Документ v0455644-10, поточна редакція — Прийняття від 12.11.2010

                                                          
МІНІСТЕРСТВО ВУГІЛЬНОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ УКРАЇНИ
Н А К А З
12.11.2010 N 455

Про внесення змін до наказу Мінвуглепрому
від 28 травня 2010 року N 170 "Про затвердження
планових обсягів асигнувань з Державного бюджету
України на 2010 рік за бюджетними програмами"

З метою виконання Закону України "Про Державний бюджет
України на 2010 рік" ( 2154-17 ), а також згідно з протоколом N 11
від 9 листопада 2010 року засідання Галузевої комісії Міністерства
вугільної промисловості України Н А К А З У Ю:
1. Скоригувати у додатку 1 до наказу Міністерства вугільної
промисловості України від 28 травня 2010 року N 170
( v0170644-10 ) (зі змінами, внесеними наказами Мінвуглепрому від
23 червня 2010 року N 217 ( v0217644-10 ), від 30 червня 2010 року
N 228 ( v0228644-10 ), від 16 липня 2010 року N 258
( v0258644-10 ), від 18 серпня 2010 року N 315 ( v0315644-10 ),
від 27 серпня 2010 року N 319 ( v0319644-10 ), від 22 вересня
2010 року N 368 ( v0368644-10 ), від 20 жовтня 2010 року N 413
( v0413644-10 ) та від 26 жовтня 2010 року N 418) ( v0418644-10 )
обсяги асигнувань із Державного бюджету України за бюджетною
програмою "Реструктуризація вугільної та торфодобувної
промисловості, у тому числі погашення заборгованості за спожиту у
минулих періодах електричну енергію", згідно з додатком 1 до цього
наказу.
2. Скоригувати у додатку 3 до наказу Міністерства вугільної
промисловості України від 28 травня 2010 року N 170
( v0170644-10 ) (зі змінами, внесеними наказами Мінвуглепрому від
23 червня 2010 року N 217 ( v0217644-10 ), від 30 червня 2010 року
N 228 ( v0228644-10 ), від 16 липня 2010 року N 258
( v0258644-10 ), від 18 серпня 2010 року N 315 ( v0315644-10 ),
від 27 серпня 2010 року N 319 ( v0319644-10 ), від 22 вересня
2010 року N 368 ( v0368644-10 ), від 20 жовтня 2010 року N 413
( v0413644-10 ) та від 26 жовтня 2010 року N 418) ( v0418644-10 )
обсяги асигнувань із Державного бюджету України за бюджетною
програмою "Гірничорятувальні заходи на вугледобувних
підприємствах", згідно з додатком 2 до цього наказу.
3. Фінансово-економічному департаменту (Марушкевич І.М.):
3.1. Забезпечити невідкладне доведення до вугледобувних
підприємств затвердженого на 2010 рік обсягу асигнувань за
відповідними програмами.
3.2. Невідкладно внести відповідні зміни до помісячних планів
асигнувань.
4. Департаменту бухгалтерського обліку, звітності та
внутрішнього аудиту (Лесик Л.С.) забезпечити у 2010 році
фінансування вугільних підприємств згідно із затвердженим
помісячним розписом асигнувань державного бюджету.
5. Керівникам підприємств, які визначені одержувачами
бюджетних коштів, погодити з головними розпорядниками коштів плани
використання бюджетних коштів на 2010 рік за бюджетними програмами
відповідно до наказу Міністерства фінансів України від 28 січня
2002 року N 57 ( z0086-02 ) (зареєстрованого в Міністерстві
юстиції України від 1 лютого 2002 року за N 86/6374) "Про
затвердження документів, що застосовуються в процесі виконання
бюджету".
6. Взяти до відома, що відповідно до Бюджетного кодексу
України ( 2542-14 ), відповідальність за цільове та ефективне
використання бюджетних коштів покладена на керівників
підприємств-одержувачів бюджетних коштів.
7. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника
Міністра Дудку Л.О.
Заступник Міністра В.Фічов

Додаток 1
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства вугільної
промисловості України
12.11.2010 N 455

ЗМІНИ
до обсягів асигнувань із спеціального
фонду державного бюджету за бюджетною програмою
"Реструктуризація вугільної та торфодобувної
промисловості, у тому числі погашення
заборгованості за спожиту у минулих
періодах електричну енергію"
на 2010 рік
( v0170644-10 )

КПКВК 1301070 ( 2154-17 ) КЕКВ 1310, 2410 ( v0604201-01 )
тис.грн.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | Назва підприємства | Спеціальний фонд | | |-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | Згідно з | в т.ч. | Зміни | в т.ч. |Після змін | в т.ч. | | | наказом |-------------------------------| |-------------------------------| |-------------------------------| | | | 1310 | 2410 | | 1310 | 2410 | | 1310 | 2410 | | | |( v0604201-01 )|( v0604201-01 )| |( v0604201-01 )|( v0604201-01 )| |( v0604201-01 )|( v0604201-01 )| |-------------------------------+-----------+---------------+---------------+-----------+---------------+---------------+-----------+---------------+---------------| |Всього по Мінвуглепрому |1159056,300| 1154551,000 | 4505,300 |160000,000 | 160000,000 | 0,000 |1319056,300| 1314551,000 | 4505,300 | |-------------------------------+-----------+---------------+---------------+-----------+---------------+---------------+-----------+---------------+---------------| |в тому числі: | | | | | | | | | | |-------------------------------+-----------+---------------+---------------+-----------+---------------+---------------+-----------+---------------+---------------| |ДП "Вугільна компанія | 5591,176 | 5591,176 | 0,000 | 20,953 | 20,953 | | 5612,129 | 5612,129 | 0,000 | |"Куйбишевська" | | | | | | | | | | |-------------------------------+-----------+---------------+---------------+-----------+---------------+---------------+-----------+---------------+---------------| |ДП "Шахта ім. Д.С.Коротченка" | 15683,128 | 15683,128 | 0,000 | 341,684 | 341,684 | | 16024,812 | 16024,812 | 0,000 | |-------------------------------+-----------+---------------+---------------+-----------+---------------+---------------+-----------+---------------+---------------| |ДП "Шахта | 73415,123 | 73415,123 | 0,000 | 21525,835 | 21525,835 | | 94940,958 | 94940,958 | 0,000 | |ім. Максима Горького" | | | | | | | | | | |-------------------------------+-----------+---------------+---------------+-----------+---------------+---------------+-----------+---------------+---------------| |ДП "Шахта N 17/17-біс" | 35253,231 | 35253,231 | 0,000 | 5273,668 | 5273,668 | | 40526,899 | 40526,899 | 0,000 | |-------------------------------+-----------+---------------+---------------+-----------+---------------+---------------+-----------+---------------+---------------| |ДП "Шахта ім. Ю.О.Гагаріна" |152403,236 | 152403,236 | 0,000 | 33083,380 | 33083,380 | |185486,616 | 185486,616 | 0,000 | |-------------------------------+-----------+---------------+---------------+-----------+---------------+---------------+-----------+---------------+---------------| |ДП "Шахта "Комсомолець" | 53715,275 | 53715,275 | 0,000 | 6005,115 | 6005,115 | | 59720,390 | 59720,390 | 0,000 | |-------------------------------+-----------+---------------+---------------+-----------+---------------+---------------+-----------+---------------+---------------| |ДП "Шахта N 13-біс" | 27147,170 | 27147,170 | 0,000 | 5379,497 | 5379,497 | | 32526,667 | 32526,667 | 0,000 | |-------------------------------+-----------+---------------+---------------+-----------+---------------+---------------+-----------+---------------+---------------| |ДП "Шахта "Північна" | 20399,108 | 20399,108 | 0,000 | 3431,560 | 3431,560 | | 23830,668 | 23830,668 | 0,000 | |-------------------------------+-----------+---------------+---------------+-----------+---------------+---------------+-----------+---------------+---------------| |ДП "Шахта "Глибока" | 2156,148 | 2156,148 | 0,000 | 2,707 | 2,707 | | 2158,855 | 2158,855 | 0,000 | |-------------------------------+-----------+---------------+---------------+-----------+---------------+---------------+-----------+---------------+---------------| |ДП "Шахта "Перевальська" | 83144,505 | 83144,505 | 0,000 | 14113,487 | 14113,487 | | 97257,992 | 97257,992 | 0,000 | |-------------------------------+-----------+---------------+---------------+-----------+---------------+---------------+-----------+---------------+---------------| |ДП по видоб. бур. вуг. | 6211,800 | 6211,800 | 0,000 | 2030,781 | 2030,781 | | 8242,581 | 8242,581 | 0,000 | |"Бурвугілля" | | | | | | | | | | |-------------------------------+-----------+---------------+---------------+-----------+---------------+---------------+-----------+---------------+---------------| |ДП "Укрвуглереструктуризація" | 93349,400 | 93349,400 | 0,000 | 0,000 | | | 93349,400 | 93349,400 | 0,000 | |-------------------------------+-----------+---------------+---------------+-----------+---------------+---------------+-----------+---------------+---------------| |Мінвуглепром, погашення |356000,000 | 356000,000 | 0,000 |-356000,000| -356000,000 | | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |заборгованості за спожиту у | | | | | | | | | | |минулих періодах електричну | | | | | | | | | | |енергію за рахунок повернення | | | | | | | | | | |субкредитів | | | | | | | | | | |-------------------------------+-----------+---------------+---------------+-----------+---------------+---------------+-----------+---------------+---------------| |ДП "Укршахтозахист" | 37971,200 | 35390,400 | 2580,800 | 56377,368 | 56377,368 | | 94348,568 | 91767,768 | 2580,800 | |-------------------------------+-----------+---------------+---------------+-----------+---------------+---------------+-----------+---------------+---------------| |ДП "ОД |118197,000 | 116272,500 | 1924,500 |226452,264 | 226452,264 | |344649,264 | 342724,764 | 1924,500 | |"Донвуглереструктуризація" | | | | | | | | | | |-------------------------------+-----------+---------------+---------------+-----------+---------------+---------------+-----------+---------------+---------------| |ДП "ОД | 70965,000 | 70965,000 | 0,000 |140072,701 | 140072,701 | |211037,701 | 211037,701 | 0,000 | |"Луганськвуглереструктуризація"| | | | | | | | | | |-------------------------------+-----------+---------------+---------------+-----------+---------------+---------------+-----------+---------------+---------------| |ДП ЦЗК | 7453,800 | 7453,800 | 0,000 | 1889,000 | 1889,000 | | 9342,800 | 9342,800 | 0,000 | |"Вуглеторфреструктуризація" | | | | | | | | | | ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Додаток 2
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства вугільної
промисловості України
12.11.2010 N 455

ЗМІНИ
до обсягів асигнувань із спеціального
фонду державного бюджету за бюджетною програмою
"Гірничорятувальні заходи на вугледобувних
підприємствах" на 2010 рік
( v0170644-10 )

КЕКВ 1310 ( v0604201-01 ) КПКВК 1301080 ( 2154-17 )
тис.грн.
------------------------------------------------------------------ | Назва підприємства | Спеціальний фонд | | |----------------------------------------| | | Згідно з наказом | Зміни |Після змін | |-----------------------+------------------+---------+-----------| |Всього по | 274821,300 | 0,000 |274821,300 | |Мінвуглепрому | | | | |-----------------------+------------------+---------+-----------| |в тому числі: | | | | |-----------------------+------------------+---------+-----------| |О ВГРЗ | 34425,243 |-339,005 | 34086,238 | |-----------------------+------------------+---------+-----------| |1 ВГРЗ | 28724,563 | 54,835 | 28779,398 | |-----------------------+------------------+---------+-----------| |3 ВГРЗ | 21111,002 | 196,457 | 21307,459 | |-----------------------+------------------+---------+-----------| |6 ВГРЗ | 21890,838 | 24,700 | 21915,538 | |-----------------------+------------------+---------+-----------| |10 ВГРЗ | 24779,297 |-166,758 | 24612,539 | |-----------------------+------------------+---------+-----------| |2 ВГРЗ | 22223,961 | 131,335 | 22355,296 | |-----------------------+------------------+---------+-----------| |4 ВГРЗ | 22417,141 |-113,157 | 22303,984 | |-----------------------+------------------+---------+-----------| |5 ВГРЗ | 25317,392 | 0,000 | 25317,392 | |-----------------------+------------------+---------+-----------| |7 ВГРЗ | 22172,652 |-120,406 | 22052,24Р | |-----------------------+------------------+---------+-----------| |8 ВГРЗ | 20884,054 | 331,999 | 21216,053 | |-----------------------+------------------+---------+-----------| |ЛВ ВГРЗ | 18854,387 | 0,000 | 18854,387 | |-----------------------+------------------+---------+-----------| |Центр. ВГРЗ | 10345,898 | 0,000 | 10345,898 | |-----------------------+------------------+---------+-----------| |УО ВГРЗ | 1674,872 | 0,000 | 1674,872 | ------------------------------------------------------------------вгору