Про утворення постійно діючих комісій
Мінекономрозвитку України; Наказ, Склад колегіального органу від 19.05.2011442
Документ v0442731-11, поточна редакція — Прийняття від 19.05.2011

                                                          
МІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ
Н А К А З
19.05.2011 N 442

Про утворення постійно діючих комісій

Відповідно до Закону України "Про бухгалтерський облік та
фінансову звітність в Україні" ( 996-14 ) (зі змінами); Порядку
списання об'єктів державної власності, затвердженого постановою
Кабінету Міністрів України від 08.11.2007 N 1314 ( 1314-2007-п )
(зі змінами); Інструкції з бухгалтерського обліку необоротних
активів бюджетних установ, затвердженої наказом Державного
казначейства України від 17.07.2000 N 64 ( z0459-00 ),
зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 31.07.2000 за
N 459/4680 (зі змінами); наказу Головного управління Державного
казначейства України та Державного комітету статистики України
від 02.12.97 N 125/70 ( z0612-97 ), зареєстрованого в Міністерстві
юстиції України 22.12.97 за N 612/2416, "Про затвердження типових
форм з обліку та списання основних засобів, що належить установам
і організаціям, які утримуються за рахунок державного або місцевих
бюджетів та Інструкції з їх складання"; Інструкції з
інвентаризації матеріальних цінностей, розрахунків та інших статей
балансу бюджетних установ, затвердженої наказом Головного
управління Державного казначейства України від 30.10.98 N 90
( z0728-98 ), зареєстрованим у Міністерстві юстиції України
16.11.98 за N 728/3168 (зі змінами); Типової інструкції про
порядок списання майна бюджетних установ, затвердженої наказом
Державного казначейства України від 29.11.2010 N 447 ( z0003-11 ),
зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 04.01.2011 за
N 3/18741; Інструкції про порядок замовлення, постачання,
зберігання, обліку і звітності витрачання бланків ліцензії єдиного
зразка, затвердженої наказом Державного комітету України з питань
регуляторної політики та підприємництва від 18.12.2000 N 78
( z0003-01 ), зареєстрованим у Міністерстві юстиції України
10.01.2001 за N 3/5194 (зі змінами); наказу Міністерства
статистики України від 11.03.96 N 67 ( v0067202-96 ) "Про
затвердження типових форм первинного обліку бланків суворої
звітності" Н А К А З У Ю:
1. Утворити: постійно діючу комісію з прийняття, передачі, встановлення
факту непридатності майна і неможливості та/або неефективності
проведення його відновного ремонту чи неможливості його
використання іншим чином, списання основних засобів та інших
необоротних активів у складі згідно з додатком 1; постійно діючу комісію зі списання бланків суворої звітності
у складі згідно з додатком 2.
2. Визнати такими, що втратили чинність: наказ Міністерства економіки України від 31.10.2008 N 617
( v0617665-08 ) "Про утворення постійно діючих комісій"; наказ Міністерства економіки України від 12.02.2009 N 110
( v0110665-09 ) "Про внесення змін у додаток 1 до наказу
Міністерства від 31.10.2008 N 617"; наказ Міністерства економіки України від 30.06.2010 N 774
( v0774665-10 ) "Про нову редакцію додатків до наказу Міністерства
від 31.10.2008 N 617"; наказ Міністерства економіки України від 16.02.2011 N 142
( v0142731-11 ) "Про нову редакцію додатків до наказу Міністерства
від 31.10.2008 N 617".
3. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.
олова комісії з проведення
реорганізації Міністерства
економіки України А.А.Максюта

Додаток 1
до наказу Міністерства
економіки України
19.05.2011 N 442

СКЛАД
постійно діючої комісії з прийняття,
передачі, встановлення факту непридатності майна
і неможливості та/або неефективності проведення
його відновного ремонту чи неможливості
його використання іншим чином, списання
основних засобів та інших необоротних активів

ГОШОВСЬКИЙ - директор фінансово-господарського
Михайло Васильович департаменту, голова комісії
ЗАБОЛОЦЬКИЙ - директор департаменту інформатизації,
Ігор Олександрович заступник голови комісії
Члени комісії:
ВАРАВА - заступник начальника відділу
Любов Яківна бухгалтерського обліку та фінансової
звітності апарату Міністерства
фінансово-господарського департаменту
ВЕРЖИКОВСЬКИЙ - головний спеціаліст відділу
Гарій Степанович бухгалтерського обліку та фінансової
звітності апарату Міністерства
фінансово-господарського департаменту
ЗУБ - заступник директора
Дмитро Степанович фінансово-господарського департаменту
МЕЛЬНИК - начальник відділу матеріально-технічного
Юрій Павлович забезпечення та проведення тендерних
процедур фінансово-господарського
департаменту
УТКІН - начальник відділу комп'ютерного
Сергій Михайлович обладнання та оргтехніки департаменту
інформатизації
ФРАНЧУК - заступник начальника господарського
Олександр Дмитрович відділу фінансово-господарського
департаменту
ШУТИЙ - заступник директора департаменту
Євген Анатолійович правового забезпечення.
Заступник директора
фінансово-господарського
департаменту - начальник
відділу бухгалтерського обліку
та фінансової звітності
апарату Міністерства,
головний бухгалтер Г.Ж.Соломатіна

Додаток 2
до наказу Міністерства
економіки України
19.05.2011 N 442

СКЛАД
постійно діючої комісії зі списання
бланків суворої звітності

ГОШОВСЬКИЙ - директор фінансово-господарського
Михайло Васильович департаменту, голова комісії
Члени комісії:
ВАРАВА - заступник начальника відділу
Любов Яківна бухгалтерського обліку та фінансової
звітності апарату Міністерства
фінансово-господарського департаменту
ІВАНИЦЯ - начальник відділу розрахунків з оплати
Світлана Володимирівна праці та соціальних питань
фінансово-господарського департаменту
КЛЯЗНИКА - головний спеціаліст відділу правового
Олена Олександрівна забезпечення структурних та ринкових
перетворень департаменту правового
забезпечення
НАЗАРЕНКО - головний спеціаліст відділу
Любов Іванівна бухгалтерського обліку та фінансової
звітності апарату Міністерства
фінансово-господарського департаменту
ШКЛЯРОВА - головний спеціаліст відділу кадрового
Валентина Петрівна забезпечення центрального апарату
департаменту кадрового забезпечення та
проходження державної служби.
Заступник директора
фінансово-господарського
департаменту - начальник
відділу бухгалтерського обліку
та фінансової звітності
апарату Міністерства,
головний бухгалтер Г.Ж.Соломатінавгору