Документ v0455609-09, втратив чинність, поточна редакція — Втрата чинності від 17.03.2014, підстава - v1460731-13

                                                          
ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ З ПИТАНЬ
ТЕХНІЧНОГО РЕГУЛЮВАННЯ ТА СПОЖИВЧОЇ ПОЛІТИКИ
Н А К А З
17.12.2009 N 455
{ Наказ втратив чинність на підставі Наказу Міністерства
економічного розвитку і торгівлі
N 1460 ( v1460731-13 ) від 10.12.2013 }
Про затвердження Переліку національних стандартів,
які в разі добровільного застосування
є доказом відповідності продукції вимогам
Технічного регламенту канатних доріг
для перевезення пасажирів

Відповідно до статті 20 Закону України "Про стандарти,
технічні регламенти та процедури оцінки відповідності" ( 3164-15 )
Н А К А З У Ю:
1. Затвердити Перелік національних стандартів, які в разі
добровільного застосування є доказом відповідності продукції
вимогам Технічного регламенту канатних доріг для перевезення
пасажирів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від
14 жовтня 2009 року N 1076 ( 1076-2009-п ) "Про затвердження
Технічного регламенту канатних доріг для перевезення пасажирів"
(додається).
2. Державному підприємству "Український науково-дослідний і
навчальний центр проблем стандартизації, сертифікації та якості"
(Корчевна Л.О.) забезпечити опублікування цього наказу в черговому
виданні щомісячного інформаційного покажчика "Стандарти".
3. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника
Голови Черепкова С.Т.
Голова Л.Лосюк

Додаток
до наказу
Держспоживстандарту України
17.12.2009 N 455

ПЕРЕЛІК НАЦІОНАЛЬНИХ СТАНДАРТІВ,
які в разі добровільного застосування
є доказом відповідності продукції вимогам
Технічного регламенту канатних доріг
для перевезення пасажирів, затвердженого
постановою Кабінету Міністрів України
від 14 жовтня 2009 року N 1076
( 1076-2009-п )

------------------------------------------------------------------ | N | Позначення та назва стандарту | |з/п| | |---+------------------------------------------------------------| | 1 |ДСТУ EN 12015:2003 | | |Електромагнітна сумісність. Ліфти, ескалатори та пасажирські| | |конвеєри. Емісія завад (EN 12015:1998, IDT) | |---+------------------------------------------------------------| | 2 |ГОСТ 12.2.003-91 | | |ССБТ. Оборудование производственное. Общее требование | | |безопасности. | |---+------------------------------------------------------------| | 3 |ГСТУ 3-04-92-95 | | |Основні ряди та параметри споруд і устаткування підвісних | | |канатних доріг | |---+------------------------------------------------------------| | 4 |ГСТУ 3-04-93-95 | | |Муфти для несівних канатів, типи, конструкція та розміри. | | |Заливка несівних канатів у муфтах сплавом, анкетування | | |несівних канатів у муфтах клинами | |---+------------------------------------------------------------| | 5 |ГСТУ 3-04-94-95 | | |Підвісні канатні дороги та кабельні крани. Зчалювання | | |тягових підіймальних канатів | ------------------------------------------------------------------вгору