Документ v0432731-18, поточна редакція — Прийняття від 28.03.2018

МІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ І ТОРГІВЛІ УКРАЇНИ

НАКАЗ

28.03.2018  № 432

Про внесення змін до наказів Міністерства економічного розвитку і торгівлі України від 14.04.2016 № 696 та від 02.09.2016 № 1456

У зв'язку з втратою чинності Декретом Кабінету Міністрів України від 10.05.93 № 46-93 "Про стандартизацію і сертифікацію" та з метою приведення нормативно-правових актів Міністерства економічного розвитку і торгівлі України у відповідність із вимогами законодавства НАКАЗУЮ:

1. Унести до розділу 2 Положення про департамент технічного регулювання, затвердженого наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі України від 14.04.2016 № 696, зміни, виключивши абзаци тридцять восьмий - сорок другий, сорок четвертий, сорок п'ятий, п'ятдесят дев'ятий - шістдесят четвертий.

2. Унести до наказу Міністерства економічного розвитку і торгівлі України від 02.09.2016 № 1456 "Про утворення комісії з надання рекомендацій щодо видачі або відмови у видачі рішення про призначення органів з сертифікації в державній системі сертифікації, органів з оцінки відповідності на здійснення оцінки відповідності вимогам відповідного технічного регламенту та розширення їх сфери призначення" такі зміни:

2.1. У назві та тексті наказу, у назві додатка до наказу слова "органів з сертифікації в державній системі сертифікації," виключити;

2.3. У Положенні про комісію з надання рекомендацій щодо видачі або відмови у видачі рішення про призначення органів з сертифікації в державній системі сертифікації, органів з оцінки відповідності на здійснення оцінки відповідності вимогам відповідного технічного регламенту та розширення їх сфери призначення, затвердженому зазначеним наказом:

1) у назві та пункті 1 слова "органів з сертифікації в державній системі сертифікації," виключити;

2) у пункті 3 слова "органів з сертифікації в державній системі сертифікації (далі - ОС) та" та "ОС і" виключити;

3) у пункті 4:

абзац другий виключити.

У зв'язку з цим абзаци третій і четвертий вважати відповідно абзацами другим і третім;

в абзаці третьому слово "ОС," виключити;

4) в абзаці другому пункту 11 та абзаці п'ятому пункту 12 слово "ОС," виключити;

5) у пункті 13 слова "ОС і" виключити.

3. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра згідно з розподілом функціональних обов'язків.

Перший
віце-прем'єр-міністр України -
Міністр економічного розвитку
і торгівлі України
С.І. Кубів

{Текст взято з сайту Мінекономрозвитку України http://www.me.gov.ua}вгору