Документ v0446731-15, поточна редакція — Редакція від 02.11.2015, підстава - v1389731-15

МІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ І ТОРГІВЛІ УКРАЇНИ

НАКАЗ

30.04.2015  № 446

Про затвердження планів науково-дослідних та дослідно-конструкторських робіт Міністерства економічного розвитку і торгівлі України у сфері стандартизації та метрології на 2015 рік

{Із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства
економічного розвитку і торгівлі
№ 1389 від 02.11.2015}

Відповідно до Законів України "Про Державний бюджет України на 2015 рік", "Про стандартизацію", "Про метрологію та метрологічну діяльність" та постанови Кабінету Міністрів України від 28.09.2011 № 1009 "Про затвердження Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для гармонізації національних стандартів з міжнародними та європейськими" НАКАЗУЮ:

1. Затвердити такі, що додаються:

план науково-дослідних робіт Міністерства економічного розвитку і торгівлі України у сфері стандартизації на 2015 рік на загальну суму 16926,4 тис. гривні;

план науково-дослідних та дослідно-конструкторських робіт Міністерства економічного розвитку і торгівлі України у сфері метрології на 2015 рік на загальну суму 13648,0 тис. гривень.

2. Департаменту технічного регулювання:

забезпечити оформлення замовлень на виконання науково-дослідних та дослідно-конструкторських робіт у сфері стандартизації та метрології;

здійснювати контроль за виконанням науково-дослідних та дослідно-конструкторських робіт у сфері стандартизації та метрології;

здійснити приймання науково-дослідних та дослідно-конструкторських робіт у сфері стандартизації та метрології.

3. Державним підприємствам, що належать до сфери управління Мінекономрозвитку України та проводять науково-дослідні та дослідно-конструкторські роботи у сферах стандартизації та метрології:

забезпечити затвердження відповідних планів використання бюджетних коштів на 2015 рік та їх погодження з Мінекономрозвитку України в установленому законодавством порядку;

забезпечити виконання науково-дослідних та дослідно-конструкторських робіт у сфері стандартизації та метрології відповідно до затверджених планів на 2015 рік.

4. Департаменту фінансової роботи та господарського забезпечення забезпечити фінансування науково-дослідних та дослідно-конструкторських робіт у сфері стандартизації та метрології відповідно до затверджених планів використання бюджетних коштів на 2015 рік за бюджетною програмою 1201220 "Збереження та функціонування національної еталонної бази, забезпечення функціонування державних служб, прикладні наукові і науково-технічні розробки, виконання робіт за державними цільовими програмами і державним замовленням у сфері стандартизації, метрології та еталонної бази, гармонізація національних стандартів з міжнародними та європейськими".

5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра Нефьодова М.Є.

Виконувач обов'язків
Міністра економічного розвитку
і торгівлі УкраїниР. КоржЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
економічного розвитку
і торгівлі України
30.04.2015 № 446

ПЛАН
науково-дослідних робіт Міністерства економічного розвитку і торгівлі України у сфері стандартизації на 2015 рік

Найменування роботи

Строк виконання

Виконавець

Кошторисна вартість згідно із замовленням, тис. гривень

Підстава для проведення робіт

Очікуваний результат

Відповідальний за впровадження (використання)

1

2

3

4

5

6

7

8

Збереження та функціонування національної еталонної бази, забезпечення функціонування державних служб, прикладні наукові і науково-технічні розробки, виконання робіт за державними цільовими програмами і державним замовленням у сфері стандартизації, метрології та еталонної бази, гармонізація національних стандартів з міжнародними та європейськими (КПКВК 1201220)

Напрям "Гармонізація національних стандартів з міжнародними та європейськими"

1

Розроблення та прийняття методом перекладу 408 національних стандартів, гармонізованих з міжнародними та європейськими (Стандарт НС-1)

II - IV квартали 2015 року

державне підприємство "Український науково-дослідний і навчальний центр проблем стандартизації, сертифікації та якості"

16926,4

Закон України "Про стандартизацію", постанова Кабінету Міністрів України від 28.09.2011 № 1009 "Про затвердження Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для гармонізації національних стандартів з міжнародними та європейськими"

науково-технічний звіт про розроблення та прийняття методом перекладу 408 національних стандартів, гармонізованих з міжнародними та європейськими

державне підприємство "Український науково-дослідний і навчальний центр проблем стандартизації, сертифікації та якості"
(Пухтій О.М.)


Усього за напрямом16926,4
Директор
департаменту технічного
регулюванняЛ. ВіткінЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
економічного розвитку
і торгівлі України
30.04.2015 № 446

ПЛАН
науково-дослідних та дослідно-конструкторських робіт Міністерства економічного розвитку і торгівлі України у сфері метрології на 2015 рік

Найменування роботи

Строк виконання

Виконавець

Кошторисна вартість згідно із замовленням, тис. гривень

Підстава для проведення робіт

Очікуваний результат

Відповідальний за впровадження (використання)

1

2

3

4

5

6

7

8

Збереження та функціонування національної еталонної бази, забезпечення функціонування державних служб, прикладні наукові і науково-технічні розробки, виконання робіт за державними цільовими програмами і державним замовленням у сфері стандартизації, метрології та еталонної бази, гармонізація національних стандартів з міжнародними та європейськими (КПКВК 1201220)

Напрям "Виконання прикладних наукових та науково-технічних розробок у сфері метрології"

1

Виконання та координація робіт з міжнародного співробітництва у сфері метрології"

II - IV квартали 2015 року

Національний науковий центр "Інститут метрології"

10,400

Закон України "Про метрологію та метрологічну діяльність" (далі - Закон)

науково-технічний звіт про основні тенденції розвитку національної метрологічної системи, проведення аналізу стану метрологічної інфраструктури та дослідження національних еталонів Китаю, проведення досліджень напрямів спільних науково-дослідних проектів у рамках Європейської метрологічної програми для інновацій та досліджень (EMPIR), стану реалізації Угоди про взаємне визнання національних еталонів, сертифікатів калібрувань та вимірювань, що видаються національними метрологічними інститутами (CIPM MRA)

Національний науковий центр "Інститут метрології"
(Неєжмаков П.І.)


Усього за напрямом


10,400

Напрям "Виконання науково-дослідних та дослідно-конструкторських робіт за Державною програмою розвитку еталонної бази на 2011 - 2015 роки"

Національний науковий центр "Інститут метрології"

2

Удосконалення державного первинного еталона одиниці довжини
ДЕТУ 01-03-98

I квартал 2011 року -
IV квартал 2015 року

Національний науковий центр "Інститут метрології"

404,300

Закон, Державна програма розвитку еталонної бази на 2011 - 2015 роки, затверджена постановою Кабінету Міністрів України від 22.12.2010 № 1165 (далі - Програма)

науково-технічний звіт про розроблення, налагодження програм роботи реверсивного лічильника в реальному часі вимірювань кінцевих та штрихових мір довжини
конструкторська документація на складові частини еталона, що вдосконалюються, методика атестації еталона, результати досліджень та атестація еталона, документація до державного еталона відповідно до ДСТУ 3231:2007 "Метрологія. Еталони одиниць вимірювань державні, первинні та вторинні. Основні положення, порядок розроблення, затвердження, реєстрації, зберігання та застосування" (далі - ДСТУ 3221:2007)

Національний науковий центр "Інститут метрології"
(Купко В.С.)

3

Удосконалення державного первинного еталона одиниці електричного опору
ДЕТУ 08-02-98

II - IV квартали 2015 року

Національний науковий центр "Інститут метрологи"

257,0

Закон, Програма

науково-технічний звіт про введення до складу еталона квантової міри опору за ефектом Холла та розширення діапазону передавання одиниці опору до 1·10 13 Ом за рахунок уведення до складу еталона ТераОм-моста та комплекту високоомних мір опору, розширення діапазону передавання одиниці електричного опору до 1·10 -6 Ом за рахунок уведення до складу еталона широкодіапазонного моста, розширювача діапазонів та комплекту низькоомних мір опору;
методика атестації еталона, результати досліджень та атестація еталона, документація до державного еталона відповідно до ДСТУ 3231:2007

Національний науковий центр "Інститут метрології"
(Анікін В.В.)

4

Удосконалення державного первинного еталона одиниці сили світла
ДЕТУ 11-02-96

II - IV квартали 2015 року

Національний науковий центр "Інститут метрології"

313,200

Закон, Програма

науково-технічний звіт про розроблення, створення та дослідження еталонного імпульсного фотометра та первинного фотометра на базі трап-детектора;
методика атестації еталона, результати досліджень та атестація еталона, документація до державного еталона відповідно до ДСТУ 3231:2007

Національний науковий центр "Інститут метрології"
(Гурьєв М.В.)

5

Удосконалення технічної бази Державної служби єдиного часу і еталонних частот

I - IV квартали 2015 року

- " -

1207,500

- " -

науково-технічний звіт про створення програмно-апаратного комплексу порівняння стандартів часу і частоти з використанням оновленої елементної бази та нових алгоритмів обробки даних;
створення мобільного зберігача часу і частоти на базі сучасного рубідієвого модуля та мікроконтролерної елементної бази (із зовнішньою синхронізацією від державного первинного еталона одиниці часу та частоти)

Національний науковий центр "Інститут метрології"
(Корецький Е.А.)

6

Створення державних стандартних зразків складу та властивостей речовин і матеріалів

I квартал 2011 року -
IV квартал 2015 року

Національний науковий центр "Інститут метрології"

366,100

Закон, Програма

науково-технічний звіт про розроблення стандартного зразка складу чорнозему типового важкосуглинкового, стандартного зразка складу дистен-силіманитового концентрату для хімічного спектрального аналізу і стандартного зразка складу розчину іонів Купруму;
програма та методика атестації на стандартний зразок складу розчину іонів Купруму

Національний науковий центр "Інститут метрології"
(Івков А. Г.)

7

Забезпечення відтворення та зберігання одиниць вимірювань державними еталонами, що знаходяться в Національному науковому центрі "Інститут метрології"

I квартал 2011 року -
IV квартал 2015 року

Національний науковий центр "Інститут метрології"

4283,800

Закон, Програма

науково-технічний звіт про ефективність забезпечення відтворення та зберігання одиниць вимірювань 51 державним первинним еталоном, що знаходяться в Національному науковому центрі "Інститут метрології" у 2015 році

Національний науковий центр "Інститут метрології"
(Скляров В.В.)

8

Проведення звірень державних первинних еталонів, які зберігаються в Національному науковому центрі "Інститут метрології", з національними еталонами інших держав і міжнародними еталонами

I квартал 2011 року -
IV квартал 2015 року

- " -

69,300

- " -

науково-технічний звіт про результати звірень державного первинного еталона одиниць спектральних коефіцієнтів спрямованого пропускання, дзеркального та дифузного відбиття в діапазоні довжин хвиль від 0,2 мкм до 25,0 мкм (ДЕТУ 11-09-08) з національними еталонами інших держав і міжнародними еталонами, з узагальненими аналітичними матеріалами про відповідність метрологічних характеристик державного еталона національним еталонам інших держав і міжнародним еталонам, з узагальненими аналітичними матеріалами про результати вимірювань на державному еталоні

Національний науковий центр "Інститут метрології"
(Неєжмаков П.І.)


Усього6901,200
Державне підприємство "Укрметртестстандарт"

9

Створення державного первинного еталона одиниці коефіцієнта масштабного перетворення напруги змінного струму до 750/ 3 кВ

II - IV квартали 2015 року

державне підприємство "Укрметртестстандарт"

165,011

Закон, Програма

науково-технічний звіт про розроблення структурної схеми еталона дослідження метрологічних характеристик високовольтного конденсатора та моста змінного струму, що входять до складу еталона, розроблення структурної та принципових схем джерела високої напруги змінного струму

державне підприємство "Укрметртестстандарт"
(Анохін Ю.Л.)

10

Створення вторинного еталона одиниці довжини в галузі вимірювань фокусної відстані окулярних лінз

I квартал 2011 року -
IV квартал 2015 року

- " -

66,581

- " -

науково-технічний звіт про результати дослідження технічних та метрологічних характеристик установки для вимірювання фокусної відстані лінз;
метрологічна атестація еталона, документація до вторинного еталона відповідно до ДСТУ 3231:2007

державне підприємство "Укрметртестстандарт"
(Тимошенко Я.М.)

11

Удосконалення державного первинного еталона одиниці молярної частки компонентів у газових середовищах
ДЕТУ 05-01-95

II - IV квартали 2015 року

державне підприємство "Укрметртестстандарт"

325,935

Закон, Програма

науково-технічний звіт про експериментальне дослідження метрологічних характеристик компараторів, дослідження фізико-хімічних та термодинамічних властивостей чистих вихідних газів, приготування та дослідження метрологічних характеристик первинних еталонних газових сумішей;
розроблення проекту методики виконання вимірювань, доопрацювання нормативного документа "Державна повірочна схема для засобів вимірювання вмісту компонентів у газових середовищах";
методика атестації еталона, результати досліджень та атестація еталона, документація до державного еталона відповідно до ДСТУ 3231:2007

державне підприємство "Укрметртестстандарт"
(Рожнов М.С.)

12

Удосконалення вторинного еталона одиниці температури в діапазоні від 273,15 до 693 К
ВЕТУ 06-05-01-98

II - IV квартали 2015 року

- " -

272,629

- " -

науково-технічний звіт про модернізацію обладнання, необхідного для функціонування реперних точок потрійної точки води, точки плавлення галію, точок затвердіння індію, олова, цинку та алюмінію;
розширення діапазону вимірювання еталона від мінус 38,8344 до 1084,62° C шляхом установлення двох нових блоків (реперної точки потрійної точки ртуті та реперної точки затвердіння міді), а також обладнання, необхідного для їх функціонування метрологічна атестація еталона, документація до вторинного еталона відповідно до ДСТУ 3231:2007

державне підприємство Укрметртестстандарт"
(Луценко М.Д.)

13

Визначення стандартних довідкових даних про фізичні сталі та властивості речовин і матеріалів

I квартал 2011 року -
IV квартал 2015 року

державне підприємство "Укрметртестстандарт"

161,692

Закон, Програма

науково-технічний звіт про проведення експертизи проектів таблиць стандартних довідкових даних: "Сплави титанові. Коефіцієнт теплового розширення при температурі 5 ... 300 К", "Сплави титанові. Теплоємність при температурі 5 ... 300 К", "Каучуки синтетичні. Теплопровідність, теплоємність в діапазоні температури 120 ... 370 К" та "Полівінілфторид, полівініліденфторид, поліхлортрифторетилен, політетрафторетилен. Теплоємність і коефіцієнт лінійного термічного розширення в діапазоні температури 150 ... 550 К", доопрацювання проектів, експертиза проектів таблиць стандартних довідкових даних;
подання проектів таблиць стандартних довідкових даних на затвердження до Мінекономрозвитку

державне підприємство "Укрметртестстандарт"
(Мельник Д.М.)

14

Забезпечення відтворення та зберігання одиниць вимірювань державними еталонами, що знаходяться в державному підприємстві "Укрметртестстандарт"

I квартал 2011 року -
IV квартал 2015 року

державне підприємство "Укрметртестстандарт"

962,096

Закон, Програма

науково-технічний звіт про ефективність забезпечення відтворення та зберігання одиниць вимірювань 15 державними первинними еталонами, що знаходяться в державному підприємстві"Укрметртестстандарт" у 2015 році

державне підприємство "Укрметртестстандарт"
(Несвідоміна Л.Ю.)

15

Проведення звірень державних первинних еталонів, які зберігаються в державному підприємстві "Укрметртестстандарт", з національними еталонами інших держав і міжнародними еталонами

I квартал 2011 року -
IV квартал 2015 року

державне підприємство "Укрметртестстандарт"

166,056

Закон, Програма

науково-технічний звіт про результати звірень державних еталонів ДЕТУ 08-04-99, ДЕТУ 08-05-99, ДЕТУ 08-06-01, ДЕТУ 08-07-02, ДЕТУ 08-08-02, ДЕТУ 08-09-09, ДЕТУ 05-02-04, ДЕТУ 05-03-07 і ДЕТУ 05-04-13 з національними еталонами інших держав і міжнародними еталонами, з узагальненими аналітичними матеріалами про відповідність метрологічних характеристик державних еталонів національним еталонам інших держав і міжнародним еталонам

державне підприємство "Укрметртестстандарт"
(Величко О.М.)


Усього2120,000
Державне підприємство "Науково-дослідний інститут метрології вимірювальних і управляючих систем"

16

Створення державного первинного еталона одиниці ультразвукового тиску у водному середовищі

I квартал 2011 року -
IV квартал 2015 року

державне підприємство "Науково-дослідний інститут метрології вимірювальних і управляючих систем"

668,900

Закон, Програма

науково-технічний звіт про розроблення, виготовлення та дослідження основних складових частин еталона, конструкторська документація на еталон, виготовлення координатно-поворотного пристрою позиціювання гідрофонів та вимірювальної посудини

державне підприємство "Науково-дослідний інститут метрології вимірювальних і управляючих систем"
(Паракуда В.В.)

17

Забезпечення відтворення та зберігання одиниці вимірювання державним еталоном, що знаходиться в державному підприємстві "Науково-дослідний інститут метрології вимірювальних і управляючих систем"

I квартал 2011 року -
IV квартал 2015 року

державне підприємство "Науково-дослідний інститут метрології вимірювальних і управляючих систем"

102,900

- " -

науково-технічний звіт про ефективне забезпечення відтворення та зберігання одиниці звукового тиску в повітряному середовищі державним еталоном, що знаходиться в ДП НДІ "Система"

державне підприємство "Науково-дослідний інститут метрології вимірювальних і управляючих систем"
(Костеров О.О.)

18

Проведення звірень державних первинних еталонів, які зберігаються в державному підприємстві "Науково-дослідний інститут метрології вимірювальних і управляючих систем", з національними еталонами інших держав і міжнародними еталонами

I квартал 2011 року -
IV квартал 2015 року

- " -

113,200

- " -

науково-технічний звіт про результати звірень державного первинного еталона одиниці звукового тиску в повітряному середовищі (ДЕТУ 10-01-11) з національними еталонами інших держав і міжнародними еталонами;
підтвердження заявлених метрологічних характеристик державного еталона одиниці звукового тиску в повітряному середовищі

державне підприємство "Науково-дослідний інститут метрології вимірювальних і управляючих систем"
(Костеров О.О.)


Усього885,000
Державне підприємство "Івано-Франківськстандартметрологія"

19

Удосконалення державного первинного еталона одиниці об'єму та об'ємної витрати газу
ДЕТУ 03-01-96

I квартал 2011 року -
IV квартал 2015 року

державне підприємство "Івано-Франківськ-
стандартметрологія"

946,500

Закон, Програма

науково-технічний звіт про розроблення функціональної схеми автоматизації еталона
розроблення програмного забезпечення
виготовлення вдосконаленого контролера та вузла
вимірювання переміщення
методика атестації еталона
результати досліджень та атестація еталона
документація до державного еталона відповідно до ДСТУ 3231:2007

державне підприємство "Івано-Франківськ-
стандартметрологія"
(Середюк Д. О.)

20

Удосконалення вторинного еталона одиниць об'єму та об'ємної витрати газу
ВЕТУ 03-01-01-08

I квартал 2011 року -
IV квартал 2015 року

державне підприємство "Івано-Франківськ-
стандартметрологія"

421,000

Закон, Програма

науково-технічний звіт про модернізацію системи кінематичних вузлів еталона
вдосконалення вузла кінцевих вимикачів
виготовлення пристрою монтажу еталонних лічильників
метрологічна атестація еталона, документація до вторинного еталона відповідно до ДСТУ 3231:2007

державне підприємство "Івано-Франківськ-
стандартметрологія"
(Безгачнюк Я.В.)

21

Забезпечення відтворення та зберігання одиниці вимірювання державним первинним еталоном одиниці об'єму та об'ємної витрати газу, що знаходиться в державному підприємстві "Івано-Франківськ-
стандартметрологія"

I квартал 2011 року -
IV квартал 2015 року

- " -

73,600

- " -

науково-технічний звіт про забезпечення відтворення та зберігання одиниць вимірювань, які відтворюються та зберігаються державним первинним еталоном одиниць об'єму та об'ємної витрати газу

державне підприємство "Івано-Франківськ-
стандартметрологія"
(Середюк Д.О.)

22

Проведення звірень державного первинного еталона одиниці об'єму та об'ємної витрати газу з національними еталонами інших держав і міжнародними еталонами

I квартал 2011 року -
IV квартал 2015 року

державне підприємство "Івано-Франківськ-
стандартметрологія"

78,900

Закон, Програма

науково-технічний звіт про проведення звірень державного первинного еталона одиниці об'єму та об'ємної витрати газу (ДЕТУ 03-01-96) з національними еталонами інших держав і міжнародними еталонами, з узагальненими аналітичними матеріалами про відповідність метрологічних характеристик державних еталонів національним еталонам інших держав і міжнародним еталонам

державне підприємство "Івано-Франківськ-
стандартметрологія"
(Середюк Д.О.)


Усього1520,000

Усього за напрямом11426,200
Напрям "Забезпечення функціонування Державної служби єдиного часу і еталонних частот, Державної служби стандартних зразків складу та властивостей речовин і матеріалів, Державної служби стандартних довідкових даних про фізичні сталі та властивості речовин і матеріалів"

23

Забезпечення функціонування Державної служби єдиного часу і еталонних частот

I квартал 2011 року -
IV квартал 2015 року

Національний науковий центр "Інститут метрології"

2037,800

- " -

науково-технічний звіт про забезпечення функціонування та підвищення ефективності діяльності Державної служби єдиного часу і еталонних частот, у тому числі забезпечення умов зберігання та безперервного функціонування державного первинного еталона часу та частоти ДЕТУ 07-01-97, оцінки довгочасової нестабільності квантових стандартів, забезпечення користувачів сигналами часу

Національний науковий центр"Інститут метрології"
(Корецький Е.А.)

24

Забезпечення функціонування Державної служби стандартних зразків складу та властивостей речовин і матеріалів

I квартал 2011 року -
IV квартал 2015 року

Національний науковий центр "Інститут метрології"

416,200

Закон, Програма

науково-технічний звіт про діяльність із забезпечення функціонування та підвищення ефективності діяльності Державної служби стандартних зразків складу та властивостей речовин і матеріалів у 2015 році

Національний науковий центр "Інститут метрології"
(Івков А.Г.)

25

Забезпечення функціонування Державної служби стандартних довідкових даних про фізичні сталі та властивості речовин і матеріалів

I квартал 2011 року -
IV квартал 2015 року

державне підприємство "Укрметртестстандарт"

60,0

- " -

науково-технічний звіт, висновки науково-технічної експертизи проектів стандартних довідкових даних, інформаційні довідки щодо функціонування Державної служби стандартних довідкових даних про фізичні сталі та властивості речовин і матеріалів

державне підприємство "Укрметртестстандарт"
(Мельник Д.М.)


Усього за напрямом2514,000
Напрям "Забезпечення збереження та належного функціонування національної еталонної бази (державних еталонів та лінійно-геодезичного полігону)"

26

Забезпечення збереження та функціонування державних еталонів та лінійно-геодезичного полігону, що становлять національне надбання та зберігаються в Національному науковому центрі "Інститут метрології"

II - IV квартали 2015 року

Національний науковий центр "Інститут метрології"

250,0

Постанова Кабінету Міністрів України від 19.12.2001 № 1709 "Про затвердження переліку наукових об'єктів, що становлять національне надбання, та внесення змін до Положення, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 18.02.97 № 174" (далі - постанова Кабінету Міністрів України від 19.12.2001 № 1709)

науково-технічний звіт про забезпечення функціональних можливостей комплексу державних еталонів та лінійно-геодезичного полігону, що зберігаються в Національному науковому центрі "Інститут метрології" та впроваджені в практику в Україні

Національний науковий центр "Інститут метрології"
(Постникова В.Л.)

27

Забезпечення збереження та функціонування державних еталонів, що становлять національне надбання та зберігаються в державному підприємстві "Укрметртестстандарт"

II - IV квартали 2015 року

державне підприємство "Укрметртестстандарт"

65,0

постанова Кабінету Міністрів України від 19.12.2001 № 1709

науково-технічний звіт про забезпечення збереження та належного функціонування державних еталонів одиниць вимірювання, що зберігаються на ДП "Укрметртестстандарт" та впроваджені в практику в Україні

державне підприємство "Укрметртестстандарт"
(Потоцький І.О.)

28

Забезпечення збереження та функціонування державного первинного еталона одиниці звукового тиску в повітряному середовищі, що становить національне надбання

II - IV квартали 2015 року

державне підприємство "Науково-дослідний інститут метрології вимірювальних і управляючих систем"

8,0

- " -

науково-технічний звіт про забезпечення функціональних можливостей державного первинного еталона тиску в повітряному середовищі, що впроваджений у практику в Україні

державне підприємство "Науково-дослідний інститут метрології вимірювальних і управляючих систем"
(Костеров О.О.)

29

Забезпечення збереження та функціонування державного первинного еталона одиниці об'єму та об'ємної витрати газу, що становить національне надбання

II - IV квартали 2015 року

державне підприємство "Івано-Франківськ-
стандартметрологія"

10,0

постанова Кабінету Міністрів України від 19.12.2001 № 1709

науково-технічний звіт про забезпечення функціональних можливостей державного первинного еталона одиниці об'єму та об'ємної витрати газу, що впроваджений у практику в Україні

державне підприємство "Івано-Франківськ-
стандартметрологія"
(Середюк Д.О.)


Усього за напрямом


333,0


Усього за рік


14283,600

{План із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі № 1389 від 02.11.2015}

Директор
департаменту технічного
регулюванняЛ. Віткінвгору