Документ v0427555-10, поточна редакція — Прийняття від 21.07.2010

                                                          
МІНІСТЕРСТВО АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ
Н А К А З
21.07.2010 N 427

Про проведення перевірок суб'єктів господарювання
в частині дотримання вимог законодавства
при отриманні державної компенсації
на розвиток виноградарства і садівництва

Відповідно до статті 22 Бюджетного кодексу України
( 2542-14 ), постанови Кабінету Міністрів України від 15 липня
2005 року N 587 ( 587-2005-п ) "Про затвердження Порядку
справляння збору та використання коштів на розвиток
виноградарства, садівництва і хмелярства" та за результатами
Колегії Рахункової палати України Н А К А З У Ю:
1. Затвердити склад комісії Мінагрополітики для проведення
перевірок суб'єктів господарювання в частині дотримання вимог
законодавства при отриманні державної компенсації на розвиток
виноградарства і садівництва, що додається.
2. Голові комісії Агафонову М.Ф. надавати пропозиції
керівництву міністерства щодо формування робочих груп та графіка
їх виїзду для здійснення перевірок суб'єктів господарювання, яким
надавалася державна підтримка за бюджетною програмою 2801350
"Закладення і нагляд за молодими садами, виноградниками та
ягідниками" ( 2154-17 ), та тих, які претендують на її отримання у
2010 році.
3. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника
Міністра Тригубенка С.М.
Міністр М.В.Присяжнюк

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства аграрної
політики України
21.07.2010 N 427

СКЛАД
комісії Мінагрополітики для проведення
перевірок суб'єктів господарювання в частині
дотримання вимог законодавства при отриманні
державної компенсації на розвиток
виноградарства і садівництва

Агафонов М.Ф. - начальник Відділу розвитку садівництва,
виноградарства та виноробства, голова
комісії
Костенко В.М. - заступник начальника Відділу розвитку
садівництва, виноградарства та
виноробства, заступник голови комісії
Члени комісії:
Дзьомбак І.Б. - заступник директора Департаменту
фінансів - начальник відділу бюджетного
прогнозування
Куренна Т.О. - начальник відділу контрольно-ревізійної
роботи Управління бухгалтерського обліку,
звітності та ревізійної роботи
Зварійчук В.В. - головний спеціаліст Відділу розвитку
садівництва, виноградарства та виноробства
Пустовіт В.М. - головний спеціаліст Відділу розвитку
садівництва, виноградарства та виноробства
Юрченко В.Г. - головний спеціаліст Відділу розвитку
садівництва, виноградарства та виноробства
Котова І.В. - заступник начальника УкрДПАІ - начальник
відділу експертизи проектів і контролю за
закладкою багаторічних насаджень
Базилевська В.М. - начальник відділу розсадництва та якості
садивного матеріалу і маточників
багаторічних культур УкрДПАІ
Члени комісії, які залучаються для перевірок у регіонах
Бавула Ю.А. - начальник відділу Західного регіону
з розсадництва УкрДПАІ
Гусакова Т.В. - в.о. начальника відділу Кримського
регіону з розсадництва УкрДПАІ
Калінчук В.В. - начальник відділу Центрального регіону
з розсадництва УкрДПАІ
Корона Л.В. - начальник відділу Східного регіону
з розсадництва УкрДПАІ
Поддубський М.М. - начальник відділу Південного регіону
з розсадництва УкрДПАІ
Начальник Відділу розвитку
садівництва виноградарства
та виноробства М.Ф.Агафоноввгору