.11 «Політична психологія»

Яворський Максим Васильович, 19.00.05 «Соціальна психологія; психологія соціальної роботи»

Київський національний торговельно-економічний університет

К 26.055.04

Березовська Лариса Іванівна, 19.00.10 «Організаційна психологія; економічна психологія»

Київський національний університет імені Тараса Шевченка

Д 26.001.26

Корх Віра Михайлівна, 19.00.05 «Соціальна психологія; психологія соціальної роботи»

Лук’яненко Наталія Михайлівна, 19.00.05 «Соціальна психологія; психологія соціальної роботи»

Льошенко Олександра Андріївна, 19.00.01 «Загальна психологія, історія психології»

Чаплінська Юлія Сергіївна, 19.00.05 «Соціальна психологія; психологія соціальної роботи»

Чорней Марина Петрівна, 19.00.05 «Соціальна психологія; психологія соціальної роботи»

Шкуро Валентина Петрівна, 19.00.05 «Соціальна психологія; психологія соціальної роботи»

Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова

Д 26.053.10

Гришина Анастасія Вікторівна, 19.00.07 «Педагогічна та вікова психологія»

Національний університет «Острозька академія»

К 48.125.03

Балашов Едуард Михайлович, 19.00.07 «Педагогічна та вікова психологія»

Мазяр Валерій Михайлович, 19.00.07 «Педагогічна та вікова психологія»

Мотрук Раїса Василівна, 19.00.07 «Педагогічна та вікова психологія»

Романовська Діана Дорімедонтівна, 19.00.07 «Педагогічна та вікова психологія»

Юнак Любов Миколаївна, 19.00.07 «Педагогічна та вікова психологія»

Національний університет цивільного захисту України Державної служби України з надзвичайних ситуацій

К 64.707.02

Асоцький Віталій Вікторович, 19.00.09 «Психологія діяльності в особливих умовах»

Мордюшенко Сергій Миколайович, 19.00.09 «Психологія діяльності в особливих умовах»

Світлична Наталія Олександрівна, 19.00.09 «Психологія діяльності в особливих умовах»

Хайрулін Олег Михайлович, 19.00.09 «Психологія діяльності в особливих умовах»

Одеський національний університет імені І.І. Мечникова

К 41.051.07

Білик Тетяна Миколаївна, 19.00.01 «Загальна психологія, історія психології»

Цілинко Ірина Олександрівна, 19.00.01 «Загальна психологія, історія психології»

Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки

К 32.051.05

Глова Ірина Василівна, 19.00.01 «Загальна психологія, історія психології»

Гошовська Ольга Ярославівна, 19.00.01 «Загальна психологія, історія психології»

Кміть Ірина Володимирівна, 19.00.01 «Загальна психологія, історія психології»

Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля

К 29.051.11

Донець Олеся Іванівна, 19.00.05 «Соціальна психологія; психологія соціальної роботи»

Козаченко Олена Володимирівна, 19.00.05 «Соціальна психологія; психологія соціальної роботи»

Царьова Катерина Сергіївна, 19.00.05 «Соціальна психологія; психологія соціальної роботи»

Шейко Еліна Петрівна, 19.00.05 «Соціальна психологія; психологія соціальної роботи»

Яремчук Віталія Василівна, 19.00.05 «Соціальна психологія; психологія соціальної роботи»

Харківський національний педагогічний університет імені Г.С. Сковороди

К 64.053.08

Білецький Олексій Миколайович, 19.00.07 «Педагогічна та вікова психологія»

Василенко Оксана Миколаївна, 19.00.07 «Педагогічна та вікова психологія»

Войтенко Олена Василівна, 19.00.07 «Педагогічна та вікова психологія»

Горбачова Ольга Юріївна, 19.00.07 «Педагогічна та вікова психологія»

Маннапова Катерина Робертівна, 19.00.07 «Педагогічна та вікова психологія»

Мороз Руслана Анатоліївна, 19.00.07 «Педагогічна та вікова психологія»

Усик Дмитро Борисович, 19.00.07 «Педагогічна та вікова психологія»

Шевякова Наталія Леонідівна, 19.00.07 «Педагогічна та вікова психологія»

Харківський національний університет внутрішніх справ МВС України

К 64.700.04

Тітова Наталія Анатоліївна, 19.00.06 «Юридична психологія»

Чернова Олена Євгенівна, 19.00.06 «Юридична психологія»

СОЦІОЛОГІЧНІ НАУКИ

Інститут соціології НАН України

Д 26.229.01

Загороднюк Тетяна Юріївна, 22.00.01 «Теорія та історія соціології»

Класичний приватний університет

Д 17.127.02

Зубенко Ольга Олександрівна, 22.00.04 «Спеціальні та галузеві соціології»

Кузьмін Віктор Володимирович, 22.00.04 «Спеціальні та галузеві соціології»

Кулик Марія Анатоліївна, 22.00.04 «Спеціальні та галузеві соціології»

ПОЛІТИЧНІ НАУКИ

ДЗ «Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К.Д. Ушинського»

Д 41.053.06

Пальшков Костянтин Євгенович, 23.00.02 «Політичні інститути та процеси»

Срібна Тетяна Вікторівна, 23.00.02 «Політичні інститути та процеси»

Інститут політичних та етнонаціональних досліджень імені І.Ф. Кураса НАН України

Д 26.181.01

Ярема Віталій Ярославович, 23.00.01 «Теорія та історія політичної науки»

Інститут світової економіки і міжнародних відносин НАН України

Д 26.176.02

Осадча Оксана Леонідівна, 23.00.04 «Політичні проблеми міжнародних систем та глобального розвитку»

Львівський національний університет імені Івана Франка

Д 35.051.17

Дебенко Ігор Богданович, 23.00.01 «Теорія та історія політичної науки»

Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова

Д 26.053.12

Нечипоренко Юлія Сергіївна, 23.00.02 «Політичні інститути та процеси»

Національний університет «Одеська юридична академія»

Д 41.086.02

Іовчева Аліна Михайлівна, 23.00.02 «Політичні інститути та процеси»

Купцова Ірина Ігорівна, 23.00.02 «Політичні інститути та процеси»

ФІЗИЧНЕ ВИХОВАННЯ ТА СПОРТ

Дніпропетровський державний інститут фізичної культури та спорту

К 08.881.01

Ванюк Дар’я Валеріївна, 24.00.01 «Олімпійський і професійний спорт»

Рясна Ірина Миколаївна, 24.00.01 «Олімпійський і професійний спорт»

Національний університет фізичного виховання і спорту України

Д 26.829.02

Базилюк Тетяна Антонівна, 24.00.02 «Фізична культура, фізичне виховання різних груп населення»

Боровик Ольга Анатоліївна, 24.00.02 «Фізична культура, фізичне виховання різних груп населення»

Дяченко Юлія Леонідівна, 24.00.03 «Фізична реабілітація»

Харківська державна академія фізичної культури

К 64.862.01

Булгаков Олексій Ігорович, 24.00.02 «Фізична культура, фізичне виховання різних груп населення»

Гуска Михайло Богданович, 24.00.01 «Олімпійський і професійний спорт»

Ню Юньфей (громадянин Китайської Народної Республіки), 24.00.01 «Олімпійський і професійний спорт»

ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ

Академія муніципального управління

Д 26.129.01

Булковський Тарас Олегович, 25.00.02 «Механізми державного управління»

Дутко Наталія Георгіївна, 25.00.04 «Місцеве самоврядування»

Кравченко Вікторія Володимирівна, 25.00.02 «Механізми державного управління»

Дніпропетровський регіональний інститут державного управління Національної академії державного управління при Президентові України

К 08.866.01

Оленковська Лариса Павлівна, 25.00.04 «Місцеве самоврядування»

Полюшкін Сергій Сергійович, 25.00.04 «Місцеве самоврядування»

Чубара Томаш Станіславович (громадянин Республіки Польща), 25.00.03 «Державна служба»

Шпортюк Наталія Леонідівна, 25.00.04 «Місцеве самоврядування»

Шумік Ірина Володимирівна, 25.00.04 «Місцеве самоврядування»

Донецький державний університет управління

Д 11.107.01

Яковенко Геннадій Борисович, 25.00.02 «Механізми державного управління»

Класичний приватний університет

Д 17.127.03

Бедін Сергій Володимирович, 25.00.02 «Механізми державного управління»

Коваленко Володимир Миколайович, 25.00.02 «Механізми державного управління»

Ляшевська Олена Іванівна, 25.00.02 «Механізми державного управління»

Національна академія державного управління при Президентові України

Д 26.810.01

Віленський Андрій Борисович, 25.00.02 «Механізми державного управління»

Данильчук Ігор Афанасійович, 25.00.02 «Механізми державного управління»

Піддубчак Ольга Анатоліївна, 25.00.03 «Державна служба»

Д 26.810.02

Чепіга Тетяна Михайлівна, 25.00.04 «Місцеве самоврядування»

Одеський регіональний інститут державного управління Національної академії державного управління при Президентові України

Зелінський Сергій Володимирович, 25.00.02 «Механізми державного управління»

Федорчак Віктор Васильович, 25.00.02 «Механізми державного управління»

Харківський регіональний інститут державного управління Національної академії державного управління при Президентові України

К 64.858.01

Савін Євген Євгенович, 25.00.02 «Механізми державного управління»

Чорноморський державний університет імені Петра Могили

Д 38.053.03

Вилгін Євген Аркадійович, 25.00.02 «Механізми державного управління»

Зубрицька Наталія Борисівна, 25.00.02 «Механізми державного управління»

СОЦІАЛЬНІ КОМУНІКАЦІЇ

Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара

К 08.051.19

Мироненко Владлена Вячеславівна, 27.00.01 «Теорія та історія соціальних комунікацій»

Сидоренко Оксана Олександрівна, 27.00.04 «Теорія та історія журналістики»

Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського НАН України

Д 26.165.01

Присяжна Лілія Василівна, 27.00.03 «Книгознавство, бібліотекознавство, бібліографознавство»

Директор департаменту
атестації кадрів


В.Д. Бондаренко
Додаток 3
до наказу Міністерства
освіти і науки України
15.04.2014  № 456

СПИСОК
здобувачів наукового ступеня кандидата наук (громадян іноземних держав)

ТЕХНІЧНІ НАУКИ

ДВНЗ «Національний гірничий університет»

Д 08.080.07

Жаміль Абєдальрахім Жаміль Альсаяйд (громадянин Об’єднаних Арабських Еміратів), 05.13.07 «Автоматизація процесів керування»

Донбаська національна академія будівництва і архітектури

Д 12.085.01

Ахмед Таліб Мутташар Мутташар (громадянин Республіки Ірак), 05.23.05 «Будівельні матеріали та вироби»

Одеська державна академія будівництва та архітектури

Д 41.085.01

Хассеін Джухад Салман Аль-Амері (громадянин Республіки Ірак), 05.23.01 «Будівельні конструкції, будівлі та споруди»

Харківський національний університет радіоелектроніки

Д 64.052.03

Мухаммед Кадім Абдул-Хуссейн (громадянин Республіки Ірак), 05.12.17 «Радіотехнічні та телевізійні системи»

Халід Х. Асаад (громадянин Республіки Ірак), 05.12.17 «Радіотехнічні та телевізійні системи»

Шаміль Фадель Альван Аль-Самараі (громадянин Республіки Ірак), 05.12.17 «Радіотехнічні та телевізійні системи»

Юсіф Хардан Сулейман (громадянин Республіки Ірак), 05.12.17 «Радіотехнічні та телевізійні системи»

ЕКОНОМІЧНІ НАУКИ

Одеський національний економічний університет

Д 41.055.01

Шеікха Ніссрат Сабір, (громадянин Республіки Ірак), 08.00.09 «Бухгалтерський облік, аналіз та аудит (за видами економічної діяльності)»

ФІЛОЛОГІЧНІ НАУКИ

Київський національний лінгвістичний університет

Д 26.054.52

Аль-Шмарі Халід Джасім Мухамед (громадянин Республіки Ірак), 10.02.04 «Германські мови»

МЕДИЧНІ НАУКИ

ДЗ «Запорізька медична академія післядипломної освіти МОЗ України»

Д 17.600.01

Хамуд Махер Фахед (громадянин Сирійської Арабської Республіки), 14.01.03 «Хірургія»

ДУ «Інститут очних хвороб і тканинної терапії ім. В.П. Філатов НАМН України»

Д 41.556.01

Кефі Найссан (громадянин Республіки Туніс), 14.01.18 «Офтальмологія»

Директор департаменту
атестації кадрів


В.Д. Бондаренко
Додаток 4
до наказу Міністерства
освіти і науки України
15.04.2014  № 456

СПИСОК
здобувачів вченого звання старшого наукового співробітника

ФІЗИКО-МАТЕМАТИЧНІ НАУКИ

Інститут прикладних проблем механіки і математики ім. Я.С. Підстригача НАН України

Маланчук Наталія Іванівна, 01.02.04 «Механіка деформівного твердого тіла»

Інститут радіофізики та електроніки ім. О.Я. Усикова НАН України

Кулешов Олексій Миколайович, 01.04.04 «Фізична електроніка»

Стешенко Сергій Олександрович, 01.04.03 «Радіофізика»

Інститут фізики НАН України

Курйоз Юрій Іванович, 01.04.15 «Фізика молекулярних та рідких кристалів»

Інститут фізики напівпровідників ім. В.Є. Лашкарьова НАН України

Ніколенко Андрій Сергійович, 01.04.07 «Фізика твердого тіла»

Шеремета Володимир Миколайович, 01.04.01 «Фізика приладів, елементів і систем»

Київський національний університет імені Тараса Шевченка

Скобелєв Володимир Володимирович, 01.05.01 «Теоретичні основи інформатики та кібернетики»

Національний університет «Львівська політехніка»

Щербовських Сергій Володимирович, 01.05.02 «Математичне моделювання та обчислювальні методи»

ННЦ «Харківський фізико-технічний інститут»

Павлій Костянтин Всеволодович, 01.04.20 «Фізика пучків заряджених частинок»

Одеський національний університет імені І.І. Мечникова

Борщак Віталій Анатолійович, 01.04.10 «Фізика напівпровідників і діелектриків»

БІОЛОГІЧНІ НАУКИ

Нікітський ботанічний сад - Національний науковий центр НААН

Садогурська Світлана Олександрівна, 03.01.05 «Ботаніка»

ТЕХНІЧНІ НАУКИ

Інститут електрозварювання ім. Є.О. Патона НАН України

Березос Володимир Олександрович, 05.16.02 «Металургія чорних і кольорових металів та спеціальних сплавів»

Коляда Володимир Олександрович, 05.02.10 «Діагностика матеріалів і конструкцій»

Соловей Сергій Олександрович, 05.03.06 «Зварювання та споріднені процеси і технології»

Тунік Алла Юріївна, 05.02.01 «Матеріалознавство»

Черняк Ярослав Петрович, 05.03.06 «Зварювання та споріднені процеси і технології»

Інститут технічної механіки НАН України і НКА України

Лапіна Людмила Григорівна, 05.02.09 «Динаміка та міцність машин»

Інститут фізики напівпровідників ім. В.Є. Лашкарьова НАН України

Кудрик Ярослав Ярославович, 05.27.06 «Технологія, обладнання та виробництво електронної техніки»

Інститут чорної металургії ім. З. І. Некрасова НАН України

Семенов Юрій Станіславович, 05.16.02 «Металургія чорних і кольорових металів та спеціальних сплавів»

Київський національний університет імені Тараса Шевченка

Мірошніченко Олег Вікторович, 20.02.14 «Озброєння і військова техніка»

Національна металургійна академія України

Лукіша Анатолій Петрович, 05.14.06 «Технічна теплофізика та промислова теплоенергетика»

Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут»

Рикова Інна Віталіївна, 05.05.03 «Двигуни та енергетичні установки»

Самойленко Дмитро Євгенович, 05.05.03 «Двигуни та енергетичні установки»

ННЦ «Інститут механізації та електрифікації сільського господарства» НААН України

Голій Олександр Валентинович, 05.05.11 «Машини і засоби механізації сільськогосподарського виробництва»

Фізико-механічний інститут ім. Г.В. Карпенка НАН України

Матичак Ярослав Степанович, 01.02.04 «Механіка деформівного твердого тіла»

Харківський університет повітряних сил імені Івана Кожедуба Міністерства оборони України

Александров Олександр Валерійович, 05.13.06 «Інформаційні технології»

Кобзєв Владислав Володимирович, 20.02.14 «Озброєння і військова техніка»

Петренко Олексій Сергійович, 20.02.14 «Озброєння і військова техніка»

Риб’як Анатолій Степанович, 05.12.17 «Радіотехнічні та телевізійні системи»

Рибалка Григорій Валерійович, 05.12.17 «Радіотехнічні та телевізійні системи»

Рябоконь Євген Олександрович, 05.12.17 «Радіотехнічні та телевізійні системи»

Хмелевська Ольга Олександрівна, 20.02.14 «Озброєння і військова техніка»

СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКІ НАУКИ

Інститут біоенергетичних культур і цукрових буряків НААН

Сичук Людмила Василівна, 06.01.09 «Рослинництво»

ННЦ «Інститут землеробства НААН»

Боженко Анатолій Іванович, 06.01.05 «Селекція і насінництво»

Сторожук Володимир Васильович, 06.01.09 «Рослинництво»

Фурманець Мирослава Григорівна, 06.01.01 «Загальне землеробство»

ІСТОРИЧНІ НАУКИ

Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара

Стороженко Іван Сергійович, 07.00.01 «Історія України»

Національна академія керівних кадрів культури і мистецтв Міністерства культури України

Федотова Оксана Олегівна, 07.00.01 «Історія України»

ЕКОНОМІЧНІ НАУКИ

ДП «Науково-технічний комплекс статистичних досліджень»

Ященко Людмила Олександрівна, 08.00.10 «Статистика»

ДУ «Інститут економіки та прогнозування НАН України»

Ромусік Яніна Василівна, 08.00.03 «Економіка та управління національним господарством»

Інститут підготовки кадрів Державної служби зайнятості України

Астахова Оксана Василівна, 08.00.03 «Економіка та управління національним господарством»

ННЦ «Інститут аграрної економіки» НААН України

Боднар Ольга Василівна, 08.00.03 «Економіка та управління національним господарством»

Сидорук Борис Орестович, 08.00.03 «Економіка та управління національним господарством»

ФІЛОЛОГІЧНІ НАУКИ

Інститут літератури імені Т.Г. Шевченка НАН України

Демська-Будзуляк Леся Мар’янівна, 10.01.01 «Українська література»

Лущій Світлана Іванівна, 10.01.01 «Українська література»

Географічні науки

Київський національний університет імені Тараса Шевченка

Горбачова Людмила Олександрівна, 11.00.07 «Гідрологія суші, водні ресурси, гідрохімія»

ЮРИДИЧНІ НАУКИ

Інститут економіко-правових досліджень НАН України

Кременовська Ірина Володимирівна, 12.00.04 «Господарське право; господарсько-процесуальне право»

ПЕДАГОГІЧНІ НАУКИ

Національна академія Державної прикордонної служби України імені Богдана Хмельницького

Олійник Леонід Віталійович, 13.00.04 «Теорія і методика професійної освіти»

МЕДИЧНІ НАУКИ

ДЗ «Дніпропетровська медична академія МОЗ України»

Хом’яков Віктор Миколайович, 14.01.21 «Травматологія та ортопедія»

Донецький національний медичний університет ім. М. Горького МОЗ України

Айзятулова Ельміра Максутовна, 14.01.01 «Акушерство і гінекологія»

ДУ «Інститут епідеміології та інфекційних хвороб ім. Л.В. Громашевського НАМН України»

Маркович Ірина Григорівна, 14.02.02 «Епідеміологія»

ДУ «Інститут ядерної медицини та променевої діагностики НАМН України»

Федьків Світлана Володимирівна, 14.01.23 «Променева діагностика та променева терапія»

Національна медична академія післядипломної освіти імені П.Л. Шупика МОЗ України

Лисенко Болеслав Михайлович, 14.01.01 «Акушерство та гінекологія»

Директор департаменту
атестації кадрів


В.Д. Бондаренко

{Додаток 5 не наводиться}вгору