Документ v0436282-08, поточна редакція — Прийняття від 07.08.2008

                                                          
МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ
Н А К А З
07.08.2008 N 436

Щодо атестації вимірювальних лабораторій
закладів, установ та організацій системи
держсанепідслужби МОЗ України

На виконання статей 37, 38 Закону України "Про метрологію та
метрологічну діяльність" ( 113/98-ВР ) щодо робіт з атестації
вимірювальних лабораторій Н А К А З У Ю:
1. Заступнику головного лікаря Центральної
санітарно-епідеміологічної станції МОЗ України - керівнику
головної організації метрологічної служби МОЗ України (свідоцтво
про атестацію головної організації метрологічної служби МОЗ
України від 25.06.2008 N 001/08) Свиті В.М. розпочати роботу щодо
атестації вимірювальних лабораторій органів, установ, закладів та
підрозділів санітарно-епідеміологічного профілю МОЗ України,
а також сфери, в якій реалізація державної політики належить до
повноважень МОЗ України (далі - закладів, установ та організацій)
відповідно до Правил уповноваження та атестації у державній
метрологічній системі, затверджених наказом Держспоживстандарту
України від 29.03.2005 N 71 ( z0392-05 ) та зареєстрованих
в Міністерстві юстиції України 13.04.2005 за N 392/10672.
2. Головним державним санітарним лікарям Автономної
Республіки Крим, областей, м. Києва та Севастополя, на водному,
залізничному, повітряному транспорті, об'єктів з особливим режимом
роботи, директорам НДІ гігієнічного та епідеміологічного профілю:
2.1. Проаналізувати стан атестації вимірювальних лабораторій
закладів, установ та організацій та до 20 вересня 2008 року надати
Департаменту контролю якості медичних і фармацевтичних послуг МОЗ
України пропозиції до плану робіт з атестації вимірювальних
лабораторій закладів, установ та організацій на IV квартал
2008 року;
2.2. Пропозиції до плану робіт з атестації вимірювальних
лабораторій закладів, установ та організацій надавати щорічно
до 1 листопада року, що передує плановому.
3. Департаменту контролю якості медичних і фармацевтичних
послуг та керівнику головної організації метрологічної служби
системи держсанепідслужби МОЗ України Свиті В.М. підготувати та
подати на затвердження до 1 грудня 2008 року план робіт
з атестації вимірювальних лабораторій закладів, установ та
організацій на 2009 рік.
3.1. Щорічні плани робіт з атестації вимірювальних
лабораторій закладів, установ та організацій готувати та
затверджувати до 1 грудня року, що передує плановому.
4. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника
Міністра Лазоришинця В.В.
В.о. Міністра В.Г.Біднийвгору