Документ v0456609-09, втратив чинність, поточна редакція — Втрата чинності від 17.03.2014, підстава - v1458731-13

                                                          
ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ З ПИТАНЬ
ТЕХНІЧНОГО РЕГУЛЮВАННЯ ТА СПОЖИВЧОЇ ПОЛІТИКИ
Н А К А З
17.12.2009 N 456
{ Наказ втратив чинність на підставі Наказу Міністерства
економічного розвитку і торгівлі
N 1458 ( v1458731-13 ) від 10.12.2013 }
Про затвердження Переліку національних стандартів,
які в разі добровільного застосування
є доказом відповідності продукції вимогам
Технічного регламенту ліфтів
{ Із змінами, внесеними згідно з Наказом Державної
служби технічного регулювання
N 610 ( v0610831-10 ) від 28.12.2010 }

Відповідно до статті 20 Закону України "Про стандарти,
технічні регламенти та процедури оцінки відповідності" ( 3164-15 )
Н А К А З У Ю:
1. Затвердити Перелік національних стандартів, які в разі
добровільного застосування є доказом відповідності продукції
вимогам Технічного регламенту ліфтів, затвердженого постановою
Кабінету Міністрів України від 22 квітня 2009 року N 465
( 465-2009-п ) "Про затвердження Технічного регламенту ліфтів"
(додається).
2. Державному підприємству "Український науково-дослідний і
навчальний центр проблем стандартизації, сертифікації та якості"
(Корчевна Л.О.) забезпечити опублікування цього наказу в черговому
виданні щомісячного інформаційного покажчика "Стандарти".
3. Вважати таким, що втратив чинність, наказ
Держспоживстандарту України від 26.12.2005 N 373 ( v0373609-05 )
"Про затвердження Переліку національних стандартів, добровільне
застосування яких може сприйматись як доказ відповідності ліфтів
вимогам Технічного регламенту з підтвердження відповідності
ліфтів".
4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника
Голови Черепкова С.Т.
Голова Л.Лосюк

Додаток
до наказу
Держспоживстандарту України
17.12.2009 N 456

ПЕРЕЛІК НАЦІОНАЛЬНИХ СТАНДАРТІВ,
які в разі добровільного застосування
є доказом відповідності продукції вимогам
Технічного регламенту ліфтів, затвердженого
постановою Кабінету Міністрів України
від 22 квітня 2009 року N 465
( 465-2009-п )

------------------------------------------------------------------ | N | Позначення та назва стандарту | |з/п| | |---+------------------------------------------------------------| | 1 |ДСТУ EN 81-1-2003 | | |Норми безпеки до конструкції та експлуатації ліфтів. Частина| | |1. Ліфти електричні (EN 81-1:1998, IDT) | |---+------------------------------------------------------------| | 2 |ДСТУ EN 81-2:2003 | | |Норми безпеки до конструкції та експлуатації ліфтів. Частина| | |2. Ліфти гідравлічні (EN 81-2:1998, IDT) | |---+------------------------------------------------------------| | 3 |ДСТУ EN 81-3:2004 | | |Норми безпеки до конструкції та експлуатації ліфтів. Частина| | |3. Ліфти електричні і гідравлічні службові | | |(prEN 81-3:1999, IDT) | |---+------------------------------------------------------------| | 4 |ДСТУ prEN 81-5:2004 | | |Норми безпеки до конструкції та експлуатації ліфтів. Частина| | |5. Ліфти гвинтові (prEN 81-5:1998, ЮТ) | |---+------------------------------------------------------------| | 5 |ДСТУ prEN 81-6:2004 | | |Норми безпеки до конструкції та експлуатації ліфтів і | | |службових ліфтів. Частина 6. Ліфти з ланцюговою передачею | | |(prEN 81-6:1998, IDT) | |---+------------------------------------------------------------| | 6 |ДСТУ prEN 81-7-2002 | | |Норми безпеки до конструкції та експлуатації ліфтів і | | |службових ліфтів. Частина 7. Ліфти з зубчатою передачею | | |(prEN 81-7:1998, IDT) | |---+------------------------------------------------------------| | 7 |ДСТУ prEN 81-8-2002 | | |Норми безпеки до конструкції та експлуатації ліфтів. Частина| | |8. Двері ліфта посадочні. Випробування на вогнестійкість | | |(prEN 81-8:1997, IDT) | |---+------------------------------------------------------------| | 8 |ДСТУ prEN 81-11-2001 | | |Норми безпеки до конструкції та експлуатації ліфтів. Частина| | |11. Нові ліфти в існуючих будинках (prEN 81-11:1998, IDT) | |---+------------------------------------------------------------| | 9 |ДСТУ prEN 81-28-2001 | | |Норми безпеки до конструкції та експлуатації ліфтів. Частина| | |28. Дистанційне керування сигналізацією на пасажирських і | | |вантажопасажирських ліфтах | | |(prEN 81-28:2000, IDT) | |---+------------------------------------------------------------| { ДСТУ prEN 81-70-2003 скасовано з 1 липня 2012 року згідно з
Наказом Державної служби технічного регулювання N 610
( v0610831-10 ) від 28.12.2010 }
|10 |ДСТУ prEN 81-70-2003 |
| |Норми безпеки до конструкції та експлуатації ліфтів. Частина| | |70. Конкретне застосування пасажирських і | | |вантажопасажирських ліфтів. Зручність доступу до ліфтів | | |пасажирів, зокрема пасажирів із функційними порушеннями | | |(prEN 81-70:1999, IDT) | |---+------------------------------------------------------------| |11 |ДСТУ prEN 81-71:2004 | | |Норми безпеки до конструкції та експлуатації ліфтів. | | |Специфічне використання пасажирських і вантажопасажирських | | |ліфтів. Частина 71. Ліфти, стійкі до вандалізму | | |(prEN 81-71:2002, IDT) | |---+------------------------------------------------------------| |12 |ДСТУ prEN 81-72-2002 | | |Норми безпеки до конструкції та експлуатації ліфтів. Частина| | |72. Ліфти для пожежної служби (prEN 81-72:1999, ЮТ) | |---+------------------------------------------------------------| |13 |ДСТУ prEN 81-73:2004 | | |Норми безпеки до конструкції та експлуатації ліфтів. | | |Специфічне використання пасажирських і вантажопасажирських | | |ліфтів. Частина 73. Режими роботи ліфтів у разі пожежі | | |(prEN 81-73:2001, IDT) | |---+------------------------------------------------------------| |14 |ДСТУ EN 12015:2003 | | |Електромагнітна сумісність. Ліфти, ескалатори та пасажирські| | |конвеєри. Емісія завад (EN 12015:1998, IDT) | |---+------------------------------------------------------------| |15 |ДСТУ prEN 13015-2002 | | |Технічне обслуговування ліфтів і ескалаторів. Норми для | | |інструкцій із технічного обслуговування | | |(prEN 13015:2001, IDT) | |---+------------------------------------------------------------| |16 |ДСТУ ISO 4190-5-2001 | | |Установка ліфтова (елеваторна). Частина 5. Пристрої | | |керування, сигналізації і додаткові пристрої | | |(ISO 4190-5:1996, IDT) | |---+------------------------------------------------------------| |17 |ДСТУ ISO/TS 22559-1:2005 | | |Вимоги безпеки для ліфтів (елеваторів). Частина 1. Загальні | | |суттєві вимоги безпеки (ISO/TS 22559-1:2004, IDT) | |---+------------------------------------------------------------| |18 |ГОСТ 22011-95 | | |Лифты пассажирские и грузовые. Технические условия | |---+------------------------------------------------------------| |19 |ГОСТ 29121-91 (ИСО 4101-83) | | |Проволока стальная углеродистая для лифтовых канатов. | | |Технические условия | ------------------------------------------------------------------вгору