Document v0422486-08, current version — Revision on March 27, 2008

                                                          
ДЕРЖАВНА КОМІСІЯ З РЕГУЛЮВАННЯ РИНКІВ
ФІНАНСОВИХ ПОСЛУГ УКРАЇНИ
Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я
27.03.2008 N 422

Щодо забезпечення законного
та ефективного використання
бюджетних коштів, недопущення
фінансових порушень в 2007 році

Розглянувши матеріали щодо стану забезпечення законного та
ефективного використання бюджетних коштів, недопущення фінансових
порушень, оцінки рівня внутрішнього фінансового контролю за
законним та ефективним використанням бюджетних коштів в 2007 році
( 489-16 ), заслухавши й обговоривши інформацію заступника Голови
Левченко В.П., Державна комісія з регулювання ринків фінансових
послуг України П О С Т А Н О В И Л А:
1. Інформацію про використання бюджетних коштів та заходи, що
вживалися для підвищення ефективності використання бюджетних
коштів, недопущення фінансових порушень у 2007 році (додається),
взяти до відома.
2. Начальнику відділу кадрів, державної служби та протоколу
Грищенку В.І., начальнику управління бухгалтерського обліку та
матеріально-технічного забезпечення Борщенку О.Й. в десятиденний
термін подати пропозиції Голові щодо вирішення кадрового питання
ведення тендерних процедур.
3. Заступнику Голови Левченко В.П., начальнику управління
бухгалтерського обліку та матеріально-технічного забезпечення
Борщенку О.Й. опрацювати можливість та доцільність комплексного
сервісного обслуговування Держфінпослуг з питань
матеріально-технічного забезпечення шляхом залучення до цього
спеціалізованих організацій та надати пропозиції Голові.
4. Управлінню бухгалтерського обліку та
матеріально-технічного забезпечення (Борщенко О.Й.): - забезпечувати цільове, ефективне та раціональне
використання бюджетних коштів відповідно до кошторису
Держфінпослуг; - забезпечити упереджуючий контроль за виконанням кошторису
Держфінпослуг з метою недопущення порушень бюджетного
законодавства; - вживати заходів для недопущення порушень бюджетного
законодавства.
5. Контроль за виконанням цього розпорядження залишити за
Головою Комісії.
Голова Комісії В.Альошин
Протокол засідання Комісії
від 27 березня 2008 р. N 404

Додаток

ІНФОРМАЦІЯ
щодо забезпечення законного
та ефективного використання бюджетних коштів,
недопущення фінансових порушень
за 2007 рік

I. Звіт про використання
бюджетних коштів за 2007 рік
Державна комісія з регулювання ринків фінансових послуг у
2007 році фінансувалась із загального фонду Державного бюджету
України. По КПКВ 5501010 "Керівництво та управління у сфері
регулювання ринків фінансових послуг" кошторис на 2007 рік
затверджено (із змінами) в сумі 17 721,6 тис.грн. відповідно до
паспорта бюджетної програми "Керівництво та управління у сфері
регулювання ринків фінансових послуг". Видатки, що передбачені на
2007 рік, профінансовані в повному обсязі. За видатками "Оплата праці" у 2007 році виділено і фактично
профінансовано асигнування на суму 10 289,3 тис.грн. Середньооблікова чисельність штатних працівників за 2007 рік
складала 254 чол. Середня заробітна плата працівників
Держфінпослуг в порівнянні із 2006 роком підвищилася на 14% і
склала за 2007 рік 3120 грн. Заборгованості по заробітній платі та іншим соціальним
виплатам немає. Дебіторська заборгованість станом на 1 січня 2008 року зросла
на 74,0 тис.грн. у порівнянні із заборгованістю на 1 січня
2007 року і склала 93,5 тис.грн. Вся дебіторська заборгованість є
поточною. Основну частину заборгованості складають: - 51,1 тис.грн. - нарахування на заробітну плату (виникла за
Фондом соціального страхування по нарахуванню за лікарняними
листами працівників); - 4,5 тис.грн. - аванс за поштові послуги; - 37,1 тис.грн. - по енергоносіях (виникла в зв'язку з
оплатою за послуги згідно оперативним даним постачальників). Кредиторська заборгованість станом на 1 січня 2008 року
відсутня. В порівнянні з початком року кредиторська заборгованість
зменшилася на 84,8 тис.грн. Всі взяті бюджетні зобов'язання не перевищують бюджетних
призначень. Державна комісія з регулювання ринків фінансових послуг має в
Державному казначействі України бюджетні рахунки 35213001004038,
35210004004038 (для приймання матеріальних цінностей від банку
"Україна"), а також спеціальний рахунок 35223002004038.
В РВДКУ Шевченківського району м. Києва Держфінпослуг відкритий
рахунок 37111004004038 для відшкодування коштів з Держбюджету
потерпілим від аварії на Чорнобильській АЕС. В 2007 році в ВАТ "Державний експортно-імпортний банк
України" відкрито валютний рахунок для сплати внесків для участі в
Міжнародній асоціації органів страхового нагляду та Міжнародній
організації органів нагляду за пенсійними фондами. Розпорядженням
КМУ від 26.09.2007 року N 797-р ( 797-2007-р ) Державну комісію з
регулювання ринків фінансових послуг України визначено
уповноваженим органом, відповідальним за забезпечення участі в
Міжнародній асоціації органів страхового нагляду та Міжнародній
організації органів нагляду за пенсійними фондами та здійснювати
заходи щодо забезпечення участі у зазначених організаціях в межах
видатків, передбачених у Державному бюджеті України на відповідний
рік. В 2007 році сплачено внесків в сумі 83,3 тис.грн. Залишків
коштів на валютному рахунку станом на 01.01.2008 немає. Відповідно до наказу Голови Держфінпослуг від 28.09.2007
N 214 "Про проведення річної інвентаризації" була проведена річна
інвентаризація основних засобів, нематеріальних активів,
товарно-матеріальних цінностей, грошових коштів і документів. За 2007 рік виплачено матеріальної допомоги працівникам
комісії на суму 1419,5 тис.грн., в т.ч.: соціально-побутова -
716,5 тис.грн., на оздоровлення - 703,0 тис.грн. Матеріальна
допомога виплачена згідно з постановою Кабінету Міністрів України
від 09.03.2006 N 268 ( 268-2006-п ) в розмірі середньомісячної
заробітної плати. Відповідно до затвердженого кошторису в повному обсязі
забезпечено фінансування заробітної плати, витрат на відрядження,
підвищення кваліфікації кадрів, комунальні і експлуатаційні
послуги та енергоносії, послуги зв'язку та Інтернету,
обслуговування комп'ютерної техніки та програмного забезпечення та
ін. За послуги зв'язку в 2007 році сплачено 82,3 тис.грн., за
користування каналом Інтернет та телекомунікаційні послуги -
136,1 тис.грн., за поштові послуги - 43,9 тис.грн. Держфінпослуг в 2007 році закуплено папір на суму
57,1 тис.грн., канцелярське приладдя на суму 54,5 тис.грн. В 2007 році Держфінпослуг за послуги з довготермінових
замірів деформацій адмінбудівлі було сплачено 14,9 тис.грн.
Необхідність проведення довготермінових високоточних замірів
деформацій та дослідження динаміки деформацій конструкцій
адмінбудівлі обумовлена наявністю тріщин в несучих та огороджуючих
конструкціях. Виконано поточний ремонт приміщень на суму 19,6 тис.грн. Проведено підготовку теплопункту до роботи в осінньо-зимовий
період на суму 20,0 тис.грн. Згідно з вимогами Правил приймання виробничих стічних вод у
Київську міську каналізацію у 2007 році проведено хімічний аналіз
стічних вод на суму 0,5 тис.грн. Відповідно до доручення Кабінету Міністрів України від
15.08.2006 N 27288/71/1-06 встановлений постійний контроль за
виконанням затвердженого плану заходів щодо економії бюджетних
коштів на утримання Державної комісії з регулювання ринків
фінансових послуг України у 2006-2007 роках. У результаті
проведених заходів економія енергоресурсів за 2007 рік склала: по
тепловій енергії - 217,9 Гкал. або на 33,2%; по електроенергії -
17300 Квт/год. або на 5,4%; по водопостачанню - 1044 м куб. або на
35,2%. На виконання доручення Кабінету Міністрів України від
26.04.2007 N 19803/0/1-07 до п. 5 постанови Кабінету Міністрів
України від 16 квітня 2007 року N 630 ( 630-2007-п ) "Про
невідкладні заходи щодо недопущення у соціально-економічній сфері
негативних наслідків, пов'язаних із загостренням політичної
ситуації" в 2007 році Держфінпослуг взяття бюджетних зобов'язань і
здійснення видатків проводилось виключно відповідно до вимог
статті 64 Закону України "Про Державний бюджет України на
2007 рік". ( 489-16 ) Усі взяті фінансові зобов'язання не
перевищують бюджетних призначень. Розрахунки за спожиті електричну
і теплову енергію, послуги з водопостачання, водовідведення та
зв'язку проводяться вчасно та в повному обсязі. В 2007 році проведено архівне впорядкування документів
Держфінпослуг, на що витрачено 5,5 тис.грн. Державною комісією з регулювання ринків фінансових послуг
України протягом 2007 року здійснювалося матеріально-технічне
забезпечення центрального апарату з метою створення належних умов
для виконання відповідних завдань. Використано кошти на придбання
меблів у сумі 20,0 тис.грн., стелажів - 19,3 тис.грн.,
кондиціонерів - 20,0 тис.грн., комп'ютерної та оргтехніки -
319,2 тис.грн. Для забезпечення відповідності температурного
режиму в серверній кімнаті до технічних вимог роботи серверів з
даними високої важливості було закуплено прецензійний кондиціонер
на суму 94,5 тис.грн. З метою сприяння захисту інтересів споживачів фінансових
послуг та забезпечення державного регулювання ринків фінансових
послуг, а також для забезпечення органів державної влади, органів
місцевого самоврядування, учасників ринків фінансових послуг
інформацією про фінансові установи, які включені до Державного
реєстру фінансових установ та на виконання Розпорядження
Держфінпослуг від 25.12.2003 N 177 ( z0069-04 ) "Про порядок
складання та подання звітності кредитними спілками та об'єднаною
кредитною спілкою" у 2007 році проведено розробку програмного
забезпечення "Формування, прийом та обробка звітних даних
кредитних установ" на базі інструментального комплексу для
створення та експлуатації інформаційних систем Державної комісії з
регулювання ринків фінансових послуг України, на що витрачено
115,0 тис.грн. Для забезпечення інформаційно-аналітичної
підтримки процесів підготовки, прийняття та контролю виконання
управлінських рішень щодо надання фінансових послуг у сфері
недержавного пенсійного забезпечення та на виконання доручення
Кабінету Міністрів України від 07.05.2004 N 20140/69/1-04 до Указу
Президента "Про додаткові заходи щодо вдосконалення системи
здійснення соціальних виплат громадянам" від 5 травня 2004 року
N 506 ( 506/2004 ) та реалізації основних положень Закону України
"Про недержавне пенсійне забезпечення" ( 1057-15 ) у частині
здійснення державного нагляду та контролю у сфері недержавного
пенсійного забезпечення, розпорядження КМУ від 23 грудня 2004 р.
N 961-р ( 961-2004-р ) "Про затвердження плану заходів щодо
удосконалення системи захисту пенсійних активів" проведено
розробку програмного забезпечення "Аналітична підсистема звітності
недержавних пенсійних установ", на що витрачено 85,0 тис. грн. З
метою оперативності обробки інформації, створення потужної
корпоративної системи електронного діловодства та документообігу,
захисту інформації від несанкціонованого доступу, для
антивірусного захисту файлових серверів, антивірусного захисту
Internet-каналу та для забезпечення виконання постанови КМУ від
10.09.2003 N 1433 ( 1433-2003-п ) "Про затвердження Порядку
використання комп'ютерних програм в органах державної влади",
пункту 10 постанови КМУ від 04.03.2004 р. N 253 ( 253-2004-п )
"Про затвердження порядку легалізації комп'ютерних програм в
органах виконавчої влади" було придбано ліцензійне програмне
забезпечення на суму 288,7 тис.грн. Державна комісія з регулювання ринків фінансових послуг
України відповідно до покладених на неї завдань здійснює державне
регулювання і нагляд, для чого проводяться виїзні перевірки
діяльності фінансових установ. В 2007 році на відрядження
використано 307,4 тис.грн., що на 8,1 тис.грн. більше ніж в
2006 році. В 2007 році на підвищення кваліфікації 39 працівників
Держфінпослуг витрачено 19,2 тис.грн., в т.ч.: - 990 грн. - підвищення кваліфікації у галузі стандартизації,
сертифікації, метрології та якості; - 1190 грн. - підвищення кваліфікації за програмою
"Європейська інтеграція та Україна"; - 8000 грн. - підвищення кваліфікації (навчання) з ISO 9001; - 9000 грн. - підвищення кваліфікації у галузі "Державні
закупівлі в Україні". При роботі з бюджетними коштами дотримуються вимоги щодо
цільового, ефективного та раціонального їх використання. Вжиті
заходи з удосконалення структури розподілу державних коштів
сприяло раціональному та ефективному використанню коштів,
визначенню пріоритетних видатків, забезпечивши вирішення
покладених на Держфінпослуг завдань та виконання основних його
функцій. Питання законного та ефективного використання бюджетних
коштів, недопущення порушень та недоліків, причин і умов, що їм
сприяють, та недопущення їх у подальшому знаходяться на постійному
контролі у керівництва Держфінпослуг. Закупівля всіх послуг, робіт та товарів, що підпадають під
дію Закону України "Про державні закупівлі" ( 1490-14 ),
відбувається за рішенням тендерного комітету із застосуванням
процедур закупівель відповідно до діючого законодавства.
Відповідно до Закону України тендерним комітетом Держфінпослуг у
2007 році було проведено 21 тендер на закупівлю товарів та послуг
на загальну суму коштів за укладеними договорами 1352,7 тис.грн.,
в тому числі за процедурами: - 4 процедури відкритих торгів зі зменшенням ціни - на суму
1052,3 тис.грн.; - 5 процедур запиту цінових пропозицій на суму
250,6 тис.грн.; - 4 процедури закупівлі у одного постачальника (виконавця) на
суму 449,8 тис.грн. Всього в 2007 році було укладено біля 150 договорів та
додаткових угод на закупівлю послуг, робіт та товарів. Законом України "Про внесення змін до Закону України "Про
закупівлю товарів, робіт і послуг за державні кошти" та інших
законодавчих актів України" від 01.12.2006 N 424-V ( 424-16 ) було
внесено зміни до Закону України "Про закупівлю товарів, робіт і
послуг за державні кошти" ( 1490-14 ), які набрали чинності з
10.03.2007 та 01.09.2007. Ці зміни передбачають: - значне збільшення обсягів роботи та документообігу, що
повинні виконуватися замовниками торгів та їхніми тендерними
комітетами; - посилення контролю за дотриманням вимог законодавства при
проведенні державних закупівель; - збільшення ступеня відповідальності керівників організацій - замовників торгів за виконання вимог законодавства, що
регламентують проведення державних закупівель. В зв'язку з внесеними змінами до Закону України "Про
закупівлю товарів, робіт і послуг за державні кошти" ( 1490-14 )
зросла кількість та вимоги щодо документального забезпечення
державних закупівель. Зараз обсяг роботи щодо підготовки
документів по закупівлі товарів і послуг та їх опрацювання
виконується різними структурними підрозділами Держфінпослуг.
Безпосереднього відповідального виконавця з цих питань немає, що
збільшує ризики виникнення порушень. По кожному тендеру, крім
технічних вимог, що готує безпосередньо структурний підрозділ,
необхідно готувати, узгоджувати та супроводжувати багато інших
документів (звіти, оголошення, оприлюднення, листування та інше),
за оформлення яких відповідальність несе розпорядник коштів.
Організація роботи тендерного комітету, проведення процедур не
може відноситься до функцій і компетенції структурних підрозділів,
які безпосередньо отримують послуги. У зв'язку з цим виконання всієї передбаченої законом роботи
не уявляється можливим без визначення працівників, які мають
безпосередньо займатися підготовкою процедур закупівель, розробкою
документації, оприлюдненням необхідних матеріалів та отриманням
відповідних довідок, підготовкою звітів та інших документів. З метою забезпечення безумовного дотримання вимог
законодавства при проведенні державних закупівель є нагальна
потреба внести зміни до штатного розпису, які б передбачали
створення в Держфінпослуг сектору з підготовки та організації
тендерних процедур. Питання щодо створення окремого сектору для
проведення процедур закупівель ставилося неодноразово, але до
цього часу не було вирішено. До функцій Управління бухгалтерського
обліку та матеріально-технічного забезпечення та Управління
інформаційних технологій не повинні відноситися функції з процедур
проведення тендерів. Згідно діючої практики та рекомендацій
міжнародних експертів функції з процедурних питань та виконавчих,
стосовно державних закупівель, з метою запобіганню корупційних
діянь повинні бути розділені по різним структурним підрозділам. Наразі слід привернути увагу комісії і до питань щодо
кадрового забезпечення роботи з питань господарського
обслуговування та матеріально-технічного забезпечення
Держфінпослуг. Згідно штатного розпису відділ господарського обслуговування
та матеріально-технічного забезпечення складається з
6 працівників, з яких: 3 посади водіїв, 2 посади головного
спеціаліста (1 працівник виконує функції завідуючого складом),
1 посада начальника відділу. Крім функцій матеріального забезпечення відділ господарського
обслуговування має забезпечувати вирішення питань щодо
експлуатації будівлі, інженерних мереж, організації капітального
та поточних ремонтів приміщень, комунікацій, меблів, інвентарю. На
даний час у зв'язку з відсутністю штатних працівників Комісії
вказана робота кваліфіковано не виконується. Часткове виконання
вказаної роботи працівниками обслуговуючої організації не
відповідає діючим нормативним актам. Для упорядкування питань з
технічного обслуговування комунікаційних систем, забезпечення
надійної їх роботи, контролю за наданням послуг, проведенням
ремонтів, якісного оформлення виконавчих документів, з метою
недопущення правопорушень в цих питаннях потрібно у відповідності
до Положення про безпечну експлуатацію будівель, затвердженого
наказом Держбуду від 27.11.97 N 32/288 ( z0424-98 ), забезпечити
виконання вказаних функцій кваліфікованим штатним спеціалістом.
Цей працівник має виконувати роботу щодо забезпечення заходів із
скорочення споживання енергоносіїв на виконання доручення Кабінету
Міністрів України та займатися питаннями щодо оформлення
землекористування (на сьогодні землекористування, де розташована
будівля Держфінпослуг, не оформлено). На обліку Комісії знаходяться 5 автомобілів. По штату -
3 водії. Ще 2 посади водіїв рахується в територіальному
управлінні. Експлуатація транспортних засобів ведеться з порушенням
встановлених вимог. З метою безпечної експлуатації транспортних
засобів потрібна у штаті наявність спеціаліста, який буде
забезпечувати та нести відповідальність за нормативну експлуатацію
транспортних засобів, контролювати повноту та якість наданих
послуг, організовувати проведення технічних оглядів, забезпечувати
належне документальне оформлення придбання та використання
паливно-мастильних матеріалів, автомобільних шин, акумуляторів,
запасних частин, тощо.
II. Заходи, що вживались для підвищення
ефективності використання бюджетних
коштів, усунення фінансових порушень
1. При роботі з бюджетними коштами дотримувалися вимоги щодо
цільового, ефективного та раціонального використання. Поступове і
помірковане вдосконалення структури розподілу державних коштів
сприяло раціональному та ефективному розподілу коштів, визначенню
пріоритетних видатків, забезпечивши вирішення покладених на
Держфінпослуг завдань та виконання основних його функцій.
2. У 2007 році здійснювався контроль за виконанням кошторису
при розрахунках із підприємствами та організаціями, складалася
зведена періодична звітність про фінансову діяльність
Держфінпослуг, яка у відповідні терміни подавалася до Державного
казначейства України.
3. На виконання доручення Міністерству фінансів України
вчасно був направлений бюджетний запит Держфінпослуг на 2008 рік.
Держфінпослуг надала пропозиції до Державного бюджету України на
2008 рік ( 107-17 ) щодо мінімально необхідного рівня граничних
обсягів фінансового забезпечення для виконання державної бюджетної
програми за КПКВК 5501010 "Керівництво та управління у сфері
регулювання ринків фінансових послуг". Були конкретизовані
результативні показники паспорта бюджетної програми на 2008 рік.
Заступник Голови В.П.Левченкоon top