Документ v0422840-17, поточна редакція — Редакція від 07.02.2018, підстава - v0038840-18

ДЕРЖАВНА КАЗНАЧЕЙСЬКА СЛУЖБА УКРАЇНИ

НАКАЗ

28.12.2017  № 422

Про затвердження Змін до наказів Державної казначейської служби України

{Наказ втратив чинність в частині внесення змін в Наказ Державної казначейської служби № 53 від 13.02.2012 згідно з Наказом Державної казначейської служби № 38 від 07.02.2018}

З метою приведення Інструкції про складання органами Державної казначейської служби України фінансової та бюджетної звітності про виконання місцевих бюджетів, затвердженої наказом Державної казначейської служби України від 8 лютого 2012 року № 49 (у редакції наказу Державної казначейської служби України від 29 вересня 2016 року № 277), Інструкції про складання органами Державної казначейської служби України звітності про виконання державного бюджету, затвердженої наказом Державної казначейської служби України від 13 лютого 2012 року № 52, та Інструкції про складання Державною казначейською службою України звітності про виконання Зведеного бюджету України, Державного бюджету України і місцевих бюджетів Автономної Республіки Крим, областей, міст Києва та Севастополя, затвердженої наказом Державної казначейської служби України від 13 лютого 2012 року № 53, у відповідність до бюджетної класифікації, затвердженої наказом Міністерства фінансів України від 14 січня 2011 року № 11 (зі змінами), та Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів / Тимчасової класифікації видатків та кредитування для бюджетів місцевого самоврядування, які не застосовують програмно-цільового методу, затвердженої наказом Міністерства фінансів України від 2 грудня 2014 року № 1195 (зі змінами), НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Зміни до Інструкції про складання органами Державної казначейської служби України фінансової та бюджетної звітності про виконання місцевих бюджетів, затвердженої наказом Державної казначейської служби України від 8 лютого 2012 року № 49 (у редакції наказу Державної казначейської служби України від 29 вересня 2016 року № 277), Інструкції про складання органами Державної казначейської служби України звітності про виконання державного бюджету, затвердженої наказом Державної казначейської служби України від 13 лютого 2012 року № 52, Інструкції про складання Державною казначейською службою України звітності про виконання Зведеного бюджету України, Державного бюджету України і місцевих бюджетів Автономної Республіки Крим, областей, міст Києва та Севастополя, затвердженої наказом Державної казначейської служби України від 13 лютого 2012 року № 53, що додаються.

2. Департаменту консолідованої звітності (Шамрай Г.М.) складати і подавати звітність про виконання Зведеного бюджету України, Державного бюджету України і місцевих бюджетів Автономної Республіки Крим, областей, міст Києва та Севастополя з урахуванням внесених змін, починаючи зі звіту за грудень 2017 року.

3. Органам Державної казначейської служби України складати і подавати місячну, квартальну та річну звітність про виконання місцевих бюджетів з урахуванням внесених змін, починаючи зі звіту за грудень 2017 року.

4. Керівникам самостійних структурних підрозділів Державної казначейської служби України та начальникам головних управлінь Державної казначейської служби України в межах повноважень здійснити заходи щодо забезпечення виконання вимог цього наказу.

5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступників Голови Державної казначейської служби України відповідно до розподілу обов'язків та начальників головних управлінь Державної казначейської служби України.

Голова

Т.Я. Слюз


ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Державної казначейської
служби України
28.12.2017  № 422

ЗМІНИ
до Інструкції про складання органами Державної казначейської служби України фінансової та бюджетної звітності про виконання місцевих бюджетів, затвердженої наказом Державної казначейської служби України від 8 лютого 2012 року № 49 (у редакції наказу Державної казначейської служби України від 29 вересня 2016 року № 277), Інструкції про складання органами Державної казначейської служби України звітності про виконання державного бюджету, затвердженої наказом Державної казначейської служби України від 13 лютого 2012 року № 52, Інструкції про складання Державною казначейською службою України звітності про виконання Зведеного бюджету України, Державного бюджету України і місцевих бюджетів Автономної Республіки Крим, областей, міст Києва та Севастополя, затвердженої наказом Державної казначейської служби України від 13 лютого 2012 року № 53

1. У зведеній формі, розділі I "Доходи" Звіту про виконання місцевих бюджетів (форма № 2ммб) (додаток 2 до Інструкції про складання органами Державної казначейської служби України фінансової та бюджетної звітності про виконання місцевих бюджетів, затвердженої наказом Державної казначейської служби України від 8 лютого 2012 року № 49 (у редакції наказу Державної казначейської служби України від 29 вересня 2016 року № 277) (далі - Інструкція № 49), зведеній формі, підрозділі 1.1 "Доходи загального фонду місцевих бюджетів" розділу I "Доходи" Звіту про виконання місцевих бюджетів (форма № 2кмб(мб) (додаток 3 до Інструкції № 49), розділі I "Доходи" Звіту про виконання державного бюджету (додаток 1 до Інструкції про складання органами Державної казначейської служби України звітності про виконання державного бюджету, затвердженої наказом Державної казначейської служби України від 13 лютого 2012 року № 52), Звіту про виконання Зведеного бюджету України (додаток 2 до Інструкції про складання Державною казначейською службою України звітності про виконання Зведеного бюджету України, Державного бюджету України і місцевих бюджетів Автономної Республіки Крим, областей, міст Києва та Севастополя, затвердженої наказом Державної казначейської служби України від 13 лютого 2012 року № 53 (далі - Інструкція № 53), Звіту про виконання Державного бюджету України (додаток 3 до Інструкції № 53), Звіту про виконання місцевих бюджетів Автономної Республіки Крим, областей, міст Києва та Севастополя (додаток 4 до Інструкції № 53) після коду 19090000 "Податки та збори, не віднесені до інших категорій" доповнити кодом 19090100 "Кошти, що передаються (отримуються), як компенсація із загального фонду державного бюджету бюджетам місцевого самоврядування відповідно до вимог пункту 43 розділу VI "Прикінцеві та перехідні положення" Бюджетного кодексу України та постанови Кабінету Міністрів України від 08.02.2017 № 96 "Деякі питання зарахування частини акцизного податку з виробленого в Україні та ввезеного на митну територію України пального до бюджетів місцевого самоврядування".

2. У зведеній формі, розділі I "Доходи" Звіту про виконання місцевих бюджетів (форма № 2ммб) (додаток 2 до Інструкції № 49), зведеній формі, підрозділі 1.1 "Доходи загального фонду місцевих бюджетів" та 1.2 "Доходи спеціального фонду місцевих бюджетів" розділу I "Доходи" Звіту про виконання місцевих бюджетів (форма № 2кмб(мб) (додаток 3 до Інструкції № 49), Звіті про надання та використання місцевими бюджетами дотацій та субвенцій, отриманих з державного бюджету (додаток 5 до Інструкції № 49), розділі I "Доходи" Звіту про виконання місцевих бюджетів Автономної Республіки Крим, областей, міст Києва та Севастополя (додаток 4 до Інструкції № 53) після коду 41036600 "Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на погашення різниці між фактичною вартістю теплової енергії, послуг з централізованого опалення, постачання гарячої води, централізованого водопостачання та водовідведення, постачання холодної води та водовідведення (з використанням внутрішньобудинкових систем), що вироблялися, транспортувалися та постачалися населенню та/або іншим підприємствам теплопостачання, централізованого питного водопостачання та водовідведення, які надають населенню такі послуги, та тарифами, що затверджувалися та/або погоджувалися органами державної влади чи місцевого самоврядування" доповнити кодом 41036700 "Субвенція з державного бюджету обласному бюджету Донецької області на погашення заборгованості за електричну енергію підприємств водопостачання".

3. У зведеній формі, розділі II "Видатки" та підрозділах 2.К "Видатки за коштами на рахунках в органах Державної казначейської служби України", 2.Б "Видатки за коштами на рахунках в банках" розділу II "Видатки" Звіту про виконання місцевих бюджетів (форма № 2ммб) (додаток 2 до Інструкції № 49), у зведеній формі, підрозділах 2.1 "Видатки загального фонду місцевих бюджетів", 2.2 "Видатки спеціального фонду місцевих бюджетів", 2.2.К "Видатки спеціального фонду місцевих бюджетів за коштами на рахунках в органах Державної казначейської служби України", 2.2.Б "Видатки спеціального фонду місцевих бюджетів за коштами на рахунках в банках" та частинах 2.2.3 "Видатки спеціального фонду бюджету, проведені за рахунок доходів спеціального фонду бюджету, що направляються на спеціальні видатки", 2.2.3.К "Видатки спеціального фонду бюджету, проведені за рахунок доходів спеціального фонду бюджету, що направляються на спеціальні видатки, за коштами на рахунках в органах Державної казначейської служби України", 2.2.3.Б "Видатки спеціального фонду бюджету, проведені за рахунок доходів спеціального фонду бюджету, що направляються на спеціальні видатки, за коштами на рахунках в банках" підрозділу 2.2 "Видатки спеціального фонду місцевих бюджетів" розділу II "Видатки" Звіту про виконання місцевих бюджетів (форма № 2кмб(мб) (додаток 3 до Інструкції № 49) після коду 6160 "Проектні, будівельно-ремонтні роботи, придбання житла та приміщень для розвитку сімейних та інших форм виховання, наближених до сімейних, та забезпечення житлом дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа" доповнити кодом 6170 "Видатки на погашення заборгованості за електричну енергію підприємств водопостачання".

4. Форму № 7мб "Звіт про бюджетну заборгованість" (додаток 4 до Інструкції № 49) привести у відповідність до цих змін.

Директор
Департаменту методології
з обслуговування бюджетів, бухгалтерського обліку,
звітності та розвитку
Казначейства


Л.І. Литвиненко

{Текст взято з сайту Казначейства України http://www.treasury.gov.ua}вгору