Про затвердження Положення про мобільну оперативну групу МНС
МНС України (з 2005 р.); Наказ, Положення, План від 20.06.2007439
Документ v0439666-07, поточна редакція — Прийняття від 20.06.2007

                                                          
МІНІСТЕРСТВО УКРАЇНИ З ПИТАНЬ НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ
ТА У СПРАВАХ ЗАХИСТУ НАСЕЛЕННЯ ВІД НАСЛІДКІВ
ЧОРНОБИЛЬСЬКОЇ КАТАСТРОФИ
Н А К А З
20.06.2007 N 439

Про затвердження Положення
про мобільну оперативну групу МНС

З метою організації заходів оперативного реагування на
надзвичайні ситуації Н А К А З У Ю:
1. Затвердити та ввести в дію Положення про мобільну
оперативну групу МНС, що додається.
2. Директору Департаменту матеріально-технічного забезпечення
Кисілю Ю.М., начальнику Управління зв'язку та оповіщення
Писаревському В.І. здійснити розрахунки потреби в коштах на
оснащення мобільної оперативної групи згідно з додатком 1 (далі -
МОГ).
3. Директору Департаменту економіки і фінансів Малицькій М.Ф.
при поданні бюджетного запиту на 2008 рік до Мінфіну передбачити
видатки на оснащення МОГ.
4. Директору Департаменту матеріально-технічного забезпечення
Кисілю Ю.М., начальнику Управління зв'язку та оповіщення
Писаревському В.І. придбати оснащення для МОГ згідно з додатком 1
та передати його на відповідальне зберігання до Центрального
аварійно-рятувального загону.
5. Начальнику Управління зв'язку та оповіщення
Писаревському В.І. до 29.06.2007 підготувати та надати до
Департаменту матеріально-технічного забезпечення технічні вимоги
до обладнання зв'язку згідно з пунктом 2 додатка 1.
6. Керівникам департаментів та самостійних структурних
підрозділів центрального апарату Міністерства забезпечити
виконання плану комплектування МОГ інформаційними, довідковими,
програмними та іншими матеріалами згідно з додатком 2.
7. Визнати таким, що втратив чинність, наказ МНС від
25.05.2006 N 318 "Про затвердження Положення про мобільну
оперативну групу МНС".
8. Контроль за виконанням цього наказу покласти на першого
заступника Міністра Антонця В.М.
Міністр Н.Шуфрич

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ МНС
20.06.2007 N 439

ПОЛОЖЕННЯ
про мобільну оперативну групу МНС

1. Загальні положення
1.1. Мобільна оперативна група МНС (далі - МОГ) призначена
для проведення оцінки обстановки, координації дій залучених сил та
засобів, забезпечення зв'язку з оперативною групою МНС
безпосередньо в районі виникнення (загрози виникнення)
надзвичайної ситуації.
1.2. МОГ залучається до дій за призначенням Міністром або
першим заступником Міністра в разі загрози (виникнення)
надзвичайних ситуацій державного та регіонального рівня,
підпорядковується в повсякденному режимі - першому заступнику
Міністра, під час виконання завдань за призначенням у районі
надзвичайної ситуації - безпосередньо Міністру.
1.3. МОГ комплектується працівниками апарату МНС з
розрахунку:
МОГ 1: Керівник МОГ - директор Департаменту управління рятувальними
силами (заступник директора Департаменту управління рятувальними
силами);
МОГ 2: Керівник МОГ - директор Департаменту цивільного захисту
(заступник директора Департаменту цивільного захисту); Фахівці МОГ (залежно від виду надзвичайної ситуації) від: Департаменту управління рятувальними силами; Департаменту цивільного захисту; Департаменту освіти, науки та прогнозування; Управління зв'язку та оповіщення; Департаменту охорони здоров'я та медико-біологічного захисту; Департаменту матеріально-технічного забезпечення.
1.4. Склад МОГ може бути змінений начальником МОГ залежно від
виду НС та обставин, які склалися.
1.5. Безпосереднє керівництво МОГ у режимі повсякденного
функціонування покладається на начальників МОГ.
1.6. Нормативи роботи МОГ: оповіщення і збір особового складу розрахунку:
у робочий час - 15 хв.; у неробочий час - 1 год. 20 хв.;
готовність до виїзду:
у робочий час - 30 хв.; у неробочий час - 1 год. 30 хв.;
2. Основні завдання мобільної оперативної групи
2.1. У повсякденному режимі: підготовка до виконання завдань при виїзді в район
надзвичайної ситуації; вивчення потенційно небезпечних об'єктів, об'єктів підвищеної
небезпеки, які мають стратегічне значення для економіки та безпеки
держави і районів можливого стихійного лиха, плануючих документів
щодо організації оперативного реагування і ліквідації надзвичайних
ситуацій та їх наслідків; розробка, уточнення документів та вивчення обладнання МОГ.
2.2. У районі виникнення (загрози виникнення) надзвичайної
ситуації: збір, аналіз, узагальнення та оцінка первинної
інформації про обстановку, що склалася, прогноз розвитку
надзвичайної ситуації; здійснення контролю за виконанням оперативних заходів
реагування на надзвичайну ситуацію органами управління, силами та
засобами територіальної підсистеми єдиної державної системи
цивільного захисту; організація роботи штабу з ліквідації надзвичайної ситуації,
взаємодії з місцевими органами управління цивільного захисту,
оперативними групами центральних органів виконавчої влади, органів
місцевого самоврядування щодо ліквідації надзвичайної ситуації та
її наслідків; надання доповідей про обстановку, яка склалася на місці
виникнення (загрози виникнення) надзвичайної ситуації, до
оперативної групи МНС; координація діяльності органів управління єдиної державної
системи цивільного захисту, сил та засобів щодо виконання
рятувальних та інших невідкладних робіт, ліквідації наслідків
надзвичайної ситуації загальнодержавного рівня; підготовка і надання пропозицій для прийняття відповідних
рішень Міністру, Державної комісії з питань ТЕБ та НС, Урядової
комісії (штабу) з ліквідації надзвичайної ситуації, щодо залучення
сил і засобів та здійснення матеріально-технічного забезпечення
дій у НС; забезпечення постійного зв'язку з оперативною групою МНС; постійне інформування про хід ліквідації надзвичайної
ситуації та оперативна передача фотоматеріалів з місця подій до
оперативної групи МНС, підготовка проекту доповіді для
інформування вищих посадових осіб держави.
3. Порядок надання доповідей мобільною оперативною групою
3.1. МОГ підтримує постійний зв'язок з начальником чергової
зміни та оперативною групою МНС.
3.2. Терміни надання доповідей: після прибуття на місце виникнення НС - не пізніше ніж через
10 хвилин (надається керівником МОГ телефоном або засобами
радіозв'язку); про обстановку та вжиті заходи в районі виникнення (загрози
виникнення) надзвичайної ситуації - не пізніше ніж через 2 години
з моменту прибуття на місце виконання робіт; про хід виконання робіт - через кожні 4 години, у випадку
різкого погіршення обстановки, розвитку факторів ураження -
негайно; через кожні 6 годин (контрольний час 6, 12, 18, 24 години)
подаються узагальнені дані за встановленими формами про розвиток
та хід ліквідації надзвичайної ситуації.
4. Оснащення мобільної оперативної групи при виїзді до району
виникнення (загрози виникнення) надзвичайної ситуації
4.1. Технічне оснащення здійснюється згідно з додатком.
4.2. Керівні документи: Закон України "Про правові засади цивільного захисту"
( 1859-15 ); Закон України "Про Цивільну оборону України" ( 2974-12 ); Закон України "Про захист населення та територій від
надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру"
( 1809-14 ); Закон України "Про аварійно-рятувальні служби" ( 1281-14 ); Положення про державну комісію з питань
техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій
затверджене постановою Кабінетом Міністрів України від 16 лютого
1998 року N 174 ( 174-98-п ); "Про єдину державну систему запобігання і реагування на
надзвичайні ситуації техногенного та природного характеру"
затверджено постановою Кабінетом Міністрів України від 3 серпня
1998 року N 1198 ( 1198-98-п ); Положення про організацію оповіщення і зв'язку у надзвичайних
ситуаціях затверджене постановою Кабінетом Міністрів України від
15 лютого 1999 року N 192 ( 192-99-п ); План реагування на надзвичайні ситуації державного рівня
затверджений постановою Кабінетом Міністрів України від 16
листопада 2001 року N 1567 ( 1567-2001-п ); Загальне положення про спеціальну Урядову комісію з
ліквідації надзвичайних ситуацій техногенного та природного
характеру затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 14
червня 2002 року N 843 ( 843-2002-п ); Положення про Міністерство затверджене постановою Кабінету
Міністрів України від 2 листопада 2006 року N 1539
( 1539-2006-п ); Класифікаційні ознаки НС затверджені наказом від 22.04.2003
року N 119 ( z0656-03 ); "Про Порядок класифікації НС техногенного та природного
характеру за їх рівнями" затверджено постановою Кабінету Міністрів
України від 24 березня 2004 року N 368 ( 368-2004-п ); Положення про організацію зв'язку в місцях виникнення
надзвичайних ситуацій ( 192-99-п ); Наказ про створення МОГ; Положення про МОГ затверджене наказом МНС; Календарний план дій МОГ; Функціональні обов'язки складу МОГ.
4.3. Оперативні документи: Державний класифікатор надзвичайних ситуацій ДК 019-2001
( v0552565-01 ); карти регіонів України; формалізовані документи; журнал обліку інформації про хід ліквідації надзвичайної
ситуації; Положення про МОГ; розрахунок сил і засобів; схема організації зв'язку; класифікаційні ознаки надзвичайних ситуацій; інші необхідні документи.
4.4. Інформаційні документи: телефонний довідник територіальних і місцевих відомств та
заінтересованих організацій (отримується від ГУ(У) МНС в АР Крим,
області, містах Києві та Севастополі після прибуття до району
виникнення надзвичайної ситуації); основні характеристики потенційно небезпечних об'єктів, що
розташовані в районі надзвичайної ситуації (отримується від ГУ (У)
МНС в АР Крим, області, містах Києві та Севастополі після прибуття
до району виникнення надзвичайної ситуації); перелік населених пунктів та об'єктів, які попадають у зону
дії факторів ураження надзвичайної ситуації (отримується від ГУ(У)
МНС в АР Крим, області, містах Києві та Севастополі після прибуття
до району виникнення надзвичайної ситуації); перелік підприємств, які мають спеціальну техніку, що
застосовується під час ліквідації наслідків надзвичайної ситуації
(отримується від ГУ(У) МНС в АР Крим, області, містах Києві та
Севастополі після прибуття до району виникнення надзвичайної
ситуації); табель оснащення мобільної оперативної групи МНС; інші необхідні документи.
4.5. Організація документального забезпечення МОГ
здійснюється її керівником.
4.6. Відповідальність за підтримання у готовності до дій за
призначенням транспортних засобів та обладнання МОГ покладається
на начальника Центрального аварійно-рятувального загону.
Перший заступник Міністра В.Антонець

Додаток
до Положення про мобільну
оперативну групу МНС

ТАБЕЛЬ ОСНАЩЕННЯ
мобільної оперативної групи МНС

------------------------------------------------------------------ |N з/п|Найменування техніки| Тип |Загальна кількість| | | та майна | | | |----------------------------------------------------------------| | 1. Транспортні засоби | |----------------------------------------------------------------| | 1 |Автомобіль МОГ |Автомобіль | 2 | | | |підвищеної | | | | |прохідності 4/4 | | |-----+--------------------+------------------+------------------| | 2 |Сигнально-гучномовна| | 2 | | |установка | | | |----------------------------------------------------------------| | 2. Засоби зв'язку і телекомунікаційного забезпечення та | | документування | |----------------------------------------------------------------| | 1 |Переносний комп'ютер|"Notebook" | 2 | | |з Інтерфейсом | | | | |BlueTooth | | | |-----+--------------------+------------------+------------------| | 2 |Пристрій для |Флеш-пам'ять 1 Gb | 4 | | |збереження | | | | |інформації | | | |-----+--------------------+------------------+------------------| | 3 |Багатофункціональний|Наявність функцій:| 2 | | |офісний пристрій |принтер, сканер, | | | | |ксерокс | | |-----+--------------------+------------------+------------------| | 4 |Абонентський |Turaia, Inmarsat | 2 | | |термінал | | | | |супутникового | | | | |зв'язку | | | |-----+--------------------+------------------+------------------| | 5 |Система | | 2 | | |автоматичного | | | | |визначення | | | | |місцезнаходження | | | | |(GPS) | | | |-----+--------------------+------------------+------------------| | 6 |Автомобільна |ICOM, Motorola, | 2 | | |р/станція |KENWOOD | | |-----+--------------------+------------------+------------------| | 7 |Індивідуальні |ICOM, Motorola, | 6 | | |абонентські |KENWOOD | | | |р/станції | | | |-----+--------------------+------------------+------------------| | 8 |Сканер ручний |C-PEN 200 | 2 | |-----+--------------------+------------------+------------------| | 9 |Цифрова відеокамера |Можливість відео- | 2 | | | |та фотозйомки | | |-----+--------------------+------------------+------------------| | 10 |Цифровий фотоапарат | | 2 | |-----+--------------------+------------------+------------------| | 11 |Диктофон | | 2 | |----------------------------------------------------------------| | 3. Засоби індивідуального захисту та ведення розвідки, надання | | медичної допомоги | |----------------------------------------------------------------| | 1 |Протигази з |Фільтруючі | 10 | | |панорамними шлем- |елементи типу ВК, | | | |масками |респіратори | | |-----+--------------------+------------------+------------------| | 2 |Костюми легкі |Л1 | 4 | | |захисні | | | |-----+--------------------+------------------+------------------| | 3 |Шоломи захисні | | 8 | |-----+--------------------+------------------+------------------| | 4 |Газоаналізатори | | 2 | | |342EX08, 662EX02 | | | |-----+--------------------+------------------+------------------| | 5 |Дозиметр-радіометр | | 4 | | |ТЕРРА | | | |-----+--------------------+------------------+------------------| | 6 |Індивідуальний | | 10 | | |дозиметр | | | |-----+--------------------+------------------+------------------| | 7 |Військовий прилад | | 2 | | |хімічної розвідки | | | | |"ВПХР" | | | |-----+--------------------+------------------+------------------| | 8 |Засоби надання |Санітарні сумки | 2 | | |першої медичної | | | | |допомоги | | | |----------------------------------------------------------------| | 4. Засоби забезпечення функціонування | |----------------------------------------------------------------| | 1 |Мегафон | | 2 | |-----+--------------------+------------------+------------------| | 2 |Стрічка огородження | | 400 м | |-----+--------------------+------------------+------------------| | 3 |Ліхтар | | 6 | |-----+--------------------+------------------+------------------| | 4 |Прожектор переносний|Груповий | 2 | |-----+--------------------+------------------+------------------| | 5 |Карти регіонів та | | 2 компл. | | |областей України | | | |----------------------------------------------------------------| | 5. Засоби життєзабезпечення | |----------------------------------------------------------------| | 1 |Сухий пайок із | | 10 компл. | | |розрахунку на 1 добу| | | |-----+--------------------+------------------+------------------| | 2 |Запаси пально- | | 2 компл. | | |мастильних | | | | |матеріалів (талони | | | | |на ПММ із розрахунку| | | | |на 1000 км) | | | ------------------------------------------------------------------
Директор Департаменту
генерал-майор служби
цивільного захисту В.П.Квашук

Додаток 1
до наказу МНС
20.06.2007 N 439

ТАБЕЛЬ ОСНАЩЕННЯ
мобільної оперативної групи МНС

------------------------------------------------------------------ |N з/п |Найменування техніки| Тип | Загальна | Терміни | | | та майна | | кількість |закупівлі та| | | | | |забезпечення| |----------------------------------------------------------------| | 1. Транспортні засоби | |----------------------------------------------------------------| | 1 |Автомобіль МОГ |Автомобіль | 2 | 11.2008 | | | |підвищеної | | | | | |прохідності| | | | | |4/4 | | | |------+--------------------+-----------+-----------+------------| | 2 |Сигнально-гучномовна| | 2 | 11.2008 | | |установка | | | | |----------------------------------------------------------------| | 2. Засоби зв'язку і телекомунікаційного забезпечення та | | документування | |----------------------------------------------------------------| | 1 |Переносний комп'ютер|"Notebook" | 2 | 11.2008 | | |з Інтерфейсом | | | | | |BlueTooth | | | | |------+--------------------+-----------+-----------+------------| | 2 |Пристрій для |Флеш- | 4 | 11.2008 | | |збереження |пам'ять 1 | | | | |інформації |Gb | | | |------+--------------------+-----------+-----------+------------| | 3 |Багатофункціональний|Наявність | 2 | 11.2008 | | |офісний пристрій |функцій: | | | | | |принтер, | | | | | |сканер, | | | | | |ксерокс | | | | | |(Xerox PE- | | | | | |114) | | | |------+--------------------+-----------+-----------+------------| | 4 |Абонентський |Turaia, | 2 | 11.2008 | | |термінал |Inmarsat | | | | |супутникового | | | | | |зв'язку | | | | |------+--------------------+-----------+-----------+------------| | 5 |Система | | 2 | 11.2008 | | |автоматичного | | | | | |визначення | | | | | |місцезнаходження | | | | | |(GPS) | | | | |------+--------------------+-----------+-----------+------------| | 6 |Автомобільна |ICOM, | 2 | 11.2008 | | |р/станція |Motorola, | | | | | |KENWOOD | | | |------+--------------------+-----------+-----------+------------| | 7 |Індивідуальні |ICOM, | 6 | 11.2008 | | |абонентські |Motorola, | | | | |р/станції |KENWOOD | | | |------+--------------------+-----------+-----------+------------| | 8 |Сканер ручний |C-PEN 200 | 2 | 11.2008 | |------+--------------------+-----------+-----------+------------| | 9 |Цифрова відеокамера |Можливість | 2 | 11.2008 | | | |відео- та | | | | | |фотозйомки | | | |------+--------------------+-----------+-----------+------------| | 10 |Цифровий фотоапарат | | 2 | 11.2008 | |------+--------------------+-----------+-----------+------------| | 11 |Диктофон | | 2 | 11.2008 | |----------------------------------------------------------------| | 3. Засоби індивідуального захисту та ведення розвідки, надання | | медичної допомоги | |----------------------------------------------------------------| | 1 |Протигази з |Фільтруючі | 10 | 11.2008 | | |панорамними шлем- |елементи | | | | |масками |типу ВК, | | | | | |респіратори| | | |------+--------------------+-----------+-----------+------------| | 2 |Костюми легкі |Л1 | 4 | 11.2008 | | |захисні | | | | |------+--------------------+-----------+-----------+------------| | 3 |Шоломи захисні | | 8 | 11.2008 | |------+--------------------+-----------+-----------+------------| | 4 |Газоаналізатори | | 2 | 11.2008 | | |342EX08, 662EX02 | | | | |------+--------------------+-----------+-----------+------------| | 5 |Дозиметр-радіометр | | 4 | 11.2008 | | |ТЕРРА | | | | |------+--------------------+-----------+-----------+------------| | 6 |Індивідуальний | | 10 | 11.2008 | | |дозиметр | | | | |------+--------------------+-----------+-----------+------------| | 7 |Військовий прилад | | 2 | 11.2008 | | |хімічної розвідки | | | | | |"ВПХР" | | | | |------+--------------------+-----------+-----------+------------| | 8 |Засоби надання |Санітарні | 2 | 11.2008 | | |першої медичної |сумки | | | | |допомоги | | | | |----------------------------------------------------------------| | 4. Засоби забезпечення функціонування | |----------------------------------------------------------------| | 1 |Мегафон | | 2 | 11.2008 | |------+--------------------+-----------+-----------+------------| | 2 |Стрічка огородження | | 400 м | 11.2008 | |------+--------------------+-----------+-----------+------------| | 3 |Ліхтар | | 6 | 11.2008 | |------+--------------------+-----------+-----------+------------| | 4 |Прожектор ручний |Груповий | 2 | 11.2008 | |------+--------------------+-----------+-----------+------------| | 5 |Карти регіонів та | | 2 компл. | 11.2008 | | |областей України | | | | |----------------------------------------------------------------| | 5. Засоби життєзабезпечення | |----------------------------------------------------------------| | 1 |Сухий пайок із | | 10 компл. | 11.2008 | | |розрахунку на 3 доби| | | | |------+--------------------+-----------+-----------+------------| | 2 |Запаси пально- | | 2 компл. | 11.2008 | | |мастильних | | | | | |матеріалів (талони | | | | | |на ПММ із розрахунку| | | | | |на 1000 км) | | | | ------------------------------------------------------------------
Перший заступник Міністра В.Антонець

Додаток 2
до наказу МНС
20.06.2007 N 439

ПЛАН
комплектування МОГ МНС інформаційними, довідковими,
програмними та іншими матеріалами

------------------------------------------------------------------ |N з/п | Найменування | Відповідальний | Відмітка про | | | матеріалів | виконавець | виконання | |------+-------------------+------------------+------------------| | 1 | 2 | 3 | 4 | |------+-------------------+------------------+------------------| | 1 |Керівні документи |Марченко Г.Б. | | | |відповідно до | | | | |пункту 4.2 | | | | |Положення про МОГ | | | | |МНС | | | |------+-------------------+------------------+------------------| | 2 |Календарний план |Марченко Г.Б. | | | |дій МОГ | | | |------+-------------------+------------------+------------------| | 3 |Формалізовані |Марченко Г.Б. | | | |документи | | | |------+-------------------+------------------+------------------| | 4 |Журнал обліку |Марченко Г.Б. | | | |інформації про хід | | | | |ліквідації | | | | |надзвичайної | | | | |ситуації | | | |------+-------------------+------------------+------------------| | 5 |Розрахунок сил і |Марченко Г.Б. | | | |засобів | | | |------+-------------------+------------------+------------------| | 6 |Телефонний довідник|Писаревський В.І. | | | |МНС | | | |------+-------------------+------------------+------------------| | 7 |Схема організації |Писаревський В.І. | | | |зв'язку | | | |------+-------------------+------------------+------------------| | 8 |Класифікатор |Болотських М.В. | | | |надзвичайних | | | | |ситуацій | | | |------+-------------------+------------------+------------------| | 9 |Класифікаційні |Болотських М.В. | | | |ознаки надзвичайних| | | | |ситуацій | | | |------+-------------------+------------------+------------------| | 10 |Електронна карта |Болотських М.В. | | | |України | | | |------+-------------------+------------------+------------------| | 11 |Паспорти ризику |Болотських М.В. | | | |виникнення НС | | | | |областей | | | | |(електронний | | | | |вигляд) | | | |------+-------------------+------------------+------------------| | 12 |Державний реєстр |Болотських М.В. | | | |ПНО (електронний | | | | |вигляд) | | | |------+-------------------+------------------+------------------| | 13 |Характеристики ПНО |Болотських М.В. | | | |та ОПН | | | | |стратегічного | | | | |значення та | | | | |прогнозовані | | | | |наслідки НС на них | | | ------------------------------------------------------------------
Перший заступник Міністра В.Антонецьвгору