Про надання роз'яснення (щодо неповного нарахування страхових внесків до Фонду)
Фонд втрати працездатності; Лист від 15.09.201002-13/Т-342з-436
Документ v0436598-10, поточна редакція — Прийняття від 15.09.2010

         ВИКОНАВЧА ДИРЕКЦІЯ ФОНДУ СОЦІАЛЬНОГО СТРАХУВАННЯ 
З ТИМЧАСОВОЇ ВТРАТИ ПРАЦЕЗДАТНОСТІ
Л И С Т
15.09.2010 N 02-13/Т-342з-436

Про надання роз'яснення

Розглянувши Ваше звернення, повідомляємо.
Відповідно до статті 1 Закону України "Про розмір внесків на
деякі види загальнообов'язкового державного соціального
страхування" від 11.01.2001 р. N 2213 ( 2213-14 ) та статті 21
Закону України "Про загальнообов'язкове державне соціальне
страхування у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності та
витратами, зумовленими похованням" від 18.01.2001 р. N 2240
( 2240-14 ) (далі - Закон N 2240) страхові внески до Фонду
соціального страхування з тимчасової втрати працездатності
справляються із суми фактичних витрат на виплату основної та
додаткової заробітної плати, інших заохочувальних і компенсаційних
виплат, у тому числі в натуральній формі, які визначаються згідно
з нормативно-правовими актами, прийнятими відповідно до Закону
України "Про оплату праці" від 24.03.95 р. N 108/95 ( 108/95-ВР )
(далі - Закон N 108/95), та підлягають обкладанню податком з
доходів фізичних осіб.
Відповідно до статті 30 Закону N 2240 ( 2240-14 ) за неповну
сплату страхових внесків на страхувальника накладається штраф у
розмірі прихованої (заниженої) суми заробітної плати, на яку
відповідно до цього Закону ( 2240-14 ) нараховуються страхові
внески до Фонду.
Під прихованою (заниженою) заробітною платою у даному випадку
мається на увазі виплата винагороди роботодавцем найманому
працівнику за виконану ним роботу, яка відповідно до Закону
N 108/95 ( 108/95-ВР ) включається до складу фонду оплати праці,
підлягає обкладанню податком з доходів фізичних осіб, проте не
була включена страхувальником до бази для нарахування та утримання
страхових внесків до Фонду.
Якщо страхувальник - роботодавець помилково із заробітної
плати найманих працівників утримував 0,5 відсотка замість
1 відсотка, як зазначено у Вашому зверненні, то така заробітна
плата не повинна вважатися прихованою.
Директор С.П.Санченковгору