Документ v0432731-14, втратив чинність, поточна редакція — Втрата чинності від 20.09.2016, підстава - v1594731-16

МІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ І ТОРГІВЛІ УКРАЇНИ

НАКАЗ

15.04.2014  № 432

{Наказ втратив чинність на підставі Наказу Міністерства економічного розвитку і торгівлі № 1594 від 20.09.2016}

Про затвердження інформаційної та технологічної карток адміністративних послуг із призначення/уповноваження органу із сертифікації в державній системі сертифікації

{Із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі
№ 582 від 21.05.2014}

Відповідно до частини першої статті 8 Закону України "Про адміністративні послуги" НАКАЗУЮ:

1. Затвердити інформаційну та технологічну картки адміністративних послуг із призначення/уповноваження органу із сертифікації в державній системі сертифікації, що додаються.

2. Департаменту технічного регулювання забезпечити розміщення інформаційної картки адміністративних послуг із призначення/уповноваження органу із сертифікації в державній системі сертифікації на офіційному веб-сайті Мінекономрозвитку України.

3. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника директора департаменту технічного регулювання Гарагулю М.М.

Виконувач обов'язків Міністра

Анатолій Максюта
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
економічного розвитку
і торгівлі України
15.04.2014 № 432

ІНФОРМАЦІЙНА КАРТКА
адміністративної послуги із призначення/уповноваження органу із сертифікації в державній системі сертифікації

Інформація про суб'єкта надання адміністративної послуги

Суб'єкт надання адміністративної послуги

Міністерство економічного розвитку і торгівлі України

Місцезнаходження суб'єкта надання адміністративної послуги

03680, м. Київ, вул. Горького, 174, каб. 908
(поштова адреса: 01008, м. Київ,
вул. Грушевського, 12/2, під'їзд 6)

Інформація щодо режиму роботи суб'єкта надання адміністративної послуги

понеділок - четвер: з 09.00 по 18.00
п'ятниця: з 09.00 по 16.45
субота: з 10.00 по 16.45
перерва: з 13.00 по 13.45

Телефон/факс (довідки), адреса електронної пошти та веб-сайт суб'єкта надання адміністративної послуги

тел. (044) 522-87-16
e-mail: ynat@me.gov.ua
http://www.me.gov.ua

Умови одержання адміністративної послуги

Підстава для одержання адміністративної послуги

заявка організації, що має намір бути призначеною/уповноваженою як орган із сертифікації в державній системі сертифікації та необхідного пакета документів

Перелік документів, необхідних для одержання адміністративної послуги, а також вимоги до них

1. Організація, що має намір бути призначеною як орган із сертифікації в державній системі сертифікації (далі - організація), подає заявку*, оформлену згідно з додатком Г ДСТУ 3411:2004 "Система сертифікації УкрСЕПРО. Вимоги до органів сертифікації продукції та порядок їх призначення і надання повноважень на діяльність у системі" (далі - ДСТУ 3411:2004) та пакет документів, що містить: завірену організацією в установленому порядку копію Статуту;
проект Положення про орган із сертифікації продукції, оформлений згідно з додатком Б ДСТУ 3411:2004; проект Порядку сертифікації продукції, оформлений згідно з додатком В ДСТУ 3411:2004 (у разі відсутності Правил обов'язкової сертифікації цієї продукції, затверджених та зареєстрованих у встановленому порядку);
завірену організацією в установленому порядку копію Настанови з якості;
проект Номенклатури продукції, на яку організація заявляє, щодо призначення/уповноваження, оформлений згідно з додатком Д ДСТУ 3411:2004;
відомості про аудиторів із сертифікації, відповідно до проекту Номенклатури продукції, на яку заявляє організація;
відомості про досвід проведення робіт із сертифікації продукції (ця інформація повинна бути документально підтверджена);
наявність у його складі власних випробувальних лабораторій для проведення випробовувань продукції та/або перелік випробувальних лабораторій, з якими співпрацює орган із сертифікації, оформлений згідно з додатком Е ДСТУ 3411:2004, та завірені організацією в установленому порядку копії угод про співпрацю;
завірену організацією в установленому порядку копію договору про страхування.


2. Організація, яка має намір бути уповноваженою як орган із сертифікації, додатково подає інформацію про:
досвід проведення робіт із сертифікації систем управління якістю (ця інформація повинна бути документально підтверджена);
аудиторів із сертифікації, які працюють в органі із сертифікації на постійних умовах, у кількості, достатній для виконання робіт із сертифікації, зокрема систем управління якістю;
відомості організації щодо фінансової стабільності, що підтверджує можливість активної діяльності протягом тривалого часу (ця інформація повинна бути документально підтверджена)

Порядок подання документів, необхідних для одержання адміністративної послуги

повний пакет документів надсилається поштою або надається через поштову скриньку Міністерства
(01008, м. Київ, вул. Грушевського, 12/2, під'їзд 6)

Платність (безоплатність) надання адміністративної послуги

безоплатно

Строк надання адміністративної послуги

30 календарних днів з дня подання заявки організації, що має намір бути призначеною/уповноваженою як орган із сертифікації в державній системі сертифікації та необхідного пакета документів

Результат надання адміністративної послуги

призначення/уповноваження органу із сертифікації в державній системі сертифікації

Отримання відповіді (результату)

надсилається заявникові лист Міністерства із завіреною в установленому порядку копією наказу "Про призначення та уповноваження органу із сертифікації в державній системі сертифікації", підписаними свідоцтвами про призначення/уповноваження органу із сертифікації в державній системі сертифікації, підписаною Угодою між Міністерством економічного розвитку і торгівлі України та організацією-заявником, що призначена/уповноважена органом із сертифікації продукції в державній системі сертифікації, затвердженими номенклатурою продукції, щодо якої орган із сертифікації призначено/уповноважено на проведення робіт у державній системі сертифікації, положенням про орган із сертифікації продукції та порядками сертифікації продукції

Акти законодавства, що регулюють порядок та умови надання адміністративної послуги

Акти Кабінету Міністрів України

Декрет Кабінету Міністрів України
від 10.05.93 № 46-93 "Про стандартизацію і сертифікацію"

Нормативні документи України

ДСТУ 3411:2004 "Система сертифікації УкрСЕПРО. Вимоги до органів сертифікації продукції та порядок їх призначення і надання повноважень на діяльність у системі"

__________
* Примірна форма заявки додається.

{Виноска із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі № 582 від 21.05.2014}

Заступник директора
департаменту
технічного регулюванняМикола Гарагуля
Додаток
до інформаційної картки адміністративної
послуги із призначення/уповноваження
органу із сертифікації в державній системі
сертифікації

ПРИМІРНА ФОРМА ЗАЯВКИ
на призначення/уповноваження органу із сертифікації

{Додаток із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі № 582 від 21.05.2014}ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
економічного розвитку
і торгівлі України
15.04.2014 № 432

ТЕХНОЛОГІЧНА КАРТКА
адміністративної послуги із призначення/уповноваження органу із сертифікації в державній системі сертифікації

Етапи надання адміністративної послуги

Відповідальна посадова особа і структурний підрозділ Міністерства

Дія (У, В, З, П)

Строки виконання етапів (днів)

1

2

3

4

1. Реєстрація заявки організації, що має намір бути призначеною/уповноваженою як орган із сертифікації в державній системі сертифікації та необхідного пакета документів

спеціаліст департаменту документального забезпечення

У

1

2. Передання пакета документів заступнику Міністра для накладення ним резолюції

- " -

У

1

3. Передання пакета документів працівникові департаменту технічного регулювання, відповідальному за ведення діловодства, для накладення резолюції директором департаменту технічного регулювання

працівник департаменту технічного регулювання, відповідальний за ведення діловодства

У

1

4. Передання пакета документів заступнику директора департаменту технічного регулювання - начальнику управління з питань стандартизації та оцінки відповідності для накладення ним резолюції

- " -

У

1

5. Передання пакета документів начальникові відділу з питань оцінки відповідності для визначення відповідального виконавця

працівник департаменту технічного регулювання, відповідальний за ведення діловодства

У

1

6. Визначення компетентної організації та направлення їй пакета документів для проведення експертизи на відповідність вимогам ДСТУ 3411:2004 "Система сертифікації УкрСЕПРО. Вимоги до органів сертифікації продукції та порядок їх призначення і надання повноважень на діяльність у системі" (далі - ДСТУ 3411:2004)

спеціаліст відділу з питань оцінки відповідності управління з питань стандартизації та оцінки відповідності департаменту технічного регулювання

В

1

7. Проведення експертизи пакета документів на відповідність вимогам ДСТУ 3411:2004 та надання експертного висновку щодо відповідності пакета документів заявника вимогам ДСТУ 3411:2004 з рекомендацією щодо доцільності його призначення/уповноваження
(далі - експертний висновок)

компетентна організація

В

8

8. Реєстрація експертного висновку

спеціаліст департаменту документального забезпечення

У

1

9. Передання експертного висновку та пакета документів працівникові департаменту технічного регулювання, відповідальному за ведення діловодства, для накладення резолюції директором департаменту технічного регулювання

працівник департаменту технічного регулювання, відповідальний за ведення діловодства

У

1

10. Передання експертного висновку та пакета документів заступнику директора департаменту технічного регулювання - начальнику управління з питань стандартизації та оцінки відповідності для накладення ним резолюції

працівник департаменту технічного регулювання, відповідальний за ведення діловодства

У

1

11. Передання експертного висновку та пакета документів начальникові відділу з питань оцінки відповідності для передання відповідальному виконавцю

- " -

У

1

12. У разі невідповідності вимогам ДСТУ 3411:2004 підготовка висновку про відмову в призначенні/уповноваженні

спеціаліст відділу з питань оцінки відповідності управління з питань стандартизації та оцінки відповідності департаменту технічного регулювання

В

1

13. У разі відповідності вимогам ДСТУ 3411:2004:
підготовка висновку про можливість призначення/уповноваження;
підготовка проекту наказу "Про призначення та уповноваження органу із сертифікації в державній системі сертифікації", проектів свідоцтв про призначення/уповноваження органу із сертифікації в державній системі сертифікації, проекту Угоди між Міністерством економічного розвитку і торгівлі України і організацією-заявником, що призначається/уповноважується органом із сертифікації продукції в державній системі сертифікації, проекту Номенклатури продукції, щодо якої орган із сертифікації призначається/уповноважується на проведення робіт у державній системі сертифікації, проекту Положення про орган із сертифікації продукції та проектів Порядків сертифікації продукції

- " -

В

3

14. Проходження процедури внутрішнього погодження проекту наказу "Про призначення та уповноваження органу із сертифікації в державній системі сертифікації"

спеціаліст відділу з питань оцінки відповідності управління з питань стандартизації та оцінки відповідності департаменту технічного регулювання

В

3

15. Підписання Міністром наказу "Про призначення та уповноваження органів із сертифікації в державній системі сертифікації"

директор департаменту технічного регулювання

З

1

16. Реєстрація наказу "Про призначення та уповноваження органу із сертифікації в державній системі сертифікації"

спеціаліст департаменту документального забезпечення

В

1

17. Затвердження уповноваженою особою Номенклатури продукції, щодо якої орган із сертифікації призначено/уповноважено на проведення робіт у державній системі сертифікації, Положення про орган із сертифікації продукції та Порядків сертифікації продукції

директор департаменту технічного регулювання

З

1

18. Підписання уповноваженою особою свідоцтв про призначення/уповноваження органу із сертифікації в державній системі сертифікації та Угоди між Міністерством економічного розвитку і торгівлі України і організацією-заявником, що призначена/уповноважена органом із сертифікації продукції в державній системі сертифікації

директор департаменту технічного регулювання

В

1

19. Унесення даних щодо призначення/уповноваження до Реєстру державної системи сертифікації

спеціаліст відділу з питань оцінки відповідності управління з питань стандартизації та оцінки відповідності департаменту технічного регулювання

В

1

20. Надсилання заявнику супровідного листа Міністерства із завіреною в установленому порядку копією наказу "Про призначення та уповноваження органу із сертифікації в державній системі сертифікації", підписаними свідоцтвами про призначення/уповноваження органу із сертифікації в державній системі сертифікації, підписаною Угодою між Міністерством економічного розвитку і торгівлі України і організацією-заявником, що призначена/уповноважена органом із сертифікації продукції в державній системі сертифікації, затвердженими Номенклатурою продукції, щодо якої орган із сертифікації призначено/уповноважено на проведення робіт у державній системі сертифікації, Положенням про орган із сертифікації продукції та Порядками сертифікації продукції

спеціаліст департаменту документального забезпечення

В

1

Загальна кількість днів надання послуги

30

Загальна кількість днів, передбачена законодавством

30

Умовні позначки: В - виконує; У - бере участь; П - погоджує; З - затверджує.

__________
Примітка.


У разі відмови Мінекономрозвитку в призначенні/уповноваженні із наданням обґрунтованих причин заявник протягом року не може повторно подавати документи.

Заступник директора
департаменту технічного
регулюванняМикола Гарагулявгору