Документ v0436734-17, поточна редакція — Прийняття від 18.05.2017

МІНІСТЕРСТВО КУЛЬТУРИ УКРАЇНИ

НАКАЗ

18.05.2017  № 436

Про затвердження пріоритетних напрямів діяльності Міністерства культури України щодо розвитку циркової справи в Україні

У межах повноважень, визначених підпунктом 6 пункту 4 Положення про Міністерство культури України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 03 вересня 2014 року № 495, та відповідно до частини четвертої статті 22 Закону України "Про культуру" НАКАЗУЮ:

1. Затвердити пріоритетні напрями діяльності Міністерства культури України щодо розвитку циркової справи в Україні, що додаються.

2. Управлінню сценічного і візуального мистецтва (Білаш П.М.) у місячний строк затвердити план заходів з реалізації пріоритетних напрямів діяльності Міністерства культури України щодо розвитку циркової справи в Україні.

3. Контроль за виконанням наказу покласти на державного секретаря Карандєєва Р.В.

Міністр

Є.М. НищукЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
культури України
18.05.2017  № 436

ПРІОРИТЕТНІ НАПРЯМИ
діяльності Міністерства культури україни щодо розвитку циркової справи в україні

1. Загальні положення

Угодою про асоціацію між Україною та Європейським Союзом (ЄС), Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами встановлено, що Україна, як європейська країна, поділяє спільну історію й спільні цінності з країнами - членами ЄС і налаштована підтримувати ці цінності.

13 жовтня 2005 року Європейський парламент прийняв резолюцію, якою визнав стаціонарні та пересувні цирки частиною європейської культурної спадщини та закликав держав - членів ЄС вживати дії для подальшого визнання цирку невід'ємним елементом культурного надбання.

Українське циркове мистецтво є складовою світового мистецького простору з багатими традиціями, художніми відкриттями, унікальними ноу-хау та авторськими розробками, спеціальною освітою, які визнані в усьому світі. Українські циркові артисти та їх номери постійно стають призерами спеціалізованих міжнародних конкурсів та фестивалів.

На сучасний стан циркового мистецтва в Україні впливають як політичні, соціальні та економічні умови, так і внутрішні проблеми самої циркової справи. За результатами проведеного аналізу сучасного стану циркової справи, що додається, спостерігається уповільнення організаційно-економічного та художньо-творчого розвитку національного циркового мистецтва. Недостатньо активно розвиваються нові напрями циркового мистецтва. Падає престиж професії циркового артиста. Потребує оновлення кадровий склад, вдосконалення програми підвищення кваліфікації і професійної перепідготовки артистів цирку, а також управлінців (менеджерів) у сфері циркового мистецтва. Цирковий майновий комплекс потребує модернізації, реконструкції або капітального ремонту. Деякими органами місцевого самоврядування приймаються рішення щодо заборони діяльності пересувних цирків. У Верховній Раді України зареєстровано законопроекти стосовно повної заборони у цирках тварин.

2. Мета та стратегія розвитку циркової справи в Україні

Метою подальшого розвитку циркової справи в Україні є створення умов для ефективного функціонування в Україні циркової справи, забезпечення розвитку національного циркового мистецтва та посилення його конкурентоздатності.

Для досягнення поставленої мети необхідне вирішення таких завдань:

популяризація циркового мистецтва, збільшення його внеску в культурне життя країни;

збільшення доступності циркових послуг для населення;

посилення взаємодії суб'єктів циркової справи;

підвищення економічної ефективності роботи установ, що працюють в сфері циркового мистецтва;

підвищення якості циркових послуг, використовування сучасних технологій, створення і поширення циркового продукту;

активізація організації зарубіжної гастрольної діяльності українських цирків та прокат програм зарубіжних цирків на території України;

модернізація майнового комплексу циркових організацій;

сприяння розвитку аматорського циркового руху, самоорганізація циркової спільноти, активізація громадських інститутів;

реалізація заходів соціального захисту працівників циркових організацій;

вжиття заходів стосовно збереження в українському цирковому мистецтві номерів з тваринами як одного з основних жанрів, що базується на ненасильницьких принципах дресури, створення для цих тварин належних умов для утримання, годівлі, використання та транспортування, що відповідають їх біологічним та фізіологічним потребам, а також системи контролю за дотриманням їх прав;

вдосконалення системи професійної підготовки артистів-дресирувальників;

підтримка наукових досліджень у сфері циркової справи;

розвиток механізмів фінансування циркової діяльності з різних джерел;

вдосконалення нормативно-правової бази, що регулює здійснення циркової діяльності.

3. Напрями розвитку циркової справи

Розвиток Державної циркової компанії України:

а) вирішення питання з податковим боргом і завершення приєднання до Компанії Української творчої дирекції з підготовки циркових атракціонів та номерів (м. Харків) та Харківського державного художньо-творчого виробничого підприємства.

Після завершення цієї реорганізації Компанія одержить власну постановочну і репетиційну базу;

б) зміна організаційної структури Компанії.

Нова структура, крім традиційних, має містити наступні компоненти: підрозділи з продюсування мистецької продукції, стратегії маркетингу, довгострокового та оперативного планування, залучення позабюджетних коштів (фандрейзингу), пошуків нових ринків збуту мистецької продукції з огляду на євроінтеграцію (у зв'язку з втратою російського ринку);

в) скорочення адміністративного персоналу до 30 %;

г) переведення на контрактну форму роботи художньо-артистичного складу;

д) максимальне обмеження вимушених простоїв;

е) модернізація функцій. Оновлена Компанія крім свого основного завдання - виробляти і просувати український творчий продукт, популяризуватиме українське циркове мистецтво, підтримуватиме український фестивальний цирковий рух, дитячо-юнацькі циркові студії, молодих артистів-початківців;

є) методична підтримка щодо модернізації законодавства в галузі циркового мистецтва. Фахівці Компанії братимуть участь у розробленні Міністерством культури проектів відповідних нормативно-правових актів;

ж) створення офіційного веб-сайту Компанії.

Встановлення порядку взаємодії Державної циркової компанії та державних циркових підприємств передбачає:

а) створення при Державній цирковій компанії художньої ради за участю директорів державних циркових підприємств. Головна мета діяльності - розвиток і присутність у стаціонарних цирках національного контенту, виробленого художньо-артистичним складом компанії;

б) поновлення діяльності Ради директорів державних циркових підприємств, яка візьме на себе конкретні функції із забезпечення розвитку національного циркового мистецтва.

Державним цирковим підприємствам рекомендується укласти багатосторонню угоду про співробітництво, яка міститиме не лише регламент і принципи роботи Ради директорів державних циркових підприємств, механізми формування циркового конвеєра, але й передбачатиме:

активну участь в підготовці конкурентоздатних національних номерів, атракціонів і програм, організації гастролей українських артистів за кордоном, розвитку фестивального руху, підтримці дитячих циркових студій, наданні можливості для творчості і репетицій артистам Компанії в приміщеннях стаціонарних цирків тощо;

пошук і введення нових форм, які стануть альтернативою цирковому конвеєру. Ураховуючи те, що цирковий конвеєр у зв'язку з недостатньою кількістю стаціонарних цирків в Україні повноцінно функціонувати не може, необхідно здійснювати пошук якісно нових підходів до циркового прокату і ефективного використання стаціонарів;

активну співпрацю з Київською муніципальною академією естрадного і циркового мистецтва, іншими навчальними закладами, які здійснюють підготовку артистів цирку і режисерів, залучення талановитих студентів та випускників до участі у постановках номерів, атракціонів, програм з можливістю гастролювати за кордоном, вжиття заходів щодо гідної оплати їх праці, сприяння участі талановитої молоді у престижних міжнародних фестивалях.

пошук позабюджетних коштів, інвестицій для спільних творчих національних проектів;

в) створення інформаційно-рекламного центру (музею) для популяризації українського цирку, який здійснюватиме зв'язок із ЗМІ, розроблюватиме рекламні акції.

Принципова зміна функціонування державних стаціонарних цирків передбачає:

а) нові підходи до менеджменту:

неухильне дотримання керівниками державних підприємств взятих за результатами засідань Ради директорів зобов'язань щодо безперебійного функціонування циркового конвеєру;

самостійне просування продукту, розвиток служб із продажу квитків, робота із залучення глядача, пошук нових груп потенційних глядачів;

збільшення кількості проведених вистав та інших заходів протягом тижня;

запровадження маркетингових досліджень, активної фандрейзингової діяльності, проведення ефективних рекламних кампаній, формування сучасного обличчя українського цирку: модерні афіші, банери, поліграфічна продукція, інтерактивна складова тощо;

залучення до виступів на українських манежах представників кращих зарубіжних шкіл;

б) оптимізація адміністративного штату;

в) збільшення доходів за рахунок готелів при цирках, пошук і залучення інвестицій на їх модернізацію;

г) розроблення і здійснення заходів із збільшення доходів з неосновної діяльності (буфети, продаж сувенірної продукції, оренда тощо);

д) сприяння суб'єктам господарської діяльності в організації і проведенні в манежах, інших приміщеннях заходів, які створюватимуть циркам імідж центрів культурного розвитку.

е) забезпечення доступу до приміщення цирків осіб з обмеженими фізичними можливостями, громадян похилого віку, інших мало мобільних груп населення.

Участь Міністерства культури у формуванні і реалізації державної політики у цирковій галузі:

а) підтримка недержавного сектору циркового мистецтва:

вживання заходів щодо створення механізмів податкового заохочення підтримки діяльності у сфері культури (відповідно до статті 27 Закону України "Про культуру");

виокремлення циркових проектів (зокрема фестивальний та конкурсний рух в Україні, участь у заходах за кордоном) в окремий сектор і виділення на їх проведення державного фінансування за рішенням відповідної Експертної ради;

надання грантів молодим режисерам і артистам для реалізації творчих циркових проектів;

створення Експериментальних відділень молодих режисерів і артистів цирку з постановочною базою в приміщенні Старого цирку у м. Харків (після завершення ліквідації Української творчої дирекції з підготовки циркових атракціонів і передачі згаданого приміщення на баланс Державної циркової компанії України) та на базі Національного цирку України.

б) підтримка державних циркових підприємств:

забезпечення проведення відповідно до законодавства відповідних процедур з метою призначення на конкурсних засадах кваліфікованих керівників державних циркових підприємств, які будуть реально вмотивовані (зокрема шляхом включення в умови контракту відповідних вимог) брати участь у розвитку українського цирку;

розроблення та забезпечення внесення проектів актів на розгляд Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України, прийняття актів Мінкультури щодо підтримки циркової галузі. Зокрема, створення механізмів податкового заохочення підтримки діяльності у сфері культури відповідно до статті 27 Закону України "Про культуру";

фінансова підтримка для створення нових програм та номерів.

в) організаційно-методична підтримка циркової освіти, зокрема діяльності Київської муніципальної академії естрадного і циркового мистецтва, опрацювання у встановленому порядку питання щодо можливості залучення вищих навчальних закладів в галузі фізичної культури до підготовки тренерів в окремих циркових жанрах;

г) вжиття заходів щодо затвердження в установленому порядку правил з охорони праці та техніки безпеки у цирку, проведення щорічних курсів з техніки безпеки;

д) затвердження плану заходів з реалізації положень пріоритетних напрямів діяльності Міністерства культури України щодо розвитку циркової справи. У формуванні плану беруть участь Рада директорів державних циркових підприємств, незалежні експерти, представники громадськості та інші.

4. Очікувані результати від реалізації пріоритетних напрямів

Реалізація пріоритетних напрямів дозволить досягти таких результатів:

зміцнення авторитету українського цирку на міжнародній арені;

підвищення суспільного престижу і соціальної ролі циркового мистецтва;

досягнення високого художньо-естетичного рівня циркових програм і вистав, підвищення якості циркових послуг, що надаються населенню;

покращення відвідуваності циркових вистав різними категоріями і віковими групами населення;

розвиток міжнародного співробітництва стосовно створення і поширення циркового продукту;

підвищення економічної ефективності циркової системи;

доведення майнового комплексу цирків до рівня сучасних світових вимог;

підвищення соціальної захищеності працівників цирків, зміцнення їх кадрового складу;

розвиток аматорського циркового руху.

Начальник управління
сценічного і візуального
мистецтваП.М. Білаш


Додаток
до Пріоритетних напрямів діяльності
Міністерства культури України
щодо розвитку циркової справи в Україні

АНАЛІЗ
сучасного стану циркової справи

Система державних циркових підприємств України

ДП "Державна циркова компанія України"

ДП "Національний цирк України"

ДП "Українська творча дирекція з підготовки циркових атракціонів та номерів"

ДП "Харківське державне художньо-виробниче підприємство"

ДП "Дирекція пересувних циркових колективів"

ДП "Дніпропетровський державний цирк"

ДП "Запорізький державний цирк"

ДП "Криворізький державний цирк"

ДП "Львівський державний цирк"

ДП "Одеський державний цирк"

ДП "Харківський державний цирк імені Ф.Д. Яшинова"

Анексовані, в зоні АТО

ДП "Сімферопольський державний цирк ім. Б.М. Тезікова"

ДП "Ялтинський державний цирк"

ДП "Севастопольський державний цирк"

ДП "Луганський державний цирк"

ДП "Донецький державний цирк"

Економічний стан

Державна фінансова підтримка державних циркових підприємств протягом 2012-2016 р. р (тис. гривень)

2012

2013

2014

2015

2016

ДП "Державна циркова компанія України"

19049

19100

19304

18259

17558

ДП "Національний цирк України"

19533

21811

19031

18412

18021

ДП "Дирекція пересувних циркових колективів"

10450

10813

11489

10759

9667

ДП "Дніпропетровський державний цирк"

5062

5191

6111

5467

4906

ДП "Запорізький державний цирк"

4340

4535

4591

4355

3774

ДП "Криворізький державний цирк"

4850

4893

5458

4898

4454

ДП "Львівський державний цирк"

3940

3891

4579

4143

3757,2

ДП "Одеський державний цирк"

3783

4115

4095

3772

3648,5

ДП "Харківський державний цирк"

4125

4403

4511

4040

3769

Доходи від основної діяльності державних циркових підприємств протягом 2012-2016 р. р. (тис. гривень)

2012

2013

2014

2015

2016

ДП "Державна циркова компанія України"

3884

5546

3541

2955

4853

ДП "Національний цирк України"

21202

21183

21897

37611

41747

ДП "Дирекція пересувних циркових колективів"

3720

3942

4553

5722

7199

ДП "Дніпропетровський державний цирк"

6140

6160

5367

3787

7141

ДП "Запорізький державний цирк"

2475

2373

2935

2946

2847

ДП "Криворізький державний цирк"

3062

1833

3067

3372

2540

ДП "Львівський державний цирк"

1665

2277

3107

4823

6788,9

ДП "Одеський державний цирк"

2552

2486

2485

2669

3238,0

ДП "Харківський державний цирк"

10250

10273

9862

9035

10485

Доходи від власного готелю державних цирків протягом 2012-2016 р. р. (тис. гривень)

2012

2013

2014

2015

2016

ДП "Національний цирк України"

811

821

730

971

1317

ДП "Дніпропетровський державний цирк"

284

344

327

462

660

ДП "Запорізький державний цирк"

19

18

35

56

134

ДП "Криворізький державний цирк"

711

704

788

1015

978

ДП "Львівський державний цирк"

805

1161

1179

1420

1721,3

ДП "Одеський державний цирк"

ДП "Харківський державний цирк"

311

491

376

736

643

Інші доходи державних циркових підприємств протягом 2012-2016 р. р. (тис. гривень)

2012

2013

2014

2015

2016

ДП "Державна циркова компанія України"

379

457

243

489

125

ДП "Національний цирк України"

2119

960,5

991,5

1184

936,0

ДП "Дирекція пересувних циркових колективів"

70

96

34

38

36

ДП "Дніпропетровський державний цирк"

715

930

929

1509

1390

ДП "Запорізький державний цирк"

924

1357

1698

2128

2378

ДП "Криворізький державний цирк"

1115

2026

1989

2174

2049

ДП "Львівський державний цирк"

3062

3301

2958

2789

558,9

ДП "Одеський державний цирк"

236

226

305

262

649,9

ДП "Харківський державний цирк"

829

269

140

479

196

Кількість вистав, що були показані державними цирками протягом 2012-2016 р. р

2012

2013

2014

2015

2016

ДП "Національний цирк України"

180

196

202

216

210

ДП "Дирекція пересувних циркових колективів"

1610

1617

1615

1609

1630

ДП "Дніпропетровський державний цирк"

126

133

110

94

94

ДП "Запорізький державний цирк"

104

103

100

106

94

ДП "Криворізький державний цирк"

96

91

89

92

77

ДП "Львівський державний цирк"

81

93

91

95

95

ДП "Одеський державний цирк"

146

142

103

87

101

ДП "Харківський державний цирк"

147

137

120

123

111

Кількість програм, створених державними цирковими підприємствами протягом 2012-2016 р. р.

2012

2013

2014

2015

2016

ДП "Державна циркова компанія України"

1

3

1

0

1

ДП "Національний цирк України"

4

4

4

4

4

ДП "Дирекція пересувних циркових колективів"

8

8

8

8

8

ДП "Дніпропетровський державний цирк"

1

1

1

0

2

ДП "Запорізький державний цирк"

7

5

5

2

3

ДП "Криворізький державний цирк"

0

0

0

0

0

ДП "Львівський державний цирк"

1

1

2

1

2

ДП "Одеський державний цирк"

8

7

7

8

5

ДП "Харківський державний цирк"

6

7

5

5

4

Кількість номерів та атракціонів, створених державними цирковими підприємствами протягом 2012-2016 р. р.

2012

2013

2014

2015

2016

ДП "Державна циркова компанія України"

2

2

6

5

3

ДП "Національний цирк України"

3

5

8

6

10

ДП "Дирекція пересувних циркових колективів"

10

6

11

8

11

ДП "Дніпропетровський державний цирк"

0

0

0

0

0

ДП "Запорізький державний цирк"

0

0

0

0

0

ДП "Криворізький державний цирк"

0

0

0

0

0

ДП "Львівський державний цирк"

0

0

0

0

0

ДП "Одеський державний цирк"

0

0

0

0

0

ДП "Харківський державний цирк"

0

0

0

0

0

Кількість глядачів, що відвідали державні цирки протягом 2012-2016 р. р. (тис. чол.)

2012

2013

2014

2015

2016

ДП "Національний цирк України"

242

224

238

317

256

ДП "Дирекція пересувних циркових колективів"

166

158

143

118

134

ДП "Дніпропетровський державний цирк"

129

127

91

64

70

ДП "Запорізький державний цирк"

36

62

42

51

42

ДП "Криворізький державний цирк"

77

57

49

43

40

ДП "Львівський державний цирк"

56

85

63

77

74

ДП "Одеський державний цирк"

129

127

91

64

86

ДП "Харківський державний цирк"

139

136

122

125

111

Категорії персоналу державних циркових підприємств станом на перше півріччя 2016 року (чол.)

2012

2013

2014

2015

2016

ДП "Державна циркова компанія України" Адміністративний, обслуговуючий персонал

75

75

75

129

129

Художньо-артистичний персонал

469

469

469

460

460

ДП "Національний цирк України" Адміністративний, обслуговуючий персонал

225

225

225

219

215

Художньо-артистичний персонал

88

88

88

88

88

ДП "Дирекція пересувних циркових колективів" Адміністративний, обслуговуючий персонал

69

69

70

79

75

Художньо-артистичний персонал

106

107

99

97

100

ДП "Дніпропетровський державний цирк" Адміністративний, обслуговуючий персонал

118

118

118

110

110

Художньо-артистичний персонал

40

40

40

40

40

ДП "Запорізький державний цирк" Адміністративний, обслуговуючий персонал

109

109

109

105

105

Художньо-артистичний персонал

30

30

30

29

29

ДП "Криворізький державний цирк" Адміністративний, обслуговуючий персонал

118

118

117

113

111

Художньо-артистичний персонал

31

29

22

21

23

ДП "Львівський державний цирк" Адміністративний, обслуговуючий персонал

131

131

131

118

113

Художньо-артистичний персонал

23

23

23

19

18

ДП "Одеський державний цирк" Адміністративний, обслуговуючий персонал

89

89

89

86

86

Художньо-артистичний персонал

28

28

28

28

28

ДП "Харківський державний цирк" Адміністративний, обслуговуючий персонал

137

136

136

132

119

Художньо-артистичний персонал

19

20

20

20

20

Кредиторська заборгованість державних циркових підприємств протягом 2012 року - першого півріччя 2016 року (тис. гривень)

2012

2013

2014

2015

2016

ДП "Державна циркова компанія України"

543

748

830

2626

2170

ДП "Національний цирк України"

2255

1960

1238

3340

2667

ДП "Дирекція пересувних циркових колективів"

413

523

314

448

ДП "Дніпропетровський державний цирк"

250

98

572

999

953

ДП "Запорізький державний цирк"

165

319

151

242

849

ДП "Криворізький державний цирк"

189

397

175

419

719

ДП "Львівський державний цирк"

678

532

672

1759

2441,3

ДП "Одеський державний цирк"

197

41

267

40

152

ДП "Харківський державний цирк"

164

288

322

291

251

Дебіторська заборгованість державних циркових підприємств протягом 2012 року - першого півріччя 2016 року (тис. гривень)

2012

2013

2014

2015

2016

ДП "Державна циркова компанія України"

432

379

721

1361

763

ДП "Національний цирк України"

1036

1102

2701

3175

2597

ДП "Дирекція пересувних циркових колективів"

41

112

214

146

351

ДП "Дніпропетровський державний цирк"

183

423

797

845

558

ДП "Запорізький державний цирк"

399

171

184

108

285

ДП "Криворізький державний цирк"

260

615

459

575

594

ДП "Львівський державний цирк"

60

98

219

121

216,6

ДП "Одеський державний цирк"

1

113

23

30

ДП "Харківський державний цирк"

118

150

690

898

1399

Відсоток наповненості залу є вкрай низьким - протягом 2012-2016 років складає від 26 до 50 %.

Середня кількість вистав на тиждень на стаціонарі коливається від 2 до 4 (частіше до 3).

Висновки

а) державна фінансова підтримка, з огляду на інфляцію, має тенденцію до зменшення;

б) доходи зростають номінально;

в) стаціонарні цирки практично не виробляють творчого продукту (номери, атракціони), а займаються прокатом;

г) спостерігається тенденція до зменшення відвідуваності вистав;

д) спостерігається поступове зменшення адміністративно-господарського штату;

е) тенденція до збільшення кредиторської і дебіторської заборгованості

Недержавний сектор

Статистика

За неофіційною інформацією в Україні гастролює близько 50 шапіто, які вміщують від 300 до 1500 глядачів.

Активний період роботи - з березня по листопад.

Заповнюваність глядачем зали під час вистав, які відбуваються 3-4 рази на тиждень, в середньому складає 50 %.

Вартість квитка коливається від 50 до 500 грн., середня - 150.

Свою діяльність шапіто здійснюють через двох - трьох юридичних осіб.

Річний дохід усіх шапіто може складати до 200 млн. гривень

Проблемні питання

відсутність нових напрямків циркового мистецтва, якісно нових програм, що відповідають запитам сучасних глядачів;

зниження художнього рівня циркових вистав;

наявність диспропорцій в структурі циркового репертуару, поступове зникнення популярних у глядачів жанрів;

прийняття місцевими органами виконавчої влади рішень про заборону діяльності пересувних цирків;

нестача професійних артистів;

прагнення до збільшення кількості, без огляду на якість: тенденція до зниження художнього рівня номерів, атракціонів, програм;

ухиляння від сплати податків;

відсутність документів, які би підтверджували технічну безпеку шапіто.

{Текст взято з сайту Мінкультури України http://www.mincult.kmu.gov.ua}вгору