Документ v0428730-16, поточна редакція — Прийняття від 28.10.2016

МІНІСТЕРСТВО АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ ТА ПРОДОВОЛЬСТВА УКРАЇНИ

НАКАЗ

28.10.2016  № 428

Про затвердження інформаційних та технологічних карток адміністративних послуг, які надаються Міністерством аграрної політики та продовольства України

Відповідно до статті 8 Закону України "Про адміністративні послуги", законів України "Про виноград та виноградне вино", "Про сільськогосподарську дорадчу діяльність", пункту 1 вимог до підготовки технологічної картки адміністративної послуги, що затверджені постановою Кабінету Міністрів України від 30 січня 2013 року № 44, керуючись пунктом 8 Положення про Міністерство аграрної політики та продовольства України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25 листопада 2015 року № 1119, НАКАЗУЮ:

1. Затвердити такі, що додаються:

1.1. Інформаційні картки адміністративних послуг, які надаються Мінагрополітики.

1.2. Технологічні картки адміністративних послуг, які надаються Мінагрополітики.

2. Забезпечити розміщення затверджених інформаційних карток адміністративних послуг на офіційному веб-сайті та в приміщенні громадської приймальні Мінагрополітики.

3. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника Міністра О. Ковальову.

Перший заступник Міністра

М. МартинюкЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
аграрної політики
та продовольства України
28.10.2016  № 428

ІНФОРМАЦІЙНА КАРТКА
адміністративної послуги
"Затвердження технологічних інструкцій та змін до них"

Міністерство аграрної політики та продовольства України

Інформація про суб'єкта надання адміністративної послуги

1.

Місцезнаходження суб'єкта надання адміністративної послуги

01001, м. Київ, вул. Хрещатик, 24

2.

Інформація щодо режиму роботи суб'єкта надання адміністративної послуги

Понеділок - четвер з 9 год. до 18 год.;
п'ятниця з 9 год. до 16 год. 45 хв.;
обідня перерва з 13 год. до 13 год. 45 хв.

3.

Телефон/факс (довідки), адреса електронної пошти та веб-сайт суб'єкта надання адміністративної послуги

Телефон 226-25-39, факс 278-76-02;
web: www.minagro.gov.ua;
e-mail: info@minagro.gov.ua

Нормативні акти, якими регламентується надання адміністративної послуги

4.

Закони України

Частина перша статті 5 Закону України "Про виноград та виноградне вино"

5.

Акти Кабінету Міністрів України

Немає

6.

Акти центральних органів виконавчої влади

Немає

7.

Акти місцевих органів виконавчої влади / органів місцевого самоврядування

Немає

Умови отримання адміністративної послуги

8.

Підстава для одержання адміністративної послуги

Звернення

9.

Вичерпний перелік документів, необхідних для отримання адміністративної послуги, а також вимоги до них

1. Заява (лист, звернення) довільної форми.
2. Проекти технологічних інструкцій на виробництво виноробної продукції.
3. Проекти змін до технологічних інструкцій на виробництво виноробної продукції

10.

Порядок та спосіб подання документів, необхідних для отримання адміністративної послуги

Поштою або подання документів особисто

11.

Платність (безоплатність) надання адміністративної послуги

Безоплатно

У разі платності:

11.1

Нормативно-правові акти, на підставі яких стягується плата

Немає

11.2.

Розмір та порядок внесення плати (адміністративного збору) за платну адміністративну послугу

Немає

11.3.

Розрахунковий рахунок для внесення плати

Немає

12.

Строк надання адміністративної послуги

15-21 робочих днів (без урахування засідання ЦГДК 1 раз на місяць)

13.

Перелік підстав для відмови у наданні адміністративної послуги

1. Невідповідність технологічних інструкцій вимогам нормативної технологічної документації.
2. Невідповідність змін до технологічних інструкцій вимогам нормативної технологічної документації.
3. Негативний висновок Центральної галузевої дегустаційної комісії виноробної промисловості

14.

Результат надання адміністративної послуги

1. Затверджені технологічні інструкції на виробництво виноробної продукції.
2. Затверджені зміни до технологічних інструкцій на виробництво виноробної продукції

15.

Способи отримання відповіді (результату)

Поштою або отримання відповіді на руки

16.

Примітка

-


(форма заяви)


Міністерство аграрної політики
та продовольства України

(повна назва суб'єкта господарювання)

ЗАЯВА

На підставі частини першої статті 5 Закону України "Про виноград та виноградне вино" прошу затвердити технологічні інструкції та/або зміни до них (матеріали додаються на ___ арк. в ____ прим.).

Керівник підприємства


М.П.

_________
(підпис)

________________________
П. І. Б.

(повна назва суб'єкта)


від "___" ____________ 20__ р.


ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
аграрної політики
та продовольства України
28.10.2016  № 428

ТЕХНОЛОГІЧНА КАРТКА
адміністративної послуги
"Затвердження технологічних інструкцій та змін до них"


з/п

Етапи послуги

Відповідальна посадова особа і структурний підрозділ

Дія (В, У, П, З)

Термін виконання (робочих днів)

1.

Приймання поданих з супровідним листом технологічних інструкцій та змін до них, реєстрація в базі вхідної документації міністерства

Відділ приймання кореспонденції

У

Протягом 1 дня

2.

Накладення відповідних резолюцій і надходження документації до профільного департаменту

Служба заступника Міністра

В

Протягом 1-2 днів

3.

Накладення відповідних резолюцій і надходження документації до виконавця

Профільний департамент

В

Протягом 1 дня

4.

Експертиза проекту технологічних інструкцій та змін до них на відповідність законодавству

Спеціаліст профільного департаменту

В

Протягом 5 днів

6.

Органолептична оцінка зразків виноробної продукції для затвердження технологічних
інструкцій та змін до них (у разі необхідності)

Центральна галузева дегустаційна комісія виноробної промисловості (далі - ЦГДК)

В

Протягом 1 дня (засідання 1 раз на місяць)

7.

Оформлення протоколу засідання ЦГДК (у разі необхідності)

Секретар ЦГДК

В

Протягом 3 днів

8.

Затвердження протоколу засідання ЦГДК (у разі необхідності)

Голова ЦГДК

З

Протягом 1 дня

9.

Оформлення виписки з протоколу засідання ЦГДК (у разі необхідності)

Секретар ЦГДК

В

Протягом 1 дня

10.

Погодження технологічних інструкцій та змін до них

Голова ЦГДК

П

Протягом 1 дня

11.

Затвердження технологічних інструкцій та змін до них

Наказ Мінагрополітики

З

Протягом 1 дня

12.

Підготовка проекту листа щодо затвердження або відмови у затвердженні Технологічних інструкцій та змін до них

Спеціаліст профільного департаменту

В

Протягом 1 дня

13.

Візування листа щодо затвердження або відмови у затвердженні технологічних
інструкцій та змін до них

Начальник відділу профільного департаменту

П

Протягом 1 дня

14.

Підпис листа щодо затвердження або відмови у затвердженні технологічних інструкцій та змін до них

Директор профільного департаменту

З

Протягом 1 дня

15.

Реєстрація та відправлення поштою листа щодо затвердження та затверджених технологічних інструкцій та змін до них або листа щодо відмови у їх затвердженні

Відділ відправлення кореспонденції

У

Протягом 1 дня

Загальна кількість днів надання послуги -

15-21 (без урахування засідання ЦГДК 1 раз на місяць)

Загальна кількість днів (передбачена законодавством) -

Не передбачено

Умовні позначки: В - виконує, У - бере участь, П - погоджує, З - затверджує.ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
аграрної політики
та продовольства України
28.10.2016  № 428

ІНФОРМАЦІЙНА КАРТКА
адміністративної послуги
"Затвердження нових марок виноробної продукції"

Міністерство аграрної політики та продовольства України

Інформація про суб'єкта надання адміністративної послуги

1.

Місцезнаходження суб'єкта надання адміністративної послуги

01001, м. Київ, вул. Хрещатик, 24

2.

Інформація щодо режиму роботи суб'єкта надання адміністративної послуги

Понеділок-четвер з 9 год. до 18 год.;
п'ятниця 9 год. до 16 год. 45 хв.;
обідня перерва з 13 год. до 13 год. 45 хв.

3.

Телефон/факс (довідки), адреса електронної пошти та веб-сайт суб'єкта надання адміністративної послуги

Телефон 226-25-39, факс 278-76-02;
web: www.minagro.gov.ua;
e-mail: info@minagro.gov.ua

Нормативні акти, якими регламентується надання адміністративної послуги

4.

Закони України

Стаття 5 Закону України "Про виноград та виноградне вино"

5.

Акти Кабінету Міністрів України

Немає

6.

Акти центральних органів виконавчої влади

Немає

7.

Акти місцевих органів виконавчої влади / органів місцевого самоврядування

Немає

Умови отримання адміністративної послуги

8.

Підстава для одержання адміністративної послуги

Звернення

9.

Вичерпний перелік документів, необхідних для отримання адміністративної послуги, а також вимоги до них

1. Заява (лист, звернення) довільної форми.
2. Проекти технологічних інструкцій на виробництво нових марок виноробної продукції.
3. Матеріали, що підтверджують наявність у суб'єкта господарювання власної сировинної бази і відповідних потужностей для виробництва нових марок виноробної продукції (при затвердженні нових марок тихих вин і марочних коньяків України).
4. Висновок Центральної галузевої дегустаційної комісії виноробної промисловості щодо виробництва нових марок виноробної продукції

10.

Порядок та спосіб подання документів, необхідних для отримання адміністративної послуги

Поштою або подання документів особисто

11.

Платність (безоплатність) надання адміністративної послуги

Безоплатно

У разі платності:

11.1

Нормативно-правові акти, на підставі яких стягується плата

Немає

11.2.

Розмір та порядок внесення плати (адміністративного збору) за платну адміністративну послугу

Немає

11.3.

Розрахунковий рахунок для внесення плати

Немає

12.

Строк надання адміністративної послуги

21 робочій день (без урахування засідання ЦГДК 1 раз на місяць)

13.

Перелік підстав для відмови у наданні адміністративної послуги

1. Невідповідність технологічних інструкцій на нові марки виноробної продукції вимогам нормативної технологічної документації.
2. Відсутність у суб'єкта господарювання власної сировинної бази і відповідних потужностей для виробництва виноробної продукції (при затвердженні нових марок тихих вин і марочних коньяків України).
3. Негативний висновок Центральної галузевої дегустаційної комісії виноробної промисловості щодо виробництва нових марок виноробної продукції

14.

Результат надання адміністративної послуги

Затверджені технологічні інструкції на виробництво нових марок виноробної продукції

15.

Способи отримання відповіді (результату)

Направлення поштою або отримання на руки

16.

Примітка

-


(форма заяви)


Міністерство аграрної політики
та продовольства України

(повна назва суб'єкта господарювання)

ЗАЯВА

На підставі статті 5 Закону України "Про виноград та виноградне вино" прошу затвердити технологічні інструкції на виробництво нових марок виноробної продукції.

(Матеріали додаються на ___ арк. в ____ прим.).

Керівник підприємства


М.П.

_________
(підпис)

________________________
П. І. Б.

(повна назва суб'єкта)


від "___" ____________ 20__ р.


ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
аграрної політики
та продовольства України
28.10.2016  № 428

ТЕХНОЛОГІЧНА КАРТКА
адміністративної послуги
"Затвердження нових марок виноробної продукції"


з/п

Етапи послуги

Відповідальна посадова особа і структурний підрозділ

Дія (В, У, П, З)

Термін виконання (робочих днів)

1.

Приймання поданої з супровідним листом технологічної документації на виробництво нових марок виноробної продукції та матеріалів, реєстрація в базі вхідної документації міністерства

Відділ приймання кореспонденції

У

Протягом 1 дня

2.

Накладення відповідних резолюцій і надходження документації до профільного департаменту

Служба заступника Міністра

В

Протягом 1 дня

3.

Накладення відповідних резолюцій і надходження документації до виконавця

Профільний департамент

В

Протягом 1 дня

4.

Опрацювання матеріалів, що підтверджують наявність у суб'єкта господарювання власної сировинної бази і відповідних потужностей для виробництва нових марок виноробної продукції (при затвердженні нових марок тихих вин і марочних коньяків України)

Спеціаліст профільного департаменту

В

Протягом 1 дня

5.

Експертиза проекту технологічної документації на виробництво нових марок виноробної продукції на відповідність законодавству

Спеціаліст профільного департаменту

В

Протягом 5 днів

6.

Органолептична оцінка зразків нових марок виноробної продукції

Центральна галузева дегустаційна комісія виноробної промисловості (далі - ЦГДК)

В

Протягом 1 дня (засідання 1 раз на місяць)

7.

Оформлення протоколу засідання ЦГДК

Секретар ЦГДК

В

Протягом 3 днів

8.

Затвердження протоколу засідання ЦГДК

Голова ЦГДК

З

Протягом 1 дня

9.

Оформлення виписки з протоколу засідання ЦГДК

Секретар ЦГДК

В

Протягом 1 дня

10.

Погодження технологічної документації на виробництво нових марок виноробної продукції

Голова ЦГДК

П

Протягом 1 дня

11.

Затвердження технологічної документації на виробництво нових марок виноробної продукції

Наказ Мінагрополітики

З

Протягом 1 дня

12.

Підготовка проекту листа щодо затвердження або відмови у затвердженні технологічної документації на виробництво нових марок виноробної продукції

Спеціаліст профільного департаменту

В

Протягом 1 дня

13.

Візування листа щодо затвердження або відмови у затвердженні технологічної документації на виробництво нових марок виноробної продукції

Начальник відділу профільного департаменту

П

Протягом 1 дня

14.

Підпис листа щодо затвердження або відмови у затвердженні технологічної документації на виробництво нових марок виноробної продукції

Директор профільного департаменту

З

Протягом 1 дня

15.

Реєстрація та відправлення поштою листа щодо затвердження та затвердженої технологічної документації на виробництво нових марок виноробної продукції або листа щодо відмови у її затвердженні

Відділ відправлення кореспонденції

У

Протягом 1 дня

Загальна кількість днів надання послуги -

21 (без урахування засідання ЦГДК 1 раз на місяць)

Загальна кількість днів (передбачена законодавством) -

Не передбачено

Умовні позначки: В - виконує, У - бере участь, П - погоджує, З - затверджує.ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
аграрної політики
та продовольства України
28.10.2016  № 428

ІНФОРМАЦІЙНА КАРТКА
адміністративної послуги
"Надання погодження на списання виноградників усіх форм власності, які закладалися за рахунок державних коштів"

Міністерство аграрної політики та продовольства України

Інформація про суб'єкта надання адміністративної послуги

1.

Місцезнаходження суб'єкта надання адміністративної послуги

01001, м. Київ, вул. Хрещатик, 24

2.

Інформація щодо режиму роботи суб'єкта надання адміністративної послуги

Понеділок - четвер з 9 год. до 18 год.;
п'ятниця з 9 год. до 16 год. 45 хв.;
обідня перерва з 13 год. до 13 год. 45 хв.

3.

Телефон/факс (довідки), адреса електронної пошти та веб-сайт суб'єкта надання адміністративної послуги

Телефон 226-25-39, факс 278-76-02;
web: www.minagro.gov.ua;
e-mail: info@minagro.gov.ua

Нормативні акти, якими регламентується надання адміністративної послуги

4.

Закони України

Частина сьома статті 2 Закону України "Про виноград та виноградне вино"

5.

Акти Кабінету Міністрів України

Немає

6.

Акти центральних органів виконавчої влади

Наказ Мінагрополітики України від 02 листопада 2012 року № 673 "Про затвердження Положення постійно діючої комісії Міністерства аграрної політики та продовольства України з питань списання багаторічних насаджень", зареєстрований в Мін'юсті 14 листопада 2012 року за № 1906/22218

7.

Акти місцевих органів виконавчої влади / органів місцевого самоврядування

Немає

Умови отримання адміністративної послуги

8.

Підстава для одержання адміністративної послуги

Заява

9.

Вичерпний перелік документів, необхідних для отримання адміністративної послуги, а також вимоги до них

1. Звернення суб'єкта господарювання стосовно необхідності списання багаторічних насаджень.
2. Техніко-економічне обґрунтування необхідності списання багаторічних насаджень.
3. Відомості про багаторічні насадження, що пропонуються до списання за даними бухгалтерського обліку.
4. Акт інвентаризації багаторічних насаджень, які пропонуються до списання.
5. Акт на списання багаторічних насаджень, складений комісією підприємства зі списання багаторічних насаджень.
6. Відомості про наявність обтяжень чи обмежень стосовно розпорядження багаторічними насадженнями, що пропонуються до списання.
Для дострокового списання багаторічних насаджень внаслідок форс-мажорних обставин додатково подаються висновки наукових закладів та проектних організацій, довідки центрів з гідрометеорології, інші підтверджуючі документи про настання обставин непереборної сили чи стихійного лиха на території України

10.

Порядок та спосіб подання документів, необхідних для отримання адміністративної послуги

Надсилання поштою або подання документів особисто

11.

Платність (безоплатність) надання адміністративної послуги

Безоплатно

У разі платності:

11.1

Нормативно-правові акти, на підставі яких стягується плата

Немає

11.2.

Розмір та порядок внесення плати (адміністративного збору) за платну адміністративну послугу

Немає

11.3.

Розрахунковий рахунок для внесення плати

Немає

12.

Строк надання адміністративної послуги

Не визначений

13.

Перелік підстав для відмови у наданні адміністративної послуги

1. Суб'єктом господарювання не подано повного пакета документів, передбаченого пунктом 6 Положення, а також за наявності у зазначених документах недостовірної інформації.
2. У техніко-економічному обґрунтуванні необхідності списання багаторічних насаджень відсутні економічні та/або технічні розрахунки, що підтверджують необхідність списання багаторічних насаджень.
3. Відповідно до законодавства заборонено розпорядження багаторічними насадженнями

14.

Результат надання адміністративної послуги

Рішення затверджується наказом, а відмова в наданні такої згоди - у формі листа Мінагрополітики

15.

Способи отримання відповіді (результату)

Поштою або отримання відповіді на руки

16.

Примітка

-


(форма заяви)


Міністерство аграрної політики
та продовольства України

(повна назва суб'єкта господарювання)

ЗАЯВА

На підставі частини сьомої статті 2 Закону України "Про виноград та виноградне вино" прошу надати згоду на списання виноградників, які закладалися за рахунок державних коштів (сорт винограду, площа, рік посадки, назва суб'єкта господарювання).

Додатки:

1. Техніко-економічне обґрунтування необхідності списання багаторічних насаджень.

2. Відомості про багаторічні насадження, що пропонуються списати за даними бухгалтерського обліку.

3. Акт інвентаризації багаторічних насаджень, які пропонуються до списання.

4. Акт на списання багаторічних насаджень, складений комісією суб'єкта господарювання зі списання багаторічних насаджень.

5. Відомості про наявність обтяжень чи обмежень стосовно розпорядження багаторічними насадженнями, що пропонуються списати.

Для дострокового списання багаторічних насаджень внаслідок форс-мажорних обставин додатково подаються відповідні підтвердні документи про настання обставин непереборної сили чи стихійного лиха на території України.

Керівник підприємства


М.П.

_________
(підпис)

________________________
П. І. Б.

(повна назва суб'єкта господарювання)


від "___" ____________ 20__ р.


ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
аграрної політики
та продовольства України
28.10.2016  № 428

ТЕХНОЛОГІЧНА КАРТКА
адміністративної послуги
"Надання погодження на списання виноградників усіх форм власності, які закладалися за рахунок державних коштів"


з/п

Етапи послуги

Відповідальна посадова особа і структурний підрозділ

Дія (В, У, П, З)

Термін виконання (днів)

1.

Прийом та реєстрація документів канцелярією

Відділ приймання вхідної кореспонденції

У

Протягом 1 дня

2.

Накладення відповідних резолюцій і надходження документів до профільного департаменту

Служба заступника Міністра

В

Протягом 2 днів

3.

Накладення відповідних резолюцій і надходження документів до виконавця

Профільний департамент

В

До 2 днів

4.

Перевірка наявності необхідного пакету документів

Спеціаліст профільного департаменту - секретар комісії

В

До 5 днів

5.

Розгляд пакету документів на засіданні комісії

Комісія Мінагрополітики України

П

Чергове засідання комісії

6.

Підготовка протоколу за результатами засідання комісії

Спеціаліст профільного департаменту - секретар комісії

В

До 3 днів

7.

Підготовка рішення про надання згоди (оформляється у вигляді наказу)

Спеціаліст профільного департаменту - секретар комісії

В

До 5 днів

8.

Підготовка відповіді заявнику про відмову у наданні згоди оформляється у вигляді листа)

Спеціаліст профільного департаменту - секретар комісії

В

До 3 днів

Загальна кількість днів надання послуги -

21

Загальна кількість днів (передбачена законодавством) -

-

Умовні позначки: В - виконує, У - бере участь, П - погоджує, З - затверджує.ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
аграрної політики
та продовольства України
28.10.2016  № 428

ІНФОРМАЦІЙНА КАРТКА
адміністративної послуги
"Реєстрація сільськогосподарської дорадчої служби з видачею сертифіката"

Міністерство аграрної політики та продовольства України

Інформація про суб'єкта надання адміністративної послуги

1.

Місцезнаходження суб'єкта надання адміністративної послуги

01001, м. Київ, вул. Хрещатик, 24

2.

Інформація щодо режиму роботи суб'єкта надання адміністративної послуги

Понеділок - четвер з 9 год. до 18 год.;
п'ятниця з 09 год. до 16 год. 45 хв.;
обідня перерва з 13 год. до 13 год. 45 хв.

3.

Телефон/факс (довідки), адреса електронної пошти та веб-сайт суб'єкта надання адміністративної послуги

Телефон (044) 278 70 64;
http://minagro.gov.ua

Нормативні акти, якими регламентується надання адміністративної послуги

4.

Закони України

"Про сільськогосподарську дорадчу діяльність" від 17 червня 2004 року № 1807-IV, статті 7, 9

5.

Акти Кабінету Міністрів України

Постанова Кабінету Міністрів України "Про затвердження положень про реєстри сільськогосподарських дорадчих служб, а також сільськогосподарських дорадників і експертів-дорадників" від 03 липня 2006 року № 897, пункт 3.
Постанова Кабінету Міністрів України "Про затвердження Положення про Міністерство аграрної політики та продовольства України" від 25 листопада 2015 року № 1119, підпункти 22, 23 пункту 4

6.

Акти центральних органів виконавчої влади

-

7.

Акти місцевих органів виконавчої влади/ органів місцевого самоврядування

-

Умови отримання адміністративної послуги

8.

Підстава для одержання адміністративної послуги

Створення сільськогосподарської дорадчої служби

9.

Вичерпний перелік документів, необхідних для отримання адміністративної послуги, а також вимоги до них

1. Заява про внесення до Реєстру сільськогосподарських дорадчих служб.
2. Витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців.
3. Нотаріально засвідчені копії установчих документів дорадчої служби.
4. Перелік дорадчих послуг і адміністративно-територіальних районів, в яких дорадча служба їх надаватиме.
5. Інформація про кількісний склад дорадчої служби та номер кваліфікаційного свідоцтва кожного дорадника

10.

Порядок та спосіб подання документів, необхідних для отримання адміністративної послуги

Дорадча служба подає заяву та документи до Мінагрополітики в електронному та паперовому форматі

11.

Платність (безоплатність) надання адміністративної послуги

Реєстрація сільськогосподарської дорадчої служби здійснюється безоплатно

У разі платності:

11.1

Нормативно-правові акти, на підставі яких стягується плата

-

11.2.

Розмір та порядок внесення плати (адміністративного збору) за платну адміністративну послугу

-

11.3.

Розрахунковий рахунок для внесення плати

-

12.

Строк надання адміністративної послуги

-

13.

Перелік підстав для відмови у наданні адміністративної послуги

1. Невідповідність поданих документів вимогам законодавства.
2. Виявлення у поданих документах недостовірної інформації

14.

Результат надання адміністративної послуги

Видача сертифіката на право надання дорадчих послуг

15.

Способи отримання відповіді (результату)

Рішення про внесення дорадчої служби до Реєстру сільськогосподарських дорадчих служб і видачу їй сертифіката чи про відмову у внесенні до Реєстру сільськогосподарських дорадчих служб попередньо може бути отримано заявником у телефонному чи електронному форматі.
Одержання результату здійснюється на руки

16.

Примітка

-


(форма заяви)


Міністерство аграрної політики
та продовольства України

(повна назва суб'єкта господарювання)

ЗАЯВА

(Назва суб'єкта господарювання) просить внести до Реєстру сільськогосподарських дорадчих служб зазначену дорадчу службу та видати сертифікат на право надання дорадчих послуг.

До заяви додається:

- витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців;

- нотаріально засвідчені копії установчих документів дорадчої служби;

- перелік дорадчих послуг і адміністративно-територіальних районів, в яких дорадча служба їх надаватиме;

- інформація про кількісний склад дорадчої служби та номер кваліфікаційного свідоцтва кожного дорадника.

Додаток : на ______ арк.

Керівник підприємства


М.П.

_________
(підпис)

________________________
П. І. Б.

(повна назва суб'єкта)


від "___" ____________ 20__ р.


ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
аграрної політики
та продовольства України
28.10.2016  № 428

ТЕХНОЛОГІЧНА КАРТКА
адміністративної послуги
"Реєстрація сільськогосподарської дорадчої служби з видачею сертифіката"


з/п

Етапи послуги

Відповідальна посадова особа і структурний підрозділ

Дія (В, У, П, З)

Термін виконання (днів)

1.

Прийом та реєстрація документів канцелярією

Відділ опрацювання кореспонденції

У

Протягом 1 дня

2.

Накладення відповідних резолюцій і надходження документів до профільного департаменту

Служба заступника Міністра

В

Протягом 1 дня

3.

Накладення відповідних резолюцій і надходження документів до виконавця

Профільний департамент

В

Протягом 1 дня

4.

Опрацювання пакета документів, підготовка Рішення про внесення дорадчої служби до Реєстру сільськогосподарських дорадчих служб (оформляється у вигляді наказу Мінагрополітики) або підготовка відповіді заявнику про відмову у внесенні дорадчої служби до Реєстру сільськогосподарських дорадчих служб

Уповноважена особа Департаменту науково-освітнього забезпечення та розвитку підприємництва на селі Мінагрополітики

В

Протягом 1 дня

5.

Внесення суб'єкта господарювання до Реєстру сільськогосподарських дорадчих служб та видача сертифіката на право надання дорадчих послуг

Уповноважена особа Департаменту науково-освітнього забезпечення та розвитку підприємництва на селі Мінагрополітики

В

Протягом 1 дня

Загальна кількість днів надання послуги -

5

Загальна кількість днів (передбачена законодавством) -

5

Умовні позначки: В - виконує, У - бере участь, П - погоджує, З - затверджує.ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
аграрної політики
та продовольства України
28.10.2016  № 428

ІНФОРМАЦІЙНА КАРТКА
адміністративної послуги
"Затвердження проекту для садіння виноградників для виноробства"

Міністерство аграрної політики та продовольства України

Інформація про суб'єкта надання адміністративної послуги

1.

Місцезнаходження суб'єкта надання адміністративної послуги

01001, м. Київ, вул. Хрещатик, 24

2.

Інформація щодо режиму роботи суб'єкта надання адміністративної послуги

Понеділок - четвер з 9 год. до 18 год.;
п'ятниця з 9 год. до 16 год. 45 хв.;
обідня перерва з 13 год. до 13 год. 45 хв.

3.

Телефон/факс (довідки), адреса електронної пошти та веб-сайт суб'єкта надання адміністративної послуги

Телефон 226-25-39, факс 278-76-02;
web: www.minagro.gov.ua;
e-mail: info@minagro.gov.ua

Нормативні акти, якими регламентується надання адміністративної послуги

4.

Закони України

Частина третя статті 2 Закону України "Про виноград та виноградне вино"

5.

Акти Кабінету Міністрів України

Немає

6.

Акти центральних органів виконавчої влади

Немає

7.

Акти місцевих органів виконавчої влади/органів місцевого самоврядування

Немає

Умови отримання адміністративної послуги

8.

Підстава для одержання адміністративної послуги

Заява

9.

Вичерпний перелік документів, необхідних для отримання адміністративної послуги, а також вимоги до них

1. Заява (лист, звернення) довільної форми.
2. Проект на садіння виноградних насаджень для виноробства

10.

Порядок та спосіб подання документів, необхідних для отримання адміністративної послуги

Надсилання поштою або подання документів особисто

11.

Платність (безоплатність) надання адміністративної послуги

Безоплатно

У разі платності:

11.1

Нормативно-правові акти, на підставі яких стягується плата

Немає

11.2.

Розмір та порядок внесення плати (адміністративного збору) за платну адміністративну послугу

Немає

11.3.

Розрахунковий рахунок для внесення плати

Немає

12.

Строк надання адміністративної послуги

30 календарних днів

13.

Перелік підстав для відмови у наданні адміністративної послуги

Виявлення у проекті на садіння виноградних насаджень для виноробства невідповідностей щодо технологічних вимог закладення та вирощування винограду, земельних та інших питань, відображених у проекті

14.

Результат надання адміністративної послуги

Затверджений Мінагрополітики проект для садіння виноградників для виноробства

15.

Способи отримання відповіді (результату)

Надсилання затвердженого Мінагрополітики проекту для садіння виноградників для виноробства заявникові поштою або отримання заявником зазначеного проекту на руки

16.

Примітка

-


(форма заяви)


Міністерство аграрної політики
та продовольства України

(повна назва суб'єкта господарювання)

ЗАЯВА

На підставі частини третьої статті 2 Закону України "Про виноград та виноградне вино" прошу затвердити проект на садіння виноградних насаджень для виноробства (назва проекту, запроектована площа під насадженнями, назва суб'єкта господарювання, адміністративна належність (район, область)).

Додаток: (назви томів проекту із зазначенням кількості аркушів у кожному томі та кількість примірників).

Керівник підприємства


М.П.

_________
(підпис)

________________________
П. І. Б.

(повна назва суб'єкта господарювання)


від "___" ____________ 20__ р.


ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
аграрної політики
та продовольства України
28.10.2016  № 428

ТЕХНОЛОГІЧНА КАРТКА
адміністративної послуги
"Затвердження проекту для садіння виноградників для виноробства"


з/п

Етапи послуги

Відповідальна посадова особа і структурний підрозділ

Дія (В, У, П, З)

Термін виконання (днів)

1.

Приймання поданого із супровідним листом проекту на садіння виноградників для виноробства, реєстрація в базі вхідної документації міністерства

Відділ приймання кореспонденції

У

Протягом 1 дня

2.

Накладення відповідних резолюцій і надходження документації до профільного департаменту

Служба заступника Міністра

В

Протягом 1-2 днів

3.

Накладення відповідних резолюцій і надходження документації до виконавця

Профільний департамент

В

Протягом 1 дня

4.

Реєстрація проекту для садіння виноградників для виноробства в журналі з наступним її аналізом щодо відповідності технологічних вимог закладення та вирощування винограду, земельних та інших питань, відображених у проекті

Спеціаліст відділу профільного департаменту

В

Протягом 5-12 днів

5.

А. У випадку негативного результату - підготовка супровідного листа з зауваженнями та повернення проекту на садіння виноградників для виноробства заявнику.
Б. У випадку позитивного результату - подання проекту на підпис заступнику Міністра

Спеціаліст відділу профільного департаменту

В

Протягом 1-2 днів
Протягом 1 дня

6.

Розгляд проекту на садіння виноградників заступником Міністра та його підпис

Заступник Міністра

З

Протягом 1-3 днів

7.

Відмітка у реєстраційному журналі про дату підпису проекту для садіння виноградників для виноробства та надсилання його із супровідним листом суб'єкту господарювання (отримання на руки заявником)

Спеціаліст відділу профільного департаменту

В

Протягом 1-2 днів

Загальна кількість днів надання послуги -

12-24

Загальна кількість днів (передбачена законодавством) -

30

Умовні позначки: В - виконує, У - бере участь, П - погоджує, З - затверджує.ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
аграрної політики
та продовольства України
28.10.2016  № 428

ІНФОРМАЦІЙНА КАРТКА
адміністративної послуги
"Затвердження вин контрольованих найменувань за походженням"

Міністерство аграрної політики та продовольства України

Інформація про суб'єкта надання адміністративної послуги

1.

Місцезнаходження суб'єкта надання адміністративної послуги

01001, м. Київ, вул. Хрещатик, 24

2.

Інформація щодо режиму роботи суб'єкта надання адміністративної послуги

Понеділок - четвер з 9 год. до 18 год.;
п'ятниця 9 год. до 16 год. 45 хв.;
обідня перерва з 13 год. до 13 год. 45 хв.

3.

Телефон/факс (довідки), адреса електронної пошти та веб-сайт суб'єкта надання адміністративної послуги

Телефон 226-25-39, факс 278-76-02;
web: www.minagro.gov.ua;
e-mail: info@minagro.gov.ua

Нормативні акти, якими регламентується надання адміністративної послуги

4.

Закони України

Статті 5 та 8 Закону України "Про виноград та виноградне вино"

5.

Акти Кабінету Міністрів України

Немає

6.

Акти центральних органів виконавчої влади

Немає

7.

Акти місцевих органів виконавчої влади / органів місцевого самоврядування

Немає

Умови отримання адміністративної послуги

8.

Підстава для одержання адміністративної послуги

Звернення

9.

Вичерпний перелік документів, необхідних для отримання адміністративної послуги, а також вимоги до них

1. Заява (лист, звернення) довільної форми.
2. Проекти технологічних інструкцій на виробництво вин контрольованих найменувань за походженням.
3. Матеріали, що підтверджують наявність у суб'єкта господарювання сировинної бази для виготовлення вин контрольованих найменувань за походженням.
4. Матеріали, що підтверджують випуск суб'єктом господарювання вин високої якості протягом 5 років, які надаються для затвердження як вина контрольованих найменувань за походженням.
5. Матеріали, що підтверджують розташування у строго регламентованому географічному місці вирощування винограду та всіх стадій виробництва вин контрольованих найменувань за походженням.
6. Висновок Центральної галузевої дегустаційної комісії виноробної промисловості щодо виробництва вин контрольованих найменувань за походженням

10.

Порядок та спосіб подання документів, необхідних для отримання адміністративної послуги

Поштою або подання документів особисто

11.

Платність (безоплатність) надання адміністративної послуги

Безоплатно

У разі платності:

11.1

Нормативно-правові акти, на підставі яких стягується плата

Немає

11.2.

Розмір та порядок внесення плати (адміністративного збору) за платну адміністративну послугу

Немає

11.3.

Розрахунковий рахунок для внесення плати

Немає

12.

Строк надання адміністративної послуги

21 робочій день (без урахування засідання ЦГДК 1 раз на місяць)

13.

Перелік підстав для відмови у наданні адміністративної послуги

1. Відсутність у суб'єкта господарювання сировинної бази виготовлення вин контрольованих найменувань за походженням.
2. Відсутність підтвердження випуску вин високої якості протягом 5 років.
3. Відсутність підтвердження розташування у строго регламентованому географічному місці вирощування винограду та всіх стадій виробництва вин контрольованих найменувань за походженням.
4. Негативний висновок Центральної галузевої дегустаційної комісії виноробної промисловості

14.

Результат надання адміністративної послуги

Затверджені технологічні інструкції на виробництво вин контрольованих найменувань за походженням

15.

Способи отримання відповіді (результату)

Поштою або отримання відповіді на руки

16.

Примітка

-


(форма заяви)


Міністерство аграрної політики
та продовольства України

(повна назва суб'єкта господарювання)

ЗАЯВА

На підставі статей 5 та 8 Закону України "Про виноград та виноградне вино" прошу затвердити технологічні інструкції на виробництво вин контрольованих найменувань за походженням.

(Матеріали додаються на ___ арк. в ____ прим.).

Керівник підприємства


М.П.

_________
(підпис)

________________________
П. І. Б.

(повна назва суб'єкта)


від "___" ____________ 20__ р.


ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
аграрної політики
та продовольства України
28.10.2016  № 428

ТЕХНОЛОГІЧНА КАРТКА
адміністративної послуги
"Затвердження вин контрольованих найменувань за походженням"


з/п

Етапи послуги

Відповідальна посадова особа і структурний підрозділ

Дія (В, У, П, З)

Термін виконання (робочих днів)

1.

Приймання поданої з супровідним листом технологічної документації на виробництво вин контрольованих найменувань за походженням та матеріалів, реєстрація в базі вхідної документації міністерства

Відділ приймання кореспонденції

У

Протягом 1 дня

2.

Накладення відповідних резолюцій і надходження документації до профільного департаменту

Служба заступника Міністра

В

Протягом 1 дня

3.

Накладення відповідних резолюцій і надходження документації до виконавця

Профільний департамент

В

Протягом 1 дня

4.

Опрацювання матеріалів, що підтверджують статус вин контрольованих найменувань за походженням

Спеціаліст профільного департаменту

В

Протягом 1 дня

5.

Експертиза технологічної документації на виробництво вин контрольованих найменувань за походженням

Спеціаліст профільного департаменту

В

Протягом 5 днів

6.

Органолептична оцінка зразків вин контрольованих найменувань за походженням

Центральна галузева дегустаційна комісія виноробної промисловості (далі - ЦГДК)

В

Протягом 1 дня (засідання 1 раз на місяць)

7.

Оформлення протоколу засідання ЦГДК

Секретар ЦГДК

В

Протягом 3 днів

8

Затвердження протоколу засідання ЦГДК

Голова ЦГДК

З

Протягом 1 дня

9.

Оформлення виписки з протоколу засідання ЦГДК

Секретар ЦГДК

В

Протягом 1 дня

10.

Погодження технологічної документації на виробництво вин контрольованих найменувань за походженням

Голова ЦГДК

П

Протягом 1 дня

11.

Затвердження технологічної документації на виробництво вин контрольованих найменувань за походженням

Заступник Міністра

З

Протягом 1 дня

12.

Підготовка проекту листа щодо затвердження або відмови у затвердженні технологічної документації на виробництво вин контрольованих найменувань за походженням

Спеціаліст профільного департаменту

В

Протягом 1 дня

13.

Візування листа щодо затвердження або відмови у затвердженні технологічної документації на виробництво вин контрольованих найменувань за походженням

Начальник відділу профільного департаменту

П

Протягом 1 дня

14.

Підпис листа щодо затвердження або відмови у затвердженні технологічної документації на виробництво вин контрольованих найменувань за походженням

Директор профільного департаменту

З

Протягом 1 дня

15.

Реєстрація та відправлення поштою листа щодо затвердження та затвердженої технологічної документації на виробництво вин контрольованих найменувань за походженням або листа щодо відмови у їх затвердженні

Відділ відправлення кореспонденції

У

Протягом 1 дня

Загальна кількість днів надання послуги -

21 (без урахування засідання ЦГДК 1 раз на місяць)

Загальна кількість днів (передбачена законодавством) -

Не передбачено

Умовні позначки: В - виконує, У - бере участь, П - погоджує, З - затверджує.

{Текст взято з сайту Мінагрополітики України http://www.minagro.gov.ua}вгору