Документ v0443729-16, поточна редакція — Прийняття від 21.04.2016

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

НАКАЗ

21.04.2016  № 443

Про ліцензування освітньої діяльності на третьому освітньо-науковому рівні

Відповідно до пункту 1 частини другої статті 6 Закону України "Про ліцензування видів господарської діяльності" та на підставі рішень Ліцензійної комісії Міністерства (протокол № 4/2 від 21 квітня 2016 року) НАКАЗУЮ:

1. Розширити провадження освітньої діяльності у вищих навчальних закладах відповідно до списку згідно з додатком 1.

2. Відмовити у розширенні впровадження освітньої діяльності вищому навчальному закладу відповідно до списку згідно з додатком 2.

3. Департаменту атестації кадрів вищої кваліфікації (Криштоф С.Д.) забезпечити розміщення на офіційному веб-сайті МОН інформацію про прийняття органом ліцензування рішення та повідомити навчальні заклади про прийняте органом ліцензування рішення.

4. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

Заступник Міністра

А.Є. ГевкоДодаток 1
до наказу Міністерства
21.04.2016 № 443

ПЕРЕЛІК
здобувачів (ліцензіатів), яким розширено провадження освітньої діяльності у сфері вищої освіти на третьому освітньо-науковому рівні

№ п/п

Код та найменування галузі знань

Шифр та найменування спеціальності

Ліцензійний обсяг (особи)

Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу
(ідентифікаційний код 02070855)

1

05 Соціальні та поведінкові науки

051 Економіка

15 осіб

2

07 Управління та адміністрування

073 Менеджмент

15 осіб

3

13 Механічна інженерія

131 Прикладна механіка

15 осіб

4

13 Механічна інженерія

132 Матеріалознавство

10 осіб

5

13 Механічна інженерія

133 Галузеве машинобудування

10 осіб

6

15 Автоматизація та приладобудування

152 Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка

15 осіб

7

18 Виробництво та технології

183 Технології захисту навколишнього середовища

10 осіб

8

18 Виробництво та технології

185 Нафтогазова інженерія та технології

15 осіб

Запорізький національний технічний університет
(ідентифікаційний код 02070849)

1

12 Інформаційні технології

122 Комп'ютерні науки та інформаційні технології

10 осіб

2

17 Електроніка та телекомунікації

172 Телекомунікації та радіотехніка

10 осіб

Національний університет "Острозька академія"
(ідентифікаційний код 225541017196)

1

03 Гуманітарні науки

031 Релігієзнавство

5 осіб

2

03 Гуманітарні науки

032 Історія та археологія

5 осіб

3

03 Гуманітарні науки

033 Філософія

5 осіб

4

03 Гуманітарні науки

035 Філологія

5 осіб

5

05 Соціальні та поведінкові науки

052 Політологія

5 осіб

6

05 Соціальні та поведінкові науки

053 Психологія

5 осіб

7

07 Управління та адміністрування

073 Менеджмент

5 осіб

8

08 Право

081 Право

5 осіб

Харківська державна академія дизайну і мистецтв
(ідентифікаційний код 02071145)

1

02 Культура і мистецтво

022 Дизайн

10 осіб

2

02 Культура і мистецтво

023 Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація

10 осіб

Державний університет телекомунікацій
(ідентифікаційний код 388555349)

1

07 Управління та адміністрування

073 Менеджмент

10 осіб

2

12 Інформаційні технології

123 Комп'ютерна інженерія

30 осіб

3

12 Інформаційні технології

125 Кібербезпека

20 осіб

4

17 Електроніка та телекомунікації

172 Телекомунікації та радіотехніка

40 осіб

Житомирський державний технологічний університет
(ідентифікаційний код 05407870)

1

10 Природничі науки

101 Екологія

15 осіб

2

12 Інформаційні технології

121 Інженерія програмного забезпечення

20 осіб

3

05 Соціальні та поведінкові науки

051 Економіка

15 осіб

4

07 Управління та адміністрування

071 Облік і оподаткування

15 осіб

5

07 Управління та адміністрування

072 Фінанси, банківська справа та страхування

10 осіб

6

07 Управління та адміністрування

073 Менеджмент

10 осіб

7

13 Механічна інженерія

131 Прикладна механіка

10 осіб

8

18 Виробництво та технології

184 Гірництво

10 осіб

9

27 Транспорт

274 Автомобільний транспорт

10 осіб

Національний університет фізичного виховання та спорту України
(ідентифікаційний код 02928433)

1

01 Освіта

017 Фізична культура і спорт

50 осіб

2

09 Біологія

091 Біологія

10 осіб

3

22 Охорона здоров'я

227 Фізична реабілітація

15 осіб

Харківський національний педагогічний університет імені Г.С. Сковороди
(ідентифікаційний код 02125585)

1

01 Освіта

011 Науки про освіту

50 осіб

2

01 Освіта

015 Професійна освіта (за спеціалізаціями)

20 осіб

3

01 Освіта

017 Фізична культура і спорт

10 осіб

4

03 Гуманітарні науки

032 Історія та археологія

10 осіб

5

03 Гуманітарні науки

033 Філософія

15 осіб

6

03 Гуманітарні науки

035 Філологія

50 осіб

7

05 Соціальні та поведінкові науки

052 Політологія

10 осіб

8

05 Соціальні та поведінкові науки

053 Психологія

10 осіб

9

08 Право

081 Право

15 осіб

10

09 Біологія

091 Біологія

10 осіб

Івано-Франківський університет права імені Короля Данила Галицького
(ідентифікаційний код 24684167)

1

05 Соціальні та поведінкові науки

051 Економіка

10 осіб

2

08 Право

081 Право

30 осіб

3

19 Архітектура та будівництво

191 Архітектура та містобудування

15 осіб

Запорізький національний університет
(ідентифікаційний код 02125243)

1

01 Освіта

015 Професійна освіта (за спеціалізаціями)

20 осіб

2

01 Освіта

017 Фізична культура і спорт

15 осіб

3

03 Гуманітарні науки

032 Історія та археологія

30 осіб

4

03 Гуманітарні науки

033 Філософія

15 осіб

5

03 Гуманітарні науки

035 Філологія

50 осіб

6

05 Соціальні та поведінкові науки

051 Економіка

50 осіб

7

05 Соціальні та поведінкові науки

052 Політологія

10 осіб

8

05 Соціальні та поведінкові науки

053 Психологія

15 осіб

9

05 Соціальні та поведінкові. науки

054 Соціологія

10 осіб

10

06 Журналістика

061 Журналістика

15 осіб

11

07 Управління та адміністрування

073 Менеджмент

20 осіб

12

07 Управління та адміністрування

075 Маркетинг

15 осіб

13

08 Право

081 Право

50 осіб

14

09 Біологія

091 Біологія

10 осіб

15

10 Природничі науки

101 Екологія

10 осіб

16

10 Природничі науки

102 Хімія

10 осіб

17

10 Природничі науки

104 Фізика та астрономія

10 осіб

18

10 Природничі науки

105 Прикладна фізика та наноматеріали

10 осіб

19

11 Математика та статистика

113 Прикладна математика

15 осіб

20

12 Інформаційні технології

122 Комп'ютерні науки та інформаційні технології

20 осіб

Директор  департаменту
атестації кадрів вищої
кваліфікаціїС.Д. КриштофДодаток 2
до наказу Міністерства
21.04.2016 № 443

ПЕРЕЛІК
здобувачів (ліцензіатів), яким відмовлено у розширенні провадження освітньої діяльності у сфері вищої освіти на третьому освітньо-науковому рівні

У зв'язку з невідповідністю п. 18 Ліцензійних умов провадження освітньої діяльності закладів освіти, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 30 грудня 2015 р. № 1187, відмовити:

№ п/п

Код та найменування галузі знань

Шифр та найменування спеціальності

Ліцензійний обсяг (особи)

Запорізький національний технічний університет
(ідентифікаційний код 02070849)

1

23 Соціальна робота

231 Соціальна робота

30 осіб

2

23 Соціальна робота

232 Соціальне забезпечення

30 осіб

Директор  департаменту
атестації кадрів вищої
кваліфікаціїС.Д. Криштоф

{Текст взято з сайту Міністерства освіти і науки http://www.old.mon.gov.ua}вгору