Документ v0443320-10, поточна редакція — Прийняття від 20.09.2010

                                                          
МІНІСТЕРСТВО ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ
Н А К А З
20.09.2010 N 443

Про проведення у 2010 році конкурсу на краще наукове,
навчальне та періодичне видання в системі МВС

На виконання вимог Законів України "Про освіту" ( 1060-12 ),
"Про вищу освіту" ( 2984-14 ), "Про наукову і науково-технічну
діяльність" ( 1977-12 ), "Про інноваційну діяльність" ( 40-15 ),
наказу МВС від 26.01.2008 N 33 ( v0033320-08 ) "Про організацію та
порядок проведення конкурсів" та з метою створення в навчальних
закладах творчої атмосфери, умов для інноваційного розвитку,
стимулювання навчально-методичної, науково-дослідної,
редакційно-видавничої діяльності органів і підрозділів внутрішніх
справ Н А К А З У Ю:
1. Провести з 27 вересня до 10 грудня 2010 року на базі
Одеського державного університету внутрішніх справ (далі - ОДУВС)
конкурс на краще наукове, навчальне та періодичне видання
в системі МВС.
2. Затвердити персональний склад організаційного комітету
конкурсу на краще наукове, навчальне та періодичне видання
в системі МВС (далі - Оргкомітет), додається.
3. ДКЗ (Криволапчук В.О.), ОДУВС (Волощук А.М.) забезпечити
роботу Оргкомітету конкурсу.
4. ДКЗ (Криволапчук В.О.) за результатами проведення конкурсу
у визначені строки підготувати пропозиції керівництву МВС щодо
заохочення переможців.
5. ДЗГ (Андреєв Д.В.) забезпечити висвітлення відомостей про
проведення конкурсу у відомчих друкованих засобах масової
інформації.
6. Контроль за виконанням наказу покласти на першого
заступника Міністра генерал-лейтенанта міліції Попкова С.Є.
7. Наказ надіслати за належністю.
Міністр
генерал-лейтенант міліції А.В.Могильов

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ МВС
20.09.2010 N 443

ПЕРСОНАЛЬНИЙ СКЛАД
Оргкомітету конкурсу на краще наукове,
навчальне та періодичне видання в системі МВС

Голова Оргкомітету - генерал-майор міліції Гіда Олександр
Федорович, заступник начальника Департаменту кадрового
забезпечення МВС, кандидат юридичних наук, доцент. Заступник голови Оргкомітету - підполковник міліції Берлач
Анатолій Іванович, проректор Одеського державного університету
внутрішніх справ з наукової роботи, доктор юридичних наук,
професор, заслужений юрист України. Секретар Оргкомітету - полковник міліції Резніченко Семен
Васильович, начальник кафедри цивільного права та процесу
Одеського державного університету внутрішніх справ, кандидат
юридичних наук, доцент. Члени: полковник міліції Горбачов Василь Павлович, заступник
начальника Донецького юридичного інституту Луганського державного
університету внутрішніх справ ім. Е.О.Дідоренка з наукової роботи,
кандидат юридичних наук, доцент; полковник міліції Комзюк Анатолій Трохимович, проректор
Харківського національного університету внутрішніх справ
з наукової роботи, доктор юридичних наук, професор; полковник міліції Користін Олександр Євгенович, начальник
кафедри економічної безпеки навчально-наукового інституту
підготовки кадрів кримінальної міліції Національної академії
внутрішніх справ, доктор юридичних наук, доцент; підполковник міліції Кузніченко Сергій Олександрович,
заступник начальника Кримського юридичного інституту Одеського
державного університету внутрішніх справ з наукової роботи,
кандидат юридичних наук, доцент; підполковник міліції Невзоров Ігор Львович, начальник 2-го
відділу науково-дослідної лабораторії проблем правового
забезпечення діяльності ОВС Державного науково-дослідного
інституту МВС, кандидат юридичних наук; Бартащук Світлана Степанівна, провідний спеціаліст Державного
науково-дослідного експертно-криміналістичного центру МВС; Грищук Віктор Климович, перший проректор Львівського
державного університету внутрішніх справ з навчальної
та методичної роботи, доктор юридичних наук, професор; Левченков Олександр Іванович, проректор Луганського
державного університету внутрішніх справ ім. Е.О.Дідоренка
з наукової роботи, кандидат юридичних наук, доцент; Макаренко Євген Іванович, професор кафедри криміналістики,
судової медицини та психіатрії Дніпропетровського державного
університету внутрішніх справ, кандидат юридичних наук, професор; Морозов Олександр Олександрович, начальник
навчально-методичного центру Академії внутрішніх військ МВС,
доктор технічних наук, професор; Нечипоренко Любов Миколаївна, начальник відділу взаємодії
з пресою Департаменту зв'язків із громадськістю МВС.
Начальник Департаменту
кадрового забезпечення МВС
генерал-майор міліції В.О.Криволапчуквгору