Документ v0456609-10, поточна редакція — Прийняття від 11.10.2010

                                                          
ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ З ПИТАНЬ
ТЕХНІЧНОГО РЕГУЛЮВАННЯ ТА СПОЖИВЧОЇ ПОЛІТИКИ
Н А К А З
11.10.2010 N 456

Про затвердження національних стандартів України,
змін до національних стандартів та скасування
чинності нормативних документів

Відповідно до Закону України "Про стандартизацію" ( 2408-14 )
та на виконання Плану національної стандартизації ( v0372609-10 )
Н А К А З У Ю:
1. Затвердити національні стандарти України з наданням
чинності: а) з 1 січня 2011 р.
ДСТУ 7168:2010 Безпека дорожнього руху. Огородження дорожні
тимчасові. Загальні технічні умови
- Вперше
б) з 1 липня 2011 р.
ДСТУ 7169:2010 Корми, комбікорми, комбікормова сировина.
Методи визначання вмісту азоту і сирого
протеїну
- Вперше (зі скасуванням чинності в Україні
ГОСТ 13496.4-93)
в) з 1 жовтня 2011 р.
ДСТУ 2661:2010 Молоко коров'яче питне. Загальні технічні
умови
- На заміну ДСТУ 2661-94
ДСТУ 7170:2010 Молочна промисловість. Продукти молочні та
молоковмісні. Номенклатура та вимоги до назв
- Вперше
г) з 1 січня 2012 р.:
ДСТУ 2284:2010 Риба жива. Загальні технічні вимоги
- На заміну ДСТУ 2284-93
ДСТУ 7171:2010 Ожина. Технологія вирощування плодів.
Загальні вимоги
- Вперше
ДСТУ 7172:2010 Вощина. Технічні умови
- Вперше (зі скасуванням чинності в Україні
ГОСТ 21180-75)
д) з 1 липня 2012 р.
ДСТУ 7173:2010 Захист довкілля. Лісові ділянки вздовж
залізничних і автомобільних доріг та у
смугах їх відведення захисні. Норми
виділення
- Вперше (зі скасуванням чинності в Україні
ГОСТ 17.5.3.02-90).
2. Затвердити зміни до національних стандартів України з
наданням чинності: а) з 1 листопада 2010 р.:
Зміна N 1 Виноматеріали виноградні для закладки на
ДСТУ 4396:2005 витримку. Загальні технічні умови
Зміна N 1 Вироби хлібобулочні. Методи визначання
ДСТУ 7045:2009 фізико-хімічних показників
б) з 1 січня 2011 р.
Зміна N 4 Дорожній транспорт. Кольорографічні схеми,
ДСТУ 3849-99 розпізнавальні знаки, написи та спеціальні
сигнали оперативних, спеціалізованих та
спеціальних транспортних засобів. Загальні
вимоги.
3. Скасувати чинність в Україні нормативних документів: а) з 1 липня 2011 р.
ГОСТ 13496.4-93 Корма, комбикорма, комбикормовое сырье. Методы
определения содержания азота и сырого протеина
( v0311609-08 )
б) з 1 жовтня 2011 р.
ДСТУ 2661-94 Молоко коров'яче питне. Загальні технічні
умови
в) з 1 січня 2012 р.:
ДСТУ 2284-93 Риба жива. Загальні технічні умови
ГОСТ 21180-75 Вощина. Технические условия
г) з 1 липня 2012 р.
ГОСТ 17.5.3.02-90 Охрана природы. Земли. Нормы выделения на
землях государственного лесного фонда
защитных полос лесов вдоль железных и
автомобильных дорог.
4. Департаменту стандартизації та метрології (Нелепов А.А.)
забезпечити оприлюднення цього наказу на веб-порталі
Держспоживстандарту України.
5. ДП "Український науково-дослідний і навчальний центр
проблем стандартизації, сертифікації та якості" забезпечити
опублікування цього наказу у черговому виданні щомісячного
інформаційного покажчика "Стандарти".
6. Відповідальність за виконання цього наказу покласти на
першого заступника Голови Арєф'єва В.В.
7. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.
Голова О.С.Матвійчуквгору