Документ v0438282-12, втратив чинність, поточна редакція — Скасування від 28.02.2013, підстава - v0171282-13

МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ

НАКАЗ

13.06.2012  № 438

{Наказ скасовано на підставі Наказу Міністерства охорони здоров'я № 171 від 28.02.2013}

Про затвердження Положення про робочу групу з питань реалізації механізму здійснення державно-приватного партнерства

З метою опрацювання механізму здійснення державно-приватного партнерства, встановленого Законом України "Про державно-приватне партнерство", постановою Кабінету Міністрів України від 11.04.2011 № 384 "Деякі питання організації здійснення державно-приватного партнерства", та відповідно до Положення про Міністерство охорони здоров'я України, затвердженого Указом Президента України від 13.04.2011 № 467, НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Положення про робочу групу з питань реалізації механізму здійснення державно-приватного партнерства, що додається.

2. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра - керівника апарату Богачева Р.М.

Віце-прем'єр-міністр України -
Міністр


Р.В. БогатирьоваЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
охорони здоров'я України
13.06.2012 № 438

ПОЛОЖЕННЯ
про робочу групу з питань реалізації механізму здійснення державно-приватного партнерства

1. Положення про робочу групу з питань реалізації механізму здійснення державно-приватного партнерства (далі - Робоча група) розроблено відповідно до Закону України "Про державно-приватне партнерство" та постанови Кабінету Міністрів України від 11.04.2011 № 384 "Деякі питання організації здійснення державно-приватного партнерства".

2. Метою роботи Робочої групи є визначення об'єктів державної власності, на базі яких можлива реалізація проектів державно-приватного партнерства, визначення форми здійснення державно-приватного партнерства та підготовки пропозицій щодо здійснення державно-приватного партнерства.

3. Терміни, що використовуються у цьому Положенні, вживаються в значенні, наведеному в Законі України "Про державно-приватне партнерство" (далі - Закон).

4. Утворення Робочої групи, призначення її голови та членів здійснюється на підставі відповідного наказу МОЗ України. Робоча група утворюється у складі не менше семи осіб.

5. Проведення засідань Робочої групи здійснюється на підставі рішення Голови Робочої групи.

6. До основних повноважень Робочої групи належать:

- затвердження регламенту своєї роботи;

- визначення об'єктів державної власності, на базі яких можлива реалізація проектів державно-приватного партнерства;

- розроблення пропозицій щодо шляхів реалізації проектів державно-приватного партнерства та його техніко-економічне обґрунтування;

- залучення у разі необхідності експертів, консультантів, які мають відповідний досвід роботи у сфері державно-приватного партнерства та/або у сфері, в якій планується залучення приватного партнера;

- ведення переговорів з потенційними інвесторами.

7. Засідання комісії є правомочним за умови участі в ньому не менше двох третин членів комісії. Засідання комісії проводить її голова.

Засідання комісії є відкритими.

Рішення комісії приймається простою більшістю голосів присутніх на засіданні членів комісії. У разі рівного розподілу голосів вирішальним є голос головуючого на засіданні.

За результатами засідання комісії складається протокол, який підписується головою та членами комісії, які брали участь у засіданні.

Член комісії у разі незгоди з прийнятим рішенням або зі змістом протоколу може викласти у письмовій формі свою окрему думку (додається до протоколу), про що робиться відповідний запис у протоколі.

Директор Департаменту
фінансово-ресурсного
забезпеченняО.І. Левицькийвгору